Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Soruları

Osmanlı ordusunu oluşturan;
kapıkulu piyadeleri,
1.
II. cebelüler,
III. garipler
kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve
sürekli olan askerî kuvvetler arasında yer alır?
A) Yalnız!
B) Yalnız || C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
229
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı ordusunu oluşturan; kapıkulu piyadeleri, 1. II. cebelüler, III. garipler kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve sürekli olan askerî kuvvetler arasında yer alır? A) Yalnız! B) Yalnız || C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 229
15
11.
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık-
ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar
çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunu-
lamaz?
A INFORMAL YAYINLARI
A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar
D) Kutsal yerler E) Multezimler
(2010 - YGS)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
15 11. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık- ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunu- lamaz? A INFORMAL YAYINLARI A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar D) Kutsal yerler E) Multezimler (2010 - YGS)
3. Osmanlı padişahları ve kadıları “kavuk” denilen bir başlık
giyerlerdi ki, bu başlarında sarık niyetiyle taşıdıkları bez
aslında onların kefeniydi. Öldüklerinde o kavuk çözülür ve
ölen kişi onunla kefenlenerek defnedilirdi. Osmanlılar için
"Kefeni başında gezer" sözü buradan gelir. Bunun hikmeti
ise; padişah veya kadi her dâim kefenini baş ucunda taşırdı
ki, ölümü her an hâtırında tutarak dünyevi zevklere ve mevki
mâkam sevdasına kapılmaktan kendini muhâfaza ederdi.
Her hangi bir kânûn çıkaracağı, hüküm veya fetvâ vereceği
veya bir dâva göreceği zaman ölümü ve hesap vereceği
günü hatırlar, hak ve adaletten ayrılmazdı.
-
Bu anlayışın Osmanlı Devleti'nde daha çok aşağıdaki
gelişmelerden hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir?
A) Yargı bağımsızlığının benimsenmesini
B) Ülkenin liyakat esaslarına göre yönetilmesini
(C) Hukuk üstünlüğü anlayışının ortaya çıkmasını
D) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasını
ESTeokratik devlet anlayışının başlamasını
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
3. Osmanlı padişahları ve kadıları “kavuk” denilen bir başlık giyerlerdi ki, bu başlarında sarık niyetiyle taşıdıkları bez aslında onların kefeniydi. Öldüklerinde o kavuk çözülür ve ölen kişi onunla kefenlenerek defnedilirdi. Osmanlılar için "Kefeni başında gezer" sözü buradan gelir. Bunun hikmeti ise; padişah veya kadi her dâim kefenini baş ucunda taşırdı ki, ölümü her an hâtırında tutarak dünyevi zevklere ve mevki mâkam sevdasına kapılmaktan kendini muhâfaza ederdi. Her hangi bir kânûn çıkaracağı, hüküm veya fetvâ vereceği veya bir dâva göreceği zaman ölümü ve hesap vereceği günü hatırlar, hak ve adaletten ayrılmazdı. - Bu anlayışın Osmanlı Devleti'nde daha çok aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir? A) Yargı bağımsızlığının benimsenmesini B) Ülkenin liyakat esaslarına göre yönetilmesini (C) Hukuk üstünlüğü anlayışının ortaya çıkmasını D) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasını ESTeokratik devlet anlayışının başlamasını
6.
Osmanlı Devleti'nde dirlik topraklarının maaş ve hizmet
karşılığı olarak devlet adamlarına bırakıldığına,
1. dirliklerin rütbe ve dereceye göre dağıtılması
II. mülkiyetinin devlete ait olması,
III. dirlik sahiplerinin görevlerinde kaldıkları sürece bu hakkı
kullanabilecek olması
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve II
5I, II ve III
D) I ve III
a
7
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
6. Osmanlı Devleti'nde dirlik topraklarının maaş ve hizmet karşılığı olarak devlet adamlarına bırakıldığına, 1. dirliklerin rütbe ve dereceye göre dağıtılması II. mülkiyetinin devlete ait olması, III. dirlik sahiplerinin görevlerinde kaldıkları sürece bu hakkı kullanabilecek olması durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II 5I, II ve III D) I ve III a 7
Osmanlı Devleti'nde,
1. derbent teşkilatının oluşturulması,
menzil teşkilatı ile haberleşmenin düzenli bir şekilde
yapılmasının sağlanması,
i lonca teşkilatının oluşturulması
durumlarından hangileri ticareti geliştirmek için atılan
adımlar arasında yer alır?
B) Yalnız II
CyYalnız III
At Yalniz !
Dil ve 11
E) I, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Devleti'nde, 1. derbent teşkilatının oluşturulması, menzil teşkilatı ile haberleşmenin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması, i lonca teşkilatının oluşturulması durumlarından hangileri ticareti geliştirmek için atılan adımlar arasında yer alır? B) Yalnız II CyYalnız III At Yalniz ! Dil ve 11 E) I, II ve III
9.
Osmanlıda dirlik sisteminde işlediği toprağını haklı bir neden
olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka
işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini üç yıl boş
bırakan kimselerden “çiftbozan resmi” adı altında bir vergi
alınırdı.
1
Bu uygulamada;
1. piyasada sürekli mal bulunmasının sağlanması,
üretim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması,
III. arz talep dengesinin korunması
durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
C)
88
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
9. Osmanlıda dirlik sisteminde işlediği toprağını haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini üç yıl boş bırakan kimselerden “çiftbozan resmi” adı altında bir vergi alınırdı. 1 Bu uygulamada; 1. piyasada sürekli mal bulunmasının sağlanması, üretim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması, III. arz talep dengesinin korunması durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III C) 88
12) Osmanlı mimarisinde eserler dinî, sivil ve askerî mimari
olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.
Buna göre;
1. bedesten,
II. imarethane,
III. medrese
eserlerinden hangileri dini eserler arasında yer alır?
YAYINLARI
LIMIT
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
12) Osmanlı mimarisinde eserler dinî, sivil ve askerî mimari olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Buna göre; 1. bedesten, II. imarethane, III. medrese eserlerinden hangileri dini eserler arasında yer alır? YAYINLARI LIMIT A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III
14. Adalet halkın, şikâyetlerini doğrudan doğruya hükümdan
sunabilmesini ve onun emriyle haksızlıkların giderilmesi
gerektirir.
Buna göre Osmanlı Klasik Dönemi'nde reayan
şikâyetlerini sunmak için aşağıdakilerden hangisia
başvurduğy söylenemez?
A) Kadi
B) Dvanihümayun
C) Ayan Meclisi
D) Beylerbeyi
E) Sancak beyi
(2015-KPSS
IN
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
14. Adalet halkın, şikâyetlerini doğrudan doğruya hükümdan sunabilmesini ve onun emriyle haksızlıkların giderilmesi gerektirir. Buna göre Osmanlı Klasik Dönemi'nde reayan şikâyetlerini sunmak için aşağıdakilerden hangisia başvurduğy söylenemez? A) Kadi B) Dvanihümayun C) Ayan Meclisi D) Beylerbeyi E) Sancak beyi (2015-KPSS IN