Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

19. Lozan Antlaşması'nda, Yeni Türk Devleti'nin
sınırları dışında kalan;
I. Batum
II. Oniki Ada
III. Hatay
bölgelerinden hangileri Misak-ı Milli'den taviz
verildiğini kanıtlamaktadır?
A) Yalnız I
D) I ye III
ani
B) Yalnız II
nun 2
◆) I ve ll
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
19. Lozan Antlaşması'nda, Yeni Türk Devleti'nin sınırları dışında kalan; I. Batum II. Oniki Ada III. Hatay bölgelerinden hangileri Misak-ı Milli'den taviz verildiğini kanıtlamaktadır? A) Yalnız I D) I ye III ani B) Yalnız II nun 2 ◆) I ve ll E) I, II ve III
B
B
B
29. Türkiye'de "Sonbahar Bunalımı" adı verilen hükûmet
bunalımının yaşanması aşağıdakilerden hangisini
hızlandırmıştır?
A) Saltanatın kaldırılmasını
B) Halifeliğin kaldırılmasını
C) Cumhuriyetin ilanını
D) Lozan Antlaşması'nın imzalanmasını
E) Çok partili siyasi yaşama geçişi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
B B B 29. Türkiye'de "Sonbahar Bunalımı" adı verilen hükûmet bunalımının yaşanması aşağıdakilerden hangisini hızlandırmıştır? A) Saltanatın kaldırılmasını B) Halifeliğin kaldırılmasını C) Cumhuriyetin ilanını D) Lozan Antlaşması'nın imzalanmasını E) Çok partili siyasi yaşama geçişi
16:50
33. Milli Mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir Paşa, "Antlaşma şartı olarak Ankara'nın
istediği gibi 2 bin tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu,
40 makineli tüfek aldım. Doğu Cephesi'nin ilk armağanı
olarak Batı Cephesi'ne ulaştırılmak üzere yola
çıkardım." ifadelerini kullanmıştır.
Kazım Karabekir Paşa'nın bahsettiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Gümrü
C) Kars
D) Moskova
E) Brest-Litowsk
66
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
16:50 33. Milli Mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, "Antlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2 bin tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek aldım. Doğu Cephesi'nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi'ne ulaştırılmak üzere yola çıkardım." ifadelerini kullanmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın bahsettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Gümrü C) Kars D) Moskova E) Brest-Litowsk 66
AYT
33. İsmet İnönü'nün; "Esas meseleleri halleden ve birçok
meselelerin zaman içinde halini ileriye bırakan bir vesikadır."
şeklinde tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lozan Antlaşması
B) Mondros Ateşkesi
C) Sevr Antlaşması
D) 1921 Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
36.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
AYT 33. İsmet İnönü'nün; "Esas meseleleri halleden ve birçok meselelerin zaman içinde halini ileriye bırakan bir vesikadır." şeklinde tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Lozan Antlaşması B) Mondros Ateşkesi C) Sevr Antlaşması D) 1921 Ankara Antlaşması E) Moskova Antlaşması 36.
a-
e;
r-
A
Sevr
Ankara
Lozan
Antlaşması
Antlaşması
Antlaşması
Fransa Hatay İs-
kenderun hariç
Urfa, Antep,
Maraş, Antakya;
Fransa'ya veri-
lecek
Anadolu'da işgal
ettiği yerleri bo-
şaltacak ve
TBMM'ye bıra-
kacak.
Güney sınırı
Fransa ile yapı-
lan Ankara Ant-
laşması'na göre
çizilecek.
Bu üç gelişmeye bakılarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Fransa'nın Sevr Antlaşması'ndaki isteklerinden
vazgeçtiği
B) Anadolu'nun işgalden tamamen kurtarıldığı
CGüney sınırının Misakımillî doğrultusunda çizil-
diği
D) Ankara Antlaşması'yla Kurtuluş Savaşı'nın son
bulduğu
E) Yeni Türk Devleti'nin doğu sınırının kesinleştiği
21.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
a- e; r- A Sevr Ankara Lozan Antlaşması Antlaşması Antlaşması Fransa Hatay İs- kenderun hariç Urfa, Antep, Maraş, Antakya; Fransa'ya veri- lecek Anadolu'da işgal ettiği yerleri bo- şaltacak ve TBMM'ye bıra- kacak. Güney sınırı Fransa ile yapı- lan Ankara Ant- laşması'na göre çizilecek. Bu üç gelişmeye bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Fransa'nın Sevr Antlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçtiği B) Anadolu'nun işgalden tamamen kurtarıldığı CGüney sınırının Misakımillî doğrultusunda çizil- diği D) Ankara Antlaşması'yla Kurtuluş Savaşı'nın son bulduğu E) Yeni Türk Devleti'nin doğu sınırının kesinleştiği 21.
C
11. Anadolu'nun Batılı devletlerin hammadde kaynağı
ve pazar alanı olmaktan çıkması aşağıdakilerden
hangisiyle sağlanmıştır?
O
Kapitülâsyonların kaldırılmasıyla
B) Azınlıkların Türk vatandaşı olduklarının kabul edilme-
siyle
C) Karaağaç'ın savaş tazminatı olarak Yunanistan'dan
alınmasıyla
D) Borçların, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmış olan
ülkelere de paylaştırılmasıyla
E) Adaların silahlandırılmaması koşulunun getirilmesiyle
equified wo
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
C 11. Anadolu'nun Batılı devletlerin hammadde kaynağı ve pazar alanı olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? O Kapitülâsyonların kaldırılmasıyla B) Azınlıkların Türk vatandaşı olduklarının kabul edilme- siyle C) Karaağaç'ın savaş tazminatı olarak Yunanistan'dan alınmasıyla D) Borçların, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmış olan ülkelere de paylaştırılmasıyla E) Adaların silahlandırılmaması koşulunun getirilmesiyle equified wo
por-
çin
bi-
e-
A
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
28. Lozan Barış Antlaşması'nda kararlaştırılan;
LOsmanlı dış borçlarının ödenmesinin kabul edilme-
si,
II. yabancılara tanınmış olan kapitülasyon haklarının
kaldırılması,
yabancı okullar ve şirketlerin Türk yasalarına bağ-
li tutulması
nsil
konularından hangilerinin Osmanlı Devleti'nden kal-
ma köklü sorunlar olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız 11
C)Yalnız tit
E1, II ve III
DY ve ll
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
por- çin bi- e- A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 28. Lozan Barış Antlaşması'nda kararlaştırılan; LOsmanlı dış borçlarının ödenmesinin kabul edilme- si, II. yabancılara tanınmış olan kapitülasyon haklarının kaldırılması, yabancı okullar ve şirketlerin Türk yasalarına bağ- li tutulması nsil konularından hangilerinin Osmanlı Devleti'nden kal- ma köklü sorunlar olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız 11 C)Yalnız tit E1, II ve III DY ve ll
8
30. Boğazlardan geçişleri Türkiye başkanlığında ku
lacak uluslararası bir boğazlar komisyonu yöne
cektir.
.
Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatanda
olarak kabul edilecektir.
.
Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.
Yukarıdaki maddelerin yer aldığı antlaşmanın aşa-
ğıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Mudanya
B) Sevr
C) Mondros
D) Lozan
E) Ankara
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
8 30. Boğazlardan geçişleri Türkiye başkanlığında ku lacak uluslararası bir boğazlar komisyonu yöne cektir. . Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatanda olarak kabul edilecektir. . Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. Yukarıdaki maddelerin yer aldığı antlaşmanın aşa- ğıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Mudanya B) Sevr C) Mondros D) Lozan E) Ankara Diğer sayfaya geçiniz.
2.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
için Mustafa Kemal Nutuk'ta aşağıdaki tabirlerden
hangisini kullanmıştır?
A) Tahkikat Komisyonu
B) Büyük Ayrılık
C) Muhalif Hareket
D) Paşalar Komplosu
E) Dörtlü Takrir
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması için Mustafa Kemal Nutuk'ta aşağıdaki tabirlerden hangisini kullanmıştır? A) Tahkikat Komisyonu B) Büyük Ayrılık C) Muhalif Hareket D) Paşalar Komplosu E) Dörtlü Takrir
9.
Sevr Antlaşması, "Evrensel beyannamelere aykırıdır." diyen
bir araştırmacı, bu tezini aşağıdakilerden hangisine
dayandırabilir?
A) Fransız İhtilali
B) Sanayi Devrimi
C) Magna Carta
D) Sivas Kongresi
E) Kanunuesasi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
9. Sevr Antlaşması, "Evrensel beyannamelere aykırıdır." diyen bir araştırmacı, bu tezini aşağıdakilerden hangisine dayandırabilir? A) Fransız İhtilali B) Sanayi Devrimi C) Magna Carta D) Sivas Kongresi E) Kanunuesasi
(17.1. İnönü Savaşı sonrası 23 Şubat 1921'de toplanan
Londra Konferansı'nda; TBMM Hükümeti'nin temsil-
cisi Dış İşleri Bakanı Bekir Sami Bey İtalyan, Fransız
ve İngilizler ile ikili antlaşmalar imzalamıştır.
Bu antlaşmaların imzalanmasında;
I. Yunanistan'ı Anadolu'da yalnız bırakmak,
II. Sevr Antlaşması'nın hükümlerin hafifletmek,
III. İstanbul'un işgalini önlemek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Düzenli Ordu'nun kurulması sonrası asker kaçakla-
9
er
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
(17.1. İnönü Savaşı sonrası 23 Şubat 1921'de toplanan Londra Konferansı'nda; TBMM Hükümeti'nin temsil- cisi Dış İşleri Bakanı Bekir Sami Bey İtalyan, Fransız ve İngilizler ile ikili antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmaların imzalanmasında; I. Yunanistan'ı Anadolu'da yalnız bırakmak, II. Sevr Antlaşması'nın hükümlerin hafifletmek, III. İstanbul'un işgalini önlemek amaçlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Düzenli Ordu'nun kurulması sonrası asker kaçakla- 9 er
10. Türkiye, Lozan Antlaşması'nda durumunun belirlen-
mesinin İngiltere ile yapılacak ikili görüşmelere bıra-
kıldığı Musul'u, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle
ingiliz
mandasındaki Irak'a bırakmıştır?
A) Sevr
B) Paris
D) Ankara
C) Londra
E) İstanbul
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
10. Türkiye, Lozan Antlaşması'nda durumunun belirlen- mesinin İngiltere ile yapılacak ikili görüşmelere bıra- kıldığı Musul'u, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ingiliz mandasındaki Irak'a bırakmıştır? A) Sevr B) Paris D) Ankara C) Londra E) İstanbul
TYT/SOSYAL BİLİMLER
5.
Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle-
nen Ismet Paşa konferans esnasında "Ben buraya Mond-
ros'tan değil
, Mudanya'dan geldim." demiştir.
Buna göre İsmet Paşa'nın;
TBMM'nin ittifak Devletleri ile iyi ilişkiler kurduğu,
1. Osmanlı Devleti'nin de konferansa katılmasının zo-
runlu olduğu,
Lik Türklerin galip devlet sıfatı ile görüşmelere katıldığı
görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?
A) Yalniz 1
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
TYT/SOSYAL BİLİMLER 5. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle- nen Ismet Paşa konferans esnasında "Ben buraya Mond- ros'tan değil , Mudanya'dan geldim." demiştir. Buna göre İsmet Paşa'nın; TBMM'nin ittifak Devletleri ile iyi ilişkiler kurduğu, 1. Osmanlı Devleti'nin de konferansa katılmasının zo- runlu olduğu, Lik Türklerin galip devlet sıfatı ile görüşmelere katıldığı görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir? A) Yalniz 1 B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
A
V
A
$
K
>
A
N
6) Aşağıdakilerden hangisi Misaki Milli
Kararlarından birisi değildir?
A) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
B) Azınlıklara verilen halklar komşu
ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar
kadar olacaktır.
C) Doğu Trakya'da halk oylaması
yapılacaktır.
D) Arap topraklarında referandum
yapılacaktır.
E) Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra
ticarete açılacaktır.
129
Ertan SAVAŞKAN
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
A V A $ K > A N 6) Aşağıdakilerden hangisi Misaki Milli Kararlarından birisi değildir? A) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. B) Azınlıklara verilen halklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. C) Doğu Trakya'da halk oylaması yapılacaktır. D) Arap topraklarında referandum yapılacaktır. E) Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra ticarete açılacaktır. 129 Ertan SAVAŞKAN
E) EKO
ekono Ik ikskileri geliştirmek
95-1939'da, Bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin Millet
Meclisi, Hatay'ın geleceği ile ilgili kararlar alırken
aşağıdakilerden hangisini temel dayanak olarak
almıştır?
A) Wilson İlkeleri'ni B) Misak-ı Milli kararlarını
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu D) Kanun-u Esasi'yi
E) Paris Konferansı kararlarını
96- Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Balkan
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
E) EKO ekono Ik ikskileri geliştirmek 95-1939'da, Bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin Millet Meclisi, Hatay'ın geleceği ile ilgili kararlar alırken aşağıdakilerden hangisini temel dayanak olarak almıştır? A) Wilson İlkeleri'ni B) Misak-ı Milli kararlarını C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu D) Kanun-u Esasi'yi E) Paris Konferansı kararlarını 96- Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Balkan
4. İstiklal Harbi'nde 3 Ekim 1922'de, Mudanya Mütarekesi
görüşmeleri TBMM'yle İtilaf Devletlerinin temsilcileri
arasında başlamıştır.
Bu görüşmelerin başlatılmasında aşağıdaki
gelişmelerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Amasya Protoküllerindeki bazı hükümlerin kabul
edilmemesinin
B) Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılmasının
C) Türk askeri birliklerinin Boğazlar bölgesine
yönelmesinin
D) Çanakkale ve izmit'teki İtalyan ve Fransız birliklerinin
geri çekilmesinin
E) İngiltere'nin dominyonlarından beklediği desteği
bulamamasının
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
4. İstiklal Harbi'nde 3 Ekim 1922'de, Mudanya Mütarekesi görüşmeleri TBMM'yle İtilaf Devletlerinin temsilcileri arasında başlamıştır. Bu görüşmelerin başlatılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisinden söz edilemez? A) Amasya Protoküllerindeki bazı hükümlerin kabul edilmemesinin B) Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılmasının C) Türk askeri birliklerinin Boğazlar bölgesine yönelmesinin D) Çanakkale ve izmit'teki İtalyan ve Fransız birliklerinin geri çekilmesinin E) İngiltere'nin dominyonlarından beklediği desteği bulamamasının