Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

INI
OR
NI
OR 11. 1. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla ilgili görüşmelerdeki
NI
başarısı
OR II. Eskişehir-Kütahya Savaşları
NE
III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hiz-
metleri
R
ismet inönü'nün Lozan Konferansı'na gönderilen heye-
te başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden han-
R gilerinin etkili olduğu savunulabNir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve III
(2011-KPSS)
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
INI OR NI OR 11. 1. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla ilgili görüşmelerdeki NI başarısı OR II. Eskişehir-Kütahya Savaşları NE III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hiz- metleri R ismet inönü'nün Lozan Konferansı'na gönderilen heye- te başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden han- R gilerinin etkili olduğu savunulabNir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) Il ve III (2011-KPSS)
3. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden
hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?
A) Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin Türk vatandaşı olarak
kabul edilmesi
B Meriç Nehri'nin Türkiye ile Yunanistan arasında sınır
kabul edilmesi
C) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona
bırakılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Boğazların her iki yakasının askerden arındırılması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
3. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir? A) Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi B Meriç Nehri'nin Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul edilmesi C) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması D) Kapitülasyonların kaldırılması E) Boğazların her iki yakasının askerden arındırılması
TYT / SOSYAL BİLİMLER
5.
Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle-
nen İsmet Paşa konferans esnasında "Ben buraya Mond-
ros'tan değil, Mudanya'dan geldim." demiştir.
Buna göre İsmet Paşa'nın;
TBMM'nin İttifak Devletleri ile iyi ilişkiler kurduğu,
1.
II. Osmanlı Devleti'nin de konferansa katılmasının zo-
runlu olduğu,
III. Türklerin galip devlet sıfatı ile görüşmelere katıldığı
görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
TYT / SOSYAL BİLİMLER 5. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle- nen İsmet Paşa konferans esnasında "Ben buraya Mond- ros'tan değil, Mudanya'dan geldim." demiştir. Buna göre İsmet Paşa'nın; TBMM'nin İttifak Devletleri ile iyi ilişkiler kurduğu, 1. II. Osmanlı Devleti'nin de konferansa katılmasının zo- runlu olduğu, III. Türklerin galip devlet sıfatı ile görüşmelere katıldığı görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
4.
TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında imzala-
nan Moskova Antlaşması'nın;
Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası
bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
Sovyet Rusya, Misakımilliyi tanıyacaktır.
Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir.
Boğazların geleceğine Karadeniz'e kiyisi olan ül-
kelerin katılacağı konferansta karar verilecektir.
Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır.
.
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında ya-
pilmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
kararları dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi-
nin doğru olduğu söylenemez?
A) Yeni Türk devletinin Misakımilli'den taviz verdiği
Çarlik Rusyası ve Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığı v
Sovyet Rusya'nın Türk halkının bağımsızlığından
yana politikaları desteklediği
TBMM'nin varlığının Avrupalı bir devlet tarafından
resmi olarak tanındığı
Sovyet Rusya'nın Sevr Antlaşması'ndaki hakların-
dan vazgeçtigi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
4. TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında imzala- nan Moskova Antlaşması'nın; Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Sovyet Rusya, Misakımilliyi tanıyacaktır. Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. Boğazların geleceğine Karadeniz'e kiyisi olan ül- kelerin katılacağı konferansta karar verilecektir. Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır. . Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında ya- pilmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. kararları dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi- nin doğru olduğu söylenemez? A) Yeni Türk devletinin Misakımilli'den taviz verdiği Çarlik Rusyası ve Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığı v Sovyet Rusya'nın Türk halkının bağımsızlığından yana politikaları desteklediği TBMM'nin varlığının Avrupalı bir devlet tarafından resmi olarak tanındığı Sovyet Rusya'nın Sevr Antlaşması'ndaki hakların- dan vazgeçtigi
ste-
lyle
11. 1. Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdiridi.
II. "Ümmet toplumundan "Millet toplumuna geçildi.
III. Çağdaş - läik hukuk kuralları uygulandı.
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi-
nin sonucudur?
A) Lozan Antlaşması'nın
B) Medeni Kanun'un kabulünün
C) 1924 Anayasası'nın
D) Halifeliğin kaldırılmasının
E) Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kapatılmasının
ini Islam'dır." maddesi ana.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
ste- lyle 11. 1. Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdiridi. II. "Ümmet toplumundan "Millet toplumuna geçildi. III. Çağdaş - läik hukuk kuralları uygulandı. Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Lozan Antlaşması'nın B) Medeni Kanun'un kabulünün C) 1924 Anayasası'nın D) Halifeliğin kaldırılmasının E) Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kapatılmasının ini Islam'dır." maddesi ana.
2022 TYT/Sosyal Bilimler
5
Lozan Konferansı'nda Rusya, Boğazların Karadeniz'e kr
yisi olmayan devletlerin savaş gemilerine kapalı olması
tezini savunmuştur. Buna karşın Ingiltere, Boğazların sa
vas ve banista bütün devletlerin ticaret ve savaş gemilerine
açık kalmasını istemiştir. Konferansta Türkiye dahil bütün
katılımcılar bu fikri kabul etmişlerdir. Yapılan görüşmeler
sonunda Boğazların başkanı Türk olan bir komisyonun yo-
netimine bırakılması ve silahtan arındırılması kararı alın-
mıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Türkiye ve Sovyet Rusya arasında diplomatik ittifak
kurulmuştur.
B) Lozan Antlaşması'nda yeni Türk devletinin bağımsızlı-
ğına aykırı kararlar yer almıştır.
C) İngiltere, Boğazların hâkimiyetinin Türkiye'de kalmasını
desteklemiştir.
D) Rusya, Akdeniz'e yönelik amaçlarını gerçekleştirmiştir.
E) Anadolu'ya yönelik askerî tehditlerin önüne geçilmiştir.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2022 TYT/Sosyal Bilimler 5 Lozan Konferansı'nda Rusya, Boğazların Karadeniz'e kr yisi olmayan devletlerin savaş gemilerine kapalı olması tezini savunmuştur. Buna karşın Ingiltere, Boğazların sa vas ve banista bütün devletlerin ticaret ve savaş gemilerine açık kalmasını istemiştir. Konferansta Türkiye dahil bütün katılımcılar bu fikri kabul etmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonunda Boğazların başkanı Türk olan bir komisyonun yo- netimine bırakılması ve silahtan arındırılması kararı alın- mıştır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Türkiye ve Sovyet Rusya arasında diplomatik ittifak kurulmuştur. B) Lozan Antlaşması'nda yeni Türk devletinin bağımsızlı- ğına aykırı kararlar yer almıştır. C) İngiltere, Boğazların hâkimiyetinin Türkiye'de kalmasını desteklemiştir. D) Rusya, Akdeniz'e yönelik amaçlarını gerçekleştirmiştir. E) Anadolu'ya yönelik askerî tehditlerin önüne geçilmiştir.
12. İsmet İnönü'nün TBMM'yi temsilen Mudanya Ateşkesi'ne
katılmasında;
0-
1. İnönü Muharebelerindeki başarıları,
II. Lozan Konferansı'nda gösterdiği üstün başarı,
III. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olması
durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunu-
lamaz?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Il ve Il
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
12. İsmet İnönü'nün TBMM'yi temsilen Mudanya Ateşkesi'ne katılmasında; 0- 1. İnönü Muharebelerindeki başarıları, II. Lozan Konferansı'nda gösterdiği üstün başarı, III. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olması durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunu- lamaz? A) Yalnız B) Yalnız II C) Il ve Il D) I ve III E) I, II ve III
9. Ekonomik yönden batılı devletlerin sömürgesi haline gelen
Anadolu'nun bu durumdan kurtarılması aşağıdakilerden
hangisinin sonucudur?
A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
C) Aşar Vergisi'nin kaldırılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Ticaret ve sanayi odalarının kurulması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
9. Ekonomik yönden batılı devletlerin sömürgesi haline gelen Anadolu'nun bu durumdan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması C) Aşar Vergisi'nin kaldırılması D) Kapitülasyonların kaldırılması E) Ticaret ve sanayi odalarının kurulması
5. “Milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil
bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileş-
kesinden ibarettir."
9
Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda;
I. 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun
kabul edilmesi,
II. 1926 yılında Medeni Kanun'un kabul edilme-
siyle toplumsal hayatın düzenlenmesi,
III. 1923 tarihinde Seçim Kanunu'nda bir değişiklik
yapılarak bütün erkeklerin seçmen olmasının
sağlanması
inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylene-
bilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, W ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. “Milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileş- kesinden ibarettir." 9 Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda; I. 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, II. 1926 yılında Medeni Kanun'un kabul edilme- siyle toplumsal hayatın düzenlenmesi, III. 1923 tarihinde Seçim Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak bütün erkeklerin seçmen olmasının sağlanması inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylene- bilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) I, W ve III
2. Türkiye, Lozan Anlaşması'nda yalnızca Yunanlılara
değil, aynı zamanda İtilaf Devletleri'ne karşı da büyük
bir başarı elde etmiştir.
Bu duruma;
Duyun-i Umumiye'nin kaldırılması,
Boğazlar Komisyonu'nun kurulması,
11. Kapitülasyonların kaldırılması
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
DI
D I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2. Türkiye, Lozan Anlaşması'nda yalnızca Yunanlılara değil, aynı zamanda İtilaf Devletleri'ne karşı da büyük bir başarı elde etmiştir. Bu duruma; Duyun-i Umumiye'nin kaldırılması, Boğazlar Komisyonu'nun kurulması, 11. Kapitülasyonların kaldırılması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III DI D I, II ve III
5.
Fransa ile 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara
Antlaşması'nda "Fransızlar Güneydoğu Anadolu'da
işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ancak özel bir
yönetim kurulması şartıyla Iskenderun (Hatay) Fransa
mandasında kalacaktır." maddesi de yer almıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda Ankara Antlaşması ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
usar MTA
A) Doğu Cephesinin kapanmasını sağladığına
B) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığını ortaya
koyduğuna
C) TBMM'in ilk diplomatik başarısı olduğuna
D) Türkiye-Suriye sınırını kesinleştirdiğine
E) Türk-Yunan çatışmaların sonlandırdığına
ITORS
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Fransa ile 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'nda "Fransızlar Güneydoğu Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ancak özel bir yönetim kurulması şartıyla Iskenderun (Hatay) Fransa mandasında kalacaktır." maddesi de yer almıştır. Bu bilgiler doğrultusunda Ankara Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? usar MTA A) Doğu Cephesinin kapanmasını sağladığına B) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyduğuna C) TBMM'in ilk diplomatik başarısı olduğuna D) Türkiye-Suriye sınırını kesinleştirdiğine E) Türk-Yunan çatışmaların sonlandırdığına ITORS
5.
Fransa ile 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara
Antlaşması'nda “Fransızlar Güneydoğu Anadolu'da
işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ancak özel bir
yönetim kurulması şartıyla İskenderun (Hatay) Fransa
mandasında kalacaktır." maddesi de yer almıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda Ankara Antlaşması ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Doğu Cephesinin kapanmaşın sağladığına
B) İtilaf Devletleri
arasındaki görüş aynlığını ortaya
koyduğuna
C) TBMM'in ilk diplomatik başarısı olduğuna
D) Türkiye-Suriye sınırını kesinleştirdiğine
E) Türk-Yunan çatışmalarını sonlandırdığına
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Fransa ile 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'nda “Fransızlar Güneydoğu Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ancak özel bir yönetim kurulması şartıyla İskenderun (Hatay) Fransa mandasında kalacaktır." maddesi de yer almıştır. Bu bilgiler doğrultusunda Ankara Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Doğu Cephesinin kapanmaşın sağladığına B) İtilaf Devletleri arasındaki görüş aynlığını ortaya koyduğuna C) TBMM'in ilk diplomatik başarısı olduğuna D) Türkiye-Suriye sınırını kesinleştirdiğine E) Türk-Yunan çatışmalarını sonlandırdığına
21. Lozan Görüşmelerinde İngiltere ve Fransa'nın
kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmaları
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türkiye üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumak
İstediklerinin
B) Türkiye'yi barış görüşmelerinden çekilmeye
Zorlamak istediklerinin
C) Türkiye'nin sanayileşmesine yardımcı olmak
İstediklerinin
D) Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerinden
E) Türkiye'nin batılılaşmasını engellemek
İstediklerinden
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
21. Lozan Görüşmelerinde İngiltere ve Fransa'nın kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Türkiye üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumak İstediklerinin B) Türkiye'yi barış görüşmelerinden çekilmeye Zorlamak istediklerinin C) Türkiye'nin sanayileşmesine yardımcı olmak İstediklerinin D) Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerinden E) Türkiye'nin batılılaşmasını engellemek İstediklerinden
5. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1930 döneminde Türkiye yi diş politika alanında uğraştıran sorunlar arasında
bulunmamaktadır?
Yabancı okullar
b) Kapitulasyonlar
Doğu sının
Nüfus mübadelesi
Turkiye-Irak sının
Boş bırak
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1930 döneminde Türkiye yi diş politika alanında uğraştıran sorunlar arasında bulunmamaktadır? Yabancı okullar b) Kapitulasyonlar Doğu sının Nüfus mübadelesi Turkiye-Irak sının Boş bırak