Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

Orta Çağ'da Avrupa Tarihi (Orta Çağ'da Dü
Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası için söylene-
mez?
A) Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
B) Feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
Skolastik düşünce bilim hayatına egemen olmuştur.
Protestanlık mezhebine girmek serbest bırakılmıştır.
E) İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri yapılmıştır. V
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Orta Çağ'da Avrupa Tarihi (Orta Çağ'da Dü Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası için söylene- mez? A) Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır. B) Feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır. Skolastik düşünce bilim hayatına egemen olmuştur. Protestanlık mezhebine girmek serbest bırakılmıştır. E) İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri yapılmıştır. V
8- Feodalite sistemi Haçlı Seferleri ile zayıflamaya
başlamış, Yüzyıl Savaşları'ndan sonra ise Almanya
dışında etkisini kaybetmiştir.
Bu durumun Almanya'nın aşağıdaki
özelliklerinin hangisinden kaynaklandığı
savunulabilir?
A) Alman halkının ekonomik bakımdan zayıf
olmasından
B) Akdeniz'e kıyısının olmamasından
C) Güçlü prensliklerin bulunmasından
Katolik kilisesinin etkisinden uzak olmasındana
E) Haçlı Seferlerinden etkilenmemesinden
UNU
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
8- Feodalite sistemi Haçlı Seferleri ile zayıflamaya başlamış, Yüzyıl Savaşları'ndan sonra ise Almanya dışında etkisini kaybetmiştir. Bu durumun Almanya'nın aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? A) Alman halkının ekonomik bakımdan zayıf olmasından B) Akdeniz'e kıyısının olmamasından C) Güçlü prensliklerin bulunmasından Katolik kilisesinin etkisinden uzak olmasındana E) Haçlı Seferlerinden etkilenmemesinden UNU
Test 11
13
9.
G
Feodalitenin ortaya çıkması
II. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması
III. Katolik kilisesinin güçlenmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Kavimler Göçü'nün
siyasi sonuçları arasında yer almıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Test 11 13 9. G Feodalitenin ortaya çıkması II. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması III. Katolik kilisesinin güçlenmesi Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Kavimler Göçü'nün siyasi sonuçları arasında yer almıştır? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
TYT - Sosyal Bilimler
7.
5.
10. sınıf öğrencisi Asude. Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıy-
la ilgili şu bilgileri vermiştir:
• Kudüs ve çevresi Müslümanların elinde kaldı.
• Avrupa'da derebeylik rejimi zayıfladı.
• Avrupa'da sınıflar arası eşitsizlik azaldı.
• Avrupalılar kâğıt, pusula gibi buluşları İslam dünya-
sindan öğrendi.
Asude'nin verdiği bilgilere bakılarak Haçlı Seferle-
ri'nin hangi alandaki sonucu hakkında bilgi verilme-
mistir
Ay Dini
B) Siyasi
C) Sosyal
D) Bilim - Kültür
E) Ekonomik
many
9
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
TYT - Sosyal Bilimler 7. 5. 10. sınıf öğrencisi Asude. Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıy- la ilgili şu bilgileri vermiştir: • Kudüs ve çevresi Müslümanların elinde kaldı. • Avrupa'da derebeylik rejimi zayıfladı. • Avrupa'da sınıflar arası eşitsizlik azaldı. • Avrupalılar kâğıt, pusula gibi buluşları İslam dünya- sindan öğrendi. Asude'nin verdiği bilgilere bakılarak Haçlı Seferle- ri'nin hangi alandaki sonucu hakkında bilgi verilme- mistir Ay Dini B) Siyasi C) Sosyal D) Bilim - Kültür E) Ekonomik many 9
Uygurların,
1. tahil öğütme taşları yapma
II. mimari eserleri minyatürlerle süsleme
III. sebze ve meyve yetiştiriciliği yapma
uğraşlarından hangileri, yerleşik hayata geçtikleri-
nin kesin bir kanıtıdır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Uygurların, 1. tahil öğütme taşları yapma II. mimari eserleri minyatürlerle süsleme III. sebze ve meyve yetiştiriciliği yapma uğraşlarından hangileri, yerleşik hayata geçtikleri- nin kesin bir kanıtıdır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi, XVI. yüzyılda Martin
Luther'in görüşlerinin Avrupa'da hızla yayılmasının
nedenlerinden biri değildir?
A) Sanayi Devrimi'nin yaşanması
B) Matbaanin rolü
Eci
C) Alman prenslerin desteği
a
D) İncil'in Almancaya çevrilmesi
K
+
E) Hümanizm'in etkisi
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. Aşağıdakilerden hangisi, XVI. yüzyılda Martin Luther'in görüşlerinin Avrupa'da hızla yayılmasının nedenlerinden biri değildir? A) Sanayi Devrimi'nin yaşanması B) Matbaanin rolü Eci C) Alman prenslerin desteği a D) İncil'in Almancaya çevrilmesi K + E) Hümanizm'in etkisi
TUSI
leknolojinin ilerlemesi
D) Farklı yeni mezheplerin ortaya çıkması
E)Toprağa bağlı aristokrasinin önem kazanması
20) Orta Çağda Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya gelen malların çok el
değiştirmesi, bu malların Avrupa'da pahalıya satılmasına neden oluyordu.
Bu durum Yeni Çağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine
yöneltmiştir?
A Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya
B) Asya'dan Avrupa'ya göçleri engellemeye
C) Asya ülkeleri ile siyasi ilişkileri başlatmaya
D) Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmeye
E) Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmaya
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
TUSI leknolojinin ilerlemesi D) Farklı yeni mezheplerin ortaya çıkması E)Toprağa bağlı aristokrasinin önem kazanması 20) Orta Çağda Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya gelen malların çok el değiştirmesi, bu malların Avrupa'da pahalıya satılmasına neden oluyordu. Bu durum Yeni Çağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir? A Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya B) Asya'dan Avrupa'ya göçleri engellemeye C) Asya ülkeleri ile siyasi ilişkileri başlatmaya D) Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmeye E) Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmaya
Insanlığın ilk Dönemleri
1.
4.
Anadolu
köy düz
Diyarba
Buna g
Deniz ticareti ile uğraşan Fenikeliler, Akdeniz kıyıla-
rinda koloniler kurmuş ve ticaretlerini Kızıldeniz'den
ingiltere kıyılarına kadar yaymışlardır.
Buna göre Fenikelilerin;
1. sömürgecilik,
Il teşkilatçılık,
III. merkeziyetçilik
alanlarının hangilerinde geliştikleri söylenebilir?
A) Yalnız !
B) yalnız 11 CT Yalnız 111
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarm
II. Tar
III Kola
yargila
A) Yaln
2. İnsanoğlu daha iyi av bulabilmek, av yerlerini belirten
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Insanlığın ilk Dönemleri 1. 4. Anadolu köy düz Diyarba Buna g Deniz ticareti ile uğraşan Fenikeliler, Akdeniz kıyıla- rinda koloniler kurmuş ve ticaretlerini Kızıldeniz'den ingiltere kıyılarına kadar yaymışlardır. Buna göre Fenikelilerin; 1. sömürgecilik, Il teşkilatçılık, III. merkeziyetçilik alanlarının hangilerinde geliştikleri söylenebilir? A) Yalnız ! B) yalnız 11 CT Yalnız 111 D) I ve II E) I, II ve III Tarm II. Tar III Kola yargila A) Yaln 2. İnsanoğlu daha iyi av bulabilmek, av yerlerini belirten
Orta Çağ'da bilime ve sanata meraklı bir şahsın bu tip
çalışmaları yakından takip edebilmek amacıyla aşağı-
daki yerleşim bölgelerinden hangisine gitmesi bekle-
nemez?
A) Orta Avrupa
B) Orta Doğu
C) Endülüs
D) Türkistan
E) Anadolu
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Orta Çağ'da bilime ve sanata meraklı bir şahsın bu tip çalışmaları yakından takip edebilmek amacıyla aşağı- daki yerleşim bölgelerinden hangisine gitmesi bekle- nemez? A) Orta Avrupa B) Orta Doğu C) Endülüs D) Türkistan E) Anadolu
Orta Çağ Avrupa sinda: XI. yüzyıldan itibaren kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlarda arka arkaya önemli geliş-
meler yaşanmaya başlamıştır. Bilimsel ve teknik ilerlemeler, Coğrafi Keşifler ve gelişery ticari faaliyetler Avrupa'da nüfusun
artmas na neden olmuştur. İstanbul'un fethinde kullanılan toplanın önemini erken bir dönemde fark eden krallar, Avrupa'da
soyulara boyun eğdirmek ve merkezi krallıklarını güçlendirmek için bu yeni silahı kullanmışladır. Böylece feodalizmden
mutakiyete doğru bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Diğer taraftan taşınabilen ve seri basım yapabilen matbaanin gelişti-
Tilmesi bagi aktarmini kolaylaştırmış, düşünceler büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. Martin Luter ile başlayan süreçte ise
Almanya, Ingiltere, Isveç gibi ülkeler Katolik Kilisesi'nden ayrılarak kendi ulusal kiliselerini kurmuşlardır. Yaşanan bu gelişme
Avrupa'da sekulerleşmeye atlan önemli bir adım olmuştur.
Avrupa'daki gelişmeler ile ilgili verilen bu bilgiler aşağıdaki çıkarımlardan hangisini doğrulamaz?
A) Avrupa'da, demografik alanda meydana gelen olumlu değişimlerde ekonomik gelişmeler önemli bir rol oynamıştır.
Silah teknolojisinde yaşanan gelişmeler Avrupa'daki kralların iktidarını olumlu yönde etkilemiştir.
Avrupa'da gelişmeyi engelleyen unsurların ortadan kaldırılması Katolik Kilisesi'nin otoritesinin sarsılmasına neden ol-
muştur.
D) Siyasi ve askeri alanda yaşanan gelişmeler Avrupa'nın ekonomik yapısının değişmesine ortam hazırlamıştır.
E Matbaanin kullanışlı hale gelmesi kültürel hayatın canlanmasına önemli bir katkıda bulunmuştur.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Orta Çağ Avrupa sinda: XI. yüzyıldan itibaren kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlarda arka arkaya önemli geliş- meler yaşanmaya başlamıştır. Bilimsel ve teknik ilerlemeler, Coğrafi Keşifler ve gelişery ticari faaliyetler Avrupa'da nüfusun artmas na neden olmuştur. İstanbul'un fethinde kullanılan toplanın önemini erken bir dönemde fark eden krallar, Avrupa'da soyulara boyun eğdirmek ve merkezi krallıklarını güçlendirmek için bu yeni silahı kullanmışladır. Böylece feodalizmden mutakiyete doğru bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Diğer taraftan taşınabilen ve seri basım yapabilen matbaanin gelişti- Tilmesi bagi aktarmini kolaylaştırmış, düşünceler büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. Martin Luter ile başlayan süreçte ise Almanya, Ingiltere, Isveç gibi ülkeler Katolik Kilisesi'nden ayrılarak kendi ulusal kiliselerini kurmuşlardır. Yaşanan bu gelişme Avrupa'da sekulerleşmeye atlan önemli bir adım olmuştur. Avrupa'daki gelişmeler ile ilgili verilen bu bilgiler aşağıdaki çıkarımlardan hangisini doğrulamaz? A) Avrupa'da, demografik alanda meydana gelen olumlu değişimlerde ekonomik gelişmeler önemli bir rol oynamıştır. Silah teknolojisinde yaşanan gelişmeler Avrupa'daki kralların iktidarını olumlu yönde etkilemiştir. Avrupa'da gelişmeyi engelleyen unsurların ortadan kaldırılması Katolik Kilisesi'nin otoritesinin sarsılmasına neden ol- muştur. D) Siyasi ve askeri alanda yaşanan gelişmeler Avrupa'nın ekonomik yapısının değişmesine ortam hazırlamıştır. E Matbaanin kullanışlı hale gelmesi kültürel hayatın canlanmasına önemli bir katkıda bulunmuştur.
6.
Kanuni Dönemi'nde olayların ve sonuçlarının yer aldı-
ğı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
c
Olay
Sonuç
A) Cerbe Deniz Savaşı Batı Akdeniz kıyılarının
güvenliği sağlandı.
B) Mohaç Meydan Savaşı Macaristan Osmanlılara
bağlandı.
C) İstanbul Antlaşması
Protokolde, Avusturya kralı
Osmanlı sadrazamıyla eşit
hida sayıldı.
D) Rodos'un Fethi
Suriye ve Misir deniz
yolunun güvenliği sağlandı.
E) Preveze Deniz Savaşı Mora
Dalmaçya
kıyılarının fethi tamamlandı.
(2013 - LYS)
ve
Tarihin Kara Kutusu
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6. Kanuni Dönemi'nde olayların ve sonuçlarının yer aldı- ğı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? c Olay Sonuç A) Cerbe Deniz Savaşı Batı Akdeniz kıyılarının güvenliği sağlandı. B) Mohaç Meydan Savaşı Macaristan Osmanlılara bağlandı. C) İstanbul Antlaşması Protokolde, Avusturya kralı Osmanlı sadrazamıyla eşit hida sayıldı. D) Rodos'un Fethi Suriye ve Misir deniz yolunun güvenliği sağlandı. E) Preveze Deniz Savaşı Mora Dalmaçya kıyılarının fethi tamamlandı. (2013 - LYS) ve Tarihin Kara Kutusu
y
12. I. Firdevsi: Şehname
II. Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig
III. Nizam'ül-mülk: Siyasetname
Yukarıda verilenlerden hangileri hükümdara
öğüt vermek amacıyla kaleme alınmıştır?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) Il ve ill E) I, II ve III
2
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
y 12. I. Firdevsi: Şehname II. Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig III. Nizam'ül-mülk: Siyasetname Yukarıda verilenlerden hangileri hükümdara öğüt vermek amacıyla kaleme alınmıştır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) Il ve ill E) I, II ve III 2
Doğu ile Batı dünyası arasındaki ilişkileri arttıran Haçlı Se-
ferleri, Akdeniz kıyılarındaki limanların önemini artırmıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gös-
terilebilir?
A) Bazı Haçlı Seferlerinin deniz yoluyla yapılması
B) Haçlı Seferlerine Bizans'ın öncülük etmesi
C) İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması x
D) Selçuklulann başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması
E) Kudüs'ün bir süre Haçlıların eline geçmesi
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Doğu ile Batı dünyası arasındaki ilişkileri arttıran Haçlı Se- ferleri, Akdeniz kıyılarındaki limanların önemini artırmıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gös- terilebilir? A) Bazı Haçlı Seferlerinin deniz yoluyla yapılması B) Haçlı Seferlerine Bizans'ın öncülük etmesi C) İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması x D) Selçuklulann başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması E) Kudüs'ün bir süre Haçlıların eline geçmesi
Kentlerin
ON
Nihat Falay, Kentlerin Konine Te
ad
stat
Cercok uygarlik sadece toprak ve kimin arts on my mo
Dilli. Buna ilaveten gerçek uygarligin ortaya çıkabilecegin var
bil nüfusu içermesi gerekir. Uygarlık ancak böyle başlar. Bu unsurlar sonu
küçük insan topluluklarını deği bölümünü ve sosyal gelinmeye
ise büyük çapta sulama şebekesinin varlıyla mümkündür. Sulama sürec
bürokratik denetleme modelini gerektirir. Bu da kentsel dozeyde ve nitelikt
slümü ve arti Ürünü sağlayabilme kabiliyetine baglidir. Tarmin veremeni
Yani sosyal değişme idari ihtiyaçların sonuçlarından biridir.
1. Kentlerin ortaya çıkabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
3. Günümüzde kentlerin kurulup gelişebilmesi nelere bağlıdır?
2. Arti ürünün uygarlık tarihindeki önemi hakkinda neler söyleyebil
D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin
özelliklerinden biri değildir?
görülen kas
bireyin başka bir bireye tabi olması kalarından
A) Serfle
D
B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.
C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe
5. Ce
çalınmış
D) Feodalitede koruma altına girene vassal de-
ekleyere
yemezs
E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kili-
ğu yok
hirdi,
4. Aşağı
du.
A) Feodalite
esasına dayanıyordu.
sahip değildi.
nirdi.
BI
seydi.
1.
di.
IL
Ir.
2. I. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı.
II. Kale kuşatmalarında başarılıydı.
III. Süvarilerden kuruluydu.
Yukarıdakilerden hangilerinin konar-göçer
toplumların ordularında rastlanan özellikler ara-
sinda olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
on
hangisi Orta Çağ Avru-
llarin
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Kentlerin ON Nihat Falay, Kentlerin Konine Te ad stat Cercok uygarlik sadece toprak ve kimin arts on my mo Dilli. Buna ilaveten gerçek uygarligin ortaya çıkabilecegin var bil nüfusu içermesi gerekir. Uygarlık ancak böyle başlar. Bu unsurlar sonu küçük insan topluluklarını deği bölümünü ve sosyal gelinmeye ise büyük çapta sulama şebekesinin varlıyla mümkündür. Sulama sürec bürokratik denetleme modelini gerektirir. Bu da kentsel dozeyde ve nitelikt slümü ve arti Ürünü sağlayabilme kabiliyetine baglidir. Tarmin veremeni Yani sosyal değişme idari ihtiyaçların sonuçlarından biridir. 1. Kentlerin ortaya çıkabilmesi için gereken şartlar nelerdir? 3. Günümüzde kentlerin kurulup gelişebilmesi nelere bağlıdır? 2. Arti ürünün uygarlık tarihindeki önemi hakkinda neler söyleyebil D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir? görülen kas bireyin başka bir bireye tabi olması kalarından A) Serfle D B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti. C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe 5. Ce çalınmış D) Feodalitede koruma altına girene vassal de- ekleyere yemezs E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kili- ğu yok hirdi, 4. Aşağı du. A) Feodalite esasına dayanıyordu. sahip değildi. nirdi. BI seydi. 1. di. IL Ir. 2. I. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı. II. Kale kuşatmalarında başarılıydı. III. Süvarilerden kuruluydu. Yukarıdakilerden hangilerinin konar-göçer toplumların ordularında rastlanan özellikler ara- sinda olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III on hangisi Orta Çağ Avru- llarin
3. İstanbul'un Fethi'nin sonuçlarının büyük kısmı tüm
dünyayı etkiler niteliktedir. Dünyada ve özellikle
Avrupa'da fetihle beraber önemli değisimler meyda-
na gelmiştir.
C
Dünyada meydana gelen aşağıdaki değişimler-
den hangisinde İstanbul'un Fethi'nin payı olduğu
söylenemez?
A) Avrupa'da Rönesans'ın yaşanmasında
BY Feodalitenin çöküşünün hızlanmasında
C Avrupa'da reform
hareketlerinin yaşanmasında
D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında
Et Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlamasında
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. İstanbul'un Fethi'nin sonuçlarının büyük kısmı tüm dünyayı etkiler niteliktedir. Dünyada ve özellikle Avrupa'da fetihle beraber önemli değisimler meyda- na gelmiştir. C Dünyada meydana gelen aşağıdaki değişimler- den hangisinde İstanbul'un Fethi'nin payı olduğu söylenemez? A) Avrupa'da Rönesans'ın yaşanmasında BY Feodalitenin çöküşünün hızlanmasında C Avrupa'da reform hareketlerinin yaşanmasında D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında Et Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlamasında
2. Sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edi-
DARD len XIV. yüzyıl düşünürü İbn-i Haldun "Coğrafya
kaderdir" sözü ile yaşanılan bölgenin insan yaşa-
mı üzerindeki etkisini vurgulamıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerinde
konar-göçer hayat tarzinin ortaya çıkmasını
sağlamıştır?
A) Ekonominin hayvancılığa dayalı olması
Bi Boy birliği ile hayatlarını sürdürmeleri
C) Adi ve hareketli birliklerden oluşmaları
Bozkırın sert iklim yapısı
E) Savaşçı bir toplum yapısına sahip olmaları
TYT -
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edi- DARD len XIV. yüzyıl düşünürü İbn-i Haldun "Coğrafya kaderdir" sözü ile yaşanılan bölgenin insan yaşa- mı üzerindeki etkisini vurgulamıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden han- gisi İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerinde konar-göçer hayat tarzinin ortaya çıkmasını sağlamıştır? A) Ekonominin hayvancılığa dayalı olması Bi Boy birliği ile hayatlarını sürdürmeleri C) Adi ve hareketli birliklerden oluşmaları Bozkırın sert iklim yapısı E) Savaşçı bir toplum yapısına sahip olmaları TYT -