Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
(1302-1453)
9.
1. Osmanlı şehzadeleri arasında iktidar mücadelelerinin yaşanması,
II. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki topraklarının tamamını kaybetmesi,
III. Osmanlı Devleti'nde ilk kez toplumsal içerikli Şeyh Bedrettin İsyanı'nın çıkması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nde yaşanan "Fetret Dönemi" ile
ilgili gelişmelerdir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11 C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
10. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetihlerinin kalıcı olmasına;
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 9. 1. Osmanlı şehzadeleri arasında iktidar mücadelelerinin yaşanması, II. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki topraklarının tamamını kaybetmesi, III. Osmanlı Devleti'nde ilk kez toplumsal içerikli Şeyh Bedrettin İsyanı'nın çıkması Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nde yaşanan "Fetret Dönemi" ile ilgili gelişmelerdir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetihlerinin kalıcı olmasına;
Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendi.
Gemilerini her yere gönderiyor ve önemli limanları ele
geçiriyorlar. Eskiden Hindistan ve Çin malları Süveyş'e
gelir ve Müslümanlar tarafından tüm dünyaya dağıtılırdı.
Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk ve İngiliz gemi-
leriyle Frengistan'a taşınıyor ve oradan bütün dünyaya
dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadığı şeyleri İstanbul'a
ve diğer İslam ülkelerine getiriyor ve fiyatlarının beş katı
fazlasına satıp çok para kazanıyorlar. Bu nedenle İslam
ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı, Yemen
kıyılarını ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi
hâlde Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedecektir."
1625'te Ömer Talib isimli bir Osmanlı aydınının değer-
lendirmesi yukarıda verilmiştir.
Bu değerlendirmenin yapılmasında etkili olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı Seferleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans
D) Reform
E) Sanayi Devrimi
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendi. Gemilerini her yere gönderiyor ve önemli limanları ele geçiriyorlar. Eskiden Hindistan ve Çin malları Süveyş'e gelir ve Müslümanlar tarafından tüm dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk ve İngiliz gemi- leriyle Frengistan'a taşınıyor ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadığı şeyleri İstanbul'a ve diğer İslam ülkelerine getiriyor ve fiyatlarının beş katı fazlasına satıp çok para kazanıyorlar. Bu nedenle İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı, Yemen kıyılarını ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi hâlde Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedecektir." 1625'te Ömer Talib isimli bir Osmanlı aydınının değer- lendirmesi yukarıda verilmiştir. Bu değerlendirmenin yapılmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Coğrafi Keşifler C) Rönesans D) Reform E) Sanayi Devrimi
Avrupa'da "Rönesans" ile bilim, kültür ve sanat alanların-
da gelişmeler sağlanırken, "Reform" ile din alanında yeni-
den yapılanma gerçekleşmiştir.
Rönesans ve Reform hareketlerinin;
alması
1. Kilisenin itibarının azalması,
II. Özgür düşüncenin gelişmesi,
III. Avrupa'da "Üniversite" eğitiminin başlaması
verilen gelişmelerden hangileri üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
A) Yalnızl. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
I ve II.
E) I, II ve III.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Avrupa'da "Rönesans" ile bilim, kültür ve sanat alanların- da gelişmeler sağlanırken, "Reform" ile din alanında yeni- den yapılanma gerçekleşmiştir. Rönesans ve Reform hareketlerinin; alması 1. Kilisenin itibarının azalması, II. Özgür düşüncenin gelişmesi, III. Avrupa'da "Üniversite" eğitiminin başlaması verilen gelişmelerden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez? A) Yalnızl. B) Yalnız II. C) Yalnız III. I ve II. E) I, II ve III.
erin
yil-
7. Yeni Çağ'da meydana gelen aşağıdaki olaylar
dan hangisi ile Katolik Kilisesi'nin Avrupa'dak
mezhebinin yayılması için uygun bir ortam
etkinliği azalırken, Avrupa dışında katolik
oluşmuştur?
Fin
A) Rönesans Hareketlerinin yayılmasıyla
1.
B)
B) Coğrafi Keşifler sonucu yeni ülkelerin keşte.
dilmesiyle
C) Reform Hareketleri ile skolastik düşüncenin
ud
ortadan kalkmasıyla
D) Yeni mezheplerin doğması sonucu Hıristiyan
birliğinin bozulmasıyla
E) Eğitim işlerinin Kilise'nin elinden alınmasıyla
Stuur
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
erin yil- 7. Yeni Çağ'da meydana gelen aşağıdaki olaylar dan hangisi ile Katolik Kilisesi'nin Avrupa'dak mezhebinin yayılması için uygun bir ortam etkinliği azalırken, Avrupa dışında katolik oluşmuştur? Fin A) Rönesans Hareketlerinin yayılmasıyla 1. B) B) Coğrafi Keşifler sonucu yeni ülkelerin keşte. dilmesiyle C) Reform Hareketleri ile skolastik düşüncenin ud ortadan kalkmasıyla D) Yeni mezheplerin doğması sonucu Hıristiyan birliğinin bozulmasıyla E) Eğitim işlerinin Kilise'nin elinden alınmasıyla Stuur
10. Kavimler Göçü, Avrupa'da çok önemli değişikliklere se-
bep olmuştur. Özellikle siyasi yapıda feodalite rejimi, Orta
Çağ'a damgasını vurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da feodalitenin güç
kaybetmesine ortam hazırlayan etkenlerden biridir?
A) Talas Savaşı
B) Haçlı Seferleri
C) Reform Hareketleri D) Otuz Yil Savaşları
E) Rönesans
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
10. Kavimler Göçü, Avrupa'da çok önemli değişikliklere se- bep olmuştur. Özellikle siyasi yapıda feodalite rejimi, Orta Çağ'a damgasını vurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da feodalitenin güç kaybetmesine ortam hazırlayan etkenlerden biridir? A) Talas Savaşı B) Haçlı Seferleri C) Reform Hareketleri D) Otuz Yil Savaşları E) Rönesans
şini kolaylaştırmak
D) Batı'da oluşacak Haçlı İttifak'ını
engellemek
E) Ticareti Akdeniz'e çekmek
6. XVI. yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da
siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en etkili
kurumun kilise olmasında;
1. Batı Roma İmparatorluğu'nun çökmesi,
II. eğitim ve öğretimin kilisenin kontro-
lünde olması,
III. engizisyon mahkemelerinin varlığı
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız! B) Yalnız 11
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7. Kâtip Çelebi, yaşının ilerlemiş olmasına
rağmen, bilmediklerini merak duygusuyla
öğrenmeye çalısmıstır. Katıldığı seferlerde
hile ordunun konakladığı yerlerde kitap-
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
şini kolaylaştırmak D) Batı'da oluşacak Haçlı İttifak'ını engellemek E) Ticareti Akdeniz'e çekmek 6. XVI. yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en etkili kurumun kilise olmasında; 1. Batı Roma İmparatorluğu'nun çökmesi, II. eğitim ve öğretimin kilisenin kontro- lünde olması, III. engizisyon mahkemelerinin varlığı durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. Kâtip Çelebi, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen, bilmediklerini merak duygusuyla öğrenmeye çalısmıstır. Katıldığı seferlerde hile ordunun konakladığı yerlerde kitap-
şitli
Yük
ört
Magna Carta İngiltere'de gerçekleşen ve kralın yetkilerini
sınırlayan bir belgedir. Kral halktan zorla vergi alamaya-
oak ve kimseye haksız yere ceza veremeyecektir. Böylece
İngiltere'de halk kralla birlikte yönetime katılmaya başlamış
ve demokrasi alanında büyük bir adım atılmıştır.
Verilen bilgiden yola çıkarak İngiltere'de oluşan yönetim
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monarşi
B) Cumhuriyet
C) Oligarşi
D) Meşrutiyet
E) Teokrasi
ni
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
şitli Yük ört Magna Carta İngiltere'de gerçekleşen ve kralın yetkilerini sınırlayan bir belgedir. Kral halktan zorla vergi alamaya- oak ve kimseye haksız yere ceza veremeyecektir. Böylece İngiltere'de halk kralla birlikte yönetime katılmaya başlamış ve demokrasi alanında büyük bir adım atılmıştır. Verilen bilgiden yola çıkarak İngiltere'de oluşan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Monarşi B) Cumhuriyet C) Oligarşi D) Meşrutiyet E) Teokrasi ni
21. Avrupa'da Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu'nun
ikiye ayrılması ve sonrasında Batı Roma
İmparatorluğu'nun yıkılmasının getirdiği karışıklıklar
devam ederken insanlar kendilerini emniyette
hissetmedikleri için güçlü kişilerin koruması altına girme
ihtiyacı duymuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden
olmuştur?
A) Katolik Kilisesi'nin gücünün azalmasına
B) Merkezî krallıkların kurulmasına
C) Cumhuriyet yönetimlerinin başlamasına
Deodalite rejiminin oluşmasına
Coğrafi keşiflerin yapılmasına
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
21. Avrupa'da Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ve sonrasında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının getirdiği karışıklıklar devam ederken insanlar kendilerini emniyette hissetmedikleri için güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı duymuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Katolik Kilisesi'nin gücünün azalmasına B) Merkezî krallıkların kurulmasına C) Cumhuriyet yönetimlerinin başlamasına Deodalite rejiminin oluşmasına Coğrafi keşiflerin yapılmasına
6. Ka
3.
• Kasaba ve şehirlerde otururlardı.
Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı.
Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.
Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa'sinin hangi sosyal
sinifından bahsedilmiştir?
B) Asiller
A) Burjuvalar
C) Rahipler
D) Sert konunan
E) Serbest Köylüler
hitlodson
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6. Ka 3. • Kasaba ve şehirlerde otururlardı. Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı. Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı. Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa'sinin hangi sosyal sinifından bahsedilmiştir? B) Asiller A) Burjuvalar C) Rahipler D) Sert konunan E) Serbest Köylüler hitlodson
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde bir dönüm nokta-
sıdır ve önceki dönemlerde gerçekleştirilen islahat
hareketlerinden çok daha önemli sonuçları berabe-
rinde getirmiştir. Bu fermanla ----
Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir tarihçinin aşa-
ğıdakilerden hangisiyle sözlerini sürdürmesi
beklenir?
A) Âyanların gücü ve otoritesine son verilmiştir.
B) Türk tarihinde çağdaşlaşma ve demokratikleş.
me yolunda önemli bir adım atılmıştır.
C) Osmanlı Devleti'ndeki egemenlik anlayışı tama-
men değişmiştir.
D)) Gayrimüslimler, Müslümanlarla tamamen eşit
haklara sahip olmuştur.
E) Avrupa karşısında Türk-İslam dünyasının
üstünlüğü başlamıştır.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde bir dönüm nokta- sıdır ve önceki dönemlerde gerçekleştirilen islahat hareketlerinden çok daha önemli sonuçları berabe- rinde getirmiştir. Bu fermanla ---- Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir tarihçinin aşa- ğıdakilerden hangisiyle sözlerini sürdürmesi beklenir? A) Âyanların gücü ve otoritesine son verilmiştir. B) Türk tarihinde çağdaşlaşma ve demokratikleş. me yolunda önemli bir adım atılmıştır. C) Osmanlı Devleti'ndeki egemenlik anlayışı tama- men değişmiştir. D)) Gayrimüslimler, Müslümanlarla tamamen eşit haklara sahip olmuştur. E) Avrupa karşısında Türk-İslam dünyasının üstünlüğü başlamıştır.
1. Barutun, Avrupalılar tarafından öğrenilmesi
II. Merkeziyetçi yönetimlerin güçlenmesi
III. Büyük topların yapılması
IV. Derebeyliklerin yıkılması
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1 - || - III - IV
B) I - III - IV - 11
C) II - IV - III -
D) III - | - || - IV
E) IV - III - II - 1
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
1. Barutun, Avrupalılar tarafından öğrenilmesi II. Merkeziyetçi yönetimlerin güçlenmesi III. Büyük topların yapılması IV. Derebeyliklerin yıkılması Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 - || - III - IV B) I - III - IV - 11 C) II - IV - III - D) III - | - || - IV E) IV - III - II - 1
2.
Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver-
diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti
ile ilgili,
I. Eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlere önem veril-
miştir.
II. Farklı dinlere müsamaha gösteren bir anlayış benim-
senmiştir.
IL Ticaretin gelişmesi için yabancı devletlere imtiyaz-
lar tanınmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız
C) I) vell
D) I ve HD
ve TI
bob (1703.1792) tare-
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver- diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti ile ilgili, I. Eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlere önem veril- miştir. II. Farklı dinlere müsamaha gösteren bir anlayış benim- senmiştir. IL Ticaretin gelişmesi için yabancı devletlere imtiyaz- lar tanınmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız C) I) vell D) I ve HD ve TI bob (1703.1792) tare-
IC
1. Avrupa'da merkezî otoritenin zayıfladığı, güvensizliğin arttığı,
kent yaşamının ve ticaretin gerilediği dönemlerde soylular
öne plana çıkmıştır. Yetiştirdikleri şövalyelerin ve köylülerin
yardımıyla bulundukları yerlerin güvenliğini sağlamışlardır.
Bu amaçla korunaklı şatolar yapmışlar ve böylece istilala-
ra karşı arazilerini koruma kaygısı içinde bulunan çevredeki
diğer toprak sahiplerini yanlarına çekmişlerdir. Bir yandan
da kraldan kendi adlarına vergi ve asker toplama, yargila-
ma yapma gibi siyasi yetkiler alarak güçlerini arttırmışlardır.
Bu
Igilere bakılarak Avrupa ile ilgili;
1. toprağın önemli bir geçim kaynağı olduğu, X
II. halkın güvenlik sorunları yaşadığı, ✓
III. güçlü merkezi krallıkların olduğu X
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
logo E) I, II ve III
Senegal
mos
Seleno
olebnou eignart nabolchi bu
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
IC 1. Avrupa'da merkezî otoritenin zayıfladığı, güvensizliğin arttığı, kent yaşamının ve ticaretin gerilediği dönemlerde soylular öne plana çıkmıştır. Yetiştirdikleri şövalyelerin ve köylülerin yardımıyla bulundukları yerlerin güvenliğini sağlamışlardır. Bu amaçla korunaklı şatolar yapmışlar ve böylece istilala- ra karşı arazilerini koruma kaygısı içinde bulunan çevredeki diğer toprak sahiplerini yanlarına çekmişlerdir. Bir yandan da kraldan kendi adlarına vergi ve asker toplama, yargila- ma yapma gibi siyasi yetkiler alarak güçlerini arttırmışlardır. Bu Igilere bakılarak Avrupa ile ilgili; 1. toprağın önemli bir geçim kaynağı olduğu, X II. halkın güvenlik sorunları yaşadığı, ✓ III. güçlü merkezi krallıkların olduğu X yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III logo E) I, II ve III Senegal mos Seleno olebnou eignart nabolchi bu
RENOVE
1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir
ekonomik model oluşmuştur.
Bu durumun Avrupa'da;
1. feodal beylerin güç kaybetmesi,
II. burjuvazinin etkinlik kazanması,
III. kent yaşamının önemini yitirmesi
gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir?
E) Il ve Ill.
D) I ve II.
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
Sasaniler krallarını tanrının temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği tanrıya itaatsizlik olarak görmü
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
RENOVE 1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir ekonomik model oluşmuştur. Bu durumun Avrupa'da; 1. feodal beylerin güç kaybetmesi, II. burjuvazinin etkinlik kazanması, III. kent yaşamının önemini yitirmesi gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir? E) Il ve Ill. D) I ve II. A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. Sasaniler krallarını tanrının temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği tanrıya itaatsizlik olarak görmü
Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme
otoritenin bozulmasına sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr
te değildir?
A) Papa'nın elinden taç giymeleri
B) Feodalitenin ortaya çıkması
C) Derebeylerin merkezî otoritenin yerini a
DX Soyluların kraldan ayrı hareket etmesi
E) Eğitimin kilisenin elinden alınması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme otoritenin bozulmasına sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr te değildir? A) Papa'nın elinden taç giymeleri B) Feodalitenin ortaya çıkması C) Derebeylerin merkezî otoritenin yerini a DX Soyluların kraldan ayrı hareket etmesi E) Eğitimin kilisenin elinden alınması
ORIJINAL
R
SORULAR 1
1.
Olgu
Olay
Malazgirt Savaşı
Anadolu'nun Türkleşmesi
Fransız ihtilali
Ulusal devletlerin kurulması
Sanayi İnkılabi
Sömürgecilik faaliyetlerinin
hızlanması
Tabloda yer alan örneklemelere bakarak olay ve olgu
hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu
söylenemez?
Olay
Olgu
Biriciktir.
Geneldir.
A) B)
Sürelidir.
Süreklidir.
Özgündür.
Özeldir.
D)
Tekrar edebilir.
Tekrar edemez.
E)
Somuttur.
Soyuttur.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
ORIJINAL R SORULAR 1 1. Olgu Olay Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türkleşmesi Fransız ihtilali Ulusal devletlerin kurulması Sanayi İnkılabi Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması Tabloda yer alan örneklemelere bakarak olay ve olgu hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Olay Olgu Biriciktir. Geneldir. A) B) Sürelidir. Süreklidir. Özgündür. Özeldir. D) Tekrar edebilir. Tekrar edemez. E) Somuttur. Soyuttur.