Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

10.
Büyük İskender, Misir'da Amon-Ra rahipleri tarafından tan-
ri-kral ilan edilmiştir.
insbin
A you
Bu bilgiyle Büyük İskender
hakkında; no ob siebie
1. Doğu'nun inanç anlayışından etkilenmiştir. Linolog mua
.
U Teokratik bir yönetimi benimsemiştir.
angulo beltovilsat simonos
hotovilstimone
III. Tek tanrılı bir inanışı savunmuştur. 2
Toll brindisine
lobs
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
colul imid 5169 sho
Al Yalnız
B) Yalnız II
ClYalnız Ill
I SinY A
EI Il ve III
1 D) I ve 11
#evilo
All evil
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
10. Büyük İskender, Misir'da Amon-Ra rahipleri tarafından tan- ri-kral ilan edilmiştir. insbin A you Bu bilgiyle Büyük İskender hakkında; no ob siebie 1. Doğu'nun inanç anlayışından etkilenmiştir. Linolog mua . U Teokratik bir yönetimi benimsemiştir. angulo beltovilsat simonos hotovilstimone III. Tek tanrılı bir inanışı savunmuştur. 2 Toll brindisine lobs yargılarından hangilerine ulaşılabilir? colul imid 5169 sho Al Yalnız B) Yalnız II ClYalnız Ill I SinY A EI Il ve III 1 D) I ve 11 #evilo All evil
ORIJINAL
R
SORULAR 1
1.
Olgu
Olay
Malazgirt Savaşı
Anadolu'nun Türkleşmesi
Fransız ihtilali
Ulusal devletlerin kurulması
Sanayi İnkılabi
Sömürgecilik faaliyetlerinin
hızlanması
Tabloda yer alan örneklemelere bakarak olay ve olgu
hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu
söylenemez?
Olay
Olgu
Biriciktir.
Geneldir.
A) B)
Sürelidir.
Süreklidir.
Özgündür.
Özeldir.
D)
Tekrar edebilir.
Tekrar edemez.
E)
Somuttur.
Soyuttur.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
ORIJINAL R SORULAR 1 1. Olgu Olay Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türkleşmesi Fransız ihtilali Ulusal devletlerin kurulması Sanayi İnkılabi Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması Tabloda yer alan örneklemelere bakarak olay ve olgu hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Olay Olgu Biriciktir. Geneldir. A) B) Sürelidir. Süreklidir. Özgündür. Özeldir. D) Tekrar edebilir. Tekrar edemez. E) Somuttur. Soyuttur.
2.
Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver-
diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti
ile ilgili,
I. Eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlere önem veril-
miştir.
II. Farklı dinlere müsamaha gösteren bir anlayış benim-
senmiştir.
IL Ticaretin gelişmesi için yabancı devletlere imtiyaz-
lar tanınmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız
C) I) vell
D) I ve HD
ve TI
bob (1703.1792) tare-
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği'ne amanname ver- diği yukarıdaki resimden yola çıkılarak Osmanlı Devleti ile ilgili, I. Eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlere önem veril- miştir. II. Farklı dinlere müsamaha gösteren bir anlayış benim- senmiştir. IL Ticaretin gelişmesi için yabancı devletlere imtiyaz- lar tanınmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız C) I) vell D) I ve HD ve TI bob (1703.1792) tare-
RENOVE
1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir
ekonomik model oluşmuştur.
Bu durumun Avrupa'da;
1. feodal beylerin güç kaybetmesi,
II. burjuvazinin etkinlik kazanması,
III. kent yaşamının önemini yitirmesi
gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir?
E) Il ve Ill.
D) I ve II.
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
Sasaniler krallarını tanrının temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği tanrıya itaatsizlik olarak görmü
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
RENOVE 1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir ekonomik model oluşmuştur. Bu durumun Avrupa'da; 1. feodal beylerin güç kaybetmesi, II. burjuvazinin etkinlik kazanması, III. kent yaşamının önemini yitirmesi gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir? E) Il ve Ill. D) I ve II. A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. Sasaniler krallarını tanrının temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği tanrıya itaatsizlik olarak görmü
Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme
otoritenin bozulmasına sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr
te değildir?
A) Papa'nın elinden taç giymeleri
B) Feodalitenin ortaya çıkması
C) Derebeylerin merkezî otoritenin yerini a
DX Soyluların kraldan ayrı hareket etmesi
E) Eğitimin kilisenin elinden alınması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Orta Çağ'da kralların gücünü kaybetme otoritenin bozulmasına sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğr te değildir? A) Papa'nın elinden taç giymeleri B) Feodalitenin ortaya çıkması C) Derebeylerin merkezî otoritenin yerini a DX Soyluların kraldan ayrı hareket etmesi E) Eğitimin kilisenin elinden alınması
TESTO
TYT
1215 yılında İngiltere Kralı Yurtsuz Jhon ile soylular arasında
Magna Carta imzalanmış ve kral soylulara danışmadan vergi
koymayacağını, haksız idam ve sürgün cezasını kaldıracağını
kabul etmiştir.
Bu bilgiler dikkate alındığında Magna Carta ile ilgili olarak
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
AS Kralın sınırsız yetkileri kısıtlanmıştır.
B) Birçok hukuki uygulamanın tekrar düzenlenmesine neden
olmuştur. +
CFeodal sistem zayıflamıştır.
D) Kralın yargı ile ilgili yetkileri kısıtlanmıştır.
E) Orta Çağ'da demokratik gelişmeler yaşanmıştır.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
TESTO TYT 1215 yılında İngiltere Kralı Yurtsuz Jhon ile soylular arasında Magna Carta imzalanmış ve kral soylulara danışmadan vergi koymayacağını, haksız idam ve sürgün cezasını kaldıracağını kabul etmiştir. Bu bilgiler dikkate alındığında Magna Carta ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? AS Kralın sınırsız yetkileri kısıtlanmıştır. B) Birçok hukuki uygulamanın tekrar düzenlenmesine neden olmuştur. + CFeodal sistem zayıflamıştır. D) Kralın yargı ile ilgili yetkileri kısıtlanmıştır. E) Orta Çağ'da demokratik gelişmeler yaşanmıştır.