Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Atatürk İlkeleri Soruları

n
ayı
yaşadığı
a kentlere
ğı
yle,
ak için
dır. Bir
maktadır:
byu 'şimdi
medikçe
in kırılır.
gerçek
cu, kırgın
1. Mustafa Kemal; "Bir devlet ki halkına koyduğu vergiyi
yabancılara koyamaz, bir devlet ki gümrük vergilerini
tanzim hakkından men edilir, o devlete bağımsız
denemez." demiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Mustafa
Kemal'in bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği
söylenemez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
C) Boğazlar Komisyonu'na son verilmesi
D) Misak-ı İktisadi'nin benimsenmesi
E) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
6msend
Kismına işaretleyiniz.
3. "Osmanlı Devle
genişlemesinin
bağlamak doğ
Devleti'nin ege
toplumsal yaşa
sağlamasını d
bu düşünce
1. İskân
II. Istanb
bağla
III. Fetre
tehli
yaş:
gelişme
A Yaln
Tarih
Atatürk İlkeleri
n ayı yaşadığı a kentlere ğı yle, ak için dır. Bir maktadır: byu 'şimdi medikçe in kırılır. gerçek cu, kırgın 1. Mustafa Kemal; "Bir devlet ki halkına koyduğu vergiyi yabancılara koyamaz, bir devlet ki gümrük vergilerini tanzim hakkından men edilir, o devlete bağımsız denemez." demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması C) Boğazlar Komisyonu'na son verilmesi D) Misak-ı İktisadi'nin benimsenmesi E) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması 6msend Kismına işaretleyiniz. 3. "Osmanlı Devle genişlemesinin bağlamak doğ Devleti'nin ege toplumsal yaşa sağlamasını d bu düşünce 1. İskân II. Istanb bağla III. Fetre tehli yaş: gelişme A Yaln
11) Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan
3 tanesini yazınız
12) Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan
inkılaplardan 3 tanesini yazınız
13) Medeni kanun ile ortaya çıkan gelişmelerden 3
tanesini yazınız
14) Siyasi alanda yapılan inkılaplardan 3 tanesini
yazınız
15) Eğitim alanında yapılan inkılaplardan 3 tanesini
yazınız
161 Cumhuriyetin ilanının sonuclarını ya
Vazın17
8
9
Tarih
Atatürk İlkeleri
11) Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 3 tanesini yazınız 12) Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 3 tanesini yazınız 13) Medeni kanun ile ortaya çıkan gelişmelerden 3 tanesini yazınız 14) Siyasi alanda yapılan inkılaplardan 3 tanesini yazınız 15) Eğitim alanında yapılan inkılaplardan 3 tanesini yazınız 161 Cumhuriyetin ilanının sonuclarını ya Vazın17 8 9
son-
ri tö-
ida-
.
ve
cek i
f-
1
1
1
2.
18 ADIMDA UYGARLIĞIN DOĞL
Öğretici Düzey Sorular
Hititlerde yasaya göre, evlenen kız ba-
basından çeyizi olarak mirasını alabilir,
babası istemediği biriyle evlendirecek
olursa da bu evliliği reddedebilirdi. Ay- 1
rica kadınlar, istemediği evliliği boşana-
rak sonlandırabilirdi.
I
1
Hitit kanunlarındaki bu esaslara ba-
kıldığında, aşağıdakilerden hangisine !
ulaşılamaz?
A) Aile hukukunun geliştiğine
B) Kadın haklarının varlığına
C) Kadınlara mülkiyet hakkı tanındığına
Eş seçmede kadınların fikrinin alın-
dığına
E) Kadın haklarının anayasal güvence-
de olduğuna
3.
Tarih
Atatürk İlkeleri
son- ri tö- ida- . ve cek i f- 1 1 1 2. 18 ADIMDA UYGARLIĞIN DOĞL Öğretici Düzey Sorular Hititlerde yasaya göre, evlenen kız ba- basından çeyizi olarak mirasını alabilir, babası istemediği biriyle evlendirecek olursa da bu evliliği reddedebilirdi. Ay- 1 rica kadınlar, istemediği evliliği boşana- rak sonlandırabilirdi. I 1 Hitit kanunlarındaki bu esaslara ba- kıldığında, aşağıdakilerden hangisine ! ulaşılamaz? A) Aile hukukunun geliştiğine B) Kadın haklarının varlığına C) Kadınlara mülkiyet hakkı tanındığına Eş seçmede kadınların fikrinin alın- dığına E) Kadın haklarının anayasal güvence- de olduğuna 3.
1. I. Papa II. Urbanus'un halka "sizleri Müslümanlara
karşı savaşa çağırıyorum" diyerek çağrıda bulun-
ması
H. Katolik Kilisesi'nin seferlere katılanların cennete gi-
deceğini duyurması
III. Din adamlarının şövalyelere yaptıkları çağrılarla ele
geçirecekleri toprakların kendilerine verileceğini du-
yurması
IV. Keşiş ve rahiplerin köy ve kasabaları gezerek yok-
sul insanları seferlere katılmaya ikna etmesi
V. Kluni tarikatının kutsal yerlerin geri alınması için
halkı kışkırtması
Haçlı Seferlerine katılımı artırmak için yapılan yu-
karıdaki çalışmalardan hangisi derebeylik düzeni-
nin İslam coğrafyasında yayılmasında doğrudan
etkili olmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3.
ocam
Tarih
Atatürk İlkeleri
1. I. Papa II. Urbanus'un halka "sizleri Müslümanlara karşı savaşa çağırıyorum" diyerek çağrıda bulun- ması H. Katolik Kilisesi'nin seferlere katılanların cennete gi- deceğini duyurması III. Din adamlarının şövalyelere yaptıkları çağrılarla ele geçirecekleri toprakların kendilerine verileceğini du- yurması IV. Keşiş ve rahiplerin köy ve kasabaları gezerek yok- sul insanları seferlere katılmaya ikna etmesi V. Kluni tarikatının kutsal yerlerin geri alınması için halkı kışkırtması Haçlı Seferlerine katılımı artırmak için yapılan yu- karıdaki çalışmalardan hangisi derebeylik düzeni- nin İslam coğrafyasında yayılmasında doğrudan etkili olmuştur? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. ocam
10. Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye, yabancı okul-
larla ilgili yasal düzenlemeler yaptı. Çıkarılan Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile yabancı okulların ayrıcalıklarına son
verilerek bu okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı.
Yabancı okullara Türk öğretmenler tarafından Türkçe
okutulmak üzere tarih ve coğrafya dersleri de kenruldu.
Eğitim alanında yapılan bu düzenlemeler aşağıdaki
Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Inkilapçilik
C) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Devletçilik
Buna göre a
kaynağı sanay
ğu yerlerde ge
dir?
A) Restoran ka
gındır.
B) Çocukların
gelişimine
bulunur.
C) İnsanların
ceği imkâ
D) Kadının is
dığı kredi
insanların
dermek iç
gindir.
Tarih
Atatürk İlkeleri
10. Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye, yabancı okul- larla ilgili yasal düzenlemeler yaptı. Çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okulların ayrıcalıklarına son verilerek bu okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Yabancı okullara Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmak üzere tarih ve coğrafya dersleri de kenruldu. Eğitim alanında yapılan bu düzenlemeler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A) Inkilapçilik C) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Devletçilik Buna göre a kaynağı sanay ğu yerlerde ge dir? A) Restoran ka gındır. B) Çocukların gelişimine bulunur. C) İnsanların ceği imkâ D) Kadının is dığı kredi insanların dermek iç gindir.
5. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye'nin Trakya sınırı belirlenmiştir.
Yunanistan'ın yüklü miktarda savaş tazminatı ödemesi
kararlaştırılmıştır.
C) Gayrimüslim azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul
edilmiştir.
D) Türkiye, Osmanlı borçlarının bir kısmını ödemeyi kabul
etmiştir.
E) Irak sınırının belirlenmesi, Konferans sonrasına bıra-
kılmıştır.
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkiye'nin Trakya sınırı belirlenmiştir. Yunanistan'ın yüklü miktarda savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır. C) Gayrimüslim azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir. D) Türkiye, Osmanlı borçlarının bir kısmını ödemeyi kabul etmiştir. E) Irak sınırının belirlenmesi, Konferans sonrasına bıra- kılmıştır.
2.
D
KARADENİZ
BİZANS
IMPARATORLUĞU
AKDENI2
Kahire
Kızıldeniz)
Malazgirt
D) I ve fil
Antakya
Şamn
Kudüs
Medine
Van
Mekke
S
Bağdat
Tebriz
Aext
gần
Basra
ap
Harizm
Rey
Nişabur
Ape Dar
Isfahan
Baara Körfezi
Buhara
BÜYÜK SELÇUKLU
DEVLETİ
Taşkent
Semerkand
Dandanakan
Uman
Körfezi
E) I, II ve
Gazne
GAZNELİLER
Yukarıdaki haritaya bakılarak Büyük Selçuklu
Devleti ile ilgili:
I. Anadolunun tamamını ele geçirdiklerine
II. Gazneliler ile çağdaş olduklarına
III. Üç kıtada da topraklarının bulunduğuna
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
HINT OKYANUSU
C) I ve II
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. D KARADENİZ BİZANS IMPARATORLUĞU AKDENI2 Kahire Kızıldeniz) Malazgirt D) I ve fil Antakya Şamn Kudüs Medine Van Mekke S Bağdat Tebriz Aext gần Basra ap Harizm Rey Nişabur Ape Dar Isfahan Baara Körfezi Buhara BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Taşkent Semerkand Dandanakan Uman Körfezi E) I, II ve Gazne GAZNELİLER Yukarıdaki haritaya bakılarak Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili: I. Anadolunun tamamını ele geçirdiklerine II. Gazneliler ile çağdaş olduklarına III. Üç kıtada da topraklarının bulunduğuna yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II HINT OKYANUSU C) I ve II
3. Aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilik ilkesi
doğrultusunda yapıldığı söylenemez?
A) Türk Dil Kurumu'nun açılması
B) Türk Tarih Kurumu'nun açılması
C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
D) Türk parasını koruma ile ilgili kanun çıkarılması
E) Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü
Tarih
Atatürk İlkeleri
3. Aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? A) Türk Dil Kurumu'nun açılması B) Türk Tarih Kurumu'nun açılması C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması D) Türk parasını koruma ile ilgili kanun çıkarılması E) Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü
5. Osmanlı Devleti, 1580'de Papanın öncülüğündeki Katolik blo-
kuna karşı İngiltere'ye kapitülasyon vererek, Habsburgların (Al-
manların) Osmanlılara Avrupa'dan silah ve savaş araç-gereçle-
ri satışını yasaklayan ambargosunu delmiştir.
Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Müttefik edinme stratejisi izlemiştir.
B) Yeni mezheplerin yayılmasını teşvik etmiştir.
C) iç sorunları dış soruna dönüşmüştür.
im-
Farçalans in
Stanla
Egemenlik hakları zamanla sınırlanmıştır.
E) Yönetimde ikilikler yaşanmıştır.
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. Osmanlı Devleti, 1580'de Papanın öncülüğündeki Katolik blo- kuna karşı İngiltere'ye kapitülasyon vererek, Habsburgların (Al- manların) Osmanlılara Avrupa'dan silah ve savaş araç-gereçle- ri satışını yasaklayan ambargosunu delmiştir. Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi savunulabilir? A) Müttefik edinme stratejisi izlemiştir. B) Yeni mezheplerin yayılmasını teşvik etmiştir. C) iç sorunları dış soruna dönüşmüştür. im- Farçalans in Stanla Egemenlik hakları zamanla sınırlanmıştır. E) Yönetimde ikilikler yaşanmıştır.
31. Osmanlı tarihiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden
hangisi Mercidabik Savaşı'nın sonuçlarından biridir?
Ridents
A) Anadolu'da siyasal birliğin gerçekleştirilmesi
B) Safevilerin toprak kaybetmesi
C) rakeyn Seferi'nin bir parçası olarak yaşanması →
D) Doğudaki en geniş sınırlara ulaşılması
E) Suriye'nin ele geçirilmesi eno minus J
Tarih
Atatürk İlkeleri
31. Osmanlı tarihiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mercidabik Savaşı'nın sonuçlarından biridir? Ridents A) Anadolu'da siyasal birliğin gerçekleştirilmesi B) Safevilerin toprak kaybetmesi C) rakeyn Seferi'nin bir parçası olarak yaşanması → D) Doğudaki en geniş sınırlara ulaşılması E) Suriye'nin ele geçirilmesi eno minus J
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞLUKLARI UYGUN KAVRAMLARA DOLDURUNUZ
8. II.Dünya savaşı sırasında TBMM. savaş şartlarını fırsata çeviren,stokçuluk ve karaborsa ile haksız kazanç
sağlayanlardan vergi almak için
.vergisi'ni kabul etti.
ortaya çıkan baskıcı bir rejimdir.
9. Faşizm ......
10. Saltanatın kaldırılması.....
.ilkesi doğrultusunda atılmış bir adımdır.
11. Türk Tarih Kurumu .....
....ilkesi doğrultusunda açılmıştır.
12. 1924 Anayasası Kuvvetler.........
.....ilkesine göre hazırlandı ve kabul edildi.
............dir.
13. Osmanlı hanedanından son halife.........
14. Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 te ilan edilmesinden sonra seçilen ilk başbakan.........
...dir.
Tarih
Atatürk İlkeleri
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞLUKLARI UYGUN KAVRAMLARA DOLDURUNUZ 8. II.Dünya savaşı sırasında TBMM. savaş şartlarını fırsata çeviren,stokçuluk ve karaborsa ile haksız kazanç sağlayanlardan vergi almak için .vergisi'ni kabul etti. ortaya çıkan baskıcı bir rejimdir. 9. Faşizm ...... 10. Saltanatın kaldırılması..... .ilkesi doğrultusunda atılmış bir adımdır. 11. Türk Tarih Kurumu ..... ....ilkesi doğrultusunda açılmıştır. 12. 1924 Anayasası Kuvvetler......... .....ilkesine göre hazırlandı ve kabul edildi. ............dir. 13. Osmanlı hanedanından son halife......... 14. Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 te ilan edilmesinden sonra seçilen ilk başbakan......... ...dir.
5.
C
Türkiye'de 1929 yılında koruyucu gümrük politikası uy-
gulamaya konulmuştur.
Bu uygulama ile öncelikli olarak aşağıdakilerden
hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Ticaret yapılan devlet sayısını artırma
B) Yerli malların kullanımını sınırlandırma
C) Dış ticaret açığını kapatma
D Devletin ekonomideki rolünü azaltma
Kalkınmada yabancı sermayeden yararlanma
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. C Türkiye'de 1929 yılında koruyucu gümrük politikası uy- gulamaya konulmuştur. Bu uygulama ile öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Ticaret yapılan devlet sayısını artırma B) Yerli malların kullanımını sınırlandırma C) Dış ticaret açığını kapatma D Devletin ekonomideki rolünü azaltma Kalkınmada yabancı sermayeden yararlanma
26. TBMM'nin açılması ile Anadolu'da isyanlar çıkması
arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinde
böyle bir ilişkinin olduğu söylenemez?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması -
Anadolu'nun işgal edilmesi
B) Misakımilli'nin kabul edilmesi - İstanbul'un res-
men işgal edilmesi
C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi - Kuvayımilli-
ye'nin kurulması
D) Gümrü Antlaşması'nın imzalanması - Doğu Cep-
hesi'nin kapanması
E) Amasya Genelgesi'nin yayımlanması - Batı Cep-
hesi'nin açılması
Tarih
Atatürk İlkeleri
26. TBMM'nin açılması ile Anadolu'da isyanlar çıkması arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinde böyle bir ilişkinin olduğu söylenemez? A) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması - Anadolu'nun işgal edilmesi B) Misakımilli'nin kabul edilmesi - İstanbul'un res- men işgal edilmesi C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi - Kuvayımilli- ye'nin kurulması D) Gümrü Antlaşması'nın imzalanması - Doğu Cep- hesi'nin kapanması E) Amasya Genelgesi'nin yayımlanması - Batı Cep- hesi'nin açılması
→
Aşağıdaki haritada bazı ovalık alanlar numaralandı-
rılarak gösterilmiştir.
A) I ve III
#
3
111
Bu alanlardan hangilerinin oluşumunda tektonik
hareketlerin etkisi daha fazla olmuştur?
D) II ve IV
B) I ve V
C) II ve III
E) IV ve V
>i
A
Y
K
N
L
A
R
1
Tarih
Atatürk İlkeleri
→ Aşağıdaki haritada bazı ovalık alanlar numaralandı- rılarak gösterilmiştir. A) I ve III # 3 111 Bu alanlardan hangilerinin oluşumunda tektonik hareketlerin etkisi daha fazla olmuştur? D) II ve IV B) I ve V C) II ve III E) IV ve V >i A Y K N L A R 1
SOH
AYT
D) Malazgirt
kapısı
4mmadowng
abildi
Türcke
B) Talas
Sürecinde Selçuklu Türkiyesi) - I
Türkiye Tarihi (Yerleşme ve Devletleşme
ladığı kabul edilir?
ğıdaki savaşlardan hangisiyle Türkiye tarihinin baş
A) Pasinler 1008
E) Miryokefalon
C) Kosedağ
de
5. Aşağı
Tarih
Atatürk İlkeleri
SOH AYT D) Malazgirt kapısı 4mmadowng abildi Türcke B) Talas Sürecinde Selçuklu Türkiyesi) - I Türkiye Tarihi (Yerleşme ve Devletleşme ladığı kabul edilir? ğıdaki savaşlardan hangisiyle Türkiye tarihinin baş A) Pasinler 1008 E) Miryokefalon C) Kosedağ de 5. Aşağı
2.
Osmanlı Devleti'nde yeniçeri askerlerinin İstanbul'da
doğrudan padişaha bağlı olan merkez ordusu olarak
görev yapmasının aşağıdakilerden hangisini kolay-
laştırdığı savunulabilir?
A) Tarımsal üretimin artmasını
B) Merkezi otoritenin korunmasını
CHazine giderlerinin azalmasını
D) Feodal bir yapının oluşmasını
E) Timarlı sipahi sayısının artmasını
B)
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. Osmanlı Devleti'nde yeniçeri askerlerinin İstanbul'da doğrudan padişaha bağlı olan merkez ordusu olarak görev yapmasının aşağıdakilerden hangisini kolay- laştırdığı savunulabilir? A) Tarımsal üretimin artmasını B) Merkezi otoritenin korunmasını CHazine giderlerinin azalmasını D) Feodal bir yapının oluşmasını E) Timarlı sipahi sayısının artmasını B)