Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Atatürk İlkeleri Soruları

vusturya savaşlarının temel nedeni is
9 Avusturya ile 1596 yilinda Hapove
Sve Avusturya yenilgiye uğratilmiş
ari, Kanije ve Estergon kaleleri ele
anije Kalesi'ni geri almak istemesi
burada çok önemli bir savunma
andığı son bi
TARİH Video Ders Defteri
7.
1643 you beplayan
sonucunde Oemark Devel
ve 1700 yds
Podolya ve Ukrayna
Osmanlı Devleti, Lale Devrinde (1718-1730)
Avrupa'ya ilk defa elçiler göndermiştir.
Bu bilgi göz önüne alındığında Osmanlı Devleti
ile ilgili;
1. Avrupa'ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
II. Batı'daki gelişmeleri takip etmek istemişt
III. Diplomatik ilişkilere önem vermeye başlamıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III C) I ve II
E) I, II ve III
8. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasında;
Rusya, Osmanlı ülkesinde istediği yerde konso-
losluk açabilecek.
maddesi yer almıştır
Bu madde dikkate alındığında aşağıdaki pla
10.
1
Tarih
Atatürk İlkeleri
vusturya savaşlarının temel nedeni is 9 Avusturya ile 1596 yilinda Hapove Sve Avusturya yenilgiye uğratilmiş ari, Kanije ve Estergon kaleleri ele anije Kalesi'ni geri almak istemesi burada çok önemli bir savunma andığı son bi TARİH Video Ders Defteri 7. 1643 you beplayan sonucunde Oemark Devel ve 1700 yds Podolya ve Ukrayna Osmanlı Devleti, Lale Devrinde (1718-1730) Avrupa'ya ilk defa elçiler göndermiştir. Bu bilgi göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili; 1. Avrupa'ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir. II. Batı'daki gelişmeleri takip etmek istemişt III. Diplomatik ilişkilere önem vermeye başlamıştır. yargılarından hangileri savunulabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III 8. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasında; Rusya, Osmanlı ülkesinde istediği yerde konso- losluk açabilecek. maddesi yer almıştır Bu madde dikkate alındığında aşağıdaki pla 10. 1
UZ
2020-KPSS ÖN LİSANS/GK
DUZ
13. Paris Barış Konferansı esnasında Misakımilli
sınırlarının üçe bölünmesini ve ABD himaye-
sine girmesini öneren rapor aşağıdakilerden
hangisidir?
KUNA) King-Crane Raporu
B) Hrisantos Raporu
C) Milne Raporu
D) General Harbord Raporu
E) Sandler Raporu
KUNDUZ
UNDUZ
Tarih
Atatürk İlkeleri
UZ 2020-KPSS ÖN LİSANS/GK DUZ 13. Paris Barış Konferansı esnasında Misakımilli sınırlarının üçe bölünmesini ve ABD himaye- sine girmesini öneren rapor aşağıdakilerden hangisidir? KUNA) King-Crane Raporu B) Hrisantos Raporu C) Milne Raporu D) General Harbord Raporu E) Sandler Raporu KUNDUZ UNDUZ
2. Lozan Görüşmeleri'nin ikinci turu başladığında iç
politikada da gelişmeler yaşanmış, meclisin yenilen-
mesine karar verilmiştir.
Bu kararın alınmasında;
1. uzun bir savaş döneminden çıkan meclisin yor-
gun olması,
yapılması tasarlanan inkilapların kolaylıkla ger-
çekleştirilmesinin sağlanması,
III. Lozan Görüşmeleri'ne olumlu katkının verilmesi
gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. Lozan Görüşmeleri'nin ikinci turu başladığında iç politikada da gelişmeler yaşanmış, meclisin yenilen- mesine karar verilmiştir. Bu kararın alınmasında; 1. uzun bir savaş döneminden çıkan meclisin yor- gun olması, yapılması tasarlanan inkilapların kolaylıkla ger- çekleştirilmesinin sağlanması, III. Lozan Görüşmeleri'ne olumlu katkının verilmesi gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive II C) Yalnız III E) I, II ve III
4.
TBMM, İstanbul Hükümetinin 1920 tarihinden itibaren
yaptığı ve yapacağı antlaşmaların, vermiş olduğu ve ve-
receği imtiyazların hükümsüz sayılacağını tüm dünyaya
ilan etmiştir.
TBMM'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin ka-
niti olamaz?
A) İtilaf Devletleri'nin millicilere olan tepkilerinin azaltıl-
mak istendiğinin
B) İtilaf Devletleri'ne tanınacak ayrıcalıklara karşı çıkıl-
dığının
C) TBMM'nin kendi otoritesini kurmaya çalıştığının
D) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamaya-
cağına inanıldığının
E) İstanbul Hükümetinin hukuki varlığının tanınmadığı-
nin
Tarih
Atatürk İlkeleri
4. TBMM, İstanbul Hükümetinin 1920 tarihinden itibaren yaptığı ve yapacağı antlaşmaların, vermiş olduğu ve ve- receği imtiyazların hükümsüz sayılacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. TBMM'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin ka- niti olamaz? A) İtilaf Devletleri'nin millicilere olan tepkilerinin azaltıl- mak istendiğinin B) İtilaf Devletleri'ne tanınacak ayrıcalıklara karşı çıkıl- dığının C) TBMM'nin kendi otoritesini kurmaya çalıştığının D) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamaya- cağına inanıldığının E) İstanbul Hükümetinin hukuki varlığının tanınmadığı- nin
A
5.
A
lir?
TYT
"Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herke-
sin kafasına koyacağız."
Atatürk'ün bu sözüyle;
1. uygulamalarda birlik sağlanması gerektiği,
II. gelişme ve kalkınmanın uzun zaman dilimi içinde
gerçekleştiği,
A) Yalnız I
III. çağın bilimsel gelişmelerinden yararlanılması ge-
rektiği
durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabi-
B) Yalnız II
A
D) I ve II
C) Yalnız III
E) ve III
7.
BL
lir
YAYINLARI
Tarih
Atatürk İlkeleri
A 5. A lir? TYT "Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herke- sin kafasına koyacağız." Atatürk'ün bu sözüyle; 1. uygulamalarda birlik sağlanması gerektiği, II. gelişme ve kalkınmanın uzun zaman dilimi içinde gerçekleştiği, A) Yalnız I III. çağın bilimsel gelişmelerinden yararlanılması ge- rektiği durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabi- B) Yalnız II A D) I ve II C) Yalnız III E) ve III 7. BL lir YAYINLARI
2. İbrahim Müteferrika, risalesinde: "Önemli kitapların
çoğaltılması halk ve aydınlar için yararlıdır, basılı kitaplar
yazıları okuyanlar için kolaylık sağlar, kentlerde IVX C
kütüphanelerin kurulması öğrencilerin kolayca kitap temin
etmesine yardımcı olur." demiştir.
Bu bilgilere göre İbrahim Müteferrika'nın matbaadan
beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilmez?
A) Bilinçlenme ve gelişmeyi sağlama
B) Kültürel muhafazayı sağlama
Kitaplara ulaşımı kolaylaştırma
Aydın ile halk arasındaki farkı azaltma
D)
E) Okuma faaliyetini kolaylaştırma
19
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. İbrahim Müteferrika, risalesinde: "Önemli kitapların çoğaltılması halk ve aydınlar için yararlıdır, basılı kitaplar yazıları okuyanlar için kolaylık sağlar, kentlerde IVX C kütüphanelerin kurulması öğrencilerin kolayca kitap temin etmesine yardımcı olur." demiştir. Bu bilgilere göre İbrahim Müteferrika'nın matbaadan beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? A) Bilinçlenme ve gelişmeyi sağlama B) Kültürel muhafazayı sağlama Kitaplara ulaşımı kolaylaştırma Aydın ile halk arasındaki farkı azaltma D) E) Okuma faaliyetini kolaylaştırma 19
29/03/2023 14:00
"Veziriazamlık ulu birmakamdır. Sebepsiz
aziolunmayıp, nice yıllar makamında kalması ve işlerinde
müstakil olması gerekir. Evvelce beylik ve diğer
memurluklar iş görmüş emektar, doğru ve dindar
kimselere verilip karşılığında rüşvet ve bahşiş alınmazdı.
limiyeye ait yüksek makamların birilerinin aracılığı ile
verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona
verilmek gerekir. Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş,
sene, soy sop değildir."
3.
Koçi Bey Risalesi'nden alınan bu metne göre
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ilmiye sınıfına yapılacak atamalarda bilgive
yeterliliğin esas alınması
Eskiden bu görevlerde bulunmuş kişilere görev
B)
verilmesi
C
Vezirlerin görevlerinden haksız yere
almmaması ve görevlerinde sürekliliğinin olması
D)
verilmesi
Devlet görevlerinin liyakatli, dürüst kimselere
Memuriyetlerkarşılığında rüşvet alınmaması,
E)
kayırma yapılmaması
Tarih
Atatürk İlkeleri
29/03/2023 14:00 "Veziriazamlık ulu birmakamdır. Sebepsiz aziolunmayıp, nice yıllar makamında kalması ve işlerinde müstakil olması gerekir. Evvelce beylik ve diğer memurluklar iş görmüş emektar, doğru ve dindar kimselere verilip karşılığında rüşvet ve bahşiş alınmazdı. limiyeye ait yüksek makamların birilerinin aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerekir. Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş, sene, soy sop değildir." 3. Koçi Bey Risalesi'nden alınan bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ilmiye sınıfına yapılacak atamalarda bilgive yeterliliğin esas alınması Eskiden bu görevlerde bulunmuş kişilere görev B) verilmesi C Vezirlerin görevlerinden haksız yere almmaması ve görevlerinde sürekliliğinin olması D) verilmesi Devlet görevlerinin liyakatli, dürüst kimselere Memuriyetlerkarşılığında rüşvet alınmaması, E) kayırma yapılmaması
TEST 2
1. Osmanlı Devleti'nde yaşanan;
1. Vehhabi Ayaklanmalarının bastırılmasında Mehmet Ali
Paşa'dan yardım istenmesi,
Ortodoksların koruyuculuğunun Ruslara verilmesi,
TH. Avrupa'da daimî elçiliklerin açılması
Uluslararası İlişkilerde Denge S
gelişmelerinden hangileri Avrupalıların özellikle XIX.
yüzyıldan itibaren Osmanlı iç işlerine karıştığının gös-
tergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) Il ve Ill
C) I ve II
Makedonya XIX. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın en sorun-
bölgesi hâline gelmiştir.
smanlı'ya ait olom
5
Tarih
Atatürk İlkeleri
TEST 2 1. Osmanlı Devleti'nde yaşanan; 1. Vehhabi Ayaklanmalarının bastırılmasında Mehmet Ali Paşa'dan yardım istenmesi, Ortodoksların koruyuculuğunun Ruslara verilmesi, TH. Avrupa'da daimî elçiliklerin açılması Uluslararası İlişkilerde Denge S gelişmelerinden hangileri Avrupalıların özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı iç işlerine karıştığının gös- tergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) Il ve Ill C) I ve II Makedonya XIX. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın en sorun- bölgesi hâline gelmiştir. smanlı'ya ait olom 5
15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru
an kısmına işaretleyiniz.
3.
BAS
Osman Bey'in Orhan Bey'e Vasiyeti
Ama budur vasiyetim, güzelce kulak tut
Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut
Dileğim bu, ey devlet ve ikbâlin sahibi
Kaptırmasın asla zulmün yoluna kendini
Adaletle eylegel bu dünyayı âbâd
Edilmelisin Rûm ülkesinde daima yâd
Cihâd uğruna harca emeklerini, durma
Gazâ töresinden adımı unutturma
Bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam
Allah'ın hükmü böylelikle bulsun nizâm
Bir bilginin adını nerede duymuş olsan
Sevgini, ilgini göstermelisin ona sen
Bil ki nizâmdır esası şahlığın, hem aslı
Kanuna aykırı işlerde olma hevesli
Osmanlılara ait bu vasiyetle ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi ileri sürülebilir?
A) Alimlere önem verilmiştir.
B) Saltanat usulü reddedilmiştir.
CModernleşme amacı ortaya konulmuştur.
Hakkaniyet esası geri planda bırakılmıştır."
EMüslümanlar ile hiçbir şart altında savaşılmaması
istenmiştir.
Tarih
Atatürk İlkeleri
15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru an kısmına işaretleyiniz. 3. BAS Osman Bey'in Orhan Bey'e Vasiyeti Ama budur vasiyetim, güzelce kulak tut Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut Dileğim bu, ey devlet ve ikbâlin sahibi Kaptırmasın asla zulmün yoluna kendini Adaletle eylegel bu dünyayı âbâd Edilmelisin Rûm ülkesinde daima yâd Cihâd uğruna harca emeklerini, durma Gazâ töresinden adımı unutturma Bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam Allah'ın hükmü böylelikle bulsun nizâm Bir bilginin adını nerede duymuş olsan Sevgini, ilgini göstermelisin ona sen Bil ki nizâmdır esası şahlığın, hem aslı Kanuna aykırı işlerde olma hevesli Osmanlılara ait bu vasiyetle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülebilir? A) Alimlere önem verilmiştir. B) Saltanat usulü reddedilmiştir. CModernleşme amacı ortaya konulmuştur. Hakkaniyet esası geri planda bırakılmıştır." EMüslümanlar ile hiçbir şart altında savaşılmaması istenmiştir.
(2)
Osmanlı Devleti'nde Patrona Halil İsyanı'nın bastinl-
masından sonra halkın dikkatini farklı bir alana çek-
mek için İran üzerine sefer düzenlenmiş. Tebriz ve
Hemedan ele geçirilmiştir. İran Şah'ı II. Tahmasb'in
barış istemesiyle Serdar Ahmet Paşa kendi adıyla
anılan anlaşmayı imzalamıştır. Ancak bu anlaşma
Osmanlı Devleti'nde sadrazam, Iran'da ise şah deği-
şikliğine neden olmuştur.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
L anlaşmanın her iki tarafı memnun etmediği,
II. Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlara ulaştığı,
III. diş zaferlerle iç sorunların unutturulmak istendiği
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) Il ve Ill
Tarih
Atatürk İlkeleri
(2) Osmanlı Devleti'nde Patrona Halil İsyanı'nın bastinl- masından sonra halkın dikkatini farklı bir alana çek- mek için İran üzerine sefer düzenlenmiş. Tebriz ve Hemedan ele geçirilmiştir. İran Şah'ı II. Tahmasb'in barış istemesiyle Serdar Ahmet Paşa kendi adıyla anılan anlaşmayı imzalamıştır. Ancak bu anlaşma Osmanlı Devleti'nde sadrazam, Iran'da ise şah deği- şikliğine neden olmuştur. Bu bilgiler dikkate alındığında; L anlaşmanın her iki tarafı memnun etmediği, II. Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlara ulaştığı, III. diş zaferlerle iç sorunların unutturulmak istendiği yargılarından hangileri savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) Il ve Ill
B B
SÜPERVİZÖR
SOSYAL BİLİM
1. Bu testte, sosyal bilimlerin temel kavramlarıyla düşünme becerilerini
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait top
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına
1. Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen inkılaplarla Atatürk
ilkelerinin yaşama geçirilmesi amaçlanmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen inkılap ve ilke
ilişkilendirmesi örtüşmemektedir?
A) Kadınlara siyasal haklar tanınması-Devletçilik
B) Türk Medeni Kanunu'nun uygulanması-Halkçılık
C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması-Milliyetçilik
D) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi-Laiklik
E) Monarşik egemenliğe son verilmesi-Cumhuriyetçilik
4.
Tarih
Atatürk İlkeleri
B B SÜPERVİZÖR SOSYAL BİLİM 1. Bu testte, sosyal bilimlerin temel kavramlarıyla düşünme becerilerini Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait top 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına 1. Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen inkılaplarla Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesi amaçlanmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen inkılap ve ilke ilişkilendirmesi örtüşmemektedir? A) Kadınlara siyasal haklar tanınması-Devletçilik B) Türk Medeni Kanunu'nun uygulanması-Halkçılık C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması-Milliyetçilik D) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi-Laiklik E) Monarşik egemenliğe son verilmesi-Cumhuriyetçilik 4.
cılık
ta
ne
19-1921 Teşkilat-1 Esasiye Kanunu'nun 1. maddesi,
"Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." şeklindedir.
Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
savunulabilir?
A) Cumhuriyet'in ilan edilmesine
B) Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına
C) Planlı ekonomiye geçilmesine
D) Mecelle'nin kaldırılmasına
E) Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasına
Tarih
Atatürk İlkeleri
cılık ta ne 19-1921 Teşkilat-1 Esasiye Kanunu'nun 1. maddesi, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." şeklindedir. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Cumhuriyet'in ilan edilmesine B) Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına C) Planlı ekonomiye geçilmesine D) Mecelle'nin kaldırılmasına E) Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasına
yabancı
- Fatih,
Imasına
lara
e göre
yan en
angisi
20-Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı
eserinde Satı Kadın'ın Kazan Köyü'nün muhtarı olduğunu,
seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir.
Satı Kadın'ın seçimle muhtar olabilmesi;
I. cumhuriyetçilik,
II. halkçılık,
III. devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E)II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
yabancı - Fatih, Imasına lara e göre yan en angisi 20-Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadın'ın Kazan Köyü'nün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir. Satı Kadın'ın seçimle muhtar olabilmesi; I. cumhuriyetçilik, II. halkçılık, III. devletçilik ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E)II ve III
Orta Asya'daki ilk Türk devletlerinin Çin siyasetinin;
savaş gücüyle baskı altına alınması,
ihtiyaçların vergi veya ticaret yoluyla karşılanması,
Wulkenin ele geçirilip yönetilmesi
yaklaşımlarından hangilerini içerdiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C)Ive III
€1₁.
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
Orta Asya'daki ilk Türk devletlerinin Çin siyasetinin; savaş gücüyle baskı altına alınması, ihtiyaçların vergi veya ticaret yoluyla karşılanması, Wulkenin ele geçirilip yönetilmesi yaklaşımlarından hangilerini içerdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C)Ive III €1₁. E) I, II ve III
5. "Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve
ayrıntılı demecim, en nihayet mazi olmuş bir dönemin
öyküsüdür. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız
için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktalar
açıklayabilmişsem kendimi mutlu sayacağım."
Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda tarih
arastırmalarının;
1. geçmişten ders çıkarılması,
II. geçmişin doğru bilgisine ulaşılması,
objektif değerlendirmeler yapılması
durumlarından hangilerine katkı sağlaması beklenebilir?
"O
A) Yalnız
D ve Il
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Il ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. "Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve ayrıntılı demecim, en nihayet mazi olmuş bir dönemin öyküsüdür. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktalar açıklayabilmişsem kendimi mutlu sayacağım." Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda tarih arastırmalarının; 1. geçmişten ders çıkarılması, II. geçmişin doğru bilgisine ulaşılması, objektif değerlendirmeler yapılması durumlarından hangilerine katkı sağlaması beklenebilir? "O A) Yalnız D ve Il B) Yalnız II C) Yalnız III Il ve III
5.
1924'te Şeriye ve
Evkaf Vekâleti
kaldırıldı.
İLKE
C
I
A) Halkçılık
B) Devletçilik
1
C)
D) Laiklik
(E)
ATATÜRK DÖNEMİ
İNKILAPLARI
Şemada verilen inkılâplar aşağıdaki Atatürk
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
1934'te Soyadı
Kanunu çıkarıldı.
İLKE
||
Milliyetçilik
Halkçılık
Devletçilik
Halkçılık
Laiklik
II
7.
e
SIDE
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. 1924'te Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. İLKE C I A) Halkçılık B) Devletçilik 1 C) D) Laiklik (E) ATATÜRK DÖNEMİ İNKILAPLARI Şemada verilen inkılâplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 1934'te Soyadı Kanunu çıkarıldı. İLKE || Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik Halkçılık Laiklik II 7. e SIDE