Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlkeleri Soruları

5. Atatürk, "Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye
bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim
ve teknoloji alanında başarılı olmak için tek gelişme
ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaşayışa hakim
olan hükümlerin zaman ile değişme, gelişme ve
yenilenmesi zorunludur." demiştir.
Atatürk'ün bu ifadeleri ile aşağıdaki ilkelerinden
hangisi tanımlanmıştır?
A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) Laiklik
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. Atatürk, "Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknoloji alanında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaşayışa hakim olan hükümlerin zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur." demiştir. Atatürk'ün bu ifadeleri ile aşağıdaki ilkelerinden hangisi tanımlanmıştır? A) Milliyetçilik B) İnkılapçılık C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik
LÜK VE TÜRK İNKILABI
iyi
er
eler
MOMOR
A) Miladi takvimin
B)
Batılı rakamların
C)
Metrik sistemin
D)
Alafranga saatin
E) Hafta sonu tatilinin
TEST
KAZANIM ODAKLI SORULAR
10. Yeni Türk Devleti'nde sosyal hayatın çağdaşlaşması
ve laikleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisinin
kabul edilmesi diğerlerinden daha sonra olmuştur?
Tarih
Atatürk İlkeleri
LÜK VE TÜRK İNKILABI iyi er eler MOMOR A) Miladi takvimin B) Batılı rakamların C) Metrik sistemin D) Alafranga saatin E) Hafta sonu tatilinin TEST KAZANIM ODAKLI SORULAR 10. Yeni Türk Devleti'nde sosyal hayatın çağdaşlaşması ve laikleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisinin kabul edilmesi diğerlerinden daha sonra olmuştur?
RKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
zi'nin ilk
ekonomi
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik
ülkesinin öngördüğü esaslardan biri değildir?
A) Eşitlik
(B) Millilik
D) Toplumsallik
Once Konuyu
Tanımak
Lazim
e) Birliktelik
Ortak mülkiyet
Atatürk, Kast
biliniz ki, Tür
ve meczupla
ankat, uyga
Atatürk'ür
verilenler
gösteriler
AJ Tarika
Türk
Tarih
Atatürk İlkeleri
RKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI zi'nin ilk ekonomi Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ülkesinin öngördüğü esaslardan biri değildir? A) Eşitlik (B) Millilik D) Toplumsallik Once Konuyu Tanımak Lazim e) Birliktelik Ortak mülkiyet Atatürk, Kast biliniz ki, Tür ve meczupla ankat, uyga Atatürk'ür verilenler gösteriler AJ Tarika Türk
ÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
an ilk
nomi
EX
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik
ilkesinin öngördüğü esaslardan biri değildir?
ATEşitlik
(B) Millilik
D) Toplumsallik
e) Birliktelik
E) Ortak mülkiyet
O
Tarih
Atatürk İlkeleri
ÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI an ilk nomi EX Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesinin öngördüğü esaslardan biri değildir? ATEşitlik (B) Millilik D) Toplumsallik e) Birliktelik E) Ortak mülkiyet O
2
KAZANIM ODAKLI SORULAR
TEST
ATATÜRKÇÜLÜK VE
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
dönemlerinde uygulanmaya çalışılan liberal ekonomi
politikalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının
nedenlerinden biri değildir?
A) Ekonomik krizlerin olması
B) Yatırımcı eksikliği yaşanması
C) Teknik olanakların az olması
D) Dış borçların devam etmesi
EX Gelir seviyesinin düşük olması
Tarih
Atatürk İlkeleri
2 KAZANIM ODAKLI SORULAR TEST ATATÜRKÇÜLÜK VE 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde uygulanmaya çalışılan liberal ekonomi politikalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerinden biri değildir? A) Ekonomik krizlerin olması B) Yatırımcı eksikliği yaşanması C) Teknik olanakların az olması D) Dış borçların devam etmesi EX Gelir seviyesinin düşük olması
ORIJINAL
1.
R
1921 ve 1924 Anayasalarının ilk üç maddesine
bakarak yeni kurulan Türkiye Devleti'nin yapısında
aşağıdakilerden hangisinde değişikliler yaşandığı
söylenemez?
LAR 1
SORULAR
A) Rejim biçimi
C) Hâkimiyet kaynağı
E) Hükûmet sistemi
B) Devlet işleyişi
D) Ülke başkenti
2
2. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk yükseköğretim
5.
Fali
ise
Ke
aş
in
A
Tarih
Atatürk İlkeleri
ORIJINAL 1. R 1921 ve 1924 Anayasalarının ilk üç maddesine bakarak yeni kurulan Türkiye Devleti'nin yapısında aşağıdakilerden hangisinde değişikliler yaşandığı söylenemez? LAR 1 SORULAR A) Rejim biçimi C) Hâkimiyet kaynağı E) Hükûmet sistemi B) Devlet işleyişi D) Ülke başkenti 2 2. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk yükseköğretim 5. Fali ise Ke aş in A
11
Palme Ya
TBMM'nin
kurulması
Saltanatın
kaldırılması
Kadınlara seçme
ve seçilme
hakkının verilmesi
Siyasi
partilerin
kurulması
Şemada verilen bilgilerin, Atatürk ilkelerinden hangi-
siyle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Inkilapçilik geliştirilena, yenilemer
Tarih
Atatürk İlkeleri
11 Palme Ya TBMM'nin kurulması Saltanatın kaldırılması Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Siyasi partilerin kurulması Şemada verilen bilgilerin, Atatürk ilkelerinden hangi- siyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Laiklik B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik E) Inkilapçilik geliştirilena, yenilemer
3. Aşağıdakilerden hangisi 1933 yılında kabul edilen
Üniversite Reformu'yla üniversitelerin kazandığı
niteliklerden biri değildir?
A) Özerklik
B) Ulusallik
teşkilatlılık
C) Çağdaşlık
EXVakıfsallık
306
Tarih
Atatürk İlkeleri
3. Aşağıdakilerden hangisi 1933 yılında kabul edilen Üniversite Reformu'yla üniversitelerin kazandığı niteliklerden biri değildir? A) Özerklik B) Ulusallik teşkilatlılık C) Çağdaşlık EXVakıfsallık 306
5.
Laik devlet düzenine geçerek inanç özgürlüğünü geliştirmek
halifeliğin kaldırılmasının gerekçelerinden biridir.
Buna göre halifeliğin kaldırılması ile birlikte aşağıdaki-
lerden hangisinin öneminin arttığı söylenebilir?
A) Oligarşik devlet anlayışının
B Vatandaşlık bilincinin
C) Vicdan hürriyetinin
D) Dinî eğitimin
E) Kültürel birliğin sağlanmasının
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. Laik devlet düzenine geçerek inanç özgürlüğünü geliştirmek halifeliğin kaldırılmasının gerekçelerinden biridir. Buna göre halifeliğin kaldırılması ile birlikte aşağıdaki- lerden hangisinin öneminin arttığı söylenebilir? A) Oligarşik devlet anlayışının B Vatandaşlık bilincinin C) Vicdan hürriyetinin D) Dinî eğitimin E) Kültürel birliğin sağlanmasının
31. Milli Mücadele hareketini yıpratma amaçlı propaganda
yapan Ingiliz Muhipleri Cemiyeti bir yandan da İngilizlerin
sömürgesi olan Müslüman devletleri kalkındırdığı haberini
yayıyordu.
Cemiyetin bu faaliyetlerine bakarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Milliyetçi duyguları harekete geçirerek bağımsızlığı
sağlama yolunda hareket ettiği
B) Azmlıkların bölücü faaliyetlerine destek olduğu
C) Mandater sistem için kamuoyu oluşturmak istediği
D) Anadolu hareketiyle uzlaşı yolu aradığı
E) Yerel yönetimleri güçlendirmeyi hedeflediği
C
Tarih
Atatürk İlkeleri
31. Milli Mücadele hareketini yıpratma amaçlı propaganda yapan Ingiliz Muhipleri Cemiyeti bir yandan da İngilizlerin sömürgesi olan Müslüman devletleri kalkındırdığı haberini yayıyordu. Cemiyetin bu faaliyetlerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Milliyetçi duyguları harekete geçirerek bağımsızlığı sağlama yolunda hareket ettiği B) Azmlıkların bölücü faaliyetlerine destek olduğu C) Mandater sistem için kamuoyu oluşturmak istediği D) Anadolu hareketiyle uzlaşı yolu aradığı E) Yerel yönetimleri güçlendirmeyi hedeflediği C
emin
klara
rma-
tirdi-
İDEO
n ve
ens Yayınları
T
2. VIDEO
6. Yeniceri Ocağının, stanbul'un asayişinde padişahın
korunmasında ve askeri sistemde temel unsur haline
gelmesi ocağın, ülke bütünlüğüne ve merkezî otoriteye
en büyük tehdit haline gelmesine sebep olmuştur.
Bu durum Yeniçeri Ocağı ile ilgill aşağıdakilerden
hangisini gerekli hale getirmiştir?
A) llave ordu kurmayı
B) Ocakta batı tarzı yenilikler yapmayı
C) Ocağın asker sayısını artırmayı
D) Ocağın tamamen kapatılmasını
EOcağın ülke geneline dağıtılmasını
1. VİDEO
kmasin-
Tarih
Atatürk İlkeleri
emin klara rma- tirdi- İDEO n ve ens Yayınları T 2. VIDEO 6. Yeniceri Ocağının, stanbul'un asayişinde padişahın korunmasında ve askeri sistemde temel unsur haline gelmesi ocağın, ülke bütünlüğüne ve merkezî otoriteye en büyük tehdit haline gelmesine sebep olmuştur. Bu durum Yeniçeri Ocağı ile ilgill aşağıdakilerden hangisini gerekli hale getirmiştir? A) llave ordu kurmayı B) Ocakta batı tarzı yenilikler yapmayı C) Ocağın asker sayısını artırmayı D) Ocağın tamamen kapatılmasını EOcağın ülke geneline dağıtılmasını 1. VİDEO kmasin-
20. Gerçek adı Ebu Mansur b. Muhammed'dir.
Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gözlerini
açmıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
944 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Ehl-i sünnet
itikadının sistemli hâle gelmesini sağlamıştır. Hatta
günümüze intikal eden eserlerden hareket edildiği
takdirde onun ehl-i sünnet inancının kurucusu olarak
kabul etmek gerekir. Kitabü't-Tevhid adlı eseri kelam
ilminin klasiklerinden biri hâline gelmiştir. Tefsir, fıkıh
ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla da
tanınmıştır.
A
Bu parçada aşağıdaki bilginlerden hangisi
anlatılmaktadır?
A) Maturidi
C) Hacı Bektaş-1 Veli
B) Ahmet Yesevi
D) Ahi Evran
E) Mevlana Celaleddin Rumi
Tarih
Atatürk İlkeleri
20. Gerçek adı Ebu Mansur b. Muhammed'dir. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 944 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Ehl-i sünnet itikadının sistemli hâle gelmesini sağlamıştır. Hatta günümüze intikal eden eserlerden hareket edildiği takdirde onun ehl-i sünnet inancının kurucusu olarak kabul etmek gerekir. Kitabü't-Tevhid adlı eseri kelam ilminin klasiklerinden biri hâline gelmiştir. Tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır. A Bu parçada aşağıdaki bilginlerden hangisi anlatılmaktadır? A) Maturidi C) Hacı Bektaş-1 Veli B) Ahmet Yesevi D) Ahi Evran E) Mevlana Celaleddin Rumi
3.
Osmanlı Devleti'nin Avrupa Hristiyan birliğini engellemek
amacıyla attığı aşağıdaki adımlardan hangisi aynı zaman-
da uluslararası ticareti geliştirmeye yöneliktir?
A) Bazı devletlere kapitülasyon hakkı tanınması
B) Ortodoksların himaye altına alınması
C) Katoliklere karşı Protestanların desteklenmesi
D) Azınlıklara karşı hoşgörü politikasının takip edilmesi
E) Osmanlı coğrafyasında Ermeni cemaatinin oluşturulması
Tarih
Atatürk İlkeleri
3. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Hristiyan birliğini engellemek amacıyla attığı aşağıdaki adımlardan hangisi aynı zaman- da uluslararası ticareti geliştirmeye yöneliktir? A) Bazı devletlere kapitülasyon hakkı tanınması B) Ortodoksların himaye altına alınması C) Katoliklere karşı Protestanların desteklenmesi D) Azınlıklara karşı hoşgörü politikasının takip edilmesi E) Osmanlı coğrafyasında Ermeni cemaatinin oluşturulması
top-
adalet anlayışı içinde,
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş-
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik laik
ve sosyal bir hukuk devletidir." denilerek Cumhuriyetin
temel nitelikleri belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin
demel nitelikleri ile bağdaşmaz?
A Devletin kimsesiz ve yoksulllara para yardımı yapması
(B)Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının yasaklanması
CHükümet çalışmalarının yargı denetimine açık olması
Bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olması
E) Bireylerin dini ve siyasi görüşlerini açıklamasının ya-
saklanması
2. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün temel ilkele-
rinden olan cumhuriyetçilikle bağdaştığı söylene-
mez?
Mill irade
Sealm
A Siyasi partilerin kurulması
B) Seçimlerin belli sürelerde yapılması
meelis
seame
CÇift dereceli seçim sisteminin uygulanması
DY Herkese oy hakkının tanınması
Bireylerin devlet yönetimine katılması
4. T
1
3. Türk milliyetçiliğinin amacı, Türk ulusunun her alanda
yükselmesi ve menfaatlerinin korunmasıdır.
masi
Bu bilgilere göre,
Türk karasularında işletmecilik haklarının sadece
Türklere bırakılması,
5.
II. Türk tarihinin araştırılması amacıyla Türk Tarih Kuru-
munun kurulması
Lu yabancılara tanınan ekonomik ayrıcalıkların kaldırıl-
kapitiyasyonlar
Jarinden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile
ortak dil
Tarih
Atatürk İlkeleri
top- adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş- langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir." denilerek Cumhuriyetin temel nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin demel nitelikleri ile bağdaşmaz? A Devletin kimsesiz ve yoksulllara para yardımı yapması (B)Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının yasaklanması CHükümet çalışmalarının yargı denetimine açık olması Bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olması E) Bireylerin dini ve siyasi görüşlerini açıklamasının ya- saklanması 2. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün temel ilkele- rinden olan cumhuriyetçilikle bağdaştığı söylene- mez? Mill irade Sealm A Siyasi partilerin kurulması B) Seçimlerin belli sürelerde yapılması meelis seame CÇift dereceli seçim sisteminin uygulanması DY Herkese oy hakkının tanınması Bireylerin devlet yönetimine katılması 4. T 1 3. Türk milliyetçiliğinin amacı, Türk ulusunun her alanda yükselmesi ve menfaatlerinin korunmasıdır. masi Bu bilgilere göre, Türk karasularında işletmecilik haklarının sadece Türklere bırakılması, 5. II. Türk tarihinin araştırılması amacıyla Türk Tarih Kuru- munun kurulması Lu yabancılara tanınan ekonomik ayrıcalıkların kaldırıl- kapitiyasyonlar Jarinden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile ortak dil
36. Ne tuhaf şeydir şu zaman! Edebiyat ve sanat adamlarını mut-
laka hak ettikleri yere yerleştirir. Hele hak etmedikleri yüksek-
liğe çıkarılanlardan hiçbiri onun elinden kurtulamaz.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?
shueshoe Bill
-A) Birden fazla tamlayanın bir tamlanana bağlandığı ad tam-
lası vardır.
B) Adlaşmış sifat-eyleme yer verilmiştir.
C) E eylem kullanılmıştır.
D) Ilgeç (edat) vardır.
E Devrik, olumlu ve basit yapılı bir isim cümlesi vardır.
date
heiniyevnemsul Diğer sayfaya geçini
Tarih
Atatürk İlkeleri
36. Ne tuhaf şeydir şu zaman! Edebiyat ve sanat adamlarını mut- laka hak ettikleri yere yerleştirir. Hele hak etmedikleri yüksek- liğe çıkarılanlardan hiçbiri onun elinden kurtulamaz. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene mez? shueshoe Bill -A) Birden fazla tamlayanın bir tamlanana bağlandığı ad tam- lası vardır. B) Adlaşmış sifat-eyleme yer verilmiştir. C) E eylem kullanılmıştır. D) Ilgeç (edat) vardır. E Devrik, olumlu ve basit yapılı bir isim cümlesi vardır. date heiniyevnemsul Diğer sayfaya geçini
5.
TYT/ Sosyal Bilimler
Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin
millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde baş-
fica etkendir. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen
Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kur-
tarmalıdır.
Atatürk bu ifadelerine göre dil inkılabını aşağıdaki
ilkelerden hangisiyle ilişkilendirmiştir?
A) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
B) Milliyetçilik
D) Laiklik
E Devletçilik
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. TYT/ Sosyal Bilimler Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde baş- fica etkendir. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kur- tarmalıdır. Atatürk bu ifadelerine göre dil inkılabını aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirmiştir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik E Devletçilik