Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar,
nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas
ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik
edilir." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler-
den hangisi tanımlanmıştır?
A) Laiklik
B) Halkçılık
Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Carmhuriyetçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir." demiştir. Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler- den hangisi tanımlanmıştır? A) Laiklik B) Halkçılık Devletçilik D) Milliyetçilik E) Carmhuriyetçilik
e
18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz?
A) Cumhuriyetin ilânı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
EX Medenî Kanun'un kabûlü
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
e 18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilânı B) Saltanatın kaldırılması C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması EX Medenî Kanun'un kabûlü