Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

11. "Dahi odur ki, ilerde herkesin taktir ve kabul edeceği
şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delilik der.”
diyen Atatürk olağanüstü durumlarda kimsenin yük-
lenemeyeceği işleri başararak aşağıdakilerden han-
gisinin önemini vurgulamıştır?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
A) Gelenekselliğin
B) Teşkilatçılığın
C) Yaratıcı düşüncenin
D) Vatan ve millet sevgisinin
E) Mantıklı ve gerçekçi oluşun
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
11. "Dahi odur ki, ilerde herkesin taktir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delilik der.” diyen Atatürk olağanüstü durumlarda kimsenin yük- lenemeyeceği işleri başararak aşağıdakilerden han- gisinin önemini vurgulamıştır? Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel A) Gelenekselliğin B) Teşkilatçılığın C) Yaratıcı düşüncenin D) Vatan ve millet sevgisinin E) Mantıklı ve gerçekçi oluşun
C) Kultür birligi
56. Mustafa Kemal, Selanikte toplanan İttihat ve
Terakki Cemiyeti kongresinde yaptığı konuşmasında;
"Ordu mensupları ittihat ve Terakki Cemiyeti içinde
kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da
zaafa uğratırız." demiştir.
Yukarıdaki sözüne göre Mustafa Kemal'in öncelikle
hangi kişisel özelliğine ulaşılabilir?
A) Devletçi oluşuna D) Cumhuriyetçi oluşuna
B) Milliyetçi oluşuna E) Halkçı oluşuna
C) idealist oluşuna
57. I. Milletler Cemiyetinin kurulması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
C) Kultür birligi 56. Mustafa Kemal, Selanikte toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti kongresinde yaptığı konuşmasında; "Ordu mensupları ittihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız." demiştir. Yukarıdaki sözüne göre Mustafa Kemal'in öncelikle hangi kişisel özelliğine ulaşılabilir? A) Devletçi oluşuna D) Cumhuriyetçi oluşuna B) Milliyetçi oluşuna E) Halkçı oluşuna C) idealist oluşuna 57. I. Milletler Cemiyetinin kurulması
2. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlıgını, yine
milletin azim ve karan kurtaracaktır" maddesinin yer
alması, aşagıdakilerden hangisinin degişeceğinin bir
işaretidir?
A) Mcbuslar Meclisi'ndeki ayelerin
B) Olkedeki egemenlik anlayışının
C) Istanbul Hokümeti'nin
D) Milli mücadele tarzının
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlıgını, yine milletin azim ve karan kurtaracaktır" maddesinin yer alması, aşagıdakilerden hangisinin degişeceğinin bir işaretidir? A) Mcbuslar Meclisi'ndeki ayelerin B) Olkedeki egemenlik anlayışının C) Istanbul Hokümeti'nin D) Milli mücadele tarzının E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların
19. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi'nden mezun
olduktan sonra aşağıdaki okullardan hangisine girmiştir?
A) Şemsi Efendi Okulu
B) Istanbul Harp Okulu
C) Mahalle Mektebi
D) Manastır Askeri idadisi
E) Istanbul Harp Akademisi
20
Mustafa Kemal Sofya'da aşağıdaki görevlerden
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
19. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi'nden mezun olduktan sonra aşağıdaki okullardan hangisine girmiştir? A) Şemsi Efendi Okulu B) Istanbul Harp Okulu C) Mahalle Mektebi D) Manastır Askeri idadisi E) Istanbul Harp Akademisi 20 Mustafa Kemal Sofya'da aşağıdaki görevlerden
8. Türkiye kurulan ilk partilerin isimleri Cumhuriyet Halk
Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest
Cumhuriyet Firkasıdır.
Yalnızca bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Cumhuriyet idaresinin genel olarak benimsendiği
B) Parti kurmanın teşvik edildiği
C Halkın sınırlı da olsa yönetime katıldığı
D Demokrasinin kesintiye uğradığı
ET Rejim karşıtlarının cezalandırıldığı
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8. Türkiye kurulan ilk partilerin isimleri Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Firkasıdır. Yalnızca bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Cumhuriyet idaresinin genel olarak benimsendiği B) Parti kurmanın teşvik edildiği C Halkın sınırlı da olsa yönetime katıldığı D Demokrasinin kesintiye uğradığı ET Rejim karşıtlarının cezalandırıldığı
DO OS
5.
Demokratikleşme ve laikleşme sürecinde aşağıda-
kilerden hangisinin Cumhuriyet'in ilanını takip eden
süreçte gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Saltanatın kaldırılması
do cu
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun'un kabulü
D) Soyadı Kanunu'nun uygulamaya geçirilmesi
E) Medreselerin kapatılması
9
192
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
DO OS 5. Demokratikleşme ve laikleşme sürecinde aşağıda- kilerden hangisinin Cumhuriyet'in ilanını takip eden süreçte gerçekleştirildiği söylenemez? A) Saltanatın kaldırılması do cu B) Halifeliğin kaldırılması C) Medeni Kanun'un kabulü D) Soyadı Kanunu'nun uygulamaya geçirilmesi E) Medreselerin kapatılması 9 192
2021-TYT/Sosyal Bilimler
7.
5.
"Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-i katı, hiçbir dog,
ma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmiyorum!
Benim manevi mirasım, bilim ve akıldı. Benden sonra
beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde
akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi miras-
çılarım olurlar."
Atatürk'ün bu sözünün;
1. Laiklik,
Cumhuriyetçilik,
W. Halkçılık
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yanız II Ilvell
D) Ie III EX, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2021-TYT/Sosyal Bilimler 7. 5. "Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-i katı, hiçbir dog, ma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmiyorum! Benim manevi mirasım, bilim ve akıldı. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi miras- çılarım olurlar." Atatürk'ün bu sözünün; 1. Laiklik, Cumhuriyetçilik, W. Halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yanız II Ilvell D) Ie III EX, II ve III
5.
"Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-1 kati, hiçbir dog-
ma, hiçbir donmuş ve kaliplasrniş kural birakmıyorum.
Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra
beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde
akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi miras-
çılarım olurlar."
Atatürk'ün bu sözünün;
I. Laiklik
II. Cumhuriyetçilik.
III. Halkçılık
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
CA
Al Yalnız 1
B) Yalnız II C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. "Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-1 kati, hiçbir dog- ma, hiçbir donmuş ve kaliplasrniş kural birakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi miras- çılarım olurlar." Atatürk'ün bu sözünün; I. Laiklik II. Cumhuriyetçilik. III. Halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? CA Al Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
7.
5.
fatih
EĞITIMDE GELECEĞE AÇILAN KAPI
Ülkemizde 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı FATIH
Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Ha-
reketi) adı altında bir çalışmaya imza atmıştır. Her öğ-
rencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli, en ge-
lişmiş eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Pro-
jesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uy-
gulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim ha-
reketidir.
Bu projenin, Atatürk'ün;
I. Devletçilik,
II. Halkçılık,
W inkılapçılık,
IV. Milliyetçilik
ilkelerinden hangilerinin esasları ile ilgili olduğu
söylenebilir? (+)
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
7. 5. fatih EĞITIMDE GELECEĞE AÇILAN KAPI Ülkemizde 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı FATIH Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Ha- reketi) adı altında bir çalışmaya imza atmıştır. Her öğ- rencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli, en ge- lişmiş eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Pro- jesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uy- gulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim ha- reketidir. Bu projenin, Atatürk'ün; I. Devletçilik, II. Halkçılık, W inkılapçılık, IV. Milliyetçilik ilkelerinden hangilerinin esasları ile ilgili olduğu söylenebilir? (+) A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
8. + Yöneticiliği
e İleri görüşlülüğü
* Vatanseverliği
e Teşkilatçılığı
Mustafa Kemal'in verilen kişilik özellikleri
dikkate alındığında aşağıdaki sözlerinden
hangisine ulaşılamaz?
A) "Bir işi zamansız yapmak, o işi bozmak, ba-
şarısızlığa uğratmak olur. Her şey sırasın-
da ve zamanında yapılmalıdır."
B) “Benim her emrim yapılır; çünkü benden
yapılmayacak emirler çıkmaz."
C) “Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku
görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun öte-
sini de görmesi ve bilmesi lazımdır."
D) “Vatanın her karış toprağı vatandaşın ka-
niyla sulanmadıkça terk edilemez."
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8. + Yöneticiliği e İleri görüşlülüğü * Vatanseverliği e Teşkilatçılığı Mustafa Kemal'in verilen kişilik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sözlerinden hangisine ulaşılamaz? A) "Bir işi zamansız yapmak, o işi bozmak, ba- şarısızlığa uğratmak olur. Her şey sırasın- da ve zamanında yapılmalıdır." B) “Benim her emrim yapılır; çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz." C) “Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun öte- sini de görmesi ve bilmesi lazımdır." D) “Vatanın her karış toprağı vatandaşın ka- niyla sulanmadıkça terk edilemez."
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
IL Selanik Askert Roştiyesi
II. Manastur Askeri idadisi
IV. Harp Akademisi
V. Harp Okulu
Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulların krono-
lojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı
okulların yer değiştirmesi gerekir?
A) I ve II.
B) I ve II.
C) Il ve II.
D) IV ve V.
E) II ve V.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Selanik Mülkiye Rüştiyesi IL Selanik Askert Roştiyesi II. Manastur Askeri idadisi IV. Harp Akademisi V. Harp Okulu Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulların krono- lojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir? A) I ve II. B) I ve II. C) Il ve II. D) IV ve V. E) II ve V.
6.
Atatürk: "Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız
şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz."
demiştir.
Atatürk'ün bu sözü dış politikada belirlediği;
1. akılcılık,
II. bağımsızlık,
III. barışçıllık
older
prensiplerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) I ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
6. Atatürk: "Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz." demiştir. Atatürk'ün bu sözü dış politikada belirlediği; 1. akılcılık, II. bağımsızlık, III. barışçıllık older prensiplerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) I, II ve III D) I ve III
3o
HI
TAI
1. Bu testte 5 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmina
1. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapa-
na sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak
bir mahiyet alır."
Yukarıdaki sözü ile Atatürk tarih araştırmalarının hangi
yönünün önemini vurgulamıştır?
yer
?
A) Objektif olması
(B) Neden-sonuç ilişkisine dayanması
C) Deney ve gözlem yapılmaması
D) Resmî devlet kaynaklarına dayandırılması
E) Olayların birbirinin devamı olması
in
ta
in Abakan bölgesindeki Tagar kül
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
3o HI TAI 1. Bu testte 5 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmina 1. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapa- na sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." Yukarıdaki sözü ile Atatürk tarih araştırmalarının hangi yönünün önemini vurgulamıştır? yer ? A) Objektif olması (B) Neden-sonuç ilişkisine dayanması C) Deney ve gözlem yapılmaması D) Resmî devlet kaynaklarına dayandırılması E) Olayların birbirinin devamı olması in ta in Abakan bölgesindeki Tagar kül
161. Ankara Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik
olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I - III - IV - 11 B) III - I - IV-IIC) IV-11 -1 - III
D) III - 11 -IV-1 E) I - IV - 11 - III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
161. Ankara Antlaşması II. Mudanya Ateşkes Antlaşması III. Sakarya Savaşı IV. Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - III - IV - 11 B) III - I - IV-IIC) IV-11 -1 - III D) III - 11 -IV-1 E) I - IV - 11 - III
MEB 2019 - 202
6. Aşağıda
özellikle
3. Türk kültürünü, İslam'ı ve Batı teknolojisini bir araya
getirmenin mümkün olduğunu ileri süren, eğitim ve
hukukun dinî etkiden arındırılması gerektiğini söyle-
yen ve Atatürk'ü de milliyetçilik konusunda etkileyen
fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evr
B) Aki
C) Mill
D) Bir
A)
Ziya Gökalp
Mehmet Emin Yurdakul
C) Tevfik Fikret
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Namık Kemal
GE
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
MEB 2019 - 202 6. Aşağıda özellikle 3. Türk kültürünü, İslam'ı ve Batı teknolojisini bir araya getirmenin mümkün olduğunu ileri süren, eğitim ve hukukun dinî etkiden arındırılması gerektiğini söyle- yen ve Atatürk'ü de milliyetçilik konusunda etkileyen fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Evr B) Aki C) Mill D) Bir A) Ziya Gökalp Mehmet Emin Yurdakul C) Tevfik Fikret D) Mehmet Akif Ersoy E) Namık Kemal GE
9) Atatürk guclu bir devletin ancak güçlu bir ekonomiyle
hayatta kalabileceğini vurgulamistir. Aşağıdaki ilkelerden
hangisi Atatürk'ün bu anlayış ile ortaya koyduğu ilkedir?
A) Laiklik
B) Inkılapcilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Devletçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
9) Atatürk guclu bir devletin ancak güçlu bir ekonomiyle hayatta kalabileceğini vurgulamistir. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Atatürk'ün bu anlayış ile ortaya koyduğu ilkedir? A) Laiklik B) Inkılapcilik C) Milliyetçilik D) Halkçılık E) Devletçilik