Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

Atatürk inkılapları - VI
(Atatürkçüilk ve Türk inkiab)
yenilik hareketiyle yeni bir sistem oluştururken bir yandan da
Bir tarih ogretmeni dersinde; Tork inkılabi bircok WORD
getirerek cumhuriyet rejimi içerisinde devam etmesini sa
Osmanli Devleti'nin bazı kurum ve kuruluşların moderhale
mistir." demiştir
A)
Aşağıdakilerden hangisi tarih öğretmeninin bu sözlerine
kanıt olarak gösterilebilir?
Ziraat Bankası
B) Ankara Hukuk Fakültesi
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D) Medeni Kanun
E) 1924 Anayasası
Uğur'a öğretmeni Cumhuriyet Dönemi'nde açılan kurumla
dan beş tanesinin ismini sormuştur. Uğur, cevap olarak be
tane kurum adı söylemiş fakat öğretmeni bunlardan birin
yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre, Uğur'un öğretmenine yanlış olarak söylec
Cumhuriyet Dönemi kurumu aşağıdakilerden hangisic
Türk Dil Kurumu
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Atatürk inkılapları - VI (Atatürkçüilk ve Türk inkiab) yenilik hareketiyle yeni bir sistem oluştururken bir yandan da Bir tarih ogretmeni dersinde; Tork inkılabi bircok WORD getirerek cumhuriyet rejimi içerisinde devam etmesini sa Osmanli Devleti'nin bazı kurum ve kuruluşların moderhale mistir." demiştir A) Aşağıdakilerden hangisi tarih öğretmeninin bu sözlerine kanıt olarak gösterilebilir? Ziraat Bankası B) Ankara Hukuk Fakültesi C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu D) Medeni Kanun E) 1924 Anayasası Uğur'a öğretmeni Cumhuriyet Dönemi'nde açılan kurumla dan beş tanesinin ismini sormuştur. Uğur, cevap olarak be tane kurum adı söylemiş fakat öğretmeni bunlardan birin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre, Uğur'un öğretmenine yanlış olarak söylec Cumhuriyet Dönemi kurumu aşağıdakilerden hangisic Türk Dil Kurumu
TYT / SOSYAL BİLİMLER
5. Atatürkçü düşünce sistemine göre;
esit ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak,
din ve vicdan hürriyetini tesis etmek önemlidir.
Atatürkçü düşünce sisteminin bu özellikleri aşağıdaki
ilkelerden hangileri ile doğrudan ilişkilidir?
A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik - Devletçilik
C) Devletçilik - Halkçılık
D) Laiklik - Milliyetçilik
Halkçılık - Laiklik
S
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
TYT / SOSYAL BİLİMLER 5. Atatürkçü düşünce sistemine göre; esit ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak, din ve vicdan hürriyetini tesis etmek önemlidir. Atatürkçü düşünce sisteminin bu özellikleri aşağıdaki ilkelerden hangileri ile doğrudan ilişkilidir? A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik - Devletçilik C) Devletçilik - Halkçılık D) Laiklik - Milliyetçilik Halkçılık - Laiklik S
13
7.
Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadını,
I. kendi soyadını kullanma,
II. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma,
III. belediye seçimlerine katılma,
IV. milletvekili seçme ve seçilme
haklarını kazanmıştır.
Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) | - || - III - IV
B) II - I - III - IV
C) I - III - IV - |
D||- ||| - IV - 1
E) || - III - I - IV
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
13 7. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadını, I. kendi soyadını kullanma, II. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma, III. belediye seçimlerine katılma, IV. milletvekili seçme ve seçilme haklarını kazanmıştır. Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) | - || - III - IV B) II - I - III - IV C) I - III - IV - | D||- ||| - IV - 1 E) || - III - I - IV
1. Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinin
milliyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenemez?
A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi +
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Medreselerin kapatılması
E) Türk parasının koruma altına alınması+
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
1. Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinin milliyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenemez? A) Türk Tarih Kurumunun kurulması B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi + C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi D) Medreselerin kapatılması E) Türk parasının koruma altına alınması+
4.
"Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize
dayanıp varlığımızı koruyarak çalışmak, rastgele, bitmeyen
emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak
gerekir."
Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözü O'nun
kişisel özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?
A) Barışseverlik
B) Gerçekçilik
C) Vatanseverlik
D) Akılcılık
E) Liderlik
8.
"Bu
ruy
teş
Mu
I.
II.
III.
ilk
A)
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
4. "Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak çalışmak, rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak gerekir." Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözü O'nun kişisel özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir? A) Barışseverlik B) Gerçekçilik C) Vatanseverlik D) Akılcılık E) Liderlik 8. "Bu ruy teş Mu I. II. III. ilk A)
Türk Jan Dark'ı olarak tanınmıştır.
Babasının yanında cephede yer almıştır.
●
Katıldığı 70. Alay, Kızlı Alay olarak tanınmış-
tır.
Yukarıda özellikleri verilen Millî Mücadele'nin
kadın kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
AYAsker Saime
B) Gördesli Makbule
C) Tayyar Rahmiye
D) Kılavuz Hatice
E) Küçük Nezahat
Diğer sayfaya geçiniz.
23,
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Türk Jan Dark'ı olarak tanınmıştır. Babasının yanında cephede yer almıştır. ● Katıldığı 70. Alay, Kızlı Alay olarak tanınmış- tır. Yukarıda özellikleri verilen Millî Mücadele'nin kadın kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? AYAsker Saime B) Gördesli Makbule C) Tayyar Rahmiye D) Kılavuz Hatice E) Küçük Nezahat Diğer sayfaya geçiniz. 23,
rılan kısmına işaretleyiniz.
3. "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı,
Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun
ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal top-
lum durumuna ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın temel ilkesi
budur."
Mustafa Kemal'in bu sözleri ile aşağıdakilerden han-
gisi arasında bir ilişki kurulamaz?
A) Medeni Kanun'un kabulü
B) Şapka İnkılabı'nın gerçekleşmesi
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D) Yeni Türk harflerinin kabulü
E) Nüfus mübadelesinin yapılması
Hammurabi
Kanunları'nın Bazı
Maddeleri
Bir hırsız duvar delerek
bir eve girmişse o deliğin
önünde ölümle cezalan-
ömülür
4.
Hitit Kanunları'nın Bazı
Maddeleri
Hırsızlık yapana çaldığı
malın üç katı gümüş
ödeme cezası verilir ve
dayak atılırdı.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
rılan kısmına işaretleyiniz. 3. "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal top- lum durumuna ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın temel ilkesi budur." Mustafa Kemal'in bu sözleri ile aşağıdakilerden han- gisi arasında bir ilişki kurulamaz? A) Medeni Kanun'un kabulü B) Şapka İnkılabı'nın gerçekleşmesi C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması D) Yeni Türk harflerinin kabulü E) Nüfus mübadelesinin yapılması Hammurabi Kanunları'nın Bazı Maddeleri Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse o deliğin önünde ölümle cezalan- ömülür 4. Hitit Kanunları'nın Bazı Maddeleri Hırsızlık yapana çaldığı malın üç katı gümüş ödeme cezası verilir ve dayak atılırdı.
Atatürk'ün "Bundan sonra da millî hâkimiyetinizi
canınız gibi koruyarak namusunuz, mukaddesa-
tiniz gibi dört elle sarılarak yekpare bir hâlde is-
tikbale doğru yürüyecek, bugünden daha saadetli,
daha şerefli ve mesut günlere kavuşacağız." sö-
zünün;
I. milliyetçilik, +
II. cumhuriyetçilik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Atatürk'ün "Bundan sonra da millî hâkimiyetinizi canınız gibi koruyarak namusunuz, mukaddesa- tiniz gibi dört elle sarılarak yekpare bir hâlde is- tikbale doğru yürüyecek, bugünden daha saadetli, daha şerefli ve mesut günlere kavuşacağız." sö- zünün; I. milliyetçilik, + II. cumhuriyetçilik, III. devletçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
1. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayıl-
macılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve dev-
let düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını redde-
der.
MOMENTUM
www
Bu bilgilere bakılarak Atatürk milliyetçiliği;
I. yurtta sulh cihanda sulh,
II. milli birlik ve beraberlik,
III. halkçılık
ilkelerinden hangileriyle yakın özellik gösterir?
A) Yalnız I
B) I've II
D) II ve III
E) I, II ve II
C) I ve Ill
AYT DENEME-1
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
1. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayıl- macılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve dev- let düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını redde- der. MOMENTUM www Bu bilgilere bakılarak Atatürk milliyetçiliği; I. yurtta sulh cihanda sulh, II. milli birlik ve beraberlik, III. halkçılık ilkelerinden hangileriyle yakın özellik gösterir? A) Yalnız I B) I've II D) II ve III E) I, II ve II C) I ve Ill AYT DENEME-1
» DENEME 1
5. Atatürk'ün; "Türk milletinin istidadı ve kati kararı mede-
niyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir." sözü
aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırılabilir?
*
Aİnkılapçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
» DENEME 1 5. Atatürk'ün; "Türk milletinin istidadı ve kati kararı mede- niyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir." sözü aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırılabilir? * Aİnkılapçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak
özelliklerinden
biri değildir?
A) Geçerlilikleri ve önemi günümüzde devam etmek-
tedir.
B) Türk kültüründen ve ihtiyaçlarından doğmuşlardır.
C) Birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
D) Çağdaşlaşmayı amaçlamıştır.
E) Bağımsızlığı hedeflemiştir.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Geçerlilikleri ve önemi günümüzde devam etmek- tedir. B) Türk kültüründen ve ihtiyaçlarından doğmuşlardır. C) Birbirini tamamlayıcı niteliktedir. D) Çağdaşlaşmayı amaçlamıştır. E) Bağımsızlığı hedeflemiştir.
6
i 4. Atatürk, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ikinci yıl
dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmasında, "Efendiler, artık
S
vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve hüner,
A
yüksek medeniyet, hür düşünce ve hür zihniyet istiyor."
R
demiştir.
M Atatürk'ün bu sözünün;
A
1. halkçılık,
L
II. inkılapçılık, +
III. laiklik +
ilkelerinden hangileri ile paralellik gösterdiği söylene-
bilir?
A) Yalnız
B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
6 i 4. Atatürk, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmasında, "Efendiler, artık S vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve hüner, A yüksek medeniyet, hür düşünce ve hür zihniyet istiyor." R demiştir. M Atatürk'ün bu sözünün; A 1. halkçılık, L II. inkılapçılık, + III. laiklik + ilkelerinden hangileri ile paralellik gösterdiği söylene- bilir? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
19. Atatürk'ün “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı
medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve
dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça
daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözüyle tarih
biliminin aşağıdaki kazanımlarından hangisine vurgu yaptığı savunulamaz?
A) Tarih öncesi çağları öğrenme
B) Özgüven kazanma
C) Millî değerleri ve kültürü tanıma
D) ileriye yönelik değerlendirmeler yapabilme
E) Toplumsal gelişmeleri anlayabilme
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
19. Atatürk'ün “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözüyle tarih biliminin aşağıdaki kazanımlarından hangisine vurgu yaptığı savunulamaz? A) Tarih öncesi çağları öğrenme B) Özgüven kazanma C) Millî değerleri ve kültürü tanıma D) ileriye yönelik değerlendirmeler yapabilme E) Toplumsal gelişmeleri anlayabilme
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu
ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili
verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
-
A) Enver Paşa - Askerlerin siyasetle uğraşması
görüşü
B) Voltaire, J. J. Rousseau - Milliyetçilik ve
Millî Egemenlik düşüncesi
C) Arkadaşı Ömer Naci - Edebiyata ilgi
duyması
D) Manastır'daki öğretmeni Kolağası
Mehmet Tevfik Bilge - Tarih Bilinci
E) Namık Kemal, Tevfik Fikret - Vatan ve
,
Millet Sevgisi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? - A) Enver Paşa - Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü B) Voltaire, J. J. Rousseau - Milliyetçilik ve Millî Egemenlik düşüncesi C) Arkadaşı Ömer Naci - Edebiyata ilgi duyması D) Manastır'daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge - Tarih Bilinci E) Namık Kemal, Tevfik Fikret - Vatan ve , Millet Sevgisi
Anthony Smith'in; "Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik, yoks
ulus yoktur." sözüne bakılarak,
Dm
Milli ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincini
oluşması bir zorunluluktur.
II. Ulus devlet kavramı tarihi süreçte meydana gelen
değişimleri ve süreklilikleri algılamayı kolaylaştırır.
Insan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde
yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek
zorundadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
CI ve II
B) Yalnız III
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Anthony Smith'in; "Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik, yoks ulus yoktur." sözüne bakılarak, Dm Milli ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincini oluşması bir zorunluluktur. II. Ulus devlet kavramı tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılamayı kolaylaştırır. Insan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek zorundadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? CI ve II B) Yalnız III A) Yalnız! E) I, II ve III D) II ve III
80
TYT
SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15). Dir
(21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
türü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan
2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k
Smith'in; "Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik yoksa
Anthony
1.
3.
ulus yoktur." sözüne bakılarak,
1. Milli ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincinin
oluşması bir zorunluluktur.V
I. Ulus devlet kavrami tarihi süreçte meydana gelen
değişimleri ve süreklilikleri algılamayı kolaylaştırır.
III. İnsan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde
yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek
zorundadır.
A) Yalnız
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
ve III
. Arap milliyetçiliğini devlet politikası haline getiren
Emeviler'de, Arap olmayan Müslümanlar mevali (köle)
adıyla ikinci sınıf vatandaş uygulaması görmüştür.
Bu durumun;
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
80 TYT SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15). Dir (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. türü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan 2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k Smith'in; "Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik yoksa Anthony 1. 3. ulus yoktur." sözüne bakılarak, 1. Milli ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincinin oluşması bir zorunluluktur.V I. Ulus devlet kavrami tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılamayı kolaylaştırır. III. İnsan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek zorundadır. A) Yalnız yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III ve III . Arap milliyetçiliğini devlet politikası haline getiren Emeviler'de, Arap olmayan Müslümanlar mevali (köle) adıyla ikinci sınıf vatandaş uygulaması görmüştür. Bu durumun;