Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

C
1934'te çıkarılan bir kanunla hacı mol-
la, paşazade ve ağa gibi unvanların
na kullanımının yasaklanması Atatürk'ün
aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğ-
Srudan ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E)
Cumhuriyetçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
C 1934'te çıkarılan bir kanunla hacı mol- la, paşazade ve ağa gibi unvanların na kullanımının yasaklanması Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğ- Srudan ilgilidir? A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik
Namık Kemal
Mehmet Emin Yurdakul
Şinasi
Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915'te Conkbayırı'ndaki as-
kerlere şöyle hitap etmiştir: "Ben size taarruzu emretmi-
yorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek
zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka ko-
mutanlar hâkim olabilir."
Belirtilen veciz ifadeye bakıldığında Mustafa Kemal'in;
1. ileri görüşlülüğü,
II. çok yönlü lider oluşu,
III. vatanseverliği✓✓
özelliklerinden hangilerine vurgu yapıldığı savunulabilir?
Yalnız I
B) Yalnız II
me Yalnız III
b) II ve III
Tarih Soru Bankası
X
Ⓒ
EI, II ve III
20
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Namık Kemal Mehmet Emin Yurdakul Şinasi Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915'te Conkbayırı'ndaki as- kerlere şöyle hitap etmiştir: "Ben size taarruzu emretmi- yorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka ko- mutanlar hâkim olabilir." Belirtilen veciz ifadeye bakıldığında Mustafa Kemal'in; 1. ileri görüşlülüğü, II. çok yönlü lider oluşu, III. vatanseverliği✓✓ özelliklerinden hangilerine vurgu yapıldığı savunulabilir? Yalnız I B) Yalnız II me Yalnız III b) II ve III Tarih Soru Bankası X Ⓒ EI, II ve III 20
5. "Şikayetler, devlet teşkilatımızda daima esaslı bir
yankı uyandırmalıdır. Hükûmete gelen her baş-
vuru ve şikayet, sıradan memurların değil, bizzat
bakanın imzalayacağı gerekçelere dayanan bir
cevapla karşılanmalıdır."
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden han-
gisi ile ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Laiklik
KIRN
1. BL
2. Ce
1. Tar
kay
sin
ya:
ca
Bu
1.
ft.
III
bi
Se
A
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. "Şikayetler, devlet teşkilatımızda daima esaslı bir yankı uyandırmalıdır. Hükûmete gelen her baş- vuru ve şikayet, sıradan memurların değil, bizzat bakanın imzalayacağı gerekçelere dayanan bir cevapla karşılanmalıdır." Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden han- gisi ile ilgilidir? A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) Laiklik KIRN 1. BL 2. Ce 1. Tar kay sin ya: ca Bu 1. ft. III bi Se A
8. Aydın Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine Mustafa Ke-
mal'in "Bu iş ya üç ayda olur ya da hiç." diye nitelendirdiği
inkılap gelişmesini sormuştur.
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver-
mesi beklenir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi
C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8. Aydın Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine Mustafa Ke- mal'in "Bu iş ya üç ayda olur ya da hiç." diye nitelendirdiği inkılap gelişmesini sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver- mesi beklenir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
33. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1932 yılları arasında
Türk dış politikasında gündemde olan sorunlardan
biri değildir?
A) Musul
B) Dış borçlar
C) Kita sahanlığı
?
D) Yabancı okullar
E) Nüfus mübadelesi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
33. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1932 yılları arasında Türk dış politikasında gündemde olan sorunlardan biri değildir? A) Musul B) Dış borçlar C) Kita sahanlığı ? D) Yabancı okullar E) Nüfus mübadelesi
4- Atatürk'ün dış politikadaki önemli ilkelerinden biri de, ulusun hayatı ve geleceği tehlikede olmadığı sürece savaşa
başvurmamaktı.
Atatürk'ün bu tutumunun,
I. savaşın ülkelerin kalkınma çabalarına önemli oranda darbe vurması,
II. silahlanma yarışı için önemli kaynakların ayrılmasının gerekmesi,
III. silahlı kuvvetlerin savaş kabiliyetinin artırılmak istenmesi
düşüncelerinden hangilerinden kaynaklandığı savunulamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve II
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
4- Atatürk'ün dış politikadaki önemli ilkelerinden biri de, ulusun hayatı ve geleceği tehlikede olmadığı sürece savaşa başvurmamaktı. Atatürk'ün bu tutumunun, I. savaşın ülkelerin kalkınma çabalarına önemli oranda darbe vurması, II. silahlanma yarışı için önemli kaynakların ayrılmasının gerekmesi, III. silahlı kuvvetlerin savaş kabiliyetinin artırılmak istenmesi düşüncelerinden hangilerinden kaynaklandığı savunulamaz? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve II
TYT/Sosyal Bilimler
5.
Sana borçluyuz ta derinden,
Çünkü yurdumuzu sen kurtardın!
Hasta, yorgun düşmüştük,
Yaralarımızı iyice sardin.
Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,
Sanatkârdin, denizler kadar engin,
Kimsenin görmediğini görürdü.
Sevgiyle bakan gözlerin.
Cahit Külebi'ye ait bu dizelerde Mustafa Kemal ile
ilgili;
1. vatan sevgisi,
II. ileri görüşlülüğü
III. bağımsızlığa olan düşkünlüğü
özelliklerinin hangilerinden bahsedilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) The II
E) I, II ve III
6. Aşağıda Ankara iline ait bazı doğal ve beşeri özellikler
verilmiştir.
.
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuk geçer.
C) Yalnız III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
TYT/Sosyal Bilimler 5. Sana borçluyuz ta derinden, Çünkü yurdumuzu sen kurtardın! Hasta, yorgun düşmüştük, Yaralarımızı iyice sardin. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın, Sanatkârdin, denizler kadar engin, Kimsenin görmediğini görürdü. Sevgiyle bakan gözlerin. Cahit Külebi'ye ait bu dizelerde Mustafa Kemal ile ilgili; 1. vatan sevgisi, II. ileri görüşlülüğü III. bağımsızlığa olan düşkünlüğü özelliklerinin hangilerinden bahsedilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) The II E) I, II ve III 6. Aşağıda Ankara iline ait bazı doğal ve beşeri özellikler verilmiştir. . Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuk geçer. C) Yalnız III
32. Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük so-
nuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerinde etkili
olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm
görmüş milletleri, kendi yaşam ve bağımsızlıklarını
tehdit eden ve baskılayan zalimler aleyhine hare-
ket için yüreklendirecektir.
Mustafa Kemal'in bu sözü ile Kurtuluş Sa-
vaşı'nın hazırlık döneminde alınan kararlardan
hangisinin benzerlik gösterdiği söylenebilir?
A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehli-
kededir.
<B) Manda ve himaye kabul edilemez.
C) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölüne-
mez.
-D) İşgal emeli taşımayan devletlerin yardımları ka-
bul edilecektir.
E) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve ka-
rarı kurtaracaktır.
34. Gene
etkil
Biri
ols
dü
B
C
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
32. Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük so- nuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerinde etkili olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletleri, kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskılayan zalimler aleyhine hare- ket için yüreklendirecektir. Mustafa Kemal'in bu sözü ile Kurtuluş Sa- vaşı'nın hazırlık döneminde alınan kararlardan hangisinin benzerlik gösterdiği söylenebilir? A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehli- kededir. <B) Manda ve himaye kabul edilemez. C) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölüne- mez. -D) İşgal emeli taşımayan devletlerin yardımları ka- bul edilecektir. E) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve ka- rarı kurtaracaktır. 34. Gene etkil Biri ols dü B C
10. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu,
Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep aynı
ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır." sözü aşağı-
daki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Laiklik
E) Devletçilik
simpele (8)
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
10. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep aynı ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır." sözü aşağı- daki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Laiklik E) Devletçilik simpele (8)
34. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik ge-
lişimini araştıran Esra, bir gazetede "Millî Sanayinin
Temelini On Yılda Attık" manşetini okumuştur.
Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangi-
siyle açıklanabilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) İnkitapçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
34. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik ge- lişimini araştıran Esra, bir gazetede "Millî Sanayinin Temelini On Yılda Attık" manşetini okumuştur. Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangi- siyle açıklanabilir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) Devletçilik E) İnkitapçilik
Tetçilik Inkilapçılık
d) Cumhuriyetçilik e) Milli egemenlik
4-Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisinin doğal bir sonucudur?
a) Milliyetçilik-Laiklik
b) Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik
c) İnkılâpçılık-Laiklik
d) Devletçilik-Laiklik
e) Devletçilik-İnkılâpçılık
5-Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan
bir düşünce sistemi olması aşağıdaki ilkelerden
a
C
ç
J
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Tetçilik Inkilapçılık d) Cumhuriyetçilik e) Milli egemenlik 4-Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin doğal bir sonucudur? a) Milliyetçilik-Laiklik b) Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik c) İnkılâpçılık-Laiklik d) Devletçilik-Laiklik e) Devletçilik-İnkılâpçılık 5-Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan bir düşünce sistemi olması aşağıdaki ilkelerden a C ç J
6- "Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden
birleşmiş, biri diğerine karsı karşılıklı hürmet ve
fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve
çıkarları ortak olan bir toplumdur." Atatürk'ün
yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok
ilişkili olduğu savunulabilir?
a) Milliyetçilik b) Halkçılık c) Cumhuriyetçilik
d) Laiklik e) Devletçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
6- "Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birleşmiş, biri diğerine karsı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur." Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok ilişkili olduğu savunulabilir? a) Milliyetçilik b) Halkçılık c) Cumhuriyetçilik d) Laiklik e) Devletçilik
D) Nigbolu
5. Mustafa Kemal Atatürk, "Her birey istediğini düşün-
mek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fik-
re sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya
yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fik-
rine ve vicdanına egemen olunamaz." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu sözünün aşağıdakilerden han-
gisi ile doğrudan ilgisinin olduğu söylenebilir?
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik
Diğer sayfaya geçiniz.
2
ÖZÜM
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
D) Nigbolu 5. Mustafa Kemal Atatürk, "Her birey istediğini düşün- mek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fik- re sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fik- rine ve vicdanına egemen olunamaz." demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözünün aşağıdakilerden han- gisi ile doğrudan ilgisinin olduğu söylenebilir? A) Devletçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik Diğer sayfaya geçiniz. 2 ÖZÜM
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) - IV
3.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncılar adlı şiirinden alınan
bu beyitlerle anlatılan zafer aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) İstanbul'un Fethi
B) Çaldıran Savaşı
C) Ridaniye Savaşı
D) Mohaç Savaşı
E) Preveze Deniz Savaşı
ik olarak kızılelma
kavramı zamanla,
ve zapt edilmesi
line gelmiştir. Os-
benimsemiş ve
biçimde resmet-
ni Sultan Süley-
R
5.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) - IV 3. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: "İlerle!" Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncılar adlı şiirinden alınan bu beyitlerle anlatılan zafer aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) İstanbul'un Fethi B) Çaldıran Savaşı C) Ridaniye Savaşı D) Mohaç Savaşı E) Preveze Deniz Savaşı ik olarak kızılelma kavramı zamanla, ve zapt edilmesi line gelmiştir. Os- benimsemiş ve biçimde resmet- ni Sultan Süley- R 5.
19) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz ?
A)Milli egemenliği sağlama
B)Milliyetçilikte din birlikteliğini de esas alma
C)Yeniliklere çağdaşlaşarak devam etme
D)Ülke bağımsızlığını koruma
E)Akıl ve bilimi rehber edinme
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
19) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz ? A)Milli egemenliği sağlama B)Milliyetçilikte din birlikteliğini de esas alma C)Yeniliklere çağdaşlaşarak devam etme D)Ülke bağımsızlığını koruma E)Akıl ve bilimi rehber edinme
suol
5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayi ve Tinta
benliğimize sahip çıkmayı gerektirir.
Ito
7
Bu anlayışın;
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile modern ve ulusal bir
eğitim politikasının benimsenmesi,
II. Türk Tarih Kurumunun bilimsel esaslara göre çalış-
malar yürütmesi,
III.
Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası Batı medeni-
yeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili oldu-
ğu söylenebilir?
B) Yalnız Il
C) I ve II
A) Yalnız!
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
suol 5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayi ve Tinta benliğimize sahip çıkmayı gerektirir. Ito 7 Bu anlayışın; 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile modern ve ulusal bir eğitim politikasının benimsenmesi, II. Türk Tarih Kurumunun bilimsel esaslara göre çalış- malar yürütmesi, III. Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası Batı medeni- yeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili oldu- ğu söylenebilir? B) Yalnız Il C) I ve II A) Yalnız! D) I ve III E) I, II ve III