Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

6.
1. Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve
Ayamavra Adası Venedik'e verilecek.
II. Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç bü-
tün Macaristan ve Erdel, Avusturya'ya
verilecek.
III. Antlaşma Avusturya'nın kefilliği altında
olacak.
Yukarıdakilerden hangileri Karlofça
Antlaşması'nın maddeleri arasında yer
alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
6. 1. Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik'e verilecek. II. Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç bü- tün Macaristan ve Erdel, Avusturya'ya verilecek. III. Antlaşma Avusturya'nın kefilliği altında olacak. Yukarıdakilerden hangileri Karlofça Antlaşması'nın maddeleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
20. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl ge-
lişmeleri arasında gösterilemez?
A) Doğuda ve Batida en geniş sınırlara ula-
şılması
B) Orta Avrupa hakimiyetinin kaybedilmesi
C) Tarihinde İlk olarak kapsamlı islahatlara
yönelmesi
D) İsyan hareketlerinin görülmeye başlan-
masi
E) Batı tarzı yeniliklerin yapılması
LARI
2
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
20. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl ge- lişmeleri arasında gösterilemez? A) Doğuda ve Batida en geniş sınırlara ula- şılması B) Orta Avrupa hakimiyetinin kaybedilmesi C) Tarihinde İlk olarak kapsamlı islahatlara yönelmesi D) İsyan hareketlerinin görülmeye başlan- masi E) Batı tarzı yeniliklerin yapılması LARI 2
4. XVII. yüzyıldaki isyanların zora ve şiddete
dayandırılarak bastırılmak istenmesi,
1. İsyanların daha sonra tekrar çıkması,
II. isyan nedenlerinin ortadan kaldırılması,
III. duraklamanın nedenlerine son verilmesi
sonuçlarından hangilerine neden olmuş-
tur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. XVII. yüzyıldaki isyanların zora ve şiddete dayandırılarak bastırılmak istenmesi, 1. İsyanların daha sonra tekrar çıkması, II. isyan nedenlerinin ortadan kaldırılması, III. duraklamanın nedenlerine son verilmesi sonuçlarından hangilerine neden olmuş- tur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
2.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra;
• Dünya barışını korumak
●
Devletler arasındaki savaşlara son vermek
Devletler arasındaki sorunlara barışçıl çözümler
bulmak
● Devletlerin bağımsızlığını
korumak
amaçları için aşağıdaki oluşumlardan hangisi ger-
çekleştirilmiştir?
A) Birleşmiş Milletler
B) Milletler Cemiyeti
Paris Barış Konferansı
D) Wilson İlkeleri
SINAN KUZUCU
ve toprak bütünlüğünü
YAYINLARI
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra; • Dünya barışını korumak ● Devletler arasındaki savaşlara son vermek Devletler arasındaki sorunlara barışçıl çözümler bulmak ● Devletlerin bağımsızlığını korumak amaçları için aşağıdaki oluşumlardan hangisi ger- çekleştirilmiştir? A) Birleşmiş Milletler B) Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı D) Wilson İlkeleri SINAN KUZUCU ve toprak bütünlüğünü YAYINLARI
2.
18
Avrupalı devletlerin XVIII. yüzyıl sonlarında
Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan azınlıkların
haklarını öne sürmeleri Osmanlı Devleti'nde,
merkezi otorite,
toplumsal düzen,
J. ekonomik çıkarlar
unsurlarından hangilerine zararlı etkide bulunmuş-
tur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. 18 Avrupalı devletlerin XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan azınlıkların haklarını öne sürmeleri Osmanlı Devleti'nde, merkezi otorite, toplumsal düzen, J. ekonomik çıkarlar unsurlarından hangilerine zararlı etkide bulunmuş- tur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 6.
4.Ünite
ilk ve Orta Çaç
Türk tarihinde;
1. Uygur Türklerinin Çağatay hakimiyetine girmesi,
II. Kippak Türklerinin Moğol ordusuna katılması,
III. Kipçak kavimlerinin Altınordu Devleti'nin hakimiyetine girmesi
gelişmelerinin Moğolları hangi alanda etkilediği söylenebilir?
A) Moğolların saldırgan bir topluluk olmasında
B) Cengiz Han Yasaları'nın çıkartılmasında
C) Moğolların tek bir bayrak altında toplanmasında
D) Türklerin Moğol kültürünü benimsemesinde
E) Moğolların Türk kültürü özelliğini göstermesinde
10.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4.Ünite ilk ve Orta Çaç Türk tarihinde; 1. Uygur Türklerinin Çağatay hakimiyetine girmesi, II. Kippak Türklerinin Moğol ordusuna katılması, III. Kipçak kavimlerinin Altınordu Devleti'nin hakimiyetine girmesi gelişmelerinin Moğolları hangi alanda etkilediği söylenebilir? A) Moğolların saldırgan bir topluluk olmasında B) Cengiz Han Yasaları'nın çıkartılmasında C) Moğolların tek bir bayrak altında toplanmasında D) Türklerin Moğol kültürünü benimsemesinde E) Moğolların Türk kültürü özelliğini göstermesinde 10.
1. Orhan Gazi, Bursa'nın fethi ile beyliğin başkentini Bur-
sa'ya taşımış daha sonra ise İznik'i başkent yapmıştır.
Bu durumun temel nedeninin aşağıdakilerden
hangisi olduğu söylenebilir?
A Bizans üzerine düzenlenecek seferlerde İznik'i üs
olarak kullanmak
BY Haçlı İttifaklarını önlemek
es
D Balkan fetihlerinde ilerleyişi kolaylaştırmak
E) İslam dünyasının liderliğini üstlenmek
Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1. Orhan Gazi, Bursa'nın fethi ile beyliğin başkentini Bur- sa'ya taşımış daha sonra ise İznik'i başkent yapmıştır. Bu durumun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A Bizans üzerine düzenlenecek seferlerde İznik'i üs olarak kullanmak BY Haçlı İttifaklarını önlemek es D Balkan fetihlerinde ilerleyişi kolaylaştırmak E) İslam dünyasının liderliğini üstlenmek Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
LİMLER - 1 TESTİ
si olmak üzere toplam 16 soru vardır.
3.
DENEME-4
Selçuklulardaki vezirlik kurumunda Abbasi, Sasani ve
Gazne tesiri vardır. Ayrıca devletin mülki teşkilatına İran-
lilar, askeri teşkilatına Türkler hâkim olmuştur.
Selçuklulardaki bu durumun ortaya çıkmasında aşağı-
dakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
Din
B) Kut anlayışı
C) Etnik yapı
D) Coğrafi konum
E) Dış politika
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
LİMLER - 1 TESTİ si olmak üzere toplam 16 soru vardır. 3. DENEME-4 Selçuklulardaki vezirlik kurumunda Abbasi, Sasani ve Gazne tesiri vardır. Ayrıca devletin mülki teşkilatına İran- lilar, askeri teşkilatına Türkler hâkim olmuştur. Selçuklulardaki bu durumun ortaya çıkmasında aşağı- dakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Din B) Kut anlayışı C) Etnik yapı D) Coğrafi konum E) Dış politika
III. BÖLÜM: Aşağıdaki bilgilerin doğru olanının başına (D), yanlış olanının başına (Y) yazınız. (40 Puan)
1. () Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile kapitülasyonlar tüm sonuçlarıyla beraber tamamen ortadan
kaldırılmıştır.
2. () Manda ve Himaye, ilk kez Erzurum Kongresi'nde red edildi.
3. () Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra "Başkomutanlık" görevi verildi.
4. () Ankara Antlaşması ile Boğazlar, Doğu Trakya ve İstanbul savaşılmadan kazanılmıştır.
5. ( ) Lozan Barış Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması üzerine TBMM Hükümeti'nin aldığı karar,
Saltanatın kaldırılması oldu.
6. () Güney Cephesi'nde, Fransızlar ve işbirlikçisi Ermeniler'e karşı Antep, Urfa, Maraş ve Adana illerinde mücadele
edilmiştir.
7. () 1921 Anayasası ile "Güçler Ayrılığı" ilkesi kabul edildi.
8. () Lozan Barış Konferansı'nda, Türk Heyeti başkanı Rauf Paşa'dır.
9. ( ) Batum'un, Sovyetler Birliği'ne bağlı Gürcistan'a bırakılması Moskova Antlaşması(1921) ile oldu.
10. () Maarif Kongresi, Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında düzenlenmiştir.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
III. BÖLÜM: Aşağıdaki bilgilerin doğru olanının başına (D), yanlış olanının başına (Y) yazınız. (40 Puan) 1. () Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile kapitülasyonlar tüm sonuçlarıyla beraber tamamen ortadan kaldırılmıştır. 2. () Manda ve Himaye, ilk kez Erzurum Kongresi'nde red edildi. 3. () Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra "Başkomutanlık" görevi verildi. 4. () Ankara Antlaşması ile Boğazlar, Doğu Trakya ve İstanbul savaşılmadan kazanılmıştır. 5. ( ) Lozan Barış Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması üzerine TBMM Hükümeti'nin aldığı karar, Saltanatın kaldırılması oldu. 6. () Güney Cephesi'nde, Fransızlar ve işbirlikçisi Ermeniler'e karşı Antep, Urfa, Maraş ve Adana illerinde mücadele edilmiştir. 7. () 1921 Anayasası ile "Güçler Ayrılığı" ilkesi kabul edildi. 8. () Lozan Barış Konferansı'nda, Türk Heyeti başkanı Rauf Paşa'dır. 9. ( ) Batum'un, Sovyetler Birliği'ne bağlı Gürcistan'a bırakılması Moskova Antlaşması(1921) ile oldu. 10. () Maarif Kongresi, Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında düzenlenmiştir.
2.
landinimıştır.
Osmanlı Devleti'nde toprağın kullanım hakkını elinde bu-
lunduran çiftçiler, eğer üç yıl üst üste nedensiz yere topra-
ğı ekmezse devlete "Çift Bozan" adı verilen ağır bir vergi
ödemek zorundaydı.
Bu verginin
1. devletin nakit sıkıntısına çözüm bulmak,
II. üretimdeki sürekliliğin devam etmesini sağlamak,
III. halkın tarımsal ürün ihtiyaçlarının düzenli karşılanma-
sını sağlamak
amaçlarından hangilerine yönelik olarak uygulamaya
koyulduğu söylenebilir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I ve III
C) I ve II
eis
Yayınlan
*****
5.
Osmanlı Devleti'n
-hirlerdeki "kapan
Burada "kapan E
rak satıcılara ya
Bu uygulaman
1. malın üreti
elden dağ
II. malın tüke
III. fiyat artış
dırılması
durumların
A) Yalnız I
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. landinimıştır. Osmanlı Devleti'nde toprağın kullanım hakkını elinde bu- lunduran çiftçiler, eğer üç yıl üst üste nedensiz yere topra- ğı ekmezse devlete "Çift Bozan" adı verilen ağır bir vergi ödemek zorundaydı. Bu verginin 1. devletin nakit sıkıntısına çözüm bulmak, II. üretimdeki sürekliliğin devam etmesini sağlamak, III. halkın tarımsal ürün ihtiyaçlarının düzenli karşılanma- sını sağlamak amaçlarından hangilerine yönelik olarak uygulamaya koyulduğu söylenebilir? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I ve III C) I ve II eis Yayınlan ***** 5. Osmanlı Devleti'n -hirlerdeki "kapan Burada "kapan E rak satıcılara ya Bu uygulaman 1. malın üreti elden dağ II. malın tüke III. fiyat artış dırılması durumların A) Yalnız I
B
B
MURI JANCOR Sosyal Bilimler-2
10. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Osmanlıcılık ve İslamcılık
fikirlerini devlet politikası hâline getirmiştir. Bu fikir
akımları Avrupalı devletler tarafından farklı tepkilere
sebep olmuştur.
Balkanlardaki ve Güney Asya'daki çıkarlarını
korumak adına bu fikirlere karşı mücadele eden
devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru
eşleştirilmiştir?
Osmanlıcılık
A)
Rusya
B) Avusturya
C)
Almanya
Fransa
İtalya
D)
E)
B
İslamcılık
İngiltere
Yunanistan
ABD
Sovyet Rusya
Almanya
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
B B MURI JANCOR Sosyal Bilimler-2 10. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerini devlet politikası hâline getirmiştir. Bu fikir akımları Avrupalı devletler tarafından farklı tepkilere sebep olmuştur. Balkanlardaki ve Güney Asya'daki çıkarlarını korumak adına bu fikirlere karşı mücadele eden devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Osmanlıcılık A) Rusya B) Avusturya C) Almanya Fransa İtalya D) E) B İslamcılık İngiltere Yunanistan ABD Sovyet Rusya Almanya
5.
Seat
SURIVE
DUMAN CEMİYETLER
A) Sevr Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
CAnkara Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması
SOVYET
SUSTA
ERMENISTAN
FRAN
MILLI CEMIYETLER
Haritadaki verilere göre aşağıdaki antlaşmalardan
hangisi kesinlikle imzalanmıştır?
IRAN
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. Seat SURIVE DUMAN CEMİYETLER A) Sevr Antlaşması B) Lozan Antlaşması CAnkara Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) Mondros Ateşkes Antlaşması SOVYET SUSTA ERMENISTAN FRAN MILLI CEMIYETLER Haritadaki verilere göre aşağıdaki antlaşmalardan hangisi kesinlikle imzalanmıştır? IRAN
49
20. "Horasan erenleri" eski Türk inancındaki "şaman". an-
layışı ile İslamiyet'teki "veli" (ermiş) karakterinin sen-
tezidir.
Aşağıdakilerden hangisi veli tipi kahramanlığı tem-
sil eden terimdir?
A) Alp
B) Şeyh
C) Taptuk
D) Baba
E) Derviş
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
49 20. "Horasan erenleri" eski Türk inancındaki "şaman". an- layışı ile İslamiyet'teki "veli" (ermiş) karakterinin sen- tezidir. Aşağıdakilerden hangisi veli tipi kahramanlığı tem- sil eden terimdir? A) Alp B) Şeyh C) Taptuk D) Baba E) Derviş
3. İlk Osmanlı padişahları bey ve gazi gibi unvanlar kullanırken,
I. Murat'tan itibaren Hüdavendigar, sultan, padişah, han ve
hakan gibi unvanlar da kullanmaları aşağıdakilerden hangi-
sinin bir sonucu olabilir?
A) Kapıkutu Ocakları'nın kurulmasının
B) Dirlik sisteminin uygulanmasının> devlet tarafından
C) Sınırların genişlemesinin
gerek hizmet erbabina
ve gerekse savaşlarda
başarılı askerlee maak
D) Lonca teşkilatlarının yaygınlaşmasının karşılığı olarak gelist
E) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılmasının
birakitan
Toprak
pargasi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. İlk Osmanlı padişahları bey ve gazi gibi unvanlar kullanırken, I. Murat'tan itibaren Hüdavendigar, sultan, padişah, han ve hakan gibi unvanlar da kullanmaları aşağıdakilerden hangi- sinin bir sonucu olabilir? A) Kapıkutu Ocakları'nın kurulmasının B) Dirlik sisteminin uygulanmasının> devlet tarafından C) Sınırların genişlemesinin gerek hizmet erbabina ve gerekse savaşlarda başarılı askerlee maak D) Lonca teşkilatlarının yaygınlaşmasının karşılığı olarak gelist E) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılmasının birakitan Toprak pargasi
14.
"Maarifimizin kozmopolit olduğunu anlamak için uzun
incelemelere gerek yoktur. İstanbul'daki kitapçılara ve
öğretim kurumlarına bakmak yeterlidir. İstanbul'da üç
tür kitapçı vardır: Sahaflar, Beyoğlu kitapçıları ve Babiali
Caddesi'ndeki kitapçılar. Öğretim kurumları da üç türdür:
Medreseler, Yabancı Okullar ve Tanzimat Okulları."
Ziya Gökalp'in bu ifadesinden hareketle Osmanlı eğitim
sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eğitim ve öğretim birliğinin bulunmadığı osms
B) XIX. yüzyılda modern eğitim kurumlarının açıldığı
C) Eğitimde millîleşme eğiliminin güçlendiği
D) Eğitimde farklı devlet ve kuruluşlarının etkili olduğu
E) Eğitim sistemiyle yayıncılık arasında ilişki bulunduğu
11000
O
IN
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
14. "Maarifimizin kozmopolit olduğunu anlamak için uzun incelemelere gerek yoktur. İstanbul'daki kitapçılara ve öğretim kurumlarına bakmak yeterlidir. İstanbul'da üç tür kitapçı vardır: Sahaflar, Beyoğlu kitapçıları ve Babiali Caddesi'ndeki kitapçılar. Öğretim kurumları da üç türdür: Medreseler, Yabancı Okullar ve Tanzimat Okulları." Ziya Gökalp'in bu ifadesinden hareketle Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Eğitim ve öğretim birliğinin bulunmadığı osms B) XIX. yüzyılda modern eğitim kurumlarının açıldığı C) Eğitimde millîleşme eğiliminin güçlendiği D) Eğitimde farklı devlet ve kuruluşlarının etkili olduğu E) Eğitim sistemiyle yayıncılık arasında ilişki bulunduğu 11000 O IN
34. Milletler Cemiyetinin fikir olarak ortaya çıkması, kurulma-
si ve dağılması sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Paris Barış
Konferansı
Bristol
Raporu
Wilson
İlkeleri
DY Harbourd
Raporu
Wilson
İlkeleri
11
Wilson
İlkeleri
Wilson
İlkeleri
Paris Barış
Konferansı
Paris Barış
Konferansı
Bristo
Raporu
II. Dünya
Savaşı
Pape Barış
Konferansı
II. Dünya
Savaşı
II. Dünya
Savaşı
II. Dünya
Savaşı
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
34. Milletler Cemiyetinin fikir olarak ortaya çıkması, kurulma- si ve dağılması sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Paris Barış Konferansı Bristol Raporu Wilson İlkeleri DY Harbourd Raporu Wilson İlkeleri 11 Wilson İlkeleri Wilson İlkeleri Paris Barış Konferansı Paris Barış Konferansı Bristo Raporu II. Dünya Savaşı Pape Barış Konferansı II. Dünya Savaşı II. Dünya Savaşı II. Dünya Savaşı