Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

2.
Mondros Ateşkesi'nden sonra Müslümanların kurduğu an-
cak "milli varlığa düşman" olarak kabul edilen;
• İslam Teali,
Kürt Teali,
• İngiliz Muhipleri,
Wilson Prensipleri
cemiyetlerinin;
I.
ulusal egemenliğe karşı çıkmaları,
II. manda ve himayeyi benimsemeleri,
III. azınlıklar tarafından kurulmaları
özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Mondros Ateşkesi'nden sonra Müslümanların kurduğu an- cak "milli varlığa düşman" olarak kabul edilen; • İslam Teali, Kürt Teali, • İngiliz Muhipleri, Wilson Prensipleri cemiyetlerinin; I. ulusal egemenliğe karşı çıkmaları, II. manda ve himayeyi benimsemeleri, III. azınlıklar tarafından kurulmaları özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 5.
29-Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin
rehberliğinde çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere
Atatürkçülük denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
A) Demokratik idare sistemi
B) lleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alınması
C) Kişisel egemenlik hakkının tanınması
DMilli birlik ve beraberlik için çalışılması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
29-Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere Atatürkçülük denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz? A) Demokratik idare sistemi B) lleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alınması C) Kişisel egemenlik hakkının tanınması DMilli birlik ve beraberlik için çalışılması
13.
TBMM'nin ilk kararlarından biri de "Türkiye Devleti yalnız
TBMM tarafından temsil olunur." şeklindedir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu karara uygun düşen bir
gelişme olduğu savunulabilir?
A) Londra Konferansı'na TBMM temsilcisiyle İstanbul
Hükûmeti temsilcisinin birlikte katılması
B) Anlaşma Devletleri'nin Mudanya Ateşkes Antlaşma-
sı'nı TBMM'yle imzalaması
C) Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükûmeti temsilci-
siyle Amasya Görüşmeleri yapması
D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, Misakımillî kararlarını
alması
E) Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliğine
atanması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
13. TBMM'nin ilk kararlarından biri de "Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur." şeklindedir. Aşağıdakilerden hangisinin bu karara uygun düşen bir gelişme olduğu savunulabilir? A) Londra Konferansı'na TBMM temsilcisiyle İstanbul Hükûmeti temsilcisinin birlikte katılması B) Anlaşma Devletleri'nin Mudanya Ateşkes Antlaşma- sı'nı TBMM'yle imzalaması C) Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükûmeti temsilci- siyle Amasya Görüşmeleri yapması D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, Misakımillî kararlarını alması E) Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliğine atanması
34.1917'de Rusya'da yaşanan Bolşevik İhtilali'nin;
I. gizli antlaşmalarda değişiklik yapılması,
II. Brest Litowsk Antlaşması'nın imzalanması,
III. SSCB'nin kurulması
hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
37. Sica
biyo
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
34.1917'de Rusya'da yaşanan Bolşevik İhtilali'nin; I. gizli antlaşmalarda değişiklik yapılması, II. Brest Litowsk Antlaşması'nın imzalanması, III. SSCB'nin kurulması hangilerine neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 37. Sica biyo
5.
İstanbul'un işgalinden sonra, Anlaşma Devletleri ya-
yınladıkları bildiride "Taşrada ayaklanma çıkarsa İs-
tanbul Türklerden alınacaktır." derken aşağıdakilerden
hangisini amaçlamıştır?
A) Anadolu hareketini işgalden sorumlu tutmayı
B) Barış antlaşması imzalamayı
C) Boğazların denetimini ele geçirmeyi
D) Kapitülasyonları sürdürmeyi
E) Temsilciler Kurulu'nu dağıtmayı
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. İstanbul'un işgalinden sonra, Anlaşma Devletleri ya- yınladıkları bildiride "Taşrada ayaklanma çıkarsa İs- tanbul Türklerden alınacaktır." derken aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Anadolu hareketini işgalden sorumlu tutmayı B) Barış antlaşması imzalamayı C) Boğazların denetimini ele geçirmeyi D) Kapitülasyonları sürdürmeyi E) Temsilciler Kurulu'nu dağıtmayı
n
a
a
4.
Temsil Heyeti'yle İstanbul Hükûmeti arasında yapılan
Amasya Görüşmeleri'nde, "Mebusan Meclisi'nin toplan-
ması için seçimlerin serbest yapılması" kararı alınmıştır.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi-
ne yönelik olduğu söylenebilir?
A) Saltanatın kaldırılmasına
B) Cumhuriyet yönetiminin kurulmasına
C) Ulusal iradenin ortaya çıkmasına
D) Azınlık eylemlerinin denetlenmesine
E) Düzenli orduların kurulmasına
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
n a a 4. Temsil Heyeti'yle İstanbul Hükûmeti arasında yapılan Amasya Görüşmeleri'nde, "Mebusan Meclisi'nin toplan- ması için seçimlerin serbest yapılması" kararı alınmıştır. Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi- ne yönelik olduğu söylenebilir? A) Saltanatın kaldırılmasına B) Cumhuriyet yönetiminin kurulmasına C) Ulusal iradenin ortaya çıkmasına D) Azınlık eylemlerinin denetlenmesine E) Düzenli orduların kurulmasına
2.
1. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı Osmanlı komutanlarının
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 5. maddesine uymaya-
rak ordularını terhis etmediği, hatta silahlarını Anadolu'nun
iç bölgelerine aktardıkları görülmüştür.
Bu durum;
I. yeni bir devlet kurma,
II.
gerektiğinde ülkeyi savunma,
III. bağımsızlık savaşını başlatma
amaçlarından hangilerine yönelik bir hazırlıktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı Osmanlı komutanlarının Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 5. maddesine uymaya- rak ordularını terhis etmediği, hatta silahlarını Anadolu'nun iç bölgelerine aktardıkları görülmüştür. Bu durum; I. yeni bir devlet kurma, II. gerektiğinde ülkeyi savunma, III. bağımsızlık savaşını başlatma amaçlarından hangilerine yönelik bir hazırlıktır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
kılap Tar
RSI
mli
er-
He
i.
e
ANKARA YAYINCILIK
Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirle-
rin etkisiyle içine düştüğü zor durumdan kurtulmak
için hukuki alanda yenilikler yapmaya başladı. Bu
doğrultuda 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi.
Fermana göre halkın can, mal ve namus güvenliği
sağlanacaktı. Vergi herkesin gelirine göre alına-
caktı. Mahkemeler açık olarak yapılacaktı. Bu
fermanla Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapıl-
maksızın herkes kanun önünde eşit sayılacaktı.
Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili,
1. Halk yönetimde etkin olmaya başlamıştır.
II. Düzenlemeler hukuk alanıyla sınırlı kal-
mıştır.
III. Toplumsal eşitliğin sağlanması için adım
atılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
C) I ve III
E CEPHESİ
Savasın sonuclar
B) I ve II
D) II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
kılap Tar RSI mli er- He i. e ANKARA YAYINCILIK Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirle- rin etkisiyle içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için hukuki alanda yenilikler yapmaya başladı. Bu doğrultuda 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi. Fermana göre halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktı. Vergi herkesin gelirine göre alına- caktı. Mahkemeler açık olarak yapılacaktı. Bu fermanla Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapıl- maksızın herkes kanun önünde eşit sayılacaktı. Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili, 1. Halk yönetimde etkin olmaya başlamıştır. II. Düzenlemeler hukuk alanıyla sınırlı kal- mıştır. III. Toplumsal eşitliğin sağlanması için adım atılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III C) I ve III E CEPHESİ Savasın sonuclar B) I ve II D) II ve III
2. Bu testin çöz
ANDEBEL
11.
111.
Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri: Bir Erme-
ni Devleti kurmayı amaçlamışlardır. Ermenistan Devleti
meselesini incelemek için ABD Başkanı Wilson, General
Harbord' (Harbird) görevlendirmiştir.
Pontus Rum Cemiyeti: Pontus Rum Devleti kurmak için
kurdukları çetelerle Türk köylerini basarak Türklerin göç
etmelerine neden olmak ve Yunanistan'dan göçmen ge-
tirterek bölgede nüfus çoğunluğunu elde etmek amacıyla
hareket etmişlerdir.
Etnik-i Eterya: 1821'de Filiki Eterya adıyla Yunan isyanını
Patrikhane ile birlikte çıkaran cemiyettir. Daha sonra Etni-
ki Eterya adını almıştır. Pontus Rum Devleti'nin kurulması
için çalışmıştır.
Murat Öğretmen derste Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
konusunu işleyip, detaylı bir bilgilendirme yaptıktan sonra
tahtaya yukandaki haritayı yansıtarak öğrencilerinden ha-
ritanın aşağısında açıklamalar verilen cemiyetleri haritada
göstermelerini istemiştir.
2.
Palme Yayınevi
Buna göre Murat Öğretmen'in sorusuna doğru yanıt
veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
Sedef: I-Etnik-i Eterya / Il-Pontus Rum Cemiyeti / III-
Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri
B) Ümit: 1- Pontus Rum Cemiyeti / II- Etnik-i Eterya / III-
Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri
C) Vedat:: 1- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri / Il-
Etnik-i Eterya / III- Pontus Rum Cemiyeti
D) Aslı: 1- Etnik-i Eterya / II- Taşnak Sütyun ve Hinçak
Cemiyetleri / III- Pontus Rum Cemiyeti
E) Deniz:: - Pontus Rum Cemiyeti/I- Taşnak Sütyun ve
Hınçak Cemiyetleri / III- Etnik-i Eterya
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Bu testin çöz ANDEBEL 11. 111. Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri: Bir Erme- ni Devleti kurmayı amaçlamışlardır. Ermenistan Devleti meselesini incelemek için ABD Başkanı Wilson, General Harbord' (Harbird) görevlendirmiştir. Pontus Rum Cemiyeti: Pontus Rum Devleti kurmak için kurdukları çetelerle Türk köylerini basarak Türklerin göç etmelerine neden olmak ve Yunanistan'dan göçmen ge- tirterek bölgede nüfus çoğunluğunu elde etmek amacıyla hareket etmişlerdir. Etnik-i Eterya: 1821'de Filiki Eterya adıyla Yunan isyanını Patrikhane ile birlikte çıkaran cemiyettir. Daha sonra Etni- ki Eterya adını almıştır. Pontus Rum Devleti'nin kurulması için çalışmıştır. Murat Öğretmen derste Milli Varlığa Düşman Cemiyetler konusunu işleyip, detaylı bir bilgilendirme yaptıktan sonra tahtaya yukandaki haritayı yansıtarak öğrencilerinden ha- ritanın aşağısında açıklamalar verilen cemiyetleri haritada göstermelerini istemiştir. 2. Palme Yayınevi Buna göre Murat Öğretmen'in sorusuna doğru yanıt veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Sedef: I-Etnik-i Eterya / Il-Pontus Rum Cemiyeti / III- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri B) Ümit: 1- Pontus Rum Cemiyeti / II- Etnik-i Eterya / III- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri C) Vedat:: 1- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri / Il- Etnik-i Eterya / III- Pontus Rum Cemiyeti D) Aslı: 1- Etnik-i Eterya / II- Taşnak Sütyun ve Hinçak Cemiyetleri / III- Pontus Rum Cemiyeti E) Deniz:: - Pontus Rum Cemiyeti/I- Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri / III- Etnik-i Eterya
de
gidaki
Fransa
Bes
Derar et!
erine
in İkinci
ilir?
niz III
Dört
12
Umut, "Garp Ocaklan Sönerken ismindeki tarih
çalışmasında olaylan kronolojik sırayla anlatmış
bir anlaşma ile de çalışmasını tamamlamıştır.
Bu bilgiyle Umut'un çalışmasında yer verdiği
antlaşma aşağıdakilerden hangisi olabilir?
267
A) Berlin
D) Uşi
BY
Devlet
1
Avusturya
Macaristan
Almanya
Osmanlı
Devleti
Japonya
İtalya
Yunanistan
B) Paris
E) Bulgaristan
Ateşkes
Mondros Mütarekesi
Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
E) Sevr
Rethondes Ateşkesi
Willa Guiste
Sykes-Picot
Trianon
Selanik
C) Istanbul
Mac Mahon
Tarih
30 Ekim 1918
3 Kasım 1918
11 Kasım
1918
15 Kasım
1918
20 Kasım
1918
25 Kasım
1918
30 Kasım
1918
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
de gidaki Fransa Bes Derar et! erine in İkinci ilir? niz III Dört 12 Umut, "Garp Ocaklan Sönerken ismindeki tarih çalışmasında olaylan kronolojik sırayla anlatmış bir anlaşma ile de çalışmasını tamamlamıştır. Bu bilgiyle Umut'un çalışmasında yer verdiği antlaşma aşağıdakilerden hangisi olabilir? 267 A) Berlin D) Uşi BY Devlet 1 Avusturya Macaristan Almanya Osmanlı Devleti Japonya İtalya Yunanistan B) Paris E) Bulgaristan Ateşkes Mondros Mütarekesi Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? E) Sevr Rethondes Ateşkesi Willa Guiste Sykes-Picot Trianon Selanik C) Istanbul Mac Mahon Tarih 30 Ekim 1918 3 Kasım 1918 11 Kasım 1918 15 Kasım 1918 20 Kasım 1918 25 Kasım 1918 30 Kasım 1918
ortryd gitmesin eng
Bu Madelere göre Osmanlı timar sistemi ile
gengidakilerden hangisi söylenemez?
B) Soylupa dayalı bir zümrenin oluşması
A) Tima spahi asil kabul edilmemiştir.
Timar setemi toprak köleliğine izin vermeyen
engellendhistir
bir organizasyondur.
ETTmar sistemi ile özel mülkiyet ortadan
D) Köyld ve sipahi devlet kontrolündedir,
Kaldırılmıştır
5. Lozan Barış Antlaşması'nı ünlü İngiliz tarihçisi
Amold J. Toynbbe: "Hemen hemen her konudaki
edilmiştir... Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu
Türk istekleri Lozan'da Müttefikler tarafından kabul
harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en
büyük ulusları ile tam eşit hâle gelmesi ve her
isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi." diye
değerlendirmiştir.
Bu ifadeye göre Lozan Barış Antlaşması ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sevr Antlaşması gibi eşit koşullarda
imzalandığına
B) Türk diplomasisinin başarılı olduğuna
C) Misak-ı Milli'nin büyük ölçüde
gerçekleştirildiğine
fam bağımsızlığın sağlandığına
E) Yeni Türk Devleti'nin varlığının tüm dünyaya
kabul ettirildiğine
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
ortryd gitmesin eng Bu Madelere göre Osmanlı timar sistemi ile gengidakilerden hangisi söylenemez? B) Soylupa dayalı bir zümrenin oluşması A) Tima spahi asil kabul edilmemiştir. Timar setemi toprak köleliğine izin vermeyen engellendhistir bir organizasyondur. ETTmar sistemi ile özel mülkiyet ortadan D) Köyld ve sipahi devlet kontrolündedir, Kaldırılmıştır 5. Lozan Barış Antlaşması'nı ünlü İngiliz tarihçisi Amold J. Toynbbe: "Hemen hemen her konudaki edilmiştir... Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu Türk istekleri Lozan'da Müttefikler tarafından kabul harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit hâle gelmesi ve her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi." diye değerlendirmiştir. Bu ifadeye göre Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sevr Antlaşması gibi eşit koşullarda imzalandığına B) Türk diplomasisinin başarılı olduğuna C) Misak-ı Milli'nin büyük ölçüde gerçekleştirildiğine fam bağımsızlığın sağlandığına E) Yeni Türk Devleti'nin varlığının tüm dünyaya kabul ettirildiğine Diğer sayfaya geçiniz.
2.
Orhan Gazi,
Millise eb gibn nam, Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayın-
semnexlut semtid, nisi 16
pederi olan Kantakouzen'e yardım etmiş ve tahta geç-
mesini sağlamıştır. Daha sonra Balkan topraklarında zor
bad 19evelei 19llems
exo enilen enitev (as le lien)
E
durumda kalan Bizans, Sırplara karşı Orhan Gazi'den bir
Felip192 16lainsivsb nupvir snliszem nitave ud av
kez daha yardım istemiş ve karşılık olarak da Gelibolu'daki
Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir.
1 16 r
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
ni'temreM 91öp snya
lasmını şılamaz? isy ibbem eyeemix id idirise vitri
janeb xisme.SM stelelou Snugu munuevamo
A) Bizans, Osmanlı askerî gücünden yararlanmıştır.
B) Osmanlı, Rumeli topraklarına geçme fırsatını ele ge-
çirmiştir.
C) Balkan topraklarının hâkimiyeti Osmanlı'ya geçmiştir.
18smoa innshi
D) Osmanlı, Bizans'ın içişlerine karışmıştır.
szem, neliev ettevs ninieliened nsbrinsleinsivsb
E) Bizans, Osmanlı'yı Balkan devletlerine karşı denge
unsuru olarak kullanmıştır.
hervos igipiig shimsequ
IlLev 11 (3
HOVHA
sri ev
III ev II ((3
sinige systys2 19ği
GH
sinley (0
P
S
a
in
(8
Ü:
(s
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Orhan Gazi, Millise eb gibn nam, Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayın- semnexlut semtid, nisi 16 pederi olan Kantakouzen'e yardım etmiş ve tahta geç- mesini sağlamıştır. Daha sonra Balkan topraklarında zor bad 19evelei 19llems exo enilen enitev (as le lien) E durumda kalan Bizans, Sırplara karşı Orhan Gazi'den bir Felip192 16lainsivsb nupvir snliszem nitave ud av kez daha yardım istemiş ve karşılık olarak da Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir. 1 16 r Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula- ni'temreM 91öp snya lasmını şılamaz? isy ibbem eyeemix id idirise vitri janeb xisme.SM stelelou Snugu munuevamo A) Bizans, Osmanlı askerî gücünden yararlanmıştır. B) Osmanlı, Rumeli topraklarına geçme fırsatını ele ge- çirmiştir. C) Balkan topraklarının hâkimiyeti Osmanlı'ya geçmiştir. 18smoa innshi D) Osmanlı, Bizans'ın içişlerine karışmıştır. szem, neliev ettevs ninieliened nsbrinsleinsivsb E) Bizans, Osmanlı'yı Balkan devletlerine karşı denge unsuru olarak kullanmıştır. hervos igipiig shimsequ IlLev 11 (3 HOVHA sri ev III ev II ((3 sinige systys2 19ği GH sinley (0 P S a in (8 Ü: (s
ir
7
VIP Yayınları
21.0, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin
mutlak sahibidir. (1), her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik ve-
rendir (II.), güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. (III),
görüp gözeten ve yönetendir üstündür, iradesine sınır yok-
tur, büyüklükte eşi olmayandır (mütekebbir). Allah onların ya-
kıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir." (Haşr, 23)
Bu ayette, numaralandırılmış yerler Allah'ın (c.c.) isim-
lerinden hangisiyle ilgilidir?
Co
Melik-Selâm - Mümin
B) Melik-Mütekebbir - Mümin
C) Musavvir-Selâm - Hakim
D) Melik-Selâm-Mütekebbir
E) Musavvir - Aziz - Kuddůs
E DENEME-3
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
ir 7 VIP Yayınları 21.0, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir. (1), her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik ve- rendir (II.), güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. (III), görüp gözeten ve yönetendir üstündür, iradesine sınır yok- tur, büyüklükte eşi olmayandır (mütekebbir). Allah onların ya- kıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir." (Haşr, 23) Bu ayette, numaralandırılmış yerler Allah'ın (c.c.) isim- lerinden hangisiyle ilgilidir? Co Melik-Selâm - Mümin B) Melik-Mütekebbir - Mümin C) Musavvir-Selâm - Hakim D) Melik-Selâm-Mütekebbir E) Musavvir - Aziz - Kuddůs E DENEME-3
3. Haçlı Seferlerinin siyasi, dini, ekonomik gibi birçok
neden vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin siyasi
sebeplerindendir?
A)
Kutsal toprakların (Kudüs ve çevresi) Müslümanla-
rin elinde olması.
B)
Bizans'ın Haçlılardan yardım istemesi.
C) Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek
istemesi.
D) Doğudan gelen ticaret yollarının Türklerin hâkimiye
tine girmesi.
E) Kuluni Tarikatı'nın çalışmaları
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. Haçlı Seferlerinin siyasi, dini, ekonomik gibi birçok neden vardır. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin siyasi sebeplerindendir? A) Kutsal toprakların (Kudüs ve çevresi) Müslümanla- rin elinde olması. B) Bizans'ın Haçlılardan yardım istemesi. C) Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi. D) Doğudan gelen ticaret yollarının Türklerin hâkimiye tine girmesi. E) Kuluni Tarikatı'nın çalışmaları
I
I
I
I
15.
Tokratik yönetimin terk edilmesiyle
E) Mutlak monarşinin zayıflamasıyla
1. Dinî kurallar
11. Örf ve âdetler
TH. Kurultay kararları
IV. Hükümdar buyrukları
Bunlardan hangileri Orta Asya Türk toplumlarında.
törenin kaynağı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I, III ve IV
C) I ve III
E) II, III ve IV
E
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
I I I I 15. Tokratik yönetimin terk edilmesiyle E) Mutlak monarşinin zayıflamasıyla 1. Dinî kurallar 11. Örf ve âdetler TH. Kurultay kararları IV. Hükümdar buyrukları Bunlardan hangileri Orta Asya Türk toplumlarında. törenin kaynağı olarak gösterilebilir? A) Yalnız II B) I ve II D) I, III ve IV C) I ve III E) II, III ve IV E
89
80 Test Et
7. 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı ile azınlıklara;
I. devlet memuru olma,
II. Mebusan Meclisinde temsil edilme,
III. yeni okul ve ibadethaneler açma,
IV.
mahkemelerde kendi dinine göre yemin etme
haklarından hangilerinin verildiği savunulabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) I, III ve IV
A
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
89 80 Test Et 7. 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı ile azınlıklara; I. devlet memuru olma, II. Mebusan Meclisinde temsil edilme, III. yeni okul ve ibadethaneler açma, IV. mahkemelerde kendi dinine göre yemin etme haklarından hangilerinin verildiği savunulabilir? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV C) II ve III E) I, III ve IV A