Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

ilemez?
21 Yalnız III
nın kışkırt-
e'den geri
ve Kanal
ni kontrol
ulunmak,
ğlantısını
ylenebi-
Yalnız III
inda;
esi
Ankara Yayıncılık
5.
1.
Ingiltere, Rusvalyi
II. Cephe, Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır.
III. İngiltere, Uzak Doğu'daki sömürgelerin garanti altınà
almak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephe-
si'nde 19. Tümen komutanı olarak görev yaptıktan son-
ra Kafkas Cephesi'nde Ruslara karşı mücadele etmiştir.
Muş ve Bitlis'in geri alınmasında önemli rol oynamıştır.
Son olarak Ingilizlere karşı açılan Suriye-Filistin Cep-
hesi'ne Yıldırım Orduları grup komutanı olarak atanan
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imza-
lanması ile İstanbul'a dönmüştür.
Buna göre;
I. Kafkas Cephesi'nde Ermenilerle mücadele edilmiştir.
II. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı'nda aktif görev al-
mıştır.
III. Birinci Dünya Savaşı öncesi kaybedilen topraklar geri
alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
Yalnız III
T
eve III
E) III ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
ilemez? 21 Yalnız III nın kışkırt- e'den geri ve Kanal ni kontrol ulunmak, ğlantısını ylenebi- Yalnız III inda; esi Ankara Yayıncılık 5. 1. Ingiltere, Rusvalyi II. Cephe, Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır. III. İngiltere, Uzak Doğu'daki sömürgelerin garanti altınà almak istemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephe- si'nde 19. Tümen komutanı olarak görev yaptıktan son- ra Kafkas Cephesi'nde Ruslara karşı mücadele etmiştir. Muş ve Bitlis'in geri alınmasında önemli rol oynamıştır. Son olarak Ingilizlere karşı açılan Suriye-Filistin Cep- hesi'ne Yıldırım Orduları grup komutanı olarak atanan Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imza- lanması ile İstanbul'a dönmüştür. Buna göre; I. Kafkas Cephesi'nde Ermenilerle mücadele edilmiştir. II. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı'nda aktif görev al- mıştır. III. Birinci Dünya Savaşı öncesi kaybedilen topraklar geri alınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve III Yalnız III T eve III E) III ve III
7.
Wilson ilkeleri'nde yer alan,
1. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak.
1. Boğazlar bütün devletlere açık olacak.
III. Türklerin çoğunlukta oldukları bölgelerde kesin olarak Türk egemenliği tanınacak.
maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilerek Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imza-
lamasında etkili olduğu söylenebilir?
Give Il
A) Yalnız II
B) Yalniz III
DIT ve III
andro Ateskes Antlaşması'nı imzaladıktan sonra İstanbul'a dönen Rauf Orbay düzenlediği basın toplan-
altanatımızın hukuku bütünü ile ko-
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
7. Wilson ilkeleri'nde yer alan, 1. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. 1. Boğazlar bütün devletlere açık olacak. III. Türklerin çoğunlukta oldukları bölgelerde kesin olarak Türk egemenliği tanınacak. maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilerek Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imza- lamasında etkili olduğu söylenebilir? Give Il A) Yalnız II B) Yalniz III DIT ve III andro Ateskes Antlaşması'nı imzaladıktan sonra İstanbul'a dönen Rauf Orbay düzenlediği basın toplan- altanatımızın hukuku bütünü ile ko-
7.
(Step bölgesinin bitkileri, kökleri derine inmiş ku-
rakçıl otlardır. Bu otların başlıcaları; geven, yav-
şan otu, çoban yastığı, gelincik, sığırkuyruğu, ada
çayı, üzerlik, çayır üçgülü, kılıç otu ve çakır dike-
nidir. Kuzey Amerika'da bu ot topluluklarına preri
denir. İlkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığıyla
sararan bozkırlar, orta kuşak karalarının deniz et-
kisinden uzak alanlarında yaygın olarak görülür.
Bu bitkilerin genel özelliklerini, etkileşimlerini
ve yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen coğraf-
yanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jeomorfoloji
C) Biyocoğrafya
B) Kartografya
D) Hidrografya
E) Klimatoloji
STEINS
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
7. (Step bölgesinin bitkileri, kökleri derine inmiş ku- rakçıl otlardır. Bu otların başlıcaları; geven, yav- şan otu, çoban yastığı, gelincik, sığırkuyruğu, ada çayı, üzerlik, çayır üçgülü, kılıç otu ve çakır dike- nidir. Kuzey Amerika'da bu ot topluluklarına preri denir. İlkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığıyla sararan bozkırlar, orta kuşak karalarının deniz et- kisinden uzak alanlarında yaygın olarak görülür. Bu bitkilerin genel özelliklerini, etkileşimlerini ve yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen coğraf- yanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji C) Biyocoğrafya B) Kartografya D) Hidrografya E) Klimatoloji STEINS
Palme
16. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra bir
süre Monroe Doktrinine (Tarafsızlık Yasa-
sı) sadık kalan ABD Başkanı Roosevelt;
15. D
I. Savaşın Almanya'nın lehine dönmesi,
II. Japonya'nın Almanya ile Berlin-Tokyo
mihverini kurması,
III. SSCB'nin Almanları yenerek Orta
Avrupa'da ilerlemesi
gelişmelerinden hangileri üzerine tarafsız-
lık yasalarını değiştirerek silah satışını ser-
best bırakmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
16. C
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
B
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Palme 16. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra bir süre Monroe Doktrinine (Tarafsızlık Yasa- sı) sadık kalan ABD Başkanı Roosevelt; 15. D I. Savaşın Almanya'nın lehine dönmesi, II. Japonya'nın Almanya ile Berlin-Tokyo mihverini kurması, III. SSCB'nin Almanları yenerek Orta Avrupa'da ilerlemesi gelişmelerinden hangileri üzerine tarafsız- lık yasalarını değiştirerek silah satışını ser- best bırakmıştır? A) Yalnız I D) II ve III 16. C B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III B
A
4.
Pek kaybeth
Osmanlı Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) Mondros
Mütarekesi ile ilgili; "Bu mütareke ile devletimizin istiklali,
saltanatımızın hukuku tümüyle kurtarılmıştır. Bu mütare-
ke; galip ile mağlup arasinda yapılmış bir mütareke değil,
savaş hâlinden çıkmak isteyen denk iki devletin aralarında-
ki duşmanlığı durdurmaları durumu gibi bir şeydir." demiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rauf Bey'in görüş-
lerinde yanıldığının göstergesidir?
A) ABD tarafından Wilson İlkeleri'nin yayımlanması
B) Osmanlı ordusunun Makedonya ve Galiçya'ya asker
göndermesi
C) Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'yu işgal etmeye başla-
ması
6. K
D) Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası Versay
Antlaşması'nı imzalaması
E) Rusya'nın Bolşevik İhtilali sonucunda savaştan ayrılması
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
A 4. Pek kaybeth Osmanlı Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) Mondros Mütarekesi ile ilgili; "Bu mütareke ile devletimizin istiklali, saltanatımızın hukuku tümüyle kurtarılmıştır. Bu mütare- ke; galip ile mağlup arasinda yapılmış bir mütareke değil, savaş hâlinden çıkmak isteyen denk iki devletin aralarında- ki duşmanlığı durdurmaları durumu gibi bir şeydir." demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rauf Bey'in görüş- lerinde yanıldığının göstergesidir? A) ABD tarafından Wilson İlkeleri'nin yayımlanması B) Osmanlı ordusunun Makedonya ve Galiçya'ya asker göndermesi C) Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'yu işgal etmeye başla- ması 6. K D) Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası Versay Antlaşması'nı imzalaması E) Rusya'nın Bolşevik İhtilali sonucunda savaştan ayrılması Diğer Sayfaya Geçiniz.
in ele ge-
bir Haçlı
inın İne-
Navarin
A) Epigrafi
C) Numizmatik
A) Yalnız I
E) Heraldik
29. Çin kaynaklarında Türkler için mevsime bağlı olarak sürülerini
takip ederler" ifadesi yer almaktadır.
Çin kaynaklarında yer alan bu ifadelerin;
I. Hun,
II. Uygur,
7 III. Kök Türk
devletlerinden hangilerine ait olduğu söylenebilir?
c
Kronoloji
D) Paleografi
D) II ve III
B) Yalnız III
B.
Il ve III
C) I ve III
TECH 0.7 mi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
in ele ge- bir Haçlı inın İne- Navarin A) Epigrafi C) Numizmatik A) Yalnız I E) Heraldik 29. Çin kaynaklarında Türkler için mevsime bağlı olarak sürülerini takip ederler" ifadesi yer almaktadır. Çin kaynaklarında yer alan bu ifadelerin; I. Hun, II. Uygur, 7 III. Kök Türk devletlerinden hangilerine ait olduğu söylenebilir? c Kronoloji D) Paleografi D) II ve III B) Yalnız III B. Il ve III C) I ve III TECH 0.7 mi
S17) Amasya Görüşmelerinden çıkan en önemli
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Meclis-i Mebusan'ın toplanma kararının alınması
B) Salih Paşa'nın kararları kabul ettiremezse istifa
edeceğini kabul etmesi
C) Barış görüşmelerine Milli Mücadele yanlısı
kişilerin de katılması
D) Barış görüşmelerinde ülke bütünlüğünü bozacak
kararlar alınmaması
E) İstanbul'un İtilaf devletlerince işgal edilmesi
S18- Aşağıda verilenlerden hangisi I.İnönü
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
S17) Amasya Görüşmelerinden çıkan en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Meclis-i Mebusan'ın toplanma kararının alınması B) Salih Paşa'nın kararları kabul ettiremezse istifa edeceğini kabul etmesi C) Barış görüşmelerine Milli Mücadele yanlısı kişilerin de katılması D) Barış görüşmelerinde ülke bütünlüğünü bozacak kararlar alınmaması E) İstanbul'un İtilaf devletlerince işgal edilmesi S18- Aşağıda verilenlerden hangisi I.İnönü
●
●
1838'de Ingiltere ile Osmanlı Devleti arasında
imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması'na
göre:
ÖZDEB
YAYINL
Ingilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi sa-
tın alma imkânı tanındı.
lç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra
Ingilizlerin de katılması kabul edildi.
Ingilizlerle olan transit ticaretten alınan vergi kal-
dırıldı.
Ingiliz vatandaşları, Osmanlı ürünlerini Osmanlı
halkından tacirlerle aynı vergi koşulları altında
satın alma hakkına sahip oldular.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakiler-
den hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Dışa bağımlılığın artmasına
B) Yerli tüccarların güçlenmesine
Ingiliz malların Türk pazarlarına daha kolay gir-
mesine
D) Ingiliz tüccarların ticarette ayrıcalıklı hale gelme-
sine
E Ingiliz tüccarların ham maddeleri kendi ülkeleri-
ne göre daha ucuz elde etmesine
9.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
● ● 1838'de Ingiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması'na göre: ÖZDEB YAYINL Ingilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi sa- tın alma imkânı tanındı. lç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra Ingilizlerin de katılması kabul edildi. Ingilizlerle olan transit ticaretten alınan vergi kal- dırıldı. Ingiliz vatandaşları, Osmanlı ürünlerini Osmanlı halkından tacirlerle aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip oldular. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakiler- den hangisine neden olduğu söylenemez? A) Dışa bağımlılığın artmasına B) Yerli tüccarların güçlenmesine Ingiliz malların Türk pazarlarına daha kolay gir- mesine D) Ingiliz tüccarların ticarette ayrıcalıklı hale gelme- sine E Ingiliz tüccarların ham maddeleri kendi ülkeleri- ne göre daha ucuz elde etmesine 9.
x
5. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi sonucun-
da İtilafların savas sırasında imzaladığı gizli antlaşmalarda
değişiklikler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde, değişiklik yapılan yerler
doğru olarak verilmistir?
A) Musul - Doğu Karadeniz
B) Boğazlar - Doğu Anadolu
Cizmir - Boğazlar
D) Musul - Boğazlar
E) Boğazlar - Batı Akdeniz
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
x 5. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi sonucun- da İtilafların savas sırasında imzaladığı gizli antlaşmalarda değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde, değişiklik yapılan yerler doğru olarak verilmistir? A) Musul - Doğu Karadeniz B) Boğazlar - Doğu Anadolu Cizmir - Boğazlar D) Musul - Boğazlar E) Boğazlar - Batı Akdeniz
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yayınlanması
II. Medeni Kanun'un yayınlanması
Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında gerçekleştiri-
len bu iki inkılabın ilgili olduğu ilkeler aşağıda-
kilerden hangisinde doğru şekilde belirtilmiştir
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Laiklik
E) Halkçılık
II.
Laiklik
Milliyetçilik
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
Devletçilik
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yayınlanması II. Medeni Kanun'un yayınlanması Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında gerçekleştiri- len bu iki inkılabın ilgili olduğu ilkeler aşağıda- kilerden hangisinde doğru şekilde belirtilmiştir A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik E) Halkçılık II. Laiklik Milliyetçilik Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Devletçilik
amlar
12. Aşağıdakilerden hangisi Amiral Bristol Raporu'nda
değinilen konulardan biri değildir?
A) Izmir'deki olaylardan Yunanlilar ve Rumların sorumlu
olduğu
(B) Türklerin çeşitli zulümlere ve katliamlara uğradığı
C) Izmir'de çoğunluğun Türklerden oluştuğu
AD
D) Yunan işgalinin gereksiz ve haksız olduğu
E) Izmir'in yönetiminin Türk tarafına verilmesi gerektiği
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
amlar 12. Aşağıdakilerden hangisi Amiral Bristol Raporu'nda değinilen konulardan biri değildir? A) Izmir'deki olaylardan Yunanlilar ve Rumların sorumlu olduğu (B) Türklerin çeşitli zulümlere ve katliamlara uğradığı C) Izmir'de çoğunluğun Türklerden oluştuğu AD D) Yunan işgalinin gereksiz ve haksız olduğu E) Izmir'in yönetiminin Türk tarafına verilmesi gerektiği
200
2.
Yunan uygarlığının en önemli şehir devletleri Atina, Sparta,
Korint ve Tebai'dir. Bu şehir devletleri, Pers saldırılarına karşı
ülke topraklarını savunmuşlardır. Fakat bu şehir devletlerinden
Atina ve Sparta, zaman zaman birbirlerine karşı üstünlük
mücadelesine girmişlerdir.
Yunan uygarlığındaki bu durum,
1. siyasi birliğin sağlanamamasına
II. iç sorunların komşu devletlerin saldırılarını artırmasına)
III. Dragon, Solon ve Klistenes'in kanunlar hazırlamasına
durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Paraf Yayınları
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
200 2. Yunan uygarlığının en önemli şehir devletleri Atina, Sparta, Korint ve Tebai'dir. Bu şehir devletleri, Pers saldırılarına karşı ülke topraklarını savunmuşlardır. Fakat bu şehir devletlerinden Atina ve Sparta, zaman zaman birbirlerine karşı üstünlük mücadelesine girmişlerdir. Yunan uygarlığındaki bu durum, 1. siyasi birliğin sağlanamamasına II. iç sorunların komşu devletlerin saldırılarını artırmasına) III. Dragon, Solon ve Klistenes'in kanunlar hazırlamasına durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III Paraf Yayınları
4. Mondros Ateşkesi'nin çok ilginç 2 maddesi vardır:
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum
karşısında, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkı-
na sahip olacak (Madde 7).
Vilayet-i Sitte denilen altı doğu ilinde (Erzurum, Van,
Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakir) herhangi bir karışık-
lık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal hakkına sahip
olacak (Madde 24).
Bu maddeleri ilginç kılan durum 7. Madde var iken 24.
Maddeye gerek olmamasıdır. Çünkü 7. Madde ile zaten
İtilaf Devletleri istedikleri yerleri işgal hakkına sahipti.
Bu bilgilere göre İtilaf Devletlerinin ateşkese 24. Mad-
deyi eklemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Doğu Anadolu'nun verimli arazilere sahip olması
B) Yer altı kaynakları bakımından bu bölgenin zengin
olması
C) İtilaf Devletlerinin bu bölgeyi Ermenilere vermek iste-
mesi, Ermenileri memnun etme çabaları
D) İtilaf Devletlerinin bu bölgeyi Rusların işgal etmesin-
den ehdişe etmesi
E) Vilayet-i Sitte'de İtitlaf Devletlerinin ortak bir karara
varamaması
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. Mondros Ateşkesi'nin çok ilginç 2 maddesi vardır: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkı- na sahip olacak (Madde 7). Vilayet-i Sitte denilen altı doğu ilinde (Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakir) herhangi bir karışık- lık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal hakkına sahip olacak (Madde 24). Bu maddeleri ilginç kılan durum 7. Madde var iken 24. Maddeye gerek olmamasıdır. Çünkü 7. Madde ile zaten İtilaf Devletleri istedikleri yerleri işgal hakkına sahipti. Bu bilgilere göre İtilaf Devletlerinin ateşkese 24. Mad- deyi eklemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden han- gisidir? A) Doğu Anadolu'nun verimli arazilere sahip olması B) Yer altı kaynakları bakımından bu bölgenin zengin olması C) İtilaf Devletlerinin bu bölgeyi Ermenilere vermek iste- mesi, Ermenileri memnun etme çabaları D) İtilaf Devletlerinin bu bölgeyi Rusların işgal etmesin- den ehdişe etmesi E) Vilayet-i Sitte'de İtitlaf Devletlerinin ortak bir karara varamaması Diğer sayfaya geçiniz.
I. ABD'nin savaşa girmesi,
II. Bulgaristan'ın savaştan çekil-
mesi,
III. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin
yaşanması
Yukarıdaki I. Dünya Savaşı ge-
lişmelerinden hangilerinin İtilaf-
ların lehine olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
I. ABD'nin savaşa girmesi, II. Bulgaristan'ın savaştan çekil- mesi, III. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin yaşanması Yukarıdaki I. Dünya Savaşı ge- lişmelerinden hangilerinin İtilaf- ların lehine olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nin devamlılığında tek hanedan yani
Osmanoğullarının rolü çok büyüktür. Eski Türk devlet
geleneğine göre ülke, hanedanın ortak malı kabul edi-
lirdi. Bu anlayışı sürdüren Osmanlılarda da padişah,
hanedanın erkek üyelerinden biri olmalıydı. Tahta ge-
çiş konusunda kesin bir kural olmadığından hanedan
üyeleri arasında taht mücadelesi yaşanabilirdi. Osmanlı
hanedanını saltanat yılları boyunca değiştirmeyi kimse
istemezdi. Dönem dönem padişahlar tahttan indirilmiş
olsa da Osmanlı hanedanının hâkimiyeti hiçbir zaman
değişmezdi.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki-
Jerden hangisi söylenebilir?
A Taht kavgalarin önüne geçmiştir.
B) Monarşik bir yönetim anlayışını benimsemiştir.
CUlusal değerleri önemsemiştir.
D) Eski Türk geleneklerinden uzaklaşmıştır.
E) Halkın isteklerini yönetime yansıtmıştır.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Osmanlı Devleti'nin devamlılığında tek hanedan yani Osmanoğullarının rolü çok büyüktür. Eski Türk devlet geleneğine göre ülke, hanedanın ortak malı kabul edi- lirdi. Bu anlayışı sürdüren Osmanlılarda da padişah, hanedanın erkek üyelerinden biri olmalıydı. Tahta ge- çiş konusunda kesin bir kural olmadığından hanedan üyeleri arasında taht mücadelesi yaşanabilirdi. Osmanlı hanedanını saltanat yılları boyunca değiştirmeyi kimse istemezdi. Dönem dönem padişahlar tahttan indirilmiş olsa da Osmanlı hanedanının hâkimiyeti hiçbir zaman değişmezdi. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki- Jerden hangisi söylenebilir? A Taht kavgalarin önüne geçmiştir. B) Monarşik bir yönetim anlayışını benimsemiştir. CUlusal değerleri önemsemiştir. D) Eski Türk geleneklerinden uzaklaşmıştır. E) Halkın isteklerini yönetime yansıtmıştır.
TYT/ Sosyal Bilimler
4.
4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde delege-
ler aşağıdaki kararları alarak çalışmalarını 11 Eylül'de
tamamladılar.
- Bütün millî cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
- Erzurum Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti-
nin bütün ülkeyi temsil edeceği kararı alındı ve bu
arada heyetin üye sayısı artırıldı.
- Sivas'ta manda ve himaye son kez ve kesin olarak
reddedildi.
-
Kuvay-i Milliye birlikleri birleştirildi ve Temsil Heyeti,
Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Umum Kuvay-i Millî-
ye komutanlığına atayarak ilk kez yürütme yetkisi-
ni kullanmış oldu.
- Milli Mücadele hakkında halkı bilinçlendirmek için
14 Eylül 1919'dan itibaren Irade-i Milliye gazetesi
çıkarılmaya başlandı.
Sivas Kongresi'nin bu kararları için aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılamaz?
A) Tam bağımsızlığın amaçlandığı
B) Milli Mücadele'nin güç kazandığı
C) Halkın Milli Mücadele hakkında bilgi sahibi olmaya
başladığı
D) Milli Mücadele'nin tek bir merkezden yönetilmeye
başlandığı
E tilaf Devletleri arasındaki birliğin bozulduğu
F
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
TYT/ Sosyal Bilimler 4. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde delege- ler aşağıdaki kararları alarak çalışmalarını 11 Eylül'de tamamladılar. - Bütün millî cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müda- faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. - Erzurum Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti- nin bütün ülkeyi temsil edeceği kararı alındı ve bu arada heyetin üye sayısı artırıldı. - Sivas'ta manda ve himaye son kez ve kesin olarak reddedildi. - Kuvay-i Milliye birlikleri birleştirildi ve Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Umum Kuvay-i Millî- ye komutanlığına atayarak ilk kez yürütme yetkisi- ni kullanmış oldu. - Milli Mücadele hakkında halkı bilinçlendirmek için 14 Eylül 1919'dan itibaren Irade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlandı. Sivas Kongresi'nin bu kararları için aşağıdaki yo- rumlardan hangisi yapılamaz? A) Tam bağımsızlığın amaçlandığı B) Milli Mücadele'nin güç kazandığı C) Halkın Milli Mücadele hakkında bilgi sahibi olmaya başladığı D) Milli Mücadele'nin tek bir merkezden yönetilmeye başlandığı E tilaf Devletleri arasındaki birliğin bozulduğu F