Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

ete
nin
tir.
31. "Anafartalar Kahramanı olarak tanınan Mustafa Kemal'in
bu cephedeki başarısı, Milli Mücadele'nin lideri olmasında
etkili olmuştur." bilgisini veren Mahmut Öğretmen'in
aşağıdaki cephelerden hangisiyle ilgili bilgiler verdiği
söylenebilir?
A) Kafkas
B) Çanakkale
D) Suriye
C) Irak
E) Kanal
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
ete nin tir. 31. "Anafartalar Kahramanı olarak tanınan Mustafa Kemal'in bu cephedeki başarısı, Milli Mücadele'nin lideri olmasında etkili olmuştur." bilgisini veren Mahmut Öğretmen'in aşağıdaki cephelerden hangisiyle ilgili bilgiler verdiği söylenebilir? A) Kafkas B) Çanakkale D) Suriye C) Irak E) Kanal
stiyan
tirmek
di. Bu
veril-
e ne-
lir?
10. I. Derne
II. Anafartalar
III. Katma
IV. Kür'ül-Amare
Mustafa Kemal yukarıda verilen savaşlardan hangilerin-
de I.Dünya Savaşı'nda sömürgeciliğe karşı mücadele et-
miştir?
A) Yalnız I
D) I, II ve III
B) Yalnız II
C) II ve NI
E) I, III ve IV
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
stiyan tirmek di. Bu veril- e ne- lir? 10. I. Derne II. Anafartalar III. Katma IV. Kür'ül-Amare Mustafa Kemal yukarıda verilen savaşlardan hangilerin- de I.Dünya Savaşı'nda sömürgeciliğe karşı mücadele et- miştir? A) Yalnız I D) I, II ve III B) Yalnız II C) II ve NI E) I, III ve IV
30. Anadolu'da İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması
II. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
Osmanlı ordusunun terhis ettirilmesi
Halkın Kuvayımillîye direnişine başlaması
Milli Mücadele Döneminin başlarında yaşanan bu gelişme-
lerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekil-
de verilmiştir?
A)1-11-III-IV
C) -IV-1
GKY-NS 00006
B) IV
-D) |||- ||-|V = 1
____EN_I|-|-1
Wan
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
30. Anadolu'da İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması II. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Osmanlı ordusunun terhis ettirilmesi Halkın Kuvayımillîye direnişine başlaması Milli Mücadele Döneminin başlarında yaşanan bu gelişme- lerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekil- de verilmiştir? A)1-11-III-IV C) -IV-1 GKY-NS 00006 B) IV -D) |||- ||-|V = 1 ____EN_I|-|-1 Wan
●
Fransa'nın 1871'de Sedan Savaşı'nda kaybettiği
Alsace Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini Almanlar-
dan geri almak istemesi
İngiltere ile Almanya arasında ekonomik alanda üs-
tünlük mücadelesi
Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaya-
rak sömürgecilik rekabetine katılmaları
İtalya'nın Akdeniz'e egemen olma düşüncesi
Rusya'dan Balkanlarda yaşayan Slavları kendi ida-
resinde birleştirme isteği (Panslavizm) ve sıcak de-
nizlere ulaşma amacı
Avusturya-Macaristan ile Rusya'nın Balkanlara hâ-
kim olma mücadelesi
Japonya'nın Büyük Okyanus çevresindeki sömür-
ge arayışı
I. Dünya Savaşı'nın özel sebeplerinin verildiği bilgilere
bakıldığında;
I. Devletler arasındaki ham madde ve pazar arayışındaki
rekabetin yol açtığı sömürgecilik yarışı,
II. Doğu ve Batı blokları arasındaki askeri anlaşmazlıklar,
III. Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm ideolojilerinin
iktidara gelmesi
yargılarından hangileri savaşın çıkmasında etkili ol-
muştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
● Fransa'nın 1871'de Sedan Savaşı'nda kaybettiği Alsace Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini Almanlar- dan geri almak istemesi İngiltere ile Almanya arasında ekonomik alanda üs- tünlük mücadelesi Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaya- rak sömürgecilik rekabetine katılmaları İtalya'nın Akdeniz'e egemen olma düşüncesi Rusya'dan Balkanlarda yaşayan Slavları kendi ida- resinde birleştirme isteği (Panslavizm) ve sıcak de- nizlere ulaşma amacı Avusturya-Macaristan ile Rusya'nın Balkanlara hâ- kim olma mücadelesi Japonya'nın Büyük Okyanus çevresindeki sömür- ge arayışı I. Dünya Savaşı'nın özel sebeplerinin verildiği bilgilere bakıldığında; I. Devletler arasındaki ham madde ve pazar arayışındaki rekabetin yol açtığı sömürgecilik yarışı, II. Doğu ve Batı blokları arasındaki askeri anlaşmazlıklar, III. Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm ideolojilerinin iktidara gelmesi yargılarından hangileri savaşın çıkmasında etkili ol- muştur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız E) I, II ve III C) Yalnız III
3. I. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan nedenler
arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söyle-
nemez?
A) İngiltere ile Almanya arasındaki ham madde ve pazar
rekabeti
B) Devletler arasındaki bloklaşmalar
C) Rusya'nın, Balkanlarda izlediği panslavizm politikasının
Avusturya'yı rahatsız etmesi
D) Milliyetçilik akımının etkisi
E) Osmanlı Devleti'nin, kaybettiği toprakları geri almak is-
temesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3. I. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söyle- nemez? A) İngiltere ile Almanya arasındaki ham madde ve pazar rekabeti B) Devletler arasındaki bloklaşmalar C) Rusya'nın, Balkanlarda izlediği panslavizm politikasının Avusturya'yı rahatsız etmesi D) Milliyetçilik akımının etkisi E) Osmanlı Devleti'nin, kaybettiği toprakları geri almak is- temesi
16.
Savaş
I. Dünya
Savaşı
(1914-1918)
Ölen İnsan Ölen Asker Ölen Sivil
Sayısı
Sayısı
Sayısı
%5
%95
9.5 Milyon
II. Dünya 65 Milyon
Savaşı
(1939-1945)
%33
Tablodaki veriler dikkate alındığında;
1. İkinci Dünya Savaşı'nın daha uzun sürdüğü,
II. İkinci Dünya Savaşı'nda cephe kavramında
köklü bir değişiklik yaşandığı,
DI ve III
%67
III. İnsan hakları ihlallerinin II. Dünya Savaşı'nda
daba yaygın yaşandığı
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C ve Il
II
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
16. Savaş I. Dünya Savaşı (1914-1918) Ölen İnsan Ölen Asker Ölen Sivil Sayısı Sayısı Sayısı %5 %95 9.5 Milyon II. Dünya 65 Milyon Savaşı (1939-1945) %33 Tablodaki veriler dikkate alındığında; 1. İkinci Dünya Savaşı'nın daha uzun sürdüğü, II. İkinci Dünya Savaşı'nda cephe kavramında köklü bir değişiklik yaşandığı, DI ve III %67 III. İnsan hakları ihlallerinin II. Dünya Savaşı'nda daba yaygın yaşandığı değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C ve Il II E) I, II ve III
Amiral Bristol Raporu, Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin haklılığını
ortaya koyan ilk uluslararası belge olması yönüyle önemlidir.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu rapor ile ilgili değil-
dir?
A) izmir ve çevresinde Türk nüfus çoğunluktadır.
B) Bölgede Rumlar Müslümanları katletmektedir.
C) Vilayet-i Sittenin İtilaf Devletlerine teslim edilmesi gerekmek-
tedir.
D) Bölgeden Yunan ordusu çekilmelidir.
E) Bolgeye, ortak İtilaf Devleti ordusu gönderilmelidir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Amiral Bristol Raporu, Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge olması yönüyle önemlidir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu rapor ile ilgili değil- dir? A) izmir ve çevresinde Türk nüfus çoğunluktadır. B) Bölgede Rumlar Müslümanları katletmektedir. C) Vilayet-i Sittenin İtilaf Devletlerine teslim edilmesi gerekmek- tedir. D) Bölgeden Yunan ordusu çekilmelidir. E) Bolgeye, ortak İtilaf Devleti ordusu gönderilmelidir.
4.
Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin yanında
savaşan Rusya'da 1917'de Bolşevik İhtilali
gerçekleşmiştir. Bu ihtilal sonucunda çarlık yönetimi
yıkılmış ve iktidara gelen yeni yönetim, ülkenin içinde
bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan
çekilmiştir.
€
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenebilir?
Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak
desteklemesine
B) İtilaf Devletleri arasındaki sorunların artmasına
C) Rusya'nın işgal ettiği yerleri İtilaf Devletleri'ne
bırakmasına
nuB
D) İhtilal fikirlerinin tüm Avrupa'da yayılmasına
E) Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe sayısının
azalmasına
VIS
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
4. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin yanında savaşan Rusya'da 1917'de Bolşevik İhtilali gerçekleşmiştir. Bu ihtilal sonucunda çarlık yönetimi yıkılmış ve iktidara gelen yeni yönetim, ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan çekilmiştir. € Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak desteklemesine B) İtilaf Devletleri arasındaki sorunların artmasına C) Rusya'nın işgal ettiği yerleri İtilaf Devletleri'ne bırakmasına nuB D) İhtilal fikirlerinin tüm Avrupa'da yayılmasına E) Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe sayısının azalmasına VIS
Örnek Soru 1
Mustafa Kemal askerlerine, "Ben size taarruz em-
retmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar
geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve
başka kumandanlar alabilir." emrini hangi savaşta
vermiştir?
Çözüm
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Örnek Soru 1 Mustafa Kemal askerlerine, "Ben size taarruz em- retmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir." emrini hangi savaşta vermiştir? Çözüm
1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan
Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak
çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu savunulamaz?
A) Almanya ile kara bağlantısının kalmaması
B) Wilson likeleri'nin uygulanacağına
inanılması
C) Tek başına savaşa devam edecek güce sahip
olmaması
D Gizli antlaşmaların Sovyet Rusya tarafından
açıklanması
E) İstanbul ve Trakya'nın olası bir Yunan
saldırısına açık
hale gelmesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Almanya ile kara bağlantısının kalmaması B) Wilson likeleri'nin uygulanacağına inanılması C) Tek başına savaşa devam edecek güce sahip olmaması D Gizli antlaşmaların Sovyet Rusya tarafından açıklanması E) İstanbul ve Trakya'nın olası bir Yunan saldırısına açık hale gelmesi
9.
İstanbul Hükümeti Anlaşma Devletleri'yle, Sevr Antlaş-
ması'nı imzalamayı uygun görürken TBMM, Sevr Antlaş-
ması'nı reddettiği gibi onaylayanları ya da bu antlaşmaya
taraf olanları vatan haini saymıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisindeki anlayış fark-
lılığının bir sonucudur?
A) Ekonomik
C) Bağımsızlık
E) Denetim
B) Egemenlik
D) Yönetim
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
9. İstanbul Hükümeti Anlaşma Devletleri'yle, Sevr Antlaş- ması'nı imzalamayı uygun görürken TBMM, Sevr Antlaş- ması'nı reddettiği gibi onaylayanları ya da bu antlaşmaya taraf olanları vatan haini saymıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisindeki anlayış fark- lılığının bir sonucudur? A) Ekonomik C) Bağımsızlık E) Denetim B) Egemenlik D) Yönetim
13. Kuvayımilliye birliklerinin kaldırılmasının nedenleri
arasında;
1. TBMM otoritesini tanımamaları,
II. ayaklanmalar karşısında başarısız olmaları,
III. düşman ilerleyişini tam anlamıyla durduramamaları
durumlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
13. Kuvayımilliye birliklerinin kaldırılmasının nedenleri arasında; 1. TBMM otoritesini tanımamaları, II. ayaklanmalar karşısında başarısız olmaları, III. düşman ilerleyişini tam anlamıyla durduramamaları durumlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
14.
Sevr Barış Antlaşması'nın kararlarından biri de "İstanbul,
Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktır." şeklindedir.
Anlaşma Devletleri'nin bu kararla aşağıdakilerden
hangisini sürdürme niyetinde olduğu söylenebilir?
A) TBMM'nin varlığını
B) Osmanlı Devleti'ni
C) Arapların Osmanlılara bağlılığını
D) Wilson İlkeleri'nin uygulanmasını
E) Kapitülasyonları
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
14. Sevr Barış Antlaşması'nın kararlarından biri de "İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktır." şeklindedir. Anlaşma Devletleri'nin bu kararla aşağıdakilerden hangisini sürdürme niyetinde olduğu söylenebilir? A) TBMM'nin varlığını B) Osmanlı Devleti'ni C) Arapların Osmanlılara bağlılığını D) Wilson İlkeleri'nin uygulanmasını E) Kapitülasyonları
31. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihlerde Mustafa
Kemal, Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olarak
aşağıdaki bölgelerden hangisinde görev yapmaktaydı?
Suriye
B) Sofya
C) Çanakkale
Jeomainesib
D) Irak
janelo
E) Filistin
rozsipna intemnino nineweg lev
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
31. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihlerde Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olarak aşağıdaki bölgelerden hangisinde görev yapmaktaydı? Suriye B) Sofya C) Çanakkale Jeomainesib D) Irak janelo E) Filistin rozsipna intemnino nineweg lev
34. 27 Mayıs 1915'te Osmanlı Devleti'nin Sevk ve İskân
(Tehcir) Kanunu'nu çıkarması, I. Dünya Savaşı'nın
aşağıdaki cephelerinin hangisinde yaşanan
gelişmelerle doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) Kafkas
D) Suriye
B) Irak
C) Hicaz
E) Çanakkale
9
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
34. 27 Mayıs 1915'te Osmanlı Devleti'nin Sevk ve İskân (Tehcir) Kanunu'nu çıkarması, I. Dünya Savaşı'nın aşağıdaki cephelerinin hangisinde yaşanan gelişmelerle doğrudan ilişkilendirilebilir? A) Kafkas D) Suriye B) Irak C) Hicaz E) Çanakkale 9
32. I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle ilgili "Barış
Antlaşmaları" aşağıda verilen konferanslardan hangi-
sinde hazırlanmıştır?
A) Paris Barış Konferansı
Berlin Barış Konferansı
Moskova Barış Konferansı
D) Londra Barış Konferansı
/
EX Lozan Barış Konferansı
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
32. I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle ilgili "Barış Antlaşmaları" aşağıda verilen konferanslardan hangi- sinde hazırlanmıştır? A) Paris Barış Konferansı Berlin Barış Konferansı Moskova Barış Konferansı D) Londra Barış Konferansı / EX Lozan Barış Konferansı