Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

4. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından İtilaf Dev-
letleri Anadolu'da yapacakları işgalleri dünyaya meşru
göstermeyi amaçlamıştır.
Mondros Mütarekesi'nin aşağıdaki maddelerinden
hangisinin bu amaca yönelik olduğu savunulabilir?
A) Osmanlı harp gemileri teslim olup gösterilecek Os-
manlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.
B) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir du-
rumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik
yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
C) Toros Tünelleri, İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakı-
lacaktır.
D) Sınırların korunması ve iç asayişin temini dışında,
Osmanlı ordusu derhål terhis edilecektir.
E) Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve
kablolanın denetimi, Itilaf Devletlerine geçecektir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
4. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından İtilaf Dev- letleri Anadolu'da yapacakları işgalleri dünyaya meşru göstermeyi amaçlamıştır. Mondros Mütarekesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinin bu amaca yönelik olduğu savunulabilir? A) Osmanlı harp gemileri teslim olup gösterilecek Os- manlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır. B) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir du- rumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. C) Toros Tünelleri, İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakı- lacaktır. D) Sınırların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhål terhis edilecektir. E) Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kablolanın denetimi, Itilaf Devletlerine geçecektir.
4. 22 Aralık 1914'te Enver Paşa komutasında başlatılan
Sarıkamış Harekâtı;
1. Orta Asya Türklerini Turancılık fikri merkezinde Osmanlı
ile birleştirmek,
II. Almanların en büyük hedefi olan Bakü petrollerini ele
geçirmek,
III. Anadolu'ya yönelen Rus ilerleyişini durdurmak
hedeflerinden hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
15
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
4. 22 Aralık 1914'te Enver Paşa komutasında başlatılan Sarıkamış Harekâtı; 1. Orta Asya Türklerini Turancılık fikri merkezinde Osmanlı ile birleştirmek, II. Almanların en büyük hedefi olan Bakü petrollerini ele geçirmek, III. Anadolu'ya yönelen Rus ilerleyişini durdurmak hedeflerinden hangilerine yöneliktir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 15
3.
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mücade-
le ettiği aşağıdaki cephelerden hangi ikisi Rus-
ya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkmasını engellemek
ve Çarlık Rusyası'na yardım götürmek amacıyla
açılmıştır?
A) Çanakkale Cephesi - Suriye - Filistin Cephesi
B) Irak Cephesi - Kafkas Cephesi
C) Kafkas Cephesi - Çanakkale Cephesi
D) Kanal Cephesi - Irak Cephesi
E) Çanakkale Cephesi - Irak Cephesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mücade- le ettiği aşağıdaki cephelerden hangi ikisi Rus- ya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkmasını engellemek ve Çarlık Rusyası'na yardım götürmek amacıyla açılmıştır? A) Çanakkale Cephesi - Suriye - Filistin Cephesi B) Irak Cephesi - Kafkas Cephesi C) Kafkas Cephesi - Çanakkale Cephesi D) Kanal Cephesi - Irak Cephesi E) Çanakkale Cephesi - Irak Cephesi
JOAQUI
aşına ABO`nin katılması
vaşın süresini kısaltmıştıra
2.TEST
10 Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasını öngören Gizli
Antlaşmalar şunlardır:
●
De
İstanbul Antlaşması (18 Mart-10 Nisan 1915)
Londra Antlaşması (26 san 1915)
Sykes-Picot Antlaşması (26 Nisan 1916)
St. Jean De Maurienne Antlaşması (17 Nisan 1917)
mms ledetal
Bu antlaşmaların yapıldığı taraflar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İngiltere, Fransa ve Rusya
B) İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya
C) İngiltere ve Fransa
D) İngiltere, Fransa, Rusya ve Yunanistan
E) İngiltere, Fransa ve İtalya
Takrar st
I. Oünya Savasında savaştan ilk ayrılan davlat → Japanya
ittifak Kuvvatlasindo savaşa son katılan ve ilk ayrılan Bulgaristan
Tskrar st
g
11. Birinci Balkan Savaşı'ndan hemen sonra, başta
İngiltere olmak üzere bazı büyük devletlerin Londra'da
bir konferans düzenlemelerinin nedeni
don hangisidir?
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
JOAQUI aşına ABO`nin katılması vaşın süresini kısaltmıştıra 2.TEST 10 Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasını öngören Gizli Antlaşmalar şunlardır: ● De İstanbul Antlaşması (18 Mart-10 Nisan 1915) Londra Antlaşması (26 san 1915) Sykes-Picot Antlaşması (26 Nisan 1916) St. Jean De Maurienne Antlaşması (17 Nisan 1917) mms ledetal Bu antlaşmaların yapıldığı taraflar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İngiltere, Fransa ve Rusya B) İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya C) İngiltere ve Fransa D) İngiltere, Fransa, Rusya ve Yunanistan E) İngiltere, Fransa ve İtalya Takrar st I. Oünya Savasında savaştan ilk ayrılan davlat → Japanya ittifak Kuvvatlasindo savaşa son katılan ve ilk ayrılan Bulgaristan Tskrar st g 11. Birinci Balkan Savaşı'ndan hemen sonra, başta İngiltere olmak üzere bazı büyük devletlerin Londra'da bir konferans düzenlemelerinin nedeni don hangisidir?
ER TESTI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
na işaretleyiniz.
4.
Mustafa Kemal, 18 Temmuz 1914 tarihli raporunda, "Avusturya
ile Sırbistan arasında bu gece veya yarın harp ilan olunursa
Bulgarların ilk anda tarafsız görünecekleri anlaşılıyor. Harp ge-
nelleşirse fırsata göre istifadeye hazır olacaklardır." ifadelerine
yer vermiştir.
Çanakkale Savaşlarının ardından Bulgaristan'ın I. Dünya
Savaşı'na dâhil olduğu göz önüne alınırsa aşağıdakilerin
hangisi söylenebilir?
A) I. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlayıp sona erdiği
B) Mustafa Kemal'in doğru bir öngörüde bulunduğu
C) Avusturya'nın İtilaf Bloğu'nda yer aldığı
D) I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in Balkan cephelerin-
de görev aldığı
E) Bulgaristan'ın I. Dünya Savaşı'nda Sırbistan'a destek oldu-
ğu
PRAK
INCILIK
Misak- Mill (298 0
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
ER TESTI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. na işaretleyiniz. 4. Mustafa Kemal, 18 Temmuz 1914 tarihli raporunda, "Avusturya ile Sırbistan arasında bu gece veya yarın harp ilan olunursa Bulgarların ilk anda tarafsız görünecekleri anlaşılıyor. Harp ge- nelleşirse fırsata göre istifadeye hazır olacaklardır." ifadelerine yer vermiştir. Çanakkale Savaşlarının ardından Bulgaristan'ın I. Dünya Savaşı'na dâhil olduğu göz önüne alınırsa aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A) I. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlayıp sona erdiği B) Mustafa Kemal'in doğru bir öngörüde bulunduğu C) Avusturya'nın İtilaf Bloğu'nda yer aldığı D) I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in Balkan cephelerin- de görev aldığı E) Bulgaristan'ın I. Dünya Savaşı'nda Sırbistan'a destek oldu- ğu PRAK INCILIK Misak- Mill (298 0
ulü
iş-
DULGARISTAN
Edirne
O
Kirktarell
Tekirdağ
UNAYAN
Canakkale
Balikesir
Manisa
temir
Muola
Burss
hemilt
Afyon
Italya
Fransa
Günümüz Türkiye sınırları
Kütahya
Antalya
Zonguldak
Eskişehir
Ankara
Konya
Sinop Samsun
Nevsehir
Ingiltere
Yunanistan
Amasys
Mersin
Adana
Antlaşması ve Cemiyetler-1
Sivas
Malatya
Antep
Kilis
SURİYE
Önce İtalya sonra Yunanistan
tarafından işgal edilen bölgeler
Trabann
Urfa
Mus
Ash
Diyarbakır Bitlis
·
Mardin
IRAK
RAN
Ermenistan
Gürcistan
Önce İngiltere sonra italya
tarafından işgal edilen bölgeler
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletlerinin
işgal ettiği Anadolu'daki bölgeleri gösteren yukarıdaki hari-
taya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İtilaf Devletleri stratejik bölgeleri ele geçirmişledir.
Bngiltere'nin Anadolu'da işgal bölgesi bulunmamaktadır.
C) Osmanlı azınlıkları da işgal faaliyetinde bulunmuştur.
DÖnemli liman kentleri ele geçirilmiştir.
E) Yunanların Doğu Anadolu'da işgal ettiği bir Osmanlı ili bulun-
mamaktadır.
nocam
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
ulü iş- DULGARISTAN Edirne O Kirktarell Tekirdağ UNAYAN Canakkale Balikesir Manisa temir Muola Burss hemilt Afyon Italya Fransa Günümüz Türkiye sınırları Kütahya Antalya Zonguldak Eskişehir Ankara Konya Sinop Samsun Nevsehir Ingiltere Yunanistan Amasys Mersin Adana Antlaşması ve Cemiyetler-1 Sivas Malatya Antep Kilis SURİYE Önce İtalya sonra Yunanistan tarafından işgal edilen bölgeler Trabann Urfa Mus Ash Diyarbakır Bitlis · Mardin IRAK RAN Ermenistan Gürcistan Önce İngiltere sonra italya tarafından işgal edilen bölgeler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletlerinin işgal ettiği Anadolu'daki bölgeleri gösteren yukarıdaki hari- taya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İtilaf Devletleri stratejik bölgeleri ele geçirmişledir. Bngiltere'nin Anadolu'da işgal bölgesi bulunmamaktadır. C) Osmanlı azınlıkları da işgal faaliyetinde bulunmuştur. DÖnemli liman kentleri ele geçirilmiştir. E) Yunanların Doğu Anadolu'da işgal ettiği bir Osmanlı ili bulun- mamaktadır. nocam
32. Milli Mücadele Dönemi'nde Sovyet Rusya'nın, İti-
laf Devletleri'nin Anadolu'dan yapabilecekleri sal-
diriya engel olmak için TBMM Hükûmeti'ni destek-
lemesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi-
dir?
tilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunun
B Güçlü devletlerin zayıf devletlerden çekindiğinin
C TBMM Hükûmeti'nin bütün komşu ülkeler tarafın-
dan desteklendiğinin
D) Ülke çıkarlarının devletlerin politikalarına yön ver-
diğinin
E) Aynı rejime sahip olan devletlerin birbiriyle ilişki
içinde olduğunun
3
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
32. Milli Mücadele Dönemi'nde Sovyet Rusya'nın, İti- laf Devletleri'nin Anadolu'dan yapabilecekleri sal- diriya engel olmak için TBMM Hükûmeti'ni destek- lemesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi- dir? tilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunun B Güçlü devletlerin zayıf devletlerden çekindiğinin C TBMM Hükûmeti'nin bütün komşu ülkeler tarafın- dan desteklendiğinin D) Ülke çıkarlarının devletlerin politikalarına yön ver- diğinin E) Aynı rejime sahip olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde olduğunun 3
3. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başlarında,
ilipli dy
. Seferberlik ilan etmiştir.
. Boğazları kapatmıştır.
. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin;
1. ekonomik baskılardan kurtulmak,
II. savaşta hazırlıklı hâle gelmek,
III. başkentin güvenliğini sağlamak
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başlarında, ilipli dy . Seferberlik ilan etmiştir. . Boğazları kapatmıştır. . Kapitülasyonları tek taraflı kaldırmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin; 1. ekonomik baskılardan kurtulmak, II. savaşta hazırlıklı hâle gelmek, III. başkentin güvenliğini sağlamak hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
et Ali Rıza
a Paşa'nın
, Anadolu
na ve ileti-
taya çık-
ine
vie
sorumlu-
karekök
sebep
5. Istanbul Hükûmeti Mondros Ateşkes Antlaşması son-
berasında yaşanan işgaller karşısında sessiz kalmıştır.
Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki adımlardan
hangisini atmasına neden olmuştur?
A) Yerel direniş örgütlerini kurulması
B) Ulusal güçleri birleştirmesi
C) Kuvâ-yi Milliye'nin kurulması
D) Yıldırım Ordularında görev alması
E) Son Osmanlı Mebusán Meclisi'nin Istanbul'da
toplanması
1
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
et Ali Rıza a Paşa'nın , Anadolu na ve ileti- taya çık- ine vie sorumlu- karekök sebep 5. Istanbul Hükûmeti Mondros Ateşkes Antlaşması son- berasında yaşanan işgaller karşısında sessiz kalmıştır. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki adımlardan hangisini atmasına neden olmuştur? A) Yerel direniş örgütlerini kurulması B) Ulusal güçleri birleştirmesi C) Kuvâ-yi Milliye'nin kurulması D) Yıldırım Ordularında görev alması E) Son Osmanlı Mebusán Meclisi'nin Istanbul'da toplanması 1
BÖLÜM 20
TEST
1
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANL
4. I
n
t
1. "I. Dünya Savaşı'nın temel nedeni ekonomik meselelerdir."
yargısına;
1. Rusya'nın izlediği Panslavizm politikası,
II. ham madde ve pazar rekabeti,
III. Alsas-Loren bölgesindeki çatışma
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
BÖLÜM 20 TEST 1 XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANL 4. I n t 1. "I. Dünya Savaşı'nın temel nedeni ekonomik meselelerdir." yargısına; 1. Rusya'nın izlediği Panslavizm politikası, II. ham madde ve pazar rekabeti, III. Alsas-Loren bölgesindeki çatışma durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
7.
GALIOYA CEPHES
MAKEDONYA CEPHES
SOAGO SURVICE
OSMANLI DEVLET
Taarruz Cepheleri
Savunma Cepheleri
Müttefiklere Yardım Cepheleri
Osmanlı Devleti Sınırları
KAY
acem
D
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin
savaştığı cepheler
Verilen haritadan hareketle Osmanlı Devleti
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Irak Cephesi'nde Ingiliz ve Arap ittifakına
karşı taarruz savaşı yapmıştır.
B) Kafkas ve Kanal cepheleri savunma savaşı
yaptığı cephelerdir.
Arap Yarımadası'ndaki toprakları da savaş
alanı hâline gelmiştir.
Irak ve Suriye cepheleri müttefiklerine yar-
dım ettiği cephelerdir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
7. GALIOYA CEPHES MAKEDONYA CEPHES SOAGO SURVICE OSMANLI DEVLET Taarruz Cepheleri Savunma Cepheleri Müttefiklere Yardım Cepheleri Osmanlı Devleti Sınırları KAY acem D I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler Verilen haritadan hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- bilir? A) Irak Cephesi'nde Ingiliz ve Arap ittifakına karşı taarruz savaşı yapmıştır. B) Kafkas ve Kanal cepheleri savunma savaşı yaptığı cephelerdir. Arap Yarımadası'ndaki toprakları da savaş alanı hâline gelmiştir. Irak ve Suriye cepheleri müttefiklerine yar- dım ettiği cephelerdir.
3.
2. Halep'in işgali Anadolu'nun doğrudan tehdit altına
girmesi anlamına geliyordu. Bunu düşünen 7. Ordu
Komutanı Mustafa Kemal Paşa Halep'in kuzeyin-
de bir savunma hatti oluşturarak İngilizlerin ve
Müslüman Araplanın saldınlarını önlemeyi başarmış-
ti. Ancak Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalan-
ması tüm bu çabaları sonuçsuz bırakmıştır.
ve
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında;
Kısmi zafer savaşın kaybedilmesini önleyeme-
miştir.
1.
II. Araplar ümmetçilik anlayışını terk etmişlerdir.
III. Mustafa Kemal Anadolu'nun işgaline karşı önlem
almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Itilaf Devletleri'nin, I. Dünya Savaşı sonrasında
Anadolu'da azınlıkların kendi deyletlerini kurma-
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3. 2. Halep'in işgali Anadolu'nun doğrudan tehdit altına girmesi anlamına geliyordu. Bunu düşünen 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Halep'in kuzeyin- de bir savunma hatti oluşturarak İngilizlerin ve Müslüman Araplanın saldınlarını önlemeyi başarmış- ti. Ancak Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalan- ması tüm bu çabaları sonuçsuz bırakmıştır. ve Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında; Kısmi zafer savaşın kaybedilmesini önleyeme- miştir. 1. II. Araplar ümmetçilik anlayışını terk etmişlerdir. III. Mustafa Kemal Anadolu'nun işgaline karşı önlem almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Itilaf Devletleri'nin, I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'da azınlıkların kendi deyletlerini kurma-
9. Wilson İlkeleri'ne göre her millet çoğunlukta oldu-
1
ğu topraklarda bağımsız devletlerini kurabilecektir. H
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Z
Anadolu'da olası bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını
engellemek için halkı örgütlemek amacıyla kurul
muştur.
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin
aldığı;
1. Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olduğu basın
yayın yoluyla dünyaya duyurulacak,
II. Hiçbir surette Doğu Anadolu'dan göç edilmeyecek,
III. Doğu vilayetleri bir saldırıya karşı birleşecektir.
kararlarından hangileri Ermeni Devleti'nin kurul-
masını engelleme amacına yöneliktir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
V
E
ENK
110
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
9. Wilson İlkeleri'ne göre her millet çoğunlukta oldu- 1 ğu topraklarda bağımsız devletlerini kurabilecektir. H Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Z Anadolu'da olası bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemek için halkı örgütlemek amacıyla kurul muştur. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin aldığı; 1. Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olduğu basın yayın yoluyla dünyaya duyurulacak, II. Hiçbir surette Doğu Anadolu'dan göç edilmeyecek, III. Doğu vilayetleri bir saldırıya karşı birleşecektir. kararlarından hangileri Ermeni Devleti'nin kurul- masını engelleme amacına yöneliktir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III V E ENK 110
11. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde;
1. Kapitülasyonların olumsuz etkilerini ortadan kal-
dırmak,
II. İngiliz ve Fransızların düşmanca politikalarına
karşılık vermek,
III. Bütün Türklerin bir çatı altında toplanacağı Turan
imparatorluğu kurmak
düşünceleri etkili olmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin
geçmişin kötü izlerini silmenin yanı sıra yayıl
macı bir politika izlediğine de kanıt olarak gös-
terilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
2.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
11. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde; 1. Kapitülasyonların olumsuz etkilerini ortadan kal- dırmak, II. İngiliz ve Fransızların düşmanca politikalarına karşılık vermek, III. Bütün Türklerin bir çatı altında toplanacağı Turan imparatorluğu kurmak düşünceleri etkili olmuştur. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin geçmişin kötü izlerini silmenin yanı sıra yayıl macı bir politika izlediğine de kanıt olarak gös- terilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) II ve III 2.
8.
I. Dünya Savaşı'nın sonunda İtilaf Devletleri ile
Almanya arasında 28 Haziran 1919 tarihinde imza-
lanan Versay Anlaşması'nda;
Alsas Loren bölgesi, Fransa'ya verilecek.
Almanya sömürgelerinden vazgeçecek.
Mecburi askerlik kaldırılacak.
44
maddeleri yer almaktadır.
Bu maddeler dikkate alındığında Almanya ile
ilgili;
1. ekonomisinin İtilaf Devletleri'nin kontrolüne girdi-
ģi,
-
savunmasının zayıfladığı,
toprak kayıpları yaşadığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I vet
E) I, II ve III
In
HIN
VE
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
8. I. Dünya Savaşı'nın sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 28 Haziran 1919 tarihinde imza- lanan Versay Anlaşması'nda; Alsas Loren bölgesi, Fransa'ya verilecek. Almanya sömürgelerinden vazgeçecek. Mecburi askerlik kaldırılacak. 44 maddeleri yer almaktadır. Bu maddeler dikkate alındığında Almanya ile ilgili; 1. ekonomisinin İtilaf Devletleri'nin kontrolüne girdi- ģi, - savunmasının zayıfladığı, toprak kayıpları yaşadığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I vet E) I, II ve III In HIN VE
1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan
Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak
çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu savunulamaz?
A) Almanya ile kara bağlantısının kalmamasi
B) Wilson ilkeleri'nin uygulanacağına
Inanilmasi
C) Tek başına savaşa devam edecek güce sahip
olmaması
D) Gizli antlaşmaların Sovyet Rusya tarafından
açıklanması
E) Istanbul ve Trakya'nın olası bir Yunan
saldırısına açık
hale gelmesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Almanya ile kara bağlantısının kalmamasi B) Wilson ilkeleri'nin uygulanacağına Inanilmasi C) Tek başına savaşa devam edecek güce sahip olmaması D) Gizli antlaşmaların Sovyet Rusya tarafından açıklanması E) Istanbul ve Trakya'nın olası bir Yunan saldırısına açık hale gelmesi