Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

lış-
er-
ins
30 Anadolu'da İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması
Il Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
III. Osmanlı ordusunun terhis ettirilmesi
IV. Halkın Kuvayımilliye direnişine başlaması
Milli Mücadele Döneminin başlarında yaşanan bu gelişme-
lerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekil-
de verilmiştir?
A)-11-III-IV
C) II-III-IV-
B)-111-1-IV
D) III-II-IV-
E) IV-III-II+
GÜR YAYIN
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
lış- er- ins 30 Anadolu'da İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması Il Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması III. Osmanlı ordusunun terhis ettirilmesi IV. Halkın Kuvayımilliye direnişine başlaması Milli Mücadele Döneminin başlarında yaşanan bu gelişme- lerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekil- de verilmiştir? A)-11-III-IV C) II-III-IV- B)-111-1-IV D) III-II-IV- E) IV-III-II+ GÜR YAYIN
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda birçok cephede
mücadele etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Enver Paşa'nın 1. Dünya
Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde gerçekleştirdiği
Sarıkamış Harekâtı'nın amaçlarından biri değildir?
A) Kars, Ardahan ve Batum'u geri alma
B) Kafkaslar üzerinden Hindistan'a ulaşma
C) Rusya'nın güneye inmesini önleme
D) Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtarma
E Bakü petrollerini ele geçirme
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, Enver Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekâtı'nın amaçlarından biri değildir? A) Kars, Ardahan ve Batum'u geri alma B) Kafkaslar üzerinden Hindistan'a ulaşma C) Rusya'nın güneye inmesini önleme D) Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtarma E Bakü petrollerini ele geçirme
11. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Haziran 1917'de da İti-
laf Devletleri'nin yanında savaşa katılması, İttifak Devletleri
üzerindeki baskıyı artırmıştır?
A) Bulgaristan
G
SARANA
B) İtalya
D Yunanistan
E) ABD
C) Romanya
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
11. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Haziran 1917'de da İti- laf Devletleri'nin yanında savaşa katılması, İttifak Devletleri üzerindeki baskıyı artırmıştır? A) Bulgaristan G SARANA B) İtalya D Yunanistan E) ABD C) Romanya
10. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa uçak ve denizaltılar yoğun ola-
rak kullanılmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu sa-
vunulabilir?
Savaşta cephe kavramının değişmesine
B) Savaşın süresinin uzamasına
C) Savunma harcamalarının azalmasına
D) Uluslararası ittifakların öneminin azalmasına
E) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
10. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa uçak ve denizaltılar yoğun ola- rak kullanılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu sa- vunulabilir? Savaşta cephe kavramının değişmesine B) Savaşın süresinin uzamasına C) Savunma harcamalarının azalmasına D) Uluslararası ittifakların öneminin azalmasına E) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına
5. Rusya, I. Dünya Savaşı'ndan çekilirken yaptığı Brest Litovsk Ant-
laşması ile 1878 Berlin Antlaşması ile almış olduğu Kars, Arda-
han ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir.
Bu bilgi Osmanlı Devleti'yle ilgili,
I. Rusya ile arasındaki sınırın yeniden belirlendiği,
II. Rusya ile ittifak yaptığı,
III. I. Dünya Savaşı'ndan çekildiği
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
D) ve III
1
B) Yalnız II
E) II ve III
C) ve Il
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
5. Rusya, I. Dünya Savaşı'ndan çekilirken yaptığı Brest Litovsk Ant- laşması ile 1878 Berlin Antlaşması ile almış olduğu Kars, Arda- han ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Bu bilgi Osmanlı Devleti'yle ilgili, I. Rusya ile arasındaki sınırın yeniden belirlendiği, II. Rusya ile ittifak yaptığı, III. I. Dünya Savaşı'ndan çekildiği durumlarından hangilerinin göstergesidir? A) Yalnız I D) ve III 1 B) Yalnız II E) II ve III C) ve Il
2. I. Galip devletler topraklarını genişletmeyecek.
II. Milletler kendi geleceklerine kendileri karar verecek
III. Dünyada barışı sağlayacak bir teşkilat kurulacak.
ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı
yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin parça-
lanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?
C) yve 11
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalniz II
E) II ve III
5.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
2. I. Galip devletler topraklarını genişletmeyecek. II. Milletler kendi geleceklerine kendileri karar verecek III. Dünyada barışı sağlayacak bir teşkilat kurulacak. ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin parça- lanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir? C) yve 11 A) Yalnız I D) I ve III B) Yalniz II E) II ve III 5.
1.
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler ta-
arruz, savunma ve yardım cepheleri olarak ayrılmaktadır.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması
Osmanlı Devleti'nin kaybettiği bazı toprakları geri almak is-
temesi
Osmanlı Devleti'nin stratejik bir konumda olması
D) Osmanlı Devleti'nin İttifak Devletleri'nin yanında savaşa gir-
mesi
Eitilaf Devletleri'nin Boğazlar yoluyla Rusya'ya yardım götür-
mek istemesi
4
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler ta- arruz, savunma ve yardım cepheleri olarak ayrılmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması Osmanlı Devleti'nin kaybettiği bazı toprakları geri almak is- temesi Osmanlı Devleti'nin stratejik bir konumda olması D) Osmanlı Devleti'nin İttifak Devletleri'nin yanında savaşa gir- mesi Eitilaf Devletleri'nin Boğazlar yoluyla Rusya'ya yardım götür- mek istemesi 4
I. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın İttifak Bloku'n-
da savaşa girmesi;
1.
II.
Osmanlı'nın Çanakkale Cephesi'nde başarılı ol-
ması,
Osmanlı'nın Almanya'yla kara bağlantısının sağ-
lanması,
III. Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanması
128
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
I. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın İttifak Bloku'n- da savaşa girmesi; 1. II. Osmanlı'nın Çanakkale Cephesi'nde başarılı ol- ması, Osmanlı'nın Almanya'yla kara bağlantısının sağ- lanması, III. Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanması 128 sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
en
7. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda
aşağıdaki cephelerden hangisinde kutsal
yerleri savunmuştur?
A) KafkasB) KanalC) Hicaz-Yemen
D) IrakE) Suriye-Filistin
8. Tarih öğretmeni Ahmet Bey öğrencilerine Kurtuluş
Soyasini anlatırken "Tufan Bey unvanıyla Yüzbaşı
kan önemli
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
en 7. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde kutsal yerleri savunmuştur? A) KafkasB) KanalC) Hicaz-Yemen D) IrakE) Suriye-Filistin 8. Tarih öğretmeni Ahmet Bey öğrencilerine Kurtuluş Soyasini anlatırken "Tufan Bey unvanıyla Yüzbaşı kan önemli
II. yapılacak reformları kolaylaştırmak,
III. halkı yönetime katmak
durumlarından hangilerini amaçladığı ileri sürülemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
17. Dünyada yaşanan ilk küresel savaşa (1914-18) İtilaf Devletleri, 48.201.467 askerle katılmış ve bunların %46'sını
kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin de içinde olduğu rakip grup ise 25.598.000 askerle savaşa katılmış ve bunların
% 62.67'sini kaybetmiştir. Sırasıyla en fazla kaybı Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Osmanlı ve İtalya
vermiştir.
ulaşılamaz?
Bu verilerden yola çıkarak
A) Savaşa katılanların çoğunlukla Avrupalı devletler olduğu
B) İtilaf Devletlerinin askerî açıdan sayısal üstünlüğünün bulunduğu
C) Savaşların kazananlara da kaybedenlere de aynı sonuçları getirdiği
D) Savaş sonunda büyük can kayıplarının yaşandığı
EXOsmanlı Devleti'nin de uluslararası arenada yer aldığ
alden hangisine
E) II ve III
EĞİTİM
BAK
8. Aşağıdaki harita üzerinde ekvator yağmur ormanlarının görüldüğü yerler taranarak gösterilmiştir.
Testler
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
II. yapılacak reformları kolaylaştırmak, III. halkı yönetime katmak durumlarından hangilerini amaçladığı ileri sürülemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 17. Dünyada yaşanan ilk küresel savaşa (1914-18) İtilaf Devletleri, 48.201.467 askerle katılmış ve bunların %46'sını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin de içinde olduğu rakip grup ise 25.598.000 askerle savaşa katılmış ve bunların % 62.67'sini kaybetmiştir. Sırasıyla en fazla kaybı Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Osmanlı ve İtalya vermiştir. ulaşılamaz? Bu verilerden yola çıkarak A) Savaşa katılanların çoğunlukla Avrupalı devletler olduğu B) İtilaf Devletlerinin askerî açıdan sayısal üstünlüğünün bulunduğu C) Savaşların kazananlara da kaybedenlere de aynı sonuçları getirdiği D) Savaş sonunda büyük can kayıplarının yaşandığı EXOsmanlı Devleti'nin de uluslararası arenada yer aldığ alden hangisine E) II ve III EĞİTİM BAK 8. Aşağıdaki harita üzerinde ekvator yağmur ormanlarının görüldüğü yerler taranarak gösterilmiştir. Testler
e
3.
7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayımilliyesi tarafından,
Fransız işgal kuvvetleri komutanlığına; 24 saat içinde şehrin
boşaltılmasına, aksi hâlde Wilson Prensipleri çerçevesinde
silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün
kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota
verilmiştir.
2019 AYT
Bu notada Wilson Prensipleri'ne atıfta bulunulmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yardımı sağlamak
B) Bölgedeki İngiliz-Fransız aplaşmazlığını körüklemek
C) Direniş hareketinin uluslararası meşruiyetini vurgulamak
D) Fransız işgalini yavaşlatmak için zaman kazanmak
E) Kuvayı milliye birliklerinden düzenli orduya geçmek
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
e 3. 7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayımilliyesi tarafından, Fransız işgal kuvvetleri komutanlığına; 24 saat içinde şehrin boşaltılmasına, aksi hâlde Wilson Prensipleri çerçevesinde silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota verilmiştir. 2019 AYT Bu notada Wilson Prensipleri'ne atıfta bulunulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yardımı sağlamak B) Bölgedeki İngiliz-Fransız aplaşmazlığını körüklemek C) Direniş hareketinin uluslararası meşruiyetini vurgulamak D) Fransız işgalini yavaşlatmak için zaman kazanmak E) Kuvayı milliye birliklerinden düzenli orduya geçmek
Osmanlı Dahiliye Nezareti yayımladığı yönetmelik-
lerle, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na
göre göçün nasıl yapılacağını en ince ayrıntıları-
na göre planlamış ve bu yönetmeliklerle Osmanlı
Devleti Ermenilerle ilgili koruyucu tedbirleri almış-
tır.
Bu tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi-
nin olduğu söylenemez?
A) Yerleri değiştirilen Ermenilerin her türlü vergile-
hain ertelenmesi
B) Ermeni milletvekillerinin, Türk ordusundaki Er-
meni askerlerin, subayların ve askerî doktorla-
rin ailelerinin nakledilmemesi
C) Yaşlılar, güçsüzler, körler, dul ve yetimlerin teh-
cire tabi tutulmaması
D Geri Dönüş Kararnamesi'nin çıkarılması
E) Tehcire tabi tutulan Ermenilerin yol boyunca
her türlü ihtiyaçlarının karşılanması
6.
ESEN YAYINLARI
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Osmanlı Dahiliye Nezareti yayımladığı yönetmelik- lerle, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na göre göçün nasıl yapılacağını en ince ayrıntıları- na göre planlamış ve bu yönetmeliklerle Osmanlı Devleti Ermenilerle ilgili koruyucu tedbirleri almış- tır. Bu tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi- nin olduğu söylenemez? A) Yerleri değiştirilen Ermenilerin her türlü vergile- hain ertelenmesi B) Ermeni milletvekillerinin, Türk ordusundaki Er- meni askerlerin, subayların ve askerî doktorla- rin ailelerinin nakledilmemesi C) Yaşlılar, güçsüzler, körler, dul ve yetimlerin teh- cire tabi tutulmaması D Geri Dönüş Kararnamesi'nin çıkarılması E) Tehcire tabi tutulan Ermenilerin yol boyunca her türlü ihtiyaçlarının karşılanması 6. ESEN YAYINLARI
iş insan
tesi gibi
ve dev-
an fiziki
eşleş-
Güç
Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke
cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi
elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette egemenlik;
kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil tüm halka
aittir.
emer
ilkesine aykırı olduğu söylenebilir?
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilik
5. Atatürk ilkeleriyle ilgili o
1. de verilenin II. de ver
1
A) Ulusal egemenlik
B) Akılcılık ve bilimse
C) Çağdaşlaşma ve
Batılılaşma
Seçimlerde birden çok adayın yarışması halk oylaması D) Yurtta barış, düm
BÇeşitli konularda referandum yapılması
barış
C) Halkın vekilleri aracılığı ile yönetime katılması
Halkın yöneticilerini seçmesi
E) Parlamentonun siyasi alanda etkisinin azaltılması
E) Ulusal birlik ve
beraberlik
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
iş insan tesi gibi ve dev- an fiziki eşleş- Güç Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette egemenlik; kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil tüm halka aittir. emer ilkesine aykırı olduğu söylenebilir? Buna göre aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilik 5. Atatürk ilkeleriyle ilgili o 1. de verilenin II. de ver 1 A) Ulusal egemenlik B) Akılcılık ve bilimse C) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma Seçimlerde birden çok adayın yarışması halk oylaması D) Yurtta barış, düm BÇeşitli konularda referandum yapılması barış C) Halkın vekilleri aracılığı ile yönetime katılması Halkın yöneticilerini seçmesi E) Parlamentonun siyasi alanda etkisinin azaltılması E) Ulusal birlik ve beraberlik
10.
Kirkaroli
Tekded Jard Zonguldak
Templ
Çanakkale
Manisa
3.5m
Kütahya
Muga
"Adapazan
Ekipehir
Afyonkarahisar
@Akşehir
sparta C
Burdur
Antalya
Akdeniz
Ingilizlerin işgal ettiği yerler
Fransızların işgal ettiği yerler
Konya
A) Istambul
C) Sykes-Picot
Karadeniz
Ankara Corum
Kibris
Yozgat
Adana
Samsun
Maras
Sivas
E) Petrograd
Antep
Yunanlıların işgal ettiği yerler
Italyanların işgal ettiği yerler
Trabzon
Urfa
Adv
Erzurum
Mardin
Simak
Hakkan
IRAK
Mondros Mütarekesi'yle birlikte Anadolu'da işgal edilen
yerleri gösteren bu haritaya göre aşağıdaki gizli
antlaşmalardan hangisinin tam olarak uygulandığı
söylenebilir?
Itilaf Devletlerinin işgal ettiği yerler
Ermenilerin işgal ettiği yerler
B) Londra
D) St Jean De Maurienne
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
10. Kirkaroli Tekded Jard Zonguldak Templ Çanakkale Manisa 3.5m Kütahya Muga "Adapazan Ekipehir Afyonkarahisar @Akşehir sparta C Burdur Antalya Akdeniz Ingilizlerin işgal ettiği yerler Fransızların işgal ettiği yerler Konya A) Istambul C) Sykes-Picot Karadeniz Ankara Corum Kibris Yozgat Adana Samsun Maras Sivas E) Petrograd Antep Yunanlıların işgal ettiği yerler Italyanların işgal ettiği yerler Trabzon Urfa Adv Erzurum Mardin Simak Hakkan IRAK Mondros Mütarekesi'yle birlikte Anadolu'da işgal edilen yerleri gösteren bu haritaya göre aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisinin tam olarak uygulandığı söylenebilir? Itilaf Devletlerinin işgal ettiği yerler Ermenilerin işgal ettiği yerler B) Londra D) St Jean De Maurienne
metin yayınları
4. Birinci Dünya Savaşı sonrası düzeni belirlemek
amacıyla
1919'da Paris'te bir araya gelen İtilaf Devletleri savaşın
yenik devletlerine kabul ettirecekleri koşulları belirlemiş;
Wersay, Sen Jermen, Nöyyi gibi antlaşmaları hazırla-
mışlardır. Ne var ki savaşın yenik devletlerinden biri olan
Osmanlı Devleti ile böyle bir antlaşma yapamamış, savaş
sırasında kendi aralarında yaptıkları paylaşım alanlarında
değişikliğe gitmek zorunda kalmışlardır.
eqiriosi ninsglöd hid abip
1020
Bu durum;
1. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi, oun-
II. İtalya'ya vaadedilen İzmir ve çevresinin Yunanistan'a
verilmesi,
III. İtilaf devletlerinin Wilson İlkeleri'ni kabul etmesi
etmenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
besefigineg lipleg sbislypi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
metin yayınları 4. Birinci Dünya Savaşı sonrası düzeni belirlemek amacıyla 1919'da Paris'te bir araya gelen İtilaf Devletleri savaşın yenik devletlerine kabul ettirecekleri koşulları belirlemiş; Wersay, Sen Jermen, Nöyyi gibi antlaşmaları hazırla- mışlardır. Ne var ki savaşın yenik devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti ile böyle bir antlaşma yapamamış, savaş sırasında kendi aralarında yaptıkları paylaşım alanlarında değişikliğe gitmek zorunda kalmışlardır. eqiriosi ninsglöd hid abip 1020 Bu durum; 1. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi, oun- II. İtalya'ya vaadedilen İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi, III. İtilaf devletlerinin Wilson İlkeleri'ni kabul etmesi etmenlerinden hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III besefigineg lipleg sbislypi
11. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa
sokması ile,
Grant
A) Yalnız I
1. Avrupa'da savaş yükünün azalacağı
Ingiltere'nin sömürge bağlantısının kesileceği
III. Halife'nin cihat ilanı ile müslümanları İngiltere ve Fran-
sa'ya karşı kullanacağı
gibi durumlardan hangilerini amaçladığı söylenebilir?
1. ADIM
D) II ve III
B) Yalnız
Eve
Civett
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
11. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokması ile, Grant A) Yalnız I 1. Avrupa'da savaş yükünün azalacağı Ingiltere'nin sömürge bağlantısının kesileceği III. Halife'nin cihat ilanı ile müslümanları İngiltere ve Fran- sa'ya karşı kullanacağı gibi durumlardan hangilerini amaçladığı söylenebilir? 1. ADIM D) II ve III B) Yalnız Eve Civett