Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

10. Almanya'nın 7 Mayıs 1945'te teslim olması ve savaştan
çekilmesi üzerine Avrupa'da çok sayıda problem ortaya
çıkmış ve barış düzeninde bunlara çözüm bulunması zorunlu
hale gelmiştir.
Buna göre Avrupa'da sorunları çözmek amacıyla
aşağıdaki konferanslardan hangisi toplanmıştır?
A) Adana B) Potsdam C) Moskova
Kahire
D)
E) Tahran
11. Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II.
Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti'nin
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
10. Almanya'nın 7 Mayıs 1945'te teslim olması ve savaştan çekilmesi üzerine Avrupa'da çok sayıda problem ortaya çıkmış ve barış düzeninde bunlara çözüm bulunması zorunlu hale gelmiştir. Buna göre Avrupa'da sorunları çözmek amacıyla aşağıdaki konferanslardan hangisi toplanmıştır? A) Adana B) Potsdam C) Moskova Kahire D) E) Tahran 11. Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti'nin
Almanya'nın, Çekoslovakya'dan Alman nüfusunun
bulunduğu "Südet"i istemesi "Südet Buhranı"nın ya-
şanmasına sebep olmuştur.
Südet Buhranı,
1. Münih Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın Ya-
tıştırma Siyaseti'ni benimsemesi,
II. Almanya'nın "Hayat Sahası" politikasına geçmesi,
III. Polonya'dan serbest pazar Daintzig şehrinin isten-
mesi
gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Almanya'nın, Çekoslovakya'dan Alman nüfusunun bulunduğu "Südet"i istemesi "Südet Buhranı"nın ya- şanmasına sebep olmuştur. Südet Buhranı, 1. Münih Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın Ya- tıştırma Siyaseti'ni benimsemesi, II. Almanya'nın "Hayat Sahası" politikasına geçmesi, III. Polonya'dan serbest pazar Daintzig şehrinin isten- mesi gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
A
ali'nin etkisiyle ortaya
gellenmesine yöne-
esi,
erilebilir?
C) I ve Ill
HI
A
A
SOSYAL BİLİMLER-2
10.
Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları üzerine İngiltere
"Yatıştırma Politikası" izleyerek savaşın çıkmasını engel-
lemeye çalışsa da bu politikasından vazgeçmiş ve Mihver
Devletleri'ne savaş ilan etmiştir.
Buna göre İngiltere'nin politika değiştirmesinde;
I. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi,
II. Barbarossa Harekâtı'nın başlaması,
III. Japonya'nın Pearl Harbor saldırısını düzenlemesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
AYT DENEME
13.
"Engeben
lerde evle
dokulu y
leşmele
Coğrat
lemey
ler ve
Bur
ni
A
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
A ali'nin etkisiyle ortaya gellenmesine yöne- esi, erilebilir? C) I ve Ill HI A A SOSYAL BİLİMLER-2 10. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları üzerine İngiltere "Yatıştırma Politikası" izleyerek savaşın çıkmasını engel- lemeye çalışsa da bu politikasından vazgeçmiş ve Mihver Devletleri'ne savaş ilan etmiştir. Buna göre İngiltere'nin politika değiştirmesinde; I. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi, II. Barbarossa Harekâtı'nın başlaması, III. Japonya'nın Pearl Harbor saldırısını düzenlemesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III AYT DENEME 13. "Engeben lerde evle dokulu y leşmele Coğrat lemey ler ve Bur ni A
8. 1. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması
II. Varlık vergisinin çıkanlması
I Kliring Sistemi'ne geçilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin 1929 Dünya
Ekonomik Krizi'ne karşı aldığı önlemler arasında göste-
rilemez?
A) Yalnız!
D) I ve III
B Yalnız IV
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
8. 1. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması II. Varlık vergisinin çıkanlması I Kliring Sistemi'ne geçilmesi Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin 1929 Dünya Ekonomik Krizi'ne karşı aldığı önlemler arasında göste- rilemez? A) Yalnız! D) I ve III B Yalnız IV C) I ve II E) II ve III
18. II. Dünya Savaşı'nın çıkışına yol açan sebepler arasında
aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Almanya ve İtalya'nın siyasal birliklerini yeni
tamamlamaları
B) I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaların
ağır hükümler içermesi
C) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yarattığı ekonomik
yıkım
D) Saldırgan ve yayılmacı emeller taşıyan ideolojilerin
ortaya çıkışı
E) Sömürgecilik zihniyetinin devam ediyor oluşu
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
18. II. Dünya Savaşı'nın çıkışına yol açan sebepler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez? A) Almanya ve İtalya'nın siyasal birliklerini yeni tamamlamaları B) I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaların ağır hükümler içermesi C) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yarattığı ekonomik yıkım D) Saldırgan ve yayılmacı emeller taşıyan ideolojilerin ortaya çıkışı E) Sömürgecilik zihniyetinin devam ediyor oluşu
5. II. Dünya Savaşı'na katılmamasına rağmen
Türkiye'nin tarımsal üretim başta olmak
üzere ekonomi alanında önemli bir gerileme
yaşamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenebilir?
A) Çalışan nüfusun silah altına alınması
BYA9 Dünya Ekonomik Bunalımı
C) Tek partili siyasi yapının devam etmesi
D) II. Dünya Savaşı'nı Müttefiklerin kazanması
E) Savaş sırasında Varlık Vergisi'nin
uygulanmasi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
5. II. Dünya Savaşı'na katılmamasına rağmen Türkiye'nin tarımsal üretim başta olmak üzere ekonomi alanında önemli bir gerileme yaşamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Çalışan nüfusun silah altına alınması BYA9 Dünya Ekonomik Bunalımı C) Tek partili siyasi yapının devam etmesi D) II. Dünya Savaşı'nı Müttefiklerin kazanması E) Savaş sırasında Varlık Vergisi'nin uygulanmasi
-
16. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD
ile İngiltere tarafından yayımlanan Atlantik
Bildirisi'nde yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin sap-
taması
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip gelişti-
rilmesi
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her
ülkeye yardım yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
- 16. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayımlanan Atlantik Bildirisi'nde yer alan ilkelerden biri değildir? A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin sap- taması B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip gelişti- rilmesi C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması E) Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi
Yukarıdakilerden hangileri gayrımuslim Turk
vatandaşları ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
9. ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Japonya'nın Almanya ile ittifak kurması
B) ABD ile İngiltere'nin Atlantik Demeci'ni yayımlamaları
C), Japonya'nın Pearl Harlbour Deniz Üssü baskını
D) Berlin-Roma-Tokyo Mihveri'nin kurulması
E) Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi
10. İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Yukarıdakilerden hangileri gayrımuslim Turk vatandaşları ile ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 9. ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Japonya'nın Almanya ile ittifak kurması B) ABD ile İngiltere'nin Atlantik Demeci'ni yayımlamaları C), Japonya'nın Pearl Harlbour Deniz Üssü baskını D) Berlin-Roma-Tokyo Mihveri'nin kurulması E) Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi 10. İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
TYT
o
5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkışında
Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarının etkili
olduğu savunulamaz?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin
imzalanması
B) Sadabat Paktı'nın imzalanması
C) Balkan Antantı'nın imzalanması
D) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
E) II.Dünya Savaşı'nın çıkması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
TYT o 5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkışında Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarının etkili olduğu savunulamaz? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması B) Sadabat Paktı'nın imzalanması C) Balkan Antantı'nın imzalanması D) Milletler Cemiyeti'nin kurulması E) II.Dünya Savaşı'nın çıkması
25. Hitler, iktidara geldikten hemen sonra 3 Şubat
1933'te, Alman Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı
ilk görüşmede şunları söyledi:
içte: Amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının
faaliyetine göz yumulmamalı, gençliğe ve millette, bizi
yalnız ve ancak savaşın kurtarabileceği fikri yerleştirilmeli.
Dışta: Versailles Antlaşması'na karşı savaşılmalı, Alman
Silahlı Kuvvetleri kurulmalı ve genel askerlik yükümlülüğü
yeniden konulmalıdır.
lan ileri
inih
'ya verildi.
ntisi altına
Buna göre II. Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın iç ve dış
politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Ülkede totoliter bir rejim kurulmak istendiği
-enekte yer
B) Emperyalist bir dış politikanın hedeflendiği
C) Ojuslararası alanda saygınlık kazanmaya çalışıldığı
D) Almanya'nın eski siyasi gücüne ulaşmayı hedeflediği
E) Yayılmacı politikanın millî ideal hâline getirilmek
istendiği
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
25. Hitler, iktidara geldikten hemen sonra 3 Şubat 1933'te, Alman Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı ilk görüşmede şunları söyledi: içte: Amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının faaliyetine göz yumulmamalı, gençliğe ve millette, bizi yalnız ve ancak savaşın kurtarabileceği fikri yerleştirilmeli. Dışta: Versailles Antlaşması'na karşı savaşılmalı, Alman Silahlı Kuvvetleri kurulmalı ve genel askerlik yükümlülüğü yeniden konulmalıdır. lan ileri inih 'ya verildi. ntisi altına Buna göre II. Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın iç ve dış politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ülkede totoliter bir rejim kurulmak istendiği -enekte yer B) Emperyalist bir dış politikanın hedeflendiği C) Ojuslararası alanda saygınlık kazanmaya çalışıldığı D) Almanya'nın eski siyasi gücüne ulaşmayı hedeflediği E) Yayılmacı politikanın millî ideal hâline getirilmek istendiği
5.
II. Dünya Savaşı ile ilgili bir araştırma ödevi ha-
zırlamak isteyen Fatma ilk aşama olarak kaynak
taraması yapmıştır.
Fatma'nın ulaştığı aşağıdaki kaynaklardan
hangisi araştırmasında doğru sonuçlara ulaş-
masına engel oluşturur?
A) Fotoğraflar
B) Belgeseller
C) Hatıratlar
DJ Kil tabletler
E) Filmler
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
5. II. Dünya Savaşı ile ilgili bir araştırma ödevi ha- zırlamak isteyen Fatma ilk aşama olarak kaynak taraması yapmıştır. Fatma'nın ulaştığı aşağıdaki kaynaklardan hangisi araştırmasında doğru sonuçlara ulaş- masına engel oluşturur? A) Fotoğraflar B) Belgeseller C) Hatıratlar DJ Kil tabletler E) Filmler
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin fiilen
katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran-Irak Savaşı
B) Vietnam Savaşı
C) Kore Savaşı
D) Körfez Savaşı
E) Arap-İsrail Savaşları
(2013 - LYS)
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin fiilen katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) İran-Irak Savaşı B) Vietnam Savaşı C) Kore Savaşı D) Körfez Savaşı E) Arap-İsrail Savaşları (2013 - LYS)
7.
bi
ka
SE
3. I. Japonya'nın Mançurya'ya saldırması
II. İtalya'nın Etiyopya'yı işgal etmesi
III. Almanya'nın Ren bölgesine asker sokması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. Dünya Savaşı'ndan
sonraki silahsızlanma politikalarına duyulan güvenin
azalmasına ve Milletler Cemiyeti'nin bir barış güvencesi
sağlayamayacağının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III
D) Il ve III E) I, II ve III
A
B
C
D
8
E
is
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
7. bi ka SE 3. I. Japonya'nın Mançurya'ya saldırması II. İtalya'nın Etiyopya'yı işgal etmesi III. Almanya'nın Ren bölgesine asker sokması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. Dünya Savaşı'ndan sonraki silahsızlanma politikalarına duyulan güvenin azalmasına ve Milletler Cemiyeti'nin bir barış güvencesi sağlayamayacağının ortaya çıkmasına neden olmuştur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III A B C D 8 E is
7.
Türkiye, 23 Şubat 1945'te savaş sonrası düzenin
oluşturulacağı San Francisco Konferansı'na katıla-
bilmek ve Yalta Konferansı karartarı uyannca Bir-
lesmiş Milletler Teşkilatı'nın asil üyeleri arasında
yer alabilmek için Almanya'ya savaş açmıştır.
Türkiye'nin bu tutumunda,
uluslararası politikada yer almak istemesi,
11. SSCB'nin tehdit haline gelmesi,
H Batil devletlerle yakınlaşmak istemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu
nulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalniz il
C) Yalnız il
D) Il ve Ill
E) I live in
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
7. Türkiye, 23 Şubat 1945'te savaş sonrası düzenin oluşturulacağı San Francisco Konferansı'na katıla- bilmek ve Yalta Konferansı karartarı uyannca Bir- lesmiş Milletler Teşkilatı'nın asil üyeleri arasında yer alabilmek için Almanya'ya savaş açmıştır. Türkiye'nin bu tutumunda, uluslararası politikada yer almak istemesi, 11. SSCB'nin tehdit haline gelmesi, H Batil devletlerle yakınlaşmak istemesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu nulabilir? A) Yalnız! B) Yalniz il C) Yalnız il D) Il ve Ill E) I live in
karekok
12.
Partiler
1954 Seçimleri
Oy Oranları
Partiler
1957 Seçimleri
Oy Oranları
DP
%58,4
DP
48,6
CHP
%35,1
CHP
41,4
CMP
%5,3
CMP
%6,5
Bağımsızlar
%0,6
Bağımsızlar
Yukarıdaki seçim sonuçları dikkate alındığında
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) DP'ye karşı muhalefet gittikçe etkinliğini arttır-
miştir.
B) DP 1954 seçimlerinde tek başına iktidar olabilecek
çoğunluğu sağlayamamıştır.
C) 1957'de meclise girecek milletvekili sayısı azal-
mıştır.
D) 1954 ve 1957 seçimleri iktidar değişikliğine neden
olmuştur.
E) Seçimler açık oy gizli sayım esasına dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
karekok 12. Partiler 1954 Seçimleri Oy Oranları Partiler 1957 Seçimleri Oy Oranları DP %58,4 DP 48,6 CHP %35,1 CHP 41,4 CMP %5,3 CMP %6,5 Bağımsızlar %0,6 Bağımsızlar Yukarıdaki seçim sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) DP'ye karşı muhalefet gittikçe etkinliğini arttır- miştir. B) DP 1954 seçimlerinde tek başına iktidar olabilecek çoğunluğu sağlayamamıştır. C) 1957'de meclise girecek milletvekili sayısı azal- mıştır. D) 1954 ve 1957 seçimleri iktidar değişikliğine neden olmuştur. E) Seçimler açık oy gizli sayım esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.
6. Türkiye'yi yanlarında savaşa çekmekte kararle
olan Müttefik Devletler, 1943 yılında Adana ve ka
hire'de düzenledikleri konferanslarda Türkiye'ye
uyguladıkları baskıyı artırdılar. Artan baskılar 50
nucunda Türkiye, "askeri yardım yapılması" sar
tyla prensip olarak savasa girmeyi kabul ettigini
bildirdi. Türkiye'nin istediği silah sayısı oldukça foz-
laydı. Hemen karşılanması mümkün değildi. Savosa
girme noktasında istekli olmayan Türkiye, gelebile-
cek baskıları azaltmak için Almanya ile olan diplo-
matik iliskilerini kesti.
Metindeki açıklamaya göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?
A) Müttefik Devletler, yaptıkları konferanslarla
Türkiye'yi savaşa çekmek istemiştir.
B) Türkiye, savaşa Mihver Devletler grubunda ka-
tılmak istemiştir.
C) Türkiye, üzerindeki baskıları azaltmak için Al-
manya ile siyasi ilişkilerine son vermiştir.
D) Müttefik Devletler, Türkiye'yi yanlarında sava-
şa almakta kararlı bir tutum sergilemiştir.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
6. Türkiye'yi yanlarında savaşa çekmekte kararle olan Müttefik Devletler, 1943 yılında Adana ve ka hire'de düzenledikleri konferanslarda Türkiye'ye uyguladıkları baskıyı artırdılar. Artan baskılar 50 nucunda Türkiye, "askeri yardım yapılması" sar tyla prensip olarak savasa girmeyi kabul ettigini bildirdi. Türkiye'nin istediği silah sayısı oldukça foz- laydı. Hemen karşılanması mümkün değildi. Savosa girme noktasında istekli olmayan Türkiye, gelebile- cek baskıları azaltmak için Almanya ile olan diplo- matik iliskilerini kesti. Metindeki açıklamaya göre aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Müttefik Devletler, yaptıkları konferanslarla Türkiye'yi savaşa çekmek istemiştir. B) Türkiye, savaşa Mihver Devletler grubunda ka- tılmak istemiştir. C) Türkiye, üzerindeki baskıları azaltmak için Al- manya ile siyasi ilişkilerine son vermiştir. D) Müttefik Devletler, Türkiye'yi yanlarında sava- şa almakta kararlı bir tutum sergilemiştir.