Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

SINIF-NO
MARDİN MEFYA LİSESİ 2021-2022 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI TC. INKILAP T. VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSI II. DÖNEM
II.YAZILI SINAV SORULARI
1- Türkiye Cumhuriyeti 1925-1937
yılları arasında Balkan Antanti ve
Sadabat Paktina oncolük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu
girişimlerin amacı değildir?
A) Devletlerarası güç birliğini
kurmak
B) "Yurtta barış, dünyada barış"
ilkesine uymak
C) Sınırların güvenliğini sağlamak
D) Komşu devletlerin dostluğunu
kazanmak
E) Komşu devletler arasındaki
anlaşmazlıklara çözüm bulmak
recinde vasavan
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
SINIF-NO MARDİN MEFYA LİSESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TC. INKILAP T. VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSI II. DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI 1- Türkiye Cumhuriyeti 1925-1937 yılları arasında Balkan Antanti ve Sadabat Paktina oncolük etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerin amacı değildir? A) Devletlerarası güç birliğini kurmak B) "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine uymak C) Sınırların güvenliğini sağlamak D) Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak E) Komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak recinde vasavan
• 1962'deki Küba Krizi nedeniyle küresel çapta bir nük-
leer savaş tehlikesi ortaya çıktı.
• 1972'de ABD ve SSCB arasında Salt I Antlaşması m-
zalandı.
• 1973'de Helsinki Nihai Senedi imzalandı.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine katkı sağ-
ladığı söylenebilir?
A) Varşova Paktı'nın oluşturulmasına
B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına
C) Soğuk savaş sürecinin zayıflamasına
D) Birleşmiş Milletler'in kurulmasına
E) Kuzey Atlantik Paktı'nın kurulmasına
11.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
• 1962'deki Küba Krizi nedeniyle küresel çapta bir nük- leer savaş tehlikesi ortaya çıktı. • 1972'de ABD ve SSCB arasında Salt I Antlaşması m- zalandı. • 1973'de Helsinki Nihai Senedi imzalandı. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine katkı sağ- ladığı söylenebilir? A) Varşova Paktı'nın oluşturulmasına B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına C) Soğuk savaş sürecinin zayıflamasına D) Birleşmiş Milletler'in kurulmasına E) Kuzey Atlantik Paktı'nın kurulmasına 11.
34. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı
sonucu kurulan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik
Konseyindeki daimi üyelerden biri değildir?
A) Japonya
C) Fransa
E)ABD
hatırla
8) Ingiltere almi
D) Sovyetler Birliği
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
34. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki daimi üyelerden biri değildir? A) Japonya C) Fransa E)ABD hatırla 8) Ingiltere almi D) Sovyetler Birliği
17) Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın Habeşistan’ı işgal etmesini kolaylaştıran etkenlerden
biridir?
A) İtalya'nın hammadde ve Pazar arayışı
B) Habeşistan'ı İtalya'ya yakın olması
C) Milletler Cemiyeti'nin etkili olmaması ve büyük devletlerin ortak bir cephe kuramaması
D) Italya'nın Alman desteğini alması
E) İngiltere'nin Habeşistan'ı ele geçirmek istemesi
WA
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
17) Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın Habeşistan’ı işgal etmesini kolaylaştıran etkenlerden biridir? A) İtalya'nın hammadde ve Pazar arayışı B) Habeşistan'ı İtalya'ya yakın olması C) Milletler Cemiyeti'nin etkili olmaması ve büyük devletlerin ortak bir cephe kuramaması D) Italya'nın Alman desteğini alması E) İngiltere'nin Habeşistan'ı ele geçirmek istemesi WA
İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde,
Doğu ve Batı Bloku olmak üzere, iki kutuplu bir yapı
oluşmuştur.
O
Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku'nda ortaya çıkan
bir gelişme değildir?
B) Truman Doktrini
A) NATO
D) COMECON
C) Avrupa Konseyi
E) Marshall Plani
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde, Doğu ve Batı Bloku olmak üzere, iki kutuplu bir yapı oluşmuştur. O Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku'nda ortaya çıkan bir gelişme değildir? B) Truman Doktrini A) NATO D) COMECON C) Avrupa Konseyi E) Marshall Plani
12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nda 1939 yılında İngiltere
ve Fransa ile ittifak. 1941 yılında Almanya ile dostluk
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye'nin İkinci Dünya Sava-
şı'ndaki bu tutumunun,
1. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
Alyalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
1
1
1
1
7
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak. 1941 yılında Almanya ile dostluk antlaşması imzalamıştır. Yalnız bu bilgiyle, Türkiye'nin İkinci Dünya Sava- şı'ndaki bu tutumunun, 1. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği, II. savaş dışı kalmaya çalıştığı, III. Milletler Cemiyetine üye olduğu durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir? Alyalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III 1 1 1 1 7
6.
Aşağıdakilerden hangisi 1941 yılında ABD ile İngiltere
tarafından yayımlanan Atlantik Bildirisi'nde yer alan ilke-
lerden biri değildir?
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım
yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
6. Aşağıdakilerden hangisi 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayımlanan Atlantik Bildirisi'nde yer alan ilke- lerden biri değildir? A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması E) Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi
Aşağıdaki soruların yanıtını soldan sağa olacak şekilde
verilen kutucuklara doğru şekilde yazınız.
bilme
Ekmed
kanun
A) Ta
I.
YAYIN DENİZİ
B) M
VE
nesi,
D) T
E)
is
20. yüzyılda Japonya'nın Uzak Doğu'da ele geçir-
diği topraklarda uygulayacağı Japon modeli ekono-
mik ve siyasi birlikteliğin tanımı
II. Almanya'nın Hitler ile birlikte yeniden dile getirdiği,
yaşamak için daha geniş olanlara yayılmayı tanım-
layan kavram
III. İtalya'nın Mosollini ile tanımladığı Akdeniz'i çevrele-
yen eski Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı
amaçlayan kavram
IV. Almanya'nın yayılmacı politikasına karşı Birleşik
Krallık Başbakanı Neville Chamberlain ile özdeşle-
şen politikaya verilen isim
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
3. B
A
< 2
II
S
IV
Bu kutucuklar doldurulduğunda 5. sütunda yer alan
harflerin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
B) A
C) K
E) D
A) O
H
D) A
H
T
T
T
N
B
M
M
N
Y
Y
ş
Y
ş
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Aşağıdaki soruların yanıtını soldan sağa olacak şekilde verilen kutucuklara doğru şekilde yazınız. bilme Ekmed kanun A) Ta I. YAYIN DENİZİ B) M VE nesi, D) T E) is 20. yüzyılda Japonya'nın Uzak Doğu'da ele geçir- diği topraklarda uygulayacağı Japon modeli ekono- mik ve siyasi birlikteliğin tanımı II. Almanya'nın Hitler ile birlikte yeniden dile getirdiği, yaşamak için daha geniş olanlara yayılmayı tanım- layan kavram III. İtalya'nın Mosollini ile tanımladığı Akdeniz'i çevrele- yen eski Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı amaçlayan kavram IV. Almanya'nın yayılmacı politikasına karşı Birleşik Krallık Başbakanı Neville Chamberlain ile özdeşle- şen politikaya verilen isim 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 3. B A < 2 II S IV Bu kutucuklar doldurulduğunda 5. sütunda yer alan harflerin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? B) A C) K E) D A) O H D) A H T T T N B M M N Y Y ş Y ş
22. Türkiye 1939-1945 yılları arasında meydana ge-
len ikinci Dünya Savaşı yıllarında aşağıda verilen
alanlardan hangisinde fazla olumsuz etkilenmiş-
tir?
A) Kültürel
er
YASINET
B) Eğitim
C) Ekonomi
D) Askeri
E) Sağlık
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
22. Türkiye 1939-1945 yılları arasında meydana ge- len ikinci Dünya Savaşı yıllarında aşağıda verilen alanlardan hangisinde fazla olumsuz etkilenmiş- tir? A) Kültürel er YASINET B) Eğitim C) Ekonomi D) Askeri E) Sağlık
25. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte
Almanya'nın ani bir saldırıyla bir an evvel Fransa
topraklarına girmek amacıyla işgal ettiği tarafsız
ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belçika
B) Hollanda C) İspanya
D) İsviçre
E) İtalya
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
25. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Almanya'nın ani bir saldırıyla bir an evvel Fransa topraklarına girmek amacıyla işgal ettiği tarafsız ülke, aşağıdakilerden hangisidir? A) Belçika B) Hollanda C) İspanya D) İsviçre E) İtalya
20
12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nda 1939 yılında İngiltere
ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk
14.
lantısında,
ki çabası-
ne ulaştır-
ürünlerini
ak ekono-
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye'nin İkinci Dünya Sava-
şı'ndaki bu tutumunun,
ngisinde
ğu savu-
1. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II.) savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
A)
Yalnızt B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) Il ve I
eine
sos)
Benim Hocam
13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olo
tışmalar, bugün son
gibi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
20 12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk 14. lantısında, ki çabası- ne ulaştır- ürünlerini ak ekono- antlaşması imzalamıştır. Yalnız bu bilgiyle, Türkiye'nin İkinci Dünya Sava- şı'ndaki bu tutumunun, ngisinde ğu savu- 1. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği, II.) savaş dışı kalmaya çalıştığı, III. Milletler Cemiyetine üye olduğu durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir? A) Yalnızt B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve I eine sos) Benim Hocam 13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olo tışmalar, bugün son gibi
30.
1. Faşizm - Hayat Sahası
II. Nazizim - Hayat Sahası
III. Nazizim - Kara Gömlekliler
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da orta-
ya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaç-
layan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğ-
ru olarak verilmiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
7-
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
30. 1. Faşizm - Hayat Sahası II. Nazizim - Hayat Sahası III. Nazizim - Kara Gömlekliler İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da orta- ya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaç- layan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğ- ru olarak verilmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III 7- D) I ve II E) I, II ve III
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de çıkarılan Milf
Korunma Kanunu (18 Ocak 1940) ile hem ticaret hem de
tarımsal üretim alanında hükümete geniş yetkiler verilmiş,
her türlü ekonomik faaliyetin-devlet kontrolü altına alınmas...
sağlanmıştır. Bu kanun hükümete, istediği takdirde her
türlü malın fiyatını, kalitesini ve türlerini belirleme, üretimi
aksatan işletmelere el koyma yetkisini de vermiştir.
Bu kanunun hazırlanması Türkiye'de;
1. fiyatlarda sebepsiz yere meydana gelen
yükselmelerin önlenmesi,
II. mal stoklama ve spekülasyonların yasaklanması,
III. halkın, ihtiyaç duyduğu maddelerin değer fiyatını
ödeyerek alması
durumlarından hangilerine gereksinim duyulduğunun
göstergesidir?
C) I ve II
B) Yalnız II
A) Yaln1
E) I, II ve III
D) Il ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de çıkarılan Milf Korunma Kanunu (18 Ocak 1940) ile hem ticaret hem de tarımsal üretim alanında hükümete geniş yetkiler verilmiş, her türlü ekonomik faaliyetin-devlet kontrolü altına alınmas... sağlanmıştır. Bu kanun hükümete, istediği takdirde her türlü malın fiyatını, kalitesini ve türlerini belirleme, üretimi aksatan işletmelere el koyma yetkisini de vermiştir. Bu kanunun hazırlanması Türkiye'de; 1. fiyatlarda sebepsiz yere meydana gelen yükselmelerin önlenmesi, II. mal stoklama ve spekülasyonların yasaklanması, III. halkın, ihtiyaç duyduğu maddelerin değer fiyatını ödeyerek alması durumlarından hangilerine gereksinim duyulduğunun göstergesidir? C) I ve II B) Yalnız II A) Yaln1 E) I, II ve III D) Il ve III
8. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de, Köy Enstitüleri
oluşturulmuş ve kısa zamanda bu kurumların sayısı artmış,
Bati ve Doğu kültüründen "klasikler" adıyla çeviriler
yapılmış, gerçekçilik (toplumsal) akımının etkisiyle eserler
oluşturulmuş, radyo kullanımı yaygınlaşmış, II. Beş Yillik
Kalkınma Planı uygulanamamıştır.
Bu bilgiler dönemin Türkiyesi'nde aşağıdaki alanlardan
hangisinde ilerlemeler yaşandığının bir kanıtı
sayılamaz?
A) Edebiyat
B) Basın
C) Ekonomi
E) Kültür
D) Eğitim
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
8. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de, Köy Enstitüleri oluşturulmuş ve kısa zamanda bu kurumların sayısı artmış, Bati ve Doğu kültüründen "klasikler" adıyla çeviriler yapılmış, gerçekçilik (toplumsal) akımının etkisiyle eserler oluşturulmuş, radyo kullanımı yaygınlaşmış, II. Beş Yillik Kalkınma Planı uygulanamamıştır. Bu bilgiler dönemin Türkiyesi'nde aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemeler yaşandığının bir kanıtı sayılamaz? A) Edebiyat B) Basın C) Ekonomi E) Kültür D) Eğitim
26. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
sonrası görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Soğuk Savaş döneminin başlaması
BY Almanya'nın ikiye aynlması
C) Filistin topraklarında Israil'in kurulması
D) Rusya'ya sosyalizmin gelmesi
E) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
26. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası görülen gelişmelerden biri değildir? A) Soğuk Savaş döneminin başlaması BY Almanya'nın ikiye aynlması C) Filistin topraklarında Israil'in kurulması D) Rusya'ya sosyalizmin gelmesi E) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
B
DO
B
B
11.1
8. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nda
Mihver Grubu'na karşı savaşan Müttefik
Grubu devletlerinden biri değildir?
A) Almanya
C) Fransa
B) İngiltere
D) SSCB
E) ABD
9.
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, ..
Halifeliğin kaldırılması,
• Tekke ve zaviyelerin kapatılması
inkılanları
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
B DO B B 11.1 8. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nda Mihver Grubu'na karşı savaşan Müttefik Grubu devletlerinden biri değildir? A) Almanya C) Fransa B) İngiltere D) SSCB E) ABD 9. • Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, .. Halifeliğin kaldırılması, • Tekke ve zaviyelerin kapatılması inkılanları