Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

20-11. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda
Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve
Türkiye'nin Müttefik Bloğunda savaşa girmesinin
görüşüldüğü konferanslar arasında;
1. Adana
II. Kahire
III. Potsdam
yukardakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız!
B) Yalnız il
C) Yalnız ill
D) I ve il
E) I, II ve III
gelismelerden
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
20-11. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye'nin Müttefik Bloğunda savaşa girmesinin görüşüldüğü konferanslar arasında; 1. Adana II. Kahire III. Potsdam yukardakilerden hangileri yer alır? A) Yalnız! B) Yalnız il C) Yalnız ill D) I ve il E) I, II ve III gelismelerden
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAĞLAR ANADOLU LİSESİ
12. SINIFLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI
S-1) Aşağıdaki cümleleri D/Y (Doğru-Yanlış) şeklinde değerlendiriniz? ( 5x4=20 PUAN)
() II. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti Teşkilatı kuruldu.
( ) I. Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'yı işgali ile başlamıştır.
( Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Partisi'dir.
)ispanya'nın daveti ile Türkiye dünya barışına katkı sağlamak için 18 Temmuz 1932'de Milletler
Cemiyeti'ne üye oldu.
( ) Japonların Pearl Harbor'daki ABD askeri üssüne saldırması ile ABD, II. Dünya Savaşı'na dahil
oldu.
S-2) (Yalta, Potsdam, Saltanat, Halifelik, Irak, Suriye, İngiltere, ABD, Atlantik Bildirisi, Birleşmiş
Milletler Teşkilatı)
Aşağıdaki boşlukları yukarıda verilen uygun kelimelerle doldurunuz? ( 5x4=20 PUAN)
-1. TBMM'nin yaptığı tek inkilap 1 Kasım 1922 yılında
kaldırılmasıdır.
- II. Dünya Savaşı'nı kazanan müttefik devletlerin liderlerinden ABD Başkanı Roosevelt, Ingiltere
Başbakanı Churchill ve SSCB lideri Stalin savaştan sonra yapılacak barışın şartlarını belirlemek için
Konferansı'nda bir araya gelmişlerdir.
Sadabat Paktı'na
-Türkiye ile Hatay Sorunu ve Irak ile de sınır sorunu yaşayan
katılmamıştır.
- II. Dünya Savaşı devam ettiği sırada ABD ve İngiltere savaş sonrası dönemde kurmak istedikleri yeni
dünya düzeninin esaslarını belirlemek amacıyla Wilson ilkeleri'ne benzeyen
...... yayınlamışlardır.
- Kara Perşembe olarak adlandırılan 1929 Dünya Ekonomik krizi
tüm dünyada yayılmıştır.
'da başlayıp
S-3) Aşağıda verilen soruların cevaplarını karşılarına yazınız? (5X4=20 PUAN)
A)Mustafa Kemal tarafından 9 Eylül 1923 yılında kurulan Türkiye'nin ilk siyasi partisi...
B) II. Dünya Savaşı'nda teslim olan son ülke...
C) Türkiye'nin boğazlar
tam egemenlik kurduğu antlaşma:.....
D) Bireysel özgürlük, ifade, inanç, basın özgürlüğü, serbest ticaret, sivil haklar, laik devlet, çoğulcu
demokrasi ve özel mülkiyet gibi fikirleri savunan ideoloji:........
E) II. Dünya Savaşı'nda Mihver Grubunda yer alan ülkeler....
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAĞLAR ANADOLU LİSESİ 12. SINIFLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI S-1) Aşağıdaki cümleleri D/Y (Doğru-Yanlış) şeklinde değerlendiriniz? ( 5x4=20 PUAN) () II. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti Teşkilatı kuruldu. ( ) I. Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'yı işgali ile başlamıştır. ( Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Partisi'dir. )ispanya'nın daveti ile Türkiye dünya barışına katkı sağlamak için 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. ( ) Japonların Pearl Harbor'daki ABD askeri üssüne saldırması ile ABD, II. Dünya Savaşı'na dahil oldu. S-2) (Yalta, Potsdam, Saltanat, Halifelik, Irak, Suriye, İngiltere, ABD, Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı) Aşağıdaki boşlukları yukarıda verilen uygun kelimelerle doldurunuz? ( 5x4=20 PUAN) -1. TBMM'nin yaptığı tek inkilap 1 Kasım 1922 yılında kaldırılmasıdır. - II. Dünya Savaşı'nı kazanan müttefik devletlerin liderlerinden ABD Başkanı Roosevelt, Ingiltere Başbakanı Churchill ve SSCB lideri Stalin savaştan sonra yapılacak barışın şartlarını belirlemek için Konferansı'nda bir araya gelmişlerdir. Sadabat Paktı'na -Türkiye ile Hatay Sorunu ve Irak ile de sınır sorunu yaşayan katılmamıştır. - II. Dünya Savaşı devam ettiği sırada ABD ve İngiltere savaş sonrası dönemde kurmak istedikleri yeni dünya düzeninin esaslarını belirlemek amacıyla Wilson ilkeleri'ne benzeyen ...... yayınlamışlardır. - Kara Perşembe olarak adlandırılan 1929 Dünya Ekonomik krizi tüm dünyada yayılmıştır. 'da başlayıp S-3) Aşağıda verilen soruların cevaplarını karşılarına yazınız? (5X4=20 PUAN) A)Mustafa Kemal tarafından 9 Eylül 1923 yılında kurulan Türkiye'nin ilk siyasi partisi... B) II. Dünya Savaşı'nda teslim olan son ülke... C) Türkiye'nin boğazlar tam egemenlik kurduğu antlaşma:..... D) Bireysel özgürlük, ifade, inanç, basın özgürlüğü, serbest ticaret, sivil haklar, laik devlet, çoğulcu demokrasi ve özel mülkiyet gibi fikirleri savunan ideoloji:........ E) II. Dünya Savaşı'nda Mihver Grubunda yer alan ülkeler....
Tarih 41 DA
25.
IL. Dünya Savaşı sonrası yapılacak barış şart-
ları belirlendi
II. Almanya dört işgal bölgesine ayrıldı.
III. Almanya için askeri ve ekonomik kısıtlamalar
getirildi.
Yukarıda özellikleri verilen konferans aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Tahran Konferansı
B) Kahire Konferansı
C), Adana Görüşmeleri
of Potsdam Konferansı
5) Münich Konferansı
food
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Tarih 41 DA 25. IL. Dünya Savaşı sonrası yapılacak barış şart- ları belirlendi II. Almanya dört işgal bölgesine ayrıldı. III. Almanya için askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirildi. Yukarıda özellikleri verilen konferans aşağı- dakilerden hangisidir? A) Tahran Konferansı B) Kahire Konferansı C), Adana Görüşmeleri of Potsdam Konferansı 5) Münich Konferansı food
8- 1949'da SSCB, Polonya, Bulgaristan,
Çekoslavakya, Macaristan ve Romanya
tarafından kurulan bu teşkilatın amacı üye
ülkeler arasında ekonomik gelişmeyi
hızlandırmak, bilimsel ve teknik gelişmeye
önem vermek ve üye ülkeler arasındaki
dayanışmayı sağlamaktı. Buna göre sözü
edilen teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO
B) Avrupa Birliği
C) COMECON
D) SEATO
E) ASEAN
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
8- 1949'da SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslavakya, Macaristan ve Romanya tarafından kurulan bu teşkilatın amacı üye ülkeler arasında ekonomik gelişmeyi hızlandırmak, bilimsel ve teknik gelişmeye önem vermek ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı sağlamaktı. Buna göre sözü edilen teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir? A) NATO B) Avrupa Birliği C) COMECON D) SEATO E) ASEAN
36
34) Türkiye'de 1929 yılında İstanbul Darülfünunu'nda "Yerli Ma-
li Kullanma ve Koruma" konulu konferanslar düzenlenmiştir.
Bu konferansların aşağıdakilerden hangisinin yıkıcı et-
kilerini azaltmaya yönelik olduğu savunulabilir?
A) Kapitülasyonların
B) Dış borçların
C Dünya Ekonomik krizi'nin
D) Düyunuumumiye İdaresi'nin
E) Yabancı işletmelere verilen tekellerin
VİP Yayınları
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
36 34) Türkiye'de 1929 yılında İstanbul Darülfünunu'nda "Yerli Ma- li Kullanma ve Koruma" konulu konferanslar düzenlenmiştir. Bu konferansların aşağıdakilerden hangisinin yıkıcı et- kilerini azaltmaya yönelik olduğu savunulabilir? A) Kapitülasyonların B) Dış borçların C Dünya Ekonomik krizi'nin D) Düyunuumumiye İdaresi'nin E) Yabancı işletmelere verilen tekellerin VİP Yayınları
5.
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı yıllarında
gerçekleştirdiği;
1. Almanya'yla Saldırmazlık Antlaşması imzalaması,
II. Varlık Vergisi Kanunu'nu çıkartması,
III. Almanya'ya krom satışı gerçekleştirmesi
faaliyetlerinden hangilerinin Sovyetler Birliği'yle
ilişkilerinin bozulmasında etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
5. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirdiği; 1. Almanya'yla Saldırmazlık Antlaşması imzalaması, II. Varlık Vergisi Kanunu'nu çıkartması, III. Almanya'ya krom satışı gerçekleştirmesi faaliyetlerinden hangilerinin Sovyetler Birliği'yle ilişkilerinin bozulmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
13.
nanya
10
"Engebenin
lerde evient
dokulu yene
leşmelere
Coraya
lemeye w
ler ve
Buna gb
nim
Almanya ve İtalya
alya'nih saldırgan politikaları üzerine İngiltere
Yetiştirma Politikası" izleyerek savaşın çıkmasını engel-
lemeye çalışsa da bu politikasından vazgeçmiş ve Mihver
Devletleri'ne savaş ilan etmiştir.
Buna göre İngiltere'nin politika değiştirmesinde;
1. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi,
I. Barbarossa Harekâtı'nın başlaması,
III. Japonya'nın Pearl Harbor saldırısını düzenlemesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız !
E) II ve III
A
ir?
D) I ve II
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
13. nanya 10 "Engebenin lerde evient dokulu yene leşmelere Coraya lemeye w ler ve Buna gb nim Almanya ve İtalya alya'nih saldırgan politikaları üzerine İngiltere Yetiştirma Politikası" izleyerek savaşın çıkmasını engel- lemeye çalışsa da bu politikasından vazgeçmiş ve Mihver Devletleri'ne savaş ilan etmiştir. Buna göre İngiltere'nin politika değiştirmesinde; 1. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi, I. Barbarossa Harekâtı'nın başlaması, III. Japonya'nın Pearl Harbor saldırısını düzenlemesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız ! E) II ve III A ir? D) I ve II
II. Dünya Savaşı'nda yaşanan,
Barbarossa Harekâtı
Kartal Hücumlan
Stalingrad Savaşı
Pearl Harbor Baskini
Midway Muharebesi
Normandiya
Çıkartması
gelişmelerinden kaç tanesinin Almanlarla ilgili olduğu
söylenebilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
II. Dünya Savaşı'nda yaşanan, Barbarossa Harekâtı Kartal Hücumlan Stalingrad Savaşı Pearl Harbor Baskini Midway Muharebesi Normandiya Çıkartması gelişmelerinden kaç tanesinin Almanlarla ilgili olduğu söylenebilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.
Deneme
- 16
Vi er
BİLGİ
3.
nado-
geçi-
KARADENİZ
SVENLİK
üz-
TÜRKİYE
rin
2
na
GUVENLIK
SI
AKDENİZ
7
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın işlendiği bir
derste, tahtaya yukarıdaki harita yansıtılmıştır.
"Y" ve "2" numara ile ilgili bilgileri; öğrencileri
ile paylaşmak isteyen bir öğretmenin işleyece.
ği konu aşağıdakilerden hangisidir?
1
2
A) Balkan Antanti
Sadabat Pakti
B) Milletler Cemiyeti
C) Locarno Antlaşması
D) Sadabat Paktı
E) Nüfus Mübadelesi
Briand-Kellog Pakti
Montrö Sözleşmesi
Balkan Antanti
Musul Meselesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Deneme - 16 Vi er BİLGİ 3. nado- geçi- KARADENİZ SVENLİK üz- TÜRKİYE rin 2 na GUVENLIK SI AKDENİZ 7 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın işlendiği bir derste, tahtaya yukarıdaki harita yansıtılmıştır. "Y" ve "2" numara ile ilgili bilgileri; öğrencileri ile paylaşmak isteyen bir öğretmenin işleyece. ği konu aşağıdakilerden hangisidir? 1 2 A) Balkan Antanti Sadabat Pakti B) Milletler Cemiyeti C) Locarno Antlaşması D) Sadabat Paktı E) Nüfus Mübadelesi Briand-Kellog Pakti Montrö Sözleşmesi Balkan Antanti Musul Meselesi
t Bölgesi'nin Almanya'ya
verilmesi
E) Nazizm ve faşizm gibi rejim-
*
lerin önemini kaybetmesi
* U
mp TERCİH
4. VII. Dünya Savaşı'nda görülen;
* U
* U
* U
* U
DIGRUTERCİH
soykırım.
VI. nükleer silah,
psikolojik savaş
olgularından hangileri insan
haklarıyla ilgili çalışmaların
önem kazanmasına ortam ha-
zırlamıştır?
A) Yalnız! B) Yalnız 11
C) ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
* U
* U
* U
CEVAP ANAHTARI
* U
DOGRUTERCİH
1. E
2. A
3.D
4.C
*W
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
t Bölgesi'nin Almanya'ya verilmesi E) Nazizm ve faşizm gibi rejim- * lerin önemini kaybetmesi * U mp TERCİH 4. VII. Dünya Savaşı'nda görülen; * U * U * U * U DIGRUTERCİH soykırım. VI. nükleer silah, psikolojik savaş olgularından hangileri insan haklarıyla ilgili çalışmaların önem kazanmasına ortam ha- zırlamıştır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) ve II D) I ve III E) I, II ve III * U * U * U CEVAP ANAHTARI * U DOGRUTERCİH 1. E 2. A 3.D 4.C *W
20
OSO
NO
TYT
7
5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkışında
Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarının etkili
olduğu savunulamaz?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması v
B) Sadabat Paktı'nın imzalanması
C) Balkan Antantı'nın imzalanması
D Milletler Cemiyeti'nin kurulması
E) II. Dünya Savaşı'nın çıkması
V
6.
amořido nuni hiyüklükteki kâğıtlara çizilmiş üç farklı harita
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
20 OSO NO TYT 7 5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkışında Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarının etkili olduğu savunulamaz? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması v B) Sadabat Paktı'nın imzalanması C) Balkan Antantı'nın imzalanması D Milletler Cemiyeti'nin kurulması E) II. Dünya Savaşı'nın çıkması V 6. amořido nuni hiyüklükteki kâğıtlara çizilmiş üç farklı harita
10. İkinci Dünya Savaşı'ndaki;
I. Maginot Hatti,
II. Barbarossa Harekâtı,
III. Normandiya Çıkarması
IV
gelişmelerinden hangileri Almanya'nın Doğu
Cephesi'ndeki mücadelesiyle ilgili girişimlerdir?
A) Yalniz !
Yalnız
C) re 1
D) INI
E) II ve III
C
i
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
10. İkinci Dünya Savaşı'ndaki; I. Maginot Hatti, II. Barbarossa Harekâtı, III. Normandiya Çıkarması IV gelişmelerinden hangileri Almanya'nın Doğu Cephesi'ndeki mücadelesiyle ilgili girişimlerdir? A) Yalniz ! Yalnız C) re 1 D) INI E) II ve III C i
31. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngil-
tere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi'nde yer
alan ilkelerden biri değildir?
ay in
Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye
yardım yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması
2. Kasım 1917'de Ingiltere Dışişleri Bakanı tarafından Si-
yonist Federasyonu Başkanı'na gönderilen mektupla.
Ingiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını
kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahu-
diler büyük kiflalar
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
31. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngil- tere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi'nde yer alan ilkelerden biri değildir? ay in Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması 2. Kasım 1917'de Ingiltere Dışişleri Bakanı tarafından Si- yonist Federasyonu Başkanı'na gönderilen mektupla. Ingiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahu- diler büyük kiflalar
II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru toplanan Yalta
Konferansı'nda Sovyetler Birliği lideri Stalin, Türk
Boğazlarının statüsünün Sovyet Rusya lehine de-
ğiştirilmesini istemiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili olduğu savunulabilir?
A) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının silahlandı-
rılması
8 Türkiye'nin Batılı devletlerle yakınlaşması
C) Milletler Cemiyeti'nin Türkiye'yi üyeliğe davet et-
mesi
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
E) Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalma-
SI
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru toplanan Yalta Konferansı'nda Sovyetler Birliği lideri Stalin, Türk Boğazlarının statüsünün Sovyet Rusya lehine de- ğiştirilmesini istemiştir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının silahlandı- rılması 8 Türkiye'nin Batılı devletlerle yakınlaşması C) Milletler Cemiyeti'nin Türkiye'yi üyeliğe davet et- mesi D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması E) Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalma- SI
üdb345mkbmüdbmk345bm99ü3d4b5
TEMEL SORU KİTAPÇIĞI
TYT
5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkışında
Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarının etkili
olduğu savunulamaz?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
B) Sadabat Paktı'nın imzalanması
C) Balkan Antantı'nın imzalanması
D) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
E) II.Dünya Savaşı'nın çıkması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
üdb345mkbmüdbmk345bm99ü3d4b5 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI TYT 5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkışında Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarının etkili olduğu savunulamaz? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması B) Sadabat Paktı'nın imzalanması C) Balkan Antantı'nın imzalanması D) Milletler Cemiyeti'nin kurulması E) II.Dünya Savaşı'nın çıkması
18) Moskova Konferansı'ndan sonra yayınlanan bildirilerde
Müttefik devletlerin duşmanın kayıtsız-koşulsuz teslim
olmasından sonra, barışı sürdürebilmek için bütün bans
seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri
bir örgüt kurulmasına karar verilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ortam
hazırladığı ileri sürülebilir?
a) Birleşmiş Milletler
b) Milletler Cemiyeti
c) Avrupa Birliği
d) NATO
e) Varşova Pakti
Boirdam Konferansı'nın toplanmasının temel
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
18) Moskova Konferansı'ndan sonra yayınlanan bildirilerde Müttefik devletlerin duşmanın kayıtsız-koşulsuz teslim olmasından sonra, barışı sürdürebilmek için bütün bans seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri bir örgüt kurulmasına karar verilmiştir. Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ortam hazırladığı ileri sürülebilir? a) Birleşmiş Milletler b) Milletler Cemiyeti c) Avrupa Birliği d) NATO e) Varşova Pakti Boirdam Konferansı'nın toplanmasının temel