Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Soruları

2.
Kutadgu Bilig'de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde
dile getirilmiştir. "Memleket tutmak için çok asker ve ordu
lazımdır, askeri beslemek için de çok mal ve servete
ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması
gerekir, halkın zengin olması için de doğru kanunlar
konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kör
kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz
tutar."
Bu sözlerin Türk-İslam devletlerinde karşılık
bulduğunun kanıtları arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Atabeylik sisteminin uygulanması
BY Ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi
Hukuk sistemine önem verilmesi
L
L
D) İkta sisteminin uygulanması
E) Bayındırlık faaliyetlerinin sürdürülmesi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
2. Kutadgu Bilig'de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir. "Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır, askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir, halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kör kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar." Bu sözlerin Türk-İslam devletlerinde karşılık bulduğunun kanıtları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Atabeylik sisteminin uygulanması BY Ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi Hukuk sistemine önem verilmesi L L D) İkta sisteminin uygulanması E) Bayındırlık faaliyetlerinin sürdürülmesi
n
3.
Bir tarih araştırmacısı: "Osmanlılar Musevi toplumundan
devşirme almamıştır. Bunun sebebi Yahudi aleyhtarlığı
değil Yahudilerin şehir toplumu olmasıdır." demiştir.
Araştırmacının bu açıklamasıyla şehir toplumu
olgusunu devşirme sisteminin aşağıdaki hangi
özelliğine aykırı gördüğü söylenebilir?
MADE BY
UcDört
Bes
nellublo the
A) Gayrimüslim tebaya uygulanması
B) Asker ihtiyacının karşılanması
C) Türk-İslam kültürünün verilmesi
Devşirmelerin kaydının tutulması
D)
min E) Devletin eleman ihtiyacının karşılanması i
C
10am
(16810
shul
G
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
n 3. Bir tarih araştırmacısı: "Osmanlılar Musevi toplumundan devşirme almamıştır. Bunun sebebi Yahudi aleyhtarlığı değil Yahudilerin şehir toplumu olmasıdır." demiştir. Araştırmacının bu açıklamasıyla şehir toplumu olgusunu devşirme sisteminin aşağıdaki hangi özelliğine aykırı gördüğü söylenebilir? MADE BY UcDört Bes nellublo the A) Gayrimüslim tebaya uygulanması B) Asker ihtiyacının karşılanması C) Türk-İslam kültürünün verilmesi Devşirmelerin kaydının tutulması D) min E) Devletin eleman ihtiyacının karşılanması i C 10am (16810 shul G
n
et
uk
ir.
rden
da
si
EDİRNE
"Selimiye" derler, "Edirne" derler
Tatlı bir gariplik duygusu gelir.
Kemerler, çeşmeler, minarelerle
Bir eski eserler kamusu gelir.
Minarelerden tatlı ezanlar,
Dallardan güvercin "hu hu" su gelir.
Arif Nihat Asya'ya ait yukarıdaki şiire bakarak Osmanlı
Devleti'nin aşağıdaki politikalardan hangisini takip
ettiği savunulamaz?
A Fetihleri bayındırlık faaliyetleri ile destekleme
B) Şehirlerde, yerel kültürlerin devamına olanak sağlama
C) Farklı kültür ve eserlere hoşgörü ile yaklaşma
DY İslam kültürünü yaşatmayı amaçlama
E) Şehirlerde kültür birliğini sağlamaya çalışma
Il suo
Sild
ensio
UcD
Bes
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
n et uk ir. rden da si EDİRNE "Selimiye" derler, "Edirne" derler Tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle Bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden tatlı ezanlar, Dallardan güvercin "hu hu" su gelir. Arif Nihat Asya'ya ait yukarıdaki şiire bakarak Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politikalardan hangisini takip ettiği savunulamaz? A Fetihleri bayındırlık faaliyetleri ile destekleme B) Şehirlerde, yerel kültürlerin devamına olanak sağlama C) Farklı kültür ve eserlere hoşgörü ile yaklaşma DY İslam kültürünü yaşatmayı amaçlama E) Şehirlerde kültür birliğini sağlamaya çalışma Il suo Sild ensio UcD Bes
1.1. Ferman
II. Demir silah
III. Naima Tarihi
Numaralanmış kaynaklardan elde edilecek bilgi-
lerin kesinlik sıralaması en azdan en çoğa doğru
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
AXI, II, III
B) II, II
D) I, II
2-
C) II, II
E) I, I, III
2. Aşağıdakilerden hangisi tarih yazıcılığına örnek
5. Misi
Türk
bele
iş bi
A) E
9.
C) E
6. Ta
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
1.1. Ferman II. Demir silah III. Naima Tarihi Numaralanmış kaynaklardan elde edilecek bilgi- lerin kesinlik sıralaması en azdan en çoğa doğru aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? AXI, II, III B) II, II D) I, II 2- C) II, II E) I, I, III 2. Aşağıdakilerden hangisi tarih yazıcılığına örnek 5. Misi Türk bele iş bi A) E 9. C) E 6. Ta
TARIH SORU BANKASI
9. Yeniçeri Ocağında, Duraklama Dönemi'ne kadar
"Ocak, devlet içindir anlayışı egemenken bu
dönemden sonra "Devlet, ocak içindir." anlayışı
egemen olmaya başlamıştır.
ww
ve
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağındaki
bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?
A) Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi
B) Yeniçeri Ocağının saygınlığının artması
C) Gerilemenin hız kazanması
D) Savaşlarda yenilginin artmas
E) İsyanların artmasi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
TARIH SORU BANKASI 9. Yeniçeri Ocağında, Duraklama Dönemi'ne kadar "Ocak, devlet içindir anlayışı egemenken bu dönemden sonra "Devlet, ocak içindir." anlayışı egemen olmaya başlamıştır. ww ve Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağındaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir? A) Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi B) Yeniçeri Ocağının saygınlığının artması C) Gerilemenin hız kazanması D) Savaşlarda yenilginin artmas E) İsyanların artmasi
50. Aşağıda Osmanlı devletinde eğitim veren bazı kurumlar
verilmiştir.
Bu kurumların hangi alanlarda eğitim verdiği hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Siyasi
A) Lonca teşkilatız
B) Enderun
Mektebi
C) Enderun
Mektebi
D) Humbarahane
E) Humbarahane
Askeri
Humbarahane
Lonca teşkilatı
Humbarahane
Enderun
Mektebi
Lonca teşkilatı
Mesleki
Enderun
Mektebi
Humbarahane
Lonca teşkilatı
Lonca teşkilatı
Enderun
Mektebi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
50. Aşağıda Osmanlı devletinde eğitim veren bazı kurumlar verilmiştir. Bu kurumların hangi alanlarda eğitim verdiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Siyasi A) Lonca teşkilatız B) Enderun Mektebi C) Enderun Mektebi D) Humbarahane E) Humbarahane Askeri Humbarahane Lonca teşkilatı Humbarahane Enderun Mektebi Lonca teşkilatı Mesleki Enderun Mektebi Humbarahane Lonca teşkilatı Lonca teşkilatı Enderun Mektebi
47. Osmanlı Devleti uyguladığı "millet sistemi" ile tebaasının,
inancına uygun olarak teşkilatlanasına izin verdiği gibi dil,
din ve vicdan hürriyeti de tanımıştır.
Osmanlı Devleti'ne ait bu uygulama;
I. Azınlıkların milli kimliğini korumasına,
II. Dini çeşitliliğin varlığını sürdürmesine,
III. Çok uluslu yapının muhafaza edilmesine
gelişmelerden hangilerine sebep olmuştur?
(A) Yalnız I
B) Yalnız II
(D)+ve III
(C) I ve II
EX, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
47. Osmanlı Devleti uyguladığı "millet sistemi" ile tebaasının, inancına uygun olarak teşkilatlanasına izin verdiği gibi dil, din ve vicdan hürriyeti de tanımıştır. Osmanlı Devleti'ne ait bu uygulama; I. Azınlıkların milli kimliğini korumasına, II. Dini çeşitliliğin varlığını sürdürmesine, III. Çok uluslu yapının muhafaza edilmesine gelişmelerden hangilerine sebep olmuştur? (A) Yalnız I B) Yalnız II (D)+ve III (C) I ve II EX, II ve III
smi
sça
12. Türk-İslam devletlerinde devlete ait araziler vakıf, has ve
ikta arazi olarak üçe ayrılmıştır.
Bu ayrımın yapılmasında;
1. toprağın cinsi
II. merkeze yakınlığı,
III. kullanım amacı
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
EII ve III
C) I vell
3.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
smi sça 12. Türk-İslam devletlerinde devlete ait araziler vakıf, has ve ikta arazi olarak üçe ayrılmıştır. Bu ayrımın yapılmasında; 1. toprağın cinsi II. merkeze yakınlığı, III. kullanım amacı özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III EII ve III C) I vell 3.
1. Kaza-Subaşı
II. Eyalet-Beylerbeyi
III. Sancak-Yiğitbaşı
Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Klasik Dönem
taşra birimien, yöneticileriyle birlikte doğru olarak vo-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2009 - Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. - 2)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
1. Kaza-Subaşı II. Eyalet-Beylerbeyi III. Sancak-Yiğitbaşı Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Klasik Dönem taşra birimien, yöneticileriyle birlikte doğru olarak vo- A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) I, II ve III (2009 - Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. - 2)
5.
H
Yeni Nesil Sorular
XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin sınırları
Kırım'dan Kuzey Afrika'ya, İran'dan Yemen'e, Balkan-
larda ise Adriyatik Denizi'ne kadar uzanıyordu. Aynı
dönemde Avrupa'da ise Fransız ve Sanayi devrimle-
rinin etkileriyle siyasi, sosyal ve ekonomik bir dönü-
şüm yaşanıyordu.
Avrupa'daki bu gelişmelerin Osmanlıyı aşağıdaki
hangi durumda etkilediği söylenemez?
(x)
A)) Ülke bütünlüğünün korunması
B) Ayrılıkçı isyanların çıkması
C) Milliyetçilik hareketlerinin yayılması
D) Merkezî otoriteyi korumanın zorlaşması
Teokratik devlet anlayışından vazgeçilmesi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. H Yeni Nesil Sorular XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin sınırları Kırım'dan Kuzey Afrika'ya, İran'dan Yemen'e, Balkan- larda ise Adriyatik Denizi'ne kadar uzanıyordu. Aynı dönemde Avrupa'da ise Fransız ve Sanayi devrimle- rinin etkileriyle siyasi, sosyal ve ekonomik bir dönü- şüm yaşanıyordu. Avrupa'daki bu gelişmelerin Osmanlıyı aşağıdaki hangi durumda etkilediği söylenemez? (x) A)) Ülke bütünlüğünün korunması B) Ayrılıkçı isyanların çıkması C) Milliyetçilik hareketlerinin yayılması D) Merkezî otoriteyi korumanın zorlaşması Teokratik devlet anlayışından vazgeçilmesi
ir-
ki
1-
3
8.
●
♥
Osmanlı iktisadi hayatında, geçi-
mini ticaret ve zanaatla sağlamak
isteyenlere dükkân açmak için ve-
rilen izin
Eksik rekabet şartlarından dolayı
fiyatlara müdahale edilmesi
Devlete ait mukataa denen işlet-
melerin (toprak, maden, orman
vb.) üç yıllığına kiralanması
Koyun ve keçi üzerinden alınan
vergi
Osmanlı Devleti'nin ekonomik haya-
tıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan
hangisinin açıklaması yukarıda yok-
tur?
A) Nark
C) Ağnam
G
Malikâne
B) Gedik
Ditizam
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ya-
9
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
ir- ki 1- 3 8. ● ♥ Osmanlı iktisadi hayatında, geçi- mini ticaret ve zanaatla sağlamak isteyenlere dükkân açmak için ve- rilen izin Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müdahale edilmesi Devlete ait mukataa denen işlet- melerin (toprak, maden, orman vb.) üç yıllığına kiralanması Koyun ve keçi üzerinden alınan vergi Osmanlı Devleti'nin ekonomik haya- tıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda yok- tur? A) Nark C) Ağnam G Malikâne B) Gedik Ditizam XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ya- 9
22. Osmanlı Devleti'nde Türk ailelerinin nüfuzun-
dan kurtulmak amacıyla devlet yönetiminde
devşirme kökenli kişilerin etkin olmasının yo-
lunu açan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Bey
B) I. Bayezit
C) I. Murat
D) II. Murat
E) II. Mehmet
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
22. Osmanlı Devleti'nde Türk ailelerinin nüfuzun- dan kurtulmak amacıyla devlet yönetiminde devşirme kökenli kişilerin etkin olmasının yo- lunu açan padişah aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Bey B) I. Bayezit C) I. Murat D) II. Murat E) II. Mehmet
7. Osmanlı toplumu, Avrupa'dan farklı olarak aşıl-
maz duvarlarla birbirinden ayrılmamıştır.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek
olarak gösterilebilir?
A) Padişah beratıyla reayadan bir kişinin askerî
sınıfa geçebilmesi
BYönetenler sınıfının seyfiye, ilmiye
kalemiye olarak gruplara ayrılması
C) Müslüman olmayanların özel hukuk alanında
kendi kanunlarına tabi olması
ilmiye ve
D) Halktan gelir düzeyine göre vergi alınması.
Beşik ulemalığı sisteminin görülmesi
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
7. Osmanlı toplumu, Avrupa'dan farklı olarak aşıl- maz duvarlarla birbirinden ayrılmamıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir? A) Padişah beratıyla reayadan bir kişinin askerî sınıfa geçebilmesi BYönetenler sınıfının seyfiye, ilmiye kalemiye olarak gruplara ayrılması C) Müslüman olmayanların özel hukuk alanında kendi kanunlarına tabi olması ilmiye ve D) Halktan gelir düzeyine göre vergi alınması. Beşik ulemalığı sisteminin görülmesi
2.
Osmanlı mimarisinin;
I. Bizans,
CH. Selçuklu,
III. Moğol
devletlerinden hangilerinden etkilendiği
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) I ve II.
söylenebilir?
C) Yalnız III.
E) II ve III.
Diome Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Gene
(n
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
2. Osmanlı mimarisinin; I. Bizans, CH. Selçuklu, III. Moğol devletlerinden hangilerinden etkilendiği A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) I ve II. söylenebilir? C) Yalnız III. E) II ve III. Diome Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Gene (n
15.
16.
Aşağıdakilerden
hangisinin Osmanlıcılık düşünce-
si doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu
söylenemez?
A) Sened-i Ittifak'ın kabul edilmesi
B) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
C) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi
D) Mebusan Meclisinin açılması
E) (slahat Fermanı'nın yayımlanması
A
Mustafa Kemal "Hichir
(2016-KPSS)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
15. 16. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıcılık düşünce- si doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu söylenemez? A) Sened-i Ittifak'ın kabul edilmesi B) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi C) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi D) Mebusan Meclisinin açılması E) (slahat Fermanı'nın yayımlanması A Mustafa Kemal "Hichir (2016-KPSS)
3. 1. Veraset Sistemi
II. Ordu Sistemi
III. Toprak Sistemi
Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki uygu-
lamalardan hangilerinde önceki Türk devletle-
rinden kısmen ya da tamamen örnek alınmış-
tır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
3. 1. Veraset Sistemi II. Ordu Sistemi III. Toprak Sistemi Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki uygu- lamalardan hangilerinde önceki Türk devletle- rinden kısmen ya da tamamen örnek alınmış- tır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III