Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Soruları

Osmanlı Devleti'nde, hazinenin başlıca gelir kaynağı
vergilerdi. Vergiler şeri ve örfi vergiler ile avarız vergi-
leri olmak üzere üç grupta toplanırdı. Müslümanlar
ürettikleri ürün üzerinden öşür, Gayrimüslimler ise
haraç öderlerdi. Devletin topraklarını boş bırakanlar-
dan ise çift bozan vergisi alınırdı. Avarız vergileri ise
savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda pa-
dişahın emriyle toplanırdı. Ayrıca askerlik yapmadık-
ları için Gayrimüslim erkekler cizye öderdi.
Yukarıdaki vergi uygulamalarından hangilerinin
üretimi artırmaya yönelik bir amaçla toplandığı
söylenebilir?
AY Cizye
B) Haraç
C) Çift bozan
Avarız
EYÖşür
4.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Devleti'nde, hazinenin başlıca gelir kaynağı vergilerdi. Vergiler şeri ve örfi vergiler ile avarız vergi- leri olmak üzere üç grupta toplanırdı. Müslümanlar ürettikleri ürün üzerinden öşür, Gayrimüslimler ise haraç öderlerdi. Devletin topraklarını boş bırakanlar- dan ise çift bozan vergisi alınırdı. Avarız vergileri ise savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda pa- dişahın emriyle toplanırdı. Ayrıca askerlik yapmadık- ları için Gayrimüslim erkekler cizye öderdi. Yukarıdaki vergi uygulamalarından hangilerinin üretimi artırmaya yönelik bir amaçla toplandığı söylenebilir? AY Cizye B) Haraç C) Çift bozan Avarız EYÖşür 4.
E
$28. İlmiye sınıfında;
1.
eğitim-öğretim,
II.
yargı,
III. fetva
görevlerini yürütenler aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
11
A) Kadı
Müderris
Müftü
B) Müderris
Kadı
Müftü
C) Müderris
Müftü
Kadı
D) Müftü
Müderris
Kadı
E) Müftü
Kadı
Müderris
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
E $28. İlmiye sınıfında; 1. eğitim-öğretim, II. yargı, III. fetva görevlerini yürütenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 11 A) Kadı Müderris Müftü B) Müderris Kadı Müftü C) Müderris Müftü Kadı D) Müftü Müderris Kadı E) Müftü Kadı Müderris Diğer Sayfaya Geçiniz.
ANIM 17
RAMA
12. Sınıf (B)
Tarih
anlı Devleti (1453-1600)
i
10. "Sultan I. Selim, Mısır'daki Memlüklar üzerine sefere gi-
decektir. Ordunun su ihtiyacının karşılanması elzemdir.
Sınır boylarını koruyan birliklerin sınırda hareketlilik olup
olmadığını sultanımıza bildirmelidir. Ayrıca yol güzerga-
hı üzerinde Osmanlı kasaba, şehir ve kalelerin muhafa-
zalarıyla görevli olan kişiler sefer esnasında görevlerini
hassasiyetle yerine getirmelidirler. Sultanımız ordusuyla
Maraştadır. Ordunun ağırlıkları ve hazine korumalar eşli-
ğinde yola çıkmıştır."
Yukarıda verilen konuşmada Osmanlı askerî teşkilatına
ait aşağıdaki birliklerden hangisine değinilmemiştir?
A) Garipler
B) Ulufeciler
C) Deliler
D) Beşliler
E) Sakalar
dürlüğü
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
ANIM 17 RAMA 12. Sınıf (B) Tarih anlı Devleti (1453-1600) i 10. "Sultan I. Selim, Mısır'daki Memlüklar üzerine sefere gi- decektir. Ordunun su ihtiyacının karşılanması elzemdir. Sınır boylarını koruyan birliklerin sınırda hareketlilik olup olmadığını sultanımıza bildirmelidir. Ayrıca yol güzerga- hı üzerinde Osmanlı kasaba, şehir ve kalelerin muhafa- zalarıyla görevli olan kişiler sefer esnasında görevlerini hassasiyetle yerine getirmelidirler. Sultanımız ordusuyla Maraştadır. Ordunun ağırlıkları ve hazine korumalar eşli- ğinde yola çıkmıştır." Yukarıda verilen konuşmada Osmanlı askerî teşkilatına ait aşağıdaki birliklerden hangisine değinilmemiştir? A) Garipler B) Ulufeciler C) Deliler D) Beşliler E) Sakalar dürlüğü
tmak amacıyla ilk
kmek, buğday, un
ari fiyattır.
ceğini devlet
SORU 11. I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askeri birlik yetiştirilmesi
III. Merkezi otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması
Yukarıdakilerden hangileri timar sisteminin
faydalarındandır?
A) I've II. B) III ve IV. C) I, II ve III. D) I, II ve IV. E) II, III ve IV
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
tmak amacıyla ilk kmek, buğday, un ari fiyattır. ceğini devlet SORU 11. I. Üretimde süreklilik sağlanması II. Atlı askeri birlik yetiştirilmesi III. Merkezi otoritenin güçlenmesi IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması Yukarıdakilerden hangileri timar sisteminin faydalarındandır? A) I've II. B) III ve IV. C) I, II ve III. D) I, II ve IV. E) II, III ve IV
18. Aşağıdakilerden hangisi, Klasik Dönem Osmanlı
Devleti'nde yönetilenlerin faaliyet alanlarından biri
değildir?
A) Vergi toplamak
B) Ticari faaliyette bulunmak
C) Sanayi alanında üretim yapmak
D) Hayvancılıkla uğraşmak
E) Tarım ürünleri yetiştirmek
(2020-KPSS)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
18. Aşağıdakilerden hangisi, Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerin faaliyet alanlarından biri değildir? A) Vergi toplamak B) Ticari faaliyette bulunmak C) Sanayi alanında üretim yapmak D) Hayvancılıkla uğraşmak E) Tarım ürünleri yetiştirmek (2020-KPSS)
24. Mihail, XVI. yüzyılın ortalarında Bulgaristan'da Hıristi-
yan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 9 yaşına
geldiğinde Osmanlı devlet görevlilerince devşirilerek
İstanbul'a getirilmiş, Türk ve İslam kültürü doğrultusunda
yetişmesi için bir Türk ailesinin yanına verilmişti. Daha
sonra çeşitli sınavlara tabi tutularak Osmanlı Devlet hiz-
metinde görev almaya başlamıştı.
Bu bilgiler dikkate alındığında Mihail'in devlet hiz-
metinde yer almasından sonraki yaşamında aşa-
ğıdakilerden hangisi ile karşılaşması söz konusu
olamaz?
A) Cebeci Ocağı'nda silahların bakımını yapmak
B) Divan toplantılarında kâtiplik yapmak
C) Ulufe maaşı ve cülus bahşişi almak
D) Cebelü denen atlı askerlerin eğitimi ile ilgilenmek
E) Enderun mektebinde eğitim almak
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
24. Mihail, XVI. yüzyılın ortalarında Bulgaristan'da Hıristi- yan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 9 yaşına geldiğinde Osmanlı devlet görevlilerince devşirilerek İstanbul'a getirilmiş, Türk ve İslam kültürü doğrultusunda yetişmesi için bir Türk ailesinin yanına verilmişti. Daha sonra çeşitli sınavlara tabi tutularak Osmanlı Devlet hiz- metinde görev almaya başlamıştı. Bu bilgiler dikkate alındığında Mihail'in devlet hiz- metinde yer almasından sonraki yaşamında aşa- ğıdakilerden hangisi ile karşılaşması söz konusu olamaz? A) Cebeci Ocağı'nda silahların bakımını yapmak B) Divan toplantılarında kâtiplik yapmak C) Ulufe maaşı ve cülus bahşişi almak D) Cebelü denen atlı askerlerin eğitimi ile ilgilenmek E) Enderun mektebinde eğitim almak
5. Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine "Osmanlı Dev-
leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede
nakit bulundurmak için büyük çabalar harcadığını,
devletin taht değişiklikleri sırasında maliyesinde ciddi
sıkıntılar yaşadığını" ifade etmiştir.
Tarih öğretmeninin söz ettiği durum, Osmanlı dev-
let hazinesinin aşağıdakilerden hangisinin karşı-
lanmasında güçlükler yaşadığını kanıtlar nitelikte-
dir?
A) Sefer giderleri
B) Cülus giderleri
C) Kapıkulu maaşları
D) Savaş tazminatları
EŞehzade masrafları
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine "Osmanlı Dev- leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede nakit bulundurmak için büyük çabalar harcadığını, devletin taht değişiklikleri sırasında maliyesinde ciddi sıkıntılar yaşadığını" ifade etmiştir. Tarih öğretmeninin söz ettiği durum, Osmanlı dev- let hazinesinin aşağıdakilerden hangisinin karşı- lanmasında güçlükler yaşadığını kanıtlar nitelikte- dir? A) Sefer giderleri B) Cülus giderleri C) Kapıkulu maaşları D) Savaş tazminatları EŞehzade masrafları
TYT Sosyal Bilimler
5.
7.
Orhan Gazi Dönemi'nde oluşturulan Divanihümayun,
devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir.
Divanihümayunun üyeleri seyfiye, ilmiye ve kalemiye
sınıflarından kişilerdir.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen tüm
Divanihümayun üyelerinin temsilcisi oldukları sınıflar
doğru belirtilmiştir?
Seyfiye
İlmiye
Kalemiye
A) Nişancı
Sadrazam
Kazasker
B Vezirler
Defterdar
Şeyhülislam
C) Kazasker
Şeyhülislame Nişancı
D) Defterdar
Nişancı
Vezirler
E) Sadrazam
Kazasker
Nişancı
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
TYT Sosyal Bilimler 5. 7. Orhan Gazi Dönemi'nde oluşturulan Divanihümayun, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divanihümayunun üyeleri seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıflarından kişilerdir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tüm Divanihümayun üyelerinin temsilcisi oldukları sınıflar doğru belirtilmiştir? Seyfiye İlmiye Kalemiye A) Nişancı Sadrazam Kazasker B Vezirler Defterdar Şeyhülislam C) Kazasker Şeyhülislame Nişancı D) Defterdar Nişancı Vezirler E) Sadrazam Kazasker Nişancı
30. Osmanlı Devleti'nde;
I. timar sistemi,
II. iltizam sistemi,
III. müsadere ✓
uygulamalarından hangilerinin zengin bir sınıfın
ortaya çıkmasını engellediği savunulabilir?
Yalnız I
B Yalnız II
Yalnız III
D) ve III
E) II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
30. Osmanlı Devleti'nde; I. timar sistemi, II. iltizam sistemi, III. müsadere ✓ uygulamalarından hangilerinin zengin bir sınıfın ortaya çıkmasını engellediği savunulabilir? Yalnız I B Yalnız II Yalnız III D) ve III E) II ve III
3. XV. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan
ve topraktan geçimini sağlayan Alexis, devlete
aşağıdaki vergi türlerinden hangisini ödemekle
yükümlüdür?
A) Avariz
B) Öşür
C) Zekât
D) Haraç
E) Çift bozan
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
3. XV. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve topraktan geçimini sağlayan Alexis, devlete aşağıdaki vergi türlerinden hangisini ödemekle yükümlüdür? A) Avariz B) Öşür C) Zekât D) Haraç E) Çift bozan
11. -
Patrona Halil Isyanı (1730) Lale Devri ne
Kabakçı Mustafa Isyanı (1807), Nizam
-
Cedit Dönemi'ne
31 Mart İsyanı (1909), II. Meşrutiyet'e
-
karşı çıkmıştır
aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tarihinde
değişik dönemlerde çıkan isyanların ortak
özelliği olarak gösterilebilir?
A) Yeniliklere karşı olmaları
B) Yeniçeriler tarafından çıkarılmaları
C) Avrupa devletlerinin, kışkırtmaları ile çık-
maları
D) Celali (halk ayaklanması) nitelikli olmalan
E) Osmanlı Devlet rejimini, değiştirmeye yö-
nelik olmaları
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
11. - Patrona Halil Isyanı (1730) Lale Devri ne Kabakçı Mustafa Isyanı (1807), Nizam - Cedit Dönemi'ne 31 Mart İsyanı (1909), II. Meşrutiyet'e - karşı çıkmıştır aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tarihinde değişik dönemlerde çıkan isyanların ortak özelliği olarak gösterilebilir? A) Yeniliklere karşı olmaları B) Yeniçeriler tarafından çıkarılmaları C) Avrupa devletlerinin, kışkırtmaları ile çık- maları D) Celali (halk ayaklanması) nitelikli olmalan E) Osmanlı Devlet rejimini, değiştirmeye yö- nelik olmaları
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler -1
30. III. Selim Döneminde iltizam sistemi giderek mültezimlerin
çıkarlarına hizmet eder hale gelmiştir. Bunun üzerine devlet
tarım gelirlerini, devlet adına daha çok tahsil edebilmek için
Zahire Bakanlığı'nı kurmuştur.
Buna göre;
1. Üretim üzerindeki devlet otoritesi attırılmaya
çalışılmıştır.
II. Üretimde sürekliliğe önem verilmiştir.
III. Ekonomik alandaki islahatlarda Batı örnek alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Cve ll
D) II ve III
E) I, II ve III
AY
32.
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler -1 30. III. Selim Döneminde iltizam sistemi giderek mültezimlerin çıkarlarına hizmet eder hale gelmiştir. Bunun üzerine devlet tarım gelirlerini, devlet adına daha çok tahsil edebilmek için Zahire Bakanlığı'nı kurmuştur. Buna göre; 1. Üretim üzerindeki devlet otoritesi attırılmaya çalışılmıştır. II. Üretimde sürekliliğe önem verilmiştir. III. Ekonomik alandaki islahatlarda Batı örnek alınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III Cve ll D) II ve III E) I, II ve III AY 32.
smanlı Merkez Teşkilatı - 1
tirilen
miyle
di.
macı
rklı-
etiş-
ay-
ak
pel Müdürlüğü
4. Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme ve yargı yet-
kilerini kendilerinde toplamışlardır. Ancak işlerin kolay
yürüyebilmesi için bazı yetkilerini devlet adamlarına ver-
mişlerdir. Buna rağmen son söz her zaman padişaha ait
olmuştur. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı
Divanıhümayunda da yine son söz padişahındır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı Devleti monarşiyle yönetilmektedir.
B) Radişahların yetkilerini dağıtmaları demokrasinin var-
lığını gösterir.
Divanihümayun üyeleri seçimle belirlenmektedir.
D) Devlet işlerinde padişahı bağlayan hiçbir kural yoktur.
E) Kuruluşundan itibaren yönetimde teokratik bir anlayış
vardır.
bir evdi
erilmesi ge.
agraf değe
i yargılard
sılsız bilg
nin olduğ
zorluklar
güzellik
ime uğra
sinin
dirmek
uğu sa
kaldırıl
meler
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
smanlı Merkez Teşkilatı - 1 tirilen miyle di. macı rklı- etiş- ay- ak pel Müdürlüğü 4. Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme ve yargı yet- kilerini kendilerinde toplamışlardır. Ancak işlerin kolay yürüyebilmesi için bazı yetkilerini devlet adamlarına ver- mişlerdir. Buna rağmen son söz her zaman padişaha ait olmuştur. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı Divanıhümayunda da yine son söz padişahındır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı Devleti monarşiyle yönetilmektedir. B) Radişahların yetkilerini dağıtmaları demokrasinin var- lığını gösterir. Divanihümayun üyeleri seçimle belirlenmektedir. D) Devlet işlerinde padişahı bağlayan hiçbir kural yoktur. E) Kuruluşundan itibaren yönetimde teokratik bir anlayış vardır. bir evdi erilmesi ge. agraf değe i yargılard sılsız bilg nin olduğ zorluklar güzellik ime uğra sinin dirmek uğu sa kaldırıl meler
Osmanlı medreselerinin en büyüklerinde bile talebe
sayısı 20'ye ulaşmazdı. Eğitim faaliyetleri seviyeye gö-
re yürütülür ve kitap geçme esas alınırdı. Öğretim sü-
resi öğrencinin ders ve imtihanları verme durumuna
bağlıydı. Bugünkü gibi sınıf geçmeye göre düzenlen-
memişti. Dersler sık sık tekrarlanır ve münakaşalarla
işlenir, yöntemin esası ezberciliğe dayanırdı. Belirtilen
dersleri alan ve sınavları başarı ile veren öğrencilere
icazetname denilen diploma verilirdi.
Bu parçaya göre Osmanlı medreseleri ve eğitimi ile
ilgili;
1. çağdaş eğitim yöntemlerinin kullanıldığı,
II. bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
III. günümüz eğitim kurumlarından ileri düzeyde olduğu X
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalniz III
D ve II
E), Il ve III
Nama
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı medreselerinin en büyüklerinde bile talebe sayısı 20'ye ulaşmazdı. Eğitim faaliyetleri seviyeye gö- re yürütülür ve kitap geçme esas alınırdı. Öğretim sü- resi öğrencinin ders ve imtihanları verme durumuna bağlıydı. Bugünkü gibi sınıf geçmeye göre düzenlen- memişti. Dersler sık sık tekrarlanır ve münakaşalarla işlenir, yöntemin esası ezberciliğe dayanırdı. Belirtilen dersleri alan ve sınavları başarı ile veren öğrencilere icazetname denilen diploma verilirdi. Bu parçaya göre Osmanlı medreseleri ve eğitimi ile ilgili; 1. çağdaş eğitim yöntemlerinin kullanıldığı, II. bireysel farklılıkların dikkate alındığı, III. günümüz eğitim kurumlarından ileri düzeyde olduğu X yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalniz III D ve II E), Il ve III Nama
Palme
20 Osmanlı tarihinde sık sık başvurulan müsadere
uygulamaları ile yöneticilerin dört temel hedefi olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bu hedefler arasında yer
aldığı söylenemez?
A) Merkezi otoriteyi tesis etmek.
B) Ekonomik bunalım ve savaş zamanında hazineye
gelir sağlamak.
C) Merkezi otoriteye rakip olabilecek güçlerin ortaya
çıkmasına engel olmak
D) Tanınmış kişilerin yolsuzluk sonucunda devlete ait
mallan ele geçirmelerini engellemek.
E) Sosyal devlet anlayışıyla hareket etmek.
C
29
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Palme 20 Osmanlı tarihinde sık sık başvurulan müsadere uygulamaları ile yöneticilerin dört temel hedefi olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu hedefler arasında yer aldığı söylenemez? A) Merkezi otoriteyi tesis etmek. B) Ekonomik bunalım ve savaş zamanında hazineye gelir sağlamak. C) Merkezi otoriteye rakip olabilecek güçlerin ortaya çıkmasına engel olmak D) Tanınmış kişilerin yolsuzluk sonucunda devlete ait mallan ele geçirmelerini engellemek. E) Sosyal devlet anlayışıyla hareket etmek. C 29
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
a aşa 3. Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıfı Seyfiye, Kalemi-
ye ve İlmiye oluştururdu. Devlet sisteminin temeli
bu sınıfların birlikteliğine dayanırdı.
edile-
Bu sınıflardan İlmiye'nin;
I. Eğitim-Öğretim
II. Hukuk - Din,
III. Mali - İdari
alanlarının hangilerindeki işleri yürütmekte yü-
kümlü tutulduğu savunulabilir?
Al Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. a aşa 3. Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıfı Seyfiye, Kalemi- ye ve İlmiye oluştururdu. Devlet sisteminin temeli bu sınıfların birlikteliğine dayanırdı. edile- Bu sınıflardan İlmiye'nin; I. Eğitim-Öğretim II. Hukuk - Din, III. Mali - İdari alanlarının hangilerindeki işleri yürütmekte yü- kümlü tutulduğu savunulabilir? Al Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III