Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

A
27. Lozan Konferansı'nda İngiltere temsilcisi Lord Curzon
(Kurzon) sürekli olarak Mondros'tan söz ediyor, Ismet
Paşa'nın "Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan
geldim." sözüne oldukça öfkeleniyordu.
Bu bilgiye dayanarak;
ingiltere'nin Milli Mücadele'yi I. Dünya Savaşı'nın
✓
devamı olarak gördüğü,
e
II. Türkiye'nin taraflarla savaşı kazanan devlet olarak
muhatap alınmak istediği,
HI. Mondros'un barış, Mudanya'nın ateşkes
antlaşması olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive III
VIE) I, II ve III
C) Lvel
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
A 27. Lozan Konferansı'nda İngiltere temsilcisi Lord Curzon (Kurzon) sürekli olarak Mondros'tan söz ediyor, Ismet Paşa'nın "Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim." sözüne oldukça öfkeleniyordu. Bu bilgiye dayanarak; ingiltere'nin Milli Mücadele'yi I. Dünya Savaşı'nın ✓ devamı olarak gördüğü, e II. Türkiye'nin taraflarla savaşı kazanan devlet olarak muhatap alınmak istediği, HI. Mondros'un barış, Mudanya'nın ateşkes antlaşması olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive III VIE) I, II ve III C) Lvel
de
-E) Musul - Ermeni Yurdu
49. Lozan'da hangi konular Misak-ı Milli'ye uygun
çözülmüştür?
A) Boğazlar Not
B) Suriye Sınırı
D) Yunan Sınırı
Irak Sınırı
E) Kapitülasyonlar - Azınlıklar
50. Millî Mücadele Döneminde,
Osman Gazi'nin büyük
olduğu
Sah'ın mezarının
III.
IV.
"B
ye
A)
L==
58. I.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
de -E) Musul - Ermeni Yurdu 49. Lozan'da hangi konular Misak-ı Milli'ye uygun çözülmüştür? A) Boğazlar Not B) Suriye Sınırı D) Yunan Sınırı Irak Sınırı E) Kapitülasyonlar - Azınlıklar 50. Millî Mücadele Döneminde, Osman Gazi'nin büyük olduğu Sah'ın mezarının III. IV. "B ye A) L== 58. I.
de
min
?
Boğazlar
II. Musul
III. İskenderun
42. I.
Lozan Antlaşması'nda yukarıdakilerden
milli hakimiyetimiz tanınmamıştır?
M
Yalnız I
B) Yalnız II
hangilerinde
C) Yalnız III
D) II ve III
E), II ve III
tolye
dahil Oniki Ada
FINE VARIO L 0.7
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
de min ? Boğazlar II. Musul III. İskenderun 42. I. Lozan Antlaşması'nda yukarıdakilerden milli hakimiyetimiz tanınmamıştır? M Yalnız I B) Yalnız II hangilerinde C) Yalnız III D) II ve III E), II ve III tolye dahil Oniki Ada FINE VARIO L 0.7
43. I. Rodos dahil Oniki Ada
II. Kibris
III. Ége Adaları
Lozan Konferansı'nda Yunanistan'la sorun olan konular
arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
B) Yalniz II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
i tolyg
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
43. I. Rodos dahil Oniki Ada II. Kibris III. Ége Adaları Lozan Konferansı'nda Yunanistan'la sorun olan konular arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz? B) Yalniz II C) Yalnız III A) Yalnız I i tolyg D) I ve II E) I, II ve III
n
251. Tazminat ister - Kovaged ver
II. Azınlıklar
Borçlar
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Konferansı'nda
konulardandır?
çözümlenemeyen
B) Yalnız II
A) Yalnız I
istedim
"nofilmedi" pisi
musul
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
n 251. Tazminat ister - Kovaged ver II. Azınlıklar Borçlar Yukarıdakilerden hangileri Lozan Konferansı'nda konulardandır? çözümlenemeyen B) Yalnız II A) Yalnız I istedim "nofilmedi" pisi musul D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
E
D) I ve II
32. Lozan Konferansı'nda,
1. Musul meselesi
H. Yunanistan'la tazminat meselesi
II Ege Adaları
sorunlarından hangileri Türkiye'nin istediği biçimde
çözümlenmemiştir?
A) Yalnız I
F
DY I ve Il
B) Yalnız II
1
E) vettt
C) Yalnız III
EX I, II ve III
33. Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan ile yapılacak
nüfus değişimi,
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
E D) I ve II 32. Lozan Konferansı'nda, 1. Musul meselesi H. Yunanistan'la tazminat meselesi II Ege Adaları sorunlarından hangileri Türkiye'nin istediği biçimde çözümlenmemiştir? A) Yalnız I F DY I ve Il B) Yalnız II 1 E) vettt C) Yalnız III EX I, II ve III 33. Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan ile yapılacak nüfus değişimi,
5. Milli Mücadele sonrasında İsviçre'nin Lozan ken-
tinde yapılacak olan barış konferansına İtilaf Dev.
letleri hem İstanbul Hükûmetini hem de Ankara
Hükümetini davet etmişlerdir.
Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangi.
sinin ortaya çıkmasını hızlandırdığı söylene.
bilir?
A) Halifeliğin kaldırılmasını
B) Saltanatın kaldırılmasını
C) Cumhuriyet'in ilanını
D) TBMM'nin açılmasını
E) Siyasi partilerin kurulmasını
1
1
2
3
4
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Milli Mücadele sonrasında İsviçre'nin Lozan ken- tinde yapılacak olan barış konferansına İtilaf Dev. letleri hem İstanbul Hükûmetini hem de Ankara Hükümetini davet etmişlerdir. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangi. sinin ortaya çıkmasını hızlandırdığı söylene. bilir? A) Halifeliğin kaldırılmasını B) Saltanatın kaldırılmasını C) Cumhuriyet'in ilanını D) TBMM'nin açılmasını E) Siyasi partilerin kurulmasını 1 1 2 3 4
3. Lozan Barış Konferansı'nda, Mustafa Kemal Paşa'nın
belirttiği gibi üç dört yıllık yeni devreye ait değil çok
daha eski hesaplar görüşülmüştür.
Lozan'da görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi
bu kapsamda değerlendirilemez?
A) Savaş tazminatı
C) Kapitülasyonlar
SORF YAYINLARI
B) Boğazlar
D) Azınlıklar
E) Osmanlı borçları
12
islam-İran geleneği de
Bu duruma yol açan
aşağıdakilerden han
A) İran asıllı Nizamülr
yapmasının
B) Halk arasında İran
sahip olmasının
C) Anadolu'nun fethi
Bizans etkisinin a
D) İranlıların yerleşil
geleneğine sahip
E) Devlet kademele
unsuruna önem
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
3. Lozan Barış Konferansı'nda, Mustafa Kemal Paşa'nın belirttiği gibi üç dört yıllık yeni devreye ait değil çok daha eski hesaplar görüşülmüştür. Lozan'da görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? A) Savaş tazminatı C) Kapitülasyonlar SORF YAYINLARI B) Boğazlar D) Azınlıklar E) Osmanlı borçları 12 islam-İran geleneği de Bu duruma yol açan aşağıdakilerden han A) İran asıllı Nizamülr yapmasının B) Halk arasında İran sahip olmasının C) Anadolu'nun fethi Bizans etkisinin a D) İranlıların yerleşil geleneğine sahip E) Devlet kademele unsuruna önem
Sosyal Bilimler-2
9. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından önce Os-
manlı kapitülasyonlarını tanımadığını belirten ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Sovyet Rusya C) Fransa
E) İtalya
D) İngiltere
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Sosyal Bilimler-2 9. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından önce Os- manlı kapitülasyonlarını tanımadığını belirten ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Almanya B) Sovyet Rusya C) Fransa E) İtalya D) İngiltere
yayılarak aşamalı bir şekilde
4. Türk inkılabı zamana yayılarak aşamalı bir
şekilde
gerçekleştirilmiştir
Türk İnkılabında izlenen bu yöntemin aşağıdaki
faydalardan hangisini sağladığı savunulabilir?
A) Türk inkılabına Avrupa devletlerinin desteğinin
sağlanmasını
B) Ulusal değerlerin evrenselleşerek dünyada yay-
gınlaşmasını
C) Avrupa devletlerinin Türkiye'nin iç işlerine karış-
masının önlenmesini
D) İnkılapların halk tarafından benimsenmesinin
kolaylaşmasını
E) TBMM'de milletvekilleri arasında görüş ayrılıkla-
rının oluşmasını
ociniz
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
yayılarak aşamalı bir şekilde 4. Türk inkılabı zamana yayılarak aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir Türk İnkılabında izlenen bu yöntemin aşağıdaki faydalardan hangisini sağladığı savunulabilir? A) Türk inkılabına Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanmasını B) Ulusal değerlerin evrenselleşerek dünyada yay- gınlaşmasını C) Avrupa devletlerinin Türkiye'nin iç işlerine karış- masının önlenmesini D) İnkılapların halk tarafından benimsenmesinin kolaylaşmasını E) TBMM'de milletvekilleri arasında görüş ayrılıkla- rının oluşmasını ociniz
"Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez
bir semboldür."
Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşün-
ceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Türkiye'nin siyasi çıkarlarını gözettiği
B) Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu
C) Ekonomik çıkarlar peşinde koştuğu
D) Evrensel fikirlere sahip olduğu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
"Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür." Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşün- ceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türkiye'nin siyasi çıkarlarını gözettiği B) Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu C) Ekonomik çıkarlar peşinde koştuğu D) Evrensel fikirlere sahip olduğu
TYT/ Sosyal Bilimler
5. Mustafa Kemal Lozan Konferansı'na katılan heyetten;
1. kapitülasyonlar,
II. yabancı okullar,
III. Ermeni meselesi
D
konularından hangilerinde kesinlikle taviz verilmemesi-
ni istemiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
(E) I, II ve III
7.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
TYT/ Sosyal Bilimler 5. Mustafa Kemal Lozan Konferansı'na katılan heyetten; 1. kapitülasyonlar, II. yabancı okullar, III. Ermeni meselesi D konularından hangilerinde kesinlikle taviz verilmemesi- ni istemiştir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II (E) I, II ve III 7.
Bu antlaşma ile; Türkleri Avrupa'dan tamamen çıkarmaya
yönelik Avrupa siyaseti iflas etmiş ve Anadolu'yu
paylaşmaya dönük planlar geçersiz kalmıştır. İlgili
an ile antlaşmaya dair, ünlü İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee,
z aç "Hemen hemen her konudaki Türk istekleri Müttefikler
etrel tarafından kabul edilmiştir. ... Yenilmiş, parçalanmış bir
smaz ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın
a gö en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya
ümü gelmesi ve her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi."
smal demiştir. Venizelos ise bu antlaşmayı "derin bir melankoli
ve hüzün" olarak nitelendirmiştir.
Avru
Bağı
Birle
Kuz
İsla
Bu parçada bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lozan
D) Montrö
B) Ankara
C) Londra
E) Mudanya
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Bu antlaşma ile; Türkleri Avrupa'dan tamamen çıkarmaya yönelik Avrupa siyaseti iflas etmiş ve Anadolu'yu paylaşmaya dönük planlar geçersiz kalmıştır. İlgili an ile antlaşmaya dair, ünlü İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee, z aç "Hemen hemen her konudaki Türk istekleri Müttefikler etrel tarafından kabul edilmiştir. ... Yenilmiş, parçalanmış bir smaz ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın a gö en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya ümü gelmesi ve her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi." smal demiştir. Venizelos ise bu antlaşmayı "derin bir melankoli ve hüzün" olarak nitelendirmiştir. Avru Bağı Birle Kuz İsla Bu parçada bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Lozan D) Montrö B) Ankara C) Londra E) Mudanya
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1
25. TBMM, Lozan Barış Antlaşması'nda aşağıdaki
ülkelerin hangisiyle mübadele yapılması kararı-
ni kabul etmiştir?
A) Ermenistan
B) Bulgaristan
C) Yunanistan
D) Gürcistan
E) Azerbaycan
27. Os
pil
ist
u
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1 25. TBMM, Lozan Barış Antlaşması'nda aşağıdaki ülkelerin hangisiyle mübadele yapılması kararı- ni kabul etmiştir? A) Ermenistan B) Bulgaristan C) Yunanistan D) Gürcistan E) Azerbaycan 27. Os pil ist u
9.
Aşağıda verilenlerden hangisinin 1923 - 1933 yılları
arasında Türk dış politikasında yaşanan gelişmeler
arasında olduğu söylenemez?
A)-Musul sorunu
B) Osmanlıdan kalan dış borçlar
Hatay sorunu
D) Nüfus Mübadelesi sorunu
E) Yabancı Okullar sorunu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
9. Aşağıda verilenlerden hangisinin 1923 - 1933 yılları arasında Türk dış politikasında yaşanan gelişmeler arasında olduğu söylenemez? A)-Musul sorunu B) Osmanlıdan kalan dış borçlar Hatay sorunu D) Nüfus Mübadelesi sorunu E) Yabancı Okullar sorunu
8. Aşağıdakilerden hangisinin, 1 Kasım 1922'de Saltanatın
kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez?
A) TBMM'de Ankara'nın resmen başkent olarak kabul edilmesi
B) 1921 Anayasası'nda egemenliğin millete ait olduğuna
dair hükmün bulunması
C) Osmanlı Hükümetinin Lozan Konferansı'na katılmak için
çalışmalar yapması
D) TBMM'nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığına dair
karar alınması
E) Osmanlı Hükümetinin Anadolu'da kazanılan zafere sahip
çıkmaya çalışması
(2021-AYAT -SOS-1)
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
8. Aşağıdakilerden hangisinin, 1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez? A) TBMM'de Ankara'nın resmen başkent olarak kabul edilmesi B) 1921 Anayasası'nda egemenliğin millete ait olduğuna dair hükmün bulunması C) Osmanlı Hükümetinin Lozan Konferansı'na katılmak için çalışmalar yapması D) TBMM'nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığına dair karar alınması E) Osmanlı Hükümetinin Anadolu'da kazanılan zafere sahip çıkmaya çalışması (2021-AYAT -SOS-1)