Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

11. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamıştır. 30 Ağus-
tos'ta Mustafa Kemal Dumlupınar'da orduya bizzat
komuta etmiş ve bu savaşa Başkomutanlık Meydan
Savaşı veya Dumlupınar Meydan Savaşı denmiştir.
Bozguna uğrayan düşman ordusunu takip eden orduya
Mustafa Kemal "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"
emrini vermiştir. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girmiş,
18 Eylül'de ise düşmanı yurttan tamamen çıkarmıştır.
Milli Mücadele'deki son çarpışma bu olup daha sonra
ise müzakere ve anlaşma aşamasına geçilmiştir.
Bu bilgilere göre Büyük Taarruz ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türklerin son savunma savaşıdır.
B) I. Dünya Savaşı'nın son muharebesidir.
C) Türk ordusunun stratejik bir müdafaasıdır.
D) Milli Mücadele'nin diplomasi aşamasını sona erdiren
gelişmedir.
E) Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele aşamasını biti-
ren olaydır.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
11. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamıştır. 30 Ağus- tos'ta Mustafa Kemal Dumlupınar'da orduya bizzat komuta etmiş ve bu savaşa Başkomutanlık Meydan Savaşı veya Dumlupınar Meydan Savaşı denmiştir. Bozguna uğrayan düşman ordusunu takip eden orduya Mustafa Kemal "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermiştir. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girmiş, 18 Eylül'de ise düşmanı yurttan tamamen çıkarmıştır. Milli Mücadele'deki son çarpışma bu olup daha sonra ise müzakere ve anlaşma aşamasına geçilmiştir. Bu bilgilere göre Büyük Taarruz ile ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türklerin son savunma savaşıdır. B) I. Dünya Savaşı'nın son muharebesidir. C) Türk ordusunun stratejik bir müdafaasıdır. D) Milli Mücadele'nin diplomasi aşamasını sona erdiren gelişmedir. E) Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele aşamasını biti- ren olaydır.
5.
İngiliz tarihçi Bernard Lewis "... Böylece Türkiye I. Dünya Sava-
şı'nın yenilmiş devletleri arasında tek olarak, kendi perişanlığından
ayağa kalkmayı başardı ve galipler tarafından kendisine dikte edi-
len barışın şartlarını reddederek kendi şartlarının kabulünü sağla-
dı." sözleri ile Türkler tarafından reddedilen ve galiplere kabul
ettirilen antlaşma ikilisi olarak aşağıdakilerden hangilerini
vurgulamış olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Reddedilen
Sevr
Sevr
Mondros
Mondros
Versay
Kabul ettirilen
Montrö
Lozan
Sevr
Montrö
Lozan
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. İngiliz tarihçi Bernard Lewis "... Böylece Türkiye I. Dünya Sava- şı'nın yenilmiş devletleri arasında tek olarak, kendi perişanlığından ayağa kalkmayı başardı ve galipler tarafından kendisine dikte edi- len barışın şartlarını reddederek kendi şartlarının kabulünü sağla- dı." sözleri ile Türkler tarafından reddedilen ve galiplere kabul ettirilen antlaşma ikilisi olarak aşağıdakilerden hangilerini vurgulamış olabilir? A) B) C) D) E) Reddedilen Sevr Sevr Mondros Mondros Versay Kabul ettirilen Montrö Lozan Sevr Montrö Lozan Diğer sayfaya geçiniz.
12. Büyük Taarruz'un ardından İngilizlerin İstanbul'un boşal-
tılması konusunda herhangi bir girişimde bulunmamala-
rı üzerine harekete geçen TBMM Hükûmeti, savaş için
hazırlıklara başlamış ve Sovyet Rusya ile askerî işbirli-
ğine gideceğini ilan etmiştir.
Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini sağlamaya
yöneliktir?
A) Musul Sorunu'nun çözülmesini
B) TBMM'nin hukuken tanınmasını
C) Silahlı mücadelenin sürdürülmesini
D) İngiliz hükümetinin barışa zorlanmasını
E) Avrupalı devletlerin desteğinin alınmasını
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
12. Büyük Taarruz'un ardından İngilizlerin İstanbul'un boşal- tılması konusunda herhangi bir girişimde bulunmamala- rı üzerine harekete geçen TBMM Hükûmeti, savaş için hazırlıklara başlamış ve Sovyet Rusya ile askerî işbirli- ğine gideceğini ilan etmiştir. Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? A) Musul Sorunu'nun çözülmesini B) TBMM'nin hukuken tanınmasını C) Silahlı mücadelenin sürdürülmesini D) İngiliz hükümetinin barışa zorlanmasını E) Avrupalı devletlerin desteğinin alınmasını
uğu
ğini
da-
benimhocam
5. Mustafa Kemal Atatürk siyasi bağımsızlık kadar eko-
nomik bağımsızlığa da önem vermiştir.
Buna göre Yeni Türk Devleti'nde ekonomik bağım-
sızlığın sağlaması için,
1. aşar vergisinin kaldırılması,
II. Düyun-u Umumiye (Dış Borçlar) İdaresinin kaldırıl-
ması,
III. kapitülasyonların kaldırılması
inkılaplarından hangileri yapılmıştır?
A) Yalnız I
D) ve III
B) Yalnızl
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
uğu ğini da- benimhocam 5. Mustafa Kemal Atatürk siyasi bağımsızlık kadar eko- nomik bağımsızlığa da önem vermiştir. Buna göre Yeni Türk Devleti'nde ekonomik bağım- sızlığın sağlaması için, 1. aşar vergisinin kaldırılması, II. Düyun-u Umumiye (Dış Borçlar) İdaresinin kaldırıl- ması, III. kapitülasyonların kaldırılması inkılaplarından hangileri yapılmıştır? A) Yalnız I D) ve III B) Yalnızl E) II ve III C) I ve II
96
11. Büyük Taarruz sonrası Mudanya'da başlayan
ateşkes görüşmelerinde İsmet Paşa büyük bir
başan kazanarak Doğu Trakya, İstanbul ve Bo-
ğazlar idaresinin TBMM'ye bırakılmasını İtilaf
Devletlerine kabul ettirmiştir.
Bu olayın aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenemez?
A) Kurtuluş Savaşı'nın Lozan'daki politik safha-
sının başlamasına
B) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesine
Lozan Görüşmeleri'ne Ismet Paşa'nın gönde-
rilmesine
D) Misak-ı Milli sınırlarının istenildiği gibi çizil-
mesine
E) Megalo Idea fikrinin darbe yemesine
30
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
96 11. Büyük Taarruz sonrası Mudanya'da başlayan ateşkes görüşmelerinde İsmet Paşa büyük bir başan kazanarak Doğu Trakya, İstanbul ve Bo- ğazlar idaresinin TBMM'ye bırakılmasını İtilaf Devletlerine kabul ettirmiştir. Bu olayın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Kurtuluş Savaşı'nın Lozan'daki politik safha- sının başlamasına B) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesine Lozan Görüşmeleri'ne Ismet Paşa'nın gönde- rilmesine D) Misak-ı Milli sınırlarının istenildiği gibi çizil- mesine E) Megalo Idea fikrinin darbe yemesine 30
lai. Is-
mir Yu-
= yöresi
ri olma-
ri altüst
Atatürk
ücade-
hangi-
sızlığını
mi engel-
artırdığı
ğurmuştur.
4. "İstanbul'da Fransız Olağanüstü Komiseri bulunan Ge-
neral Pelle (Pele) benimle görüşmek üzere İzmir'e geldi.
'Tarafsız Bölge' unvanıyla andığı bir sahaya ordularımızın
girmemesinin uygun olacağını tavsiye etti. Millî Hükûme-
timizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya'yı da kurtar-
madıkça ordularımızın durdurulmasına imkân olmadığı-
ni söyledim."
Mustafa Kemal'in, Büyük Taarruz'un ardından Türk
ulusunun kararlılığını ortaya koyan bu tutumu İtilaf
Devletleri'ni aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır?
Londra Konferansı'nı düzenlemeye
Sevr Antlaşması'nda ufak değişiklikler yapmaya
Aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeye
D) Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalamaya
ÖZDEBİR YAYINLARI
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
lai. Is- mir Yu- = yöresi ri olma- ri altüst Atatürk ücade- hangi- sızlığını mi engel- artırdığı ğurmuştur. 4. "İstanbul'da Fransız Olağanüstü Komiseri bulunan Ge- neral Pelle (Pele) benimle görüşmek üzere İzmir'e geldi. 'Tarafsız Bölge' unvanıyla andığı bir sahaya ordularımızın girmemesinin uygun olacağını tavsiye etti. Millî Hükûme- timizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya'yı da kurtar- madıkça ordularımızın durdurulmasına imkân olmadığı- ni söyledim." Mustafa Kemal'in, Büyük Taarruz'un ardından Türk ulusunun kararlılığını ortaya koyan bu tutumu İtilaf Devletleri'ni aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır? Londra Konferansı'nı düzenlemeye Sevr Antlaşması'nda ufak değişiklikler yapmaya Aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeye D) Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalamaya ÖZDEBİR YAYINLARI
26. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili olmayan du-
rum aşağıdakilerden hangisidir? Mas
Türk Devleti'ni TBMM'nin temsil
AGörüşmelerde
etmesi
BY Işgal güçlerinin İstanbul'dan tamamen çekilmesi
C) Boğazların TBMM Hükümeti'ne devredilmesi
D) Doğu Trakya'nın diplomatik yolla işgalden kurtarıl-
masi
Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler döneminin sona
ermesi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
26. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili olmayan du- rum aşağıdakilerden hangisidir? Mas Türk Devleti'ni TBMM'nin temsil AGörüşmelerde etmesi BY Işgal güçlerinin İstanbul'dan tamamen çekilmesi C) Boğazların TBMM Hükümeti'ne devredilmesi D) Doğu Trakya'nın diplomatik yolla işgalden kurtarıl- masi Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler döneminin sona ermesi
4.
10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'na
göre “Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe
geçebilecek, boğazlarla ilgili her türlü işlem uluslararası
boğazlar komisyonu tarafından yürütülecektir. Komisyonda
Türk üye bulunmayacaktır." kararı alınmıştır.
Bu karara göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabi-
lir?
A) Boğazların ticari önemi artmıştır.
B) Osmanlının egemenlik hakları sınırlandırılmıştır.
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü korunmuştur.
D) Kapitülasyonlar genişletilmiştir.
İtilaf Devletleri güç kaybetmiştir.
5.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
4. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'na göre “Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, boğazlarla ilgili her türlü işlem uluslararası boğazlar komisyonu tarafından yürütülecektir. Komisyonda Türk üye bulunmayacaktır." kararı alınmıştır. Bu karara göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabi- lir? A) Boğazların ticari önemi artmıştır. B) Osmanlının egemenlik hakları sınırlandırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü korunmuştur. D) Kapitülasyonlar genişletilmiştir. İtilaf Devletleri güç kaybetmiştir. 5.
3.
Lozan Antlaşması'na dayanarak Türk hükümeti 1925 yılın-
da, "Azınlık okullarında Türkçe, Tarih, Coğrafya derslerinin
Türk öğretmenler tarafından okutulması ve Türk müfettişler-
ce denetlenmesi" yönünde karar almıştır. Bu duruma tepki
gösteren Avrupalı devletler azınlık okulları ile ilgili görüşme
talebinde bulunmuş, ancak Türk hükümeti bu talebi reddet-
miştir.
Buna göre Türk hükümetinin,
bağımsızlık,
II. eşitlik,
u egemenlik
anlayışlarından hangilerini korumaya çalıştığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
S
r
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
3. Lozan Antlaşması'na dayanarak Türk hükümeti 1925 yılın- da, "Azınlık okullarında Türkçe, Tarih, Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması ve Türk müfettişler- ce denetlenmesi" yönünde karar almıştır. Bu duruma tepki gösteren Avrupalı devletler azınlık okulları ile ilgili görüşme talebinde bulunmuş, ancak Türk hükümeti bu talebi reddet- miştir. Buna göre Türk hükümetinin, bağımsızlık, II. eşitlik, u egemenlik anlayışlarından hangilerini korumaya çalıştığı söylene- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 6. S r
8.
Türkiye dış politikada yaşadığı aşağıdaki
sorunlardan hangisini Tevfik-Rüştü Aras'ın
dışişleri bakanlığı döneminde çözüme
kavuşturduğu söylenemez?
A) Musul Sorunu
B) Hatay Sorunu
C)
D)
E) Bozkurt-Lotus Sorunu
Boğazlar Sorunu
Etabli Sorunu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
8. Türkiye dış politikada yaşadığı aşağıdaki sorunlardan hangisini Tevfik-Rüştü Aras'ın dışişleri bakanlığı döneminde çözüme kavuşturduğu söylenemez? A) Musul Sorunu B) Hatay Sorunu C) D) E) Bozkurt-Lotus Sorunu Boğazlar Sorunu Etabli Sorunu
u
a
I
6
18
4. Milli Mücadele sürecinde yaşanan;
I.
1. İnönü Muharebesi'nden sonra yapılan Londra
Konferansı'ndan bir sonuç çıkmaması,
II. Moskova Antlaşmasuike Batum'un Gürcistan'a bıra-
kılması,
III. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İtilaf
Devletleri'nin yaptığı ateşkes önerilerinin TBMM
tarafından reddedilmesi
gelişmelerinden hangilerinin Misak-ı Milli'den ödün
vermeme politikası doğrultusunda ortaya çıktığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalp
C) Yalnız III
E) Il ve t
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
u a I 6 18 4. Milli Mücadele sürecinde yaşanan; I. 1. İnönü Muharebesi'nden sonra yapılan Londra Konferansı'ndan bir sonuç çıkmaması, II. Moskova Antlaşmasuike Batum'un Gürcistan'a bıra- kılması, III. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin yaptığı ateşkes önerilerinin TBMM tarafından reddedilmesi gelişmelerinden hangilerinin Misak-ı Milli'den ödün vermeme politikası doğrultusunda ortaya çıktığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalp C) Yalnız III E) Il ve t Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lozan Barış Antlaşması'nda Borçlarla ilgili hükümde;
Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlerin kendi borç-
larını ödeyeceği Türkiye'nin ise kendi payına düşeni
taksitlerle ödeyeceği maddesi yer almıştır.
Bu madde ile yeni Türk devletiyle ilgili olarak;
NI. ekonomik yükümlülükler içerdiği,
II. borçlar konusunda anlaşmaya varıldığı,
III. borçların tamamının Lozan sonrası ödendiği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
visbruzemno mor
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Lozan Barış Antlaşması'nda Borçlarla ilgili hükümde; Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlerin kendi borç- larını ödeyeceği Türkiye'nin ise kendi payına düşeni taksitlerle ödeyeceği maddesi yer almıştır. Bu madde ile yeni Türk devletiyle ilgili olarak; NI. ekonomik yükümlülükler içerdiği, II. borçlar konusunda anlaşmaya varıldığı, III. borçların tamamının Lozan sonrası ödendiği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? visbruzemno mor A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
1.
28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mebusan Meclisinde
kabul edilen Misakımilli'de "Siyasi, mali, adli içerikli
engeller kabul edilmeyecektir." kararı alınmıştır.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisine karşı bir tepki
taşıdığı söylenemez?
A) Dış borçlara
C) Azınlık haklarına
ekapitu
BYKapitülasyonlara
D) Sınır ihlallerine
✓
E) Ulusal egemenlik
3.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
1. 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımilli'de "Siyasi, mali, adli içerikli engeller kabul edilmeyecektir." kararı alınmıştır. Bu kararın aşağıdakilerden hangisine karşı bir tepki taşıdığı söylenemez? A) Dış borçlara C) Azınlık haklarına ekapitu BYKapitülasyonlara D) Sınır ihlallerine ✓ E) Ulusal egemenlik 3.
2.
delini siz ödersiniz, size
-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlenin
anlamına en yakındır?
El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
eytanın dostluğu darağacına kadardır.
TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Mos-
kova Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır:
●
Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası
bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
• Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye; Batum Gür-
cistan'a bırakılacaktır.
• Boğazların geleceğine Karadeniz'e kıyısı olan
ülkelerin katılacağı konferansta karar verilecek-
tir.
• Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçecek-
tir.
Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi ileri sürülemez?
A) Türkiye'nin doğu sınırlarının güvenliğinin sağ-
landığı
B) Mîsâk-ı Millî ile belirlenen sınırlardan taviz veril-
diği
+
C) Dış politikada Sovyet Rusya ile birlikte hareket
etme kararı alındığı +
BİLİM ANAHTARI YA NDA
D) Boğazlar sorununun Avrupalı devletlerin görüş-
leri doğrultusunda çözüme kavuştuğu
E) Sovyet Rusya'nın, Türkiye'nin bağımsızlığına
saygı gösterdiği +
4.
12
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2. delini siz ödersiniz, size -Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır? El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. eytanın dostluğu darağacına kadardır. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Mos- kova Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır: ● Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. • Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye; Batum Gür- cistan'a bırakılacaktır. • Boğazların geleceğine Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılacağı konferansta karar verilecek- tir. • Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçecek- tir. Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden han- gisi ileri sürülemez? A) Türkiye'nin doğu sınırlarının güvenliğinin sağ- landığı B) Mîsâk-ı Millî ile belirlenen sınırlardan taviz veril- diği + C) Dış politikada Sovyet Rusya ile birlikte hareket etme kararı alındığı + BİLİM ANAHTARI YA NDA D) Boğazlar sorununun Avrupalı devletlerin görüş- leri doğrultusunda çözüme kavuştuğu E) Sovyet Rusya'nın, Türkiye'nin bağımsızlığına saygı gösterdiği + 4. 12
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Saltanat hangi gelişmenin ardından kaldırılmıştır?
2. Ankara'nın hangi özellikleri başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur?
3. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?
4. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla bu bakanlığın yerine hangi kurumlar kurulmuştur?
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Saltanat hangi gelişmenin ardından kaldırılmıştır? 2. Ankara'nın hangi özellikleri başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur? 3. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? 4. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla bu bakanlığın yerine hangi kurumlar kurulmuştur?
33.
Halktan para toplanarak kuvayımilliye teşkilatı oluşturuldu.
Üsteğmen Mehmet Sait'in "Şahin" takma adıyla Kuvayımilliye
Komutanlığı'na atanması ile halk örgütlü bir güç haline geldi.
Kent, "Semt Teşkilatı" adı verilen 27 bölgeye ayrıldı.
Milli Mücadele Dönemi'ne ait yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki
lerden hangisindeki direniş ile ilgilidir?
A) Urfa
D) Antep
A) Yalnız I
B) Maraş
34. "İlk Türk devletlerinde kağan Gök Tengri tarafından geniş yet-
kilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetki-
sine sahip olmasına rağmen, devlet işlerinde danışmaya önem
verirdi." ifadesini kullanan bir tarihçinin, bu yargısına;
V
D) I ve III
E) Hatay
1. Kurultay,
II. Divan-ı Saltanat,
III. Âyan Meclisi
kurumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir?
B) Yalnız II
C) İzmir
E) I, II ve III
C) I ve II
36
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
33. Halktan para toplanarak kuvayımilliye teşkilatı oluşturuldu. Üsteğmen Mehmet Sait'in "Şahin" takma adıyla Kuvayımilliye Komutanlığı'na atanması ile halk örgütlü bir güç haline geldi. Kent, "Semt Teşkilatı" adı verilen 27 bölgeye ayrıldı. Milli Mücadele Dönemi'ne ait yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki lerden hangisindeki direniş ile ilgilidir? A) Urfa D) Antep A) Yalnız I B) Maraş 34. "İlk Türk devletlerinde kağan Gök Tengri tarafından geniş yet- kilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetki- sine sahip olmasına rağmen, devlet işlerinde danışmaya önem verirdi." ifadesini kullanan bir tarihçinin, bu yargısına; V D) I ve III E) Hatay 1. Kurultay, II. Divan-ı Saltanat, III. Âyan Meclisi kurumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir? B) Yalnız II C) İzmir E) I, II ve III C) I ve II 36