Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

11. Osmanlı Devleti'nde,
I. dirlik,
II. öşri,
III. haraci
✓
topraklarından hangilerinin gelirleri devlet memurları-
na maaş karşılığı olarak verilirdi?
A) Yalnız I
DI ve II
B) Yalnız II
E
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
11. Osmanlı Devleti'nde, I. dirlik, II. öşri, III. haraci ✓ topraklarından hangilerinin gelirleri devlet memurları- na maaş karşılığı olarak verilirdi? A) Yalnız I DI ve II B) Yalnız II E E) I ve III C) Yalnız III
plu'nun
erin
U
eniş
skes
k
YAY
(
Deneme - 2
33. Milli Kongre Cemiyeti ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kuvay-i Milliye tabirini ilk kez bu cemiyet kullanmıştır.
B) Bu cemiyet diğerlerinden farklı olarak daha çok
basın yoluyla faaliyet göstermiştir.
C) Erzurum Kongresi, bu cemiyet tarafından
düzenlenmiştir.
TYA
D) Bütün yararlı cemiyetlerin tek isim altında birleşmesi
gerektiğini dile getiren ilk cemiyet olmuştur.
E) Doktor Esat Paşa'nın liderliğinde partiler üstü bir
teşkilat olarak kurulmuştur.
10 BN (0
shez (A
AYT/Türk D
Edebiyatı-S
35.
188
püs
değ
sün
. 73
gä
Gi
Endone
11. Je
JH.
duru
A) TV
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
plu'nun erin U eniş skes k YAY ( Deneme - 2 33. Milli Kongre Cemiyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Kuvay-i Milliye tabirini ilk kez bu cemiyet kullanmıştır. B) Bu cemiyet diğerlerinden farklı olarak daha çok basın yoluyla faaliyet göstermiştir. C) Erzurum Kongresi, bu cemiyet tarafından düzenlenmiştir. TYA D) Bütün yararlı cemiyetlerin tek isim altında birleşmesi gerektiğini dile getiren ilk cemiyet olmuştur. E) Doktor Esat Paşa'nın liderliğinde partiler üstü bir teşkilat olarak kurulmuştur. 10 BN (0 shez (A AYT/Türk D Edebiyatı-S 35. 188 püs değ sün . 73 gä Gi Endone 11. Je JH. duru A) TV
C) Tvett
at
2
Paylaşım Yayınları
4. TBMM Hükûmeti ile İtilaf Devletleri arasında 24
Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış
Antlaşması'nın,
●
●
●
●
Kapitülasyonlar kaldırılacak,
Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı
kabul edilecek,
Boğazların iki yakası askerden arındırılarak
silahsızlandırılacak,
Yunanistan, savaş tazminatı olarak Meriç
Nehri'nin batısındaki Karaağaç'ı Türkiye'ye
verecek.
maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik
haklarının sınırlandığına
B) Yunanistanın savaşta yenildiğini kabul ettiğine
CDiş güçlerin, azınlık haklarının bahane ederek
Türkiye'nin iç işlerine karışmasının önlendiğine
DYOsmanlı Devleti'nden kalma ekonomik kısıtlamaların
kaldırıldığına
Q
E) Türkiye'nin kendine yönelik ittifakları engellemeye
çalıştığına
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
C) Tvett at 2 Paylaşım Yayınları 4. TBMM Hükûmeti ile İtilaf Devletleri arasında 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın, ● ● ● ● Kapitülasyonlar kaldırılacak, Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek, Boğazların iki yakası askerden arındırılarak silahsızlandırılacak, Yunanistan, savaş tazminatı olarak Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç'ı Türkiye'ye verecek. maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarının sınırlandığına B) Yunanistanın savaşta yenildiğini kabul ettiğine CDiş güçlerin, azınlık haklarının bahane ederek Türkiye'nin iç işlerine karışmasının önlendiğine DYOsmanlı Devleti'nden kalma ekonomik kısıtlamaların kaldırıldığına Q E) Türkiye'nin kendine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına
57-
5.
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Devleti, Lozan Ant-
laşması sonrası aşağıdaki konuların hangisinde
sorun yaşamamıştır?
A) Boğazlar
B) Savaş Tazminatı
C) Dış Borçlar
D Yabancı Okullar
E)
Musul - Kerkük
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
57- 5. Atatürk Dönemi'nde Türkiye Devleti, Lozan Ant- laşması sonrası aşağıdaki konuların hangisinde sorun yaşamamıştır? A) Boğazlar B) Savaş Tazminatı C) Dış Borçlar D Yabancı Okullar E) Musul - Kerkük
34. Düzenli ordunun I. İnönü Muharebesi'ni kazanması; İtilaf Dev-
letleri'nin Londra Konferansı'nı toplamasına, Rusya ile TBMM
arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin ha-
zırlamıştır.
Türkiye'nin aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağlama-
sında bu gelişmelerin etkisi olmamıştır?
Türk-Yunan sınırının belirlenmesi
BRusya'nın kapitülasyonları kaldırması
İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükûmetini resmen tanıması
D) Misakımilli'nin Avrupa kamuoyuna duyurulması
TBMM'nin dış politikada Rusya'nın desteğini kazanması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
34. Düzenli ordunun I. İnönü Muharebesi'ni kazanması; İtilaf Dev- letleri'nin Londra Konferansı'nı toplamasına, Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin ha- zırlamıştır. Türkiye'nin aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağlama- sında bu gelişmelerin etkisi olmamıştır? Türk-Yunan sınırının belirlenmesi BRusya'nın kapitülasyonları kaldırması İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükûmetini resmen tanıması D) Misakımilli'nin Avrupa kamuoyuna duyurulması TBMM'nin dış politikada Rusya'nın desteğini kazanması
TYT/Sosyal Bilimler
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-
toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrı
SOSYAL BİLİMLEI
1. Atatürk Nutuk'ta "Milletimizin kurduğu yeni devletin.
mukadderatina, işlerine, bağımsızlığına, unvanı ne
olursa olsun hiç kimseyi karıştıramayız." demiştir.
Atatürk'ün bu sözleri ile;
1. Ankara'nın başkent yapılması,
II. halifeliğin kaldırılması,
III. saltanatın kaldırılması
gelişmelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
TYT/Sosyal Bilimler 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11- toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrı SOSYAL BİLİMLEI 1. Atatürk Nutuk'ta "Milletimizin kurduğu yeni devletin. mukadderatina, işlerine, bağımsızlığına, unvanı ne olursa olsun hiç kimseyi karıştıramayız." demiştir. Atatürk'ün bu sözleri ile; 1. Ankara'nın başkent yapılması, II. halifeliğin kaldırılması, III. saltanatın kaldırılması gelişmelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Çözüm Yayınları
5. Misakımilli'de, "Ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar
kaldırılmalıdır." kararı yer almıştır.
Buna göre Lozan Antlaşması'nda kabul edilen,
1. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından
yönetilecektir.
II. Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) İdaresi
kaldırılacaktır.
III. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
kararlarından hangilerinin Misak-ı Millî kararları ile
uyumlu olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Çözüm Yayınları 5. Misakımilli'de, "Ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır." kararı yer almıştır. Buna göre Lozan Antlaşması'nda kabul edilen, 1. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. II. Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) İdaresi kaldırılacaktır. III. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. kararlarından hangilerinin Misak-ı Millî kararları ile uyumlu olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive III E) I, II ve III C) I ve II
8. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın
Yeni Türk Devleti'ne sağladığı kazanımlardan biri
değildir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Tam bağımsızlığın tescil edilmesi
C) Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
D) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
E) Düyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılması b
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
8. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın Yeni Türk Devleti'ne sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Tam bağımsızlığın tescil edilmesi C) Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması D) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması E) Düyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılması b
24
A
TYT/SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER TESTI
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahl
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için aynılan kısmına işaretleyin
1.
Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre
farklılıklar göstermiştir. Örneğin Neolitik (Yeni Taş) Devir,
Mezopotamya'da MO 10.000, Anadolu'da MÖ 8500, Mısır'da
MÖ 5000'li yıllarda başlamıştır.
A
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi-
dir?
A) Önemli gelişmelerin Taş Devri'nde yaşandığının
B) Göçebe yaşayan toplumların daha fazla geliştiğinin
C Toplumların bilgi birikimlerini yeni kuşaklara aktarılma-
sını sağlayamadığının
DY Göçlerin bilimsel gelişmeleri yavaşlattığının
E), Toplumların gelişim düzeyleri arasında farklılıklar oldu-
ğunun
XI. yüzyılda Anadolu'daki genel durum, Türkler için umut
verici olmuş ve Anadolu'nun fethini kolaylaştırmıştır Di
3. XIX. yüzy
birliklerini
dengeyi de
4.
Rusya, Ire
yayılmacı
Buna gör
L
Ru
IL
Air
fir
III In
ya
yargıların
A) Yalnız
Milli Mü
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
24 A TYT/SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLER TESTI 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahl dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için aynılan kısmına işaretleyin 1. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir. Örneğin Neolitik (Yeni Taş) Devir, Mezopotamya'da MO 10.000, Anadolu'da MÖ 8500, Mısır'da MÖ 5000'li yıllarda başlamıştır. A Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi- dir? A) Önemli gelişmelerin Taş Devri'nde yaşandığının B) Göçebe yaşayan toplumların daha fazla geliştiğinin C Toplumların bilgi birikimlerini yeni kuşaklara aktarılma- sını sağlayamadığının DY Göçlerin bilimsel gelişmeleri yavaşlattığının E), Toplumların gelişim düzeyleri arasında farklılıklar oldu- ğunun XI. yüzyılda Anadolu'daki genel durum, Türkler için umut verici olmuş ve Anadolu'nun fethini kolaylaştırmıştır Di 3. XIX. yüzy birliklerini dengeyi de 4. Rusya, Ire yayılmacı Buna gör L Ru IL Air fir III In ya yargıların A) Yalnız Milli Mü
D)
E) Hint Deniz Seferleri
rasında yapılan ilk 14. Osmanlı Devleti hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın
son seferi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgrad
hocam
D) Zigetvar
B) Rodos
E) Viyana
C) Budin
2.
H
Ar
pa
A)
B
C
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
D) E) Hint Deniz Seferleri rasında yapılan ilk 14. Osmanlı Devleti hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi aşağıdakilerden hangisidir? A) Belgrad hocam D) Zigetvar B) Rodos E) Viyana C) Budin 2. H Ar pa A) B C
Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılması üzerine Türk
ordusu yönünü kuzeye çevirmiş ve İngiltere ile savaşın
eşiğine gelmiştir. Fransa ve İtalya'nın İngiltere'ye baskı
uygulaması, Sovyet Rusya'nın TBMM'nin yanında yer al-
ması sonucunda Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalan-
mıştır. Anlaşma sonucunda Doğu Trakya, Boğazlar ve
İstanbul TBMM'ye bırakılmıştır.
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) İtilaf Devletleri arasında bir görüş ayrılığının yaşan-
dığı
B) TBMM'nin dış politikada kararlı bir tutum sergilediği
C) İngiltere'nin TBMM karşısında tek başına kaldığı
D) TBMM'nin diplomatik yollarla bazı bölgeleri savaş
yapmadan ele geçirdiği
E) İstanbul Hükümeti'nin Mudanya Ateşkes Anlaşması'
nin imzalanmasında etkili olduğu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılması üzerine Türk ordusu yönünü kuzeye çevirmiş ve İngiltere ile savaşın eşiğine gelmiştir. Fransa ve İtalya'nın İngiltere'ye baskı uygulaması, Sovyet Rusya'nın TBMM'nin yanında yer al- ması sonucunda Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalan- mıştır. Anlaşma sonucunda Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul TBMM'ye bırakılmıştır. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) İtilaf Devletleri arasında bir görüş ayrılığının yaşan- dığı B) TBMM'nin dış politikada kararlı bir tutum sergilediği C) İngiltere'nin TBMM karşısında tek başına kaldığı D) TBMM'nin diplomatik yollarla bazı bölgeleri savaş yapmadan ele geçirdiği E) İstanbul Hükümeti'nin Mudanya Ateşkes Anlaşması' nin imzalanmasında etkili olduğu
5.
Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisinin yetkilerinin ve
yeni yönetim yapısının esaslarının belirlenmesi için yeni
bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyaçlara cevap
verebilmek için meclis, günün şartlarına göre Teşkilat-ı
Esasi adıyla yeni bir anayasa hazırladı. Bu anayasanın
önemli maddeleri şunlardır:
TYT
●
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• Yasama ve yürütme yetkileri, milletin tek temsilcisi
olan BMM'de toplanır.
●
Büyük Millet Meclisinin başkanı, hükümetin de
başkanıdır.
• TBMM seçimleri 2 yılda bir yapılır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
biryği
A) Anayasanın işleyişinde güçler birliği ilkesi esas
alınmıştır.
B) Meclis başkanı, yasama ve yürütmenin başı kabul
edilmiştir.
ragghin
C) Meclis hükûmeti sistemi benimsenmiştir.
D) Saltanat kaldırılmış, millî egemenliğe geçilmiştir.
E) Yönetim şeklinin değişeceğine işaret edilmiştir.
7.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisinin yetkilerinin ve yeni yönetim yapısının esaslarının belirlenmesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için meclis, günün şartlarına göre Teşkilat-ı Esasi adıyla yeni bir anayasa hazırladı. Bu anayasanın önemli maddeleri şunlardır: TYT ● Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. • Yasama ve yürütme yetkileri, milletin tek temsilcisi olan BMM'de toplanır. ● Büyük Millet Meclisinin başkanı, hükümetin de başkanıdır. • TBMM seçimleri 2 yılda bir yapılır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? biryği A) Anayasanın işleyişinde güçler birliği ilkesi esas alınmıştır. B) Meclis başkanı, yasama ve yürütmenin başı kabul edilmiştir. ragghin C) Meclis hükûmeti sistemi benimsenmiştir. D) Saltanat kaldırılmış, millî egemenliğe geçilmiştir. E) Yönetim şeklinin değişeceğine işaret edilmiştir. 7.
3. Atatürk'ün "Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan
beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı
sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir
belgedir." şeklinde ifade ettiği antlaşma aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Mudanya Ateşkes Anlaşması
nel B) Lozan Barış Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Barış Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
brisxuY
nabraliglid
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
3. Atatürk'ün "Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir." şeklinde ifade ettiği antlaşma aşağıdakiler- den hangisidir? A) Mudanya Ateşkes Anlaşması nel B) Lozan Barış Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Gümrü Barış Antlaşması E) Moskova Antlaşması brisxuY nabraliglid
2. Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin birçok önemli sorununu
çözmesine rağmen bazı problemleri beraberinde getirmiş-
tir.
Buna göre, Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen;
Musul sorunu,
Boğazlar sorunu,
HT. Nüfus mübadelesi
konularından hangileri Türkiye Cumhuriyeti'ni Lozan
sonrasında da uğraştırmıştır?
A) Yalniz
D) ve II
ermeni
B) Yalniz it
EVI, Hve
C) Yalnız !!!
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2. Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin birçok önemli sorununu çözmesine rağmen bazı problemleri beraberinde getirmiş- tir. Buna göre, Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen; Musul sorunu, Boğazlar sorunu, HT. Nüfus mübadelesi konularından hangileri Türkiye Cumhuriyeti'ni Lozan sonrasında da uğraştırmıştır? A) Yalniz D) ve II ermeni B) Yalniz it EVI, Hve C) Yalnız !!!
x) = x² - 4x + 5
munun sabit te
kaçtır?
it trimi
cat say!
10.
Parasal Hükümler
(Osmanlı Devlet
Borçları)
Boğazlar
no
Osmanlı devlet borçları Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan ve ondan toprak
alan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye payına düşen borcu yıllık taksitler hå-
linde üstlendi. Osmanlı Devleti'nin temel gelirlerini kontrol eden Düyün-i Umumiye
Teşkilatı kaldırıldı.
Azınlıklar
(Gayrimüslimler)
Sovyet Rusya ve Bulgaristan, sadece Boğazlar ile ilgili görüşmelere katılmak için
konferansta hazır bulunmuşlardır. Boğazlar'ın yönetimi, başkanı Türk olan uluslara-
rası bir komisyona bırakıldı. Boğazlar'dan geçişin serbest olması ve Boğazlar'ın si-
lahlardan arındırılması kararlaştırıldı.
Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak, Türklerle aynı
haklara sahip olacaklardır. Bozcaada, Gökçeada ve İstanbul'daki Rumlar ile Batı
Trakya'daki Türkler hariç, diğer yerlerdeki Türkler ve Rumlar yer değiştirecektir.
Lozan Barış Antlaşması'nda alınan bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkler ve Rumlar arasında mübadele kararı alınmıştır.
B) Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı sağlanmıştır.
Boğazlarda Türkiye'nin egemenliği sarsılmıştır.
D) Kapitülasyonların devamına karar verilmiştir.
14
ysmestio tenisye
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
x) = x² - 4x + 5 munun sabit te kaçtır? it trimi cat say! 10. Parasal Hükümler (Osmanlı Devlet Borçları) Boğazlar no Osmanlı devlet borçları Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan ve ondan toprak alan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye payına düşen borcu yıllık taksitler hå- linde üstlendi. Osmanlı Devleti'nin temel gelirlerini kontrol eden Düyün-i Umumiye Teşkilatı kaldırıldı. Azınlıklar (Gayrimüslimler) Sovyet Rusya ve Bulgaristan, sadece Boğazlar ile ilgili görüşmelere katılmak için konferansta hazır bulunmuşlardır. Boğazlar'ın yönetimi, başkanı Türk olan uluslara- rası bir komisyona bırakıldı. Boğazlar'dan geçişin serbest olması ve Boğazlar'ın si- lahlardan arındırılması kararlaştırıldı. Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak, Türklerle aynı haklara sahip olacaklardır. Bozcaada, Gökçeada ve İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç, diğer yerlerdeki Türkler ve Rumlar yer değiştirecektir. Lozan Barış Antlaşması'nda alınan bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türkler ve Rumlar arasında mübadele kararı alınmıştır. B) Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı sağlanmıştır. Boğazlarda Türkiye'nin egemenliği sarsılmıştır. D) Kapitülasyonların devamına karar verilmiştir. 14 ysmestio tenisye T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ. DİN KÜLTÜRÜ VE
10.
BULGARİSTAN
Gökçeada
Bozcaada
✓
EGE
DENİZİ
Edirne
8
Tekirdag
Çanakkale
MARMARA
DENIZI
Balıkesir
Aydın
istanbul
Muğla
Uşak
Denizli
Lozan Antlaşması'na
göre sınırlar
Izmit
Eskisehir
Kütahya
Afyon
Antalya
Zonguldak
Bolu
AKDENİZ
Ankara
Konya
KARADENİZ
Sinop
Kastamonu
Samsun
Çorum
Mersin
Amasya
Kayseri
Adana
Hatay
Sivas
Maraş
Ordu
Halep
Antep Urfa
Uluslararası Boğazlar Komisyonu
Trabzon
Erzincan
Elazığ
SURİYE
Bu haritaya göre, Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye-Irak sınırı ile ilgili sorunu çözüme kavuşturamamıştır
B) Türkiye'nin, Boğazlar üzerindeki hâkimiyetini kesinleştirmiştir.
Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının şekillenmesine katkı sağlamıştır.
D) Anadolu'nun büyük bölümündeki işgalleri sona erdiren diplomatik bir zaferdir.
Rize
Batum
Erzurum
Mus
Diyarbakır
Mardin
SOVYETLER
BİRLİĞİ
Ardaban
Kars
Van
Hakkâri
Musul
İRAN
IRAK
Türkiye ile İngiltere arasında
9 ay içerisinde yapılacak
görüşmelerle belirlenecek sınır
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
10. BULGARİSTAN Gökçeada Bozcaada ✓ EGE DENİZİ Edirne 8 Tekirdag Çanakkale MARMARA DENIZI Balıkesir Aydın istanbul Muğla Uşak Denizli Lozan Antlaşması'na göre sınırlar Izmit Eskisehir Kütahya Afyon Antalya Zonguldak Bolu AKDENİZ Ankara Konya KARADENİZ Sinop Kastamonu Samsun Çorum Mersin Amasya Kayseri Adana Hatay Sivas Maraş Ordu Halep Antep Urfa Uluslararası Boğazlar Komisyonu Trabzon Erzincan Elazığ SURİYE Bu haritaya göre, Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkiye-Irak sınırı ile ilgili sorunu çözüme kavuşturamamıştır B) Türkiye'nin, Boğazlar üzerindeki hâkimiyetini kesinleştirmiştir. Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının şekillenmesine katkı sağlamıştır. D) Anadolu'nun büyük bölümündeki işgalleri sona erdiren diplomatik bir zaferdir. Rize Batum Erzurum Mus Diyarbakır Mardin SOVYETLER BİRLİĞİ Ardaban Kars Van Hakkâri Musul İRAN IRAK Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak görüşmelerle belirlenecek sınır