Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

TEST-1
1. Rumeli Hisarı'nın inşa edilmesinden rahatsız olan Bizans im-
paratorunun elçilerine II. Mehmet şu cevabı vermişti:
"Niçin şikâyet ediyorsunuz? Kentinize karşı kale yaptırmıyo-
rum. Topraklarımın güvenliğini sağlamak, antlaşmalara kar-
şı gelmek değildir. Macarlarla anlaşmış olan imparatorunu-
zun babamın Avrupa'ya geçişine nasıl engel olduğunu unut-
tunuz mu? Kadırgalarınız yolu kapattığı için Cenevizlilerden
yardım istemek zorunda kalmıştı. Ben, o zamanlar Edir-
ne'deydim ve çok gençtim. Müslümanlar kaygı içinde kıvra-
nırken siz onların felaketini hazırlıyordunuz. Babam, Varna
Savaşı'ndan sonra, Avrupa kıyısında bir hisar yaptırmaya
ant içmişti. İşte ben bu andı yerine getiriyorum. Kendi top-
raklarım üzerinde istediğim bir şeyi yapmamı kontrol etme
hak ve gücüne sahip misiniz?
Bu metinden hareketle Bizans ve Osmanlı Devleti ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa devletleriyle
işbirliği yaptığı
B) Osmanlı Devleti'nin boğazı kontrol altında tutmak iste-
diği
C) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmak is-
tediği
D) Bizans'ın Osmanlı taht kavgalarına karıştığı
E) Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına
vurgu yaptığı
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
TEST-1 1. Rumeli Hisarı'nın inşa edilmesinden rahatsız olan Bizans im- paratorunun elçilerine II. Mehmet şu cevabı vermişti: "Niçin şikâyet ediyorsunuz? Kentinize karşı kale yaptırmıyo- rum. Topraklarımın güvenliğini sağlamak, antlaşmalara kar- şı gelmek değildir. Macarlarla anlaşmış olan imparatorunu- zun babamın Avrupa'ya geçişine nasıl engel olduğunu unut- tunuz mu? Kadırgalarınız yolu kapattığı için Cenevizlilerden yardım istemek zorunda kalmıştı. Ben, o zamanlar Edir- ne'deydim ve çok gençtim. Müslümanlar kaygı içinde kıvra- nırken siz onların felaketini hazırlıyordunuz. Babam, Varna Savaşı'ndan sonra, Avrupa kıyısında bir hisar yaptırmaya ant içmişti. İşte ben bu andı yerine getiriyorum. Kendi top- raklarım üzerinde istediğim bir şeyi yapmamı kontrol etme hak ve gücüne sahip misiniz? Bu metinden hareketle Bizans ve Osmanlı Devleti ile il- gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa devletleriyle işbirliği yaptığı B) Osmanlı Devleti'nin boğazı kontrol altında tutmak iste- diği C) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmak is- tediği D) Bizans'ın Osmanlı taht kavgalarına karıştığı E) Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına vurgu yaptığı
ve
sa Mezopotamya'da Asurlular tarafın-
imiştir.
müzden 5000 yıl önce bulunmuştur.
ir topraklarında kâğıt olarak kullanıl-
smasi Hititler ve Mısırlılar arasında
neski yazı örneklerine MÔ 1100
i civarında Kültepe Karumu'nda
N YAYINLARI
D) Tenkit
11. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında
kullanılan yardımcı bilim dalları arasında doğru
dan yer almaz?
A) Arkeoloji
C) Astronomi
12. Bir yerlesi
B) Kronoloji
D) Paleografya
E) Diplomatik
2. Dünya'da bilinen
takvimini hangi u
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
ve sa Mezopotamya'da Asurlular tarafın- imiştir. müzden 5000 yıl önce bulunmuştur. ir topraklarında kâğıt olarak kullanıl- smasi Hititler ve Mısırlılar arasında neski yazı örneklerine MÔ 1100 i civarında Kültepe Karumu'nda N YAYINLARI D) Tenkit 11. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan yardımcı bilim dalları arasında doğru dan yer almaz? A) Arkeoloji C) Astronomi 12. Bir yerlesi B) Kronoloji D) Paleografya E) Diplomatik 2. Dünya'da bilinen takvimini hangi u
Stratejisi (1774-1914)
4. 1908'de Boğazlar ve Makedonya Sorunu'nu görüşmek
üzere Avrupalı devletlerin Reval'de bir araya gelmeleri
Osmanlı Devleti'nde;
I. Islahat Fermanı'nın yayımlanması,
II. Tanzimat Fermanı'nın ilanı,
III. II. Meşrutiyet'in ilanı
gelişmelerinden hangilerini beraberinde getirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Stratejisi (1774-1914) 4. 1908'de Boğazlar ve Makedonya Sorunu'nu görüşmek üzere Avrupalı devletlerin Reval'de bir araya gelmeleri Osmanlı Devleti'nde; I. Islahat Fermanı'nın yayımlanması, II. Tanzimat Fermanı'nın ilanı, III. II. Meşrutiyet'in ilanı gelişmelerinden hangilerini beraberinde getirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
n
7
8. Atatürk Döneminde gündeme gelen;
1. çok partili yaşama geçiş denemeleri,
II. boğazlar sorunu,
III. demir yollarının millileştirilmesi
konularından hangilerinde istenilen amaca ulaşıldığı
söylenemez?
AXYalnız I
1-A
D) I ve II
2-E
B) Yalnız II
3-A
4-E
E) II ve III
5-D 6-E
C) Yalnız III
7-D
8-A
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
n 7 8. Atatürk Döneminde gündeme gelen; 1. çok partili yaşama geçiş denemeleri, II. boğazlar sorunu, III. demir yollarının millileştirilmesi konularından hangilerinde istenilen amaca ulaşıldığı söylenemez? AXYalnız I 1-A D) I ve II 2-E B) Yalnız II 3-A 4-E E) II ve III 5-D 6-E C) Yalnız III 7-D 8-A
A
(11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru
L BİLİMLER TESTİ
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
da
3.
BOS
Osman Bey'in Orhan Bey'e Vasiyeti
Ama budur vasiyetim, güzelce kulak tut
Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut
Dileğim bu, ey devlet ve ikbâlin sahibi
Kaptırmasın asla zulmün yoluna kendini
Adaletle eylegel bu dünyayı âbâd
Edilmelisin Rüm ülkesinde daima yâd
Cihâd uğruna harca emeklerini, durma
Gazâ töresinden adımı unutturma
Bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam
Allah'ın hükmü böylelikle bulsun nizâm
Bir bilginin adını nerede duymuş olsan
Sevgini, ilgini göstermelisin ona sen
Bil ki nizâmdır esası şahlığın, hem aslı
Kanuna aykırı işlerde olma hevesli
Osmanlılara ait bu vasiyetle ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi ileri sürülebilir
A) Alimlere önem verilmiştir.
B) Saltanat usulü reddedilmiştir.
CModernleşme amacı ortaya konulmuştur.
Hakkaniyet esası geri planda bırakılmıştır.
EMüslümanlar ile hiçbir şart altında savaşılmaması
istenmiştir.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
A (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru L BİLİMLER TESTİ ayrılan kısmına işaretleyiniz. da 3. BOS Osman Bey'in Orhan Bey'e Vasiyeti Ama budur vasiyetim, güzelce kulak tut Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut Dileğim bu, ey devlet ve ikbâlin sahibi Kaptırmasın asla zulmün yoluna kendini Adaletle eylegel bu dünyayı âbâd Edilmelisin Rüm ülkesinde daima yâd Cihâd uğruna harca emeklerini, durma Gazâ töresinden adımı unutturma Bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam Allah'ın hükmü böylelikle bulsun nizâm Bir bilginin adını nerede duymuş olsan Sevgini, ilgini göstermelisin ona sen Bil ki nizâmdır esası şahlığın, hem aslı Kanuna aykırı işlerde olma hevesli Osmanlılara ait bu vasiyetle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülebilir A) Alimlere önem verilmiştir. B) Saltanat usulü reddedilmiştir. CModernleşme amacı ortaya konulmuştur. Hakkaniyet esası geri planda bırakılmıştır. EMüslümanlar ile hiçbir şart altında savaşılmaması istenmiştir.
Müslüman
ook daha s
a;
anin kuru
suz etkisi
ması,
padişah
SI
kili olmuşt
C) Yan
, Il ve Ill
||
1.
Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere'de
başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa'da
etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin
Osmanlı Devleti'ne yansımaları arasında
gösterilemez?
A) Yerli sanayinin çökmesi
B) Toplumda tüketimin artması
C) İlk Türk matbaasının açılması
D) Batı'nın sanayi ürünleri için açık pazar
hâline gelmesi
E) Yerli üretimin ham madde ile sınırlı
kalması
3. XIX. y
sömür
1. siya
mas
II. yen
ker
III. har
durun
masir
A) Yal
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Müslüman ook daha s a; anin kuru suz etkisi ması, padişah SI kili olmuşt C) Yan , Il ve Ill || 1. Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere'de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa'da etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne yansımaları arasında gösterilemez? A) Yerli sanayinin çökmesi B) Toplumda tüketimin artması C) İlk Türk matbaasının açılması D) Batı'nın sanayi ürünleri için açık pazar hâline gelmesi E) Yerli üretimin ham madde ile sınırlı kalması 3. XIX. y sömür 1. siya mas II. yen ker III. har durun masir A) Yal
18
33. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda en çok savaştığı dev-
letlerden birisi de Rusya olmuştur.
Bu durum Rusya'nın;
1. Panslavizm, f
11. Grek projesi,
III. Kafkaslara egemen olmak istemesi
politikalarından hangilerinden kaynaklanmıştır?
A) Xalnız 1
B) Yalp 2 Il
C) Yanız III
D) I ve II
E) I, II ve III
5
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
18 33. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda en çok savaştığı dev- letlerden birisi de Rusya olmuştur. Bu durum Rusya'nın; 1. Panslavizm, f 11. Grek projesi, III. Kafkaslara egemen olmak istemesi politikalarından hangilerinden kaynaklanmıştır? A) Xalnız 1 B) Yalp 2 Il C) Yanız III D) I ve II E) I, II ve III 5
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.
1. Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması
2. Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının onaylanması
3. Rusya ile ilk resmî antlaşmanın imzalanması
4. Rusya ile Bükreş Antlaşması'nın imzalanması
do Dodims 12
5. Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanması
6. Kırım Savaşı sonrası Paris Antlaşması'nın
imzalanması
7. Rusya'nın Fransa'ya karşı Osmanlı Devleti'ne
yardım göndermesi
8. Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya bıra-
kılması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız. 1. Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması 2. Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının onaylanması 3. Rusya ile ilk resmî antlaşmanın imzalanması 4. Rusya ile Bükreş Antlaşması'nın imzalanması do Dodims 12 5. Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanması 6. Kırım Savaşı sonrası Paris Antlaşması'nın imzalanması 7. Rusya'nın Fransa'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardım göndermesi 8. Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya bıra- kılması
But
3D
Tam
Grü
foto
sist
yay
KA
TYT
Terakkiperver Cumhuriyet Firkası ve Serbest
Cumhuriyet Fırkası denemelerinin başarısızlıkla
sonuçlanmaları aşağıdakilerden hangisine geçişi bir
süreliğine de olsa geçiktirmiştir?
A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişini
BL Cok partili yaşama geçişi
CUlusal egemenliğin sağlanmasını
D) Laik devlet düzenine geçişi
E) Türk Medeni Kanununun kabulünü
6. Aşağıda K, L ve M merkezlerinde aynı anda Güneş'in ufuk
Dağlanın yükseklikleri il
Dağlar aynı soğuk den
yükseltisi fazla olan da
duruma izostatik den
Bu dengeyi aşağıda
A) Karalar üzerinde
B) Engebeli ve yüks
C) Volkanizma ile y
Deniz diplerinde
E) Tektonik deprer
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
But 3D Tam Grü foto sist yay KA TYT Terakkiperver Cumhuriyet Firkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmaları aşağıdakilerden hangisine geçişi bir süreliğine de olsa geçiktirmiştir? A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişini BL Cok partili yaşama geçişi CUlusal egemenliğin sağlanmasını D) Laik devlet düzenine geçişi E) Türk Medeni Kanununun kabulünü 6. Aşağıda K, L ve M merkezlerinde aynı anda Güneş'in ufuk Dağlanın yükseklikleri il Dağlar aynı soğuk den yükseltisi fazla olan da duruma izostatik den Bu dengeyi aşağıda A) Karalar üzerinde B) Engebeli ve yüks C) Volkanizma ile y Deniz diplerinde E) Tektonik deprer
1.
Emeviler Dönemi'nde mevalilere (Arap olmayan Müslüman-
lar) itibar edilmiyordu. Söz gelişi Emeviler orduda mevaliden
yararlandıkları halde ganimetten onlara pay vermiyorlardı.
Diğer yandan Müslüman oldukları için haraç ve cizye öde-
memesi gereken bu insanlardan vergi almaya devam ediyor-
lardı.
Emevilerin bu politikası,
1. İhtida hareketlerinin kesintiye uğramasına,
II. İslam'ın eşitlik, kardeşlik ve adalet ilkelerinden uzaklaşıl-
mąsina,
III. Şuûbiyye hareketinin doğmasına
gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
3
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
1. Emeviler Dönemi'nde mevalilere (Arap olmayan Müslüman- lar) itibar edilmiyordu. Söz gelişi Emeviler orduda mevaliden yararlandıkları halde ganimetten onlara pay vermiyorlardı. Diğer yandan Müslüman oldukları için haraç ve cizye öde- memesi gereken bu insanlardan vergi almaya devam ediyor- lardı. Emevilerin bu politikası, 1. İhtida hareketlerinin kesintiye uğramasına, II. İslam'ın eşitlik, kardeşlik ve adalet ilkelerinden uzaklaşıl- mąsina, III. Şuûbiyye hareketinin doğmasına gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 3
Sn
6. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıl boyunca yapmış olduğu
islahatlarda Avrupa'yı örnek almamıştır. XVIII. yüzyıl
ile birlikte Avrupa örnek alınmaya çalışılmıştır.
karekök
Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki gelişmelerden
hangisi Batı'dan gelecek yeniliklere olumlu yak-
laşıldığını kanıtlar?
Paris ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine elçiler
gönderilmesi
0
B) Padişahların halife unvanını kullanması
e Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
D-Mukataa arazilerin yaygınlaşması
Yeniçeri Ocağı'na daha çok asker kaydedilmeye
başlaması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Sn 6. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıl boyunca yapmış olduğu islahatlarda Avrupa'yı örnek almamıştır. XVIII. yüzyıl ile birlikte Avrupa örnek alınmaya çalışılmıştır. karekök Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi Batı'dan gelecek yeniliklere olumlu yak- laşıldığını kanıtlar? Paris ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi 0 B) Padişahların halife unvanını kullanması e Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi D-Mukataa arazilerin yaygınlaşması Yeniçeri Ocağı'na daha çok asker kaydedilmeye başlaması
7.
Özel veya resmi kuruluşların hizmetlerini daha iyi yürüt-
mek için oluşturduğu bölgelere hizmet bölgeleri denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hizmet bölgeleri
içinde yer almaz?
A) Kargo firmalarının dağıtım bölgeleri
B) Okulun öğrenci kayıt bölgeleri
C) Kara yolları bölgeleri
D) Gazete dağıtım bölgeleri
E) Petrol üretim bölgeleri
-12
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
7. Özel veya resmi kuruluşların hizmetlerini daha iyi yürüt- mek için oluşturduğu bölgelere hizmet bölgeleri denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hizmet bölgeleri içinde yer almaz? A) Kargo firmalarının dağıtım bölgeleri B) Okulun öğrenci kayıt bölgeleri C) Kara yolları bölgeleri D) Gazete dağıtım bölgeleri E) Petrol üretim bölgeleri -12
27. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan son-
ndra toplanan Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar-
dan biri değildir?
A) Milletler Cemiyetinin kurulması
B) İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesi
C) Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin'in manda siste-
mine göre yönetilmesi
D) Boğazlar ve Midye-Enez hattına kadar Trakya'nın Rus-
ya'ya bırakılması
E) Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması
AYT082223
7
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
27. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan son- ndra toplanan Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar- dan biri değildir? A) Milletler Cemiyetinin kurulması B) İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesi C) Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin'in manda siste- mine göre yönetilmesi D) Boğazlar ve Midye-Enez hattına kadar Trakya'nın Rus- ya'ya bırakılması E) Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması AYT082223 7
1.
Osmanlı Devleti'nin 1302-1453 yılları arasında mü-
cadele ettiği devletlerle ilgili sunum hazırlamak is-
teyen bir öğrenci grubu aşağıdaki devletlerden han-
gisini sunuma dâhil ederse konu kapsamının dışı-
na çıkmış olur?
A) Timur İmparatorluğu
B) Akkoyunlu Devleti
C) Sırp Krallığı
D) Doğu Roma İmparatorluğu
E) Venedikliler
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
1. Osmanlı Devleti'nin 1302-1453 yılları arasında mü- cadele ettiği devletlerle ilgili sunum hazırlamak is- teyen bir öğrenci grubu aşağıdaki devletlerden han- gisini sunuma dâhil ederse konu kapsamının dışı- na çıkmış olur? A) Timur İmparatorluğu B) Akkoyunlu Devleti C) Sırp Krallığı D) Doğu Roma İmparatorluğu E) Venedikliler
5. Öğretmen:
Osmanlı Devleti ilk dönemlerinde Anadolu Türk bey-
likleri yerine Bizans İmparatorluğu ile mücadele etme
politikası izlemiştir.
Öğrenci:
-Osmanlı Devleti bu politika sayesinde hangi kazanç-
ları elde etmiştir?
Öğretmen:
- Osmanlılar bu politika sayesinde
-
Bu bilgilere göre öğretmenin öğrenciye,
1. Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın desteğini ka-
zanmıştır.
Haçlıların Türkler üzerindeki baskısını azaltmıştır.
Anadolu Türk birliğinin kuruluşunu hızlandırmıştır.
cevaplarından hangilerini vermesi beklenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız t
C) Yanız III
D) Lve H
E) II ve III
C
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
5. Öğretmen: Osmanlı Devleti ilk dönemlerinde Anadolu Türk bey- likleri yerine Bizans İmparatorluğu ile mücadele etme politikası izlemiştir. Öğrenci: -Osmanlı Devleti bu politika sayesinde hangi kazanç- ları elde etmiştir? Öğretmen: - Osmanlılar bu politika sayesinde - Bu bilgilere göre öğretmenin öğrenciye, 1. Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın desteğini ka- zanmıştır. Haçlıların Türkler üzerindeki baskısını azaltmıştır. Anadolu Türk birliğinin kuruluşunu hızlandırmıştır. cevaplarından hangilerini vermesi beklenebilir? A) Yalnız B) Yalnız t C) Yanız III D) Lve H E) II ve III C
us
r?
SINAV YAYINLARI
A) Yalnız
D) II ve III
6. 1699 Karlofça ve 1774 Küçük Kaynarca antlaşmaları Os-
manlı Devleti'nin Avrupa devletleri karşısında gücünü kay-
bettiğini göstermiştir.
E1, ve
Bu gelişmeler sonucu Arupa'da Osmanlı'nın yerini
dolduran devletler aşağıdakilerden hangileri olmuştur?
A) İngiltere - Fransa
B) Almanya - İtalya
epispanya - Portekiz
D) Avusturya - Rusya
E) italya - Lehistan
1878 Berlin Antlaşması'nda alınan kararlarla ilgili olarak,
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
us r? SINAV YAYINLARI A) Yalnız D) II ve III 6. 1699 Karlofça ve 1774 Küçük Kaynarca antlaşmaları Os- manlı Devleti'nin Avrupa devletleri karşısında gücünü kay- bettiğini göstermiştir. E1, ve Bu gelişmeler sonucu Arupa'da Osmanlı'nın yerini dolduran devletler aşağıdakilerden hangileri olmuştur? A) İngiltere - Fransa B) Almanya - İtalya epispanya - Portekiz D) Avusturya - Rusya E) italya - Lehistan 1878 Berlin Antlaşması'nda alınan kararlarla ilgili olarak,