Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

lan kısmına işa
3. XVII. yüzyılda kaleme alınmış Koçibey Risalesi'nde,
"Sultan Süleyman divana katılmaz ancak işler hususunda
bilgi sahibi olurdu. Onun huzuruna çıkmak kolay olup
her zulüm gören hålini ona arz eder ve padişah nice
hållere vâkıf olurdu. Nedimler ve padişahın yakınları,
Sultan Murad Han'ın ilk zamanlarına kadar güngörmüş,
işten anlar, fikir sahibi, iyilik düşünen akıllı kimseler idi.
Veziriazamlık, bir ulu makamdi ve sebepsiz azlolunmazdı."
ifadelerine yer verilmiştir.
Buna göre XVII. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı
yönetiminin temel özellikleri ile ilgili,
1.
II.
Devlet adamları, liyakat esası dikkate alınarak
belirlenmiştir.
Sosyal adaletin sağlanması yönünde hareket
edilmiştir.
III. Tecrübeli ve yetenekli yöneticilerin
görevlendirilmesine özen gösterilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
lan kısmına işa 3. XVII. yüzyılda kaleme alınmış Koçibey Risalesi'nde, "Sultan Süleyman divana katılmaz ancak işler hususunda bilgi sahibi olurdu. Onun huzuruna çıkmak kolay olup her zulüm gören hålini ona arz eder ve padişah nice hållere vâkıf olurdu. Nedimler ve padişahın yakınları, Sultan Murad Han'ın ilk zamanlarına kadar güngörmüş, işten anlar, fikir sahibi, iyilik düşünen akıllı kimseler idi. Veziriazamlık, bir ulu makamdi ve sebepsiz azlolunmazdı." ifadelerine yer verilmiştir. Buna göre XVII. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı yönetiminin temel özellikleri ile ilgili, 1. II. Devlet adamları, liyakat esası dikkate alınarak belirlenmiştir. Sosyal adaletin sağlanması yönünde hareket edilmiştir. III. Tecrübeli ve yetenekli yöneticilerin görevlendirilmesine özen gösterilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
3. Rusya'nın sıcak denizlere ve boğazlara ulaşmak için
Osmanlı devletiyle yaptığı antlaşmalar aşağıda verilmiştir.
1. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması
II. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
III. 1878 Berlin Antlaşması
IV. 1700 İstanbul Antlaşması
Bu antlaşmalardan hangisi ya da hangileri Rusya'nın
savaş yapmadan sıcak denizlere ve Boğazlara
ulaşmasına imkan sağlamıştır?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D)Il ve IV
E)I ve IV
C) II ve III
BIL
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3. Rusya'nın sıcak denizlere ve boğazlara ulaşmak için Osmanlı devletiyle yaptığı antlaşmalar aşağıda verilmiştir. 1. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması II. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması III. 1878 Berlin Antlaşması IV. 1700 İstanbul Antlaşması Bu antlaşmalardan hangisi ya da hangileri Rusya'nın savaş yapmadan sıcak denizlere ve Boğazlara ulaşmasına imkan sağlamıştır? A) Yalnız ! B) Yalnız II D)Il ve IV E)I ve IV C) II ve III BIL
topra-
öylüye
üç yıl
köylü-
ağır
yen
et-
A
34. "Toprak Reformu Yasa Tasarısı" görüşmeleri iktidar partisi
içinde tartışmalara neden oldu. Aydın milletvekili Adnan
Menderes, yasa tasarısını eleştiren bir konuşma yaptı. Bu
konuşmanın ardından partiye yönelik eleştiriler artmış ve
muhalif bir grup ortaya çıkmıştır. 7 Haziran 1945 tarihinde
Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Ko-
raltan; tarihe "Dörtlü Takrir" olarak geçen taleplerini, parti
grubuna vermiştir. Dörtlü Takrir, CHP'ye karşı yeni bir par-
tinin kuruluşunun ilk aşaması olarak kabul edilebilir."
Tarih öğretmeni Esen Hanım, derste bu bilgileri akta
riyorsa aşağıdaki partilerden hangisinin kuruluşu ile
ilgili öğrencilerini bilgilendirmektedir?
A) Milli Kalkınma Partisi
B) Türkiye Köylü Partisi
C Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Adalet Parosi
E) Demokrat Parti
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
topra- öylüye üç yıl köylü- ağır yen et- A 34. "Toprak Reformu Yasa Tasarısı" görüşmeleri iktidar partisi içinde tartışmalara neden oldu. Aydın milletvekili Adnan Menderes, yasa tasarısını eleştiren bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından partiye yönelik eleştiriler artmış ve muhalif bir grup ortaya çıkmıştır. 7 Haziran 1945 tarihinde Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Ko- raltan; tarihe "Dörtlü Takrir" olarak geçen taleplerini, parti grubuna vermiştir. Dörtlü Takrir, CHP'ye karşı yeni bir par- tinin kuruluşunun ilk aşaması olarak kabul edilebilir." Tarih öğretmeni Esen Hanım, derste bu bilgileri akta riyorsa aşağıdaki partilerden hangisinin kuruluşu ile ilgili öğrencilerini bilgilendirmektedir? A) Milli Kalkınma Partisi B) Türkiye Köylü Partisi C Serbest Cumhuriyet Fırkası D) Adalet Parosi E) Demokrat Parti
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774'te imzalanan
Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya İstanbul'da daimî
elçi bulunduracak, istediği şehirde konsolosluk açabilecek-
tir.
Bu durumun;
pene Isgob qua n
I. Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerden ha-
berdar olması,
II. Osmanlı ülkesindeki Balkan ulusları ile yakın temas
kurması,
III. Kırım'ı topraklarına katması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) ILove III they
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya İstanbul'da daimî elçi bulunduracak, istediği şehirde konsolosluk açabilecek- tir. Bu durumun; pene Isgob qua n I. Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerden ha- berdar olması, II. Osmanlı ülkesindeki Balkan ulusları ile yakın temas kurması, III. Kırım'ı topraklarına katması sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir? Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) ILove III they E) I, II ve III
23. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Os
manlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan
biri olmuştur. Bu antlaşma, öncelikli olarak Kinmin
Osmanlı Devleti'yle olan bağlılığına son vermiş, Kinm
müstakil bir hanlik haline getirmiş ve böylece Kinm
Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmıştır. Osmani
Devleti ise Yeniçeri Ocağı'nın yozlaştığı dönemde as
kerî boşluğu dolduran Kınm'ın askeri kuvvetlerinden
mahrum kalmıştır. Bununla beraber dini bakımdan
Kırım'ın halifeye bağlılığı devam etmiş ve her iki dev
let de Kırım'ın iç işlerine karışmamıştır. Rus ticaret ge
mileri Boğazları kullanacak, Karadeniz ve Akdeniz'de
serbestçe dolaşabilecekti. Ruslar, diğer devletlere
verilen imtiyazlardan istifade edecek, gerekli yerlerde
konsolosluklar açabilecekti. Diğer taraftan Osmanl
Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti.
Verilen paragraf değerlendirildiğinde aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu
kabul etmiştir.
B) Rusya kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamıştır.
C) Kırım bağımsız bir hanlik hâline gelmiştir.
D) Karadeniz'in "Türk Gölü" olma özelliği sona ermiştir.
E) Osmanlı Devleti, halifelik makamının gücünden ya
rarlanmıştır.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
23. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Os manlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri olmuştur. Bu antlaşma, öncelikli olarak Kinmin Osmanlı Devleti'yle olan bağlılığına son vermiş, Kinm müstakil bir hanlik haline getirmiş ve böylece Kinm Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmıştır. Osmani Devleti ise Yeniçeri Ocağı'nın yozlaştığı dönemde as kerî boşluğu dolduran Kınm'ın askeri kuvvetlerinden mahrum kalmıştır. Bununla beraber dini bakımdan Kırım'ın halifeye bağlılığı devam etmiş ve her iki dev let de Kırım'ın iç işlerine karışmamıştır. Rus ticaret ge mileri Boğazları kullanacak, Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecekti. Ruslar, diğer devletlere verilen imtiyazlardan istifade edecek, gerekli yerlerde konsolosluklar açabilecekti. Diğer taraftan Osmanl Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti. Verilen paragraf değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. B) Rusya kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamıştır. C) Kırım bağımsız bir hanlik hâline gelmiştir. D) Karadeniz'in "Türk Gölü" olma özelliği sona ermiştir. E) Osmanlı Devleti, halifelik makamının gücünden ya rarlanmıştır.
nin
inli
al
SI,
76. 1. Mahmut Dönemi'nde yapılan islahatları, daha önce-
ki islahatlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Padişahın desteğiyle yapılması
B) Batılılaşmayı esas alması
C) Avrupa tarzı askerî ilk islahatlar olması
D) Siyasi, sosyal ve askerî sorunlara yönelik çözümler üret-
mesi
E) Batı'nın üstünlüğünün kabul edilmesi
12 TARİH
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
nin inli al SI, 76. 1. Mahmut Dönemi'nde yapılan islahatları, daha önce- ki islahatlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Padişahın desteğiyle yapılması B) Batılılaşmayı esas alması C) Avrupa tarzı askerî ilk islahatlar olması D) Siyasi, sosyal ve askerî sorunlara yönelik çözümler üret- mesi E) Batı'nın üstünlüğünün kabul edilmesi 12 TARİH