Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

dır.
?
I. Cumhuriyet'in ilan edilmesi
II. Osmanlı hanedanın yurtdışına çıkarılması
III. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
20) Yeni Türk Devleti'nde, yukarıda verilen gelişmeler
hangi sıraya göre gerçekleşmiştir?
A) I-II-III
B) I-III-II
D) II-III-I
C) II-I-III
E) III-II-I
21) Yeni Türk Devletlerinde Görülen;
ılması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
dır. ? I. Cumhuriyet'in ilan edilmesi II. Osmanlı hanedanın yurtdışına çıkarılması III. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi 20) Yeni Türk Devleti'nde, yukarıda verilen gelişmeler hangi sıraya göre gerçekleşmiştir? A) I-II-III B) I-III-II D) II-III-I C) II-I-III E) III-II-I 21) Yeni Türk Devletlerinde Görülen; ılması
23) Yeni Türk Devletinin;
1.Uluslararası rakamlar sistemine kabul etme
II. Eğitim-öğretim birliğini sağlama
III. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerine sahip çıkma
Amaçlarından hangileri milliyetçilik ilkesinin gereğidir?
A) I
C) I ve III
B) II
24) Yeni Türk Devletinde Yapılan aşağıdaki inkılâplardan
D II ve III
E) I,II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
23) Yeni Türk Devletinin; 1.Uluslararası rakamlar sistemine kabul etme II. Eğitim-öğretim birliğini sağlama III. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerine sahip çıkma Amaçlarından hangileri milliyetçilik ilkesinin gereğidir? A) I C) I ve III B) II 24) Yeni Türk Devletinde Yapılan aşağıdaki inkılâplardan D II ve III E) I,II ve III
zü
22) Devletçilik, devletin he alanda etkili olması hal yararına
ekonomik yatırımlar yapılmasıdır. Buna göre
I. Yeni demir yollarının yapılması
II. Hastanelerin kurulması
III. Kalkınma planlarının hazırlanması
Gelişmelerden hangileri devletçilik ilkesiyle ilgilidir?
A) I B) III
III
I ve III E) I,II ve III
C) I ve II D) I ve
D)
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
zü 22) Devletçilik, devletin he alanda etkili olması hal yararına ekonomik yatırımlar yapılmasıdır. Buna göre I. Yeni demir yollarının yapılması II. Hastanelerin kurulması III. Kalkınma planlarının hazırlanması Gelişmelerden hangileri devletçilik ilkesiyle ilgilidir? A) I B) III III I ve III E) I,II ve III C) I ve II D) I ve D)
mek
yurt
E) Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması
10) Demokratik ülkelerde otoritenin kaynağı millet
egemenliğidir.Bu kaynak gücünü milletten alır millet
yararına çalışır.Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına
alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik
anlayışıyla çelişen bir uygulamadır?
A) Halka hak ve özgürlüklerini kullanma fırsatı tanınması
B) Muhalefetin güçlenmesine imkân verilmemesi
C) halkın yönetimde söz sahibi olması
D) yöneticilerin yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi
E) Yöneticilerin halkın yararına çalışmalar yapması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
mek yurt E) Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması 10) Demokratik ülkelerde otoritenin kaynağı millet egemenliğidir.Bu kaynak gücünü milletten alır millet yararına çalışır.Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla çelişen bir uygulamadır? A) Halka hak ve özgürlüklerini kullanma fırsatı tanınması B) Muhalefetin güçlenmesine imkân verilmemesi C) halkın yönetimde söz sahibi olması D) yöneticilerin yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi E) Yöneticilerin halkın yararına çalışmalar yapması
r
8.
AYT | SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ
Avrupalı Devletlerin, Fransız İhtilali'nin getirdiği ulus dev-
let anlayışına karşı ortak hareket etme kararı almalarına
karşı, Viyana Kongresi sonrasında ilk olarak Osmanlı'da
patlak veren, aşağıdaki milliyetçi isyanlardan hangisine
destek vererek kongrede aldıkları kararla çelişmişlerdir?
A) Yunan Isyanı
Sirp Isyanı
C) Karadağ İsyanı
D) Bulgarisyanı
E) Arnavyť İsyanı
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
r 8. AYT | SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ Avrupalı Devletlerin, Fransız İhtilali'nin getirdiği ulus dev- let anlayışına karşı ortak hareket etme kararı almalarına karşı, Viyana Kongresi sonrasında ilk olarak Osmanlı'da patlak veren, aşağıdaki milliyetçi isyanlardan hangisine destek vererek kongrede aldıkları kararla çelişmişlerdir? A) Yunan Isyanı Sirp Isyanı C) Karadağ İsyanı D) Bulgarisyanı E) Arnavyť İsyanı
5. Durum: Göçebe yaşam tarzını yaşayan toplum-
lar yazılı ve taşınamaz eserler oluşturmamışlardır.
Islamiyet öncesi Türk Devletlerine ait;
I. Orhun Kitabelerinin dikilmesi,
II. Uygurların kağıda yazılmış eserlerinin olma-
SI,
III. ekonomilerinin hayvancılığa dayalı olması
özellikler ile durum arasındaki uyumsuzluk aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yalnız I
D) II ve I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
5. Durum: Göçebe yaşam tarzını yaşayan toplum- lar yazılı ve taşınamaz eserler oluşturmamışlardır. Islamiyet öncesi Türk Devletlerine ait; I. Orhun Kitabelerinin dikilmesi, II. Uygurların kağıda yazılmış eserlerinin olma- SI, III. ekonomilerinin hayvancılığa dayalı olması özellikler ile durum arasındaki uyumsuzluk aşa- ğıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Yalnız I D) II ve I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
1 ÖRNEK SORU
Hinterlandı geniş olan doğal limanlar zamanla ulaşım ve ticaret
yönünden gelişerek "Liman kenti" özelliği kazanır. Bu şehirler
zamanla çevresini etkilediği gibi hızla gelişerek küresel etkiye
sahip olabilir.
Bu tür şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterile-
mez?
A) Marsilya
B) Hamburg
C) Rotterdam
D) Sidney
E) Berlin
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
1 ÖRNEK SORU Hinterlandı geniş olan doğal limanlar zamanla ulaşım ve ticaret yönünden gelişerek "Liman kenti" özelliği kazanır. Bu şehirler zamanla çevresini etkilediği gibi hızla gelişerek küresel etkiye sahip olabilir. Bu tür şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterile- mez? A) Marsilya B) Hamburg C) Rotterdam D) Sidney E) Berlin
3. Timar sisteminin bozulmasının nedenleri şunlardır:
Timarların, sipahiler dışında kimselere verilmesi
• Timarların saray görevlilerinin eline geçerek özel
mülk veya vakfa dönüştürülmesi ve rüşvet karşılığı
verilmesi
sito
• Dirliklerin parayla alınıp satılır hâle gelmesi
Sipahilerin gösterişli yaşama arzusu ve çok para
kazanma hırsı
●
Nüfusun hızlı artması
Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi
• Geleneksel silahlarla savaşan sipahilerin, ateşli si-
lah eğitimine ayak uyduramaması
• Uzun süren savaşların yaşanması
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan han-
gisi söylenemez?
A) Timar sisteminin bozulmasıyla Osmanlı Devleti hem
asker ihtiyacını karşılamak hem de ordunun lojistiğini
sağlamakta zorlanmıştır. +
B) Osmanlı, taşrada asayiş sorunu yaşamıştır.
C) Kişisel çıkarlar devlete bağlılığın önüne geçmiştir.
D) Kapıkulu ocağının asker kaynağı yok olmuştur
E) Ekonomik koşulların kötü olması ve liyakatsızlık devle-
tin güç kaybına yol açmıştır.+
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3. Timar sisteminin bozulmasının nedenleri şunlardır: Timarların, sipahiler dışında kimselere verilmesi • Timarların saray görevlilerinin eline geçerek özel mülk veya vakfa dönüştürülmesi ve rüşvet karşılığı verilmesi sito • Dirliklerin parayla alınıp satılır hâle gelmesi Sipahilerin gösterişli yaşama arzusu ve çok para kazanma hırsı ● Nüfusun hızlı artması Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi • Geleneksel silahlarla savaşan sipahilerin, ateşli si- lah eğitimine ayak uyduramaması • Uzun süren savaşların yaşanması Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan han- gisi söylenemez? A) Timar sisteminin bozulmasıyla Osmanlı Devleti hem asker ihtiyacını karşılamak hem de ordunun lojistiğini sağlamakta zorlanmıştır. + B) Osmanlı, taşrada asayiş sorunu yaşamıştır. C) Kişisel çıkarlar devlete bağlılığın önüne geçmiştir. D) Kapıkulu ocağının asker kaynağı yok olmuştur E) Ekonomik koşulların kötü olması ve liyakatsızlık devle- tin güç kaybına yol açmıştır.+
4.
XVII. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler karşısında
Osmanlı Devleti'nin mutlak siyasi üstünlüğünü kaybet-
tiğini ve askeri gücünün zayıfladığını ileri süren bir
tarihçi bu görüşüne kanıt olarak;
1. antlaşmalarda mütekabiliyet esasına uygun hareket
edilmesi,
II. müzakere usulüne göre antlaşmaların yapılması,
III. konjonktürel ittifaklara gereksinim duyulması
durumlarından hangilerini gösterebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler karşısında Osmanlı Devleti'nin mutlak siyasi üstünlüğünü kaybet- tiğini ve askeri gücünün zayıfladığını ileri süren bir tarihçi bu görüşüne kanıt olarak; 1. antlaşmalarda mütekabiliyet esasına uygun hareket edilmesi, II. müzakere usulüne göre antlaşmaların yapılması, III. konjonktürel ittifaklara gereksinim duyulması durumlarından hangilerini gösterebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II I, II ve III C) I ve III
32. 1. Ahmet Dönemi'nde ortaya çıkan Ekber ve Erşed
Sistemi'ne göre hanedanın en yaşlı üyesi, padişah olarak
tahta geçecekti. Diğer hanedan üyeleri ise sancağa
gönderilmeyecek ve Kafes Usulü denilen uygulama
doğrultusunda sarayda yaşayacaktı.
Buna göre Osmanlı Devleti'nde;
Tegemenlik anlayışında değişikliğe gidildiği,
Il Veraset sisteminde düzenlemeler yapıldığı,
III. şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe
kazanmalarının önüne geçildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
b) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
32. 1. Ahmet Dönemi'nde ortaya çıkan Ekber ve Erşed Sistemi'ne göre hanedanın en yaşlı üyesi, padişah olarak tahta geçecekti. Diğer hanedan üyeleri ise sancağa gönderilmeyecek ve Kafes Usulü denilen uygulama doğrultusunda sarayda yaşayacaktı. Buna göre Osmanlı Devleti'nde; Tegemenlik anlayışında değişikliğe gidildiği, Il Veraset sisteminde düzenlemeler yapıldığı, III. şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarının önüne geçildiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II b) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
12.- Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz
Yukarıdaki savaşların ortak özelliği, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ruslarla yapılan savaşlar olmaları
B) Lozan Barış Antlaşması sonucunda yaşanmaları
C) Mustafa Kemal'in Başkomutan olarak katıldığı sa-
vaşlar olmaları
D) Kuvâyı İnzibatîye birlikleriyle yaşanan savaşlar ol-
maları
E) İngiltere'ye ait güçlerin yenildiği savaşlar olmaları
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
12.- Sakarya Savaşı Büyük Taarruz Yukarıdaki savaşların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ruslarla yapılan savaşlar olmaları B) Lozan Barış Antlaşması sonucunda yaşanmaları C) Mustafa Kemal'in Başkomutan olarak katıldığı sa- vaşlar olmaları D) Kuvâyı İnzibatîye birlikleriyle yaşanan savaşlar ol- maları E) İngiltere'ye ait güçlerin yenildiği savaşlar olmaları
30. Tarih dersinde öğretmen; Harun Reşit öncülüğün-
de Bağdat'ta kurulan, zengin bir kütüphaneye sa-
hip olan Beytü'l Hikme'den bahsediyorsa anlattığı
dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dört Halife
C) Abbasiler
E) Eyyubiler
B) Emeviler
D) Fatimiler
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
30. Tarih dersinde öğretmen; Harun Reşit öncülüğün- de Bağdat'ta kurulan, zengin bir kütüphaneye sa- hip olan Beytü'l Hikme'den bahsediyorsa anlattığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dört Halife C) Abbasiler E) Eyyubiler B) Emeviler D) Fatimiler
9.
8.
Ayetl
Ülke sınırlarının Arabistan
Kuran-ı Kerim'in özünün korunmak istenm
Hz. Osman Dönemi'nde Kıbrıs'ın fethedilmesi ve
Doğu Roma'ya karşı Zâtü's-savâri denilen ilk de-
niz savaşının kazanılması gelişmeleri öncelikle
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlandığının
B) Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlandığının
Islam donanmasının oluşturulduğunun
D) Hz. Osman Dönemi fetihlerinin denizlerde yo-
ğunlaştığının
E) Doğu Roma'nın denizlerdeki egemenliğinin son
bulduğunun
Hz. Ali'nin öldürülmesinden sonra oğlu Hasan holif
ZOO
ÇÖZ KAZAN
11. İsla
ler
lik
Bu
de
A
B
E
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
9. 8. Ayetl Ülke sınırlarının Arabistan Kuran-ı Kerim'in özünün korunmak istenm Hz. Osman Dönemi'nde Kıbrıs'ın fethedilmesi ve Doğu Roma'ya karşı Zâtü's-savâri denilen ilk de- niz savaşının kazanılması gelişmeleri öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlandığının B) Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlandığının Islam donanmasının oluşturulduğunun D) Hz. Osman Dönemi fetihlerinin denizlerde yo- ğunlaştığının E) Doğu Roma'nın denizlerdeki egemenliğinin son bulduğunun Hz. Ali'nin öldürülmesinden sonra oğlu Hasan holif ZOO ÇÖZ KAZAN 11. İsla ler lik Bu de A B E
32. I. Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda İtilaf Devletleri Os-
manlı topraklarını savaş sonrasında parçalamaya yönelik
gizli antlaşmalar imzalamışlar ancak savaşın ardından bu
antlaşmaları aynı şekilde uygulamamışlardır
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden
biridir?
Osmanlı yönetiminin teslimiyetçi politika uygulaması
B) Anadolu'da yer yer direniş cemiyetleri kurulması
Yenilen devletlerden onarım bedeli adı altında savaş
tazminatı alınması
Busya'nın savaştan çekilmesi
Manda yönetimlerinin yaygınlaşması
NKR22231304-AYT Deneme Sınavı
00
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
32. I. Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda İtilaf Devletleri Os- manlı topraklarını savaş sonrasında parçalamaya yönelik gizli antlaşmalar imzalamışlar ancak savaşın ardından bu antlaşmaları aynı şekilde uygulamamışlardır Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biridir? Osmanlı yönetiminin teslimiyetçi politika uygulaması B) Anadolu'da yer yer direniş cemiyetleri kurulması Yenilen devletlerden onarım bedeli adı altında savaş tazminatı alınması Busya'nın savaştan çekilmesi Manda yönetimlerinin yaygınlaşması NKR22231304-AYT Deneme Sınavı 00
1.
N
elsefe (2
Testi için ayrılan kısmına işaret
Osmanlı Devleti'nde, devletle halk arasında ki irtibatı
sağlayan ve ayan, eşraf gibi adlarla anılan mahalli otoriteler,
zamanla devletin içine düştüğü sıkıntılardan faydalanıp
bulundukları bölgelerde nüfuzlarını merkezi otorite aleyhine
genişletmişlerdir.
Bu durumun;
1. Güçlü ailelerin ortaya çıkması,
II. Taşrada otoritesini tesis edemeyen Osmanlı'nın yerel
güçlerin varlığını tanıması,
III. Devlet ile âyanlar arasında güç mücadelelerinin
yaşanması
gelişmelerinden hangilerine yol açması beklenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
1. N elsefe (2 Testi için ayrılan kısmına işaret Osmanlı Devleti'nde, devletle halk arasında ki irtibatı sağlayan ve ayan, eşraf gibi adlarla anılan mahalli otoriteler, zamanla devletin içine düştüğü sıkıntılardan faydalanıp bulundukları bölgelerde nüfuzlarını merkezi otorite aleyhine genişletmişlerdir. Bu durumun; 1. Güçlü ailelerin ortaya çıkması, II. Taşrada otoritesini tesis edemeyen Osmanlı'nın yerel güçlerin varlığını tanıması, III. Devlet ile âyanlar arasında güç mücadelelerinin yaşanması gelişmelerinden hangilerine yol açması beklenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3.
A
A
25. Siyasi hayatta danışma meclisi oluşturmuşlardır.
●
●
.
Kölelere bedel karşılığında özgürlüklerine kavuşabil-
me, evlenme ve mülkiyet hakkı tanımışlardır.
Kanunlarında, herhangi bir suça karşılık fidye ödeme
ağırlıktadır.
A
Bu özellikler aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından han-
gisine aittir?
A) Hititler
B) Frigler
DAsurlular
C) Babiker
İyonlar
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin 751 yılındaki Talas
pları destek-
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
A A 25. Siyasi hayatta danışma meclisi oluşturmuşlardır. ● ● . Kölelere bedel karşılığında özgürlüklerine kavuşabil- me, evlenme ve mülkiyet hakkı tanımışlardır. Kanunlarında, herhangi bir suça karşılık fidye ödeme ağırlıktadır. A Bu özellikler aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından han- gisine aittir? A) Hititler B) Frigler DAsurlular C) Babiker İyonlar Aşağıdakilerden hangisi Türklerin 751 yılındaki Talas pları destek-