Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Soğuk Savaş Dönemi Soruları

14. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde
Asya'da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir?
A) Hindistan ve Pakistan arasında keşmir sorununun or-
taya çıkması
B) Çin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının yaşan-
masi
C) Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali
D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının yaşanması
E) Japonya ile SSCB'nin Kuril Adaları nedeniyle çatışma-
lan
(2008 - KPSS / Ulus. Iliş.)
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
14. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde Asya'da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir? A) Hindistan ve Pakistan arasında keşmir sorununun or- taya çıkması B) Çin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının yaşan- masi C) Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının yaşanması E) Japonya ile SSCB'nin Kuril Adaları nedeniyle çatışma- lan (2008 - KPSS / Ulus. Iliş.)
8.
(2014-LYS)
ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev'in
1961 yılında yapılan görüşmelerle yumuşama süreci-
ni başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olduğu savunulamaz?
A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımının
B) Çin-ABD yakınlaşmasının
C) Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden kur-
tulmak istemesinin
D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.) silahlardan
nükleer silahlara geçilmesinin
E) ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesinin
(2014-LYS)
OCE
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
8. (2014-LYS) ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev'in 1961 yılında yapılan görüşmelerle yumuşama süreci- ni başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz? A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımının B) Çin-ABD yakınlaşmasının C) Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden kur- tulmak istemesinin D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.) silahlardan nükleer silahlara geçilmesinin E) ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesinin (2014-LYS) OCE
12.
16.
1973 Petrol Ambargosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ambargo kararı, OPEC tarafından alınmıştır ama İran
bu karara katılmamıştır.
B) Ambargo sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi
Bretton Woods sisteminin devamını sağlamıştır.
C) İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesi üzerine
ambargo kararı alınmıştır.
D) Ambargonun olumsuz etkisi az gelişmiş ülkelerde
daha fazla görülmüştür.
E) İsrail'in Lübnan'a müdahalesi üzerine ambargo kararı
alınmıştır.
(2011 - KPSS / Ulus. İliş.)
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
12. 16. 1973 Petrol Ambargosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ambargo kararı, OPEC tarafından alınmıştır ama İran bu karara katılmamıştır. B) Ambargo sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi Bretton Woods sisteminin devamını sağlamıştır. C) İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesi üzerine ambargo kararı alınmıştır. D) Ambargonun olumsuz etkisi az gelişmiş ülkelerde daha fazla görülmüştür. E) İsrail'in Lübnan'a müdahalesi üzerine ambargo kararı alınmıştır. (2011 - KPSS / Ulus. İliş.)
E) Marshall Plam
14 sageda verilenlerden bangsi Birleşmis
Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi
delildir?
A) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD'den sonra
en till devlet Almanya'dir.
B) 1942'de Birleşmiş Milletler bildirisiyle teşkilatin
kurulu için ilk adunatildi.
C) Yalu Konferansı'nda Beş Büyokler'e veto hakk
annmasına karar verildi.
D) 1945'te San Francisco Konferansı ile BM teski-
lati kundu
E) Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
E) Marshall Plam 14 sageda verilenlerden bangsi Birleşmis Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi delildir? A) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD'den sonra en till devlet Almanya'dir. B) 1942'de Birleşmiş Milletler bildirisiyle teşkilatin kurulu için ilk adunatildi. C) Yalu Konferansı'nda Beş Büyokler'e veto hakk annmasına karar verildi. D) 1945'te San Francisco Konferansı ile BM teski- lati kundu E) Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
1. Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü +
II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı
III. Kuzey Atlantik Savunma Pakti NATO) +
kuruluşlarından hangileri Batı blokunun içeri-
sinde yer alır?
ABD
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
Kostadya
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1. Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü + II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı III. Kuzey Atlantik Savunma Pakti NATO) + kuruluşlarından hangileri Batı blokunun içeri- sinde yer alır? ABD A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Kostadya
B
34. Tarih öğretmeni tarafından Ahmet Adnan Saygun Ulvi
Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi kişilerin Türkiye
Cumhuriyeti'ndeki etkileri" konulu bir çalışma yapması
istenilen öğrencinin, araştırma sürecinde
aşağıdakilerden hangisindeki gelişmelerle daha çok
karşılaşması beklenebilir?
A) Yönetim
B) Sanat
Hukuk
T
E) Eğitim
D) Spor
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
B 34. Tarih öğretmeni tarafından Ahmet Adnan Saygun Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki etkileri" konulu bir çalışma yapması istenilen öğrencinin, araştırma sürecinde aşağıdakilerden hangisindeki gelişmelerle daha çok karşılaşması beklenebilir? A) Yönetim B) Sanat Hukuk T E) Eğitim D) Spor
ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev'in
1961 yılında yapılan görüşmelerle yumuşama süreci-
ni başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olduğu savunulamaz?
A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımının
B) Çin-ABD yakınlaşmasının
C) Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden kur-
tulmak istemesinin
D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.) silahlardan
nükleer silahlara geçilmesinin
E) ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesinin
(2014-LYS)
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev'in 1961 yılında yapılan görüşmelerle yumuşama süreci- ni başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz? A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımının B) Çin-ABD yakınlaşmasının C) Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden kur- tulmak istemesinin D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.) silahlardan nükleer silahlara geçilmesinin E) ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesinin (2014-LYS)
S.17)Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin
izlediği politikalardan biri değildir?
A) Muhalefet önderlerinin yurtta dolaşmalarını
engellemesi
B) Vatan cephesi örgütleri kurarak ülke de
kamplaşmaya yol açması
C) İktisadi kalkınmada büyük bir canlılık ve
heyecan yaratması
D) Plansız kalkınma yapılması sonucu maliyenin
iflasa sürüklemesi
E) Parti içi demokrasiye büyük önem verilmesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
S.17)Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin izlediği politikalardan biri değildir? A) Muhalefet önderlerinin yurtta dolaşmalarını engellemesi B) Vatan cephesi örgütleri kurarak ülke de kamplaşmaya yol açması C) İktisadi kalkınmada büyük bir canlılık ve heyecan yaratması D) Plansız kalkınma yapılması sonucu maliyenin iflasa sürüklemesi E) Parti içi demokrasiye büyük önem verilmesi
13- II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız olduğunu açıklamış, ancak, 1945'te
Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu'na savaş ilan etmiştir. Türkiye'nin
bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir fayda sağlamıştır?
A) Yeni toprak kazanma
B) Rejimini tüm dünyaya yayma
C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma
D) Boğazlar komisyonunu kaldırma
E) Sovyet Rusya'dan ekonomik yardım alma
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
13- II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız olduğunu açıklamış, ancak, 1945'te Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu'na savaş ilan etmiştir. Türkiye'nin bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir fayda sağlamıştır? A) Yeni toprak kazanma B) Rejimini tüm dünyaya yayma C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma D) Boğazlar komisyonunu kaldırma E) Sovyet Rusya'dan ekonomik yardım alma
34. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan
Soğuk Savaş'ın özelliklerinden değildir?
AT ABD ile SSCB arasında olması
B) Uluslararası ilişkilerde devletlerin gruplaşmasına neden olması
C) Nükleer silahların kullanılınası
D) Farklı alanlarda rekabet getirmesi
E) Devletler arası gerginlik durumu olması
559 1. SEATO
I.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
34. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş'ın özelliklerinden değildir? AT ABD ile SSCB arasında olması B) Uluslararası ilişkilerde devletlerin gruplaşmasına neden olması C) Nükleer silahların kullanılınası D) Farklı alanlarda rekabet getirmesi E) Devletler arası gerginlik durumu olması 559 1. SEATO I.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı
sonrası Almanya'sı için söylenemez?
A) SSCB'nin güdümünde Demokratik Alman
Cumhuriyeti'nin kurulması
B) Demokratik Almanya'nın ekonomik ve
teknolojik alanda kalkınması
C) Dört işgal bölgesine ayrılması
D) Berlin Duvarı'nın inşa edilmesi
E) Batı Almanya'da Federal Alman Anayasası'nın
ilan edilmesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Soru 22 Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'sı için söylenemez? A) SSCB'nin güdümünde Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin kurulması B) Demokratik Almanya'nın ekonomik ve teknolojik alanda kalkınması C) Dört işgal bölgesine ayrılması D) Berlin Duvarı'nın inşa edilmesi E) Batı Almanya'da Federal Alman Anayasası'nın ilan edilmesi
5.) II. Dünya Savaşı sonrasında;
ABD, Truman Doktrini ve Marshall Planı ile
Avrupa'nın giderek Sovyet etkisine girmesine engel
olmaya çalışmış,
Savaşın galip devletleri tarafından ABD öncülüğün-
de 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmuş,
Rusya; Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya,
Polonya, Romanya ve Bulgaristan'ı kendine bağlı
devletler hâline getirmiştir.
Bu bilgilere göre II. Dünya Savaşı'nın
aşağıdakilerden
hangisi üzerinde etkisinin olduğu söylenemez?
A) ABD'nin, Monroe Doktrini'ni terk etmesi
B) Sorunların çözümü için uluslararası teşkilatların kurul-
masi
C) SSCB'nin hâkimiyet sahasını genişletmesi
D Adolf Hitler öncülüğünde Nazi Partisi'nin güçlenmesi
E) ABD'nin, Avrupa'daki nüfuzunu arttırmaya çalışması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
5.) II. Dünya Savaşı sonrasında; ABD, Truman Doktrini ve Marshall Planı ile Avrupa'nın giderek Sovyet etkisine girmesine engel olmaya çalışmış, Savaşın galip devletleri tarafından ABD öncülüğün- de 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmuş, Rusya; Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'ı kendine bağlı devletler hâline getirmiştir. Bu bilgilere göre II. Dünya Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisinin olduğu söylenemez? A) ABD'nin, Monroe Doktrini'ni terk etmesi B) Sorunların çözümü için uluslararası teşkilatların kurul- masi C) SSCB'nin hâkimiyet sahasını genişletmesi D Adolf Hitler öncülüğünde Nazi Partisi'nin güçlenmesi E) ABD'nin, Avrupa'daki nüfuzunu arttırmaya çalışması
Ve Ah-
alanlarına ait
CAPIT
5.
7
an iç isyan-
umlarındaki
n temeline
1 Ali Efen-
latıldı. II.
arhuncu
inde is-
Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak
toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi
ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü-
zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak
benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi
ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir.
Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler
igin en büyük tehdit haline gelmiştir?
CAY 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı
1. Avronun kullanıldığı
II. Maden işlenilen bölg
111. Tropikal siklon gör
IV. Seracılık yapılan
V. Savan bölg
Yukarıda verilen bölg
rinin diğerlerine göre
uğraması beklenir?
A) I ve 11
B
D) IV ve V
yapılması
B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla-
masi
Emanli
aşıla-
.
8.
SO-
C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş-
laması
D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı 1. Körfez Harekatı'nın
başlaması
E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü-
zenlemesi
Rüzgar
kisimle
na ...
Rüz
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Ve Ah- alanlarına ait CAPIT 5. 7 an iç isyan- umlarındaki n temeline 1 Ali Efen- latıldı. II. arhuncu inde is- Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü- zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir. Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler igin en büyük tehdit haline gelmiştir? CAY 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı 1. Avronun kullanıldığı II. Maden işlenilen bölg 111. Tropikal siklon gör IV. Seracılık yapılan V. Savan bölg Yukarıda verilen bölg rinin diğerlerine göre uğraması beklenir? A) I ve 11 B D) IV ve V yapılması B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla- masi Emanli aşıla- . 8. SO- C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş- laması D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı 1. Körfez Harekatı'nın başlaması E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü- zenlemesi Rüzgar kisimle na ... Rüz
2-5
Center Lei Ann.org)
omistir
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Potsdam Konferan
si'nda Sovyet Rusya: İtalya'nın Akdeniz ve Kızideniz kylann-
da bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgali alundaki Ro
manya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan
komünist hükümetlerin İngiltere ve Amerika tarafından tann-
masını istemiştir.
Sovyet Rusya'nın bu istekleriyle ulaşmak istediği amaç
eis
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya barışını korumaya çalışmak
B) Etki alanlarını genişletmek
C) Anlaşma Devletlerinin tepkisini ölçmek
D) İngiltere'nin sömürge yollarını kontrol altına almak
E) Anlaşma Devletleriyle aynı ittifakta yer almak
(2016/LYS
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
2-5 Center Lei Ann.org) omistir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Potsdam Konferan si'nda Sovyet Rusya: İtalya'nın Akdeniz ve Kızideniz kylann- da bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgali alundaki Ro manya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan komünist hükümetlerin İngiltere ve Amerika tarafından tann- masını istemiştir. Sovyet Rusya'nın bu istekleriyle ulaşmak istediği amaç eis aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya barışını korumaya çalışmak B) Etki alanlarını genişletmek C) Anlaşma Devletlerinin tepkisini ölçmek D) İngiltere'nin sömürge yollarını kontrol altına almak E) Anlaşma Devletleriyle aynı ittifakta yer almak (2016/LYS
Aşağıdakilerden hangisi Batu Bloku'nun Doğu Bloku'na kan
aldığı önlemlerden değildir?
A) NATO'nun kurulması
B) Cominform'un kurulması
Avrupa Konseyinin kuruluşu
D) Truman Doktrini'nin yayımlanmasi
E) Marshall Planı'nm uygulamaya kona
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Aşağıdakilerden hangisi Batu Bloku'nun Doğu Bloku'na kan aldığı önlemlerden değildir? A) NATO'nun kurulması B) Cominform'un kurulması Avrupa Konseyinin kuruluşu D) Truman Doktrini'nin yayımlanmasi E) Marshall Planı'nm uygulamaya kona
HI-Vietnam Savaşı IV-Kore Savaşı
I-Küba Krizi Il-Körfez Savaşı
$-8-)Yukarıdaki olaylardan hangileri ABD nin içinde yer aldığı sorunlardandır?(5p)
B- I.II.III ve IV
D- L.Ill ve IV
C- II. III ve IV
A- J. Il ve III
E- 1.Il ve IV
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
HI-Vietnam Savaşı IV-Kore Savaşı I-Küba Krizi Il-Körfez Savaşı $-8-)Yukarıdaki olaylardan hangileri ABD nin içinde yer aldığı sorunlardandır?(5p) B- I.II.III ve IV D- L.Ill ve IV C- II. III ve IV A- J. Il ve III E- 1.Il ve IV