Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Soğuk Savaş Dönemi Soruları

Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya
Savaşı'nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti'nin yerine
kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO B) Varşova Pakti C) Bağdat Paktı
D) Birleşmiş Milletler E) Unesco
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti'nin yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? A) NATO B) Varşova Pakti C) Bağdat Paktı D) Birleşmiş Milletler E) Unesco
Kıbrıs Sorunun çözümü için 23 Şubat 1959'ta Türkiye,
Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara Antlaşması B) Londra Antlaşması
C) Katma Protokol D) Zürih Antlaşması
E) Paris Antlaşması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Kıbrıs Sorunun çözümü için 23 Şubat 1959'ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara Antlaşması B) Londra Antlaşması C) Katma Protokol D) Zürih Antlaşması E) Paris Antlaşması
d
A
masi
C
E) Washington Deniz Silahsızlanması
Konferansı'nın yapılması
2.
Bi
C) I ve III
to
Cumhuriyet Dönemi'nde demokratik
yönetim, muhtıra, darbe vb. askerî mü-
dahalelerle kesintiye uğramıştır.
Aşağıdakilerden hangisiyle Adnan
Menderes iktidardan indirilmiş ve
yönetim Millî Birlik Komitesine bira-
kılmıştır?
ve III
1.
II.
III.
SOI
Em
A) 12 Eylül Darbesi (Kenan Evren)
B) 12 Mart Muhtırası (Memduh Tağı
ma)
mu
A)
CY
C) 27 Mayıs Darbesi (Cemal Gürsel)
D) 28 Şubat Postmodern Darbesi (is
mail Hakkı Karadayi)
E) 27 Nisan Bildirisi (Yaşar Büyükanit
Atatürk
nsa ara-
biri de-
3. Tim
27, 1995 yılında imzalanan Dayton Ant
laşması'nın özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
yap
bulu
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
d A masi C E) Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı'nın yapılması 2. Bi C) I ve III to Cumhuriyet Dönemi'nde demokratik yönetim, muhtıra, darbe vb. askerî mü- dahalelerle kesintiye uğramıştır. Aşağıdakilerden hangisiyle Adnan Menderes iktidardan indirilmiş ve yönetim Millî Birlik Komitesine bira- kılmıştır? ve III 1. II. III. SOI Em A) 12 Eylül Darbesi (Kenan Evren) B) 12 Mart Muhtırası (Memduh Tağı ma) mu A) CY C) 27 Mayıs Darbesi (Cemal Gürsel) D) 28 Şubat Postmodern Darbesi (is mail Hakkı Karadayi) E) 27 Nisan Bildirisi (Yaşar Büyükanit Atatürk nsa ara- biri de- 3. Tim 27, 1995 yılında imzalanan Dayton Ant laşması'nın özelliği aşağıdakilerden hangisidir? yap bulu
5.
5
1960 Darbesi ile;
Meclis kapatılmış,
-
-
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu
yargılanarak idam edilmiştir.
Yaşanan bu gelişmelere bakılarak,
t. siyasi tartışmaların sona erdiği,
11. evrensel hukuk kurallarının uygulandığı,
11. halk iradesini yok sayan gelişmelerin yaşandığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) Il ve III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
5. 5 1960 Darbesi ile; Meclis kapatılmış, - - Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu yargılanarak idam edilmiştir. Yaşanan bu gelişmelere bakılarak, t. siyasi tartışmaların sona erdiği, 11. evrensel hukuk kurallarının uygulandığı, 11. halk iradesini yok sayan gelişmelerin yaşandığı yorumlarından hangileri yapılabilir? C) Yalnız III B) Yalnız A) Yalnız! E) I, II ve III D) Il ve III
10. ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini en-
gellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta
Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu
ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde si-
lahlı kuvvetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar
yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir.
Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Eisenhower Doktrini
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Schuman Bildirgesi
6 yake
I bor
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
10. ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini en- gellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde si- lahlı kuvvetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir. Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Balfour Deklarasyonu B) Eisenhower Doktrini C) Marshall Planı D) Truman Doktrini E) Schuman Bildirgesi 6 yake I bor
ÇAP / TYT
5.
Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak
toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi
ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü-
zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak
benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi
ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir.
Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler
için en büyük tehdit haline gelmiştir?
A) 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı
yapılması
B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla-
masi
C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş-
laması
D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı 1. Körfez Harekatı'nın
başlaması
E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü-
zenlemesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
ÇAP / TYT 5. Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü- zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir. Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler için en büyük tehdit haline gelmiştir? A) 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı yapılması B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla- masi C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş- laması D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı 1. Körfez Harekatı'nın başlaması E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü- zenlemesi
C) Irkçı hareketlere izin verilmeyeceği
vurgulanmıştır.
D) İnsanlığa karşı işlenen suçların ce-
zasız kalmayacağı belirtilmiştir.
E) Müttefik Devletlerin nüfuz alanları
genişlemiştir.
*
1939-1945
26. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası Türkiye'de meyda
na gelen gelişmelerden biri değil-
dir?
1946
A) ilk çok partili seçimlerin gerçekleş-
mesi
B) Tarımda makineleşme oranın art-
masi
C) Köyden kente göçün hızlanması
D) Nüfus artış oranının yükselmesi
E) Ulaşımda demir yolu yatırımlarının
hız kazanması
7
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
C) Irkçı hareketlere izin verilmeyeceği vurgulanmıştır. D) İnsanlığa karşı işlenen suçların ce- zasız kalmayacağı belirtilmiştir. E) Müttefik Devletlerin nüfuz alanları genişlemiştir. * 1939-1945 26. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dün- ya Savaşı sonrası Türkiye'de meyda na gelen gelişmelerden biri değil- dir? 1946 A) ilk çok partili seçimlerin gerçekleş- mesi B) Tarımda makineleşme oranın art- masi C) Köyden kente göçün hızlanması D) Nüfus artış oranının yükselmesi E) Ulaşımda demir yolu yatırımlarının hız kazanması 7
1.) 27 Ağustos 1928'de Paris'te ABD, İngiltere, Fran-
sa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslo-
vakya ve Belçika arasında imzalanan ve aynı yıl
Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu ba-
risi muhafaza etmek için kurulan pakt aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Briand-Kellog
hatrlayareden
B) Litvinov
C) Küçük Antant
D) Cemiyeti Akvam
E) Akdeniz Paktı
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1.) 27 Ağustos 1928'de Paris'te ABD, İngiltere, Fran- sa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslo- vakya ve Belçika arasında imzalanan ve aynı yıl Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu ba- risi muhafaza etmek için kurulan pakt aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Briand-Kellog hatrlayareden B) Litvinov C) Küçük Antant D) Cemiyeti Akvam E) Akdeniz Paktı
3. 1949 yılında 14 ülke tarafından kurulan NATO'nun
etkinliğinin artmasında,
I. Sovyet tehdidinin bulunması,
II uluslar arası terörizmle mücadele edilmesi,
III. üye sayısının artması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I
ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. 1949 yılında 14 ülke tarafından kurulan NATO'nun etkinliğinin artmasında, I. Sovyet tehdidinin bulunması, II uluslar arası terörizmle mücadele edilmesi, III. üye sayısının artması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin,
I Kore Savaşı'na katılması,
II. NATO'ya üye olması,
III. Mihver devletlere 1945'te savaş ilan etmesi
faaliyetlerinden hangileri soğuk savaş yıllarında Batı
Bloku içinde yer aldığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I
ve II E) I, II ve III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin, I Kore Savaşı'na katılması, II. NATO'ya üye olması, III. Mihver devletlere 1945'te savaş ilan etmesi faaliyetlerinden hangileri soğuk savaş yıllarında Batı Bloku içinde yer aldığının göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
)I
Kahire
11. Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II.
Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti'nin
yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO B) Varşova Pakti
C) Bağdat Pakti
D) Birleşmiş Milletler
E) Unesco
12. II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği sosyalist
rejimi benimseyen bazı Avrupa ülkeleri üzerinde etkili
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
)I Kahire 11. Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti'nin yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? A) NATO B) Varşova Pakti C) Bağdat Pakti D) Birleşmiş Milletler E) Unesco 12. II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği sosyalist rejimi benimseyen bazı Avrupa ülkeleri üzerinde etkili
a
-10. Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı Bloklarının
karşı karşıya gelmesine neden olan krizler görülmüş-
tür.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu ve Batı blokları ara-
sında krize neden olan gelişmelerden birisidir?
A) İsrail'in kurulması
B) Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı devletleştirmesi
C) Yugoslavya'nın COMINFORM dışında bırakılması
D) Bağlantısızlar Hareketi'nin örgütlenmesi
E) Berlin'in ikiye ayrılması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
a -10. Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı Bloklarının karşı karşıya gelmesine neden olan krizler görülmüş- tür. Aşağıdakilerden hangisi Doğu ve Batı blokları ara- sında krize neden olan gelişmelerden birisidir? A) İsrail'in kurulması B) Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı devletleştirmesi C) Yugoslavya'nın COMINFORM dışında bırakılması D) Bağlantısızlar Hareketi'nin örgütlenmesi E) Berlin'in ikiye ayrılması
15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir-
birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı
bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki-
ye girmelerine de izin vermemişlerdir.
B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle-
rinden biridir.
C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa
başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların
yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan-
ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci
birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider
ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün-
lük mücadelesini sürdürmesidir.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir- birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki- ye girmelerine de izin vermemişlerdir. B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle- rinden biridir. C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan- ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır. E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün- lük mücadelesini sürdürmesidir.
ÇAP / TYT
Dron
7.
5. Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak
toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi
ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü-
zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak
benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi
ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir.
Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler
için en büyük tehdit haline gelmiştir?
A) 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı
yapılması
B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla-
masi
C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş-
laması
D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı I. Körfez Harekatı'nın
başlaması
E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü-
zenlemesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
ÇAP / TYT Dron 7. 5. Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü- zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir. Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler için en büyük tehdit haline gelmiştir? A) 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı yapılması B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla- masi C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş- laması D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı I. Körfez Harekatı'nın başlaması E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü- zenlemesi
Deneme - 4
9. Soğuk Savaş Dönemi'nde dünyada bilim, kültür ve sanat
alanında birçok gelişme yaşanmıştır.
Bu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Uzaya Sputnik-l uydusunun gönderilmesi
B) İlk kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nın düzenlen-
mesi
C) ENIAC adlı bir bilgisayarın yapılması
D) Elvis Presley'in öncülüğünde "Rock and Roll" müziği-
nin ortaya çıkması
E) Radyonun icat edilmesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Deneme - 4 9. Soğuk Savaş Dönemi'nde dünyada bilim, kültür ve sanat alanında birçok gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Uzaya Sputnik-l uydusunun gönderilmesi B) İlk kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nın düzenlen- mesi C) ENIAC adlı bir bilgisayarın yapılması D) Elvis Presley'in öncülüğünde "Rock and Roll" müziği- nin ortaya çıkması E) Radyonun icat edilmesi
(2013 - LYS)
2.
8
1978 - Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir.
B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır.
C) Sina Yarımadası Mısır'a geri verilmiştir.
D) İsrail ile Suriye arasında barış müzakerelerine başlan-
ması kabul edilmiştir.
E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk barış
anlaşmasıdır.
(2008 - KPSS / Ulus. İliş.)
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
(2013 - LYS) 2. 8 1978 - Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir. B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır. C) Sina Yarımadası Mısır'a geri verilmiştir. D) İsrail ile Suriye arasında barış müzakerelerine başlan- ması kabul edilmiştir. E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk barış anlaşmasıdır. (2008 - KPSS / Ulus. İliş.)