Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yavuz Sultan Selim Dönemi Soruları

Osmanlı Devleti'nin, Avusturya ve Rusya ile imzaladığı
Belgrad Antlaşması'nın,
1. Rus Çarı, Avusturya Imparatoru'na ve Fransa Kralı'na eşit
sayılacaktı.
II. Azak Kalesi yıkılmak koşuluyla Ruslarda kalacak ancak
Rusların savaşta ele geçirdikleri yerler, Osmanlılara geri
verilecekti.
III. Karadeniz'de Rus savaş ve ticaret gemileri bulunmaya-
caktı.
hükümlerinden hangilerinin Rusya'nın, Avrupa siyase
tinde etkin bir güç haline geldiğinin göstergesi olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve Il
D) Ive III
E) II ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Osmanlı Devleti'nin, Avusturya ve Rusya ile imzaladığı Belgrad Antlaşması'nın, 1. Rus Çarı, Avusturya Imparatoru'na ve Fransa Kralı'na eşit sayılacaktı. II. Azak Kalesi yıkılmak koşuluyla Ruslarda kalacak ancak Rusların savaşta ele geçirdikleri yerler, Osmanlılara geri verilecekti. III. Karadeniz'de Rus savaş ve ticaret gemileri bulunmaya- caktı. hükümlerinden hangilerinin Rusya'nın, Avrupa siyase tinde etkin bir güç haline geldiğinin göstergesi olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve Il D) Ive III E) II ve III
21:42 D
im bilgi üretir, bilim.
gişikliktir bilim
an bilimsel
Ancak bilim sonsuz
Bilimde öne sürülen
uğu henüz kesinlik
doğrudur. Birtakım
sayılan bilgilerdir
n biçimi aşağıdaki
eya sözlerin
özü içerme-
eyle karşı-
ılır.
(?) git-
mala-
lir der-
SOSYAL BILGILER
&
SOSYAL BILGILER TEST
Bu testte Sosyal Bilgiler kazanımlarını ölçmeye yönelik 10 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işare
Bruh
1. Durum
Yavuz Sultan Selim, padişahlığı döneminde Iran ve
Mısır üzerine seferler düzenleyerek devletin sinir-
lanını doğu ve güney yönünde genişletti. Ilk sefe-
rini, Iran'da kurulmuş olan ve Anadolu'ya egemen
olmak isteyen Safeviler üzerine yaptı. 1514'te Çal-
diran Savaşı'nda Osmanlı ordusu Safevi ordusunu
mağlup etti. Böylece Osmantr Devleti'nin Anado-
lu'nun doğusundaki hakimiyeti güçlendi
2. Durum
Osmanlı Devleti Safeviler ile mücadele ederken
Memlük Devleti de Osmanlı Devleti'ne karşı Safe-
viler ile ittifak yaptı. Memlükler, Mısır ve Suriye'ye
hâkim güçlü bir devletti. Mısır, Hindistan'dan Ak-
deniz'e uzanan Baharat Yolu'nun Avrupa'ya açı-
lan kapısı durumundaydı. Ancak Portekiz bölgede
etkili bir güç hâline gelmişti. Hindistan'dan Mısır'a
mal sevkiyatı durmuş, ticaretin kontrolü Portekiz'e
geçmişti. Portekiz baskısından bunalan halk, Os-
manlı'dan yardım istiyordu. Bu gelişmeler üzeri-
ne Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi hazırlıklarına
başladı. Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti
yıkıldı; Suriye, Filistin, Mısır ve Mekke ile Medi-
ne'nin yer aldığı Hicaz fethedildi. Osmanlı Devleti,
Memlüklerin yıkılması ile İslam dünyasının başlıca
koruyucusu hâline geldi. Doğu Akdeniz ticaretinde
Osmanlı Devleti'nin etkinliği arttı.
ll%651
|||
Verilen durumlar değerlendirildiğinde,
1. I. durumda, Osmanlı Devleti Anadolu'nun güven-
liğini sağlamıştır.
2.
II. II. durumda, Osmanlı Devleti Islam dünyasının
lideri haline gelmiştir.
III. I. durumda Osmanlı Devleti egemenlik alanını
genişletmiştir.
IV. II. durumda Osmanlı Devleti ekonomik kazanç
elde etmiştir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve III
B) IIl ve IV
C) II, II ve IV
D) I, II, III ve IV
O
Medya; olayla
melere uzak
takip edilmel
insanların de
etkileyen ma
rolü her geç
Aşağıdakil
rindeki etk
A) Özel bi
Ali Bey
B) Cemre
şarkıy
C) Nepa
origi
alma
D) Çok
beli
3. Yaz
ins
le s
ma
Br
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
21:42 D im bilgi üretir, bilim. gişikliktir bilim an bilimsel Ancak bilim sonsuz Bilimde öne sürülen uğu henüz kesinlik doğrudur. Birtakım sayılan bilgilerdir n biçimi aşağıdaki eya sözlerin özü içerme- eyle karşı- ılır. (?) git- mala- lir der- SOSYAL BILGILER & SOSYAL BILGILER TEST Bu testte Sosyal Bilgiler kazanımlarını ölçmeye yönelik 10 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işare Bruh 1. Durum Yavuz Sultan Selim, padişahlığı döneminde Iran ve Mısır üzerine seferler düzenleyerek devletin sinir- lanını doğu ve güney yönünde genişletti. Ilk sefe- rini, Iran'da kurulmuş olan ve Anadolu'ya egemen olmak isteyen Safeviler üzerine yaptı. 1514'te Çal- diran Savaşı'nda Osmanlı ordusu Safevi ordusunu mağlup etti. Böylece Osmantr Devleti'nin Anado- lu'nun doğusundaki hakimiyeti güçlendi 2. Durum Osmanlı Devleti Safeviler ile mücadele ederken Memlük Devleti de Osmanlı Devleti'ne karşı Safe- viler ile ittifak yaptı. Memlükler, Mısır ve Suriye'ye hâkim güçlü bir devletti. Mısır, Hindistan'dan Ak- deniz'e uzanan Baharat Yolu'nun Avrupa'ya açı- lan kapısı durumundaydı. Ancak Portekiz bölgede etkili bir güç hâline gelmişti. Hindistan'dan Mısır'a mal sevkiyatı durmuş, ticaretin kontrolü Portekiz'e geçmişti. Portekiz baskısından bunalan halk, Os- manlı'dan yardım istiyordu. Bu gelişmeler üzeri- ne Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi hazırlıklarına başladı. Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti yıkıldı; Suriye, Filistin, Mısır ve Mekke ile Medi- ne'nin yer aldığı Hicaz fethedildi. Osmanlı Devleti, Memlüklerin yıkılması ile İslam dünyasının başlıca koruyucusu hâline geldi. Doğu Akdeniz ticaretinde Osmanlı Devleti'nin etkinliği arttı. ll%651 ||| Verilen durumlar değerlendirildiğinde, 1. I. durumda, Osmanlı Devleti Anadolu'nun güven- liğini sağlamıştır. 2. II. II. durumda, Osmanlı Devleti Islam dünyasının lideri haline gelmiştir. III. I. durumda Osmanlı Devleti egemenlik alanını genişletmiştir. IV. II. durumda Osmanlı Devleti ekonomik kazanç elde etmiştir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve III B) IIl ve IV C) II, II ve IV D) I, II, III ve IV O Medya; olayla melere uzak takip edilmel insanların de etkileyen ma rolü her geç Aşağıdakil rindeki etk A) Özel bi Ali Bey B) Cemre şarkıy C) Nepa origi alma D) Çok beli 3. Yaz ins le s ma Br
im bilgi üretir, bilim.
ğişikliktir bilim
Man bilimsel
Ancak bilim sonsuz
Bilimde öne sürülen
uğu henüz kesinlik
doğrudur. Birtakım
sayılan bilgilerdir
n biçimi aşağıdaki.
eya sözlerin
özü içerme-
eyle karşı-
ılır.
(?) git-
lir der-
mala-
SOSYAL BİL
P
BİLGİLER TEST
Bu testte Sosyal Bilgiler kazanımlarını ölçmeye yönelik 10 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işare
Bryh
1. Durum
SOSYAL
Yavuz Sultan Selim, padişahlığı döneminde Iran ve
Mısır üzerine seferler düzenleyerek devletin sınır-
larını doğu ve güney yönünde genişletti. Ilk sefe
rini, Iran'da kurulmuş olan ve Anadolu'ya egemen
olmak isteyen Safeviler üzerine yaptı. 1514'te Çal-
dıran Savaşı'nda Osmanlı ordusu Safevi ordusunu
mağlup etti. Böylece Osmanlı Devleti'nin Anado-
lu'nun doğusundaki hâkimiyeti güçlendi
2. Durum
Osmanlı Devleti Safeviler ile mücadele ederken
Memlük Devleti de Osmanlı Devleti'ne karşı Safe-
viler ile ittifak yaptı. Memlükler, Mısır ve Suriye'ye
hâkim güçlü bir devletti. Mısır, Hindistan'dan Ak-
deniz'e uzanan Baharat Yolu'nun Avrupa'ya açı-
lan kapısı durumundaydı. Ancak Portekiz bölgede
etkili bir güç hâline gelmişti. Hindistan'dan Mısır'a
mal sevkiyatı durmuş, ticaretin kontrolü Portekiz'e
geçmişti. Portekiz baskısından bunalan halk, Os-
manlı'dan yardım istiyordu. Bu gelişmeler üzeri-
ne Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi hazırlıklarına
başladı. Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti
yıkıldı; Suriye, Filistin, Mısır ve Mekke ile Medi-
ne'nin yer aldığı Hicaz fethedildi. Osmanlı Devleti,
Memlüklerin yıkılması ile İslam dünyasının başlıca
koruyucusu hâline geldi. Doğu Akdeniz ticaretinde
Osmanlı Devleti'nin etkinliği arttı.
2.
Verilen durumlar değerlendirildiğinde,
1. 1. durumda, Osmanlı Devleti Anadolu'nun güven-
liğini sağlamıştır.
II. II. durumda, Osmanlı Devleti İslam dünyasının
lideri haline gelmiştir.
III. I. durumda Osmanlı Devleti egemenlik alanını
genişletmiştir.
IV. II. durumda Osmanlı Devleti ekonomik kazanç
elde etmiştir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve III
B) III ve IV
C) II, II ve IV
D) I, II, III ve IV
Medya, olayla
melere uzak
takip edilmel
insanların d
etkileyen m
rolü her geç
Aşağıdakil
rindeki etk
A) Özel bi
Ali Bey
B) Cemre
şarkıy
Neba
enigi
alma
D) Çok
beli
3. Yaz
Ins
le s
ma
B
00
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
im bilgi üretir, bilim. ğişikliktir bilim Man bilimsel Ancak bilim sonsuz Bilimde öne sürülen uğu henüz kesinlik doğrudur. Birtakım sayılan bilgilerdir n biçimi aşağıdaki. eya sözlerin özü içerme- eyle karşı- ılır. (?) git- lir der- mala- SOSYAL BİL P BİLGİLER TEST Bu testte Sosyal Bilgiler kazanımlarını ölçmeye yönelik 10 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işare Bryh 1. Durum SOSYAL Yavuz Sultan Selim, padişahlığı döneminde Iran ve Mısır üzerine seferler düzenleyerek devletin sınır- larını doğu ve güney yönünde genişletti. Ilk sefe rini, Iran'da kurulmuş olan ve Anadolu'ya egemen olmak isteyen Safeviler üzerine yaptı. 1514'te Çal- dıran Savaşı'nda Osmanlı ordusu Safevi ordusunu mağlup etti. Böylece Osmanlı Devleti'nin Anado- lu'nun doğusundaki hâkimiyeti güçlendi 2. Durum Osmanlı Devleti Safeviler ile mücadele ederken Memlük Devleti de Osmanlı Devleti'ne karşı Safe- viler ile ittifak yaptı. Memlükler, Mısır ve Suriye'ye hâkim güçlü bir devletti. Mısır, Hindistan'dan Ak- deniz'e uzanan Baharat Yolu'nun Avrupa'ya açı- lan kapısı durumundaydı. Ancak Portekiz bölgede etkili bir güç hâline gelmişti. Hindistan'dan Mısır'a mal sevkiyatı durmuş, ticaretin kontrolü Portekiz'e geçmişti. Portekiz baskısından bunalan halk, Os- manlı'dan yardım istiyordu. Bu gelişmeler üzeri- ne Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi hazırlıklarına başladı. Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti yıkıldı; Suriye, Filistin, Mısır ve Mekke ile Medi- ne'nin yer aldığı Hicaz fethedildi. Osmanlı Devleti, Memlüklerin yıkılması ile İslam dünyasının başlıca koruyucusu hâline geldi. Doğu Akdeniz ticaretinde Osmanlı Devleti'nin etkinliği arttı. 2. Verilen durumlar değerlendirildiğinde, 1. 1. durumda, Osmanlı Devleti Anadolu'nun güven- liğini sağlamıştır. II. II. durumda, Osmanlı Devleti İslam dünyasının lideri haline gelmiştir. III. I. durumda Osmanlı Devleti egemenlik alanını genişletmiştir. IV. II. durumda Osmanlı Devleti ekonomik kazanç elde etmiştir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve III B) III ve IV C) II, II ve IV D) I, II, III ve IV Medya, olayla melere uzak takip edilmel insanların d etkileyen m rolü her geç Aşağıdakil rindeki etk A) Özel bi Ali Bey B) Cemre şarkıy Neba enigi alma D) Çok beli 3. Yaz Ins le s ma B 00
e
E
ortados
SIRA SENDE
I. Arnavutlar
II. Bulgarlar
III. Boşnaklar
gruplardan hangileri Osmanlı toplum yapısı içerisindeki mil-
leti mahkumeden sayılmışlardır?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
ARİH
D) I ve II
1
ÇÖZÜM SENDE
E) II ve III
C) Yalnız III
91
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
e E ortados SIRA SENDE I. Arnavutlar II. Bulgarlar III. Boşnaklar gruplardan hangileri Osmanlı toplum yapısı içerisindeki mil- leti mahkumeden sayılmışlardır? B) Yalnız II A) Yalnız I ARİH D) I ve II 1 ÇÖZÜM SENDE E) II ve III C) Yalnız III 91
5. Osmanlı Devleti'nde toplumsal ve ekonomik et-
kenlerden dolayı özellikle XVL ve XVII. yüzyılda
yoğun olarak görülen ayaklanmalar "Celâli İsyan-
ları" olarak bilinmektedir.
Bu isyanları proje ödevi olarak üstlenen 11/B
sınıfının aşağıdakilerden hangisini araştırması
gerekmez?
Bozoklu Celâl
By Karayazıcı
Kalenderoğlu
Deli Hasan
Canberdi Gazali
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
5. Osmanlı Devleti'nde toplumsal ve ekonomik et- kenlerden dolayı özellikle XVL ve XVII. yüzyılda yoğun olarak görülen ayaklanmalar "Celâli İsyan- ları" olarak bilinmektedir. Bu isyanları proje ödevi olarak üstlenen 11/B sınıfının aşağıdakilerden hangisini araştırması gerekmez? Bozoklu Celâl By Karayazıcı Kalenderoğlu Deli Hasan Canberdi Gazali
11.
hoven Upon sholmanöb noe nin'imeno fisevad.!!
ev 18812
● Yavuz Sultan Selim, Şirvanşahlar Hükümdarı
Jeem II. İbrahim'e gönderdiği fetihnamemede Şirvanşah'ın
kendi "Hilafet-i Ulyâ"sına tabi olmasını istemiştir.
Kanuni Sultan Süleyman, cülusunda Mekke şerifine
gönderdiği namede, Allah'ın kendisini saltanat
tahtına ve hilafet makamına geçirdiğini bildirmiştir.
Bu bilgiyle Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Teokratik yapıya zamanla geçildiğine
B) İslam dünyasında nüfuz sahibi olduğuna
C) Padişahlığın fetva makamına dönüştüğüne
D) İslam dünyasında birliğin sağlandığına
E) Hilafet makamının soy unsuruna dayandırıldığına
Sizof
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
11. hoven Upon sholmanöb noe nin'imeno fisevad.!! ev 18812 ● Yavuz Sultan Selim, Şirvanşahlar Hükümdarı Jeem II. İbrahim'e gönderdiği fetihnamemede Şirvanşah'ın kendi "Hilafet-i Ulyâ"sına tabi olmasını istemiştir. Kanuni Sultan Süleyman, cülusunda Mekke şerifine gönderdiği namede, Allah'ın kendisini saltanat tahtına ve hilafet makamına geçirdiğini bildirmiştir. Bu bilgiyle Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Teokratik yapıya zamanla geçildiğine B) İslam dünyasında nüfuz sahibi olduğuna C) Padişahlığın fetva makamına dönüştüğüne D) İslam dünyasında birliğin sağlandığına E) Hilafet makamının soy unsuruna dayandırıldığına Sizof
k
len
Lazım
MAMBO
7. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim
Dönemi'nde İslam dünyası liderliği için yapılan
savaşlardan biri değildir?
A) Otlukbeli
B) Çaldıran
D) Mercidabik
DÜNYA GÜCÜ OSMAN
46
C) Turnadağ
E) Ridaniye
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
k len Lazım MAMBO 7. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde İslam dünyası liderliği için yapılan savaşlardan biri değildir? A) Otlukbeli B) Çaldıran D) Mercidabik DÜNYA GÜCÜ OSMAN 46 C) Turnadağ E) Ridaniye
AYT
9. Milli Mücadele'nin teşkilatlanmasında ve
kurumsallaşmasında aşağıdakilerden hangisi daha
(etkili olmuştur?
A) Erzurum Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
B) Sivas Kongresi
D) Pozantı Kongresi
E) Balıkesir Kongresi
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
AYT 9. Milli Mücadele'nin teşkilatlanmasında ve kurumsallaşmasında aşağıdakilerden hangisi daha (etkili olmuştur? A) Erzurum Kongresi C) Alaşehir Kongresi B) Sivas Kongresi D) Pozantı Kongresi E) Balıkesir Kongresi
7.
Lazım
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde;
●
DÜNYA GÜCÜ OSM.
Şehzade Ahmet'in oğlu Murat'ın barındırılması,
Osmanlı elçilerinin öldürülmesi,o'liboney
Osmanlı Devleti'ne yönelik Karamanoğullarıyla
ittifak yapılması järt ob'equivA sho
nedenleriyle, aşağıdaki devletlerden hangisiyle (
sorunlar yaşanmıştır? Mengo) tine
wa
A) Safeviler
C) Memlüklular
E) Karakoyunlular
B) Dulkadiroğulları
D) Akkoyunlular
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
7. Lazım Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde; ● DÜNYA GÜCÜ OSM. Şehzade Ahmet'in oğlu Murat'ın barındırılması, Osmanlı elçilerinin öldürülmesi,o'liboney Osmanlı Devleti'ne yönelik Karamanoğullarıyla ittifak yapılması järt ob'equivA sho nedenleriyle, aşağıdaki devletlerden hangisiyle ( sorunlar yaşanmıştır? Mengo) tine wa A) Safeviler C) Memlüklular E) Karakoyunlular B) Dulkadiroğulları D) Akkoyunlular
7.
-
Bizans'taki taht kavgalarından faydalanılarak Gelibolu
Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi alınmıştır.
Karesioğlu Beyliği'nin alınması ile Osmanlı Devleti'nin
deniz gücünün de temeli atılmıştır.
Beylikten Devlete Geçiş dönemine ait yukarıdaki geliş-
melerin meydana getirdiği ortak sonuçlar arasında,
I. Anadolu Türk Birliği'nin sağlanması
II. Rumeli'de nüfuz alanının genişlemesi
III. Bursa'nın başkent yapılması
durumlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
51
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
7. - Bizans'taki taht kavgalarından faydalanılarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi alınmıştır. Karesioğlu Beyliği'nin alınması ile Osmanlı Devleti'nin deniz gücünün de temeli atılmıştır. Beylikten Devlete Geçiş dönemine ait yukarıdaki geliş- melerin meydana getirdiği ortak sonuçlar arasında, I. Anadolu Türk Birliği'nin sağlanması II. Rumeli'de nüfuz alanının genişlemesi III. Bursa'nın başkent yapılması durumlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 51
3. XIII. yüzyıl sonlarında Avrupa genelinde feodalite rejimi bu-
lunmakta, Bizans taht kavgaları ile uğraşmakta, Balkanlarda
ise siyasi ve mezhepsel çatışmalar yaşanmaktadır. Osmanlı
Devleti'nin kuruluş döneminde, tablonun böyle olması, Os-
manlı Devleti'nin büyümesini hızlandırmıştır.
Bu bilgilere göre,
1. Balkanlarda siyasi otorite boşluğunun yaşandığı
II. Bizans'ın iktidar sorunları yaşamasının, Osmanlı Devleti
açısından olumlu sonuçlar doğurduğu
III. Hıristiyan dünyasında mezhep birliğinin olmadığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
48
6.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
3. XIII. yüzyıl sonlarında Avrupa genelinde feodalite rejimi bu- lunmakta, Bizans taht kavgaları ile uğraşmakta, Balkanlarda ise siyasi ve mezhepsel çatışmalar yaşanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, tablonun böyle olması, Os- manlı Devleti'nin büyümesini hızlandırmıştır. Bu bilgilere göre, 1. Balkanlarda siyasi otorite boşluğunun yaşandığı II. Bizans'ın iktidar sorunları yaşamasının, Osmanlı Devleti açısından olumlu sonuçlar doğurduğu III. Hıristiyan dünyasında mezhep birliğinin olmadığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III 48 6.
1.
Emeviler Döneminde İslam ordularının Horasan ve Ma-
veraünnehir bölgesini fethetmesi bu bölgedeki Türklerle
Müslüman Araplar arasında şiddetli savaşlara neden ol-
du. Ancak Abbasiler döneminde Türkler Müslümanlarla
iyi ilişkiler kurmaya ve İslam'ı kabul etmeye başladılar.
Türklerin Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde İs-
lam'la ilişkilerinde yaşanan bu değişimde rol oyna-
yan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin askeri anlamda güçsüzleşmesi
B) Abbasilerin Emevilerin tersine farklı milletlere hoş-
görülü davranması
C) Müslümanların silah yoluyla Türkleri İslam'a çağır-
maları
D) Arapların siyasi birliği sağlamaları binaries>
ibanget.
E) Türk devletlerinin arasında yaşanan çekişmeler
GRUNNON OF H
albubomlösöp
sbriesmulig sycho nummob ua
anuvas unublo labbe stop sirtab ninialped
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
1. Emeviler Döneminde İslam ordularının Horasan ve Ma- veraünnehir bölgesini fethetmesi bu bölgedeki Türklerle Müslüman Araplar arasında şiddetli savaşlara neden ol- du. Ancak Abbasiler döneminde Türkler Müslümanlarla iyi ilişkiler kurmaya ve İslam'ı kabul etmeye başladılar. Türklerin Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde İs- lam'la ilişkilerinde yaşanan bu değişimde rol oyna- yan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Türklerin askeri anlamda güçsüzleşmesi B) Abbasilerin Emevilerin tersine farklı milletlere hoş- görülü davranması C) Müslümanların silah yoluyla Türkleri İslam'a çağır- maları D) Arapların siyasi birliği sağlamaları binaries> ibanget. E) Türk devletlerinin arasında yaşanan çekişmeler GRUNNON OF H albubomlösöp sbriesmulig sycho nummob ua anuvas unublo labbe stop sirtab ninialped
obn note ban
Haçlı Seferleri sırasında Haçlıların doğu-batı
arasında taşınmasından dolayı aşağıdaki ülke-
lerden hangisinin limanları büyük canlılık ka-
zanmıştır?
A Venedik B) İngiltere C) Fransa
D) Portekiz
Lehistan
Ders Uygulama Föyü | Tarih
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
obn note ban Haçlı Seferleri sırasında Haçlıların doğu-batı arasında taşınmasından dolayı aşağıdaki ülke- lerden hangisinin limanları büyük canlılık ka- zanmıştır? A Venedik B) İngiltere C) Fransa D) Portekiz Lehistan Ders Uygulama Föyü | Tarih
me
Canakkale
Istanb
KARADENİZ
Tamsit
Domanic
Sagor
Kütahya
Ankara
AKDENIZ
Konya
Osmanlı Devleti'nin haritada verilen sınırlara ulaştığı pa-
dişahlar dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Murat - 1. Bayezid
3) Osman Bey - Orhan Bey
C) Orhan Bey - I. Murat
D) I. Murat - II. Murat
E) Osman Bey - 1. Bayezid
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
me Canakkale Istanb KARADENİZ Tamsit Domanic Sagor Kütahya Ankara AKDENIZ Konya Osmanlı Devleti'nin haritada verilen sınırlara ulaştığı pa- dişahlar dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Murat - 1. Bayezid 3) Osman Bey - Orhan Bey C) Orhan Bey - I. Murat D) I. Murat - II. Murat E) Osman Bey - 1. Bayezid
Yavuz Sultan Selim'in Doğu siyasetinin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı hazinesini doldurmak
B) Islam dünyasını Osmanlı yönetimi altında birleş-
tirmek
C) Kutsal emanetleri Istanbul'a getirmek
D) Memlüklerden halifeliği almak
E) Safevileri ortadan kaldırmak
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim'in Doğu siyasetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı hazinesini doldurmak B) Islam dünyasını Osmanlı yönetimi altında birleş- tirmek C) Kutsal emanetleri Istanbul'a getirmek D) Memlüklerden halifeliği almak E) Safevileri ortadan kaldırmak
sonucunda tahta çık
7.
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Mısır ve Suriye'nin alın-
masıyla Hint ticaret yolu Osmanlı denetimi altına girmiştir.
Yavuz Sultan Selim'in doğu ve güneydeki tehlikeleri orta-
dan kaldırması, batı yönündeki seferlerin daha rahat yapıl-
masina zemin hazırlamıştır. I. Selim, ömrunun son yılların-
da tersaneleri genişletip sayılarını artırarak Osmanlı deniz
kuvvetlerini güçlendirmiştir.
Yavuz Sultan Selim'in bu politikalarının;
I.
Çanakkale Boğazı'nın Osmanlı egemenliğine girmesi,
II. Karesioğullarının Osmanlı hâkimiyetini tanımasını,
III. Kanuni Dönemi'nde Akdeniz'in bir Türk gölü hâline gel-
mesi
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E I, II ve III
i
G
D
E
S
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
sonucunda tahta çık 7. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Mısır ve Suriye'nin alın- masıyla Hint ticaret yolu Osmanlı denetimi altına girmiştir. Yavuz Sultan Selim'in doğu ve güneydeki tehlikeleri orta- dan kaldırması, batı yönündeki seferlerin daha rahat yapıl- masina zemin hazırlamıştır. I. Selim, ömrunun son yılların- da tersaneleri genişletip sayılarını artırarak Osmanlı deniz kuvvetlerini güçlendirmiştir. Yavuz Sultan Selim'in bu politikalarının; I. Çanakkale Boğazı'nın Osmanlı egemenliğine girmesi, II. Karesioğullarının Osmanlı hâkimiyetini tanımasını, III. Kanuni Dönemi'nde Akdeniz'in bir Türk gölü hâline gel- mesi durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E I, II ve III i G D E S