Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde kurulan Türkiye
2
Selçuklu Devleti'nde ticari ve ekonomik hayata önem
verilmiş ve canlı tutulmaya çalışılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu Selçuklu Dev-
leti'nin ticareti geliştirmeye ve ekonomiyi güçlendir-
meye yönelik attığı adımlar arasında olduğu söyle-
nemez?
A Miryokefalon Savaşı
B) Alanya Kalesinin fethi
C) Suğdak Limanının ele geçirilmesi
D) Sinop tersane inşaası
E)
Devlet
Devlet
sigortası uygulaması
www.krakademi.com
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde kurulan Türkiye 2 Selçuklu Devleti'nde ticari ve ekonomik hayata önem verilmiş ve canlı tutulmaya çalışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu Selçuklu Dev- leti'nin ticareti geliştirmeye ve ekonomiyi güçlendir- meye yönelik attığı adımlar arasında olduğu söyle- nemez? A Miryokefalon Savaşı B) Alanya Kalesinin fethi C) Suğdak Limanının ele geçirilmesi D) Sinop tersane inşaası E) Devlet Devlet sigortası uygulaması www.krakademi.com
3. Osman Gazi Dönemi'nde tüm Anadolu Türkmen beyleri,
Selçuklu Sultanı'nın bir menşurla atadığı beyler durumunda
idiler ve onlardan hiçbiri sultan unvanını almaya cesaret
edemezdi. Böyle bir hareket, meşru hükümdara, Selçuklu
Sultanı'na ve İlhanlılara karşı isyan anlamına gelirdi.
Bu bilgilere bakılarak sözü edilen dönem ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu Türk siyasi birliğinin sürdürüldüğü
B Osman Gazi'nin Selçuklu siyasi üstünlüğünü kabul ettiği
Selçuklu Devletinin siyasi varlığını devam ettirdiği
La
Los
İlhanlı Moğollarının Anadolu'da denetim kurduğu
E) Sultan unvanının bağımsızlık alameti olarak kabul
gördüğü
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
3. Osman Gazi Dönemi'nde tüm Anadolu Türkmen beyleri, Selçuklu Sultanı'nın bir menşurla atadığı beyler durumunda idiler ve onlardan hiçbiri sultan unvanını almaya cesaret edemezdi. Böyle bir hareket, meşru hükümdara, Selçuklu Sultanı'na ve İlhanlılara karşı isyan anlamına gelirdi. Bu bilgilere bakılarak sözü edilen dönem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Anadolu Türk siyasi birliğinin sürdürüldüğü B Osman Gazi'nin Selçuklu siyasi üstünlüğünü kabul ettiği Selçuklu Devletinin siyasi varlığını devam ettirdiği La Los İlhanlı Moğollarının Anadolu'da denetim kurduğu E) Sultan unvanının bağımsızlık alameti olarak kabul gördüğü
Malazgirt Savaşı'nın aşağıdaki gelişme-
lerden hangisine ortam hazırladığı sa-
vunulamaz?
A) Anadolu'nun fethi sürecinin hızlanma-
sına
B) Avrupalıların Bizans'a yardım etmek
amacıyla harekete geçmesine
Ć) Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulma-
sina
D) Rumeli'de fetih hareketlerinin başla-
masina
E) Bizans'ın İslam ülkelerindeki baskısı-
nın sona ermesine
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Malazgirt Savaşı'nın aşağıdaki gelişme- lerden hangisine ortam hazırladığı sa- vunulamaz? A) Anadolu'nun fethi sürecinin hızlanma- sına B) Avrupalıların Bizans'a yardım etmek amacıyla harekete geçmesine Ć) Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulma- sina D) Rumeli'de fetih hareketlerinin başla- masina E) Bizans'ın İslam ülkelerindeki baskısı- nın sona ermesine
2.
Malazgirt Savaşı (1071) sonrası ve XIII. yüzyılda yaşanan
-Moğol istilası sırasındaki göç dalgalarıyla Anadolu'ya
gelen Oğuz boyları, taş işçiliğini gayrimüslimlerden
öğrenmişler, bu uğraşı daha ileri bir noktaya götürerek
adeta bir sanat çalışmasına dönüştürmüşlerdir.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türklerin zanaat alanında ilerlediklerine
BY Anadolu'da kültürel etkileşim yaşandığına
C) Taş işçiliğinin belli birikimlerle ilerlediğine
DY Türklerin ticaret hayatında ilerleme sağladıklarına
E) Anadolu'da demografik hareketliliğin yaşandığına
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Malazgirt Savaşı (1071) sonrası ve XIII. yüzyılda yaşanan -Moğol istilası sırasındaki göç dalgalarıyla Anadolu'ya gelen Oğuz boyları, taş işçiliğini gayrimüslimlerden öğrenmişler, bu uğraşı daha ileri bir noktaya götürerek adeta bir sanat çalışmasına dönüştürmüşlerdir. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türklerin zanaat alanında ilerlediklerine BY Anadolu'da kültürel etkileşim yaşandığına C) Taş işçiliğinin belli birikimlerle ilerlediğine DY Türklerin ticaret hayatında ilerleme sağladıklarına E) Anadolu'da demografik hareketliliğin yaşandığına
ME-5/A
28. 1040 Dandanakan Savaşı'nda Büyük Selçukluların Gaznelileri
yenmesiyle birlikte Büyük Selçuklu Devleti kurulurken Gazneli-
ler yıkılış sürecine girmiştir.
Bu durum pandanakan Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili olarak;
Türk devletlerinin siyasi yapılarında farklı etkiler meydana
getirmiştir.
II. Gazneli Devleti'nin siyasi varlığını sona erdirmiştir.
III. Büyük Selçuklu Devleti en güçlü devrini yaşamıştır.
yargılarından hangilerini doğrular?
A Yalnız
C) I ve II
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
ME-5/A 28. 1040 Dandanakan Savaşı'nda Büyük Selçukluların Gaznelileri yenmesiyle birlikte Büyük Selçuklu Devleti kurulurken Gazneli- ler yıkılış sürecine girmiştir. Bu durum pandanakan Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili olarak; Türk devletlerinin siyasi yapılarında farklı etkiler meydana getirmiştir. II. Gazneli Devleti'nin siyasi varlığını sona erdirmiştir. III. Büyük Selçuklu Devleti en güçlü devrini yaşamıştır. yargılarından hangilerini doğrular? A Yalnız C) I ve II B) Yalnız 11 D) I ve III E) I, II ve III
3.
Önemli Türk tarihçilerinden Ahmet Yaşar Ocak, “Ahmet
Yesevî'yi tanımak, İslam'ın Orta Asya macerasını tanımak
demek olduğu kadar Türk Müslümanlığını da tanımak de-
mektir. Türk Müslümanlığını tanımak ise İslam'ın dünya
yüzündeki en önemli ve en evrensel çehrelerinden birini
tanımak anlamına gelir." demiştir.
Buna göre Ahmet Yaşar Ocak'ın aşağıdaki eserlerden
hangisinin önemine değindiği söylenebilir?
A) Divân-ı Hikmet
B) Atabetü'l-Hakayık
C) Divânü Lûgati't-Türk
Dr Kutadgu Bilig
E Siyasetname
1
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
3. Önemli Türk tarihçilerinden Ahmet Yaşar Ocak, “Ahmet Yesevî'yi tanımak, İslam'ın Orta Asya macerasını tanımak demek olduğu kadar Türk Müslümanlığını da tanımak de- mektir. Türk Müslümanlığını tanımak ise İslam'ın dünya yüzündeki en önemli ve en evrensel çehrelerinden birini tanımak anlamına gelir." demiştir. Buna göre Ahmet Yaşar Ocak'ın aşağıdaki eserlerden hangisinin önemine değindiği söylenebilir? A) Divân-ı Hikmet B) Atabetü'l-Hakayık C) Divânü Lûgati't-Türk Dr Kutadgu Bilig E Siyasetname 1
bil
11. Anadolu'da VI ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans impara-
torlukları arasında mücadeleler yaşanmış ve bu mücadeleler
Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuştur. Daha sonra
başlayan ve asırlar süren Bizans-Müslüman mücadeleleri de
Anadolu'daki şehir ve kasabaları harabeye çevirmiş, bölgede
nüfus oldukça seyrelmiştir.
efa posto
Buna göre,
ordus
ral yolu
Yunan.
I. göç hareketlerinin yaşandığı
II. Haçlı Seferleri'nin başladığı a
III. mimari yapıların zarar gördüğı
3
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yal21
B) Yalov 11
C) Yalnız III
D) I ve It
E) I ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
bil 11. Anadolu'da VI ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans impara- torlukları arasında mücadeleler yaşanmış ve bu mücadeleler Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuştur. Daha sonra başlayan ve asırlar süren Bizans-Müslüman mücadeleleri de Anadolu'daki şehir ve kasabaları harabeye çevirmiş, bölgede nüfus oldukça seyrelmiştir. efa posto Buna göre, ordus ral yolu Yunan. I. göç hareketlerinin yaşandığı II. Haçlı Seferleri'nin başladığı a III. mimari yapıların zarar gördüğı 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yal21 B) Yalov 11 C) Yalnız III D) I ve It E) I ve III
B
6.
5.
'n-
d-
a
11
Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kiliç Arslan, I. Haçlı or-
dusunun Anadolu'ya gelerek Iznik'i kuşatması ve
bir süre sonra da İznik'in Haclılar tarafından alinip
Bizans'a verilmesi üzerine devletin baskentini Kon-
ya’ya taşımıştır. Kiliç Arslan, ilerleyen zamanlarda
Büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla yönü-
nü doğuya çevirmiş, bu sırada Selcuklu komutanı
Emir Çavli ile yaptığı savaşta Habur Nehri'nde bo-
ğularak hayatını kaybetmiştir (1107). Bu durumdan
yararlanan Danişmentliler, Anadolu'da nüfuzlarını
artırırken Bizans ise Batı Anadolu'da bazı toprakları
geri almayı başarmıştır.
Eda tarih kitabında okuduğu bu bilgiler ile ilgili defterine
şu notları yazmıştır:
Türkler arasındaki siyasi çekişmeler Haçlıların İznik'i
ele geçirmesini kolaylaştırmıştır.
1. Kiliç Arslan'ın Büyük Selçuklu Devleti'ne yönelik iz-
lediği politika, Türkiye Selçuklu Devleti'nin aleyhinde
olacak gelişmeleri beraberinde getirmiştir.
Bizans ve Danişmentlilerin saldırıları Türkiye Selçuklu
Devleti'nin yıkılma sürecine girmesine neden olmuştur.
Eda'nın yazdığı bu notlardan hangileri yukarıdaki bil-
gilerden çıkarılamaz?
A) Yalnızl
Yalnız
B) Yalnız II
E) Ive II
Dvett
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
B 6. 5. 'n- d- a 11 Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kiliç Arslan, I. Haçlı or- dusunun Anadolu'ya gelerek Iznik'i kuşatması ve bir süre sonra da İznik'in Haclılar tarafından alinip Bizans'a verilmesi üzerine devletin baskentini Kon- ya’ya taşımıştır. Kiliç Arslan, ilerleyen zamanlarda Büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla yönü- nü doğuya çevirmiş, bu sırada Selcuklu komutanı Emir Çavli ile yaptığı savaşta Habur Nehri'nde bo- ğularak hayatını kaybetmiştir (1107). Bu durumdan yararlanan Danişmentliler, Anadolu'da nüfuzlarını artırırken Bizans ise Batı Anadolu'da bazı toprakları geri almayı başarmıştır. Eda tarih kitabında okuduğu bu bilgiler ile ilgili defterine şu notları yazmıştır: Türkler arasındaki siyasi çekişmeler Haçlıların İznik'i ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. 1. Kiliç Arslan'ın Büyük Selçuklu Devleti'ne yönelik iz- lediği politika, Türkiye Selçuklu Devleti'nin aleyhinde olacak gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bizans ve Danişmentlilerin saldırıları Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesine neden olmuştur. Eda'nın yazdığı bu notlardan hangileri yukarıdaki bil- gilerden çıkarılamaz? A) Yalnızl Yalnız B) Yalnız II E) Ive II Dvett
4. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti ile ilgili
doğru bir bilgi değildir?
i
A) Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devletidir.
B) Resmi dilleri Türkcedir.
C) Tärk-Islam kültürünü Hindistan'a yaymışlardır.
D) Eski Türk devlet geleneğine sahip çıkmışlardır.
E) Türk-Islam mimarisinin ilk örneklerini vermişlerdir.
Yediiklim Sana Yeter!
YEDIIKI
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
4. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? i A) Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devletidir. B) Resmi dilleri Türkcedir. C) Tärk-Islam kültürünü Hindistan'a yaymışlardır. D) Eski Türk devlet geleneğine sahip çıkmışlardır. E) Türk-Islam mimarisinin ilk örneklerini vermişlerdir. Yediiklim Sana Yeter! YEDIIKI
DENEME - 21
16) dersi olmak üzere toplam 16 soru vardır.
BİLGİ SARMAL
3.
1.
Nesa
Devle-
II. Serahs
III. Nihavent
ordu-
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin Büyük Selçuklu
Devleti ile Gazneliler arasında yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
si ol-
ol-
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
DENEME - 21 16) dersi olmak üzere toplam 16 soru vardır. BİLGİ SARMAL 3. 1. Nesa Devle- II. Serahs III. Nihavent ordu- Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapıldığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III si ol- ol-
e aşağı
selmeye başlamış, özellikle ticari faaliyetler kısa za-
Türkiye Selçuklu Devleti XII. yüzyılın sonlarında yük-
A.
manda ülkeyi ve devleti zenginleştirmiştir.
Bu dönemde ülkenin zenginleşmesinde;
I. kervansarayların yapılması,
II. medreselerin yaygınlaşması,
III. devlet sigortasının uygulanması,
IV. liman şehirlerinin fethedilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmamıştır?
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız 11
lerden
arladig
D) II ve III
E) III ve IV
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
e aşağı selmeye başlamış, özellikle ticari faaliyetler kısa za- Türkiye Selçuklu Devleti XII. yüzyılın sonlarında yük- A. manda ülkeyi ve devleti zenginleştirmiştir. Bu dönemde ülkenin zenginleşmesinde; I. kervansarayların yapılması, II. medreselerin yaygınlaşması, III. devlet sigortasının uygulanması, IV. liman şehirlerinin fethedilmesi gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmamıştır? B) Yalnız III C) I ve II A) Yalnız 11 lerden arladig D) II ve III E) III ve IV
am
3.
Büyük Selçuklu Devleti'nde mimari ve sanat
alanındaki faaliyetler Islam medeniyeti içerisinde
yeni bir dönemi temsil etmiştir. Çini ile kaplı çok
köşeli çatıları ve üzerlerindeki göz alıcı kumaş
süslemeleriyle kümbetler Selçuklu mimarisinin en
önemli eserleridir. Selçuklular süsleme, kitabe,
hat, minyatür, tezhip, halı, kilim ve çini gibi
diğer sanat alanlarında da değerli ürünler ortaya
koymuşlardır. Selçuklu küfisi, sülüsü ve nesihi
gibi hat türleri ortaya çıkarmış ve bunları abidevi,
eserlerde uygulamışlardır. Ayrıca bozkır kültürünü
gösteren kuş, ejderha, boğa ve çift başlı kartal gibi
hayvan tasvirlerinin yer aldığı kabartmalarla yapılar
süslenmiştir.
MEB 9. sınıf Tarih Kitabı sy.203'ten düzenlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre Selçuklularla ilgili;
1. Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir.
II. Slanatta kendilerine özgü bir tarz geliştirmişlerdir.
. .
III. Sanat eserlerinde toplumsal yaşamlarının izleri
görülmüştür. .
Palme Yayınevi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Jenen
nde
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
©
E) I, II ve III
D
arik
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
am 3. Büyük Selçuklu Devleti'nde mimari ve sanat alanındaki faaliyetler Islam medeniyeti içerisinde yeni bir dönemi temsil etmiştir. Çini ile kaplı çok köşeli çatıları ve üzerlerindeki göz alıcı kumaş süslemeleriyle kümbetler Selçuklu mimarisinin en önemli eserleridir. Selçuklular süsleme, kitabe, hat, minyatür, tezhip, halı, kilim ve çini gibi diğer sanat alanlarında da değerli ürünler ortaya koymuşlardır. Selçuklu küfisi, sülüsü ve nesihi gibi hat türleri ortaya çıkarmış ve bunları abidevi, eserlerde uygulamışlardır. Ayrıca bozkır kültürünü gösteren kuş, ejderha, boğa ve çift başlı kartal gibi hayvan tasvirlerinin yer aldığı kabartmalarla yapılar süslenmiştir. MEB 9. sınıf Tarih Kitabı sy.203'ten düzenlenmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre Selçuklularla ilgili; 1. Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. II. Slanatta kendilerine özgü bir tarz geliştirmişlerdir. . . III. Sanat eserlerinde toplumsal yaşamlarının izleri görülmüştür. . Palme Yayınevi yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Jenen nde A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III © E) I, II ve III D arik
28. "İlk Türk-İslam devletlerinden en önemlisi Büyük Selçuk-
lulardır." denilebilir.
30.
E
A
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Büyük Selçuklular
Dönemi'ne ait olamaz?
A) Türkler İslam Dünyasının siyasi lideri konumuna gel-
miştir.
a
re
A
B) Miryokefalon Zaferi ile Anadolu'nun tapusu alınmıştır.
E
C) Anadolu'nun fethi başlamıştır
D) Batınilerle mücadele edilmiştir.
E) Nizamiye Medreseleri açılmıştır.
E
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
28. "İlk Türk-İslam devletlerinden en önemlisi Büyük Selçuk- lulardır." denilebilir. 30. E A Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Büyük Selçuklular Dönemi'ne ait olamaz? A) Türkler İslam Dünyasının siyasi lideri konumuna gel- miştir. a re A B) Miryokefalon Zaferi ile Anadolu'nun tapusu alınmıştır. E C) Anadolu'nun fethi başlamıştır D) Batınilerle mücadele edilmiştir. E) Nizamiye Medreseleri açılmıştır. E
A
13,7
A
A
SYAL BİLİMLER TESTİ
- 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak
sefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
kısmına işaretleyiniz.
3.
ne-
re
KUBADEN
21
HAZAR DENDE
C
Ad
Reye
AKDENIZ
Sam
-
Trablusgarp
linguri
ederty
They
1911
Basra Körfezi
Mo
30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti
Bağımsız hale gelen topraklar
İşgal edilen topraklar
KIZILDENIZ
XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırlarını
gösteren bu haritaya göre Osmanlı ülkesinde;
1. Osmanlıcılık,
VII. milliyetçilik,
III. ümmetçilik
düşüncelerinden hangilerinin kabul gördüğü söyle-
nemez?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11 C) I ve III
D) Il ve III E), II ve III
IU
Son Osmanlı padişahı Sultan Yi Mob
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
A 13,7 A A SYAL BİLİMLER TESTİ - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak sefe (21 - 25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. kısmına işaretleyiniz. 3. ne- re KUBADEN 21 HAZAR DENDE C Ad Reye AKDENIZ Sam - Trablusgarp linguri ederty They 1911 Basra Körfezi Mo 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Bağımsız hale gelen topraklar İşgal edilen topraklar KIZILDENIZ XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren bu haritaya göre Osmanlı ülkesinde; 1. Osmanlıcılık, VII. milliyetçilik, III. ümmetçilik düşüncelerinden hangilerinin kabul gördüğü söyle- nemez? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve III D) Il ve III E), II ve III IU Son Osmanlı padişahı Sultan Yi Mob
MAESTRO
6.
4.
Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğol Komutanı Baycu
Noyan, Selçuklularla barış şartları hakkında görüşmeye
başladı ve "Selçuklu ülkesinden ordunun noyanlarına ne
kadar gelir gelir?" diye sorunca Selçuklu veziri toplantı-
dan çıkarak kadi ile yalnız görüştü. Hizmette görevli kim-
selerle görüş alış verişinde bulundu. Birbirleriyle konu-
şup anlaşarak ilhanlılara verilecek miktarı belirlediler. El-
biseden, altından, attan, deveden, kısraktan, sığırdan ve
koyundan verilecek şeyleri ayrıntılı olarak kaleme alıp
Noyan'a gönderdiler... Liste Baycu Noyan'ın isteğine uy-
gun hâle getirilerek noyanların huzurunda barışın temel-
leri atıldı...
İbn-i Bibi'nin Selçuknamesi'nde geçen bu bilgilere ba-
kılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye Selçuklularının bağımsız devlet özelliğini kay-
bettiği
B) İlhanlıların Anadolu'daki etkinliğini artırdığı
C) Türkiye Selçuklu Devleti'nin İlhanlıların siyasi üstünlüğü-
nü kabul ettiği
D) Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklularının Moğollara
yenildiği
EY Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulmasına ortam ha-
zırlandığı
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
MAESTRO 6. 4. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğol Komutanı Baycu Noyan, Selçuklularla barış şartları hakkında görüşmeye başladı ve "Selçuklu ülkesinden ordunun noyanlarına ne kadar gelir gelir?" diye sorunca Selçuklu veziri toplantı- dan çıkarak kadi ile yalnız görüştü. Hizmette görevli kim- selerle görüş alış verişinde bulundu. Birbirleriyle konu- şup anlaşarak ilhanlılara verilecek miktarı belirlediler. El- biseden, altından, attan, deveden, kısraktan, sığırdan ve koyundan verilecek şeyleri ayrıntılı olarak kaleme alıp Noyan'a gönderdiler... Liste Baycu Noyan'ın isteğine uy- gun hâle getirilerek noyanların huzurunda barışın temel- leri atıldı... İbn-i Bibi'nin Selçuknamesi'nde geçen bu bilgilere ba- kılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkiye Selçuklularının bağımsız devlet özelliğini kay- bettiği B) İlhanlıların Anadolu'daki etkinliğini artırdığı C) Türkiye Selçuklu Devleti'nin İlhanlıların siyasi üstünlüğü- nü kabul ettiği D) Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklularının Moğollara yenildiği EY Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulmasına ortam ha- zırlandığı
C) Kolonicilik faaliyetleri yürüten toplumlar kolonilerini,
İpek Yolu güzergâhında kurmuştur.
D) Kolonicilik faaliyetleri yürüten toplumlar ekonomik ve
kültürel yönden güçlenmiştir.
E) Ticari faaliyetler, syasi ve kültürel yapılar üzerinde et-
kili olmuştur.
OK YAYINLARI
2. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında belli şehirlerde yoğun-
laşan bilim ve sanat çalışmaları, beylikler döneminde her
yerleşim bölgesinde gelişim göstermiştir
.
Bu durumą öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi or-
tam hazırlamıştır?
A) Bütün beyliklerin, kendi bölgelerini her yönden geliş-
tirmeye çalışması
B) Türkiye Selçuklu Devleti döneminde bilim adamı ve sa-
natçı sayısının az olması
G) Moğolların, Türkiye Selçuklu sanat ve bilim adamlari-
na baskı yapması
D) Türkiye Selçuklu Devleti zamanında sanatçılara, belli
alanlarda çalışma yapma izni verilmesi
E) Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticari faaliyetlere öncelik
vermesi
15
5
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
C) Kolonicilik faaliyetleri yürüten toplumlar kolonilerini, İpek Yolu güzergâhında kurmuştur. D) Kolonicilik faaliyetleri yürüten toplumlar ekonomik ve kültürel yönden güçlenmiştir. E) Ticari faaliyetler, syasi ve kültürel yapılar üzerinde et- kili olmuştur. OK YAYINLARI 2. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında belli şehirlerde yoğun- laşan bilim ve sanat çalışmaları, beylikler döneminde her yerleşim bölgesinde gelişim göstermiştir . Bu durumą öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi or- tam hazırlamıştır? A) Bütün beyliklerin, kendi bölgelerini her yönden geliş- tirmeye çalışması B) Türkiye Selçuklu Devleti döneminde bilim adamı ve sa- natçı sayısının az olması G) Moğolların, Türkiye Selçuklu sanat ve bilim adamlari- na baskı yapması D) Türkiye Selçuklu Devleti zamanında sanatçılara, belli alanlarda çalışma yapma izni verilmesi E) Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticari faaliyetlere öncelik vermesi 15 5