Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

7
02
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Osman'ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi,
1302'de bir Bizans ordusuna karşı zaferi ile ilgilidir. Bir
imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, Osman'ı
bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Çağdaş
Kaynak Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin Paflogan-
ya (Kastamonu) bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin
onun bayrağı altına koşuştuklarını kaybeder. 15, yüzyıl
sonlarında tarihçi Neşrî, onun beyliğini ve bağımsızlığı-
ni haklı olarak bu tarihe kor. Bafeus (Koyunhisar) Savaşı
Osman'a bir hanedan kurucusu karizması kazandırmış
kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına
geçmiştir. Biz 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Haneda-
ni'nin, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluş tarihi
olarak kabul ederiz."
Halil Inalcık, "Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Kuruluş. sy.39
200
WOW
.. C
4.
3. Osmanlının kuruluşu ile ilgili araştırma yapan Halil İnal-
cık'ın araştırmasında;
1. farklı tarihçilerin görüş ve araştırmalarından yararlanma,
II. görüşünü kanıtlarla destekleme,
III. ikinci elden kaynakları kullanma
yöntemlerinden hangilerine yer verdiği söylenebilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
0000
D) II ve III
B) I ve II
• iskân
E) I, II ve III
• baciyan-1 rum
abiler
gaza
Bitinva
istimalet
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
7 02 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Osman'ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi, 1302'de bir Bizans ordusuna karşı zaferi ile ilgilidir. Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, Osman'ı bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Çağdaş Kaynak Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin Paflogan- ya (Kastamonu) bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaybeder. 15, yüzyıl sonlarında tarihçi Neşrî, onun beyliğini ve bağımsızlığı- ni haklı olarak bu tarihe kor. Bafeus (Koyunhisar) Savaşı Osman'a bir hanedan kurucusu karizması kazandırmış kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Biz 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Haneda- ni'nin, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul ederiz." Halil Inalcık, "Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Kuruluş. sy.39 200 WOW .. C 4. 3. Osmanlının kuruluşu ile ilgili araştırma yapan Halil İnal- cık'ın araştırmasında; 1. farklı tarihçilerin görüş ve araştırmalarından yararlanma, II. görüşünü kanıtlarla destekleme, III. ikinci elden kaynakları kullanma yöntemlerinden hangilerine yer verdiği söylenebilir? C) Yalnız III A) Yalnız I 0000 D) II ve III B) I ve II • iskân E) I, II ve III • baciyan-1 rum abiler gaza Bitinva istimalet
polim
18.
EGE DENIZI
Kirkdar
KARESIOĞULLARI
Po
Edime
N&O
SARUHANOĞULLARI K
IL Manisa
Izmir
AYDINOGULLARI
Aydin
MENTEŞEOĞULLARI
Balikesir
Adapt
Bleck
OSMANOĞULLARI
GERMİYANOĞULLARI
Isparta
Muğla HAMİTOĞULLARI
Alanya
AKDENIZ
CANDAROĞULLARI
ANKARA
Beypehir
KARADENİZ
D) I ve II
Kestamonu
Konya
●
Sinop
KIBRIS
Sams
Tokat
ERETNA DEVLETİ
KARAMANOĞULLARI
Kayseri
•
Nigde
RAMAZANOĞULLARI
Adana
TRABZON IMPARATORLUĞU
Sivas
Maras
B) Yalnız II
Trabzon
MEMLÜKLER
DULKADIROĞULLARI
Bayburt
Erzurum
KARAKOYUNLULAR
E) II ve III
Diyarbekir
AKKOYUNLULAR
Kösedağ Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklu Devle-
ti'nin giderek dağılması sonucunda ortaya çıkan
siyasi manzarayı gösteren bu haritaya bakılarak,
Midyat
1. Çok sayıda imparatorluk kurulmuştur.
ll. Anadolu'da Türk siyasi varlığı sona ermiştir.
III. Anadolu'nun geneli Müslümanların kontrolüne geç-
miştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?son
A) Yalnız I
270 km
C) Yalnız III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
polim 18. EGE DENIZI Kirkdar KARESIOĞULLARI Po Edime N&O SARUHANOĞULLARI K IL Manisa Izmir AYDINOGULLARI Aydin MENTEŞEOĞULLARI Balikesir Adapt Bleck OSMANOĞULLARI GERMİYANOĞULLARI Isparta Muğla HAMİTOĞULLARI Alanya AKDENIZ CANDAROĞULLARI ANKARA Beypehir KARADENİZ D) I ve II Kestamonu Konya ● Sinop KIBRIS Sams Tokat ERETNA DEVLETİ KARAMANOĞULLARI Kayseri • Nigde RAMAZANOĞULLARI Adana TRABZON IMPARATORLUĞU Sivas Maras B) Yalnız II Trabzon MEMLÜKLER DULKADIROĞULLARI Bayburt Erzurum KARAKOYUNLULAR E) II ve III Diyarbekir AKKOYUNLULAR Kösedağ Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklu Devle- ti'nin giderek dağılması sonucunda ortaya çıkan siyasi manzarayı gösteren bu haritaya bakılarak, Midyat 1. Çok sayıda imparatorluk kurulmuştur. ll. Anadolu'da Türk siyasi varlığı sona ermiştir. III. Anadolu'nun geneli Müslümanların kontrolüne geç- miştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?son A) Yalnız I 270 km C) Yalnız III
3.
Anadolu'daki Ahilik Teşkilatı ile ilgili verilen bil-
giler arasında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Bu teşkilat ilk defa Anadolu'da kuruldu.
B) Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle kuruldu.
C) Kurumun başındakine Yiğitbaşı den.
D) Ticareti geliştirmek amacıyla yayomlaştırıldı.
E) Gayrimüslimler üye olamazdı.
6. II. Murat, Macar de
manlı'nın batıda ilk
rak geçen antlaşma
A) segedin Anlaşma
B) Istanbul Antiagina
C) Amasya Antlaşma
D) Ferha Pasz Antla:
E) Zitvatorok Antlaşm
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
3. Anadolu'daki Ahilik Teşkilatı ile ilgili verilen bil- giler arasında aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bu teşkilat ilk defa Anadolu'da kuruldu. B) Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle kuruldu. C) Kurumun başındakine Yiğitbaşı den. D) Ticareti geliştirmek amacıyla yayomlaştırıldı. E) Gayrimüslimler üye olamazdı. 6. II. Murat, Macar de manlı'nın batıda ilk rak geçen antlaşma A) segedin Anlaşma B) Istanbul Antiagina C) Amasya Antlaşma D) Ferha Pasz Antla: E) Zitvatorok Antlaşm Diğer sayfaya geçiniz.
e f
ke:
H
gi
28.
D) Timarlı sipahilefl
lerle karşılanmıştır.
E) Osman Bey Dönemi'nde alplar, gaziler, ahiler ve
Abdalân-ı Rum gibi gruplar fetih hareketlerine katıl-
mıştır.
Batum
Sinop
Amasra
Kastamonu
Ardahan
Kars
Cankin
MENGÜCEKLİLER
SALTUKLULAR
(1072-1202)
Agri
Divriği Kemah
Malazgi
Ahlat
Malatya
BizANS
IMPARATORLUGU
Balkos
Samsun
Çorum
Amasya
Yozgat
DANISMENTLILER
(1080-1175)
Kirsehir
AZURA Kayser
Aksaray
Nigde
Muğla
Karaman Adana
Antalya
Alanya
Halep
1.
Anadolu'da Birinci Beylikler Dönemi
Amasra
BIZANS
IMPARATORLUĞU
Istanbul
CANDAROĞULLARI
Kastamonu
Samsun
CANIKOGUILDARI
Izmit
Iznik
Tokat
KARESIOĞULLARI Bursa OSMANOĞULLARI
Amasya
ERETNA DEVLETİ
Sivas
Balikesire
Soğut
Kütahya
KADI BURHANEDDİN DEVLETİ
SARUHANOĞULLARI
Manisa
GERMİYANOĞULLARI
Akşehir
Kayseri
Malatya
AYDINOĞULLARI
Aydın
HAMITOĞULLARI Konya
Isparta
DULKADİROĞULLARI
● Maraş
MENTESEOĞULLARI
TEKE BEYLIGI
Ermenek
Iskenderun
AKDENİZ
MEMLÜKLULAR
II. Anadolu'da İkinci Beylikler Dönemi
Yukarıda verilen haritalardaki siyasi yapıların ortaya
çıkmasına ortam hazırlayan savaşlar aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
II.
A) Malazgirt Savaşı
Kösedağ Savaşı
B) Dandanakan Savaşı
Yassıçimen Savaşı
C) Ankara Savaşı
Miryokefalon Savaşı
D) Hittin Savaşı
Pasinler Savaşı
E) Talas Savaşı
Çaldıran Savaşı
YKS Alan Bölümü Deneme Sınavı-14
ÇAKA
BEYLIGI
(1001-3093)
Manisa
Aydin
Izmir
lomit
Iznik
Bursa
Eskişehir
Ankara
Seyitgazi
ANADOLU
SELÇUKLU DEVLETI.
.
Isparta Konya
Burdur
Kütahya
AHILER
Ankara
Kırşehir
Beyşehir KARAMANOĞULLARI
Larende
Alanya
Antalya
Tokal
Sivas
Maraş
RAMAZANOĞULLARL
Adana
(1000-1228) Bayburt Paser
Erzincan
Erzurum
Harput
Diyarbakor
ARTUKLULAR
(1102-1400)
Urfa
Sirt
Hasankeyf
Mardin Nusaybin
Sincar
Trabzon
TRABZON RUM IMP.
Erzincan
Van
Ba
Musu
AKKOYUNLULAR
KARAKOYUNLULAR
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
30.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
e f ke: H gi 28. D) Timarlı sipahilefl lerle karşılanmıştır. E) Osman Bey Dönemi'nde alplar, gaziler, ahiler ve Abdalân-ı Rum gibi gruplar fetih hareketlerine katıl- mıştır. Batum Sinop Amasra Kastamonu Ardahan Kars Cankin MENGÜCEKLİLER SALTUKLULAR (1072-1202) Agri Divriği Kemah Malazgi Ahlat Malatya BizANS IMPARATORLUGU Balkos Samsun Çorum Amasya Yozgat DANISMENTLILER (1080-1175) Kirsehir AZURA Kayser Aksaray Nigde Muğla Karaman Adana Antalya Alanya Halep 1. Anadolu'da Birinci Beylikler Dönemi Amasra BIZANS IMPARATORLUĞU Istanbul CANDAROĞULLARI Kastamonu Samsun CANIKOGUILDARI Izmit Iznik Tokat KARESIOĞULLARI Bursa OSMANOĞULLARI Amasya ERETNA DEVLETİ Sivas Balikesire Soğut Kütahya KADI BURHANEDDİN DEVLETİ SARUHANOĞULLARI Manisa GERMİYANOĞULLARI Akşehir Kayseri Malatya AYDINOĞULLARI Aydın HAMITOĞULLARI Konya Isparta DULKADİROĞULLARI ● Maraş MENTESEOĞULLARI TEKE BEYLIGI Ermenek Iskenderun AKDENİZ MEMLÜKLULAR II. Anadolu'da İkinci Beylikler Dönemi Yukarıda verilen haritalardaki siyasi yapıların ortaya çıkmasına ortam hazırlayan savaşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? II. A) Malazgirt Savaşı Kösedağ Savaşı B) Dandanakan Savaşı Yassıçimen Savaşı C) Ankara Savaşı Miryokefalon Savaşı D) Hittin Savaşı Pasinler Savaşı E) Talas Savaşı Çaldıran Savaşı YKS Alan Bölümü Deneme Sınavı-14 ÇAKA BEYLIGI (1001-3093) Manisa Aydin Izmir lomit Iznik Bursa Eskişehir Ankara Seyitgazi ANADOLU SELÇUKLU DEVLETI. . Isparta Konya Burdur Kütahya AHILER Ankara Kırşehir Beyşehir KARAMANOĞULLARI Larende Alanya Antalya Tokal Sivas Maraş RAMAZANOĞULLARL Adana (1000-1228) Bayburt Paser Erzincan Erzurum Harput Diyarbakor ARTUKLULAR (1102-1400) Urfa Sirt Hasankeyf Mardin Nusaybin Sincar Trabzon TRABZON RUM IMP. Erzincan Van Ba Musu AKKOYUNLULAR KARAKOYUNLULAR FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 30.
6. Selçuklularda "Ahi Teşkilatı'na" benzer bir kurum, Os-
manlıda "Lonca" adı ile yer almaktaydı.
Bu durum;
I. Osmanlı Devleti'nin Selçuklu Devleti'nden et-
kilendiği, V
II. Anadolu'da ticaretin yapıldığı,
III. Zanaata önem verildiği
unsurlarından hangilerine kanıt olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III
8.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
6. Selçuklularda "Ahi Teşkilatı'na" benzer bir kurum, Os- manlıda "Lonca" adı ile yer almaktaydı. Bu durum; I. Osmanlı Devleti'nin Selçuklu Devleti'nden et- kilendiği, V II. Anadolu'da ticaretin yapıldığı, III. Zanaata önem verildiği unsurlarından hangilerine kanıt olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III 8.
2.
Yeni Çağ'da Reform Hareketleri sonucunda kazanılan
sınırlı mezhep hürriyeti, Avrupa'da din ve mezhep sa-
vaşları olarak nitelendirilen Otuz Yıl Savaşlanı'na ne-
den olmuştur. Bu savaş sonunda imzalanan Westfalya
Antlaşması'na göre; Kutsal Roma Germen İmparator-
luğu bünyesindeki prensler, kendi bölgelerinde kilise
belirleme hakkı elde etmişlerdir.
Yalnız bu bilgilere göre;
Mezhep birliği yolunda önemli adımlar atılmış-
tır.
II. İnanç özgürlüğü kısmende olsa sağlanmıştır.
III. Merkezî otorite güç kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
GI ve II
D) II ve HI
E) I ve III
uların
5.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Yeni Çağ'da Reform Hareketleri sonucunda kazanılan sınırlı mezhep hürriyeti, Avrupa'da din ve mezhep sa- vaşları olarak nitelendirilen Otuz Yıl Savaşlanı'na ne- den olmuştur. Bu savaş sonunda imzalanan Westfalya Antlaşması'na göre; Kutsal Roma Germen İmparator- luğu bünyesindeki prensler, kendi bölgelerinde kilise belirleme hakkı elde etmişlerdir. Yalnız bu bilgilere göre; Mezhep birliği yolunda önemli adımlar atılmış- tır. II. İnanç özgürlüğü kısmende olsa sağlanmıştır. III. Merkezî otorite güç kaybetmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II GI ve II D) II ve HI E) I ve III uların 5.
Anadoludaki ilk Türk beylikleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi anlıştı?
A) Malazgirt Savaşı sonrasında "kılıç hakkı" işleyişiyle
Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı oluşmuştur.
B) Anadolu'nun Türkleştirilme ve
Müslümanlaştırılmasında belirleyici rol oynanmıştır.
C) Anadolu Selçuklu Devleti'yle aynı dönemde varlık
sürdürülmüştür.
DY Han, medrese, cami gibi yapılarla bölgeler
imarlaştırılmıştır. +
Bilime verilen önemle Anadolu, dönemin bilim
merkezi hâline getirilmiştir. A
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Anadoludaki ilk Türk beylikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi anlıştı? A) Malazgirt Savaşı sonrasında "kılıç hakkı" işleyişiyle Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı oluşmuştur. B) Anadolu'nun Türkleştirilme ve Müslümanlaştırılmasında belirleyici rol oynanmıştır. C) Anadolu Selçuklu Devleti'yle aynı dönemde varlık sürdürülmüştür. DY Han, medrese, cami gibi yapılarla bölgeler imarlaştırılmıştır. + Bilime verilen önemle Anadolu, dönemin bilim merkezi hâline getirilmiştir. A
30. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlenne
ilgili yanlış bir bilgidir?
Bilge Kol Keder hen
A) İtil Bulgarları hakanı Almuş Han, İslamiyet'i kabul
eden ilk Türk hükümdarı olmuştur.
B)
Katvan Savaşı ile Moğollar Türkiye Selçuklularının
siyasi varlığına son vermiştir.
C) Memluklar uzun yıllar halifeliğin koruyuculuğunu
üstlenmişlerdir.
D) Gazneli Mahmut, Hindistan'a yaptığı seferlerle İsla-
miyet'in bu ülkede yayılmasını sağlamıştır.
E) Karahanlılar Orta Asya'nın ilk büyük Türk İslam
devleti olmuştur.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
30. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlenne ilgili yanlış bir bilgidir? Bilge Kol Keder hen A) İtil Bulgarları hakanı Almuş Han, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk hükümdarı olmuştur. B) Katvan Savaşı ile Moğollar Türkiye Selçuklularının siyasi varlığına son vermiştir. C) Memluklar uzun yıllar halifeliğin koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. D) Gazneli Mahmut, Hindistan'a yaptığı seferlerle İsla- miyet'in bu ülkede yayılmasını sağlamıştır. E) Karahanlılar Orta Asya'nın ilk büyük Türk İslam devleti olmuştur.
2.
476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son
bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint,
Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla
birçok icat yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan
biri değildir?
A) Kâğıt
B) Yazı
C) Takvim
Para
E) Barut
↳ Lidya
D
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. 476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir? A) Kâğıt B) Yazı C) Takvim Para E) Barut ↳ Lidya D
2.
Türkler, II. Haçlı kuvvetleriyle savaşırken Almanlardan
oluşan III. Haçlı ordusu Anadolu'ya geçerek ilerleme-
ye başlamıştır. Danişmend Gazi, 1. Kılıçarslan, Harran
Emiri Karaca ve diğer Türk beylerinin kuvvetlerinden
oluşan müttefik Türk ordusu Ereğli Irmağı'nın kenarın-
da Haçlıları bozguna uğratmıştır.
Buna göre Haçlı Seferleri'nin,
1. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması,
II. Türklerin İslam dünyasının koruyucusu olması,
III. Anadolu'da emniyet ve asayişinin
ayişinin
bozulması
durumlarından hangilerine neden olduğu söylene-
mez?
A) Yalnizt
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I've Ill
E), II ve III
k in siyasi yetkilerinin bulunduğuna
Patrikliğin önemli bir makar olduğuna
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Türkler, II. Haçlı kuvvetleriyle savaşırken Almanlardan oluşan III. Haçlı ordusu Anadolu'ya geçerek ilerleme- ye başlamıştır. Danişmend Gazi, 1. Kılıçarslan, Harran Emiri Karaca ve diğer Türk beylerinin kuvvetlerinden oluşan müttefik Türk ordusu Ereğli Irmağı'nın kenarın- da Haçlıları bozguna uğratmıştır. Buna göre Haçlı Seferleri'nin, 1. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması, II. Türklerin İslam dünyasının koruyucusu olması, III. Anadolu'da emniyet ve asayişinin ayişinin bozulması durumlarından hangilerine neden olduğu söylene- mez? A) Yalnizt B) Yalnız II Yalnız III D) I've Ill E), II ve III k in siyasi yetkilerinin bulunduğuna Patrikliğin önemli bir makar olduğuna
smına işaretleyinz.
2.
Büyük Selçuklularda sultanın oğullarına melik, melikleri
eğiten devlet adamlarına ise atabey denirdi. Atabeyler,
Musul ve Halep'te Zengiler, Azerbeycan'da İldenizoğul-
ları, Şam'da Böriler, İran'da Salgurlular adlarıyla ülke si-
nırları içinde atabeylikler kurmuşlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-
ladığı savunulabilir?
A Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesine
B) Merkezi otoritenin zayıflamasına
Hükümdarın farklı bölgelerde etkisinin artmasına
D) Devletin sınırlarının güvenlik altına alınmasına
E) İkta sisteminin devamlılığına
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
smına işaretleyinz. 2. Büyük Selçuklularda sultanın oğullarına melik, melikleri eğiten devlet adamlarına ise atabey denirdi. Atabeyler, Musul ve Halep'te Zengiler, Azerbeycan'da İldenizoğul- ları, Şam'da Böriler, İran'da Salgurlular adlarıyla ülke si- nırları içinde atabeylikler kurmuşlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı savunulabilir? A Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesine B) Merkezi otoritenin zayıflamasına Hükümdarın farklı bölgelerde etkisinin artmasına D) Devletin sınırlarının güvenlik altına alınmasına E) İkta sisteminin devamlılığına
27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin
özelliklerinden biri değildir?
Her emirin sultan dima hakkına sahip olması
Bizans İmparatorluğu ve Moğollarla hâkimiyet mücade-
Jesinde bulunması
CDeniz gücüne sahip olarak fetihler gerçekleştirmesi
Halkının farklı etnik unsuklardan oluşması
E) Imar ve bayındırlık faaliyetlerinde bulunması
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER
10
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? Her emirin sultan dima hakkına sahip olması Bizans İmparatorluğu ve Moğollarla hâkimiyet mücade- Jesinde bulunması CDeniz gücüne sahip olarak fetihler gerçekleştirmesi Halkının farklı etnik unsuklardan oluşması E) Imar ve bayındırlık faaliyetlerinde bulunması TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER 10
2. İranlı tarihçi Ravendi 1192-1196 yılları arasında hüküm
süren Selçuklu Sultanı Keyhüsrev'i anlatırken söyle
diyor: "Allah'a şükür ki Arap, Acem, Doğu Roma ve Rus
topraklarında söz, Türklerindir. Türklerin kılıçları karşısında
duyulan korku, komşu halkların yüreklerinde yaşar."
Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Savaşçı bir toplum yapısına sahip olduğu
BAcımasız savaşçılar olarak kabul gördüğü
C) Geniş bir alanda hakimiyet kurduğu
DY Egemenliklerinin çevre ülkeler tarafından kabul gördüğü
E Kültürel etkileşime açık özelliklere sahip olduğu
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. İranlı tarihçi Ravendi 1192-1196 yılları arasında hüküm süren Selçuklu Sultanı Keyhüsrev'i anlatırken söyle diyor: "Allah'a şükür ki Arap, Acem, Doğu Roma ve Rus topraklarında söz, Türklerindir. Türklerin kılıçları karşısında duyulan korku, komşu halkların yüreklerinde yaşar." Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Savaşçı bir toplum yapısına sahip olduğu BAcımasız savaşçılar olarak kabul gördüğü C) Geniş bir alanda hakimiyet kurduğu DY Egemenliklerinin çevre ülkeler tarafından kabul gördüğü E Kültürel etkileşime açık özelliklere sahip olduğu
Dive
2 Oğuzlar, Tuğrul Bey liderliğinde yeni bir Müslüman Türk Devleti olan Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. 1040 Dande
nakan Savaşı'nda Gaznelileri yenerek Iran'da en büyük siyasi güç olmuşlardır. Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğullan'nın baskında
olan Abbasi Halifesi'ni bu baskıdan kurtararak bozulan İslam birliğini yeniden sağlamıştır. Selçukluların Anadolu'yu fethe
mesi ve burayı İslamlaştırması üzerine papa önderliğindeki Avrupa, Türk İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemişt
Bu bilgilere göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Gaza politikası takip etmişlerdir.
B Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamışlardır.
C) Türk-İslam devletleri ile savaşmışlardır.
islam dünyasında saygınlık kazanmışlardır.
ENİslamiyet'i farklı coğrafyalara yaymışlardır.
SONUÇ
YAYINLARI
Diger sayfaya geçt
16
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Dive 2 Oğuzlar, Tuğrul Bey liderliğinde yeni bir Müslüman Türk Devleti olan Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. 1040 Dande nakan Savaşı'nda Gaznelileri yenerek Iran'da en büyük siyasi güç olmuşlardır. Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğullan'nın baskında olan Abbasi Halifesi'ni bu baskıdan kurtararak bozulan İslam birliğini yeniden sağlamıştır. Selçukluların Anadolu'yu fethe mesi ve burayı İslamlaştırması üzerine papa önderliğindeki Avrupa, Türk İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemişt Bu bilgilere göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gaza politikası takip etmişlerdir. B Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. C) Türk-İslam devletleri ile savaşmışlardır. islam dünyasında saygınlık kazanmışlardır. ENİslamiyet'i farklı coğrafyalara yaymışlardır. SONUÇ YAYINLARI Diger sayfaya geçt 16
10
Anadolu'ya ilk Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti
VSC ACHET
zamanında başlamıştır.
Selçuklu yöneticilerinin Anadolu'yu fethetmek
için aşağıdaki yollardan hangisinenslemlo
inheblenelep
başvurmadığı savunulabilir?
ibislaronellol
A) Uç beylikleri oluşturma
biglier
na sived unarme
B) Abbasi ordularından yararlanma
ub ue
inizignert
C) Türkmen boylarını Anadolu'ya yönlendirme
jeblizen.6015 BY
D) Komutanlara fethettikleri bölgenin yönetimini
blo qirica hima pingo (8
verme
E) Bizans ve Gürcülerle savaşma
Vin
baill gened skynsluemox (@
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
10 Anadolu'ya ilk Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti VSC ACHET zamanında başlamıştır. Selçuklu yöneticilerinin Anadolu'yu fethetmek için aşağıdaki yollardan hangisinenslemlo inheblenelep başvurmadığı savunulabilir? ibislaronellol A) Uç beylikleri oluşturma biglier na sived unarme B) Abbasi ordularından yararlanma ub ue inizignert C) Türkmen boylarını Anadolu'ya yönlendirme jeblizen.6015 BY D) Komutanlara fethettikleri bölgenin yönetimini blo qirica hima pingo (8 verme E) Bizans ve Gürcülerle savaşma Vin baill gened skynsluemox (@
27. Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için Akdeniz
ve Karadeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk
tüccarlar ve yatırımcılar göndererek ihracat ve it-
halat kurumları oluşturmuştur. Ticaret kervanlarının
dinlenmesi ve kervanların güvenliklerinin sağlanma-
si için 30-40 km ara ile kervansaraylar yaptırmıştır.
Türkiye Selçuklu sultanlarının bu politikasının
amacriçin aşağıdakilerden hangisi söylenirse
daha doğru olur?
A) Halkın yönetimden memnun olması sağlanmıştır.
B Anadolu'daki ticaret yollarına işlerlik kazandırıl-
mıştır.
C) Anadolu'nun her tarafına kervansaraylar yaptırıl-
mıştır.
D) Ülkenin ticari ve ekonomik gücünü artırıcı politika
izlenmiştir.
E) Tarım ve üretim ikinci plana atılmıştır.
28 Fatih Sulta
?
Ankara Yayıncılık
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
27. Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için Akdeniz ve Karadeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk tüccarlar ve yatırımcılar göndererek ihracat ve it- halat kurumları oluşturmuştur. Ticaret kervanlarının dinlenmesi ve kervanların güvenliklerinin sağlanma- si için 30-40 km ara ile kervansaraylar yaptırmıştır. Türkiye Selçuklu sultanlarının bu politikasının amacriçin aşağıdakilerden hangisi söylenirse daha doğru olur? A) Halkın yönetimden memnun olması sağlanmıştır. B Anadolu'daki ticaret yollarına işlerlik kazandırıl- mıştır. C) Anadolu'nun her tarafına kervansaraylar yaptırıl- mıştır. D) Ülkenin ticari ve ekonomik gücünü artırıcı politika izlenmiştir. E) Tarım ve üretim ikinci plana atılmıştır. 28 Fatih Sulta ? Ankara Yayıncılık