Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

Aşağıdakilerden
hangisi Büyük Selçuklu Devle-
ti'nin parçalanmasının nedenleri arasında sayı-
lamaz
A) Türkmenlerin devlete küstürülmesi
B) Baba İshak İsyanı'nın çıkması
C) Batınilerin zararlı faaliyetleri
D) Veraset anlayışı ve taht kavgaları
E) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devle- ti'nin parçalanmasının nedenleri arasında sayı- lamaz A) Türkmenlerin devlete küstürülmesi B) Baba İshak İsyanı'nın çıkması C) Batınilerin zararlı faaliyetleri D) Veraset anlayışı ve taht kavgaları E) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri
7. 1. Mesut, I!. Haçlı Seferine başarı ile karşı koydu.
Bizans'ı ve haçlılan yenerek Anadolu'nun güvenliğini
sağladı ayrıca bayındırlık ve teşkilatlanma çalışma-
larını da hızlandırdı
Yalnızca bu bilgilere bakılarak,
1. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak devri I.
Mesut dönemidir.
II. I. Mesut döneminde devlet ekonomik ve askeri
açıdan güçlüdür.
III. Bu dönemde Bizans'in Anadolu'da hiç toprağı
www kalmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
7. 1. Mesut, I!. Haçlı Seferine başarı ile karşı koydu. Bizans'ı ve haçlılan yenerek Anadolu'nun güvenliğini sağladı ayrıca bayındırlık ve teşkilatlanma çalışma- larını da hızlandırdı Yalnızca bu bilgilere bakılarak, 1. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak devri I. Mesut dönemidir. II. I. Mesut döneminde devlet ekonomik ve askeri açıdan güçlüdür. III. Bu dönemde Bizans'in Anadolu'da hiç toprağı www kalmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
2.
Melikşah'ın ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin yö-
netimi; Mahmut, Berkyaruk, Mehmet Tapar ve Sencer arasın-
daki taht kavgalarına sahne olmuştur.
Buna göre Büyük Selçuklu Devleti için,
1. Fetret Devri yaşadığı,
LIH.
II. geleneksel Türk yönetim sisteminin sürdürüldüğü,
farklı bir hanedanın yönetimine zemin oluştuğu
yorumlarından hangileri söylenirse doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve Ill
E) I, II ve III
TOP
C) I ve II
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Melikşah'ın ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin yö- netimi; Mahmut, Berkyaruk, Mehmet Tapar ve Sencer arasın- daki taht kavgalarına sahne olmuştur. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti için, 1. Fetret Devri yaşadığı, LIH. II. geleneksel Türk yönetim sisteminin sürdürüldüğü, farklı bir hanedanın yönetimine zemin oluştuğu yorumlarından hangileri söylenirse doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve Ill E) I, II ve III TOP C) I ve II
5. 1361-1389 yılları arasında Osmanlı tahtında kalan
I. Murat'ın siyasi veya diplomatik mücadeleye girdiği
devlet veya beylikler arasında aşağıdakilerden han-
gisi gösterilemez?
A) Macar Krallığı✓
B Sırp Prensliği
C) Timur Devleti
D) Hamitoğulları
E) Germiyanoğullari
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
5. 1361-1389 yılları arasında Osmanlı tahtında kalan I. Murat'ın siyasi veya diplomatik mücadeleye girdiği devlet veya beylikler arasında aşağıdakilerden han- gisi gösterilemez? A) Macar Krallığı✓ B Sırp Prensliği C) Timur Devleti D) Hamitoğulları E) Germiyanoğullari
10. II. Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmış,
oğullarına "sultan" unvanı yerine "melik" unvanı vermiştir.
Bu durumun neden ve sonuçları arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?
A) Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması
B) Ülkede siyasi bölünmelerin engellenmek istenmesi
C) Meliklerin kendi askerî birliklerini oluşturmaya başlan-
masi
D) Taht kavgalarının ve siyaseti rekabetin ortadan kalkma-
SI
D
E) Geleneksel devlet felsefesi ve kut anlayışına göre hare-
ket edilmesi
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
10. II. Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmış, oğullarına "sultan" unvanı yerine "melik" unvanı vermiştir. Bu durumun neden ve sonuçları arasında aşağıdaki- lerden hangisi yer almaz? A) Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması B) Ülkede siyasi bölünmelerin engellenmek istenmesi C) Meliklerin kendi askerî birliklerini oluşturmaya başlan- masi D) Taht kavgalarının ve siyaseti rekabetin ortadan kalkma- SI D E) Geleneksel devlet felsefesi ve kut anlayışına göre hare- ket edilmesi
12. Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletler, siyasi ve askerî güç
olarak çok uluslu devletlere önemli bir tehdit oluşturmuştur.
Bu durumun çok uluslu devletlerin aşağıdaki önlemler-
den hangisini almasına neden olduğu savunulamaz?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
reysunge
B) Vatandaşlık anlayışının pekiştirilmesi
C) Zorunlu temel eğitimin uygulanması
D) Zorunlu askerlik sistemine geçilmesi
E) Anayasal sisteme geçilmesi
126vi (A
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
12. Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletler, siyasi ve askerî güç olarak çok uluslu devletlere önemli bir tehdit oluşturmuştur. Bu durumun çok uluslu devletlerin aşağıdaki önlemler- den hangisini almasına neden olduğu savunulamaz? A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması reysunge B) Vatandaşlık anlayışının pekiştirilmesi C) Zorunlu temel eğitimin uygulanması D) Zorunlu askerlik sistemine geçilmesi E) Anayasal sisteme geçilmesi 126vi (A
1.
Osmanlı Devleti için stratejik öneme sahip olan şehzade
sancaklarının birçoğu aynı zamanda eski beyliklerin merkez-
leriydi.
Buna göre,
D
Kütahya,
Edirne,
III. Karaman,
IV. Amasya
şehirlerinden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekle-
mektedir?
A I ve II
BNI ve III
que CNI ve IV
D) I, II ve III
Il ve IV
E)
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
1. Osmanlı Devleti için stratejik öneme sahip olan şehzade sancaklarının birçoğu aynı zamanda eski beyliklerin merkez- leriydi. Buna göre, D Kütahya, Edirne, III. Karaman, IV. Amasya şehirlerinden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekle- mektedir? A I ve II BNI ve III que CNI ve IV D) I, II ve III Il ve IV E)
#7. Bölgenin en büyük ekonomik faaliyeti demir-çelik sanayi
si ve madenciliktir. Ancak madencilikte yaşanan sorunlar
nedeniyle bu sektörde istihdam oranlanında düşüşler ya-
şanmaktadır. Zonguldak-Bartin Karabük Projesi kömür ve
celiğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş
sahaları oluşturmak için hazırlanan bir projedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kalkınma projesinin temel
amaçlarından biri değildir?
A) Yeni iş imkânlan oluşturularak bölge dışına göçün önü-
ne geçmek
B) Imalat sanayi ve hizmetler sektöründe yeni istihdam
alanian oluşturmak
C) Tarım ve ormancılık faaliyetleri yerine ağır sanayiye
bağlı ekonomiye geçiş yapmak
D) Gelecek dönemlerde bölgede yapılabilecek yatırım
alanlarını tanımlamak
E) Özel sektörün yeni faaliyetlerinin geliştirilmesini sağla
mak ve yatırım alternatiflerini belirlemek
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
#7. Bölgenin en büyük ekonomik faaliyeti demir-çelik sanayi si ve madenciliktir. Ancak madencilikte yaşanan sorunlar nedeniyle bu sektörde istihdam oranlanında düşüşler ya- şanmaktadır. Zonguldak-Bartin Karabük Projesi kömür ve celiğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak için hazırlanan bir projedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kalkınma projesinin temel amaçlarından biri değildir? A) Yeni iş imkânlan oluşturularak bölge dışına göçün önü- ne geçmek B) Imalat sanayi ve hizmetler sektöründe yeni istihdam alanian oluşturmak C) Tarım ve ormancılık faaliyetleri yerine ağır sanayiye bağlı ekonomiye geçiş yapmak D) Gelecek dönemlerde bölgede yapılabilecek yatırım alanlarını tanımlamak E) Özel sektörün yeni faaliyetlerinin geliştirilmesini sağla mak ve yatırım alternatiflerini belirlemek
4.
476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son
bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır,
Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkı-
larıyla birçok icat yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlar-
dan biri değildir?
A) Kâğıt
B) Yazı
C) Takvim
D) Para
E) Barut
(2016-LYS)
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
4. 476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkı- larıyla birçok icat yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlar- dan biri değildir? A) Kâğıt B) Yazı C) Takvim D) Para E) Barut (2016-LYS)
31. Selçuklu hükümdarlarının "Sultan-ı İslam" unvanını
kullanmaya başlamasında aşağıdaki gelişmelerden
hangisinin sonuçları etkili olmuştur?
A) Malazgirt Savaşı'nın yapılması
B) Haçlılarla mücadele edilmesi
Suta-l islon
Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi'ni düzenlemesi
D) Dandanakan Savaşı'nın kazanılması
E) Nizamiye Medreselerinin kurulması
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
31. Selçuklu hükümdarlarının "Sultan-ı İslam" unvanını kullanmaya başlamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonuçları etkili olmuştur? A) Malazgirt Savaşı'nın yapılması B) Haçlılarla mücadele edilmesi Suta-l islon Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi'ni düzenlemesi D) Dandanakan Savaşı'nın kazanılması E) Nizamiye Medreselerinin kurulması
Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan "kılıç hakkı" gereğince
fethedilen topraklar fethi gerçekleştiren komutana bırakılırdı.
>
Bu uygulama,
feodal oluşumları engellemek,
II. yeni fetihleri teşvik etmek,
I. merkezi yönetimi kolaylaştırmak
hedeflerinden hangilerine ulaşmaya yöneliktir?
voor
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
mercesi
otorite
Jayyle
C) I ve II
66
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan "kılıç hakkı" gereğince fethedilen topraklar fethi gerçekleştiren komutana bırakılırdı. > Bu uygulama, feodal oluşumları engellemek, II. yeni fetihleri teşvik etmek, I. merkezi yönetimi kolaylaştırmak hedeflerinden hangilerine ulaşmaya yöneliktir? voor A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III mercesi otorite Jayyle C) I ve II 66
5. I. Pasinler Savaşı 100%
II. Malazgirt Savaşı 10
III. Miryokefalon Savaşı 1176
1074 - 1808
Yukarıdakilerden
hangileri Anadolu'nun Türkleşmesi
sürecine katkısı olan savaşlar arasında gösterilebi-
lir?
Yalnız I
B) Yalnız III
2₁.
pi
2
Yal
I ve III
I, II ve In
I ve Il
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
5. I. Pasinler Savaşı 100% II. Malazgirt Savaşı 10 III. Miryokefalon Savaşı 1176 1074 - 1808 Yukarıdakilerden hangileri Anadolu'nun Türkleşmesi sürecine katkısı olan savaşlar arasında gösterilebi- lir? Yalnız I B) Yalnız III 2₁. pi 2 Yal I ve III I, II ve In I ve Il
h Soru Dünyası
YEDIIKLIM
TÜRKİYE TARİHİ
4. I. Türklerin Anadolu'da yeni şehirler kurması
11. Bizans'ın saldırı politikasını terk edip sa-
vunmaya çekilmesi
III. Ticareti canlandıracak yollar ve kervansa-
rayların yapılması
No Yukarıdakilerden hangileri "Miryokefalon Sa-
vaşı'ndan sonra Anadolu'daki Türk hâkimiyeti
kesinleşmiştir" yargısını doğrulayan geliş-
melerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
5. I. Mehmet Bey Dönemi'nde Türkçeyi resmî
dil ilan etmeleri
II. Konya'yı ele geçirerek başkent yapmaları
MY
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
h Soru Dünyası YEDIIKLIM TÜRKİYE TARİHİ 4. I. Türklerin Anadolu'da yeni şehirler kurması 11. Bizans'ın saldırı politikasını terk edip sa- vunmaya çekilmesi III. Ticareti canlandıracak yollar ve kervansa- rayların yapılması No Yukarıdakilerden hangileri "Miryokefalon Sa- vaşı'ndan sonra Anadolu'daki Türk hâkimiyeti kesinleşmiştir" yargısını doğrulayan geliş- melerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. I. Mehmet Bey Dönemi'nde Türkçeyi resmî dil ilan etmeleri II. Konya'yı ele geçirerek başkent yapmaları MY
21221216
2.
Türkiye Selçuklu Devleti, Selçuklu hanedan ailesinden
gelen hükümdarlarca yönetilirdi. Hükümdarlar, Büyük
y Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın ölümüne kadar "bağ-
li bey" statüsünde olmuşlardır. Melikşah'ın ölümünden
sonra başlayan taht kavgalarından faydalanarak ba-
ğımsız hareket etmeye başlayan beyler, kendi politika-
larını uygulamaya başlamışlardır.
-eye
asmessol sin ninhellevilest minst linepro (3
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgaları, Tür-
kiye Selçuklularına fayda sağlamıştır.
mitsine
ned phyltebinze
DATAL
B) Türkiye Selçukluları, bir süre de olsa Büyük Sel-
çuklu Devleti'ne bağlı olmuşlardır.
C) Büyük Selçuklular ile Türkiye Selçukluları aynı ai-
le tarafından kurulmuştur.
waimsmansilux sim Xhve0 (8
D) Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgalarını Tür-
kiye Selçukluları desteklemiştir.
Moliko
in
E) Melikşah'ın ölümü, Türkiye Selçukluları için önem-
li bir dönüm noktası olmuştur. na
s
ra traat Ü
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
21221216 2. Türkiye Selçuklu Devleti, Selçuklu hanedan ailesinden gelen hükümdarlarca yönetilirdi. Hükümdarlar, Büyük y Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın ölümüne kadar "bağ- li bey" statüsünde olmuşlardır. Melikşah'ın ölümünden sonra başlayan taht kavgalarından faydalanarak ba- ğımsız hareket etmeye başlayan beyler, kendi politika- larını uygulamaya başlamışlardır. -eye asmessol sin ninhellevilest minst linepro (3 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgaları, Tür- kiye Selçuklularına fayda sağlamıştır. mitsine ned phyltebinze DATAL B) Türkiye Selçukluları, bir süre de olsa Büyük Sel- çuklu Devleti'ne bağlı olmuşlardır. C) Büyük Selçuklular ile Türkiye Selçukluları aynı ai- le tarafından kurulmuştur. waimsmansilux sim Xhve0 (8 D) Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgalarını Tür- kiye Selçukluları desteklemiştir. Moliko in E) Melikşah'ın ölümü, Türkiye Selçukluları için önem- li bir dönüm noktası olmuştur. na s ra traat Ü
26. "Büyük Selçuklularda bulunmayan bazı görevliler
Türkiye Selçuklu Devleti'nde bulunmuştur." ifadesini
kullanan bir tarihçi;
Nâib-i Saltanat,
II. Afabey,
Kadı
görevlilerinden hangileri örnek olarak gösterebilir?
A Yalnız I
BYalnız II
C) Yalnız III
D) Ive Il
EX, II ve III
Paraf Yayınları
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
26. "Büyük Selçuklularda bulunmayan bazı görevliler Türkiye Selçuklu Devleti'nde bulunmuştur." ifadesini kullanan bir tarihçi; Nâib-i Saltanat, II. Afabey, Kadı görevlilerinden hangileri örnek olarak gösterebilir? A Yalnız I BYalnız II C) Yalnız III D) Ive Il EX, II ve III Paraf Yayınları
28. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan
birinci dönem devlet ve beylikler Anadolu'nun Türk yurdu
olmasında en fazla rolü oynayan unsurlardır.
Buna göre aşağıdaki devlet ve beyliklerden hangisi
Anadolu'nun Türkleşmesinde diğerlerine göre daha
az etkiye sahiptir?
A) Türkiye Selçukluları
B) Saltuklular
C) Artuklular
D) Çaka Beyliği
E) Eretna Devleti
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
28. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan birinci dönem devlet ve beylikler Anadolu'nun Türk yurdu olmasında en fazla rolü oynayan unsurlardır. Buna göre aşağıdaki devlet ve beyliklerden hangisi Anadolu'nun Türkleşmesinde diğerlerine göre daha az etkiye sahiptir? A) Türkiye Selçukluları B) Saltuklular C) Artuklular D) Çaka Beyliği E) Eretna Devleti