Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

Osmanlı Devleti'nin mali politikasıyla ilgili olarak;
1. ulufe alım-satımın yasaklanmas
II. iltizam sisteminin yaygınlaştırılması,
III. müsadere sisteminin kaldırılması
durumlarından hangilerinin nakit para ihtiyacının bir
sonucu olarak ortaya çıktığı savunulabilir?
) Yalnizl
ve ll
of
Jinan J
Balnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Osmanlı Devleti'nin mali politikasıyla ilgili olarak; 1. ulufe alım-satımın yasaklanmas II. iltizam sisteminin yaygınlaştırılması, III. müsadere sisteminin kaldırılması durumlarından hangilerinin nakit para ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktığı savunulabilir? ) Yalnizl ve ll of Jinan J Balnız II E) II ve III C) Yalnız III
1. TBMM'nin uluslararası alanda ilk siyasi başarısı
Antlaşmasıdır.
2. TBMM' nin ilk askeri başarısını Osmanlı Devleti'nden kalan 15.Kolordu Kazım Karabekir Paşa komutasında
.......... e karşı kazanmıştır.
3-...
Ateşkes Antlaşması ile İstanbul ve Doğu Trakya'nın TBMM' ye bırakılması
4. .Büyük Millet Meclisi'nin Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkartması
5. TBMM Sakarya Savaşı' ndan sonra Mustafa Kemal'e
....ve... ....
Doğu Cephesinde
Devleti hukuken sona ermiştir.
açıklar.
vermiştir
ile Osmanlı
yetkisini
kullandığını
.......... Ünvanını
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1. TBMM'nin uluslararası alanda ilk siyasi başarısı Antlaşmasıdır. 2. TBMM' nin ilk askeri başarısını Osmanlı Devleti'nden kalan 15.Kolordu Kazım Karabekir Paşa komutasında .......... e karşı kazanmıştır. 3-... Ateşkes Antlaşması ile İstanbul ve Doğu Trakya'nın TBMM' ye bırakılması 4. .Büyük Millet Meclisi'nin Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkartması 5. TBMM Sakarya Savaşı' ndan sonra Mustafa Kemal'e ....ve... .... Doğu Cephesinde Devleti hukuken sona ermiştir. açıklar. vermiştir ile Osmanlı yetkisini kullandığını .......... Ünvanını
10. Osmanlı Devleti, 1798 yılında Fransa'nın Mısır'ı işgali üze
rine ilk kez denge politikası izleyerek İngiltere ve Rusya ile
ittifak kurmuş, bu sayede Mısır'ı geri alabilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesini aşa-
ğıdakilerden hangisinin kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasının
B) Osmanlı kültürünün Avrupalı ulusları etkilemesinin
C) Avrupalıların, Osmanlı askerî üstünlüğünü kabul etme-
lerinin
D) Osmanlı ordusunda askerî alanda islahatlar yapılma-
sının
E) Avrupalı devletlerin Osmanlı toprakları üzerinde çıkar
mücadeleleri yaşamalarının
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
10. Osmanlı Devleti, 1798 yılında Fransa'nın Mısır'ı işgali üze rine ilk kez denge politikası izleyerek İngiltere ve Rusya ile ittifak kurmuş, bu sayede Mısır'ı geri alabilmiştir. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesini aşa- ğıdakilerden hangisinin kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasının B) Osmanlı kültürünün Avrupalı ulusları etkilemesinin C) Avrupalıların, Osmanlı askerî üstünlüğünü kabul etme- lerinin D) Osmanlı ordusunda askerî alanda islahatlar yapılma- sının E) Avrupalı devletlerin Osmanlı toprakları üzerinde çıkar mücadeleleri yaşamalarının
2.
U
E) Temsil Heyeti'nin
Osmanlı Devleti'nde genellikle Anadolu'da çıkan
Celâli İsyanları sonrası köylerde yaşayan reava
toprağını terk ederek daha güvenli gördüğü şehir
merkezlerine ve etrafı surlarla çevrili beldelere göç
etmiştir.
Bu isyanlar sonrasında yaşanan göçlerin;
tumar sisteminin uygulanamaz hale gelmesi,
II. tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi,
Istimâlet politikasının terk edilmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
Cve ll
B) Yalnız II
D) II ve III
ELIvell
Raunt
B) Yeniçerilerin islahatlar
gel olduğunu
C) 11. Mahmut Dönemi'n
islahat yapıldığını
D) Halkın islahat çalışm
E) Merkezi otoriteyi sa
ik Türk devletler
kana devlet işle
Kurultaya hakan
boy beyler ve
Kök Türk Hak
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. U E) Temsil Heyeti'nin Osmanlı Devleti'nde genellikle Anadolu'da çıkan Celâli İsyanları sonrası köylerde yaşayan reava toprağını terk ederek daha güvenli gördüğü şehir merkezlerine ve etrafı surlarla çevrili beldelere göç etmiştir. Bu isyanlar sonrasında yaşanan göçlerin; tumar sisteminin uygulanamaz hale gelmesi, II. tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi, Istimâlet politikasının terk edilmesi gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I Cve ll B) Yalnız II D) II ve III ELIvell Raunt B) Yeniçerilerin islahatlar gel olduğunu C) 11. Mahmut Dönemi'n islahat yapıldığını D) Halkın islahat çalışm E) Merkezi otoriteyi sa ik Türk devletler kana devlet işle Kurultaya hakan boy beyler ve Kök Türk Hak
Söyleme yet-
smaya önem
ak gösteri-
etmesi
karşılanma-
k Tengri'ye
si
nuların ku-
arara bağ-
6-D
3
12. Kavimler Göçü, feodaliteye ortam hazırlamanın yanında Avru-
pa'nın etnik ve siyasi çehresinin şekillenmesinde de belirleyici
UM rol oynamıştır.
Bu duruma Kavimler Göçü sonucunda görülen;
I. Roma İmparatorluğu'nun topraklarının Germen kavimlerinin
istilasına uğraması,
de matbaayi kullanmaları
II. kendisini güvende hissetmeyen halk kitlelerinin ve toprak
sahiplerinin senyör adı verilen güçlü kişilerin koruyuculuğu
altına girmek zorunda kalması,
III. Avrupa'da Hun Devleti'nin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
7-E
8-B
D) I ve III
9-E
B) Yalnız II
10-D
E) I, II ve III
11-D
C) Yalnız III
12-E
Strateji Yayınları SAYISAL
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Söyleme yet- smaya önem ak gösteri- etmesi karşılanma- k Tengri'ye si nuların ku- arara bağ- 6-D 3 12. Kavimler Göçü, feodaliteye ortam hazırlamanın yanında Avru- pa'nın etnik ve siyasi çehresinin şekillenmesinde de belirleyici UM rol oynamıştır. Bu duruma Kavimler Göçü sonucunda görülen; I. Roma İmparatorluğu'nun topraklarının Germen kavimlerinin istilasına uğraması, de matbaayi kullanmaları II. kendisini güvende hissetmeyen halk kitlelerinin ve toprak sahiplerinin senyör adı verilen güçlü kişilerin koruyuculuğu altına girmek zorunda kalması, III. Avrupa'da Hun Devleti'nin kurulması gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I 7-E 8-B D) I ve III 9-E B) Yalnız II 10-D E) I, II ve III 11-D C) Yalnız III 12-E Strateji Yayınları SAYISAL
eis
Yayınları
11.) I. Koç başı
II. Mancınık
bilir?
III. Kuşatma kulesi
Yukarıdakilerden
hangileri kuşatma savaşlarında
kullanılabilecek savaş aletleri arasında gösterile-
A) Yalnız I
D) I ve II
ulobena S
B) Yalnız II
na hilo ginosy
MAURYNIGHED
OP
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
eis Yayınları 11.) I. Koç başı II. Mancınık bilir? III. Kuşatma kulesi Yukarıdakilerden hangileri kuşatma savaşlarında kullanılabilecek savaş aletleri arasında gösterile- A) Yalnız I D) I ve II ulobena S B) Yalnız II na hilo ginosy MAURYNIGHED OP C) Yalnız III E) I, II ve III
e ta-
ciler,
r-
3.
Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında neden-sonuç ilişkisi vardır.
Buna göre aşağıda Lale Devri ile ilgili verilen olaylar arasında
neden-sonuç ilişkisi kurulduğunda hangisi dışarıda kalır?
A) İstanbul'da çini atölyesi kurulması
B) İlk Türk matbaasının kurulması
C) Yalova'da kağıt imalathanesinin açılması
D) Bati ve Doğu kaynaklarından çeviriler yapılması
E) Topkapı Sarayı'nda III. Ahmet Kütüphanesi'nin açılması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
e ta- ciler, r- 3. Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında neden-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre aşağıda Lale Devri ile ilgili verilen olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulduğunda hangisi dışarıda kalır? A) İstanbul'da çini atölyesi kurulması B) İlk Türk matbaasının kurulması C) Yalova'da kağıt imalathanesinin açılması D) Bati ve Doğu kaynaklarından çeviriler yapılması E) Topkapı Sarayı'nda III. Ahmet Kütüphanesi'nin açılması
e alınan
du ile
rliklerine
un
USU
uşu
Sını
Iniz II
13
na işaretleyiniz
3. X. yüzyılda Çin'in Kansu Bölgesi'nde egemen olan Turfan
Uygurlarının ülkesine gelen Çin elçisi, "Onların ülkesinde
fakir insan yoktur. Yiyeceği olmayana devlet hazinesinden
yardım edilir." demiştir.
Buna göre Turfan Uygurları ile ilgili;
1. Ticarette çok ileri oldukları,
II. Sosyal devlet anlayışına sahip oldukları,
III. Çin'in vergiye bağlandığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yaldiz I
DVI ve
E) I, II ve III
Yalnız III
4. Göçmenler Anadolu'da zamana göre yeni ve ileri fikirlerin,
bir arada milli devlet fikrinin yayılmasında rol oynamıştır.
Bu fikirler zamanla Anadolu'da Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve
devrimlerin yapılmasını kolaylaştırmıştır.
Bilal N. Şimşir'in, "Rumeli'den Türk Göçleri"
adlı eserinde bahsettiği Anadolu'ya göçlerin
aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenemez?
A) Batı tarzı inkilapların yapılmasına
B) Çok uluslu imparatorluk yapısının korunmasına
Milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına
D) Anadolu'da emperyalizme karşı bir tutum oluşmasına
EÇağdaş fikirlerin Anadolu'da zemin bulmasına
5. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Rum
Ortodoks kilisesini kendisine bağlı hale getirmiş Ortodoks
cemaatinin ibadet ve eğitim işlerinde patrikhaneyi yetkili
kılmıştır. Ayrıca kiliselerin birleşmesini istemeyen birini
patrik seçmiştir.
Fatih Sultan Mehmet bu politikası ile aşağıdakilerden
changisini amaçladığı söylenebilir?
A) Papalık makamı ile ilişkileri geliştirmek.
Bimparatorluk sınırları içinde hukuk birliğini sağlamak.
C) Hastiyan birliğini parçalayarak merkezî otoriteyi güçlü
tutmak.
Katolik-Ortodoks ayrılığına son vermek.
Başkentte inanç birliğini sağlamak.
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
e alınan du ile rliklerine un USU uşu Sını Iniz II 13 na işaretleyiniz 3. X. yüzyılda Çin'in Kansu Bölgesi'nde egemen olan Turfan Uygurlarının ülkesine gelen Çin elçisi, "Onların ülkesinde fakir insan yoktur. Yiyeceği olmayana devlet hazinesinden yardım edilir." demiştir. Buna göre Turfan Uygurları ile ilgili; 1. Ticarette çok ileri oldukları, II. Sosyal devlet anlayışına sahip oldukları, III. Çin'in vergiye bağlandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yaldiz I DVI ve E) I, II ve III Yalnız III 4. Göçmenler Anadolu'da zamana göre yeni ve ileri fikirlerin, bir arada milli devlet fikrinin yayılmasında rol oynamıştır. Bu fikirler zamanla Anadolu'da Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve devrimlerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Bilal N. Şimşir'in, "Rumeli'den Türk Göçleri" adlı eserinde bahsettiği Anadolu'ya göçlerin aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenemez? A) Batı tarzı inkilapların yapılmasına B) Çok uluslu imparatorluk yapısının korunmasına Milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına D) Anadolu'da emperyalizme karşı bir tutum oluşmasına EÇağdaş fikirlerin Anadolu'da zemin bulmasına 5. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Rum Ortodoks kilisesini kendisine bağlı hale getirmiş Ortodoks cemaatinin ibadet ve eğitim işlerinde patrikhaneyi yetkili kılmıştır. Ayrıca kiliselerin birleşmesini istemeyen birini patrik seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet bu politikası ile aşağıdakilerden changisini amaçladığı söylenebilir? A) Papalık makamı ile ilişkileri geliştirmek. Bimparatorluk sınırları içinde hukuk birliğini sağlamak. C) Hastiyan birliğini parçalayarak merkezî otoriteyi güçlü tutmak. Katolik-Ortodoks ayrılığına son vermek. Başkentte inanç birliğini sağlamak. Diğer sayfaya geçiniz.
3. Aşağıda verilen tarihî olayların oluş zamanı hangi-
sinde diğerlerine göre daha belirgindir?
A) Demir Çağı'nın sonlarına doğru yazı bulunmuştur.
B Amasya Antlaşması 1555 yılında imzalanmıştır.
Cumhuriyet, 29 Ekim'de ilan edilmiştir.
D) Yaş Antlaşması, XVIII. yüzyılda imzalanmıştır.
E) Çanak-çömlek yapımına MÖ 8000 - 5500 yılları
arasında başlanmıştır.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. Aşağıda verilen tarihî olayların oluş zamanı hangi- sinde diğerlerine göre daha belirgindir? A) Demir Çağı'nın sonlarına doğru yazı bulunmuştur. B Amasya Antlaşması 1555 yılında imzalanmıştır. Cumhuriyet, 29 Ekim'de ilan edilmiştir. D) Yaş Antlaşması, XVIII. yüzyılda imzalanmıştır. E) Çanak-çömlek yapımına MÖ 8000 - 5500 yılları arasında başlanmıştır.
b) I ve III
E) II ve III
SYTBMM, Erkan-1 Harbiye ve Ummiye Vekâleti'ni
kaldırarak Genelkurmay Başkanlığının hükümet ve siyaset
dışı çıkmasını sağladı. TBMM bu kararıyla;
I. Demokrasi geliştirme,
II askeri gücün egemenliğine müdahalesine engel olma,
III. Askeri yatırmları artırma
Durumlarından hangilerini hedeflemiş olamaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III C) I ve II
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
b) I ve III E) II ve III SYTBMM, Erkan-1 Harbiye ve Ummiye Vekâleti'ni kaldırarak Genelkurmay Başkanlığının hükümet ve siyaset dışı çıkmasını sağladı. TBMM bu kararıyla; I. Demokrasi geliştirme, II askeri gücün egemenliğine müdahalesine engel olma, III. Askeri yatırmları artırma Durumlarından hangilerini hedeflemiş olamaz? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
A
run Reşit öncülüğün-
bir kütüphaneye sa-
hsediyorsa anlattığı
dir?
B) Emeviler
D) Fatimiler
30.
A) Yalnız I
Türk Dili ve
1400
1200
400
200
0
Dve Il
1800
1600
1000
800
600
O,
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Hane sayısI
illil
Gümülcine
Ferecik
Çimen
Müslüman
Zağra
Sadece bu grafikteki bilgilere göre;
1./hangi kentte Müslüman hane sayısının daha fazla
olduğuna,
B) Yalnız II
II. gayrimüslim hane sayısının en fazla olduğu kente,
III. toplam Müslüman hane sayısına
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Hasköy
Gayrimüslim
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
A run Reşit öncülüğün- bir kütüphaneye sa- hsediyorsa anlattığı dir? B) Emeviler D) Fatimiler 30. A) Yalnız I Türk Dili ve 1400 1200 400 200 0 Dve Il 1800 1600 1000 800 600 O, Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Hane sayısI illil Gümülcine Ferecik Çimen Müslüman Zağra Sadece bu grafikteki bilgilere göre; 1./hangi kentte Müslüman hane sayısının daha fazla olduğuna, B) Yalnız II II. gayrimüslim hane sayısının en fazla olduğu kente, III. toplam Müslüman hane sayısına çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Hasköy Gayrimüslim E) I, II ve III C) Yalnız III
A) Yalnız! B) Yalnız
13. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine bakacak olursak, onun eski bir devlet
içinde yeni bir siyasi rejim degil, gerçekten yeni bir devlet olduğu sonucuna varırız..
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne
dönüşümüyle ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir"
A) Ülke kavrama
.
B) insan topluluğu
C)
D)
;
Egemenlik anlayışı
Var oliná nedenleri
E) Bağımsızlık anlayışı,
1.
Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında hukuk
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
A) Yalnız! B) Yalnız 13. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine bakacak olursak, onun eski bir devlet içinde yeni bir siyasi rejim degil, gerçekten yeni bir devlet olduğu sonucuna varırız.. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşümüyle ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir" A) Ülke kavrama . B) insan topluluğu C) D) ; Egemenlik anlayışı Var oliná nedenleri E) Bağımsızlık anlayışı, 1. Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında hukuk
22. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin;
1. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden biri ol-
ması,
II. Truman ve Marshall yardımlarını alması,
III. NATO'ya katılması
faaliyetlerinden hangileri Batı yanlısı dış politika
izlediğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
22. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin; 1. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden biri ol- ması, II. Truman ve Marshall yardımlarını alması, III. NATO'ya katılması faaliyetlerinden hangileri Batı yanlısı dış politika izlediğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
ve
e
COZ KAZAN
11. İslam coğrafyasında IX. yüzyıldan itibaren Abbasi.
ler, Endülüs Emevileri ve Fatimiler aynı anda halife-
lik iddiasında bulunmuştur.
Bu dönem İslam dünyasıyla ilgili aşağıdakiler.
den hangisi söylenemez?
A) Müslümanlar kendi içinde üç mezhebe bölün-
müştür.
BAbbasi halifeliği bütün Müslümanlarca kabul
görmemiştir.
C) Halifelik kurumu Müslümanlar arasında tartışma
konusu olmuştur.
D Siyasi ayrılıklar farklı bir boyut kazanmıştır.
E) Islam coğrafyasının dış saldırılara karşı korun-
ması zorlaşmıştır.
2.
lab
A)
Isl.
Ga
ba
Bu
aş
S
A
C
SE
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
ve e COZ KAZAN 11. İslam coğrafyasında IX. yüzyıldan itibaren Abbasi. ler, Endülüs Emevileri ve Fatimiler aynı anda halife- lik iddiasında bulunmuştur. Bu dönem İslam dünyasıyla ilgili aşağıdakiler. den hangisi söylenemez? A) Müslümanlar kendi içinde üç mezhebe bölün- müştür. BAbbasi halifeliği bütün Müslümanlarca kabul görmemiştir. C) Halifelik kurumu Müslümanlar arasında tartışma konusu olmuştur. D Siyasi ayrılıklar farklı bir boyut kazanmıştır. E) Islam coğrafyasının dış saldırılara karşı korun- ması zorlaşmıştır. 2. lab A) Isl. Ga ba Bu aş S A C SE
ma-
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1
A
29. istanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, Os-
manlı siyasi hayatında etkili isim Veziriazam Çandarlı
Halil Paşa'yı idam ettirmiş ve Çandarlı ailesinin siyasi
hayattaki etkisini kırmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Fatih Sultan Mehmet'le ilgili,
1. Ayrıntılı bir veraset yasası hazırlamıştır.
II. Merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.+
III. Veziriazamlık makamına son vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ixe III
C) Ive Il
EII ve III
33
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
ma- AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 A 29. istanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, Os- manlı siyasi hayatında etkili isim Veziriazam Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirmiş ve Çandarlı ailesinin siyasi hayattaki etkisini kırmıştır. Bu bilgiye dayanarak Fatih Sultan Mehmet'le ilgili, 1. Ayrıntılı bir veraset yasası hazırlamıştır. II. Merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.+ III. Veziriazamlık makamına son vermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ixe III C) Ive Il EII ve III 33
GÜMÜŞ TEST 2
Aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlı hakimiyetine gir-
mesi ile Rumeli fetihlerinin başlaması arasında ilişki kurula-
bilir?
A)
B) Hamitoğulları
C) Karesioğulları
D) Karamanoğulları
E) Ramazanoğulları
Germiyanoğulları
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
GÜMÜŞ TEST 2 Aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlı hakimiyetine gir- mesi ile Rumeli fetihlerinin başlaması arasında ilişki kurula- bilir? A) B) Hamitoğulları C) Karesioğulları D) Karamanoğulları E) Ramazanoğulları Germiyanoğulları