Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

20. Islam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri devlete
ait oluyordu. Buna beşte bir anlamına gelen Farsça pen-
cüyekten bozma pençik adı verilmiştir. Bu uygulama ile
devlete ait olan savaş esirlerinin beşte birlik kısmı özel
bir eğitim ile yetiştirilmekte ve pençik oğlanı adı verilerek
devlet hizmetlerinde kullanılmaktaydı. Ankara Savaşı
sonrasında fetihlerin durması sebebiyle yeterli sayıda esir
alınamadığı için II. Murad Dönemi'nden itibaren Osmanlı
vatandaşı gayrimüslimlerin çocukları toplanarak devlet
hizmetine alınmaya başlandı. Devşirme sistemi adı verilen
bu usul Osmanlıların kul sistemine getirdikleri yeni bir
açılım oldu.
C
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili;
+ 1. Farklı etnik unsurlardan oluşan bir orduya sahiptir.
II. Şer'i usuller ordu yapısının şekillenmesinde etkili
olmuştur.
III. Eyalet askerlerinin devşirmelerden olmasına önem
verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalniz
B) Yalnız tt
D) I ve III
Et Hve th
C) I ve II
po
yan
AYT 2 Türk Dili ve Edebiyat-Sosyal Bilimler
Testi
Tarih
Emeviler Dönemi
20. Islam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri devlete ait oluyordu. Buna beşte bir anlamına gelen Farsça pen- cüyekten bozma pençik adı verilmiştir. Bu uygulama ile devlete ait olan savaş esirlerinin beşte birlik kısmı özel bir eğitim ile yetiştirilmekte ve pençik oğlanı adı verilerek devlet hizmetlerinde kullanılmaktaydı. Ankara Savaşı sonrasında fetihlerin durması sebebiyle yeterli sayıda esir alınamadığı için II. Murad Dönemi'nden itibaren Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlerin çocukları toplanarak devlet hizmetine alınmaya başlandı. Devşirme sistemi adı verilen bu usul Osmanlıların kul sistemine getirdikleri yeni bir açılım oldu. C Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili; + 1. Farklı etnik unsurlardan oluşan bir orduya sahiptir. II. Şer'i usuller ordu yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. III. Eyalet askerlerinin devşirmelerden olmasına önem verilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalniz B) Yalnız tt D) I ve III Et Hve th C) I ve II po yan AYT 2 Türk Dili ve Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi
Kirim Saast suosi
I modde,
kirim Hobi
11.
1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sebeple
sinda;
1.
Mülteciler Sorunu,
ID Kutsal Yerler Sorunu, +
Rus elçisi Mençikof'un isteklerit
14. Aşağıdakilerden hangisi
memiştir?
A Fransa'nın Cezayir'
B Italya'nın Trablusga
Ingiltere'nin Misir
Ingiltere'nin Kıbrı
E Fransa'nın Tunu
gelişmelerinden hangileri yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III C) I ve III
D) Il ve III
E).1,|| ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
Kirim Saast suosi I modde, kirim Hobi 11. 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sebeple sinda; 1. Mülteciler Sorunu, ID Kutsal Yerler Sorunu, + Rus elçisi Mençikof'un isteklerit 14. Aşağıdakilerden hangisi memiştir? A Fransa'nın Cezayir' B Italya'nın Trablusga Ingiltere'nin Misir Ingiltere'nin Kıbrı E Fransa'nın Tunu gelişmelerinden hangileri yer alır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) Il ve III E).1,|| ve III
2. Emeviler Dönemi'ne kadar İslam Devleti'nin resmî dili
ve yazısı yoktu. Arap Yarımadası'nda Arap alfabesi,
Misir ve Suriye'de ise Yunan alfabesi kullanılıyordu.
Abdülmelik Dönemi'nde devletin resmî dili Arapça oldu.
Abdülmelik Dönemi'ndeki bu uygulamanın;
T. Arapçanın kullanım alanının genişlemesi,
II. toplumda ortak bir kültürün oluşması,
III. Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
+
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emeviler Dönemi'ne kadar İslam Devleti'nin resmî dili ve yazısı yoktu. Arap Yarımadası'nda Arap alfabesi, Misir ve Suriye'de ise Yunan alfabesi kullanılıyordu. Abdülmelik Dönemi'nde devletin resmî dili Arapça oldu. Abdülmelik Dönemi'ndeki bu uygulamanın; T. Arapçanın kullanım alanının genişlemesi, II. toplumda ortak bir kültürün oluşması, III. Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? + A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) I ve III E) II ve III
2. Saltanat sistemi, yönetimin babadan oğula geçmesidir.
Emevilerde halifeliğin Muaviye Dönemi'nden itiba-
ren saltanata dönüşmesi;
Whalk-devlet kaynaşmasının zarar görmesi,
Il siyasal çekişmeler,
Hi sinirların daralması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır? V
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
CI ve II
Th von
E) 1,11 ve ift
1
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Saltanat sistemi, yönetimin babadan oğula geçmesidir. Emevilerde halifeliğin Muaviye Dönemi'nden itiba- ren saltanata dönüşmesi; Whalk-devlet kaynaşmasının zarar görmesi, Il siyasal çekişmeler, Hi sinirların daralması sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır? V A) Yalnız 1 B) Yalnız II CI ve II Th von E) 1,11 ve ift 1
2. Emeviler Dönemi'ne kadar İslam Devleti'nin resmi dili
ve yazısı yoktu. Arap Yarımadası'nda Arap alfabesi,
Misir ve Suriye'de ise Yunan alfabesi kullanılıyordu.
Abdülmelik Dönemi'nde devletin resmi dili Arapça oldu,
Abdülmelik Dönemi'ndeki bu uygulamanın;
I. Arapçanın kullanım alanının genişlemesi,
g
II. toplumda ortak bir kültürün oluşması,
III. Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
EK, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emeviler Dönemi'ne kadar İslam Devleti'nin resmi dili ve yazısı yoktu. Arap Yarımadası'nda Arap alfabesi, Misir ve Suriye'de ise Yunan alfabesi kullanılıyordu. Abdülmelik Dönemi'nde devletin resmi dili Arapça oldu, Abdülmelik Dönemi'ndeki bu uygulamanın; I. Arapçanın kullanım alanının genişlemesi, g II. toplumda ortak bir kültürün oluşması, III. Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III EK, II ve III
1
TYT/Sosyal Bilimler
7.
5. Emeviler Dönemi'ne kadar İslam Devleti'nin resmi dili
ve yazısı yoktu. Arap Yarımadası'nda Arap alfabesi,
Misir ve Suriye'de ise Yunan alfabesi kullanılıyordu.
Abdülmelik Dönemi'nde devletin resmi dili Arapça oldu.
Abdülmelik Dönemi'ndeki bu uygulamanın;
Arapçanın kullanım alanının genişlemesi,
IT toplumda ortak bir kültürün oluşması,
WU_Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
6. Aşağıdaki haritada nüfus yoğunluğu az olan bölgeler
numaralandırılarak gösterilmiştir.
Tarih
Emeviler Dönemi
1 TYT/Sosyal Bilimler 7. 5. Emeviler Dönemi'ne kadar İslam Devleti'nin resmi dili ve yazısı yoktu. Arap Yarımadası'nda Arap alfabesi, Misir ve Suriye'de ise Yunan alfabesi kullanılıyordu. Abdülmelik Dönemi'nde devletin resmi dili Arapça oldu. Abdülmelik Dönemi'ndeki bu uygulamanın; Arapçanın kullanım alanının genişlemesi, IT toplumda ortak bir kültürün oluşması, WU_Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. Aşağıdaki haritada nüfus yoğunluğu az olan bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir.
3.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan (93 Harbi) sonra Erme-
nileri kullanma girişiminde bulunan Rusya, önce Ayastefanos
ardından da Berlin Antlaşması'yla Ermeniler lehinde kazanım-
lar elde etmiştir.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili ol-
duğu savunulabilir?
A) Ermeni Meselesi'nin, uluslararası bir sorun haline gelmesi
B) Panslavizm politikasının başarıya ulaşması
C) Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş tazminatı ödemesi
D) Karadeniz'in tarafsız duruma getirilmesi
E) İngiltere'nin Ermeni Meselesi'nde, Rusya'ya karşı Osmanlı
Devleti'nin yanında yer alması
Tarih
Emeviler Dönemi
3. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan (93 Harbi) sonra Erme- nileri kullanma girişiminde bulunan Rusya, önce Ayastefanos ardından da Berlin Antlaşması'yla Ermeniler lehinde kazanım- lar elde etmiştir. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili ol- duğu savunulabilir? A) Ermeni Meselesi'nin, uluslararası bir sorun haline gelmesi B) Panslavizm politikasının başarıya ulaşması C) Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş tazminatı ödemesi D) Karadeniz'in tarafsız duruma getirilmesi E) İngiltere'nin Ermeni Meselesi'nde, Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması
MLB
EDEBİR
YINLARI
28. Frigler ile ilgili verilen;
1. İlk Çağ'da tapetes adı verilen kilimleri ve çivi kullanmadan
yaptıkları mobilyaları ile tanınmışlardır.
II. Fabl adıyla bilinen hayvan hikâyelerini dünya edebiyatına
kazandırmışlardır.
III. "Gılgamış", "Tufan" ve "Yaratılış destanların oluşturmuş-
lardır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) Ive 11
B) Yalnız il
a
A) Yalniz !
E) , II ve
D) I ve II
Diwy
29. Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin tarihteki etkilerinden biri
değildir?
Tarih
Emeviler Dönemi
MLB EDEBİR YINLARI 28. Frigler ile ilgili verilen; 1. İlk Çağ'da tapetes adı verilen kilimleri ve çivi kullanmadan yaptıkları mobilyaları ile tanınmışlardır. II. Fabl adıyla bilinen hayvan hikâyelerini dünya edebiyatına kazandırmışlardır. III. "Gılgamış", "Tufan" ve "Yaratılış destanların oluşturmuş- lardır. bilgilerinden hangileri doğrudur? C) Ive 11 B) Yalnız il a A) Yalniz ! E) , II ve D) I ve II Diwy 29. Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin tarihteki etkilerinden biri değildir?
12. Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam
ordusu, İspanya'ya (Endülüs) fetih hareketleri düzenlemiş-
tir. 711 tarihinde Rio Guadalete mevkisinde Gotları mağlup
eden Müslümanlar, daha sonra İspanya'nın tamamını ele
geçirmiştir
. Emeviler, 732'de Franklarla yaptıkları “Puvatya
Savaşı'nı kaybetmiş ve Avrupa fetihleri durmuştur.
Bu bilgilere göre,
1. Emeviler, cihat politikası çerçevesinde hareket etmiş-
lerdir.
II. Avrupalılar, Bizans İmparatorluğu ile iş birliği yapmış
lardır.
III. Müslümanların, İspanya'daki hâkimiyeti kısa sürede
sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız !
Biniz II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
12. Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu, İspanya'ya (Endülüs) fetih hareketleri düzenlemiş- tir. 711 tarihinde Rio Guadalete mevkisinde Gotları mağlup eden Müslümanlar, daha sonra İspanya'nın tamamını ele geçirmiştir . Emeviler, 732'de Franklarla yaptıkları “Puvatya Savaşı'nı kaybetmiş ve Avrupa fetihleri durmuştur. Bu bilgilere göre, 1. Emeviler, cihat politikası çerçevesinde hareket etmiş- lerdir. II. Avrupalılar, Bizans İmparatorluğu ile iş birliği yapmış lardır. III. Müslümanların, İspanya'daki hâkimiyeti kısa sürede sona ermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız ! Biniz II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2. Emeviler döneminde uygulanan aşağıdaki poli-
tikalardan hangisinin ülkede ayrıcalıklı bir kesi-
min ortaya çıkmasında ve ümmetçilik anlayışının
zarar görmesinde daha çok etkili olduğu söyle-
nebilir?
BAYINLARI
A) Berid teşkilatının kurulması
B) Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi
c) Cihat anlayışıyla fetihler yapılması
Dy Mevali anlayışının benimsenmesi
E) İslam donanmasının oluşturulması
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emeviler döneminde uygulanan aşağıdaki poli- tikalardan hangisinin ülkede ayrıcalıklı bir kesi- min ortaya çıkmasında ve ümmetçilik anlayışının zarar görmesinde daha çok etkili olduğu söyle- nebilir? BAYINLARI A) Berid teşkilatının kurulması B) Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi c) Cihat anlayışıyla fetihler yapılması Dy Mevali anlayışının benimsenmesi E) İslam donanmasının oluşturulması
25. Asagidakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetleri-
in özelliklerinden biri değildir?
www krakademi.com
AWlaşım, mimarlık, madencilik, dokumacılık, çiftçilik ve
kanal yapımında gelişmişlerdir.
B) Antmetik işlemlerde çarpım tablosunu kullanmış ve su
kanalları açmak için geometriden yararlanmışlardır.
Çağdaşları arasında tek tanrılı inanç sistemini kabul
eden ilk ve tek uygarlıklardır.
D) Astronomi gelişmiş, Ay ve Güneş tutulmaları hesaplan-
mış ve takvim yapılmıştır.
E) Dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmuş ve "pi" sayısı
için 3,125 değerini belirlemişlerdir.
Tarih
Emeviler Dönemi
25. Asagidakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetleri- in özelliklerinden biri değildir? www krakademi.com AWlaşım, mimarlık, madencilik, dokumacılık, çiftçilik ve kanal yapımında gelişmişlerdir. B) Antmetik işlemlerde çarpım tablosunu kullanmış ve su kanalları açmak için geometriden yararlanmışlardır. Çağdaşları arasında tek tanrılı inanç sistemini kabul eden ilk ve tek uygarlıklardır. D) Astronomi gelişmiş, Ay ve Güneş tutulmaları hesaplan- mış ve takvim yapılmıştır. E) Dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmuş ve "pi" sayısı için 3,125 değerini belirlemişlerdir.
16-0) maalt toplam 20 soru vardır
Thyran bumina paretleyiniz.
Aşağıdaki haritada Islam Devleti'nin Emeviler
Dönemi'ndeki en geniş sınırları gösterilmiştir.
Bati
odal sistemde
oplumsal
ana pikis
minin önemi
PATAH
DEVUTE
IZANS TOAMATORLUGU
MAGU
W
cilerden
MISIA
HICAZ
şkileri
YEMEN
550 km
erek
erdiği
Bu haritadan da yararlanılarak aşağıdaki
çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
praklar
e
Al Kafkasya'da Türk devletleriyle sınır konumu
oluşmuştur.
B) Üç kıtada hâkimiyet sağlanmıştır.
C) Akdeniz'in güney kıyıları tamamen ele geçirilmiştir.
D) Türkistan'ın bir bölümü Arapların egemenliğine
girmiştir.
E) Endülüs'te Bağımsız Emirlikler Dönemi'ne girilmiştir.
Tarih
Emeviler Dönemi
16-0) maalt toplam 20 soru vardır Thyran bumina paretleyiniz. Aşağıdaki haritada Islam Devleti'nin Emeviler Dönemi'ndeki en geniş sınırları gösterilmiştir. Bati odal sistemde oplumsal ana pikis minin önemi PATAH DEVUTE IZANS TOAMATORLUGU MAGU W cilerden MISIA HICAZ şkileri YEMEN 550 km erek erdiği Bu haritadan da yararlanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? praklar e Al Kafkasya'da Türk devletleriyle sınır konumu oluşmuştur. B) Üç kıtada hâkimiyet sağlanmıştır. C) Akdeniz'in güney kıyıları tamamen ele geçirilmiştir. D) Türkistan'ın bir bölümü Arapların egemenliğine girmiştir. E) Endülüs'te Bağımsız Emirlikler Dönemi'ne girilmiştir.
2.
Emeviler Dönemi'nde mevalilerden fazla vergi alınmıştır.
Bu yüzden topraklar çok genişlese de İslam dininin diğer
milletlerce kabulü aynı oranda olmamıştır.
Emeviler Dönemi'nde yaşanan bu durumun aşağıda-
kilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Kabilecik anlayışının zayıflamasına
B) İslamiyet'in yayılmasının yavaşlamasına
C) Hukuk alanında örgütlenmenin başlamasına
D) İslam toplumunda ilk ayrılıkların yaşanmasına
E) Müslüman olmayanların devlet yönetimine katılma-
sina
27
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emeviler Dönemi'nde mevalilerden fazla vergi alınmıştır. Bu yüzden topraklar çok genişlese de İslam dininin diğer milletlerce kabulü aynı oranda olmamıştır. Emeviler Dönemi'nde yaşanan bu durumun aşağıda- kilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Kabilecik anlayışının zayıflamasına B) İslamiyet'in yayılmasının yavaşlamasına C) Hukuk alanında örgütlenmenin başlamasına D) İslam toplumunda ilk ayrılıkların yaşanmasına E) Müslüman olmayanların devlet yönetimine katılma- sina 27
A) Yalnız
D) Il ve II
E) 1. Il ve I
2.
Emevi Devleti Dönemi'ne alt yukarıdaki harita ince-
lendiğinde,
1 Olke sınırlarının üç farklı kitaya ulaştığı
1. Baharat Ticaret Yolu'nun geçtiği güzergahta ha-
kimiyet kurulduğu
II. Bizans ile sınır komşusu olunduğu
IV. Ommetçi devlet anlayışına uygun bir politika yu-
rütüldüğü
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) Il ve II C) IIl ve IV
D) I, II ve III E) 1, II, III ve IV
GKY-DS-02002104 - TYT(SAR
Tarih
Emeviler Dönemi
A) Yalnız D) Il ve II E) 1. Il ve I 2. Emevi Devleti Dönemi'ne alt yukarıdaki harita ince- lendiğinde, 1 Olke sınırlarının üç farklı kitaya ulaştığı 1. Baharat Ticaret Yolu'nun geçtiği güzergahta ha- kimiyet kurulduğu II. Bizans ile sınır komşusu olunduğu IV. Ommetçi devlet anlayışına uygun bir politika yu- rütüldüğü yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) Il ve II C) IIl ve IV D) I, II ve III E) 1, II, III ve IV GKY-DS-02002104 - TYT(SAR
anlayışının benimsenmesine
E) Hükümdarların halk üzerindeki otoritesinin güçlenmesine
2.
. Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde
ümmetçi bir politika izlenmiştir.
Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki,
I. Arap olmayan Müslümanların mevali (azatlı köle)
olarak görülmesi,
II. halifeliğin aynı aileye mensup kişiler arasında el
değiştirmesi,
III. orduda ve yönetimde sadece Arap olanlara görev
verilmesi
EEN BİLİMLERİ YAYINLARI
uygulamalarından hangilerinin Abbasiler Dönemi'nde
görüldüğü söylenemez?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
anlayışının benimsenmesine E) Hükümdarların halk üzerindeki otoritesinin güçlenmesine 2. . Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde ümmetçi bir politika izlenmiştir. Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki, I. Arap olmayan Müslümanların mevali (azatlı köle) olarak görülmesi, II. halifeliğin aynı aileye mensup kişiler arasında el değiştirmesi, III. orduda ve yönetimde sadece Arap olanlara görev verilmesi EEN BİLİMLERİ YAYINLARI uygulamalarından hangilerinin Abbasiler Dönemi'nde görüldüğü söylenemez? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve III
11. Emeviler Dönemi'nin (661 - 750) genel özellikleri
dikkate alındığında bu dönemin olayları ve özel.
likleri arasında hangisi gösterilemez?
A) Kabilecilik anlayışı yeniden yaşatılmıştır.
B) Arap - İslam Devleti'nin en geniş sınırlarına ula-
şılmıştır.
C) İslamda kesin ayrılıklar bu dönemde yaşanmış.
tır.
D) İlk Arap - İslam parası dinar bu dönemde basil-
mıştır.
E) İslam bilim ve sanatının en gelişmiş dönemi ya-
şanmıştır.
Tarih
Emeviler Dönemi
11. Emeviler Dönemi'nin (661 - 750) genel özellikleri dikkate alındığında bu dönemin olayları ve özel. likleri arasında hangisi gösterilemez? A) Kabilecilik anlayışı yeniden yaşatılmıştır. B) Arap - İslam Devleti'nin en geniş sınırlarına ula- şılmıştır. C) İslamda kesin ayrılıklar bu dönemde yaşanmış. tır. D) İlk Arap - İslam parası dinar bu dönemde basil- mıştır. E) İslam bilim ve sanatının en gelişmiş dönemi ya- şanmıştır.