Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

2. Abbasilerin;
I. halifelerin belirlenme şekli,
II. Arap olmayan Müslümanlara bakış açısı,
III. devlet merkezi -
konularının hangilerinde Emevilerden farklı
özellikler gösterdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Abbasilerin; I. halifelerin belirlenme şekli, II. Arap olmayan Müslümanlara bakış açısı, III. devlet merkezi - konularının hangilerinde Emevilerden farklı özellikler gösterdiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
10. Şam valisi Muaviye tarafından kurulan İslam donanması
?
sayesinde aşağıdaki bölgelerden hangisi fethedilmiş-
tir?
A) Girit
C) Trablusgarp
E) Mora
B) Kibris
D) Malta
11. Murat tarih dersi için kavram haritası hazırlamış ancak bazı
? hatalar yapmıştır.
96 14 81
5130187136
9 555684 606273
Malezya da re
Tic.vp San. A.Ş. tarafından halad
Tarih
Emeviler Dönemi
10. Şam valisi Muaviye tarafından kurulan İslam donanması ? sayesinde aşağıdaki bölgelerden hangisi fethedilmiş- tir? A) Girit C) Trablusgarp E) Mora B) Kibris D) Malta 11. Murat tarih dersi için kavram haritası hazırlamış ancak bazı ? hatalar yapmıştır. 96 14 81 5130187136 9 555684 606273 Malezya da re Tic.vp San. A.Ş. tarafından halad
sipassbig tava
5. Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kaynaklarından biri de
gümrük vergisiydi.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu vergi gelirinin
azalmasına neden olduğu söylenebilir?
A) Coğrafi Keşifler
C) Magna Carta
E) Reform
B) Rönesans
D) Yüz Yıl Savaşları
Tarih
Emeviler Dönemi
sipassbig tava 5. Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kaynaklarından biri de gümrük vergisiydi. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu vergi gelirinin azalmasına neden olduğu söylenebilir? A) Coğrafi Keşifler C) Magna Carta E) Reform B) Rönesans D) Yüz Yıl Savaşları
B
BİLİMLER TESTİ
elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
ir.
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
illi
7
ası
u
le
B
Bu durumun;
3. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük
kurma girişimleri Emeviler Dönemi'nde en üst seviyeye
ulaşmıştır.
V
Müslüman halklar arasında çatışmaların çıkması,
II. halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip
çıkması,
III. halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması
B
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı
savunulabilir?
Aalnız I
D) I ve II
B) Yalniz II
E) I, II ve In
Yalnız III
Tarih
Emeviler Dönemi
B BİLİMLER TESTİ elsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için ir. sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. illi 7 ası u le B Bu durumun; 3. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük kurma girişimleri Emeviler Dönemi'nde en üst seviyeye ulaşmıştır. V Müslüman halklar arasında çatışmaların çıkması, II. halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip çıkması, III. halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması B gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? Aalnız I D) I ve II B) Yalniz II E) I, II ve In Yalnız III
B
YAL BİLİMLER TESTİ
0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
arak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
vardır.
er Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
cak milli
dan en
planması
an
erek bu
si ifade
daki
B
li bir
3. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük
kurma girişimleri Emeviler Dönemi'nde en üst seviyeye
ulaşmıştır.
Bu durumun;
Müslüman halklar arasında çatışmaların çıkması,
II. halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip
çıkması,
III. halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı
savunulabilir?
alnız I
D) I ve II
B) Yalniz II
E) I, II ve Iff
Yalnız III
4. Mustafa Kemal, Yalova'daki tatili sırasında kendisini
e'nin Dorin Ringkolciliğini
Tarih
Emeviler Dönemi
B YAL BİLİMLER TESTİ 0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), arak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için vardır. er Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. cak milli dan en planması an erek bu si ifade daki B li bir 3. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük kurma girişimleri Emeviler Dönemi'nde en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu durumun; Müslüman halklar arasında çatışmaların çıkması, II. halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip çıkması, III. halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? alnız I D) I ve II B) Yalniz II E) I, II ve Iff Yalnız III 4. Mustafa Kemal, Yalova'daki tatili sırasında kendisini e'nin Dorin Ringkolciliğini
32. Emevîler Dönemi'ndeki aşağıdaki uygulamalardan han-
gisinin Dört Halife Dönemi'ndeki uygulamalar ile çelişti-
ği söylenebilir?
A) Yahudiler ve Hristiyanlara dini serbesti tanınması
B) Yargılamaların kadı huzurunda yapılması
C) Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi alınması
D) Gaza ve cihat amaçlı seferler yapılması
E) Vilayetlere merkezden valiler atanması
Tarih
Emeviler Dönemi
32. Emevîler Dönemi'ndeki aşağıdaki uygulamalardan han- gisinin Dört Halife Dönemi'ndeki uygulamalar ile çelişti- ği söylenebilir? A) Yahudiler ve Hristiyanlara dini serbesti tanınması B) Yargılamaların kadı huzurunda yapılması C) Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi alınması D) Gaza ve cihat amaçlı seferler yapılması E) Vilayetlere merkezden valiler atanması
3.
Kavimler Göçü (375)'nün,
1. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması, V
11. Katolik Kilisesi'nin ayrıcalıklı bir güç haline gelmesi,
III. eşitsizlik esasına dayalı sınıflı toplum yapısının Avrupa
tarihinde ilk kez görülmesi X
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunula-
maz?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Emeviler Dönemi
3. Kavimler Göçü (375)'nün, 1. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması, V 11. Katolik Kilisesi'nin ayrıcalıklı bir güç haline gelmesi, III. eşitsizlik esasına dayalı sınıflı toplum yapısının Avrupa tarihinde ilk kez görülmesi X durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunula- maz? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
lan artin
mek,
labi-
6. Aşağıda Türkiye' de etkili olan bazı yerel rüzgarlar verilmiş-A
Lodos
Yıldız
1.
11.
III. Kible
IV. Poyraz
Buna göre bu yerel rüzgarlardan hangileri etkili olduğu
yerlerde sıcaklığı artırır?
A) I ve II
D) Il ve IV
ve
ve III
C) I ve III
E) III ve IV
L
Tarih
Emeviler Dönemi
lan artin mek, labi- 6. Aşağıda Türkiye' de etkili olan bazı yerel rüzgarlar verilmiş-A Lodos Yıldız 1. 11. III. Kible IV. Poyraz Buna göre bu yerel rüzgarlardan hangileri etkili olduğu yerlerde sıcaklığı artırır? A) I ve II D) Il ve IV ve ve III C) I ve III E) III ve IV L
B
5. "Uygur toplumunun içinde fakir insan çok yoktur. Devlet
yiyeceği olmayanlara yardım etmektedir. Bu toplumda
yüz yaşına kadar yaşayan oldukça fazladır."
X. yüzyıla ait Uygurlarla ilgili yer alan bu bilgi,
/Toplumsal refahın artmasına özen gösterildiğini
II. Mani inancinin etkisiyle yerleşik yaşama geçtiklerini
III, Sosyal devlet anlayışına önem verdiklerini
saptamalarından hangilerini doğrular niteliktedir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
B
Tarih
Emeviler Dönemi
B 5. "Uygur toplumunun içinde fakir insan çok yoktur. Devlet yiyeceği olmayanlara yardım etmektedir. Bu toplumda yüz yaşına kadar yaşayan oldukça fazladır." X. yüzyıla ait Uygurlarla ilgili yer alan bu bilgi, /Toplumsal refahın artmasına özen gösterildiğini II. Mani inancinin etkisiyle yerleşik yaşama geçtiklerini III, Sosyal devlet anlayışına önem verdiklerini saptamalarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III B
diğini,
an'a okuma
51,
✓
b- Suffanın
Antlaşması'nın
C) I ve II
ve III
/benimhoca
madası ile sınırlıy-
15. İspanya'ya egemen olan son islam devleti aşağıdakiler
den hangisidir?
A) Endülüs Emevi Devleti
B) Beni Ahmer Devleti
C) Babür İmparatorluğu
D) Abbasiler Devleti
E) Fatimiler Devleti
3.
Tarih
Emeviler Dönemi
diğini, an'a okuma 51, ✓ b- Suffanın Antlaşması'nın C) I ve II ve III /benimhoca madası ile sınırlıy- 15. İspanya'ya egemen olan son islam devleti aşağıdakiler den hangisidir? A) Endülüs Emevi Devleti B) Beni Ahmer Devleti C) Babür İmparatorluğu D) Abbasiler Devleti E) Fatimiler Devleti 3.
27. Emeviler döneminde İslam Devleti'nin sınırları
genişlemesine rağmen İslamiyet'in diğer milletler
arasında yayılamamasının nedenleri arasında;
Vme
mevali politikası,
II. güçlü bir orduya sahip olmaları,
III. cihad politikasıyla hareket etmeleri
durumlarından hangileri gösterilemez?
A) yalnız I
Ba
Drive III
B) Yalnız II
C) ve II
E) I, I've III
Tarih
Emeviler Dönemi
27. Emeviler döneminde İslam Devleti'nin sınırları genişlemesine rağmen İslamiyet'in diğer milletler arasında yayılamamasının nedenleri arasında; Vme mevali politikası, II. güçlü bir orduya sahip olmaları, III. cihad politikasıyla hareket etmeleri durumlarından hangileri gösterilemez? A) yalnız I Ba Drive III B) Yalnız II C) ve II E) I, I've III
B
25. Aşağıdakilerden hangisi Emevi ve Abbasi-devletlerinin
ortak özelliklerindendir?
A) Ülke meselelerinin “divan” adı verilen kurullarda
görüşülmesi
B) Hükümet işlerinin vezirlik makamına bırakılması
C) Ümmetçi anlayışın benimsenmesi
D) Fetihlere öncelik verilmesi
E) Bağdat'ın başkent yapılması
beg
27. 1.
Yu
ba
Tarih
Emeviler Dönemi
B 25. Aşağıdakilerden hangisi Emevi ve Abbasi-devletlerinin ortak özelliklerindendir? A) Ülke meselelerinin “divan” adı verilen kurullarda görüşülmesi B) Hükümet işlerinin vezirlik makamına bırakılması C) Ümmetçi anlayışın benimsenmesi D) Fetihlere öncelik verilmesi E) Bağdat'ın başkent yapılması beg 27. 1. Yu ba
9.
8.
nata dönüşmesi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) IV.
B) V.
D) II.
C) III.
D) Levni
Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle
Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur?
A) İbn Rüşd
B) Fuzuli
C) Baki
E) I
(2011-YGS)
E) Nefi
E) Fatimiler
abn'imando semO sH hellprien nebsaloma
(2016-LYS)
Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar,
İspanya üzerinden Avrupa'ya girmişlerdir?
A) Hz. Muhammed
B) Dört Halife
C) Emeviler
D) Abbasiler
(2016-LYS)
A) Yalnızl
11. 1.
54
D) I ve III
Hz. Muhammet
II. Islamiyet Arabis
II Müslümanların
Yukarıdaki yargıl
sonuçlarından ole
A) Yalnız I
D) I ve
12. Emevilerden som
VIII. yüzyıldan X
Aşağıdaki devl-
devlet değildir?
A) Doğu Roma
B) Sasaniler
C) Büyük Selçu
D) Hazarlar
E) Gazneliler
8
21
3
LL
Tarih
Emeviler Dönemi
9. 8. nata dönüşmesi Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) IV. B) V. D) II. C) III. D) Levni Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur? A) İbn Rüşd B) Fuzuli C) Baki E) I (2011-YGS) E) Nefi E) Fatimiler abn'imando semO sH hellprien nebsaloma (2016-LYS) Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar, İspanya üzerinden Avrupa'ya girmişlerdir? A) Hz. Muhammed B) Dört Halife C) Emeviler D) Abbasiler (2016-LYS) A) Yalnızl 11. 1. 54 D) I ve III Hz. Muhammet II. Islamiyet Arabis II Müslümanların Yukarıdaki yargıl sonuçlarından ole A) Yalnız I D) I ve 12. Emevilerden som VIII. yüzyıldan X Aşağıdaki devl- devlet değildir? A) Doğu Roma B) Sasaniler C) Büyük Selçu D) Hazarlar E) Gazneliler 8 21 3 LL
8. Kabe putlardan temizlendi.
II. İslamiyet Hicaz bölgesinin büyük bölümüne yayıldı.
Il Gayrimüslimlerden cizye vergisi ilk kez alınmaya baş-
landı.
Yukarıdakilerden hangileri Mekke'nin fethinin sonuç-
ları arasında yer alır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
sml
Tarih
Emeviler Dönemi
8. Kabe putlardan temizlendi. II. İslamiyet Hicaz bölgesinin büyük bölümüne yayıldı. Il Gayrimüslimlerden cizye vergisi ilk kez alınmaya baş- landı. Yukarıdakilerden hangileri Mekke'nin fethinin sonuç- ları arasında yer alır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III sml
Soru 9:
"Insan yaşamı ile devlet yapısı birbirine benzer.
Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık... Kişi nasıl bu
evrelerden geçiyorsa devletler de aynı akıbeti yaşar.
Nasıl ki tabipler her yaşa uygun ilaçlar ve perhizler
uyguluyorsa devletin tabipleri de (yöneticiler) devletlerin
yaşını fark edip ona göre reçete yazmalıdır. Kişi tabibin
bilgisi ile ilaç ve perhizine uygun davranarak yaşamını
uzatabildiği gibi devlet de bilgili ve deneyimli yöneticilerin
elinde ömrünü uzatabilir. Hastaya bakan tabibin bilgili
olması yetmez. Hastaya sözünü dinletmesi acı olsa bile
ilaca devam etmesi gerekir. Toplumdaki hastalıklar için
de yöneticilerin kesin ve süratli müdahalesi
gerekmektedir."
SENS
BASES
Katip Çelebi'nin devlet işleyişi ile ilgili bu tespitinde
özellikle aşağıdakilerden
hangisi
üzerinde
durulmuştur?
SERGIPHYRAT
Padişahın bütün gücü elinde bulundurması gerektiği
B) Padişahların dinî olarak iyi yetişmiş olması gerektiği
C) Veraset sisteminde değişiklik yapılması gerektiği
D) Padişahların güçlü ve liyakatli olması gerektiği
E) Devlet adamlarının sayısının arttırılması gerektiği
mereciyes
CERAMA
STREE
Tarih
Emeviler Dönemi
Soru 9: "Insan yaşamı ile devlet yapısı birbirine benzer. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık... Kişi nasıl bu evrelerden geçiyorsa devletler de aynı akıbeti yaşar. Nasıl ki tabipler her yaşa uygun ilaçlar ve perhizler uyguluyorsa devletin tabipleri de (yöneticiler) devletlerin yaşını fark edip ona göre reçete yazmalıdır. Kişi tabibin bilgisi ile ilaç ve perhizine uygun davranarak yaşamını uzatabildiği gibi devlet de bilgili ve deneyimli yöneticilerin elinde ömrünü uzatabilir. Hastaya bakan tabibin bilgili olması yetmez. Hastaya sözünü dinletmesi acı olsa bile ilaca devam etmesi gerekir. Toplumdaki hastalıklar için de yöneticilerin kesin ve süratli müdahalesi gerekmektedir." SENS BASES Katip Çelebi'nin devlet işleyişi ile ilgili bu tespitinde özellikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? SERGIPHYRAT Padişahın bütün gücü elinde bulundurması gerektiği B) Padişahların dinî olarak iyi yetişmiş olması gerektiği C) Veraset sisteminde değişiklik yapılması gerektiği D) Padişahların güçlü ve liyakatli olması gerektiği E) Devlet adamlarının sayısının arttırılması gerektiği mereciyes CERAMA STREE
7. Muaviye'nin, oğlu Yezid'i kendisinden sonra
başa geçecek halife olarak ilan etmesi aşağıdaki
gelişmelerden hangisine sebep olmamıştır?
A) Kerbela Olayı'nın gerçekleşmesi
B) Harre Olayı'nın yaşanması
CYezid iktidarına karşı isyanların çıkması
D) Şiilik mezhebinin ortaya çıkması
E) İbnü'l-Eş'as İsyanı yaşanması
Tarih
Emeviler Dönemi
7. Muaviye'nin, oğlu Yezid'i kendisinden sonra başa geçecek halife olarak ilan etmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine sebep olmamıştır? A) Kerbela Olayı'nın gerçekleşmesi B) Harre Olayı'nın yaşanması CYezid iktidarına karşı isyanların çıkması D) Şiilik mezhebinin ortaya çıkması E) İbnü'l-Eş'as İsyanı yaşanması