Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

25. "İslam tarihinde Hz. Ali devri son derece karışık
geçmiş halife, başa geldiğinde halledilmesi gereken
birçok problemle karşı karşıya kalmıştır."
ifadesini kullanan bir araştırmacı;
1. Cemel olayı,
II. Siffin savaşı,
III. Kerbela olayı
D
gelişmelerinden hangilerini bu duruma örnek
olarak verebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
TÖF
28. He
ha
C
c
D
Tarih
Emeviler Dönemi
25. "İslam tarihinde Hz. Ali devri son derece karışık geçmiş halife, başa geldiğinde halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kalmıştır." ifadesini kullanan bir araştırmacı; 1. Cemel olayı, II. Siffin savaşı, III. Kerbela olayı D gelişmelerinden hangilerini bu duruma örnek olarak verebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III TÖF 28. He ha C c D
7.
'nde hâkimiyet mücadelelerinin
son bulmadığının
Etnik farklılıklar sonucunda İslam dünyasında ay-
rılıklar yaşandığının
Halifenin nüfuzunu koruduğunun
Islam Devleti'nde siyasi birliğin bozulduğunun
İslam Tarihinde başkentler her dönemde aynı kalma-
mıştır. Hz. Muhammed Dönemi'nden itibaren Medine
başkent olmasına rağmen, Hz. Ali Dönemi'nde baş-
kent Kufe'ye taşınmıştır. Emeviler Dönemi'nde baş-
kent olarak Şam kullanılırken Abbasiler Dönemi'nde
Emevi etkisinin güçlü olduğu Şam değil Bağdat ter-
cih edilmiştir.
Bu durum,
I. İslamiyet'in yayılması hız kazanmıştır.
II. Egemen devlet değiştikçe başkentlerde değişme-
miştir
1
III. Siyasi birlik bozulmuştur.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
CI ve II
E), 11
E), II ve III
10.
Tarih
Emeviler Dönemi
7. 'nde hâkimiyet mücadelelerinin son bulmadığının Etnik farklılıklar sonucunda İslam dünyasında ay- rılıklar yaşandığının Halifenin nüfuzunu koruduğunun Islam Devleti'nde siyasi birliğin bozulduğunun İslam Tarihinde başkentler her dönemde aynı kalma- mıştır. Hz. Muhammed Dönemi'nden itibaren Medine başkent olmasına rağmen, Hz. Ali Dönemi'nde baş- kent Kufe'ye taşınmıştır. Emeviler Dönemi'nde baş- kent olarak Şam kullanılırken Abbasiler Dönemi'nde Emevi etkisinin güçlü olduğu Şam değil Bağdat ter- cih edilmiştir. Bu durum, I. İslamiyet'in yayılması hız kazanmıştır. II. Egemen devlet değiştikçe başkentlerde değişme- miştir 1 III. Siyasi birlik bozulmuştur. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III CI ve II E), 11 E), II ve III 10.
11 Suyun buharlaşarak azalmasını önlemek için yer al-
tindan kanallarla naklîni ilk defa Endülüs Emevileri
uygulamıştır.
Bu durum Endülüs Emevilerinin;
1. bayındırlık,
II. tarım,
III. güzel sanatlar
alanlarından hangilerinde Avrupa'ya öncülük et-
tiğini gösterir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
11 Suyun buharlaşarak azalmasını önlemek için yer al- tindan kanallarla naklîni ilk defa Endülüs Emevileri uygulamıştır. Bu durum Endülüs Emevilerinin; 1. bayındırlık, II. tarım, III. güzel sanatlar alanlarından hangilerinde Avrupa'ya öncülük et- tiğini gösterir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
lebilir?
A) Yalnız I
III. ülke sınırl
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edi-
●
●
DI ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Emeviler Dönemi'nde,
Bizans'ın Kuzey Afrika'daki hâkimiyetine son ve-
rilmiş.
E) I ve III
Sicilya ve Sardunya adalarına akınlar yapılmış.
Tarık bin Ziyad komutasında İspanya fethedilmiş-
tir.
Bu gelişmeler dikkate alındığında Emeviler ile il-
gili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
labilir?
A ülkede iç barış sağlanmıştır.
B) Bizans'a karşı askerî üstünlük sağlayamamıştır.
C) Donanması yetersizdir.
D) Afrika ve Avrupa kıtasında egemenlik sağlamış-
tır.
E) Sınırları sadece batıya doğru genişlemiştir.
Tarih
Emeviler Dönemi
lebilir? A) Yalnız I III. ülke sınırl gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edi- ● ● DI ve II B) Yalnız II C) Yalnız III Emeviler Dönemi'nde, Bizans'ın Kuzey Afrika'daki hâkimiyetine son ve- rilmiş. E) I ve III Sicilya ve Sardunya adalarına akınlar yapılmış. Tarık bin Ziyad komutasında İspanya fethedilmiş- tir. Bu gelişmeler dikkate alındığında Emeviler ile il- gili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı- labilir? A ülkede iç barış sağlanmıştır. B) Bizans'a karşı askerî üstünlük sağlayamamıştır. C) Donanması yetersizdir. D) Afrika ve Avrupa kıtasında egemenlik sağlamış- tır. E) Sınırları sadece batıya doğru genişlemiştir.
5.
D) II ve III
E) I, II ve III
Emevi halifesi Abdülmelik zamanına kadar, İslam
ülkelerinde resmî yazışmalar o ülkenin diliyle ya-
pılmaktaydı. Ancak Halife Abdülmelik bütün İslam
ülkelerinde resmî dilin Arapça olmasını istemiştir.
Abdülmelik'in bu tutumunun aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Arapçanın İslam ülkelerine yayılmasına
B Arap milliyetçiliğinin güç kazanmasına
C) Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daral-
masina
SO
4mm
Arapçanın farklı dillerin etkisi altında kalmasına
E) Arapların toplumda ayrıcalıklı hâle gelmesine
Tarih
Emeviler Dönemi
5. D) II ve III E) I, II ve III Emevi halifesi Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmî yazışmalar o ülkenin diliyle ya- pılmaktaydı. Ancak Halife Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmî dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik'in bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Arapçanın İslam ülkelerine yayılmasına B Arap milliyetçiliğinin güç kazanmasına C) Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daral- masina SO 4mm Arapçanın farklı dillerin etkisi altında kalmasına E) Arapların toplumda ayrıcalıklı hâle gelmesine
İslam Devleti'nde Emevi halifeleri, tam bir Arap siya-
seti gütmüşler; tüm devlet memurluklarına ve ordu
kumandanlıklarına hep kendi ailelerinden olanları ge-
tirmişlerdir. Başka milletlerden Müslüman olanlara
mevali (köle) gözüyle bakmışlardır.
Bu durumun Emevi Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) İç barışın sağlanamamasına
B) İslamiyet'in yayılmasının hızlanmasına
gevious
C) Halkın yönetime olan bağlılığının azalmasına
lovina
D) Etnik çatışmaların yaşanmasına
E) Ülke bütünlüğünün bozulmasına
nuolat
X
Tarih
Emeviler Dönemi
İslam Devleti'nde Emevi halifeleri, tam bir Arap siya- seti gütmüşler; tüm devlet memurluklarına ve ordu kumandanlıklarına hep kendi ailelerinden olanları ge- tirmişlerdir. Başka milletlerden Müslüman olanlara mevali (köle) gözüyle bakmışlardır. Bu durumun Emevi Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A) İç barışın sağlanamamasına B) İslamiyet'in yayılmasının hızlanmasına gevious C) Halkın yönetime olan bağlılığının azalmasına lovina D) Etnik çatışmaların yaşanmasına E) Ülke bütünlüğünün bozulmasına nuolat X
7.
Emeviler Dönemi'nde yaşanan;
1. ilk İslam parasının bastırılması,
II. mevali politikasının izlenmesi,
III. İstanbul'un ilk defa kuşatılması
gelişmelerinden hangilerinin İslam dünyasında
tepki yarattığı söylenebilir?
AYalnız I
B) Yalnız II
Dve III
C) I ve II
E) I, II ve III
1
Tarih
Emeviler Dönemi
7. Emeviler Dönemi'nde yaşanan; 1. ilk İslam parasının bastırılması, II. mevali politikasının izlenmesi, III. İstanbul'un ilk defa kuşatılması gelişmelerinden hangilerinin İslam dünyasında tepki yarattığı söylenebilir? AYalnız I B) Yalnız II Dve III C) I ve II E) I, II ve III 1
parall askerlere yer verilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
2. "Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir." diyen bir tarihçi bu sözünü Emevilerin hangi dav
ranışlarıyla destekleyebilir?
3. Orta Çağ Avrupa devletlerinin meşruiyetlerini dine davandimala
Tarih
Emeviler Dönemi
parall askerlere yer verilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? 2. "Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir." diyen bir tarihçi bu sözünü Emevilerin hangi dav ranışlarıyla destekleyebilir? 3. Orta Çağ Avrupa devletlerinin meşruiyetlerini dine davandimala
TEST
01
Vesti
1.
İslamiyet'in Doğduğu Dönemde Dünya İslamiyet Yayılıyor
Nurten Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerine İslamiyet
öncesi döneme "Cahiliye Devri" denilmesinin nedenlerini
sormuş ve aşağıdaki cevapları almıştır.
1. İnsanların bilgisizlik ve gaflet içerisinde bulunmaları
II. İnsanların putlara tapmaları
III. Bedeviliğin yaygın olması
IV. Arap olmayanlara yönelik mevali politikası izlenmesi
V. İnsanların kadınlara yönelik kötü tutum izlemesi
Buna göre Nurten Öğretmen'e verilen cevaplardan
hangisi
gisi ye
A) I
yanlıştır?
B) II C) III
D) IV E) V
are Toy
1. Mute Savaşı: Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk
savaştır.
4.
v
II. Ecnadeyn Savaşı: Suriye kapıları Müslümanlara
açılmıştır.
III. Nihavend Savaşı: İran toprakları fethedilmiştir.
V. Zâtü's-Savârî: Müslümanların ilk deniz 10
Taif Sefor
Tarih
Emeviler Dönemi
TEST 01 Vesti 1. İslamiyet'in Doğduğu Dönemde Dünya İslamiyet Yayılıyor Nurten Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerine İslamiyet öncesi döneme "Cahiliye Devri" denilmesinin nedenlerini sormuş ve aşağıdaki cevapları almıştır. 1. İnsanların bilgisizlik ve gaflet içerisinde bulunmaları II. İnsanların putlara tapmaları III. Bedeviliğin yaygın olması IV. Arap olmayanlara yönelik mevali politikası izlenmesi V. İnsanların kadınlara yönelik kötü tutum izlemesi Buna göre Nurten Öğretmen'e verilen cevaplardan hangisi gisi ye A) I yanlıştır? B) II C) III D) IV E) V are Toy 1. Mute Savaşı: Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaştır. 4. v II. Ecnadeyn Savaşı: Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştır. III. Nihavend Savaşı: İran toprakları fethedilmiştir. V. Zâtü's-Savârî: Müslümanların ilk deniz 10 Taif Sefor
1. Emevi Halifeliği Dönemi'nde devletin üst kade-
melerine kendi ailesinden kişileri getirmesi ve
Arapları üstün görmesi aşağıdakilerden hangi-
sine neden olmuştur?
A) Şuubilik hareketinin başlamasına
B) Fetih hareketlerinin hız kazanmasına
C) Zimmilerden haraç ve cizye vergisi alınmasına
D) Ümmetçilik düşüncesinin önem kazanmasına
E) Şiilik mezhebinin ortaya çıkmasına
Tarih
Emeviler Dönemi
1. Emevi Halifeliği Dönemi'nde devletin üst kade- melerine kendi ailesinden kişileri getirmesi ve Arapları üstün görmesi aşağıdakilerden hangi- sine neden olmuştur? A) Şuubilik hareketinin başlamasına B) Fetih hareketlerinin hız kazanmasına C) Zimmilerden haraç ve cizye vergisi alınmasına D) Ümmetçilik düşüncesinin önem kazanmasına E) Şiilik mezhebinin ortaya çıkmasına
7. Aşağıdakilerden hangisi, Emevilerin ülke sınırla-
rını genişletmenin yanı sıra, ülke içinde güven-
liğin sağlanmasına da önem verdiklerine kanıt
olarak gösterilebilir?
A) Şurta teşkilatının kurulması
B) Mevali politikasının uygulanması
C) Şuubilik akımının ortaya çıkması
D) Kerbela Olayı'nın yaşanması
E) Hilafetin saltanat yönetimine dönüştürülmesi
Tarih
Emeviler Dönemi
7. Aşağıdakilerden hangisi, Emevilerin ülke sınırla- rını genişletmenin yanı sıra, ülke içinde güven- liğin sağlanmasına da önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir? A) Şurta teşkilatının kurulması B) Mevali politikasının uygulanması C) Şuubilik akımının ortaya çıkması D) Kerbela Olayı'nın yaşanması E) Hilafetin saltanat yönetimine dönüştürülmesi
Abdolmeli
1. I. İlk İslam parasının bastırılması
II. Gayrimüslimlerden öşür vergisi alınması
I. İstanbul'un ilk defa Müslümanlar tarafından kuşa-
tılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri Emeviler Döne-
mi'nde gerçekleştirilmiştir?
B Yalnız II
A) Yalnız
I
D) I ve III
C) I ve II
EXI, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
Abdolmeli 1. I. İlk İslam parasının bastırılması II. Gayrimüslimlerden öşür vergisi alınması I. İstanbul'un ilk defa Müslümanlar tarafından kuşa- tılması Yukarıdaki olaylardan hangileri Emeviler Döne- mi'nde gerçekleştirilmiştir? B Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II EXI, II ve III
Ta is
UQU
Miladin XII. asrında Endülüslü Müslümanların
Avrupalıları aşağıdakilerden hangisiyle tanıştırması
Batı'da "hayırlı bir nimet" olarak görülmüştür?
B) Kâğıt
A) Deve
inaurs i
esmnell
D) Hurma
lasm
E) İpek
C) Baharat
18
(5
Tarih
Emeviler Dönemi
Ta is UQU Miladin XII. asrında Endülüslü Müslümanların Avrupalıları aşağıdakilerden hangisiyle tanıştırması Batı'da "hayırlı bir nimet" olarak görülmüştür? B) Kâğıt A) Deve inaurs i esmnell D) Hurma lasm E) İpek C) Baharat 18 (5
a
a
M
6. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi olayla-
1100
rından biri değildir?
A) Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi
TEN B) İstanbul'un kuşatılması
C) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
D) Arapçanın resmî dil ilan edilmesi
E) İlk İslam parasının bastırılması
Tarih
Emeviler Dönemi
a a M 6. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi olayla- 1100 rından biri değildir? A) Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi TEN B) İstanbul'un kuşatılması C) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi D) Arapçanın resmî dil ilan edilmesi E) İlk İslam parasının bastırılması
5.
12YDIMUT U
islamiyet'in doğuşunda dünya siyasetinde et
kili olan devletler arasında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?
(A) Sasani Devleti
B) KökTürkler
Gin
D) Doğu Roma İmparatorluğu
E) Endülüs Emevi Devleti
8.
Tarih
Emeviler Dönemi
5. 12YDIMUT U islamiyet'in doğuşunda dünya siyasetinde et kili olan devletler arasında aşağıdakilerden han- gisi yoktur? (A) Sasani Devleti B) KökTürkler Gin D) Doğu Roma İmparatorluğu E) Endülüs Emevi Devleti 8.
1. Emeviler Dönemi'nde siyasi tartışmaların ve iç
karışıklıkların yaşanmasında;
Arap kökenli kişilerin yönetime getirilmesi,
H. Güçlü bir donanma oluşturulması,
III. Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere iyi
davranılmaması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız H
D) I've Ill
E) I, II vell
C) Yalnız III
Kazım
Tarih
Emeviler Dönemi
1. Emeviler Dönemi'nde siyasi tartışmaların ve iç karışıklıkların yaşanmasında; Arap kökenli kişilerin yönetime getirilmesi, H. Güçlü bir donanma oluşturulması, III. Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere iyi davranılmaması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız H D) I've Ill E) I, II vell C) Yalnız III Kazım