Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

2. Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'nın sonuçları
arasında yer almaz?
A) ABD ve SSCB dünyada iki büyük güç olarak ortaya çıktı.
B) İngiltere ile Almanya arasındaki tüm sorunlar çözüldü.
C) Uluslararası barışı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler
Teşkilatı kuruldu.
D) 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti
kuruldu.
E) Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşandı.
A
1.T
Ve
A)
9
P
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
2. Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? A) ABD ve SSCB dünyada iki büyük güç olarak ortaya çıktı. B) İngiltere ile Almanya arasındaki tüm sorunlar çözüldü. C) Uluslararası barışı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. D) 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti kuruldu. E) Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşandı. A 1.T Ve A) 9 P
2- Almanya'nın II. Dünya Savaşı'nda işgal ettiği
ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
a) Norveç
b) Polonya
c) Danimarka
d) Çekoslovakya
e) İspanya
3- Paris Barıs Konferansı'nda kurulan Milletler
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
2- Almanya'nın II. Dünya Savaşı'nda işgal ettiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? a) Norveç b) Polonya c) Danimarka d) Çekoslovakya e) İspanya 3- Paris Barıs Konferansı'nda kurulan Milletler
yılın Aşar vergisi kaldırılmıştır.
C. İki savaş arası dönemde dünyaya hâkim siyasi düşünceler ve rejimler nelerdir?
Almanya'da
İtalya'da
Rusya'da
II Dünya Savaşı'nda savaşan Mihver Devletler ile onlara karşı savaşan Müt
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
yılın Aşar vergisi kaldırılmıştır. C. İki savaş arası dönemde dünyaya hâkim siyasi düşünceler ve rejimler nelerdir? Almanya'da İtalya'da Rusya'da II Dünya Savaşı'nda savaşan Mihver Devletler ile onlara karşı savaşan Müt
2.
1. Paris Antlaşması
II. Berlin Antlaşması
III. San Francisco Antlaşması
Verilen antlaşmalardan hangileri II. Dünya Sa-
vaşı sonrası yenilen devletlerle yapılan antlaş-
malar arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
2. 1. Paris Antlaşması II. Berlin Antlaşması III. San Francisco Antlaşması Verilen antlaşmalardan hangileri II. Dünya Sa- vaşı sonrası yenilen devletlerle yapılan antlaş- malar arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Türkiye aras
ma sonucu
12. II. Dünya Savaşı, öncesinde Japonya'nın
katılması"
Çin'e yönelik tehditlerini artırmasında
tay Meclisi
Türkiye'ye
aşağıdakilerden
hangisinin, etkisinden
23 Temmu:
söz edilemez?
Türkiye Cu
muştur.
A) Çin'de, komünist yönetimin kurulmuş
*
2 Eylü
olması
sızlığını
B) ABD'nin, tarafsızlık politikası uygulamış
Cumhuri
olması
başkanı
Başbaka
Melek'ti
C) Ingiltere'nin, yatıştırma politikası izlemesi
D) Italya'nın, Habeşistan'a saldırmasına
yeterince tepki gösterilmemesi
E) Almanya'nın. Ren Bölgesine asker çı-
karmasına tepkisiz kalınması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Türkiye aras ma sonucu 12. II. Dünya Savaşı, öncesinde Japonya'nın katılması" Çin'e yönelik tehditlerini artırmasında tay Meclisi Türkiye'ye aşağıdakilerden hangisinin, etkisinden 23 Temmu: söz edilemez? Türkiye Cu muştur. A) Çin'de, komünist yönetimin kurulmuş * 2 Eylü olması sızlığını B) ABD'nin, tarafsızlık politikası uygulamış Cumhuri olması başkanı Başbaka Melek'ti C) Ingiltere'nin, yatıştırma politikası izlemesi D) Italya'nın, Habeşistan'a saldırmasına yeterince tepki gösterilmemesi E) Almanya'nın. Ren Bölgesine asker çı- karmasına tepkisiz kalınması
34. Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatına kurucu üye
olarak katılabilmek için aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmiştir?
A
Kore Savaşı'na asker göndermek
B) Çok partili hayata geçmek
C) Ekonomide liberalizme ağırlık vermek
D) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sis-
temine geçmek
E) Mihver Devletlerine savaş açmak
36
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
34. Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatına kurucu üye olarak katılabilmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A Kore Savaşı'na asker göndermek B) Çok partili hayata geçmek C) Ekonomide liberalizme ağırlık vermek D) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sis- temine geçmek E) Mihver Devletlerine savaş açmak 36
11. Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler
doğru sıralanmıştır?
A) ABD-Ingiltere - Türkiye
B) Ingiltere - Almanya - İtalya
C) Almanya - Italya - Japonya
D) Italya - Japonya - Rusya
E) Rusya - Almanya - Türkiye
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
11. Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler doğru sıralanmıştır? A) ABD-Ingiltere - Türkiye B) Ingiltere - Almanya - İtalya C) Almanya - Italya - Japonya D) Italya - Japonya - Rusya E) Rusya - Almanya - Türkiye
12.11. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş
Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler
arasında;
1. Çin, II. Fransa, III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II III.
D)
dü
E)
18
Bla
te
ge
aş
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
12.11. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler arasında; 1. Çin, II. Fransa, III. Almanya yukarıdakilerden hangileri yer almaz? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II III. D) dü E) 18 Bla te ge aş
incirlerle
la şu
müzü
50 Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'nın sonuçları
arasında yer almaz?
A) ABD ve SSCB dünyada iki büyük güç olarak ortaya çıktı.
B) Ingiltere ile Almanya arasındaki tüm sorunlar çözüldü.
C) Uluslararası barışı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler
Teşkilatı kuruldu. D) 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde
İsrail Devleti kuruldu. E) Maddi ve manevi büyük kayıplar
yaşandı
Parti iktidan döneminde alınan kararla
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
incirlerle la şu müzü 50 Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? A) ABD ve SSCB dünyada iki büyük güç olarak ortaya çıktı. B) Ingiltere ile Almanya arasındaki tüm sorunlar çözüldü. C) Uluslararası barışı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. D) 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti kuruldu. E) Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşandı Parti iktidan döneminde alınan kararla
1. Albert Einstein başta olmak üzere bazı bilim
insanlarının ülkelerini terk etmelerine neden olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi
B) Almanya'da yüksek enflasyon görülmesi
C) İspanya'da iç savaş yaşanması
D) 1929 ekonomik bunalımının ortaya çıkması
E) Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
1. Albert Einstein başta olmak üzere bazı bilim insanlarının ülkelerini terk etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi B) Almanya'da yüksek enflasyon görülmesi C) İspanya'da iç savaş yaşanması D) 1929 ekonomik bunalımının ortaya çıkması E) Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesi
h
25. Türkiye, 1944 yılında Almanya ile, 1945 yılında ise Japonya ile
diplomatik ilişkilerini kesmiş; 23 Şubat 1945 tarihinde de
Almanya'ya savaş ilan ederek müttefiklerin yanında yer almıştır.
Türkiye'nin böyle bir girişimde bulunmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
ON
Agiltere'den alınan askerî yardımın kesilmesinden endişe
duyması
B) Almanya'nın Batı Trakya'yı işgal etmesinden çekinmesi
C) Savaş sonrası kurulacak uluslararası teşkilatlara üye olmak
istemesi
D) İtalya'nın boğazlara kadar ilerlemiş olması
Eğitim
E) SSCB'nin Doğu Anadolu'ya yerleşmesine engel olmak istemesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
h 25. Türkiye, 1944 yılında Almanya ile, 1945 yılında ise Japonya ile diplomatik ilişkilerini kesmiş; 23 Şubat 1945 tarihinde de Almanya'ya savaş ilan ederek müttefiklerin yanında yer almıştır. Türkiye'nin böyle bir girişimde bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ON Agiltere'den alınan askerî yardımın kesilmesinden endişe duyması B) Almanya'nın Batı Trakya'yı işgal etmesinden çekinmesi C) Savaş sonrası kurulacak uluslararası teşkilatlara üye olmak istemesi D) İtalya'nın boğazlara kadar ilerlemiş olması Eğitim E) SSCB'nin Doğu Anadolu'ya yerleşmesine engel olmak istemesi
11. İtalya'nın II. Dünya Savaşı Öncesi İzlediği Politika: "Mare
Nostrum" (Bizim Deniz)
Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmanın yolunun Akdeniz'e
hâkim olmaktan geçtiğini bilen Mussolini'nin ortaya koyduğu
fikirdir. Mussolini Akdeniz'e "mare nostrum (bizim deniz) di-
yordu. Amaç, Akdeniz'in tamamına hâkim olmaktı.
İtalya'nın bu amaca ulaşmak için,
Habeşistan
II. Arnavutluk
1. Mançurya
bölgelerinden hangilerini işgal ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I II ve III
L
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
11. İtalya'nın II. Dünya Savaşı Öncesi İzlediği Politika: "Mare Nostrum" (Bizim Deniz) Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmanın yolunun Akdeniz'e hâkim olmaktan geçtiğini bilen Mussolini'nin ortaya koyduğu fikirdir. Mussolini Akdeniz'e "mare nostrum (bizim deniz) di- yordu. Amaç, Akdeniz'in tamamına hâkim olmaktı. İtalya'nın bu amaca ulaşmak için, Habeşistan II. Arnavutluk 1. Mançurya bölgelerinden hangilerini işgal ettiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I II ve III L
8.
I. Adana
Kahire
I. Potsdam
II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Müttefik
Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye'nin
Müttefik Blok'ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konfe-
ranslar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
8. I. Adana Kahire I. Potsdam II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye'nin Müttefik Blok'ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konfe- ranslar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
6.
Birleşmiş Milletler Teşkilatınının kuruluşu büyük bir savaşın
neticesi olarak ortaya çıktı. ABD, İngiltere ve SSCB II.Dünya
Savaşı sonrası kurulacak bu yapının temellerini II. Dünya
Savaşı sırasında yaptıkları bazı görüşmeler ve konferanslar-
la belirlediler.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler fikrinin
gündeme geldiği bu görüşme ve konferanslar arasında
gösterilemez?
A) Atlantik Bildirisi
B) Paris Konferansı
C) San Francisco Konferansı
D) Yalta Konferansı
E) Moskova Konferansı
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
6. Birleşmiş Milletler Teşkilatınının kuruluşu büyük bir savaşın neticesi olarak ortaya çıktı. ABD, İngiltere ve SSCB II.Dünya Savaşı sonrası kurulacak bu yapının temellerini II. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları bazı görüşmeler ve konferanslar- la belirlediler. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler fikrinin gündeme geldiği bu görüşme ve konferanslar arasında gösterilemez? A) Atlantik Bildirisi B) Paris Konferansı C) San Francisco Konferansı D) Yalta Konferansı E) Moskova Konferansı
SINIF-NO
MARDİN MEFYA LİSESİ 2021-2022 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI TC. INKILAP T. VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSI II. DÖNEM
II.YAZILI SINAV SORULARI
1- Türkiye Cumhuriyeti 1925-1937
yılları arasında Balkan Antanti ve
Sadabat Paktina oncolük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu
girişimlerin amacı değildir?
A) Devletlerarası güç birliğini
kurmak
B) "Yurtta barış, dünyada barış"
ilkesine uymak
C) Sınırların güvenliğini sağlamak
D) Komşu devletlerin dostluğunu
kazanmak
E) Komşu devletler arasındaki
anlaşmazlıklara çözüm bulmak
recinde vasavan
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
SINIF-NO MARDİN MEFYA LİSESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TC. INKILAP T. VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSI II. DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI 1- Türkiye Cumhuriyeti 1925-1937 yılları arasında Balkan Antanti ve Sadabat Paktina oncolük etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerin amacı değildir? A) Devletlerarası güç birliğini kurmak B) "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine uymak C) Sınırların güvenliğini sağlamak D) Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak E) Komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak recinde vasavan
• 1962'deki Küba Krizi nedeniyle küresel çapta bir nük-
leer savaş tehlikesi ortaya çıktı.
• 1972'de ABD ve SSCB arasında Salt I Antlaşması m-
zalandı.
• 1973'de Helsinki Nihai Senedi imzalandı.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine katkı sağ-
ladığı söylenebilir?
A) Varşova Paktı'nın oluşturulmasına
B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına
C) Soğuk savaş sürecinin zayıflamasına
D) Birleşmiş Milletler'in kurulmasına
E) Kuzey Atlantik Paktı'nın kurulmasına
11.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
• 1962'deki Küba Krizi nedeniyle küresel çapta bir nük- leer savaş tehlikesi ortaya çıktı. • 1972'de ABD ve SSCB arasında Salt I Antlaşması m- zalandı. • 1973'de Helsinki Nihai Senedi imzalandı. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine katkı sağ- ladığı söylenebilir? A) Varşova Paktı'nın oluşturulmasına B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına C) Soğuk savaş sürecinin zayıflamasına D) Birleşmiş Milletler'in kurulmasına E) Kuzey Atlantik Paktı'nın kurulmasına 11.