Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

AFOIEMI
12. Hand, Okullarda Felsefe adlı eserinde ilkokulda felsefi tar-
tışmaların nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı örnekler sun-
muştur. Bu örnekler felsefi kavramların çocukların yaşamı-
APOTEMI
5. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
II. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
III. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin kabul edilmesi
Bu gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyet Dönemi'nde
yapılan inkılapların korunmasında ve inkılapların sürek-
liliğinin sağlanmasında katkısının olduğu söylenebilir?
A) Yalnızt
Ditve Ill
B) Yalnız
"OIEM
E) ve III
C) I ve II
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
AFOIEMI 12. Hand, Okullarda Felsefe adlı eserinde ilkokulda felsefi tar- tışmaların nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı örnekler sun- muştur. Bu örnekler felsefi kavramların çocukların yaşamı- APOTEMI 5. İstiklal Mahkemelerinin kurulması II. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması III. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin kabul edilmesi Bu gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan inkılapların korunmasında ve inkılapların sürek- liliğinin sağlanmasında katkısının olduğu söylenebilir? A) Yalnızt Ditve Ill B) Yalnız "OIEM E) ve III C) I ve II
A
A
ens
34. Lozan Barış Konferansı'nda Yeni Türk Devleti'nin
aşağıdaki sınırlarından hangisi konusunda mutaba-
kata varılamamış ve çözümü daha sonra yapılacak
ikili görüşmelere ertelenmiştir?
A Sovyet Sınırı
C) Suriye Sınırı
A
E) Irak Sınırı
B) Yunan Sınırı
b) Bulgar Sının
E
35. Aşağıdaki haritada New York ve Nairobi'nin etki alanlan
verilmiştir.
36. G
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
A A ens 34. Lozan Barış Konferansı'nda Yeni Türk Devleti'nin aşağıdaki sınırlarından hangisi konusunda mutaba- kata varılamamış ve çözümü daha sonra yapılacak ikili görüşmelere ertelenmiştir? A Sovyet Sınırı C) Suriye Sınırı A E) Irak Sınırı B) Yunan Sınırı b) Bulgar Sının E 35. Aşağıdaki haritada New York ve Nairobi'nin etki alanlan verilmiştir. 36. G
2) Kapitülasyonlar 3) Ermenilere toprak verilmesi.
5- Lozan Barış Konferansı'nda uzlaşma sağlanamayan ve sorunun çözümü antlaşmanın
imzalanmasından sonraya bırakılan tek konu nedir?
6- Milli Mücadele'de kağnı kollarında İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken kar fırtınasının
başlamasıyla kafileden kopan; çocuğunun ve mermilerin kurtulmasını sağlayan ancak kendisi donarak
şehit olan kahraman kadınımız kimdir? Şerife Baci
7- Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı talimatla kadın ve erkeklerden oluşturduğu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2) Kapitülasyonlar 3) Ermenilere toprak verilmesi. 5- Lozan Barış Konferansı'nda uzlaşma sağlanamayan ve sorunun çözümü antlaşmanın imzalanmasından sonraya bırakılan tek konu nedir? 6- Milli Mücadele'de kağnı kollarında İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken kar fırtınasının başlamasıyla kafileden kopan; çocuğunun ve mermilerin kurtulmasını sağlayan ancak kendisi donarak şehit olan kahraman kadınımız kimdir? Şerife Baci 7- Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı talimatla kadın ve erkeklerden oluşturduğu
31. Türk dış politikasını ilgilendiren aşağıdaki
konulardan hangisi Türk devletinin ikti-
sadi özgürlüğünden taviz vermediği için
Türkiye'nin lehine çözümlenmiştir?
A) Musul-Kerkük sorunu
B) Savaş tazminatı
C) Boğazlar sorunu
D Kapitülasyonlar
E) Nüfus mübadelesi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
31. Türk dış politikasını ilgilendiren aşağıdaki konulardan hangisi Türk devletinin ikti- sadi özgürlüğünden taviz vermediği için Türkiye'nin lehine çözümlenmiştir? A) Musul-Kerkük sorunu B) Savaş tazminatı C) Boğazlar sorunu D Kapitülasyonlar E) Nüfus mübadelesi
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi millî
kültürü korumak ve geliştirmek ama-
ayla Atatürk'ün isteğiyle kurulmuştur?
C) 3
A) 1 BY 2
D) 4
10. I. 1. İnönü Zaferi
?
II. 2. İnönü Zaferi
III. Sakarya Meydan Savaşı
IV. Büyük Taarruz
Yukarıdakilerden hangisinin sonunda
Mudanya Ateşkes Antlaşması imza-
lanmıştır?
A) IV B) III
C)II
Q
D) I
11. Kuva-yi Milliye ne anlama gelir?
?
A) Kuvvetli millet
B) Milli kuvvetler
C) Millî değerler
Q
14. +
19
Y
?
C)
D)
?
do
yo
A
B
C
D
15. A
H
E
C
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi millî kültürü korumak ve geliştirmek ama- ayla Atatürk'ün isteğiyle kurulmuştur? C) 3 A) 1 BY 2 D) 4 10. I. 1. İnönü Zaferi ? II. 2. İnönü Zaferi III. Sakarya Meydan Savaşı IV. Büyük Taarruz Yukarıdakilerden hangisinin sonunda Mudanya Ateşkes Antlaşması imza- lanmıştır? A) IV B) III C)II Q D) I 11. Kuva-yi Milliye ne anlama gelir? ? A) Kuvvetli millet B) Milli kuvvetler C) Millî değerler Q 14. + 19 Y ? C) D) ? do yo A B C D 15. A H E C
26. Mekke'nin fethinden sonra putperestlerin
direnişini kırmak üzere Hz. Muhammed'in
630'da yaptığı sefer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hayber Seferi
B) Suriye Seferi
C) Huneyn ve Taif seferleri
Dj Tebük Seferi
E) Mute Seferi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
26. Mekke'nin fethinden sonra putperestlerin direnişini kırmak üzere Hz. Muhammed'in 630'da yaptığı sefer aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayber Seferi B) Suriye Seferi C) Huneyn ve Taif seferleri Dj Tebük Seferi E) Mute Seferi
Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından
sonra TBMM, İtilaf Devletleri ile Lozan, Kon-
feransı'na katılmış ve konferansta Misakı Milli'yi
savunmuştur. Konferans sırasında TBMM, Misaki
Milli'de yer alan konuların bazılarından taviz ver-
mek zorunda kalmıştır.
Buna göre;
I. Diplomatik sürecin başladığı,
II. Türk halkının TBMM Hükümeti tarafından temsil
edildiği,
III. Misakı Milli'nin tam olarak gerçekleştirildiği
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından sonra TBMM, İtilaf Devletleri ile Lozan, Kon- feransı'na katılmış ve konferansta Misakı Milli'yi savunmuştur. Konferans sırasında TBMM, Misaki Milli'de yer alan konuların bazılarından taviz ver- mek zorunda kalmıştır. Buna göre; I. Diplomatik sürecin başladığı, II. Türk halkının TBMM Hükümeti tarafından temsil edildiği, III. Misakı Milli'nin tam olarak gerçekleştirildiği yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
menys eonholaglód we enstid N
Bemut nishol
31. Sovyet Rusya, Lozan Barış Görüşmelerinde Türk tem-
NIOS
silcilerinin aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili görüş-
lerini desteklemiştir?
LarisY
A) Kapitülasyonlar
C) Azınlıklar
B) Boğazlar
-lesà rip Uelyed Hul
Ney NG..
D) Nüfus mübadelesi
E) Batı sınırları
lys
Ör
endemik
A SA
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
menys eonholaglód we enstid N Bemut nishol 31. Sovyet Rusya, Lozan Barış Görüşmelerinde Türk tem- NIOS silcilerinin aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili görüş- lerini desteklemiştir? LarisY A) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar B) Boğazlar -lesà rip Uelyed Hul Ney NG.. D) Nüfus mübadelesi E) Batı sınırları lys Ör endemik A SA
MÜCADELE
33
KAZANIM DAKLI SORULAR
10. Yeni Türk Devleti'yle ilgili aşağıdaki gelişmelerden
hangisi diğerlerinden daha önce meydana gelmiştir?
A) II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması
Kapitülasyonların kaldırılması
-B)
C) Izmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi
D) Lozan Konferansı'na temsilci gönderilmesi
E) Saltanat makamının kaldırılması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
MÜCADELE 33 KAZANIM DAKLI SORULAR 10. Yeni Türk Devleti'yle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce meydana gelmiştir? A) II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması Kapitülasyonların kaldırılması -B) C) Izmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi D) Lozan Konferansı'na temsilci gönderilmesi E) Saltanat makamının kaldırılması
3.Lozan Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki
düzenlemelerden hangisinin Türk Hükümeti'nin
savunduğu tam bağımsızlık anlayışıyla bağdaştığı
söylenemez?
A) Boğazların uluslararası bir komisyonun yönetimine
bırakılması
B) Azınlıkların eşit vatandaş kabul edilmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Ortodoks Patrikhanesi'nin Türk Hükümeti'ne
bağlanması
E) Türkiye'deki yabancı okullarla ilgili düzenleme yapma
yetkisinin Türk Hükümeti'ne bırakılması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
3.Lozan Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin Türk Hükümeti'nin savunduğu tam bağımsızlık anlayışıyla bağdaştığı söylenemez? A) Boğazların uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılması B) Azınlıkların eşit vatandaş kabul edilmesi C) Kapitülasyonların kaldırılması D) Ortodoks Patrikhanesi'nin Türk Hükümeti'ne bağlanması E) Türkiye'deki yabancı okullarla ilgili düzenleme yapma yetkisinin Türk Hükümeti'ne bırakılması
22:27
TYT/Sosyal Bilimler
5. Lozan Konferansı'nda diğer katılımcı devletler,
yabancıların Osmanlı yönetiminde olduğu gibi kon-
solosluk mahkemelerinde yargılanmasını istemiş,
ancak Türk tarafı bu isteği reddetmiştir.
Bu durum,
I. azınlıkların bazı ayrıcalıklarını kaybettiği,
II. uluslararası eşitliğe aykırı isteklerde bulunul-
duğu,
2
III. Türkiye'nin tam bağımsızlığını korumaya çalıştığı
yargılarından hangilerini kanıtlar?
A) Yalnız
B) Yalnız III
Vo
WiFi
DY ve
Çözümü nasıl buldun?
C) I vell
E) I, II ve III
österilen alanlar
190¹
7. C
le
y
t
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
22:27 TYT/Sosyal Bilimler 5. Lozan Konferansı'nda diğer katılımcı devletler, yabancıların Osmanlı yönetiminde olduğu gibi kon- solosluk mahkemelerinde yargılanmasını istemiş, ancak Türk tarafı bu isteği reddetmiştir. Bu durum, I. azınlıkların bazı ayrıcalıklarını kaybettiği, II. uluslararası eşitliğe aykırı isteklerde bulunul- duğu, 2 III. Türkiye'nin tam bağımsızlığını korumaya çalıştığı yargılarından hangilerini kanıtlar? A) Yalnız B) Yalnız III Vo WiFi DY ve Çözümü nasıl buldun? C) I vell E) I, II ve III österilen alanlar 190¹ 7. C le y t
Istanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar Mudanya Ateşkes Ant-
laşması ile kurtarılmıştır.
Bu durum,
1. askeri mücadelenin devam ettirildiği,
II. Itilaf devletlerinin TBMM'yi ilk kez tanıdığı,
III. Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesinde diplomatik başarıla-
rin etkisinin olduğu
yargılarından hangilerine kanıt oluşturur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
TIVE C) Yalnız III
E) II ve III
16. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan
mutlak güç ve kudret sahibidir. O
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
Istanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar Mudanya Ateşkes Ant- laşması ile kurtarılmıştır. Bu durum, 1. askeri mücadelenin devam ettirildiği, II. Itilaf devletlerinin TBMM'yi ilk kez tanıdığı, III. Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesinde diplomatik başarıla- rin etkisinin olduğu yargılarından hangilerine kanıt oluşturur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III TIVE C) Yalnız III E) II ve III 16. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan mutlak güç ve kudret sahibidir. O
4.
Mustafa Kemal, Lozan Görüşmeleri için "Kon-
feranstaki muhataplarımız bizimle üç dört yıllık
değil, üç dört yüzyıllık hesaplarını görüşüyor-
lar ve ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin tarihe
karıştığını, yeni bir Türk devletinin varlığından
ve bağımsızlığından hiç fedakarlık yapmaya-
cağımızı hâlâ anlamamışlardır." demektedir.
Buna göre Mustafa Kemal, aşağıdakiler-
den hangisinden taviz verilmeyeceğini be-
lirtmiştir?
A Misakı Milli'den
B) Hilafet'ten
C) Saltanat'tan
D) Emperyalizmden
E) İtilaflarla yapılan diplomasiden
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
4. Mustafa Kemal, Lozan Görüşmeleri için "Kon- feranstaki muhataplarımız bizimle üç dört yıllık değil, üç dört yüzyıllık hesaplarını görüşüyor- lar ve ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin tarihe karıştığını, yeni bir Türk devletinin varlığından ve bağımsızlığından hiç fedakarlık yapmaya- cağımızı hâlâ anlamamışlardır." demektedir. Buna göre Mustafa Kemal, aşağıdakiler- den hangisinden taviz verilmeyeceğini be- lirtmiştir? A Misakı Milli'den B) Hilafet'ten C) Saltanat'tan D) Emperyalizmden E) İtilaflarla yapılan diplomasiden
8.
Lozan Konferansı, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren kalıcı ant-
laşma olan Lozan Antlaşması'nın 24 Temmuz 1923'te
imzalanması ile sonuçlanmıştır. Konferans yeri olarak;
Türkler İzmir'i, İngilizler Londra'yı istemişlerse de
de in
iki
devletin de isteğinden farklı bir yer olan Lozan kenti
teklifi kabul görmüştür. Bu toplantıya, Mudanya'daki
başarısından dolayı İsmet Paşa gönderilmiştir. Mustafa
Kemal, konferansa gidecek olan Türk heyetinden, kapi-
tülasyonlar ve Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz
verilmemesini istemiştir: Konferansa İngiltere, Fransa,
İtalya, Japonya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye
katılmıştır. Boğazlar'ın statüsü ile ilgili konularda Rusya
ve Bulgaristan da toplantıya dâhil olmuşlardır. ABD ise
konferansın gözlemci devleti olmuştur.
Bu bilgiler Lozan Konferansı konusunda aşağıdaki-
lerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?
A) Milli Mücadele'yi sona erdirdiğinin
B) Yerinin seçiminde taraflı bir tutum sergilendiğinin
C) Türkleri temsilen tecrübeli bir paşanın gönderildiğinin
D) Çeşitli amaçlar güden devletlerin katılımlarına sahne
olduğunun
E) Türk tarafı için kırmızı çizgi sayılabilecek birtakım
gündemlere sahip olduğunun
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
8. Lozan Konferansı, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren kalıcı ant- laşma olan Lozan Antlaşması'nın 24 Temmuz 1923'te imzalanması ile sonuçlanmıştır. Konferans yeri olarak; Türkler İzmir'i, İngilizler Londra'yı istemişlerse de de in iki devletin de isteğinden farklı bir yer olan Lozan kenti teklifi kabul görmüştür. Bu toplantıya, Mudanya'daki başarısından dolayı İsmet Paşa gönderilmiştir. Mustafa Kemal, konferansa gidecek olan Türk heyetinden, kapi- tülasyonlar ve Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir: Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye katılmıştır. Boğazlar'ın statüsü ile ilgili konularda Rusya ve Bulgaristan da toplantıya dâhil olmuşlardır. ABD ise konferansın gözlemci devleti olmuştur. Bu bilgiler Lozan Konferansı konusunda aşağıdaki- lerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez? A) Milli Mücadele'yi sona erdirdiğinin B) Yerinin seçiminde taraflı bir tutum sergilendiğinin C) Türkleri temsilen tecrübeli bir paşanın gönderildiğinin D) Çeşitli amaçlar güden devletlerin katılımlarına sahne olduğunun E) Türk tarafı için kırmızı çizgi sayılabilecek birtakım gündemlere sahip olduğunun
12. Lozan Antlaşması;
9
•
Osmanlı Devleti ile imzalansa da uygulanamayarak
pratikte geçersiz kalan Sevr Antlaşması'nı bir anlam-
da Türk tarafının lehine olacak şekilde yenilemiştir.
Kurtuluş Savaşı'nda Mudanya Ateşkesi'yle başla-
yan diplomatik süreci tamamlamıştır.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde varılabilecek
en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşkes anlaşmaları kalıcı barışı sağlamışlardır.
B) Sevr Antlaşması Türk tarafının aleyhine olmuştur.
C) Türk tarafı yayılmacı siyaseti başarıyla uygulamıştır.
D) Mudanya Ateşkes Anlaşması Milli Mücadele'nin dip-
lomatik sürecini tamamlamıştır.
E) Lozan Antlaşması, Türk tarafı için I. Dünya Savaşı'nı
da Kurtuluş Savaşı'nı da tamamen bitiren antlaşma
olmuştur.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
12. Lozan Antlaşması; 9 • Osmanlı Devleti ile imzalansa da uygulanamayarak pratikte geçersiz kalan Sevr Antlaşması'nı bir anlam- da Türk tarafının lehine olacak şekilde yenilemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Mudanya Ateşkesi'yle başla- yan diplomatik süreci tamamlamıştır. Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde varılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ateşkes anlaşmaları kalıcı barışı sağlamışlardır. B) Sevr Antlaşması Türk tarafının aleyhine olmuştur. C) Türk tarafı yayılmacı siyaseti başarıyla uygulamıştır. D) Mudanya Ateşkes Anlaşması Milli Mücadele'nin dip- lomatik sürecini tamamlamıştır. E) Lozan Antlaşması, Türk tarafı için I. Dünya Savaşı'nı da Kurtuluş Savaşı'nı da tamamen bitiren antlaşma olmuştur.
22. Mustafa Kemal, İzmir'in işgalinden kısa bir süre
sonra yayımladığı Havza Genelgesi ile işgallerin
mitingler ve telgraflarla protesto edilmesini bütün
sivil ve askeri yetkililere bildirmiştir.
Bu genelgeden sonra Mustafa Kemal'in İstan-
bul Hükümeti tarafından İstanbul'a geri çağrıl-
ması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Mustafa Kemal'in ulusal mücadelenin lideri
seçildiğinin
B) Genelgenin İtilaf Devletlerini etkilemediğinin
C) Kuvayımilliye birliklerinin kurulduğunun
D) İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi bir tutum
sergilediğinin
E) Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti arasın-
daki sorunların sona erdiğinin
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
22. Mustafa Kemal, İzmir'in işgalinden kısa bir süre sonra yayımladığı Havza Genelgesi ile işgallerin mitingler ve telgraflarla protesto edilmesini bütün sivil ve askeri yetkililere bildirmiştir. Bu genelgeden sonra Mustafa Kemal'in İstan- bul Hükümeti tarafından İstanbul'a geri çağrıl- ması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Mustafa Kemal'in ulusal mücadelenin lideri seçildiğinin B) Genelgenin İtilaf Devletlerini etkilemediğinin C) Kuvayımilliye birliklerinin kurulduğunun D) İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi bir tutum sergilediğinin E) Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti arasın- daki sorunların sona erdiğinin