Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

n iti-
veri-
emli
bu-
man
ir.
bi-
a
Bulgaristan
Silahsızlandırılmış bölge
Istanbul
Gemlik Kocaeli
Bursa
Manisa
Boğazlar komisyonu
Izmir
Antalya
Kesinleşmiş sınırlar
Ankara
Konya
Samsun
Icel
Adana
Iskenderun
Sivas
Kayseri
Maraş
Trabzon
Antep Urfa
Suriye
Silahsızlandırılmış bölge
Diyarbakır
Gürcistan
Erzurum
Ermenistan
Van
Iran
Irak
0 100 200 300
Km
Kesinleşmemiş sınırlar
Lozan Barış Antlaşması'na göre belirlenen bu Türkiye
haritasına bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi
söylenemez?
MI
A) Boğazların egemenliğinin Türkiye'ye verilmediği
B) Doğu sınırının belirlendiği
C Batı Trakya'nın Türkiye'ye bırakıldığı
D) Türkiye'nin kesinleşmemiş sınır bölgelerinin olduğu
E) İskenderun'un sınırlar dışında kaldığı
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
n iti- veri- emli bu- man ir. bi- a Bulgaristan Silahsızlandırılmış bölge Istanbul Gemlik Kocaeli Bursa Manisa Boğazlar komisyonu Izmir Antalya Kesinleşmiş sınırlar Ankara Konya Samsun Icel Adana Iskenderun Sivas Kayseri Maraş Trabzon Antep Urfa Suriye Silahsızlandırılmış bölge Diyarbakır Gürcistan Erzurum Ermenistan Van Iran Irak 0 100 200 300 Km Kesinleşmemiş sınırlar Lozan Barış Antlaşması'na göre belirlenen bu Türkiye haritasına bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? MI A) Boğazların egemenliğinin Türkiye'ye verilmediği B) Doğu sınırının belirlendiği C Batı Trakya'nın Türkiye'ye bırakıldığı D) Türkiye'nin kesinleşmemiş sınır bölgelerinin olduğu E) İskenderun'un sınırlar dışında kaldığı
1.
cevap kâğıdının Sosyal Bilimler için ayrılan kısmına
20 Ekim 1921 tarihinde TBMM Hükûmeti ile Fransa arasın-
da imzalanan Ankara Antlaşması'nın;
Türkiye - Suriye sınırı, İskenderun ve Hatay Türkiye di-
şında bırakılacak şekilde belirlenecek,
İskenderun bölgesi için özel bir yönetim kurulacak fakat
burada resmî dil Türkçe olacak,→Mişabi milli teviz
Süleyman Şah'ın mezarının da içinde bulunduğu Caber
Kalesi Türkiye'nin mülkü altında kalacaktır.
maddeleri dikkate alındığında,
Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir.
II. Fransa, TBMM'yi resmen tanımıştır.
III. Bölge ile kültürel bağların sürdürülmesi amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
1. cevap kâğıdının Sosyal Bilimler için ayrılan kısmına 20 Ekim 1921 tarihinde TBMM Hükûmeti ile Fransa arasın- da imzalanan Ankara Antlaşması'nın; Türkiye - Suriye sınırı, İskenderun ve Hatay Türkiye di- şında bırakılacak şekilde belirlenecek, İskenderun bölgesi için özel bir yönetim kurulacak fakat burada resmî dil Türkçe olacak,→Mişabi milli teviz Süleyman Şah'ın mezarının da içinde bulunduğu Caber Kalesi Türkiye'nin mülkü altında kalacaktır. maddeleri dikkate alındığında, Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir. II. Fransa, TBMM'yi resmen tanımıştır. III. Bölge ile kültürel bağların sürdürülmesi amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 3.
5.
Lozan Konferansı'na ara verildiği sırada İzmir İktisat Kong-
resi toplanmış ve bu toplantıda "Yabancı tekellerden kaçınıl-
malıdır." kararı alınmıştır.
Bu karar Türkiye Devleti'nin Lozan Görüşmeleri'nde
aşağıdaki amaçların hangisinden taviz vermeyeceğini
kanıtlar?
A) Savaş tazminatı alınması
B) Osmanlı borçlarının ödenmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Batı Trakya'nın alınması
E) Musul'un Türkiye'ye katılması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Lozan Konferansı'na ara verildiği sırada İzmir İktisat Kong- resi toplanmış ve bu toplantıda "Yabancı tekellerden kaçınıl- malıdır." kararı alınmıştır. Bu karar Türkiye Devleti'nin Lozan Görüşmeleri'nde aşağıdaki amaçların hangisinden taviz vermeyeceğini kanıtlar? A) Savaş tazminatı alınması B) Osmanlı borçlarının ödenmesi C) Kapitülasyonların kaldırılması D) Batı Trakya'nın alınması E) Musul'un Türkiye'ye katılması
5. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının esaslarından
biri değildir?
A. Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir
B. Osmanlı Borçlarının bir kısmı Türkiye'ye bırakılaştır
C. Kapitülasyonlar kaldirilmişbr L
D. Boğazlanın yönetimi tamamen Türkiye'ye bırakılmışbr V
E Genel af ilan edilmiştir
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının esaslarından biri değildir? A. Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir B. Osmanlı Borçlarının bir kısmı Türkiye'ye bırakılaştır C. Kapitülasyonlar kaldirilmişbr L D. Boğazlanın yönetimi tamamen Türkiye'ye bırakılmışbr V E Genel af ilan edilmiştir
10. Saltanatın kaldırılmasına yol açan görünistehi
neden hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) Sarayın Kurtuluş Savaşı'na karşı olan tutumu
B) 1908-1918 arasındaki etkisiz saltanat dönemi
C) Lozan'daki temsil krizi
D) Monarşinin ulusal egemenlik kavramıyla çelişkili
durumu
E) Dünya savaşı sonunda otoriter monarşilerin yıkılması
ve Türkiye'ye olan etkisi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
10. Saltanatın kaldırılmasına yol açan görünistehi neden hangi seçenekte belirtilmiştir? A) Sarayın Kurtuluş Savaşı'na karşı olan tutumu B) 1908-1918 arasındaki etkisiz saltanat dönemi C) Lozan'daki temsil krizi D) Monarşinin ulusal egemenlik kavramıyla çelişkili durumu E) Dünya savaşı sonunda otoriter monarşilerin yıkılması ve Türkiye'ye olan etkisi
5.
●
.
Sevr Antlaşması
Doğu Anadolu'da bir Ermeni
Devleti kurulacaktır.
Kapitülasyonlardan, İtilaf Dev-
letleri yararlanabilecektir.
Boğazlar, Türk delegesinin
yer almadığı uluslararası bir
komisyon tarafından yöneti-
lecektir.
• Azınlıklara geniş ayrıcalıklar
tanınacaktır.
●
●
●
Lozan Antlaşması
Türkiye'nin toprak bütünlüğü
sağlanacaktır.
Kapitülasyonlar kesin olarak
kaldırılacaktır.
Boğazlardaki geçişleri, baş-
kanı Türk olan uluslararası bir
komisyon düzenleyecektir.
Azınlıklar, Türk vatandaşı ola-
rak kabul edileceklerdir.
Yukarıdaki tabloda, Sevr Antlaşması ile Lozan Barış Ant-
laşması maddelerinin karşılaştırması verilmiştir.
Verilen bilgilere göre, çıkarılabilecek en genel yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lozan Barış Antlaşması'nda azınlıklar konusunda ke-
sinlikle taviz verilmemiştir.
B) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmış ve Türkiye
Cumhuriyeti ekonomik özgürlük kazanmıştır.
C) Antlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı
padişahı tarafından imzalanmıştır.
D) Sevr Antlaşması, Lozan ile geçersiz hale gelmiş ve
Misakımilli büyük ölçüde gerçekleşmiştir.
E) Her iki antlaşma da günümüzde geçerliliğini korumaya
devam etmektedir.
DOLU VE FEN LİSESİ
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. ● . Sevr Antlaşması Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulacaktır. Kapitülasyonlardan, İtilaf Dev- letleri yararlanabilecektir. Boğazlar, Türk delegesinin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yöneti- lecektir. • Azınlıklara geniş ayrıcalıklar tanınacaktır. ● ● ● Lozan Antlaşması Türkiye'nin toprak bütünlüğü sağlanacaktır. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. Boğazlardaki geçişleri, baş- kanı Türk olan uluslararası bir komisyon düzenleyecektir. Azınlıklar, Türk vatandaşı ola- rak kabul edileceklerdir. Yukarıdaki tabloda, Sevr Antlaşması ile Lozan Barış Ant- laşması maddelerinin karşılaştırması verilmiştir. Verilen bilgilere göre, çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lozan Barış Antlaşması'nda azınlıklar konusunda ke- sinlikle taviz verilmemiştir. B) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomik özgürlük kazanmıştır. C) Antlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı padişahı tarafından imzalanmıştır. D) Sevr Antlaşması, Lozan ile geçersiz hale gelmiş ve Misakımilli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. E) Her iki antlaşma da günümüzde geçerliliğini korumaya devam etmektedir. DOLU VE FEN LİSESİ
bir
-$-
re
u.
5.
Özellikle Orta Çağ'da kamu yararına yapılan işler
devletlerden ziyade vakıflar tarafından yerine ge-
tirilmekteydi. Vakıflar bazen ticari hayatın, bazen
sosyal hayatın bazen de dinî hayatın devamı için
çalışmalar yaparlardı.
n
Buna göre ticari hayatın devamı için vakıfların
aşağıdaki kurumlardan hangisinin masraflarını
karşıladığı söylenebilir?
A) Medrese
BY Ordu
DY Panayır
C) Kervansaray
ansaray
E) Çarşı
Toplulukları
vletidir.
Devletleri ve
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
bir -$- re u. 5. Özellikle Orta Çağ'da kamu yararına yapılan işler devletlerden ziyade vakıflar tarafından yerine ge- tirilmekteydi. Vakıflar bazen ticari hayatın, bazen sosyal hayatın bazen de dinî hayatın devamı için çalışmalar yaparlardı. n Buna göre ticari hayatın devamı için vakıfların aşağıdaki kurumlardan hangisinin masraflarını karşıladığı söylenebilir? A) Medrese BY Ordu DY Panayır C) Kervansaray ansaray E) Çarşı Toplulukları vletidir. Devletleri ve
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (23 TEMMUZ 1923)
Başdelegeler: İsmet İnönü, Hasan Saka ve Dr. Rıza
Nur'dur.
. Mustafa Kemal'in taviz verilmemesini istediği konular:
☐ Ermenilerin yurt istekleri
☐ Kapitülasyonların kaldırılması
NOT
nimhocam
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (23 TEMMUZ 1923) Başdelegeler: İsmet İnönü, Hasan Saka ve Dr. Rıza Nur'dur. . Mustafa Kemal'in taviz verilmemesini istediği konular: ☐ Ermenilerin yurt istekleri ☐ Kapitülasyonların kaldırılması NOT nimhocam
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) II ve III
Tarih dersinde öğretmen, öğrencilerine
Moskova Antlaşması ile ilgili sorular sor-
muş ve öğrencilerden bazıları da aşağıdaki
cevapları vermiştir.
Hale: Moskova Antlaşması'nın imzalanmasın-
da Türk ordusunun Sakarya Savaşı'ndaki ba-
şarısı etkili olmuştur.
Tuba: Moskova Antlaşması, Sovyet Rusya ile
TBMM arasında imzalanmıştır.
Ertuğrul: Moskova Antlaşması ile Sovyet Rus-
ya TBMM'yi resmen tanımıştır.
Bu cevaplara bakıldığında öğrencilerden
hangilerinin Moskova Antlaşması hakkında
verdikleri bilgilerin doğru olduğu söylene-
bilir?
Ayfuba
CyHale
B) Ertuğrul
D) Ertuğrul ve Tuba
Hale, Tuba ve Ertuğrul
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) II ve III Tarih dersinde öğretmen, öğrencilerine Moskova Antlaşması ile ilgili sorular sor- muş ve öğrencilerden bazıları da aşağıdaki cevapları vermiştir. Hale: Moskova Antlaşması'nın imzalanmasın- da Türk ordusunun Sakarya Savaşı'ndaki ba- şarısı etkili olmuştur. Tuba: Moskova Antlaşması, Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanmıştır. Ertuğrul: Moskova Antlaşması ile Sovyet Rus- ya TBMM'yi resmen tanımıştır. Bu cevaplara bakıldığında öğrencilerden hangilerinin Moskova Antlaşması hakkında verdikleri bilgilerin doğru olduğu söylene- bilir? Ayfuba CyHale B) Ertuğrul D) Ertuğrul ve Tuba Hale, Tuba ve Ertuğrul Diğer sayfaya geçiniz.
1. Roma hukuku ile ilgili;
1. Temelini "12 Levha Kanunları" oluşturmuştur.
II. Bugünkü Avrupa ülkelerindeki hukuk sisteminin temellerini oluşturmuştur.
III. Sözlü hukuk kurallarıdır.
şeklinde verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?
A Yalnız I
B Yalnız II
Yalnız III
DI ve Il
Yazdır
E) II ve III
Kalan Süre 22:25
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
1. Roma hukuku ile ilgili; 1. Temelini "12 Levha Kanunları" oluşturmuştur. II. Bugünkü Avrupa ülkelerindeki hukuk sisteminin temellerini oluşturmuştur. III. Sözlü hukuk kurallarıdır. şeklinde verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? A Yalnız I B Yalnız II Yalnız III DI ve Il Yazdır E) II ve III Kalan Süre 22:25
2- Büyük Taarruz sonrasında Türk-İngiliz kuvvetleri
aşağıdaki bölgelerin hangisinde doğrudan karşı
karşıya gelmişlerdir?
15522
a)
b)
C)
d)
(e)
Çanakkale Boğazı
Kibris
Ege Adaları
İstanbul Boğazı
İzmir Körfezi
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2- Büyük Taarruz sonrasında Türk-İngiliz kuvvetleri aşağıdaki bölgelerin hangisinde doğrudan karşı karşıya gelmişlerdir? 15522 a) b) C) d) (e) Çanakkale Boğazı Kibris Ege Adaları İstanbul Boğazı İzmir Körfezi
21 - Büyük Taarruz sonrasında Türk-İngiliz kuvvetleri aşağıdaki bölgelerin hangisinde doğrudan karşı karşıya gelmişlerdir?
a) İzmir Körfezi
b) Çanakkale Boğazı
c) İstanbul Boğazı
d) Ege Adalari
e) Kibris
Boş bırak
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
21 - Büyük Taarruz sonrasında Türk-İngiliz kuvvetleri aşağıdaki bölgelerin hangisinde doğrudan karşı karşıya gelmişlerdir? a) İzmir Körfezi b) Çanakkale Boğazı c) İstanbul Boğazı d) Ege Adalari e) Kibris Boş bırak
a)
b)
C)
Ataturk likeler ve mikilap Tarn & Modem Türkiye Tim Oluşumu
Formations of Modern Turkey I- YARIYIL SONU (FINAL)
d)
e)
Lozan görüşmelerinde Türk-Yunan temsilcileri arasında anlaşmazlığa neden olan savaş
tazminatı konusu nasıl çözümlenmiştir?
Anlaşma sağlanamamıştır
Yunanistan savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir
Tazminat karşılığı olarak Karaağaç Türk sınırları içinde kalmıştır
Görüşmeler konferans sonrasına bırakılmıştır
Tazminat karşılığı olarak TBMM İmroz ve Bozcaada'yı almıştır
Boş bırak
Önceki
9/25
Sonraki>
Kapat
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
a) b) C) Ataturk likeler ve mikilap Tarn & Modem Türkiye Tim Oluşumu Formations of Modern Turkey I- YARIYIL SONU (FINAL) d) e) Lozan görüşmelerinde Türk-Yunan temsilcileri arasında anlaşmazlığa neden olan savaş tazminatı konusu nasıl çözümlenmiştir? Anlaşma sağlanamamıştır Yunanistan savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir Tazminat karşılığı olarak Karaağaç Türk sınırları içinde kalmıştır Görüşmeler konferans sonrasına bırakılmıştır Tazminat karşılığı olarak TBMM İmroz ve Bozcaada'yı almıştır Boş bırak Önceki 9/25 Sonraki> Kapat
13- İngiliz Başbakanı Lloyd George hangi gelişme sonrasında görevinden istifa etmiştir?
may 9
a)
b)
c)
Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması
Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutan seçilmesi
Sakarya Savaşı'nı Türk Ordusu'nun kazanması
d)
e) Saltanatın kaldırılması
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
13- İngiliz Başbakanı Lloyd George hangi gelişme sonrasında görevinden istifa etmiştir? may 9 a) b) c) Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutan seçilmesi Sakarya Savaşı'nı Türk Ordusu'nun kazanması d) e) Saltanatın kaldırılması
5.
Zitvatorok Antlaşması'nın önemli maddeleri şöyledir:
• Osmanlılar, Avusturya arşidükü için "Caesar (Sezar)"
unvanını kullanacaktır.
Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendi-
lerinde kalacaktır.
Avusturya yıllık vergi ödemeyecektir.
. Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklana-
cak, eldeki esirler geri verilecektir.
• Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde
kalacaktır.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili,
1. Avusturya ile Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet
esasını kabul etmiştir.
Ekonomik yönden kayba uğramıştır.
Siyasi gücü zayıflamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnyz II
Dyl ve Ill
C) I ve 11
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. Zitvatorok Antlaşması'nın önemli maddeleri şöyledir: • Osmanlılar, Avusturya arşidükü için "Caesar (Sezar)" unvanını kullanacaktır. Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendi- lerinde kalacaktır. Avusturya yıllık vergi ödemeyecektir. . Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklana- cak, eldeki esirler geri verilecektir. • Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili, 1. Avusturya ile Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasını kabul etmiştir. Ekonomik yönden kayba uğramıştır. Siyasi gücü zayıflamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnyz II Dyl ve Ill C) I ve 11 E) I, II ve III
9. I. Musul sorunu
II. Parikhane meselesi
III. Nüfus mübadelesi sorunu
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Lozan Barış Antlaş-
ması'nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkileri
üzerinde belirleyici olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
9. I. Musul sorunu II. Parikhane meselesi III. Nüfus mübadelesi sorunu Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Lozan Barış Antlaş- ması'nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkileri üzerinde belirleyici olmuştur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III