Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

118
22. Mustafa Kemal'in 8 Nisan 1923'te açıkladığı "Dokuz Umde (Dokuz like)
aşağıdakilerden hangisinin varlığının esasını oluşturmuştur? (KPSS-
2015)
A) TBMM'nin
B Halk Fırkasının
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun
Ismet Paşa Hükûmetinin
E) Lozan Konferansı'nin
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
118 22. Mustafa Kemal'in 8 Nisan 1923'te açıkladığı "Dokuz Umde (Dokuz like) aşağıdakilerden hangisinin varlığının esasını oluşturmuştur? (KPSS- 2015) A) TBMM'nin B Halk Fırkasının C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Ismet Paşa Hükûmetinin E) Lozan Konferansı'nin
R
DENEME-15
HR
5. "O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olma
yan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları,
Türkiye'nin Avrupa Devleti olmasını sağladı, Yakın Doğu'nun
tarihini değiştirdi."
Atatürk'ün ölümü üzerine Times dergisinde yer alan bu
haber onun hangi özelliğini göstermektedir?
A) Bağımsızlığına olan düşkünlüğünü
B) Evrensel bir lider oluşunu
C) Türk kültürü ile yetiştiğini
D) Batı tarzında modernleşme sağladığını
E) Mücadeleci yapısını
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
R DENEME-15 HR 5. "O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olma yan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa Devleti olmasını sağladı, Yakın Doğu'nun tarihini değiştirdi." Atatürk'ün ölümü üzerine Times dergisinde yer alan bu haber onun hangi özelliğini göstermektedir? A) Bağımsızlığına olan düşkünlüğünü B) Evrensel bir lider oluşunu C) Türk kültürü ile yetiştiğini D) Batı tarzında modernleşme sağladığını E) Mücadeleci yapısını
ur.
-eis
Yayınları
34. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin doğrudan
uygulama alanı bulduğu inkilaplar arasında gösterile
mez?
A) Harf İnkılabı'nın yapılması
B) Medeni Kanun'un kabulü
C) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Millet Mektepleri'nin açılması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
ur. -eis Yayınları 34. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin doğrudan uygulama alanı bulduğu inkilaplar arasında gösterile mez? A) Harf İnkılabı'nın yapılması B) Medeni Kanun'un kabulü C) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması D) Aşar vergisinin kaldırılması E) Millet Mektepleri'nin açılması
13
9.
“Türk'ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya
bir daha tekrar etmek istedim. Bir gün gelecek şu çorak
tarlalar, yeşil ağaçların çevrelediği villaların arasından
uzanan yeşil sahalar, asfaltlarla bezenecek... Hem bunu
hepimiz göreceğiz."
Atatürk'ün yukarıdaki sözü doğrultusunda 13 Ekim
1923'te yaşanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Ankara'nın başkent yapılması
Medeni Kanun'un kabul edilmesi
D) (Şeriyye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
E) İstanbul Üniversitesinin kurulması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
13 9. “Türk'ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya bir daha tekrar etmek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrelediği villaların arasından uzanan yeşil sahalar, asfaltlarla bezenecek... Hem bunu hepimiz göreceğiz." Atatürk'ün yukarıdaki sözü doğrultusunda 13 Ekim 1923'te yaşanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Ankara'nın başkent yapılması Medeni Kanun'un kabul edilmesi D) (Şeriyye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması E) İstanbul Üniversitesinin kurulması
8. Mustafa Kemal'in, "Ben inkılâp
"Ben inkılâp ruhunu ondan
aldım."diye söz ettiği ve onun özgürlük, laiklik anlayı
şından esinlendiği şair aşağıdakilerden hangisidir?
A Ziya Gökalp
Namık Kemal
Tevfik Fikret
D) Mehmet Emin Yurdakul
EX Mehmet Akif Ersoy
1
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8. Mustafa Kemal'in, "Ben inkılâp "Ben inkılâp ruhunu ondan aldım."diye söz ettiği ve onun özgürlük, laiklik anlayı şından esinlendiği şair aşağıdakilerden hangisidir? A Ziya Gökalp Namık Kemal Tevfik Fikret D) Mehmet Emin Yurdakul EX Mehmet Akif Ersoy 1
4. Milliyetçilik ilkesi;
Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere
saygılıdır.
• Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder.
• Yer altı ve yer üstü kaynaklarının yabancı şirketler tarafın-
dan işletilmesine karşıdır.
Buna göre, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkeler-
den hangisiyle ilişkisinden bahsedildiği söylenemez?
A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Ulusal bağımsızlık
Devletçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
4. Milliyetçilik ilkesi; Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır. • Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder. • Yer altı ve yer üstü kaynaklarının yabancı şirketler tarafın- dan işletilmesine karşıdır. Buna göre, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkeler- den hangisiyle ilişkisinden bahsedildiği söylenemez? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Ulusal bağımsızlık Devletçilik
8. Mustafa Kemal 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif
(Eğitim) Kongresini açarken yaptığı konuşmada, "millî
kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederken toplumun
eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan
kaldırılması" görüşünü dile getirmiştir.
Mustafa Kemal'in bu görüşü doğrultusunda yapılan
inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türk Dil Kurumunun açılması
B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
C) Eğitim Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu
D) Medreselerin kapatılmas
E) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8. Mustafa Kemal 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif (Eğitim) Kongresini açarken yaptığı konuşmada, "millî kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederken toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması" görüşünü dile getirmiştir. Mustafa Kemal'in bu görüşü doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Türk Dil Kurumunun açılması B) Türk Tarih Kurumunun kurulması C) Eğitim Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu D) Medreselerin kapatılmas E) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın temel
özelliklerinden biri değildir?
A) Kuvvetler ayrılığı esası kabul edilmiştir.
B) Devletin yönetim biçimi belirlenmiştir.
C) Egemenliğin tek temsilci TBMM'dir.
D) Laiklik ilkesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
E) Devletin başkenti ve dili belirtilmiştir.
4. i
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın temel özelliklerinden biri değildir? A) Kuvvetler ayrılığı esası kabul edilmiştir. B) Devletin yönetim biçimi belirlenmiştir. C) Egemenliğin tek temsilci TBMM'dir. D) Laiklik ilkesi doğrultusunda hazırlanmıştır. E) Devletin başkenti ve dili belirtilmiştir. 4. i
A
11) Atatürk Dönemi'nde hukuk alanında Medeni
Kanun ve Borçlar Kanunu'nun alındığı ülke
aşağıdakilerden hangisidir? (5 PUAN)
A) Isveç
B) İngiltere
C) Almanya
D) Fransa
E) İsviçre
12) Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi
akşam 7:34
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
A 11) Atatürk Dönemi'nde hukuk alanında Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun alındığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? (5 PUAN) A) Isveç B) İngiltere C) Almanya D) Fransa E) İsviçre 12) Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi akşam 7:34
5. Atatürk Dönemi'nde yapılan hukuki düzenlemelerin
amacı genel olarak cumhuriyetçilik, halkçılık,
milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve inkılapçilik temel
ilkelerine göre Türk hukukunu geliştirmekti.
Bu amaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeler
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Adli kapitülasyonlara son verilmesi
B) Kanunlar karşısında vatandaşlar arasında din ve
mezhep farkının ortadan kaldırılması
C) Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh zorunluluğunun
getirilmesi
Q₁
DTekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması
E) Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma
yetkilerine son verilmesi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Atatürk Dönemi'nde yapılan hukuki düzenlemelerin amacı genel olarak cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve inkılapçilik temel ilkelerine göre Türk hukukunu geliştirmekti. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Adli kapitülasyonlara son verilmesi B) Kanunlar karşısında vatandaşlar arasında din ve mezhep farkının ortadan kaldırılması C) Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh zorunluluğunun getirilmesi Q₁ DTekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması E) Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkilerine son verilmesi
5. Atatürk, "Bu millete gideceği yolu gösterirken dünya-
nın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden
istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi
içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz." demiştir.
Atatürk'ün bu sözüne göre eğitim ve öğretimin
aşağıdakilerden hangisine dayalı olması gerekti-
ği savunulamaz?
A) Çağdaş
B) Milli
C) Özgün
D) Modern
E) Yenilikçi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Atatürk, "Bu millete gideceği yolu gösterirken dünya- nın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz." demiştir. Atatürk'ün bu sözüne göre eğitim ve öğretimin aşağıdakilerden hangisine dayalı olması gerekti- ği savunulamaz? A) Çağdaş B) Milli C) Özgün D) Modern E) Yenilikçi
Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi
altına alınmıştır.
.
Türk Milletinin birlik ve beraberliğini önemse-
miştir.
Yasalar önünde eşitliği benimsemiştir.
Sosyal adaletin sağlanmasını amaçlamıştır.
Buna göre aşağıdaki ilkeler eşleştirildiğinde
hangisi dışarda kaldığı söylenebilir?
A) Cumhuriyetçilik tida
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) Laiklik
3. E
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır. . Türk Milletinin birlik ve beraberliğini önemse- miştir. Yasalar önünde eşitliği benimsemiştir. Sosyal adaletin sağlanmasını amaçlamıştır. Buna göre aşağıdaki ilkeler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kaldığı söylenebilir? A) Cumhuriyetçilik tida B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik E) Laiklik 3. E
1.
rınızı, cevap kâğıdının "Sözel Bölüm Testi" için ayr
I. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
II. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması
III. Milli sermayeli bir merkez bankasının kurulması
Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türk eko-
nomisinde millileşme çabaları içerisinde gösterile-
mez?
A) Yalnız I
B) Yalplz II
C) Yalnız III
pi
DY I ve III
E) II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
1. rınızı, cevap kâğıdının "Sözel Bölüm Testi" için ayr I. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi II. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması III. Milli sermayeli bir merkez bankasının kurulması Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türk eko- nomisinde millileşme çabaları içerisinde gösterile- mez? A) Yalnız I B) Yalplz II C) Yalnız III pi DY I ve III E) II ve III
5. DENEME
14, Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece
irk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle
bölmeyi de reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin
öneminin vurgulandığı savunulabilir?
A Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının
BY Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngö-
rüldüğünün
C) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimi-
ne saygılı olmanın
D) Bir ülkenin mutluluğunun diğer ülkelerin de
mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın
Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın
18
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. DENEME 14, Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece irk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir? A Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının BY Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngö- rüldüğünün C) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimi- ne saygılı olmanın D) Bir ülkenin mutluluğunun diğer ülkelerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın 18
olduğ
10. "Ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber, mümkün d
kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamutu
eriştirmek için milletin genel ve yüksek menfaatlerinin ge
tirdiği işlerde özellikle ekonomik alanda devleti fiilen alakata
kılmak prensibimizdir.”
Atatürk'ün bu sözleri hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
Millî bağımsızlık
E) Akılcılık ve bilimsellik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
olduğ 10. "Ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber, mümkün d kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamutu eriştirmek için milletin genel ve yüksek menfaatlerinin ge tirdiği işlerde özellikle ekonomik alanda devleti fiilen alakata kılmak prensibimizdir.” Atatürk'ün bu sözleri hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir? A) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik Millî bağımsızlık E) Akılcılık ve bilimsellik
STAR &
"Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan
oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş
bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir
toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir."
(Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri, s.95)
C) II ve III
Atatürk'ün bu ifadeleri doğrultusunda,
1. Halifeliğin kaldırılması
II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
III. Ayrıcalık bildiren unvanların yasaklanması
inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) I, II e III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
STAR & "Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir." (Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri, s.95) C) II ve III Atatürk'ün bu ifadeleri doğrultusunda, 1. Halifeliğin kaldırılması II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi III. Ayrıcalık bildiren unvanların yasaklanması inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir? A) Yalnız III B) I ve II D) I, II e III