Fatih Sultan Mehmet Dönemi Soruları

3. Osmanlı Devleti'nde kuruluş ve yükselme dönem-
lerinde gelirler giderlerden daha fazla idi. XVI. yüz-
yılın sonlarına doğru gelirler azalmaya, giderler art-
maya başlamıştır.
Bu durum;
1. Devlet bütçesinin açık vermesine +
II. Ordunun bozulmasına +
III. Kapitülasyonların verilmesine
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasın-
da etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nde kuruluş ve yükselme dönem- lerinde gelirler giderlerden daha fazla idi. XVI. yüz- yılın sonlarına doğru gelirler azalmaya, giderler art- maya başlamıştır. Bu durum; 1. Devlet bütçesinin açık vermesine + II. Ordunun bozulmasına + III. Kapitülasyonların verilmesine gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasın- da etkili olmuştur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
nin
rtti.
si
en;
501
in
rine bağlanmak istenmesi
9. Akkoyunluların 1473 Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devle-
ti'ne yenilmesinde Osmanlı ordusunun kendi yaptığı ateşli
silahlar ve büyük toplar etkili olmuştur. Venedik, Uzun Ha-
san'a ateşli silahlar göndermiş fakat bu silahlar Akkoyunlu
Devleti'ne ulaşmamıştır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
Ateşli silah kullanımı savaşın seyrini etkilemiştir
BY Akkoyunlu Devleti, Venedik ile ittifak kurmuştur.
C) Osmanlı Devleti teknolojide Batı'yı örnek almıştır.
Türk İslam dünyasında siyasi birlik yoktur.✓
Siyasi çıkarlar, dinî duyguların önüne geçmiştir.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
nin rtti. si en; 501 in rine bağlanmak istenmesi 9. Akkoyunluların 1473 Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devle- ti'ne yenilmesinde Osmanlı ordusunun kendi yaptığı ateşli silahlar ve büyük toplar etkili olmuştur. Venedik, Uzun Ha- san'a ateşli silahlar göndermiş fakat bu silahlar Akkoyunlu Devleti'ne ulaşmamıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? Ateşli silah kullanımı savaşın seyrini etkilemiştir BY Akkoyunlu Devleti, Venedik ile ittifak kurmuştur. C) Osmanlı Devleti teknolojide Batı'yı örnek almıştır. Türk İslam dünyasında siyasi birlik yoktur.✓ Siyasi çıkarlar, dinî duyguların önüne geçmiştir.
ren
ra-
er-
12 Fatih Dönemi'nde meydana gelen;
1. İstanbul'un fethedilmesi,
II. Trabzon Rum imparatorluğu'nun yıkılması,
III. Otranto'nun üs bölgesi olarak fethedilmesi
gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III
D) I, III, II
B) II, III, I
E) II, I, III
C) III, I, II
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
ren ra- er- 12 Fatih Dönemi'nde meydana gelen; 1. İstanbul'un fethedilmesi, II. Trabzon Rum imparatorluğu'nun yıkılması, III. Otranto'nun üs bölgesi olarak fethedilmesi gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) I, II, III D) I, III, II B) II, III, I E) II, I, III C) III, I, II
42
Kibris'in alınması
Kirim'in fethedilmesi
III. Mısır'ın ele geçirilmesi
Faaliyetlerinden hangileri Akdeniz'deki stratejik bölge-
leri ele geçirme amacının sonucudur?
AYalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
isbny
C) I ve II
E) I, II ve III
HOCALARA GELDİK
5.
Yu
de
m
A
U
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
42 Kibris'in alınması Kirim'in fethedilmesi III. Mısır'ın ele geçirilmesi Faaliyetlerinden hangileri Akdeniz'deki stratejik bölge- leri ele geçirme amacının sonucudur? AYalnız I D) I ve III B) Yalnız II isbny C) I ve II E) I, II ve III HOCALARA GELDİK 5. Yu de m A U
6. Saltanatının ilk yıllarında Bizans, Mora ve Karamanoğulları
üzerine baskı kurmak yerine silik bir politika izleyen II. Mehmet,
Bizans'ı yıktıktan sonra Mora despotluklarını ortadan kaldırmış
ve Karamanoğulları üzerinde güçlü bir hakimiyet kurmuştur.
Ayrıca Çandarlı Halil Paşa'yı ortadan kaldırarak devşirme kökenli
yöneticilere yüksek rütbeler verme yolunu seçmiştir.
Fatih'in bu politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Bizans'ın yıkılmasını öncelikli hedef göstererek, diğerleriyle
böyle bir süreçte çatışma iklimi yaşamak istememiştir.
Türk kökenli yöneticileri merkezi otoritenin kurulmasında
sakıncalı görmüştür.
C) Anadolu siyasal birliğini sağlama yolunda adımlar atmıştır.
D) Istanbul'un fethi Fatih'in asıl planlarını uygulama noktasında
milat kabul edilmiştir.
E) Devşirme kökenlilerin üst makamlara getirilmesi ile
egemenlik anlayışında değişikliğe gidilmiştir.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. Saltanatının ilk yıllarında Bizans, Mora ve Karamanoğulları üzerine baskı kurmak yerine silik bir politika izleyen II. Mehmet, Bizans'ı yıktıktan sonra Mora despotluklarını ortadan kaldırmış ve Karamanoğulları üzerinde güçlü bir hakimiyet kurmuştur. Ayrıca Çandarlı Halil Paşa'yı ortadan kaldırarak devşirme kökenli yöneticilere yüksek rütbeler verme yolunu seçmiştir. Fatih'in bu politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Bizans'ın yıkılmasını öncelikli hedef göstererek, diğerleriyle böyle bir süreçte çatışma iklimi yaşamak istememiştir. Türk kökenli yöneticileri merkezi otoritenin kurulmasında sakıncalı görmüştür. C) Anadolu siyasal birliğini sağlama yolunda adımlar atmıştır. D) Istanbul'un fethi Fatih'in asıl planlarını uygulama noktasında milat kabul edilmiştir. E) Devşirme kökenlilerin üst makamlara getirilmesi ile egemenlik anlayışında değişikliğe gidilmiştir.
Osmanlı Devleti'nde belli ülkelere verilmiş ticari, idari ve adli
ayrıcalıklar, kapitülasyon olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da
ilk kapitülasyon Kanuni Dönemi'nde, Fransa'ya verilmiştir.
Yapılan antlaşmada, "Tüm şartlar her iki devlet için de
geçerli olacaktır." maddesi yer almıştır.
Bu anlaşma ile;
I. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
II. Hristiyan birliğini parçalamak,
III. Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
DJI ve Il
E) I, II ve III
Yalnız
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Osmanlı Devleti'nde belli ülkelere verilmiş ticari, idari ve adli ayrıcalıklar, kapitülasyon olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da ilk kapitülasyon Kanuni Dönemi'nde, Fransa'ya verilmiştir. Yapılan antlaşmada, "Tüm şartlar her iki devlet için de geçerli olacaktır." maddesi yer almıştır. Bu anlaşma ile; I. Akdeniz ticaretini canlandırmak, II. Hristiyan birliğini parçalamak, III. Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir? A) Yalnız I (B) Yalnız II DJI ve Il E) I, II ve III Yalnız
6. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen 93 Har-
bi'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?
A) Ermeni meselesinin uluslararası soruna dönüşmesi
B) Balkanlarda yeni devletlerin kurulması
C) Anadolu'ya Türk göçlerinin yaşanması
D) Rusya'nın Kafkaslar ve Balkanlarda nüfuzunu artırması
E) İttihat ve Terakki Cemiyetinin Osmanlı yönetiminden
uzaklaştırılması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen 93 Har- bi'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer al- maz? A) Ermeni meselesinin uluslararası soruna dönüşmesi B) Balkanlarda yeni devletlerin kurulması C) Anadolu'ya Türk göçlerinin yaşanması D) Rusya'nın Kafkaslar ve Balkanlarda nüfuzunu artırması E) İttihat ve Terakki Cemiyetinin Osmanlı yönetiminden uzaklaştırılması
(1453- 1595) - I
ge-
en-
ğildir?
12. Fatih Sultan Mehmet'in aşağıdaki
hangisi Karadeniz'deki etkinliği artırma
A) İsfendiyaroğullarından Sinop ve Kastam
B) Trabzon - Rum Devleti'ni yıkması
C) Kırım'ı Osmanlı topraklarına katması
D) Cenevizlilerden Amasra'yı alması
E) Mora despotluğuna son vermesi
13. Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu döne
ği politikalar arasında Ortodoks Kilisesi'ni
de yer almıştır.
Bu politikanın aşağıdaki amaçlardan h
lik olduğu savunulam
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
(1453- 1595) - I ge- en- ğildir? 12. Fatih Sultan Mehmet'in aşağıdaki hangisi Karadeniz'deki etkinliği artırma A) İsfendiyaroğullarından Sinop ve Kastam B) Trabzon - Rum Devleti'ni yıkması C) Kırım'ı Osmanlı topraklarına katması D) Cenevizlilerden Amasra'yı alması E) Mora despotluğuna son vermesi 13. Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu döne ği politikalar arasında Ortodoks Kilisesi'ni de yer almıştır. Bu politikanın aşağıdaki amaçlardan h lik olduğu savunulam
1. Kuzey Afrika'daki İspanyol kolonilerine son verme
II. Mısır ve Kızıldeniz yönünden Afrika içlerine kadar
ilerleme
III. Hint Deniz Seferlerini düzenleme
Osmanlı Devleti Akdeniz ticaretini yeniden canlandır-
mak için yukarıdaki faaliyetlerden hangilerini uygula-
maya koymuştur?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız II.
D) I ve II.
C) Yalnız III.
E) 1, II ve III.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
1. Kuzey Afrika'daki İspanyol kolonilerine son verme II. Mısır ve Kızıldeniz yönünden Afrika içlerine kadar ilerleme III. Hint Deniz Seferlerini düzenleme Osmanlı Devleti Akdeniz ticaretini yeniden canlandır- mak için yukarıdaki faaliyetlerden hangilerini uygula- maya koymuştur? A) Yalnız 1. B) Yalnız II. D) I ve II. C) Yalnız III. E) 1, II ve III.
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
ZAR
vizi
3.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Macaristan
fethedilmiş, Almanya'da Reform Hareketleriyle yaşanan iç
çatışmalarda krala karşı prensler desteklenmiş, Fransa'ya
kapitülasyonlardan süreli olarak istifade etme hakkı
verilmiş, Safeviler üzerine seferler düzenlenmiş ve
Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz, Türk Gölü hâline
getirilmiştir.
Bu bilgilerden hareketle, Kanuni Sultan Süleyman
Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Doğu, batı ve güney sınırlarının güvenliği
sağlanmaya çalışılmıştır.
B) Avrupa Hristiyan birliğini engelleme amacına yönelik
adımlar atılmıştır.
Denizlerdeki güç ve etkinlik artmıştır.
Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerine karşı tedbir
alınmak istenmiştir.
C)
D)
E) Dış politikada denge siyaseti izlenmiştir.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ZAR vizi 3. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Macaristan fethedilmiş, Almanya'da Reform Hareketleriyle yaşanan iç çatışmalarda krala karşı prensler desteklenmiş, Fransa'ya kapitülasyonlardan süreli olarak istifade etme hakkı verilmiş, Safeviler üzerine seferler düzenlenmiş ve Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz, Türk Gölü hâline getirilmiştir. Bu bilgilerden hareketle, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Doğu, batı ve güney sınırlarının güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. B) Avrupa Hristiyan birliğini engelleme amacına yönelik adımlar atılmıştır. Denizlerdeki güç ve etkinlik artmıştır. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerine karşı tedbir alınmak istenmiştir. C) D) E) Dış politikada denge siyaseti izlenmiştir.
1.
Test
1
II. Mehmed
I. Selim
II. Selim
A) II. Mehmed - I. Selim
B) I. Selim-II. Bayezid
C) I. Selim-1. Süleyman
D) II. Bayezid - II. Selim
E) II. Mehmed - II. Selim
FETİH
1. Süleyman
XV ve XVI. yüzyıllarda tahta çıkan yukarıdaki padişahla-
rin kronolojik olarak doğru sıralanması için hangilerinin
yer değiştirmesi gerekir?
II. Bayezid
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
1. Test 1 II. Mehmed I. Selim II. Selim A) II. Mehmed - I. Selim B) I. Selim-II. Bayezid C) I. Selim-1. Süleyman D) II. Bayezid - II. Selim E) II. Mehmed - II. Selim FETİH 1. Süleyman XV ve XVI. yüzyıllarda tahta çıkan yukarıdaki padişahla- rin kronolojik olarak doğru sıralanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? II. Bayezid
5. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Venedik'e verilen
kapitülasyonlarla Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlara
verdiği kapitülasyonların birçok noktada benzer özellikler
taşıdığını söyleyen bir tarih öğretmeni,bu düşüncesine;
1. Avrupa Haçlı birliğine engel olmak,
II. Akdeniz ticaretini ve iç pazarları ekonomik açıdan
canlandırmak,
III. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden İpek ve baharat
yoluna eski önemini kazandırmak
durumlarından hangilerini kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve H
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
5. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Venedik'e verilen kapitülasyonlarla Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlara verdiği kapitülasyonların birçok noktada benzer özellikler taşıdığını söyleyen bir tarih öğretmeni,bu düşüncesine; 1. Avrupa Haçlı birliğine engel olmak, II. Akdeniz ticaretini ve iç pazarları ekonomik açıdan canlandırmak, III. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden İpek ve baharat yoluna eski önemini kazandırmak durumlarından hangilerini kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve H D) II ve III E) I, II ve III
limi
nlik ver.
amak
larak
olgusal
ktur.
er
ginli-
meyi
t bir
vet
k
Q
XV. yüzyılda Şehzade Cem'in ağabeyi II. Bayezid'e
karşı başlattığı isyanın Karamanoğulları, Memlükler,
Rodos Şövalyeleri ve Papalık tarafından desteklen-
mesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmekte zorlandığının
B) Devletler arası ilişkilerde siyasî çıkarların öne çıktığının
C) Dinsel benzerliklerin ittifaklarda belirleyici olduğunun
D) En güçlü olan şehzadeye tahta çıkma hakkının tanın-
dığının
E) İç politik çekişmelerin ekonomik kaynaklı olduğunun
TING
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
limi nlik ver. amak larak olgusal ktur. er ginli- meyi t bir vet k Q XV. yüzyılda Şehzade Cem'in ağabeyi II. Bayezid'e karşı başlattığı isyanın Karamanoğulları, Memlükler, Rodos Şövalyeleri ve Papalık tarafından desteklen- mesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmekte zorlandığının B) Devletler arası ilişkilerde siyasî çıkarların öne çıktığının C) Dinsel benzerliklerin ittifaklarda belirleyici olduğunun D) En güçlü olan şehzadeye tahta çıkma hakkının tanın- dığının E) İç politik çekişmelerin ekonomik kaynaklı olduğunun TING
ik
9. Fatih Sultan Mehmet'in 1451-1481 yılları arasında
tahtta kaldığı göz önüne alınırsa aşağıdaki
gelişmelerden hangisinin bu dönemde yaşandığı
söylenemez?
A) İpek Yolu'nun üzerinde denetim kurulması
B) Karadeniz'in Osmanlı gölü olması
C) Akkoyunlularla savaşların başlaması
D) Venediklilere ticari imtiyazların verilmesi
E) Türk İslam birliğinin sağlanması
133
1:
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
ik 9. Fatih Sultan Mehmet'in 1451-1481 yılları arasında tahtta kaldığı göz önüne alınırsa aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu dönemde yaşandığı söylenemez? A) İpek Yolu'nun üzerinde denetim kurulması B) Karadeniz'in Osmanlı gölü olması C) Akkoyunlularla savaşların başlaması D) Venediklilere ticari imtiyazların verilmesi E) Türk İslam birliğinin sağlanması 133 1:
il
ir.
t
g
132
5.
Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden
bazıları şunlardır.
Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethedilmiştir.
•
Karamanoğullarının bazı toprakları Osmanlı
Devleti'ne katılmıştır.
• Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, 1473 Otlukbeli
Savaşı ile mağlup edilmiştir.
• Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Bosna, Boğdan,
Arnavutluk ve Otranto'da Osmanlı hâkimiyeti
sağlanmıştır.
Bu bilgilere bakılarak Fatih Sultan Mehmet
Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisine yönelik
politikalar izlendiği söylenemez?
A) Karadeniz'in Türk gölü hâline getirilmesi
B) Doğu Anadolu'nun güvenliğinin sağlanması
C) Halifelik makamının ele geçirilmesi
D) Balkan hâkimiyetinin güçlendirilmesi
E) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
il ir. t g 132 5. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethedilmiştir. • Karamanoğullarının bazı toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. • Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, 1473 Otlukbeli Savaşı ile mağlup edilmiştir. • Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Bosna, Boğdan, Arnavutluk ve Otranto'da Osmanlı hâkimiyeti sağlanmıştır. Bu bilgilere bakılarak Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisine yönelik politikalar izlendiği söylenemez? A) Karadeniz'in Türk gölü hâline getirilmesi B) Doğu Anadolu'nun güvenliğinin sağlanması C) Halifelik makamının ele geçirilmesi D) Balkan hâkimiyetinin güçlendirilmesi E) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması
5.
Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki
en büyük güç haline gelmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili
olduğu savunulamaz?
A) Doğal sınırlara ulaşılması
B) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması
C) Stratejik bölgelere hakim olunması
D) Ticaret yollarına hakim olunması
E) Dünya siyasetinde etkin olunması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
5. Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki en büyük güç haline gelmiştir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? A) Doğal sınırlara ulaşılması B) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması C) Stratejik bölgelere hakim olunması D) Ticaret yollarına hakim olunması E) Dünya siyasetinde etkin olunması