Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

ağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k
O
1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar,
batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in
kuzeyinde bulunan
Germen kavimlerini batıya doğru
itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar
Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan
Roma Imparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya
kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler
Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
APürk kültürü Avrupa'da yayılmıştır.
B) Avrupa'h etnik yapısı değişmiştir.
C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
ağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan k O 1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma Imparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? APürk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. B) Avrupa'h etnik yapısı değişmiştir. C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
11. Almanya'da Rönesans çok yavaş gelişmiş, Italya ve
Fransa'daki seviyeye ulaşamamıştır. Alman hüma
nistleri daha çok dinî metinleri inceleyerek bunları
Almancaya tercüme etmişlerdir.
Bu durum;
I. Almanya'da bilim ve teknolojinin daha yavaş
gelişmesine,
II. Katolik Kilisesi'nin gerçek Hıristiyanlıktan ayrıl-
mış olduğunun görülmesine,
III. Yunanca ve Latince kelimelerin önem kazanma-
sına
gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?
inabi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
MOTOR
I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
11. Almanya'da Rönesans çok yavaş gelişmiş, Italya ve Fransa'daki seviyeye ulaşamamıştır. Alman hüma nistleri daha çok dinî metinleri inceleyerek bunları Almancaya tercüme etmişlerdir. Bu durum; I. Almanya'da bilim ve teknolojinin daha yavaş gelişmesine, II. Katolik Kilisesi'nin gerçek Hıristiyanlıktan ayrıl- mış olduğunun görülmesine, III. Yunanca ve Latince kelimelerin önem kazanma- sına gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır? inabi A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III MOTOR I ve II E) I, II ve III
4.
Orta Asya Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinde I. de verilen II. ye ortam hazırlamamıştır?
II.
1.
Skolastik felsefenin
A)
Kavimler Göçü
zayıflaması
Çinlilerin savunmayı
B)
Asya Hun Devleti'nin
kurulması
arttırması
Boylar arası mücade-
C)
Türk devletlerinin er-
ken yıkılması
leler
Ülkenin hanedanın
Kut inancı
ortak malı sayılması
Kurultayın varlığı
Demokratik uygula-
maların görülmesi
D)
E)
→>>>
→>>>
→>>>
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. Orta Asya Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. de verilen II. ye ortam hazırlamamıştır? II. 1. Skolastik felsefenin A) Kavimler Göçü zayıflaması Çinlilerin savunmayı B) Asya Hun Devleti'nin kurulması arttırması Boylar arası mücade- C) Türk devletlerinin er- ken yıkılması leler Ülkenin hanedanın Kut inancı ortak malı sayılması Kurultayın varlığı Demokratik uygula- maların görülmesi D) E) →>>> →>>> →>>>
10. İstanbul'un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından
hangisinin Avrupa'nın siyasal yapısında bir değişime
neden olduğu söylenebilir?
ansait
A) Osmanlı'nın toprak bütünlüğü sağlandı.
B) Bazı Bizanslı bilginler Avrupa'ya giderek Rönesans'a
zemin hazırladılar.
C) Ipek Yolu ve deniz ticaretinin Osmanlı kontrolüne
geçmesi Coğrafi Keşiflere neden oldu.
D) Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu.
E) Sahi adı verilen topların gücü Avrupa krallarına örnek
oldu.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
10. İstanbul'un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Avrupa'nın siyasal yapısında bir değişime neden olduğu söylenebilir? ansait A) Osmanlı'nın toprak bütünlüğü sağlandı. B) Bazı Bizanslı bilginler Avrupa'ya giderek Rönesans'a zemin hazırladılar. C) Ipek Yolu ve deniz ticaretinin Osmanlı kontrolüne geçmesi Coğrafi Keşiflere neden oldu. D) Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı oldu. E) Sahi adı verilen topların gücü Avrupa krallarına örnek oldu.
6- Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan
nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde
bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.
Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden hangisinde etkili
olduğu savunulabilir?
A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C) iç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
D) Hat sanatının ortaya çıkmasında
E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6- Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir? A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında C) iç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde D) Hat sanatının ortaya çıkmasında E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında
Hünkar İskelesi
Antlaşması
Berlin
Kütahya
Antlaşması
IV
||
Paris
Antlaşması
Londra Boğazlar
Sözleşmesi
XIX. yy
V
1
1. Boğazlar ilk kez uluslararası statü kazanmıştır.
II. Boğazlar sorunu doğmuştur.
III. Boğazlar yönetimi uluslararası bir komisyona
bırakılmıştır.
Mehmet Ali Paşa sorunu, dış sorun hâline gel-
miştir.
VIETN
V. Osmanlı Devleti ilk kez Avrupalı devlet sayıl-
mıştır.
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Dağılma Dönemi'nde
farklı nitelikte ve özellikte birçok antlaşma imzalamıştır.
Yukarıda XIX. yüzyılda imzalanan antlaşmalarla
özellikleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
DIV E)V
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Hünkar İskelesi Antlaşması Berlin Kütahya Antlaşması IV || Paris Antlaşması Londra Boğazlar Sözleşmesi XIX. yy V 1 1. Boğazlar ilk kez uluslararası statü kazanmıştır. II. Boğazlar sorunu doğmuştur. III. Boğazlar yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Mehmet Ali Paşa sorunu, dış sorun hâline gel- miştir. VIETN V. Osmanlı Devleti ilk kez Avrupalı devlet sayıl- mıştır. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Dağılma Dönemi'nde farklı nitelikte ve özellikte birçok antlaşma imzalamıştır. Yukarıda XIX. yüzyılda imzalanan antlaşmalarla özellikleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III DIV E)V
Kavimler Göçü'nün etkisiyle birlikte Avrupa'da;
feodal sistemin ortaya çıkması,
skolastik düşüncenin etkisini yitirmesi,
III. İslamiyet'in yayılması
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
-C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Kavimler Göçü'nün etkisiyle birlikte Avrupa'da; feodal sistemin ortaya çıkması, skolastik düşüncenin etkisini yitirmesi, III. İslamiyet'in yayılması gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II -C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
5-
Avrupa'da Rönesans hareketleriyle özgür dü-
şüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların
yapılması, aşağıdakilerin hangisinde etkili ol-
muştur?
A) Toplumsal sınıfların oluşması
B) Şehir devletlerinin zenginleşmesi
C) Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığın sarsılması
D) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması
E) Krallıkların yetkisinin giderek artması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5- Avrupa'da Rönesans hareketleriyle özgür dü- şüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların yapılması, aşağıdakilerin hangisinde etkili ol- muştur? A) Toplumsal sınıfların oluşması B) Şehir devletlerinin zenginleşmesi C) Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığın sarsılması D) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması E) Krallıkların yetkisinin giderek artması
4.
Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII.
yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm ya-
şamıştır. Sanayi Devrimi ile o döneme kadar hâkim
olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve
makineleşmeye dayalı endüstriyel üretim başla-
mıştır.
Bu değişimin Avrupa'da;
I. üretimin artması,
II. refah seviyesinin yükselmesi,
III. işçi sınıfının oluşması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili oldu-
ğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm ya- şamıştır. Sanayi Devrimi ile o döneme kadar hâkim olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı endüstriyel üretim başla- mıştır. Bu değişimin Avrupa'da; I. üretimin artması, II. refah seviyesinin yükselmesi, III. işçi sınıfının oluşması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili oldu- ğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
7.
Aşağıdakilerden
hangisi Haçlı Seferlerinin
nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi
B) Avrupalıların Akdeniz ticaretini sonlandırmayı
amaçlaması
C) Müslümanların hâkimiyetinde bulunan kutsal
toprakların Hristiyanlarca geri alınmak istemesi
D) Türklerin Anadolu'daki ilerleyişinin Avrupalıları
rahatsız etmesi
E) Avrupalıların İslam dünyasının zenginliklerine
ulaşmak istemesi
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
7. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri değildir? A) Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi B) Avrupalıların Akdeniz ticaretini sonlandırmayı amaçlaması C) Müslümanların hâkimiyetinde bulunan kutsal toprakların Hristiyanlarca geri alınmak istemesi D) Türklerin Anadolu'daki ilerleyişinin Avrupalıları rahatsız etmesi E) Avrupalıların İslam dünyasının zenginliklerine ulaşmak istemesi
2. Orta Çağ'da toplumun en geniş kesimini oluşturan köylü-
lerin çoğu soylu sınıfının malikanelerinde çalışıyorlardı.
Buna göre Orta Çağ'ın ekonomik ve sosyal durumu
ile ilgili olarak;
1. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenilmiştir.
II. Sosyal eşitlik ilkesine uyulmamıştır.
III. Dinî alanda birlik sağlanamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DYI ve III
EII ve III
C) I ve II
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ'da toplumun en geniş kesimini oluşturan köylü- lerin çoğu soylu sınıfının malikanelerinde çalışıyorlardı. Buna göre Orta Çağ'ın ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili olarak; 1. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenilmiştir. II. Sosyal eşitlik ilkesine uyulmamıştır. III. Dinî alanda birlik sağlanamamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II DYI ve III EII ve III C) I ve II
Milli Cemiyetler;
- İşgallere karşı Türk milletinden gelen ilk tepkidir.
Kuvayımilliye hareketi, bu cemiyetlerin çalışmaları
sonucu vücut bulmuştur.
Osmanlı Hükümeti'nin işgallere karşı tepkisiz kalması
üzerine kurulmuşlardır.
Buna göre Milli Cemiyetlerle ilgili olarak;
1. Oluşumunda bağımsızlığın korunması ve milliyetçilik
düşüncesi etkilidir.
II. Ulusal bilincin uyanmasına katkıda bulunmuşlardır.
III. Egemenlik anlayışında değişiklik öngörmüşlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
C) I ve Il
A) Yalnız I
EDI, II ve III
D) II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Milli Cemiyetler; - İşgallere karşı Türk milletinden gelen ilk tepkidir. Kuvayımilliye hareketi, bu cemiyetlerin çalışmaları sonucu vücut bulmuştur. Osmanlı Hükümeti'nin işgallere karşı tepkisiz kalması üzerine kurulmuşlardır. Buna göre Milli Cemiyetlerle ilgili olarak; 1. Oluşumunda bağımsızlığın korunması ve milliyetçilik düşüncesi etkilidir. II. Ulusal bilincin uyanmasına katkıda bulunmuşlardır. III. Egemenlik anlayışında değişiklik öngörmüşlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III C) I ve Il A) Yalnız I EDI, II ve III D) II ve III
- Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ın
bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini ba-
kımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettir-
miştir.
Osmanlı Devleti'nin bu tutumuna bakılarak;
1. Kırım'ın, Karadeniz'deki ticaretini artırmak istemek-
tedir.
II. Kırım halkıyla kültürel bağlarını korumak istemekte-
dir.
III. Gerçekleştirdiği islahat hareketlerini devam ettirmek
istemektedir.
IV. Halifeliği siyasi güç olarak kullanmak istemektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
- Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini ba- kımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettir- miştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumuna bakılarak; 1. Kırım'ın, Karadeniz'deki ticaretini artırmak istemek- tedir. II. Kırım halkıyla kültürel bağlarını korumak istemekte- dir. III. Gerçekleştirdiği islahat hareketlerini devam ettirmek istemektedir. IV. Halifeliği siyasi güç olarak kullanmak istemektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV
Tarih Öncesi Dönemleri aydınlatan en önemli merkezler-
den biri olan “Çatalhöyük Neolitik Kenti" Konya il sınırları
içerisinde yer almaktadır.
Buna göre Çatalhöyük'te araştırma yapan bir arkeolo-
ğun aşağıdaki buluntulardan hangisi ile karşılaşması
beklenmez?
A) Taş sandık
B) Gümüş kolye
C) Çivi yazılı fresk
DOrak
C
E) Kerpiç ev
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Tarih Öncesi Dönemleri aydınlatan en önemli merkezler- den biri olan “Çatalhöyük Neolitik Kenti" Konya il sınırları içerisinde yer almaktadır. Buna göre Çatalhöyük'te araştırma yapan bir arkeolo- ğun aşağıdaki buluntulardan hangisi ile karşılaşması beklenmez? A) Taş sandık B) Gümüş kolye C) Çivi yazılı fresk DOrak C E) Kerpiç ev
13. Orhan Bey 1337 yılında İzmit'i aldığında Avrupa'da aşağı-
daki savaşlardan hangisi başlamıştır?
A) Yüzyıl Savaşları
B) Otuz Yil Savaşları
C) Çifte Gül Savaşları
D) Yedi Yıl Savaşları
E) Haçlı Savaşları
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
13. Orhan Bey 1337 yılında İzmit'i aldığında Avrupa'da aşağı- daki savaşlardan hangisi başlamıştır? A) Yüzyıl Savaşları B) Otuz Yil Savaşları C) Çifte Gül Savaşları D) Yedi Yıl Savaşları E) Haçlı Savaşları
2.
Orta Çağ Avrupa'sında özgür düşünce gelişme gösterememiş
ve fikir hayatı cansız olmuştur.
Orta Çağ Avrupa'sının bu durumu yaşamasında,
1. gerçeklerin bir takım kalıplar içerisinde sınırlandırılması,
II. kilise ve manastırların sanat çalışmalarına konu olması,
III. skolastik düşüncenin kitaya hakim olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? TOP
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ Avrupa'sında özgür düşünce gelişme gösterememiş ve fikir hayatı cansız olmuştur. Orta Çağ Avrupa'sının bu durumu yaşamasında, 1. gerçeklerin bir takım kalıplar içerisinde sınırlandırılması, II. kilise ve manastırların sanat çalışmalarına konu olması, III. skolastik düşüncenin kitaya hakim olması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? TOP A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III