Asitler ve Bazlar Soruları

5
Yarı soy metallere asitlerin etkisini gözlemlemek ama-
cıyla laboratuvarda deney yapacak olan bir grup
öğrenci öncelikle deneyde kullanılacak olan cam mal-
zemelerle deney düzeneğini oluşturmuş, sonrasında
derişik HNO3 çözeltisinden bir miktar alarak üzerine
yavaş yavaş saf su ilavesi ile seyreltik HNO çözeltisi
hazırlamıştır.
Bu öğrenciler daha sonra balon içerisine koydukları
katı Pb parçalarının üzerine ayırma hunisinden damla
damla HNO3 çözeltisi ilave ederek katı Pb parçaların-
da değişiklik meydana gelip gelmediğini gözlemle-
mişlerdir.
Deney sonunda deney malzemelerini temizleyerek
laboratuvardan ayrılmışlardır.
Bu parçadaki bilgilere göre, laboratuvardaki
öğrenci grubu aşağıdaki laboratuvar kurallarından
hangisine aykırı davranışta bulunmuştur?
A) Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanma
B) Yanıcı maddeleri açık aleve uzak tutma
C) Asit çözeltisini suya ilave etme
D) Katı ve sıvı atıkları lavabolara dökme
E) Kullanılan deney malzemelerini deney sonunda
temiz bırakma
Kimya
Asitler ve Bazlar
5 Yarı soy metallere asitlerin etkisini gözlemlemek ama- cıyla laboratuvarda deney yapacak olan bir grup öğrenci öncelikle deneyde kullanılacak olan cam mal- zemelerle deney düzeneğini oluşturmuş, sonrasında derişik HNO3 çözeltisinden bir miktar alarak üzerine yavaş yavaş saf su ilavesi ile seyreltik HNO çözeltisi hazırlamıştır. Bu öğrenciler daha sonra balon içerisine koydukları katı Pb parçalarının üzerine ayırma hunisinden damla damla HNO3 çözeltisi ilave ederek katı Pb parçaların- da değişiklik meydana gelip gelmediğini gözlemle- mişlerdir. Deney sonunda deney malzemelerini temizleyerek laboratuvardan ayrılmışlardır. Bu parçadaki bilgilere göre, laboratuvardaki öğrenci grubu aşağıdaki laboratuvar kurallarından hangisine aykırı davranışta bulunmuştur? A) Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanma B) Yanıcı maddeleri açık aleve uzak tutma C) Asit çözeltisini suya ilave etme D) Katı ve sıvı atıkları lavabolara dökme E) Kullanılan deney malzemelerini deney sonunda temiz bırakma
6.
Yukarıda verilen bileşiklerin hangilerinin sulu çözeltilerin-
de H+iyonu sayısı ON iyonu sayısından fazladır?
A) Yalnız I
HCOOHV
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve III
D) II ve III
E) I, III ve IV
Bazların sulu-çözeltileri ile ilgili,
1. Kırmızı turnusolt kağıdının rengini maviye çevirir.
HpH değerleri 7'den büyüktür.
III. H+ iyonu içermez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B)Ive
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya Soru Bankası
22
Kimya
Asitler ve Bazlar
6. Yukarıda verilen bileşiklerin hangilerinin sulu çözeltilerin- de H+iyonu sayısı ON iyonu sayısından fazladır? A) Yalnız I HCOOHV B) I ve III D) I, II ve III C) II ve III D) II ve III E) I, III ve IV Bazların sulu-çözeltileri ile ilgili, 1. Kırmızı turnusolt kağıdının rengini maviye çevirir. HpH değerleri 7'den büyüktür. III. H+ iyonu içermez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B)Ive C) I ve III E) I, II ve III Kimya Soru Bankası 22
7. X bileşiği ile ilgili,
G
Doğadaki kaynağı canlılardır.
Sulu çözeltisinin 25 °C deki pH değeri 7'den küçük-
tür.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X bileşiği aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A) HC
C) CH3COOH
E) NH3
B) CH3OH
D) H₂SO4
asir
YAYIN DENİZİ
Kimya
Asitler ve Bazlar
7. X bileşiği ile ilgili, G Doğadaki kaynağı canlılardır. Sulu çözeltisinin 25 °C deki pH değeri 7'den küçük- tür. bilgileri veriliyor. Buna göre X bileşiği aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) HC C) CH3COOH E) NH3 B) CH3OH D) H₂SO4 asir YAYIN DENİZİ
3.
7
pH
400
B) 2
X. 0₁41 = 2.0,02 0,1
X. 4/10-¹
1.18.30
4
X-2
Eklenen baz
hacmi (mL)
25 °C'de X M, 400 mL'lik HCI sulu çözeltisi
ile 0,02 M 100 mL Ca(OH)₂ sulu çözeltisinin
titrasyonuna ait grafik yukarıdaki gibidir.
Buna göre, kullanılan HCL çözeltisinin
başlangıçta pH değeri kaçtır? ×?
A) 1
C) 4 D) 6
E) 12
Kimya
Asitler ve Bazlar
3. 7 pH 400 B) 2 X. 0₁41 = 2.0,02 0,1 X. 4/10-¹ 1.18.30 4 X-2 Eklenen baz hacmi (mL) 25 °C'de X M, 400 mL'lik HCI sulu çözeltisi ile 0,02 M 100 mL Ca(OH)₂ sulu çözeltisinin titrasyonuna ait grafik yukarıdaki gibidir. Buna göre, kullanılan HCL çözeltisinin başlangıçta pH değeri kaçtır? ×? A) 1 C) 4 D) 6 E) 12
10.
13
7
1
PH
V₁ V₂
Eklenen baz
hacmi (mL)
25 °C'de 300 mL HCI sulu çözeltisinin 0,2 M
NaOH sulu çözeltisi ile titre edilmesine ait
grafik şekildeki gibidir.
Buna göre, V₂ kaç mL'dir?
2
A) 150 B) 300 C) 450 D) 600 E) 900
Kimya
Asitler ve Bazlar
10. 13 7 1 PH V₁ V₂ Eklenen baz hacmi (mL) 25 °C'de 300 mL HCI sulu çözeltisinin 0,2 M NaOH sulu çözeltisi ile titre edilmesine ait grafik şekildeki gibidir. Buna göre, V₂ kaç mL'dir? 2 A) 150 B) 300 C) 450 D) 600 E) 900
0₁2.4+1.X 20,02,
2. Oda koşullarındaki 0,2 molar 4 litre HNO, çözeltisi-
nin pH değerini 2 yapmak için kaç molarlık 1 L KOH
çözeltisi eklenmelidir?
.
A) 0,75
B) 0,5
4022
C
C) 1
mel
0,8
M
D) 1,5
*16
E) 2
Kimya
Asitler ve Bazlar
0₁2.4+1.X 20,02, 2. Oda koşullarındaki 0,2 molar 4 litre HNO, çözeltisi- nin pH değerini 2 yapmak için kaç molarlık 1 L KOH çözeltisi eklenmelidir? . A) 0,75 B) 0,5 4022 C C) 1 mel 0,8 M D) 1,5 *16 E) 2
ki pH değeri
E) 5
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-II
Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH-POH
4.
Kuvvetli bir baz olan X(OH)₂ nin 0,122 gramı ile 100 mL
çözelti hazırlanıyor.
25 °C'deki bu çözeltinin pH değeri 12 olduğuna göre
X'in atom kütlesi kaçtır?
(0:16, H: 1)
A) 100
B) 110
C) 122
D) 210
E) 244
7. 25 °C'de 100 mL
lendiğinde karışı
zeltisinin başlan
A) 10-4
B) 10
Kimya
Asitler ve Bazlar
ki pH değeri E) 5 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-II Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH-POH 4. Kuvvetli bir baz olan X(OH)₂ nin 0,122 gramı ile 100 mL çözelti hazırlanıyor. 25 °C'deki bu çözeltinin pH değeri 12 olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır? (0:16, H: 1) A) 100 B) 110 C) 122 D) 210 E) 244 7. 25 °C'de 100 mL lendiğinde karışı zeltisinin başlan A) 10-4 B) 10
(68
9.
9,2
100 mL 0,2 M CH₂COOH çözeltisine 100 mL 0,1 M KOH
çözeltisi ilave ediliyor.
Buna göre oda koşullarında oluşan yeni çözelti ile ilgili,
1. pH <7'dir.
II. Tampon çözeltidir.
III. Turnusol kağıdını maviye çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve ill
C) I ve III
yavaş 6.
titre edi
görebilr
bromtir
damlat
ortame
almak
Buna
aşağ
çöze
doğ
Kimya
Asitler ve Bazlar
(68 9. 9,2 100 mL 0,2 M CH₂COOH çözeltisine 100 mL 0,1 M KOH çözeltisi ilave ediliyor. Buna göre oda koşullarında oluşan yeni çözelti ile ilgili, 1. pH <7'dir. II. Tampon çözeltidir. III. Turnusol kağıdını maviye çevirir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve ill C) I ve III yavaş 6. titre edi görebilr bromtir damlat ortame almak Buna aşağ çöze doğ
me ve Titrasyon
syo-
T.
_lır.
500
neb
10.
nos abrigibiruins illasö
Prf Yayınları
foa
Aro.001
0,1 molar
500 mL H₂SO4
200 mL NaOH
çözeltisi
11.
A) 0,1
Yukarıdaki sistemde bürette 0,1 molar 500 mL H₂SO4 çözelti
si vardır. Erlenmayerde ise turnusol damlatılmış 200 mL NaOH
çözeltisi vardır. Büretin musluğu açılarak titrasyon gerçekleşti
rildiğinde büretteki çözelti hacmi 100 mL ye düştüğü anda tur
Buna göre, erlenmayerdeki NaOH çözeltisinin derişimi kaç
OH DIEDIE
nusolun rengi değişiyor.
molardır?
B) 0,2
Asit
Büret
ons by sbaiysilugod 860
To pax ağub Hq minilles
Erlenmayer
I. 0,1 molar 100 mL
anim hab
C) 0,4
D) 0,8
Suburbob helighed mebeli
Boz 10
Baz
12. Saf suda çözünmes
doygun çözeltisinin
Buna göre;
1. Doymamış bir
aprII. Çözünen tuz m
III. Çözünürlük ça
yargılarından ha
A) Yalnız II
0,2 molar 100 mL
NaOH cözeltisi
E) 1,2
13.
D)
Oda koşullar
grafikte veril
Buna göre,
1. Formülü
II. Molar C
III. Çözün
yargıların
A) Yalnız
Kimya
Asitler ve Bazlar
me ve Titrasyon syo- T. _lır. 500 neb 10. nos abrigibiruins illasö Prf Yayınları foa Aro.001 0,1 molar 500 mL H₂SO4 200 mL NaOH çözeltisi 11. A) 0,1 Yukarıdaki sistemde bürette 0,1 molar 500 mL H₂SO4 çözelti si vardır. Erlenmayerde ise turnusol damlatılmış 200 mL NaOH çözeltisi vardır. Büretin musluğu açılarak titrasyon gerçekleşti rildiğinde büretteki çözelti hacmi 100 mL ye düştüğü anda tur Buna göre, erlenmayerdeki NaOH çözeltisinin derişimi kaç OH DIEDIE nusolun rengi değişiyor. molardır? B) 0,2 Asit Büret ons by sbaiysilugod 860 To pax ağub Hq minilles Erlenmayer I. 0,1 molar 100 mL anim hab C) 0,4 D) 0,8 Suburbob helighed mebeli Boz 10 Baz 12. Saf suda çözünmes doygun çözeltisinin Buna göre; 1. Doymamış bir aprII. Çözünen tuz m III. Çözünürlük ça yargılarından ha A) Yalnız II 0,2 molar 100 mL NaOH cözeltisi E) 1,2 13. D) Oda koşullar grafikte veril Buna göre, 1. Formülü II. Molar C III. Çözün yargıların A) Yalnız
B) Bürette NaOH çozeltl
C) Erlendeki çözeltinin H+ iyonları derişimi zamanla azalır.
D) Eşdeğerlik noktasında [H+] = [OH-] şeklindedir.
E) Eşdeğerlik noktasında çözeltinin pH değeri 7 dir.
Ph=1
HNO3-J.H." + NO3
0.2 Vmol
Q12Vmal
0104
6. FASİKÜL
13
City €0, AM"
NaOH-Nat+DH
pH
PH=13
[4*]=1013
A) 200
200
V
D) 1000
447
ordumal
NaOH çözeltisinin 400 mL sinin HNO3 çözeltisi ile titrasyonu-
na ait pH değişimi - eklenen asit çözeltisinin hacmi grafiği yu-
karıda verilmiştir.
POH = 1
[04]=011 M
→
migheb
0,1 M
NaOH Na+H
0tMTE
MAVA HA= MB.VB B 11.
MA 200, 1
0,1.900.1
->0,2M
İlave edilen
HNO3 çözeltisi (mL)
Buna göre, grafikteki V değeri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
(0₁2.V-0104) Mol
1
B) 400
ne
Prf Yayınları
OUE) 1200
C) 800
32
Yul
si w
çöz
rild
nus
Bu
mo
A) C
lilsinley
1.
II. C
H
III. C
H
jeb Yuka
ri ka
A) Ya
Kimya
Asitler ve Bazlar
B) Bürette NaOH çozeltl C) Erlendeki çözeltinin H+ iyonları derişimi zamanla azalır. D) Eşdeğerlik noktasında [H+] = [OH-] şeklindedir. E) Eşdeğerlik noktasında çözeltinin pH değeri 7 dir. Ph=1 HNO3-J.H." + NO3 0.2 Vmol Q12Vmal 0104 6. FASİKÜL 13 City €0, AM" NaOH-Nat+DH pH PH=13 [4*]=1013 A) 200 200 V D) 1000 447 ordumal NaOH çözeltisinin 400 mL sinin HNO3 çözeltisi ile titrasyonu- na ait pH değişimi - eklenen asit çözeltisinin hacmi grafiği yu- karıda verilmiştir. POH = 1 [04]=011 M → migheb 0,1 M NaOH Na+H 0tMTE MAVA HA= MB.VB B 11. MA 200, 1 0,1.900.1 ->0,2M İlave edilen HNO3 çözeltisi (mL) Buna göre, grafikteki V değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (0₁2.V-0104) Mol 1 B) 400 ne Prf Yayınları OUE) 1200 C) 800 32 Yul si w çöz rild nus Bu mo A) C lilsinley 1. II. C H III. C H jeb Yuka ri ka A) Ya
12. X, Y ve Z metalleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
.
X, HCI çözeltisi ile tepkime verirken NaOH çözeltisi ile tep-
kime vermiyor.
Y, NaOH ve HCI çözeltileri ile tepkime verebiliyor.
Z metali, HCI çözeltisi ile tepkime veremezken H₂SO4 ço-
zeltisi ile SO₂ gazı oluşturacak şekilde etkileşime giriyor.
Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili,
1. metali amfoter özellik gösterir.
TI.X metali, Z metalinden daha aktiftir.
III. Z metali, yarı soy metal olarak sınıflandırılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Asitler ve Bazlar
12. X, Y ve Z metalleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. . X, HCI çözeltisi ile tepkime verirken NaOH çözeltisi ile tep- kime vermiyor. Y, NaOH ve HCI çözeltileri ile tepkime verebiliyor. Z metali, HCI çözeltisi ile tepkime veremezken H₂SO4 ço- zeltisi ile SO₂ gazı oluşturacak şekilde etkileşime giriyor. Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili, 1. metali amfoter özellik gösterir. TI.X metali, Z metalinden daha aktiftir. III. Z metali, yarı soy metal olarak sınıflandırılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
Nötrleşme ve Titrasyon
mL 0,4 molar
NO, çözeltisi
karıştırıldığında son
4.
KİMYA
Oda koşullarında 0,12 M 100 mL NaOH sulu çözeltisi ile 0,01
mol HCI içeren 100 mL sulu çözelti karıştırılırsa son çözelti-
nin pH değeri kaç olur?
A) 1
B) 5
12
C) 7
0.12.100 0,01.100
1011
D) 9
est Hotel p
200
E) 12
NO3 çözülerek 2 lit-
Kimya
Asitler ve Bazlar
Nötrleşme ve Titrasyon mL 0,4 molar NO, çözeltisi karıştırıldığında son 4. KİMYA Oda koşullarında 0,12 M 100 mL NaOH sulu çözeltisi ile 0,01 mol HCI içeren 100 mL sulu çözelti karıştırılırsa son çözelti- nin pH değeri kaç olur? A) 1 B) 5 12 C) 7 0.12.100 0,01.100 1011 D) 9 est Hotel p 200 E) 12 NO3 çözülerek 2 lit-
CAP
str = 12
ÖRNEK - 6
Oda sıcaklığında 200 m 0,1 molar HCI
sulu çözeltisi hazırlanmıştır.
Buna göre bu kaba aynı sıcaklıkta
0102 = x
100 mL 0,2 molar HCI sulu
çözeltisi,
Saf su,
>H2
L. Mg aktif metali
A) Yalnız I
D) II ve III
0102
617
maddelerinin aynı aynı eklenmesi sonucunda hangilerinde
çözeltinin pH değeri artar?
B) Yalnız II
200 mL
0,1 molar
HCl(suda)
PHET
0104
013
E) I, II ve III
C) Yalnız III
0102
012
zucito
30
A) Y
tep
B
le
A
72
C
Kimya
Asitler ve Bazlar
CAP str = 12 ÖRNEK - 6 Oda sıcaklığında 200 m 0,1 molar HCI sulu çözeltisi hazırlanmıştır. Buna göre bu kaba aynı sıcaklıkta 0102 = x 100 mL 0,2 molar HCI sulu çözeltisi, Saf su, >H2 L. Mg aktif metali A) Yalnız I D) II ve III 0102 617 maddelerinin aynı aynı eklenmesi sonucunda hangilerinde çözeltinin pH değeri artar? B) Yalnız II 200 mL 0,1 molar HCl(suda) PHET 0104 013 E) I, II ve III C) Yalnız III 0102 012 zucito 30 A) Y tep B le A 72 C
e
SI
0,2 mol
H₂SO4(suda)
1. kap
A)
B)
C)
D)
E)
Şekildeki kaplara 0,1'er mol Ca(OH)2 sulu çö-
zeltisi ayrı ayrı ilave ediliyor.
1. kap
11. Ürite / ASİTLER
Buna göre, birinci ve ikinci kaplarda tur-
nusolun vereceği renkler aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
2. kap
Kırmızı
Kirmizi
Renksiz
0,1 mol
HCl(suda)
Mavi
Mavi
2. kap
Mavi
Renksiz
Kırmızı
Kırmızı
Renksiz
(A
Kimya
Asitler ve Bazlar
e SI 0,2 mol H₂SO4(suda) 1. kap A) B) C) D) E) Şekildeki kaplara 0,1'er mol Ca(OH)2 sulu çö- zeltisi ayrı ayrı ilave ediliyor. 1. kap 11. Ürite / ASİTLER Buna göre, birinci ve ikinci kaplarda tur- nusolun vereceği renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2. kap Kırmızı Kirmizi Renksiz 0,1 mol HCl(suda) Mavi Mavi 2. kap Mavi Renksiz Kırmızı Kırmızı Renksiz (A
2. 25 °C'de suyun otoiyonizasyonu,
+ ISI=Ht + OH (suda)
(suda)
H₂O(s) + ISI
şeklindedir.
Buna göre,
. 40 °C'de saf suda [H*]> [OH-]'tır.
II. 30 °C'de pH + pOH < 14'tür. LHJ. [
V
I. 20 °C'de K< 10-14'tür.
yargılarından hangiler vanlıstır 2
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) Yalnız IIE
E) II ve III
Kimya
Asitler ve Bazlar
2. 25 °C'de suyun otoiyonizasyonu, + ISI=Ht + OH (suda) (suda) H₂O(s) + ISI şeklindedir. Buna göre, . 40 °C'de saf suda [H*]> [OH-]'tır. II. 30 °C'de pH + pOH < 14'tür. LHJ. [ V I. 20 °C'de K< 10-14'tür. yargılarından hangiler vanlıstır 2 A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) Yalnız IIE E) II ve III
2. 25 C°'de HX zayıf asitinin sulu çözeltisi ha-
zırlanıyor.
HX zayıf asitinin iyonlaşma yüzdesini
artırmak için;
Sabit sıcaklıkta saf su eklemek
II. Bir miktar HX asiti çözmek
III. NaOH(k) eklemek
işlemlerinden hangileri tek başına yapı-
labilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Yalnız
C) I ve II
E) I ve III
Kimya
Asitler ve Bazlar
2. 25 C°'de HX zayıf asitinin sulu çözeltisi ha- zırlanıyor. HX zayıf asitinin iyonlaşma yüzdesini artırmak için; Sabit sıcaklıkta saf su eklemek II. Bir miktar HX asiti çözmek III. NaOH(k) eklemek işlemlerinden hangileri tek başına yapı- labilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Yalnız C) I ve II E) I ve III