Sulu Çözelti Dengeleri Soruları

4. Zayıf bir asit çözeltisine aynı sıcakta saf su ekle-
nirse;
✓
I. pH değeri
II. K (asitlik sabiti) değeri
III. Çözeltideki OH- iyonlarının mol sayısı
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız IIC) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
4. Zayıf bir asit çözeltisine aynı sıcakta saf su ekle- nirse; ✓ I. pH değeri II. K (asitlik sabiti) değeri III. Çözeltideki OH- iyonlarının mol sayısı niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız IIC) I ve II E) I, II ve III
22. Kuvvetli binasit olan HCI'nin 0,2 M 100 mL'lik sulu çözeltisi
ile zayıf bir baz olan NHún 0,1 M 200 mL'lik sulu çözeltisi
aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Bu çözeltiler arasında,
3(suda)
NH.
+ HCI,
tepkimesi gerçekleşiyor.
Buna göre,
(suda)
NH4Cl (suda)
NHẠC
I. Tam nötralleşme gerçekleşmiştir.
II. NH Cl tuzundaki NH iyonu hidrolize uğrar.
4
III. Son durumdaki çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) Lve tit
E) I, ILvettt
Co
Advid &
$
S
E
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
22. Kuvvetli binasit olan HCI'nin 0,2 M 100 mL'lik sulu çözeltisi ile zayıf bir baz olan NHún 0,1 M 200 mL'lik sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Bu çözeltiler arasında, 3(suda) NH. + HCI, tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre, (suda) NH4Cl (suda) NHẠC I. Tam nötralleşme gerçekleşmiştir. II. NH Cl tuzundaki NH iyonu hidrolize uğrar. 4 III. Son durumdaki çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) Lve tit E) I, ILvettt Co Advid & $ S E
4.
801
Sabit hacimli kapalı bir kapta 0,5 mol SO2, 1 mol O₂
ve 2 mol SO, gazları,
2SO₂(g) + O₂(g) =2SO3(g)
denklemine göre dengededir.
Kaptaki toplam basınç 7 atm olduğuna göre, tepki-
menin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (K₂)
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
A) 4
D) 32
B) 8
315-x
E) 64
C) 16
1
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
4. 801 Sabit hacimli kapalı bir kapta 0,5 mol SO2, 1 mol O₂ ve 2 mol SO, gazları, 2SO₂(g) + O₂(g) =2SO3(g) denklemine göre dengededir. Kaptaki toplam basınç 7 atm olduğuna göre, tepki- menin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (K₂) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? A) 4 D) 32 B) 8 315-x E) 64 C) 16 1
hol
bl
re,
r?
ey
5.
1. H₂(g) + Q₁ → 2H(g)
II. H(g) + Q₂ → H+(g) + e¯
III. H₂O(s) + Q3 → H₂(g) + 1/2O₂(g)
Verilen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Q₂, H atomunun 1. iyonlaşma enerjisine eşittir.
B) Q3, H₂O(s) nun molar oluşum ısısına eşittir.
C) Her üç olay da endotermiktir
D) I. olayda bağ kırılmıştır.
E) Her üç olayda da kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
hol bl re, r? ey 5. 1. H₂(g) + Q₁ → 2H(g) II. H(g) + Q₂ → H+(g) + e¯ III. H₂O(s) + Q3 → H₂(g) + 1/2O₂(g) Verilen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Q₂, H atomunun 1. iyonlaşma enerjisine eşittir. B) Q3, H₂O(s) nun molar oluşum ısısına eşittir. C) Her üç olay da endotermiktir D) I. olayda bağ kırılmıştır. E) Her üç olayda da kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
4.
t°C sıcaklıkta 5L saf suya bir miktar ZnCl₂ katısı ilave ediliyor.
ZnCl, katısı (mol)
1,5.107
5.104
Olayda ZnCl, katısının mol sayısındaki değişim grafikteki gibidir.
Buna göre,
A) Yalnız I
I. Doygun çözelti oluşmuştur.
II. t°C ta ZnCl₂ nin sudaki çözünürlüğü 1.10* molardır.
III. t°C ta ZnCl₂ nin K değeri 3,2.10-11 dir.
Zaman
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Çözünme esnasında çözelti hacmi değişmediği kabul edilecektir.)
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
4. t°C sıcaklıkta 5L saf suya bir miktar ZnCl₂ katısı ilave ediliyor. ZnCl, katısı (mol) 1,5.107 5.104 Olayda ZnCl, katısının mol sayısındaki değişim grafikteki gibidir. Buna göre, A) Yalnız I I. Doygun çözelti oluşmuştur. II. t°C ta ZnCl₂ nin sudaki çözünürlüğü 1.10* molardır. III. t°C ta ZnCl₂ nin K değeri 3,2.10-11 dir. Zaman ifadelerinden hangileri doğrudur? (Çözünme esnasında çözelti hacmi değişmediği kabul edilecektir.) D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
30°C sıcaklıkta 4 L 2.10 molar XY, sulu çözeltisinde en fazla
4.105 mol daha XY, çözünebilmektedir.
Buna göre 30°C ta XY, tuzunun sudaki çözünürlük çarpımı
değeri (Kçç) kaçtır? (Çözünme esnasında çözeltide hacim
değişimi olmadığı kabul edilecektir.)
A) 1,08.10-13
B) 1,2.10-13
D) 2,7.10-15
C) 1,08.10-15
E) 5,4.10-19
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
30°C sıcaklıkta 4 L 2.10 molar XY, sulu çözeltisinde en fazla 4.105 mol daha XY, çözünebilmektedir. Buna göre 30°C ta XY, tuzunun sudaki çözünürlük çarpımı değeri (Kçç) kaçtır? (Çözünme esnasında çözeltide hacim değişimi olmadığı kabul edilecektir.) A) 1,08.10-13 B) 1,2.10-13 D) 2,7.10-15 C) 1,08.10-15 E) 5,4.10-19
-ğeri
nde
4.
M
2+
Sudaki Ca²+ derişimi arttıkça suyun sertliği artar. 1 L suda
10 mg CaCO, çözündüğünde suyun sertlik derecesi 1 dir.
Buna göre, t°C ta doygun CaCO, sulu çözeltinin sertlik de-
recesi kaçtır?
(t°C de CaCO₂ için K = 9.108, CaCO3 = 100 g/mol)
A) 3
B) 4
C) 6
D) 9
E) 18
25°C
Oda
si il
Sa
nu
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
-ğeri nde 4. M 2+ Sudaki Ca²+ derişimi arttıkça suyun sertliği artar. 1 L suda 10 mg CaCO, çözündüğünde suyun sertlik derecesi 1 dir. Buna göre, t°C ta doygun CaCO, sulu çözeltinin sertlik de- recesi kaçtır? (t°C de CaCO₂ için K = 9.108, CaCO3 = 100 g/mol) A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 18 25°C Oda si il Sa nu
6.
4x $10
25°C sıcaklıkta,
XY₂ için K = 4.10-12
XY, için K = 2,7.10-15
değerleri verilmektedir.
Buna göre, 25°C ta XY, ve XY, doygun sulu çözeltileri
2
ilgili,
1. Katyon derişimleri eşittir.
II. Anyon derişimleri eşittir.
III. XY, ve XY, tuzlarının molar çözünürlük değerleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(3x1²x=3
29 * =
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
şe
C
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
6. 4x $10 25°C sıcaklıkta, XY₂ için K = 4.10-12 XY, için K = 2,7.10-15 değerleri verilmektedir. Buna göre, 25°C ta XY, ve XY, doygun sulu çözeltileri 2 ilgili, 1. Katyon derişimleri eşittir. II. Anyon derişimleri eşittir. III. XY, ve XY, tuzlarının molar çözünürlük değerleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I (3x1²x=3 29 * = D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III şe C
1.
t°C ta PbBr₂ katısının Kçç değeri 3,2.10-13 tür.
Aynı sıcaklıkta PbBr₂ tuzunun 0,4 M NaBr sulu çözeltisin-
deki çözünürlüğü kaç molardır?
A) 2.10-12
D) 4.10-10
B) 8.10-12
C) 2.10-10
E) 1,6.10-8
4.
ro
B
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
1. t°C ta PbBr₂ katısının Kçç değeri 3,2.10-13 tür. Aynı sıcaklıkta PbBr₂ tuzunun 0,4 M NaBr sulu çözeltisin- deki çözünürlüğü kaç molardır? A) 2.10-12 D) 4.10-10 B) 8.10-12 C) 2.10-10 E) 1,6.10-8 4. ro B
1.
t°C sıcaklıkta 2 L doygun XY, çözeltisinde 6.10³ mol Yiyonu
bulunmaktadır.
Buna göre,
1. t°C ta XY, ün çözünürlüğü 3.103 molardır.
II. t°C ta XY, ün K değeri 2.7.10-¹1 dir.
III. Çözeltideki çözünmüş XY, miktarı 2.10³ moldür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
1. t°C sıcaklıkta 2 L doygun XY, çözeltisinde 6.10³ mol Yiyonu bulunmaktadır. Buna göre, 1. t°C ta XY, ün çözünürlüğü 3.103 molardır. II. t°C ta XY, ün K değeri 2.7.10-¹1 dir. III. Çözeltideki çözünmüş XY, miktarı 2.10³ moldür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
OLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
Agt o
18. AglO3 tuzu 25 °C deki 0,3 M 2L NalO3 çözeltisin-
de en fazla kaç mol çözülebilir?
(25 °C de Aglo için K = 3.108 dir.)
-8
A) 10-7
B) 5-10-8
3.15
No 0₂
193
159
D) 10-8
ülu
C) 2-10-7
E) 5-10-7
2
13
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
OLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ Agt o 18. AglO3 tuzu 25 °C deki 0,3 M 2L NalO3 çözeltisin- de en fazla kaç mol çözülebilir? (25 °C de Aglo için K = 3.108 dir.) -8 A) 10-7 B) 5-10-8 3.15 No 0₂ 193 159 D) 10-8 ülu C) 2-10-7 E) 5-10-7 2 13
HAMLE-3
PH
13
7
0
50
Muội Noo
Eklenen H₂SO
hacmi (mL)
0
10-12
140-13
2.
25°C ta V mL NaOH sulu çözeltisinin 0,8M H₂SO, sulu çözel-
tisi ile titrasyonuna ait pH değişimi grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin hac-
mi (V) kaç mL dir?
✓₁10¹2018 2.10
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
HAMLE-3 PH 13 7 0 50 Muội Noo Eklenen H₂SO hacmi (mL) 0 10-12 140-13 2. 25°C ta V mL NaOH sulu çözeltisinin 0,8M H₂SO, sulu çözel- tisi ile titrasyonuna ait pH değişimi grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin hac- mi (V) kaç mL dir? ✓₁10¹2018 2.10
3.
0,4 M, 300 mL sulu HCL çözeltisine kaç mL saf su eklenirse
çözeltinin 25 °C deki pH değeri 1 olur?
M=
6
A) 400
ON QUM
D) 1500
HCl -> H+ + C1=
CI-
-X62-1
01437
OJ
B) 900
a6 c4
+X
+x
(x614)
X
0132 0114
✓-
17 =
124
JAIK)
E) 1800
1-D
C) 1200
M=4
0,42
2-A
n
011
0₁12=1
3-B
·1020
420
7524:12
4-
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
3. 0,4 M, 300 mL sulu HCL çözeltisine kaç mL saf su eklenirse çözeltinin 25 °C deki pH değeri 1 olur? M= 6 A) 400 ON QUM D) 1500 HCl -> H+ + C1= CI- -X62-1 01437 OJ B) 900 a6 c4 +X +x (x614) X 0132 0114 ✓- 17 = 124 JAIK) E) 1800 1-D C) 1200 M=4 0,42 2-A n 011 0₁12=1 3-B ·1020 420 7524:12 4-
miktarı artar. Derişimi sa-
mez.
miktarı ve derişimi yeni
ulana kadar azalır. Ye-
inda, CO₂ miktarı baş-
denge durumuna gö-
6.
7.
C(k) + O2(g)
2(g)
tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengededir. Kaba
aynı sıcaklıkta bir miktar O2(g) ekleniyor.
Buna göre,
DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
X2(g) + 2Y 2(k)= X₂
tepkimesi 2 litrelik kapt
ve 2 mol X₂ gazları bulu
Kaptan 1 mol X₂Y4 çek
gede kapta kaç mol X
A) 0,4 B) 0,8
CO₂
1. C(k) derişimi azalır.
II. K değeri artar.
H. C(k) mol sayısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
Ill av the
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
CaCO3(k) CaO (k) + CO2(g)
=
tepkimesi dengedeyken aynı sıcaklıkta bir miktar
9.
10.
X(k)+Y(g) = Z
tepkimesi sabit hacim
ni sıcaklıkta kaba bin
Buna göre,
I İleri ve geri yönc
re artar.
II. X katısının deri
toplan
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
miktarı artar. Derişimi sa- mez. miktarı ve derişimi yeni ulana kadar azalır. Ye- inda, CO₂ miktarı baş- denge durumuna gö- 6. 7. C(k) + O2(g) 2(g) tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengededir. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar O2(g) ekleniyor. Buna göre, DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER X2(g) + 2Y 2(k)= X₂ tepkimesi 2 litrelik kapt ve 2 mol X₂ gazları bulu Kaptan 1 mol X₂Y4 çek gede kapta kaç mol X A) 0,4 B) 0,8 CO₂ 1. C(k) derişimi azalır. II. K değeri artar. H. C(k) mol sayısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II Ill av the B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III CaCO3(k) CaO (k) + CO2(g) = tepkimesi dengedeyken aynı sıcaklıkta bir miktar 9. 10. X(k)+Y(g) = Z tepkimesi sabit hacim ni sıcaklıkta kaba bin Buna göre, I İleri ve geri yönc re artar. II. X katısının deri toplan
2.
Proton
çekirdek yükü
Mağaralarda oluşan sarkıtlar
çözünme çökelme tepkimele-
rine örnek olarak verilebilir.
A) Yalnız III
D) II ve III
Mermer heykeller asit yağ-
murları ile aşınırlar. Bu bir
asit-baz tepkimesidir.
Yanan bir kibrit O₂ gazı bulu-
nan bir deney tüpüne sokuldu-
ğunda alev güçlenirken CO₂
gazı bulunan bir deney tüpü-
ne sokulduğunda alev söner.
Buna göre;
1. Yer altı suları birbiri ile karıştığında suda bulunan
bazı iyonlar etkileşerek suda az çözünen tuzlar
oluşabilir.
II. Mermer bazik yapılı bir maddedir.
III. CO, gazı yangın söndürücü olarak kullanılabilir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
C) I ve II
B) Yalnız 1
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
2. Proton çekirdek yükü Mağaralarda oluşan sarkıtlar çözünme çökelme tepkimele- rine örnek olarak verilebilir. A) Yalnız III D) II ve III Mermer heykeller asit yağ- murları ile aşınırlar. Bu bir asit-baz tepkimesidir. Yanan bir kibrit O₂ gazı bulu- nan bir deney tüpüne sokuldu- ğunda alev güçlenirken CO₂ gazı bulunan bir deney tüpü- ne sokulduğunda alev söner. Buna göre; 1. Yer altı suları birbiri ile karıştığında suda bulunan bazı iyonlar etkileşerek suda az çözünen tuzlar oluşabilir. II. Mermer bazik yapılı bir maddedir. III. CO, gazı yangın söndürücü olarak kullanılabilir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? C) I ve II B) Yalnız 1 E) I, II ve III
21. .
ens
BaSO4 tuzunun 25 °C'de Kç değeri 1.10-1⁰ dur.
Yaklaşık 50 °C'de ise K değeri 9.10-10 olarak he-
saplanmıştır.
●
FEN BİLİMLE
1 molar Ba²+ iyonu içeren 25 °C'deki sulu çözeltide
BaSO4 tuzunun çözünürlüğü 1.10-10 mol/L'dir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?
A) BaSO4 suda az çözünen bir tuzdur.
B) BaSO4 tuzunun suda çözünmesi endotermiktir.
C) Ortak iyon varlığı BaSO4 tuzunun çözünürlüğünü
azaltır.
D) BaSO tuzunun aynı sıcaklıktaki saf suda ve 1 molar
Ba²+ iyonu içeren çözeltideki çözünürlükleri eşittir.
E) Kçç ve çözünürlük değerleri sıcaklığa bağlı olarak
değişir.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
21. . ens BaSO4 tuzunun 25 °C'de Kç değeri 1.10-1⁰ dur. Yaklaşık 50 °C'de ise K değeri 9.10-10 olarak he- saplanmıştır. ● FEN BİLİMLE 1 molar Ba²+ iyonu içeren 25 °C'deki sulu çözeltide BaSO4 tuzunun çözünürlüğü 1.10-10 mol/L'dir. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılamaz? A) BaSO4 suda az çözünen bir tuzdur. B) BaSO4 tuzunun suda çözünmesi endotermiktir. C) Ortak iyon varlığı BaSO4 tuzunun çözünürlüğünü azaltır. D) BaSO tuzunun aynı sıcaklıktaki saf suda ve 1 molar Ba²+ iyonu içeren çözeltideki çözünürlükleri eşittir. E) Kçç ve çözünürlük değerleri sıcaklığa bağlı olarak değişir.