Sulu Çözelti Dengeleri Soruları

26. Şekil-l deki düzenekte erlenmayerde bulunan bir X sulu çözel-
tisi, büretteki Y sulu çözeltisiyle titre ediliyor. 25 °C de yapılan
bu deneyde elde edilen titrasyon eğrisi Şekil-ll de verilmiştir.
pH
→Büret
A)
B)
C)
D)
E)
Y çözeltisi
→ Erlenmayer
X çözeltisi
1
X çözeltisi
100 mL HF
100 ml NaCl
50 mL HCI
100 mL HCIO4
20 mL H₂SO4
100
Şekil-Il
Şekil-l
Buna göre, X ve Y çözeltileri aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
İlave
Y hacmi (mL)
Y çözeltisi
0,1 M KOH
0,1 M KOH
0,5 M NaOH
0,1 M NaOH
0,4 M KOH
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
26. Şekil-l deki düzenekte erlenmayerde bulunan bir X sulu çözel- tisi, büretteki Y sulu çözeltisiyle titre ediliyor. 25 °C de yapılan bu deneyde elde edilen titrasyon eğrisi Şekil-ll de verilmiştir. pH →Büret A) B) C) D) E) Y çözeltisi → Erlenmayer X çözeltisi 1 X çözeltisi 100 mL HF 100 ml NaCl 50 mL HCI 100 mL HCIO4 20 mL H₂SO4 100 Şekil-Il Şekil-l Buna göre, X ve Y çözeltileri aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? İlave Y hacmi (mL) Y çözeltisi 0,1 M KOH 0,1 M KOH 0,5 M NaOH 0,1 M NaOH 0,4 M KOH
5. HF zayıf asidinin sudaki iyonlaşma denklemi, 2.
HF (aq) + H₂0 (s) = H₂0 (aq)
(aq) To
Sy leigh
şeklinde olduğuna göre,
+ F(aq)
AH> 0
B [₂0] [F]
-
HF ve F birbirinin konjuge (eşlenik) asit – baz çiftidir.
einlog
L. HF nin derişimi azaldıkça iyonlaşma yüzdesi artar.
III. Sıcaklık arttıkça asitlik sabiti K₂ nin değeri büyür.
a lainy's
MO) SING
162 ISDIN
0
yargılarından hangileri doğrudur?s llevianstog
vienstog liq senülürlüyüd insis very nutobiele vo (G
A) Yalnız I
B) Yalnız II
16h16 C) I ve II
negep unoD) I ve III sinovns E), II ve III SUT (
i
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
5. HF zayıf asidinin sudaki iyonlaşma denklemi, 2. HF (aq) + H₂0 (s) = H₂0 (aq) (aq) To Sy leigh şeklinde olduğuna göre, + F(aq) AH> 0 B [₂0] [F] - HF ve F birbirinin konjuge (eşlenik) asit – baz çiftidir. einlog L. HF nin derişimi azaldıkça iyonlaşma yüzdesi artar. III. Sıcaklık arttıkça asitlik sabiti K₂ nin değeri büyür. a lainy's MO) SING 162 ISDIN 0 yargılarından hangileri doğrudur?s llevianstog vienstog liq senülürlüyüd insis very nutobiele vo (G A) Yalnız I B) Yalnız II 16h16 C) I ve II negep unoD) I ve III sinovns E), II ve III SUT ( i
Srbital Yayınları
4.
Çözünürlüğe Ortak Iyon Etkisi
Ca²+ F
CaF₂(k)
Yukarıdaki kapta bulunan çözeltiye sabit sıcaklıkta bir mik-
tar NaF tuzu ekleniyor.
${101) ²
X
**
Buna göre CaF2 tuzu için,
1. Çözünürlüğü azalır.
II. Çözünürlük çarpımı değişmez.+
III. Ca²+ iyonlarının derişimi azalır.
D) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
(NaF suda iyi çözünen bir tuzdur)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
Srbital Yayınları 4. Çözünürlüğe Ortak Iyon Etkisi Ca²+ F CaF₂(k) Yukarıdaki kapta bulunan çözeltiye sabit sıcaklıkta bir mik- tar NaF tuzu ekleniyor. ${101) ² X ** Buna göre CaF2 tuzu için, 1. Çözünürlüğü azalır. II. Çözünürlük çarpımı değişmez.+ III. Ca²+ iyonlarının derişimi azalır. D) I ve III yargılarından hangileri doğrudur? (NaF suda iyi çözünen bir tuzdur) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
AYT/Fen Bilimleri
19 Suda,
CH3COOH (suda) + H₂O₁s = CH3COO(suda) + H₂O*(suda)
şeklinde çok düşük yüzde ile iyonlaşarak çözünen
CH3COOH'nin 25 °C'deki denge kurulu çözeltisi ile ilgili,
[CH₂COO-]-[H3O+]'dir.
SAL
1.
II. Aynı sıcaklıkta CH3COOK katısı eklenip çözülürse bir
tampon çözelti elde edilir.
kok
III. Aynı sıcaklıkta bir miktar H₂O(s) eklenirse aşitin iyon-
laşma yüzdesi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C)tve III
22.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
AYT/Fen Bilimleri 19 Suda, CH3COOH (suda) + H₂O₁s = CH3COO(suda) + H₂O*(suda) şeklinde çok düşük yüzde ile iyonlaşarak çözünen CH3COOH'nin 25 °C'deki denge kurulu çözeltisi ile ilgili, [CH₂COO-]-[H3O+]'dir. SAL 1. II. Aynı sıcaklıkta CH3COOK katısı eklenip çözülürse bir tampon çözelti elde edilir. kok III. Aynı sıcaklıkta bir miktar H₂O(s) eklenirse aşitin iyon- laşma yüzdesi artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C)tve III 22.
23. BaSO, tuzunun çözünürlük dengesi,
BaSO₂(k) + 26 kJ
15 %
Ba2+(suda) + SO (suda) dir.
Buna göre bu tuzun,
1. 25 °C de an suda,
II. 25 °C de 1 M Ba(NO3)2 çözeltisinde,
III. 40 °C de ani suda
sıvılarının hangilerinde molar çözünürlüğü 1x10-5 M den
daha küçüktür?
(25 °C de BaSO4 için K=1x10-10 dur.)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I've Il
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
23. BaSO, tuzunun çözünürlük dengesi, BaSO₂(k) + 26 kJ 15 % Ba2+(suda) + SO (suda) dir. Buna göre bu tuzun, 1. 25 °C de an suda, II. 25 °C de 1 M Ba(NO3)2 çözeltisinde, III. 40 °C de ani suda sıvılarının hangilerinde molar çözünürlüğü 1x10-5 M den daha küçüktür? (25 °C de BaSO4 için K=1x10-10 dur.) A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I've Il
RASYONEL YAYIN
23. Aşağıdaki sistemde yer alan HF asidinin oda koşulların-
da K₂ değeri 10- dır.
0,01 M
HF
çözeltisi
Buna göre,
1. Çözeltinin pH değeri 4'tür.
II. HF asidinin iyonlaşma yüzdesi %1'dir.
III. Çözeltide OH iyon derişimi 10-8 M'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
RASYONEL YAYIN 23. Aşağıdaki sistemde yer alan HF asidinin oda koşulların- da K₂ değeri 10- dır. 0,01 M HF çözeltisi Buna göre, 1. Çözeltinin pH değeri 4'tür. II. HF asidinin iyonlaşma yüzdesi %1'dir. III. Çözeltide OH iyon derişimi 10-8 M'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
1.
BaSO4 tuzunun saf suda çözünmesi ile hazırlanmış 10 litre doy:
gun çözelti 23,3 mg çözünmüş BaSO4 içermektedir.
0,40
Buna göre, bu tuzun t °C sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı
(Kçç) kaçtır?
9,49,014
(BaSO4=233 g/mol)
A) 1x10-5
D) 4x10-10
Be+ Soy
B) 4x10-5
15
E) 1x10-12
C) 1x10-10
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
1. BaSO4 tuzunun saf suda çözünmesi ile hazırlanmış 10 litre doy: gun çözelti 23,3 mg çözünmüş BaSO4 içermektedir. 0,40 Buna göre, bu tuzun t °C sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? 9,49,014 (BaSO4=233 g/mol) A) 1x10-5 D) 4x10-10 Be+ Soy B) 4x10-5 15 E) 1x10-12 C) 1x10-10
& t'C'deki doygun CaSO, çözeltisinin sertlik derecesi 2'dir.
Buna göre, 100 mililitrelik çözeltide 1,36.10-2 gram
CaSO, çözünmesi ile oluşan çözeltinin sertlik derecesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (O: 16, S:
32. Ca: 40, t °C'deki CaSO, için K = 4.10-6 'dir.)
A) 0,1
B) 1
C) 2
D) 10 E) 20
40+32
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
& t'C'deki doygun CaSO, çözeltisinin sertlik derecesi 2'dir. Buna göre, 100 mililitrelik çözeltide 1,36.10-2 gram CaSO, çözünmesi ile oluşan çözeltinin sertlik derecesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (O: 16, S: 32. Ca: 40, t °C'deki CaSO, için K = 4.10-6 'dir.) A) 0,1 B) 1 C) 2 D) 10 E) 20 40+32
6.
MgCO, tuzundan hazırlanan bir sulu çözeltinin t °C deki çö-
zünürlük çarpımı 2,5-10-10 'dur.6. 42.
Buna göre, MgCO,'in 0,2 molar Na,CO, çözeltisindeki
çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
(tir?
A) 2,5-10-9
D) 5-10-10
My co
B) 1,25-10-10
C) 5.10-9
E) 1,25-10-9
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
6. MgCO, tuzundan hazırlanan bir sulu çözeltinin t °C deki çö- zünürlük çarpımı 2,5-10-10 'dur.6. 42. Buna göre, MgCO,'in 0,2 molar Na,CO, çözeltisindeki çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş- (tir? A) 2,5-10-9 D) 5-10-10 My co B) 1,25-10-10 C) 5.10-9 E) 1,25-10-9
3. Oda sıcaklığında pH değeri 11 olan LiOH çözeltisi hazırla-
niyor.
Buna göre, aynı sıcaklıkta Mg(OH), çözeltisinin LiOH
çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? (Oda sıcaklı-
ğındaki Mg(OH)₂ 'in çözünürlük çarpımı (K) değeri 1,2.10-11
'dir.)
A) 1,2-10
D) 1,2-10-6
LIGH →
B) 1,2-10-5
E) 6-10
Lit+OH:
YT KİMYA YÜKSEK TESİBLİ SOBU KİTABRI
C) 2,4-10-5
a.Go
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
3. Oda sıcaklığında pH değeri 11 olan LiOH çözeltisi hazırla- niyor. Buna göre, aynı sıcaklıkta Mg(OH), çözeltisinin LiOH çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? (Oda sıcaklı- ğındaki Mg(OH)₂ 'in çözünürlük çarpımı (K) değeri 1,2.10-11 'dir.) A) 1,2-10 D) 1,2-10-6 LIGH → B) 1,2-10-5 E) 6-10 Lit+OH: YT KİMYA YÜKSEK TESİBLİ SOBU KİTABRI C) 2,4-10-5 a.Go
abit sıcaklıkta
DENEME
13. Oda koşularında 0,5 M 100 mL HCI çözeltisi ile 0,5 M 100
mL NH3 çözeltisi arasında asit- baz tepkimesi gerçekleş
mektedir.
Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) NH+iyonu su ile hidroliz olur.
B) Oluşan tuz ve çözelti asidik özellik gösterir.
C) NH iyonu, NH'ün konjuge asididir.
D) Eşdeğerlik noktasında ortamın pH değeri 7'den küçük-
tür.
E) Tampon çözelti oluşur.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
abit sıcaklıkta DENEME 13. Oda koşularında 0,5 M 100 mL HCI çözeltisi ile 0,5 M 100 mL NH3 çözeltisi arasında asit- baz tepkimesi gerçekleş mektedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) NH+iyonu su ile hidroliz olur. B) Oluşan tuz ve çözelti asidik özellik gösterir. C) NH iyonu, NH'ün konjuge asididir. D) Eşdeğerlik noktasında ortamın pH değeri 7'den küçük- tür. E) Tampon çözelti oluşur.
12. Zayıf bir asit olan H₂XO₂'nin 1,32 gramının suda
çözünmesiyle hazırlanan 200 mL çözeltisinin pH
değeri 6'dır.
a
Bu asidin iyonlaşma sabiti K₂ değeri 5.10-18
olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır?
(H: 1, O: 16)
A) 12
B) 14
C) 28
D) 32
E) 64
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
12. Zayıf bir asit olan H₂XO₂'nin 1,32 gramının suda çözünmesiyle hazırlanan 200 mL çözeltisinin pH değeri 6'dır. a Bu asidin iyonlaşma sabiti K₂ değeri 5.10-18 olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır? (H: 1, O: 16) A) 12 B) 14 C) 28 D) 32 E) 64
CUCT₂
2.104 2,10
•4.108
D) 4.10-10
4. Cu(OH)2 katısının 200 mililitre doymuş çözeltisinde
2.10-5 mol OH iyonu bulunmaktadır.
1.10-1 104
Buna göre Cu(OH)2 katısının çözünürlük çarpımı (Kçç)
kaçtır?
A) 2.10-11
B) 5.10-13
E) 2.10-6
1. D
2. C
C) 3.10-9
3. C
4. B
8. 25
B
E
5. C
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
CUCT₂ 2.104 2,10 •4.108 D) 4.10-10 4. Cu(OH)2 katısının 200 mililitre doymuş çözeltisinde 2.10-5 mol OH iyonu bulunmaktadır. 1.10-1 104 Buna göre Cu(OH)2 katısının çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? A) 2.10-11 B) 5.10-13 E) 2.10-6 1. D 2. C C) 3.10-9 3. C 4. B 8. 25 B E 5. C
20
GELERİ
SrCr Oy →
6.10-3
200² To
-3
106.
1224
204
12. MgF₂ katısı için çözünürlük çarpımı (K) 3,2.10-8 dir2.10
400 mililitre 1.10-3 molar MgF₂ çözeltisinde kaç mililitre
su buharlaştırılırsa aynı sıcaklıkta çözelti doygun hale
gelir?
A) 50
6.10
B) 100
L=10²3
94
C) 150
9. C
D) 200
10. C
E) 250
11. D
12. D
Sa
de
B
!
13.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
20 GELERİ SrCr Oy → 6.10-3 200² To -3 106. 1224 204 12. MgF₂ katısı için çözünürlük çarpımı (K) 3,2.10-8 dir2.10 400 mililitre 1.10-3 molar MgF₂ çözeltisinde kaç mililitre su buharlaştırılırsa aynı sıcaklıkta çözelti doygun hale gelir? A) 50 6.10 B) 100 L=10²3 94 C) 150 9. C D) 200 10. C E) 250 11. D 12. D Sa de B ! 13.
XY, tuzu ile ilgili
- Suda az çözünen bir tuzdur.
• Sıcaklık arttıkça çözünürlük çarpımı (Kop) değeri azalmakta-
dir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre XY, tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?
A) Suda çözünme tepkimesi
3+
XYS Xuda) + 3Y(suda) + ISI şeklindedir.
B) Doygun çözeltisi soğutulursa doymamış hale geçebilir.
C) Sıcaklık arttırıldığında iyon derişimleri azalır.
D) Doymuş çözeltisine bir miktar ZY tuzu eklenirse X³ iyo-
nu derişimi azalır.
E) XY, tuzu suda çözünürken suyun sıcaklığı düşer.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
XY, tuzu ile ilgili - Suda az çözünen bir tuzdur. • Sıcaklık arttıkça çözünürlük çarpımı (Kop) değeri azalmakta- dir. bilgileri veriliyor. Buna göre XY, tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi- si yanlıştır? A) Suda çözünme tepkimesi 3+ XYS Xuda) + 3Y(suda) + ISI şeklindedir. B) Doygun çözeltisi soğutulursa doymamış hale geçebilir. C) Sıcaklık arttırıldığında iyon derişimleri azalır. D) Doymuş çözeltisine bir miktar ZY tuzu eklenirse X³ iyo- nu derişimi azalır. E) XY, tuzu suda çözünürken suyun sıcaklığı düşer.
17
13 Filde Cati
12 Fillimsi
15 Cüm
14 Deyim v
Anlahm Biçimleri
11 Fill-Ek Fill
10 Edat-Bağlaç-Unlem
9 Sözcük Türleri
8 Sözcükte Yapı
6 Yazım Kurallan
7 Noktalama İşaretleri
Ses Bilgisi
I. 1 mol NaOH
II. 0,5 mol Ba(OH)2
XIII: 1 mol CH3COOH
Im OH
aragrafta Anlam
de Anlam
22. 0,5 mol H₂SO4 içeren çözeltiyi tamamen nötralleş-
tirmek için;
0,5 H₂SO4
KKÇE
D) II, III ve IV
14
Imol H
Bilge S
0,5 SO
IV. 1 mol CH₂OH
CH3
yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılabilir?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
NO SO
a°# +
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
17 13 Filde Cati 12 Fillimsi 15 Cüm 14 Deyim v Anlahm Biçimleri 11 Fill-Ek Fill 10 Edat-Bağlaç-Unlem 9 Sözcük Türleri 8 Sözcükte Yapı 6 Yazım Kurallan 7 Noktalama İşaretleri Ses Bilgisi I. 1 mol NaOH II. 0,5 mol Ba(OH)2 XIII: 1 mol CH3COOH Im OH aragrafta Anlam de Anlam 22. 0,5 mol H₂SO4 içeren çözeltiyi tamamen nötralleş- tirmek için; 0,5 H₂SO4 KKÇE D) II, III ve IV 14 Imol H Bilge S 0,5 SO IV. 1 mol CH₂OH CH3 yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılabilir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV NO SO a°# +