Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sulu Çözelti Dengeleri Soruları

26. Şekil-l deki düzenekte erlenmayerde bulunan bir X sulu çözel-
tisi, büretteki Y sulu çözeltisiyle titre ediliyor. 25 °C de yapılan
bu deneyde elde edilen titrasyon eğrisi Şekil-ll de verilmiştir.
pH
→Büret
A)
B)
C)
D)
E)
Y çözeltisi
→ Erlenmayer
X çözeltisi
1
X çözeltisi
100 mL HF
100 ml NaCl
50 mL HCI
100 mL HCIO4
20 mL H₂SO4
100
Şekil-Il
Şekil-l
Buna göre, X ve Y çözeltileri aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
İlave
Y hacmi (mL)
Y çözeltisi
0,1 M KOH
0,1 M KOH
0,5 M NaOH
0,1 M NaOH
0,4 M KOH
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
26. Şekil-l deki düzenekte erlenmayerde bulunan bir X sulu çözel- tisi, büretteki Y sulu çözeltisiyle titre ediliyor. 25 °C de yapılan bu deneyde elde edilen titrasyon eğrisi Şekil-ll de verilmiştir. pH →Büret A) B) C) D) E) Y çözeltisi → Erlenmayer X çözeltisi 1 X çözeltisi 100 mL HF 100 ml NaCl 50 mL HCI 100 mL HCIO4 20 mL H₂SO4 100 Şekil-Il Şekil-l Buna göre, X ve Y çözeltileri aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? İlave Y hacmi (mL) Y çözeltisi 0,1 M KOH 0,1 M KOH 0,5 M NaOH 0,1 M NaOH 0,4 M KOH
5. HF zayıf asidinin sudaki iyonlaşma denklemi, 2.
HF (aq) + H₂0 (s) = H₂0 (aq)
(aq) To
Sy leigh
şeklinde olduğuna göre,
+ F(aq)
AH> 0
B [₂0] [F]
-
HF ve F birbirinin konjuge (eşlenik) asit – baz çiftidir.
einlog
L. HF nin derişimi azaldıkça iyonlaşma yüzdesi artar.
III. Sıcaklık arttıkça asitlik sabiti K₂ nin değeri büyür.
a lainy's
MO) SING
162 ISDIN
0
yargılarından hangileri doğrudur?s llevianstog
vienstog liq senülürlüyüd insis very nutobiele vo (G
A) Yalnız I
B) Yalnız II
16h16 C) I ve II
negep unoD) I ve III sinovns E), II ve III SUT (
i
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
5. HF zayıf asidinin sudaki iyonlaşma denklemi, 2. HF (aq) + H₂0 (s) = H₂0 (aq) (aq) To Sy leigh şeklinde olduğuna göre, + F(aq) AH> 0 B [₂0] [F] - HF ve F birbirinin konjuge (eşlenik) asit – baz çiftidir. einlog L. HF nin derişimi azaldıkça iyonlaşma yüzdesi artar. III. Sıcaklık arttıkça asitlik sabiti K₂ nin değeri büyür. a lainy's MO) SING 162 ISDIN 0 yargılarından hangileri doğrudur?s llevianstog vienstog liq senülürlüyüd insis very nutobiele vo (G A) Yalnız I B) Yalnız II 16h16 C) I ve II negep unoD) I ve III sinovns E), II ve III SUT ( i
Srbital Yayınları
4.
Çözünürlüğe Ortak Iyon Etkisi
Ca²+ F
CaF₂(k)
Yukarıdaki kapta bulunan çözeltiye sabit sıcaklıkta bir mik-
tar NaF tuzu ekleniyor.
${101) ²
X
**
Buna göre CaF2 tuzu için,
1. Çözünürlüğü azalır.
II. Çözünürlük çarpımı değişmez.+
III. Ca²+ iyonlarının derişimi azalır.
D) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
(NaF suda iyi çözünen bir tuzdur)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
Srbital Yayınları 4. Çözünürlüğe Ortak Iyon Etkisi Ca²+ F CaF₂(k) Yukarıdaki kapta bulunan çözeltiye sabit sıcaklıkta bir mik- tar NaF tuzu ekleniyor. ${101) ² X ** Buna göre CaF2 tuzu için, 1. Çözünürlüğü azalır. II. Çözünürlük çarpımı değişmez.+ III. Ca²+ iyonlarının derişimi azalır. D) I ve III yargılarından hangileri doğrudur? (NaF suda iyi çözünen bir tuzdur) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
AYT/Fen Bilimleri
19 Suda,
CH3COOH (suda) + H₂O₁s = CH3COO(suda) + H₂O*(suda)
şeklinde çok düşük yüzde ile iyonlaşarak çözünen
CH3COOH'nin 25 °C'deki denge kurulu çözeltisi ile ilgili,
[CH₂COO-]-[H3O+]'dir.
SAL
1.
II. Aynı sıcaklıkta CH3COOK katısı eklenip çözülürse bir
tampon çözelti elde edilir.
kok
III. Aynı sıcaklıkta bir miktar H₂O(s) eklenirse aşitin iyon-
laşma yüzdesi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C)tve III
22.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
AYT/Fen Bilimleri 19 Suda, CH3COOH (suda) + H₂O₁s = CH3COO(suda) + H₂O*(suda) şeklinde çok düşük yüzde ile iyonlaşarak çözünen CH3COOH'nin 25 °C'deki denge kurulu çözeltisi ile ilgili, [CH₂COO-]-[H3O+]'dir. SAL 1. II. Aynı sıcaklıkta CH3COOK katısı eklenip çözülürse bir tampon çözelti elde edilir. kok III. Aynı sıcaklıkta bir miktar H₂O(s) eklenirse aşitin iyon- laşma yüzdesi artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C)tve III 22.
23. BaSO, tuzunun çözünürlük dengesi,
BaSO₂(k) + 26 kJ
15 %
Ba2+(suda) + SO (suda) dir.
Buna göre bu tuzun,
1. 25 °C de an suda,
II. 25 °C de 1 M Ba(NO3)2 çözeltisinde,
III. 40 °C de ani suda
sıvılarının hangilerinde molar çözünürlüğü 1x10-5 M den
daha küçüktür?
(25 °C de BaSO4 için K=1x10-10 dur.)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I've Il
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
23. BaSO, tuzunun çözünürlük dengesi, BaSO₂(k) + 26 kJ 15 % Ba2+(suda) + SO (suda) dir. Buna göre bu tuzun, 1. 25 °C de an suda, II. 25 °C de 1 M Ba(NO3)2 çözeltisinde, III. 40 °C de ani suda sıvılarının hangilerinde molar çözünürlüğü 1x10-5 M den daha küçüktür? (25 °C de BaSO4 için K=1x10-10 dur.) A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I've Il
RASYONEL YAYIN
23. Aşağıdaki sistemde yer alan HF asidinin oda koşulların-
da K₂ değeri 10- dır.
0,01 M
HF
çözeltisi
Buna göre,
1. Çözeltinin pH değeri 4'tür.
II. HF asidinin iyonlaşma yüzdesi %1'dir.
III. Çözeltide OH iyon derişimi 10-8 M'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
RASYONEL YAYIN 23. Aşağıdaki sistemde yer alan HF asidinin oda koşulların- da K₂ değeri 10- dır. 0,01 M HF çözeltisi Buna göre, 1. Çözeltinin pH değeri 4'tür. II. HF asidinin iyonlaşma yüzdesi %1'dir. III. Çözeltide OH iyon derişimi 10-8 M'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
1.
BaSO4 tuzunun saf suda çözünmesi ile hazırlanmış 10 litre doy:
gun çözelti 23,3 mg çözünmüş BaSO4 içermektedir.
0,40
Buna göre, bu tuzun t °C sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı
(Kçç) kaçtır?
9,49,014
(BaSO4=233 g/mol)
A) 1x10-5
D) 4x10-10
Be+ Soy
B) 4x10-5
15
E) 1x10-12
C) 1x10-10
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
1. BaSO4 tuzunun saf suda çözünmesi ile hazırlanmış 10 litre doy: gun çözelti 23,3 mg çözünmüş BaSO4 içermektedir. 0,40 Buna göre, bu tuzun t °C sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? 9,49,014 (BaSO4=233 g/mol) A) 1x10-5 D) 4x10-10 Be+ Soy B) 4x10-5 15 E) 1x10-12 C) 1x10-10
& t'C'deki doygun CaSO, çözeltisinin sertlik derecesi 2'dir.
Buna göre, 100 mililitrelik çözeltide 1,36.10-2 gram
CaSO, çözünmesi ile oluşan çözeltinin sertlik derecesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (O: 16, S:
32. Ca: 40, t °C'deki CaSO, için K = 4.10-6 'dir.)
A) 0,1
B) 1
C) 2
D) 10 E) 20
40+32
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
& t'C'deki doygun CaSO, çözeltisinin sertlik derecesi 2'dir. Buna göre, 100 mililitrelik çözeltide 1,36.10-2 gram CaSO, çözünmesi ile oluşan çözeltinin sertlik derecesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (O: 16, S: 32. Ca: 40, t °C'deki CaSO, için K = 4.10-6 'dir.) A) 0,1 B) 1 C) 2 D) 10 E) 20 40+32
6.
MgCO, tuzundan hazırlanan bir sulu çözeltinin t °C deki çö-
zünürlük çarpımı 2,5-10-10 'dur.6. 42.
Buna göre, MgCO,'in 0,2 molar Na,CO, çözeltisindeki
çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
(tir?
A) 2,5-10-9
D) 5-10-10
My co
B) 1,25-10-10
C) 5.10-9
E) 1,25-10-9
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
6. MgCO, tuzundan hazırlanan bir sulu çözeltinin t °C deki çö- zünürlük çarpımı 2,5-10-10 'dur.6. 42. Buna göre, MgCO,'in 0,2 molar Na,CO, çözeltisindeki çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş- (tir? A) 2,5-10-9 D) 5-10-10 My co B) 1,25-10-10 C) 5.10-9 E) 1,25-10-9
3. Oda sıcaklığında pH değeri 11 olan LiOH çözeltisi hazırla-
niyor.
Buna göre, aynı sıcaklıkta Mg(OH), çözeltisinin LiOH
çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? (Oda sıcaklı-
ğındaki Mg(OH)₂ 'in çözünürlük çarpımı (K) değeri 1,2.10-11
'dir.)
A) 1,2-10
D) 1,2-10-6
LIGH →
B) 1,2-10-5
E) 6-10
Lit+OH:
YT KİMYA YÜKSEK TESİBLİ SOBU KİTABRI
C) 2,4-10-5
a.Go
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
3. Oda sıcaklığında pH değeri 11 olan LiOH çözeltisi hazırla- niyor. Buna göre, aynı sıcaklıkta Mg(OH), çözeltisinin LiOH çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? (Oda sıcaklı- ğındaki Mg(OH)₂ 'in çözünürlük çarpımı (K) değeri 1,2.10-11 'dir.) A) 1,2-10 D) 1,2-10-6 LIGH → B) 1,2-10-5 E) 6-10 Lit+OH: YT KİMYA YÜKSEK TESİBLİ SOBU KİTABRI C) 2,4-10-5 a.Go
abit sıcaklıkta
DENEME
13. Oda koşularında 0,5 M 100 mL HCI çözeltisi ile 0,5 M 100
mL NH3 çözeltisi arasında asit- baz tepkimesi gerçekleş
mektedir.
Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) NH+iyonu su ile hidroliz olur.
B) Oluşan tuz ve çözelti asidik özellik gösterir.
C) NH iyonu, NH'ün konjuge asididir.
D) Eşdeğerlik noktasında ortamın pH değeri 7'den küçük-
tür.
E) Tampon çözelti oluşur.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
abit sıcaklıkta DENEME 13. Oda koşularında 0,5 M 100 mL HCI çözeltisi ile 0,5 M 100 mL NH3 çözeltisi arasında asit- baz tepkimesi gerçekleş mektedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) NH+iyonu su ile hidroliz olur. B) Oluşan tuz ve çözelti asidik özellik gösterir. C) NH iyonu, NH'ün konjuge asididir. D) Eşdeğerlik noktasında ortamın pH değeri 7'den küçük- tür. E) Tampon çözelti oluşur.
12. Zayıf bir asit olan H₂XO₂'nin 1,32 gramının suda
çözünmesiyle hazırlanan 200 mL çözeltisinin pH
değeri 6'dır.
a
Bu asidin iyonlaşma sabiti K₂ değeri 5.10-18
olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır?
(H: 1, O: 16)
A) 12
B) 14
C) 28
D) 32
E) 64
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
12. Zayıf bir asit olan H₂XO₂'nin 1,32 gramının suda çözünmesiyle hazırlanan 200 mL çözeltisinin pH değeri 6'dır. a Bu asidin iyonlaşma sabiti K₂ değeri 5.10-18 olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır? (H: 1, O: 16) A) 12 B) 14 C) 28 D) 32 E) 64
CUCT₂
2.104 2,10
•4.108
D) 4.10-10
4. Cu(OH)2 katısının 200 mililitre doymuş çözeltisinde
2.10-5 mol OH iyonu bulunmaktadır.
1.10-1 104
Buna göre Cu(OH)2 katısının çözünürlük çarpımı (Kçç)
kaçtır?
A) 2.10-11
B) 5.10-13
E) 2.10-6
1. D
2. C
C) 3.10-9
3. C
4. B
8. 25
B
E
5. C
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
CUCT₂ 2.104 2,10 •4.108 D) 4.10-10 4. Cu(OH)2 katısının 200 mililitre doymuş çözeltisinde 2.10-5 mol OH iyonu bulunmaktadır. 1.10-1 104 Buna göre Cu(OH)2 katısının çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? A) 2.10-11 B) 5.10-13 E) 2.10-6 1. D 2. C C) 3.10-9 3. C 4. B 8. 25 B E 5. C
20
GELERİ
SrCr Oy →
6.10-3
200² To
-3
106.
1224
204
12. MgF₂ katısı için çözünürlük çarpımı (K) 3,2.10-8 dir2.10
400 mililitre 1.10-3 molar MgF₂ çözeltisinde kaç mililitre
su buharlaştırılırsa aynı sıcaklıkta çözelti doygun hale
gelir?
A) 50
6.10
B) 100
L=10²3
94
C) 150
9. C
D) 200
10. C
E) 250
11. D
12. D
Sa
de
B
!
13.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
20 GELERİ SrCr Oy → 6.10-3 200² To -3 106. 1224 204 12. MgF₂ katısı için çözünürlük çarpımı (K) 3,2.10-8 dir2.10 400 mililitre 1.10-3 molar MgF₂ çözeltisinde kaç mililitre su buharlaştırılırsa aynı sıcaklıkta çözelti doygun hale gelir? A) 50 6.10 B) 100 L=10²3 94 C) 150 9. C D) 200 10. C E) 250 11. D 12. D Sa de B ! 13.
XY, tuzu ile ilgili
- Suda az çözünen bir tuzdur.
• Sıcaklık arttıkça çözünürlük çarpımı (Kop) değeri azalmakta-
dir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre XY, tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?
A) Suda çözünme tepkimesi
3+
XYS Xuda) + 3Y(suda) + ISI şeklindedir.
B) Doygun çözeltisi soğutulursa doymamış hale geçebilir.
C) Sıcaklık arttırıldığında iyon derişimleri azalır.
D) Doymuş çözeltisine bir miktar ZY tuzu eklenirse X³ iyo-
nu derişimi azalır.
E) XY, tuzu suda çözünürken suyun sıcaklığı düşer.
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
XY, tuzu ile ilgili - Suda az çözünen bir tuzdur. • Sıcaklık arttıkça çözünürlük çarpımı (Kop) değeri azalmakta- dir. bilgileri veriliyor. Buna göre XY, tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi- si yanlıştır? A) Suda çözünme tepkimesi 3+ XYS Xuda) + 3Y(suda) + ISI şeklindedir. B) Doygun çözeltisi soğutulursa doymamış hale geçebilir. C) Sıcaklık arttırıldığında iyon derişimleri azalır. D) Doymuş çözeltisine bir miktar ZY tuzu eklenirse X³ iyo- nu derişimi azalır. E) XY, tuzu suda çözünürken suyun sıcaklığı düşer.
17
13 Filde Cati
12 Fillimsi
15 Cüm
14 Deyim v
Anlahm Biçimleri
11 Fill-Ek Fill
10 Edat-Bağlaç-Unlem
9 Sözcük Türleri
8 Sözcükte Yapı
6 Yazım Kurallan
7 Noktalama İşaretleri
Ses Bilgisi
I. 1 mol NaOH
II. 0,5 mol Ba(OH)2
XIII: 1 mol CH3COOH
Im OH
aragrafta Anlam
de Anlam
22. 0,5 mol H₂SO4 içeren çözeltiyi tamamen nötralleş-
tirmek için;
0,5 H₂SO4
KKÇE
D) II, III ve IV
14
Imol H
Bilge S
0,5 SO
IV. 1 mol CH₂OH
CH3
yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılabilir?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
NO SO
a°# +
Kimya
Sulu Çözelti Dengeleri
17 13 Filde Cati 12 Fillimsi 15 Cüm 14 Deyim v Anlahm Biçimleri 11 Fill-Ek Fill 10 Edat-Bağlaç-Unlem 9 Sözcük Türleri 8 Sözcükte Yapı 6 Yazım Kurallan 7 Noktalama İşaretleri Ses Bilgisi I. 1 mol NaOH II. 0,5 mol Ba(OH)2 XIII: 1 mol CH3COOH Im OH aragrafta Anlam de Anlam 22. 0,5 mol H₂SO4 içeren çözeltiyi tamamen nötralleş- tirmek için; 0,5 H₂SO4 KKÇE D) II, III ve IV 14 Imol H Bilge S 0,5 SO IV. 1 mol CH₂OH CH3 yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılabilir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV NO SO a°# +