Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İdeal Gaz Yasası Soruları

nu kaç litre olmalıdır?
kaplayan bir gazın basıncı 6 Atm.dir, Gazın
6ATM
(21
X0,25ATM
Y=D
X
S.5. 3 atm basınçta 0,5 mol olan bir gazın sıcaklığı 550 K olarak ölçüldüğüne göre hacmi kaç litredir?
R:22,4/273)
S.6. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?
A. 200 mL 0,4 M CaCl₂ çözeltisine 2,22 gram CaCl₂ katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde
oluşan çözeltideki CI iyonunun molar derişimi kaç olur? (CaCl₂: 111 g/mol)
A) 0,5
B) 0,6
C) 0,8
D) 1
E) 1,2
işimi kaç
Kimya
İdeal Gaz Yasası
nu kaç litre olmalıdır? kaplayan bir gazın basıncı 6 Atm.dir, Gazın 6ATM (21 X0,25ATM Y=D X S.5. 3 atm basınçta 0,5 mol olan bir gazın sıcaklığı 550 K olarak ölçüldüğüne göre hacmi kaç litredir? R:22,4/273) S.6. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? A. 200 mL 0,4 M CaCl₂ çözeltisine 2,22 gram CaCl₂ katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki CI iyonunun molar derişimi kaç olur? (CaCl₂: 111 g/mol) A) 0,5 B) 0,6 C) 0,8 D) 1 E) 1,2 işimi kaç
1. Gazlarla ilgili;
I. Aynı koşullarda mol kütlesi küçük olan gazlar daha
idealdir.
II. İdeal gazların molekülleri arasındaki çekim kuvveti
ihmal edilir.
III. Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İdeal Gaz Yasası
1. Gazlarla ilgili; I. Aynı koşullarda mol kütlesi küçük olan gazlar daha idealdir. II. İdeal gazların molekülleri arasındaki çekim kuvveti ihmal edilir. III. Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
1.
II.
III.
1. gaz
0₂
H₂
CO₂
2. gaz
N₂
CHA
CH4
Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen ga
çiftlerinden hangisinde 1. gazın idealliğe olan yakın
lığı 2. gaza göre daha fazladır? (₁H, 6C, 80, 7N)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
İdeal Gaz Yasası
1. II. III. 1. gaz 0₂ H₂ CO₂ 2. gaz N₂ CHA CH4 Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen ga çiftlerinden hangisinde 1. gazın idealliğe olan yakın lığı 2. gaza göre daha fazladır? (₁H, 6C, 80, 7N) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
PV
RT
T3
T₂
y
-T₁
P (atm)
Yukarıdaki grafik 1 mol X gazının farklı sıcaklıklardaki
PV/RT oranı ile basınç değişimi ve ideal denkleminde
hesaplanan değerden sapması verilmiştir.
A) T₁ > T₂ > T3
B) T3 > T₂ > T₁
ideal gaz
Buna göre; T₁, T₂ ve T3 sıcaklıklarının sıralanışı aşağı-
daki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
C) T₂ > T3 > T₁
D) T₁ > T3 > T₂
E) T3 > T₁ > T₂
Kimya
İdeal Gaz Yasası
PV RT T3 T₂ y -T₁ P (atm) Yukarıdaki grafik 1 mol X gazının farklı sıcaklıklardaki PV/RT oranı ile basınç değişimi ve ideal denkleminde hesaplanan değerden sapması verilmiştir. A) T₁ > T₂ > T3 B) T3 > T₂ > T₁ ideal gaz Buna göre; T₁, T₂ ve T3 sıcaklıklarının sıralanışı aşağı- daki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? C) T₂ > T3 > T₁ D) T₁ > T3 > T₂ E) T3 > T₁ > T₂
109
14. İdeal davranıştaki 20 gram X gazı 49,2 litrelik kapta 327°C
sıcaklıkta 38 cmHg basınç yapmaktadır.
Buna göre X gazının mol kütlesi kaç g/mol'dür?
(R: 0,082 atm. L/mol. K)
PV=n·R·T
A) 16
B) 20
D) 64
E) 80
C) 40
393
Kimya
İdeal Gaz Yasası
109 14. İdeal davranıştaki 20 gram X gazı 49,2 litrelik kapta 327°C sıcaklıkta 38 cmHg basınç yapmaktadır. Buna göre X gazının mol kütlesi kaç g/mol'dür? (R: 0,082 atm. L/mol. K) PV=n·R·T A) 16 B) 20 D) 64 E) 80 C) 40 393
olduğu bilinen,
k için verilme-
elektron
angisi
E) 14
13.
12. Aşağıdaki kaba aynı sıcaklıktá 1 mol daha H, gazı ilave edit
OPRAK
yıncılık
Temel Yeterlilik Testi
yor
Buna göre kaptaki H, gazına ait;
1. basınç,
II. yoğunluk,
III. ortalama kinetik enerji
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
1 mol
H₂(g)
25°C
D) I ve III
İdeal piston
E) I, II ve III
C) I vell
14. Yapa
lerde
A)
B)
C
D)
E
15
Kimya
İdeal Gaz Yasası
olduğu bilinen, k için verilme- elektron angisi E) 14 13. 12. Aşağıdaki kaba aynı sıcaklıktá 1 mol daha H, gazı ilave edit OPRAK yıncılık Temel Yeterlilik Testi yor Buna göre kaptaki H, gazına ait; 1. basınç, II. yoğunluk, III. ortalama kinetik enerji niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I B) Yalnız III 1 mol H₂(g) 25°C D) I ve III İdeal piston E) I, II ve III C) I vell 14. Yapa lerde A) B) C D) E 15
1. 127°C de 1 mol SO3 gazı
II. 47°C de 1 mol Ne gazı
III. 227°C de 1 mol C3H6 gazı
Yukarıda verilen gazların yayılma hızlarının
karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir? (Ne: 20, C: 12, O: 16, S: 32)
Kimya
İdeal Gaz Yasası
1. 127°C de 1 mol SO3 gazı II. 47°C de 1 mol Ne gazı III. 227°C de 1 mol C3H6 gazı Yukarıda verilen gazların yayılma hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Ne: 20, C: 12, O: 16, S: 32)
3.
4.
E) Aynı sıcaklıktaki tüm gazların ortalama hızları eşittir.
0°C sıcaklıkta 44,8 L hacimli kapta 32 g CH4 gazı bulun-
maktadır.
Buna göre, CH4 gazının kaba yaptığı basınç kaç at-
mosferdir?
(CH4 = 12 g/mol)
A) 0,5
CH4(9)
B) 0,5 C) 0,8
D) 1
E) 2
final eğitim ku
nın difüzyon hızı aynı sıcaklıkta HXnın difüzyon
6.
He(g)
Şekildeki eşit bölm
gazları aynı sıcakl
Buna göre He ve
karşılaşırlar? (H
A) A noktası
di
Dor
VHC
UCHU
ideal davra
H atomu v
Buna gö
Kimya
İdeal Gaz Yasası
3. 4. E) Aynı sıcaklıktaki tüm gazların ortalama hızları eşittir. 0°C sıcaklıkta 44,8 L hacimli kapta 32 g CH4 gazı bulun- maktadır. Buna göre, CH4 gazının kaba yaptığı basınç kaç at- mosferdir? (CH4 = 12 g/mol) A) 0,5 CH4(9) B) 0,5 C) 0,8 D) 1 E) 2 final eğitim ku nın difüzyon hızı aynı sıcaklıkta HXnın difüzyon 6. He(g) Şekildeki eşit bölm gazları aynı sıcakl Buna göre He ve karşılaşırlar? (H A) A noktası di Dor VHC UCHU ideal davra H atomu v Buna gö
3. 4 mol Fe₂O3 katısı sabit sıcaklıkta ısıtıldığında,
Fe₂O3(k) → 2Fe (k) + 2/
denklemine göre, tamamen bozunmaktadır.
Elde edilen O₂ gazı 41 litrelik bir kapta 1000 K sıcaklığın-
da toplandığında kaba yapılan basınç kaç atmosfer olur?
A) 24
+2/02(9)
B) 12
C) 10
D) 8
E) 4
ne
Kimya
İdeal Gaz Yasası
3. 4 mol Fe₂O3 katısı sabit sıcaklıkta ısıtıldığında, Fe₂O3(k) → 2Fe (k) + 2/ denklemine göre, tamamen bozunmaktadır. Elde edilen O₂ gazı 41 litrelik bir kapta 1000 K sıcaklığın- da toplandığında kaba yapılan basınç kaç atmosfer olur? A) 24 +2/02(9) B) 12 C) 10 D) 8 E) 4 ne
Eitt
6
22 gram CO₂ gazının,.
1. 273°C sıcaklık ve 1 atm basınç
11. 0°C sıcaklık ve 2 atm basınç
III. 273°C sıcaklık ve 0,5 atm basınç
koşullarındaki hacimleri arasındaki bağıntı, aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? (C= 12, O = 16)
A) || = ||| > |
B) | = ||| > ||
D) I.> ||| > ||
C) ||| > | > |
E) III > | > ||
pais.
Kimya
İdeal Gaz Yasası
Eitt 6 22 gram CO₂ gazının,. 1. 273°C sıcaklık ve 1 atm basınç 11. 0°C sıcaklık ve 2 atm basınç III. 273°C sıcaklık ve 0,5 atm basınç koşullarındaki hacimleri arasındaki bağıntı, aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? (C= 12, O = 16) A) || = ||| > | B) | = ||| > || D) I.> ||| > || C) ||| > | > | E) III > | > || pais.
6.
HE
A) 4
1
B) 5
Ne
2
3 4 5 6 7 8
Serbest hareketli pistonlu kapta 2 mol Ne gazının hacmi 2 litredir.
Kaba 1 mol Ne gazı ekleyip, mutlak sıcaklık iki katına çıka-
rılırsa piston nerede durur?
pu
C) 6
R
D) 7
E) 8
7. Sıcaklığı 0 °C ve basıncı 4 atm olan C₂H4 gazının mol sayısı 0,4
mol dür
Kimya
İdeal Gaz Yasası
6. HE A) 4 1 B) 5 Ne 2 3 4 5 6 7 8 Serbest hareketli pistonlu kapta 2 mol Ne gazının hacmi 2 litredir. Kaba 1 mol Ne gazı ekleyip, mutlak sıcaklık iki katına çıka- rılırsa piston nerede durur? pu C) 6 R D) 7 E) 8 7. Sıcaklığı 0 °C ve basıncı 4 atm olan C₂H4 gazının mol sayısı 0,4 mol dür
SAZLAR-2
MIN
A) ²³/--
P₁ = 76 cmHg
X (g)
PU
5,6 L
0°℃
Hg
Yukarıdaki açık uçlu manometredeki X gazının sıcaklığı 0°C ve
hacmi 5,6 litredir.
Buna göre X gazının mol sayısı kaçtır?
B) ³/4
O
38 cm
8
D) -
+|m
Kimya
İdeal Gaz Yasası
SAZLAR-2 MIN A) ²³/-- P₁ = 76 cmHg X (g) PU 5,6 L 0°℃ Hg Yukarıdaki açık uçlu manometredeki X gazının sıcaklığı 0°C ve hacmi 5,6 litredir. Buna göre X gazının mol sayısı kaçtır? B) ³/4 O 38 cm 8 D) - +|m
Yaz aylarında herhangi bir madde soğutulmak istenirse ya da hava
sıcaklığından daha düşük sıcaklıklara ulaşmak istenirse ne yapılmalıdır?
Gerçek gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilir.
Gazları sıvılaştırmanın diğer bir yolu da gaz moleküllerini bir yerden
başka bir yere hareket ettirerek moleküllerin kinetik enerjilerini düşür-
mektir. Böylece mutlak sıcaklık da düşecektir.
Ex=3kT
James Joule (Ceyms Cuul) ve William Thomson (Vilyim Tamsın) bu
konu hakkında çalışan ilk bilim insanlarıdır. Joule ve Thomson Görsel
2.5.5'tekine benzer bir düzenek kullanmışlardır.
Piston T₁
Isı Yalıtımı
P₁
1. Bölme
V₂
11. Bölme
Termometre
P₁ > P₂
Görsel 2.5.5: Joule-Thomson olayı
Bu düzenekte ısıca yalıtılmış bir kap, engelle iki bölmeye ayrılmış-
tur. Bölmeler arasında küçük bir delik bulunmaktadır. I. bölmedeki gaz
yüksek basınçta sıkıştırılarak II. bölmeye geçirilmektedir. Gazın I. böl-
meden II. bölmeye geri dönüşümsüz olarak geçmesi için I. bölmede-
ki gaz basıncının II. bölmedeki gaz basıncından yüksek olması gerekir.
Her iki bölmedeki sıcaklıklar ölçüldüğünde gazın cinsine göre 3 durum-
la karşılaşılır:
1. II. bölmedeki sıcaklığın I. bölmedeki sıcaklıktan düşük olduğu
durum (T₂ < T₁₂),
2. II. bölmedeki sıcaklığın I. bölmedeki sıcaklıktan yüksek olduğu
durum (T₂ > T₁),
3. Her iki bölmedeki sıcaklığın eşit olduğu durum (T₂ = T₁).
Hızla genleştirilen gazların soğuma nedeni gazın kinetik enerjisi
ile mutlak sıcaklığının doğru orantılı olmasıdır. Mutlak sıcaklık artırıl-
dıkça gazın kinetik enerjisi artar. Aynı şekilde kinetik enerjiyi artıracak
durumlar gazın sıcaklığını artırır. Kinetik enerjiyi düşürecek durum-
lar da gazın sıcaklığını azaltır. Bu nedenle genleşen gazlar genleşir-
ken öz ısılarını kullandıkları için kinetik enerjileri azalır ve bulunduğu
ortamı soğutur. Bu olaya James Joule ve William Thomson'ın anısına
Joule-Thomson olayı veya Joule-Thomson genleşmesi denir. Joule-
Thomson olayında genleşen gazın sıcaklık değişimi ne kadar az ise gaz
ideale o kadar yakındır.
Joule-Thomson olayından yararlanılarak hava hızla genleştirilmiş,
soğutulmuş, havadan oksijen ve azot gazı elde edilmiştir.
Gazlar
Renklendirilen cümleyi
aculdar
Kimya
İdeal Gaz Yasası
Yaz aylarında herhangi bir madde soğutulmak istenirse ya da hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıklara ulaşmak istenirse ne yapılmalıdır? Gerçek gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilir. Gazları sıvılaştırmanın diğer bir yolu da gaz moleküllerini bir yerden başka bir yere hareket ettirerek moleküllerin kinetik enerjilerini düşür- mektir. Böylece mutlak sıcaklık da düşecektir. Ex=3kT James Joule (Ceyms Cuul) ve William Thomson (Vilyim Tamsın) bu konu hakkında çalışan ilk bilim insanlarıdır. Joule ve Thomson Görsel 2.5.5'tekine benzer bir düzenek kullanmışlardır. Piston T₁ Isı Yalıtımı P₁ 1. Bölme V₂ 11. Bölme Termometre P₁ > P₂ Görsel 2.5.5: Joule-Thomson olayı Bu düzenekte ısıca yalıtılmış bir kap, engelle iki bölmeye ayrılmış- tur. Bölmeler arasında küçük bir delik bulunmaktadır. I. bölmedeki gaz yüksek basınçta sıkıştırılarak II. bölmeye geçirilmektedir. Gazın I. böl- meden II. bölmeye geri dönüşümsüz olarak geçmesi için I. bölmede- ki gaz basıncının II. bölmedeki gaz basıncından yüksek olması gerekir. Her iki bölmedeki sıcaklıklar ölçüldüğünde gazın cinsine göre 3 durum- la karşılaşılır: 1. II. bölmedeki sıcaklığın I. bölmedeki sıcaklıktan düşük olduğu durum (T₂ < T₁₂), 2. II. bölmedeki sıcaklığın I. bölmedeki sıcaklıktan yüksek olduğu durum (T₂ > T₁), 3. Her iki bölmedeki sıcaklığın eşit olduğu durum (T₂ = T₁). Hızla genleştirilen gazların soğuma nedeni gazın kinetik enerjisi ile mutlak sıcaklığının doğru orantılı olmasıdır. Mutlak sıcaklık artırıl- dıkça gazın kinetik enerjisi artar. Aynı şekilde kinetik enerjiyi artıracak durumlar gazın sıcaklığını artırır. Kinetik enerjiyi düşürecek durum- lar da gazın sıcaklığını azaltır. Bu nedenle genleşen gazlar genleşir- ken öz ısılarını kullandıkları için kinetik enerjileri azalır ve bulunduğu ortamı soğutur. Bu olaya James Joule ve William Thomson'ın anısına Joule-Thomson olayı veya Joule-Thomson genleşmesi denir. Joule- Thomson olayında genleşen gazın sıcaklık değişimi ne kadar az ise gaz ideale o kadar yakındır. Joule-Thomson olayından yararlanılarak hava hızla genleştirilmiş, soğutulmuş, havadan oksijen ve azot gazı elde edilmiştir. Gazlar Renklendirilen cümleyi aculdar
8.
Şekildeki sistemde I ve II numaralı odalar sürtünmesiz ha-
reketli piston ile ayrılmıştır.
0
1
SO₂(g)
2
Anahtar
3
24 gram
He(g)
||
5
İdeal piston
Buna göre, I numaralı odaya en az kaç gram SO₂ ekle-
nirse II numaralı odadaki lamba yanar?
(He: 4 g/mol, SO₂: 64 g/mol, bölmeler eşit aralıklıdır.)
E) 384
D) 320
C) 128
B) 64
A) 24
vell yuk
yargılarından hang
A) Yalnız I
D) II ve
OG
IIIIIIIIII
Kimya
İdeal Gaz Yasası
8. Şekildeki sistemde I ve II numaralı odalar sürtünmesiz ha- reketli piston ile ayrılmıştır. 0 1 SO₂(g) 2 Anahtar 3 24 gram He(g) || 5 İdeal piston Buna göre, I numaralı odaya en az kaç gram SO₂ ekle- nirse II numaralı odadaki lamba yanar? (He: 4 g/mol, SO₂: 64 g/mol, bölmeler eşit aralıklıdır.) E) 384 D) 320 C) 128 B) 64 A) 24 vell yuk yargılarından hang A) Yalnız I D) II ve OG IIIIIIIIII
10.
1. Sıcaklık arttıkça
ortalama kinetik
enerjileri artar.
Gazlar
II. Sabit sıcaklıkta
miktarı artırılan
gazın her zaman
basıncı artar.
T
Ruzimight
III. Bulunduğu ka-
bın hacmini ahr
ve esnek çuf-
pışma yaparlar.
+
ideal gazlarla ilgili özet çalışması yapan bir öğrencinin
oluşturduğu şematik bilgiler yukarıda verilmiştir.
D) I ve III
Buna göre, öğrencinin gazlarla ilgili oluşturduğu şe-
matik bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
E) I, II ve III
C) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
İdeal Gaz Yasası
10. 1. Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerjileri artar. Gazlar II. Sabit sıcaklıkta miktarı artırılan gazın her zaman basıncı artar. T Ruzimight III. Bulunduğu ka- bın hacmini ahr ve esnek çuf- pışma yaparlar. + ideal gazlarla ilgili özet çalışması yapan bir öğrencinin oluşturduğu şematik bilgiler yukarıda verilmiştir. D) I ve III Buna göre, öğrencinin gazlarla ilgili oluşturduğu şe- matik bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il E) I, II ve III C) II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
6.
1.
II.
III.
Basınç (atm)
2P
2P
P
Sıcaklık (K)
2T
T
2T
Yukarıda saf bir gaza ait üç ayrı basınç ve sıcaklık değerleri
verilmiştir.
Buna göre bu gazın koşullarının ideale en yakından
ideale en uzak olacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III
B) II, I, III
"I
C) II, III, I
III, I, II
E) III, II, I
Gerçek gazlar düşük basınç (P) ve yüksek sıcaklıkta (T) ideal'e yakınlaşırlar. III. nür
ir (ideale en yakın), II. nin basıncı yüksek sıcaklığı is
Kimya
İdeal Gaz Yasası
6. 1. II. III. Basınç (atm) 2P 2P P Sıcaklık (K) 2T T 2T Yukarıda saf bir gaza ait üç ayrı basınç ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu gazın koşullarının ideale en yakından ideale en uzak olacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I, II, III B) II, I, III "I C) II, III, I III, I, II E) III, II, I Gerçek gazlar düşük basınç (P) ve yüksek sıcaklıkta (T) ideal'e yakınlaşırlar. III. nür ir (ideale en yakın), II. nin basıncı yüksek sıcaklığı is