Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kimyasal Denge Soruları

23. Sabit hacimli kapalı bir kapta belirli sıcaklıkta gerçekle-
şen;
PCI 5(g) PCI3(g) + Cl2(g)
tepkimesi 4 atm basınçtaki PCI, gazı ile başlatılıyor.
Aynı sıcaklıkta kurulan dengede toplam gaz basıncı 6
atm olduğuna göre,
1. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti (K) değeri
2'dir.
II. Dengeye ulaşıldığında PCI,, PCI3 ve Cl₂ gazlarının
kısmi basınçları eşittir.
III. Aynı sıcaklıkta Kp ile K arasındaki ilişki Kp = K şek-
lindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kp = Kısmi basınçlar türünden denge sabiti, Kc = Deri-
şimler türünden denge sabiti)
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Gociniz
Kimya
Kimyasal Denge
23. Sabit hacimli kapalı bir kapta belirli sıcaklıkta gerçekle- şen; PCI 5(g) PCI3(g) + Cl2(g) tepkimesi 4 atm basınçtaki PCI, gazı ile başlatılıyor. Aynı sıcaklıkta kurulan dengede toplam gaz basıncı 6 atm olduğuna göre, 1. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti (K) değeri 2'dir. II. Dengeye ulaşıldığında PCI,, PCI3 ve Cl₂ gazlarının kısmi basınçları eşittir. III. Aynı sıcaklıkta Kp ile K arasındaki ilişki Kp = K şek- lindedir. yargılarından hangileri doğrudur? (Kp = Kısmi basınçlar türünden denge sabiti, Kc = Deri- şimler türünden denge sabiti) A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III Gociniz
uşabilmesi
g/mol)
E) 56
yfaya geçini
la
6. Sürtünmesiz ideal pistonlu bir kapta gerçekleşen
NO(g) + O₂(g) NO₂(g)
2
tepkimesi denge durumundadır.
Bu kaba aynı sıcaklıkta bir miktar He gazı
eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A Heri tepkime hızı artar
PY NO₂ gazının derişimi artar.
dvompromsaRNORA
NO gazının mol sayısı artar.
MONGOs
GEN
verilmiştir.
Derişimler türünden denge sabitinin (K) değeri artar.
EXO₂ gazının mol sayısı azalır.
2
2.10-3
Bu
A
49
Kimya
Kimyasal Denge
uşabilmesi g/mol) E) 56 yfaya geçini la 6. Sürtünmesiz ideal pistonlu bir kapta gerçekleşen NO(g) + O₂(g) NO₂(g) 2 tepkimesi denge durumundadır. Bu kaba aynı sıcaklıkta bir miktar He gazı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A Heri tepkime hızı artar PY NO₂ gazının derişimi artar. dvompromsaRNORA NO gazının mol sayısı artar. MONGOs GEN verilmiştir. Derişimler türünden denge sabitinin (K) değeri artar. EXO₂ gazının mol sayısı azalır. 2 2.10-3 Bu A 49
I
n
TEST/6
8. Bir tepkime dengede iken denge bağıntısında yer alan
maddelerden bir tanesinin eklenmesi ya da çıkarılması
denge konumunun değişmesine neden olur.
1
X2(g) + 2Y2(g) 2XY 2(g)
Tepkimesi 1 litrelik bir kapta dengede iken kapta her
bir maddeden 25'er mol gaz bulunuyor.jons
Kaba bir miktar X₂ eklendiğinde yeni kurulan dengede
toplam 80 mol gaz bulunuyor.
Kaptan bir miktar XY₂ gazı çekildiğinde ise yeni kuru-
lan dengede kapta 70 mol gaz kalıyor.
Buna göre;
1
1. Her iki durumdaki denge sabiti Kc =
25
II. Her iki durumda da denge anındaki tepkime hızları
birbirine eşittir.
III. Her iki durumda da denge anında Y₂ miktarları eşit-
tir.
IV. X₂ eklendikten sonra kurulan dengede 30 mol X₂
bulunur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
B) II ve III
A) Yalnız I
D) I ve IV
25
tir.
+292
25
letts
A + 2B 2C
Sise
Hol
E) I, II, III ve IV
C) I ve III
2012
25
ninda tepkimesinin basınç türünde denge
Kimya
Kimyasal Denge
I n TEST/6 8. Bir tepkime dengede iken denge bağıntısında yer alan maddelerden bir tanesinin eklenmesi ya da çıkarılması denge konumunun değişmesine neden olur. 1 X2(g) + 2Y2(g) 2XY 2(g) Tepkimesi 1 litrelik bir kapta dengede iken kapta her bir maddeden 25'er mol gaz bulunuyor.jons Kaba bir miktar X₂ eklendiğinde yeni kurulan dengede toplam 80 mol gaz bulunuyor. Kaptan bir miktar XY₂ gazı çekildiğinde ise yeni kuru- lan dengede kapta 70 mol gaz kalıyor. Buna göre; 1 1. Her iki durumdaki denge sabiti Kc = 25 II. Her iki durumda da denge anındaki tepkime hızları birbirine eşittir. III. Her iki durumda da denge anında Y₂ miktarları eşit- tir. IV. X₂ eklendikten sonra kurulan dengede 30 mol X₂ bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? B) II ve III A) Yalnız I D) I ve IV 25 tir. +292 25 letts A + 2B 2C Sise Hol E) I, II, III ve IV C) I ve III 2012 25 ninda tepkimesinin basınç türünde denge
Mol
L.S.
f
116.
X₂ ile Y₂ gazı sabit hacimli kapalı kapta
2
X₂(g) + Y₂(g) 2XY(g)
||
|||
tepkimesine göre dengeye ulaşmaktadır.
Bu tepkimenin başlangıçtaki reaktif ve son durumdaki
ürün mol sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Son durum
Yalnız I
2x+4
(AB 115,8
116.
30X1
Başlangıç
X₂
018
0,8
0,8
1,0
Ody.
B) Yalnız II
Y₂
0,6
0,6
0,4
0.816.
Buna göre, bu tepkimelerden hangileri denge tep-
kimesi olabilir?
Artes
916
fev Nid
AY2
0,6
mu
1,2
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
elerde, tukenme olmamalı
Luralabilsin
Kimya
Kimyasal Denge
Mol L.S. f 116. X₂ ile Y₂ gazı sabit hacimli kapalı kapta 2 X₂(g) + Y₂(g) 2XY(g) || ||| tepkimesine göre dengeye ulaşmaktadır. Bu tepkimenin başlangıçtaki reaktif ve son durumdaki ürün mol sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Son durum Yalnız I 2x+4 (AB 115,8 116. 30X1 Başlangıç X₂ 018 0,8 0,8 1,0 Ody. B) Yalnız II Y₂ 0,6 0,6 0,4 0.816. Buna göre, bu tepkimelerden hangileri denge tep- kimesi olabilir? Artes 916 fev Nid AY2 0,6 mu 1,2 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III elerde, tukenme olmamalı Luralabilsin
-220
P₁2
SORU 12
1 Litrelik bir kapta 2 mol COBr2 gazı sabit sıcaklıkta;
COBr₂(g) → CO(g) + Br₂(g) Kp = 0,25
tepkimesine göre ayrışıyor. Sabit sıcaklıkta sistem dengeye
ulaştığında CO gazının mol kesri 0,2'dir. Buna göre dengede,
1. 0,5 mol Br₂ gazı bulunur.
II. COBr₂'nin kısmi basıncı 1,5 atm'dir.
III. Toplam gaz basıncı 3,75 atm'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Denge
-220 P₁2 SORU 12 1 Litrelik bir kapta 2 mol COBr2 gazı sabit sıcaklıkta; COBr₂(g) → CO(g) + Br₂(g) Kp = 0,25 tepkimesine göre ayrışıyor. Sabit sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında CO gazının mol kesri 0,2'dir. Buna göre dengede, 1. 0,5 mol Br₂ gazı bulunur. II. COBr₂'nin kısmi basıncı 1,5 atm'dir. III. Toplam gaz basıncı 3,75 atm'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
hazırla-
1,12
CAP
ÖRNEK - 8
100 mL 0,01 molar KOH sulu çözeltisi ile ilgili,
1. [H+] iyon derişimi 1 10-12 molar ise oda sıcaklığında
hazırlanmıştır.
II. 1. 10-3 mol K+ iyonu içerir.
III. Üzerine sabit sıcaklıkta 900 mL saf su eklenirse pOH
değeri 3 olur.
yargılarından
A) Yalnız I
hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Denge
hazırla- 1,12 CAP ÖRNEK - 8 100 mL 0,01 molar KOH sulu çözeltisi ile ilgili, 1. [H+] iyon derişimi 1 10-12 molar ise oda sıcaklığında hazırlanmıştır. II. 1. 10-3 mol K+ iyonu içerir. III. Üzerine sabit sıcaklıkta 900 mL saf su eklenirse pOH değeri 3 olur. yargılarından A) Yalnız I hangileri doğrudur? B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Z
k
HS
8
10th=76an its
27.
21
AYT Fen Bilimleri Denemeleri
2X₂(g) + Y₂(g) = 2X₂Y(g) + ISI
Yukardaki tepkime 1 litrelik kapta 0,2'şer mol X₂ ve Y₂
gazları ile başlatılıyor.
2
Sistem standart koşullarda dengeye ulaştığında kapta
toplam 0,35 mol gaz bulunduğuna göre,
Denge sabiti Knin sayısal değeri
Kap hacmi küçültülürse sadece X₂Y derişimi artar
III. K > K dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
D) I ve III
2X₂ + y2
+ y₂ = 2x₂y
+21
915
B) Yalnız II
20
3
I, II ve III
0,1
tür.
Ber
C) Yalnız III
21.21
(5
Kimya
Kimyasal Denge
Z k HS 8 10th=76an its 27. 21 AYT Fen Bilimleri Denemeleri 2X₂(g) + Y₂(g) = 2X₂Y(g) + ISI Yukardaki tepkime 1 litrelik kapta 0,2'şer mol X₂ ve Y₂ gazları ile başlatılıyor. 2 Sistem standart koşullarda dengeye ulaştığında kapta toplam 0,35 mol gaz bulunduğuna göre, Denge sabiti Knin sayısal değeri Kap hacmi küçültülürse sadece X₂Y derişimi artar III. K > K dir. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I D) I ve III 2X₂ + y2 + y₂ = 2x₂y +21 915 B) Yalnız II 20 3 I, II ve III 0,1 tür. Ber C) Yalnız III 21.21 (5
AYT
21. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta X gazı ile başlatılan
tepkimeye ait mol sayısı zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
4 Mol sayısı (n)
V:
1000m)
250
Se
4
3
2
loc1
9
A) 2
4
B)
27
8
t
C)
Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
derişimler cinsinden denge sabiti (K) değeri kaç olur?
E) 9
(g)
-X(g)
-Z(g)
27
4
Zaman (dk)
D)
27
2
Kimya
Kimyasal Denge
AYT 21. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta X gazı ile başlatılan tepkimeye ait mol sayısı zaman grafiği aşağıda verilmiştir. 4 Mol sayısı (n) V: 1000m) 250 Se 4 3 2 loc1 9 A) 2 4 B) 27 8 t C) Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde derişimler cinsinden denge sabiti (K) değeri kaç olur? E) 9 (g) -X(g) -Z(g) 27 4 Zaman (dk) D) 27 2
5. 1 litrelik sabit hacimli kapalı kapta 0,2 atm N₂, 0,5 atm O₂ ve
0,5 atm N₂O4 gazları,
1-3-2
N2(g) +202(g) N₂O4(9)
tepkimesine göre dengede bulunmaktadır.
Aynı sıcaklıktaki tepkimenin kısmi basınçlar türünden
denge sabiti (K) değeri kaçtır?
A) 0,02 B) 0,5
CHT
D) 10
N₂ +20₂ = N₂Qu
-
E) 20
Kimya
Kimyasal Denge
5. 1 litrelik sabit hacimli kapalı kapta 0,2 atm N₂, 0,5 atm O₂ ve 0,5 atm N₂O4 gazları, 1-3-2 N2(g) +202(g) N₂O4(9) tepkimesine göre dengede bulunmaktadır. Aynı sıcaklıktaki tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti (K) değeri kaçtır? A) 0,02 B) 0,5 CHT D) 10 N₂ +20₂ = N₂Qu - E) 20
ge
2
X
10.
(N₂].
N₂O(g)
C
tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti K olduğuna
göre,
+ 1/2O2(g)
N2(g)
2N
2N2(g)
●
A) K = K (RT)³
joyi
C) K₂ =
8.A 9.D 10.C
+
2N₂O(g)
tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti ile kısmi
basınca bağlı denge sabiti (K) arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
so J000 mlim ald
. O2(g)
16gblo más 3,0 minio
(RT)
K² 100
C
09(E)K₂ =
√K
C
(RT)²
B) K = K² (RT)
imeul
360-
(RT)²
D) K₂ = K²
Kimya
Kimyasal Denge
ge 2 X 10. (N₂]. N₂O(g) C tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti K olduğuna göre, + 1/2O2(g) N2(g) 2N 2N2(g) ● A) K = K (RT)³ joyi C) K₂ = 8.A 9.D 10.C + 2N₂O(g) tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti ile kısmi basınca bağlı denge sabiti (K) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? so J000 mlim ald . O2(g) 16gblo más 3,0 minio (RT) K² 100 C 09(E)K₂ = √K C (RT)² B) K = K² (RT) imeul 360- (RT)² D) K₂ = K²
LTE
11:05
×
2.
tepkimesi dengede iken kaba Z gazı ilave edilerek tekrar ilk sı-
caklıkta denge kurulması sağlanıyor.
↑ ↓ ↓↑
J
X(k)= Y(k) + Z(g)
Son dengede, başlangıca göre,
Z gazının derişimi artmıştır.
H. X katısının miktarı artmıştır. ✓
III. Denge sabiti (K) artmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız T
evi (0)
ve
B) Yalnız 11
0
E), tt ve III
C) Letti
:eis
Yayınları
5.
denklemine göre de
tüpteki (Şekil-1) reng
daha açık kahvereng
Buna göre tepkime
1. Endotermik (ısı a
II. Şekil-1 deki tüpt
daha büyüktür.
III. Şekil-2 deki tüpt
kinden büyüktür
yargılarından hang
A) Yalnız I
D) Iv
X, Y ve Z gazlarını
Kimya
Kimyasal Denge
LTE 11:05 × 2. tepkimesi dengede iken kaba Z gazı ilave edilerek tekrar ilk sı- caklıkta denge kurulması sağlanıyor. ↑ ↓ ↓↑ J X(k)= Y(k) + Z(g) Son dengede, başlangıca göre, Z gazının derişimi artmıştır. H. X katısının miktarı artmıştır. ✓ III. Denge sabiti (K) artmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız T evi (0) ve B) Yalnız 11 0 E), tt ve III C) Letti :eis Yayınları 5. denklemine göre de tüpteki (Şekil-1) reng daha açık kahvereng Buna göre tepkime 1. Endotermik (ısı a II. Şekil-1 deki tüpt daha büyüktür. III. Şekil-2 deki tüpt kinden büyüktür yargılarından hang A) Yalnız I D) Iv X, Y ve Z gazlarını
8.
+2202(g) 503(g)
SO2(g) + 2
denge tepkimesi ile ilgili,
1. Homojen denge tepkimesidir.
II. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti,
PS03
Kp = PS0₂ * (P0₂)1¹/2
11
.
III. Ko ile K ilişkisi,
K₂= K
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
şeklindedir.
D) II ve III
(RT)1/2 şeklindedir.
C) I ve III
E) I, II ve III
11. 11
d
t
Kimya
Kimyasal Denge
8. +2202(g) 503(g) SO2(g) + 2 denge tepkimesi ile ilgili, 1. Homojen denge tepkimesidir. II. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti, PS03 Kp = PS0₂ * (P0₂)1¹/2 11 . III. Ko ile K ilişkisi, K₂= K yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II şeklindedir. D) II ve III (RT)1/2 şeklindedir. C) I ve III E) I, II ve III 11. 11 d t
SI
17. Bir tepkimede sıcaklık yükseltilirken aynı zamanda
katalizör kullaniliyor. Bu durumda tepkimenin den-
ge sabitinin küçüldüğü, dengeye ulaşma süresinin
kısaldığı gözleniyor.
Buna göre, tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?
A Sıcaklık artışı, dengeye ulaşma süresini kısalt-
mıştır.
B) Sıcaklık artışı, ileri tepkimenin hızını geri tepki-
meye göre daha çok artırmıştır.
C) Katalizör, geri tepkimenin hızını ileri tepkime-
ye göre daha çok artırmıştır.
D) Katalizör, denge sabitini küçültmüştür.
E) Katalizör, tepkime ısısını artırmıştır.
1998 ÖYS
Kimya
Kimyasal Denge
SI 17. Bir tepkimede sıcaklık yükseltilirken aynı zamanda katalizör kullaniliyor. Bu durumda tepkimenin den- ge sabitinin küçüldüğü, dengeye ulaşma süresinin kısaldığı gözleniyor. Buna göre, tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A Sıcaklık artışı, dengeye ulaşma süresini kısalt- mıştır. B) Sıcaklık artışı, ileri tepkimenin hızını geri tepki- meye göre daha çok artırmıştır. C) Katalizör, geri tepkimenin hızını ileri tepkime- ye göre daha çok artırmıştır. D) Katalizör, denge sabitini küçültmüştür. E) Katalizör, tepkime ısısını artırmıştır. 1998 ÖYS
5.
Derişim(M)
t
[X]
M
D) II ve III
[Z]
Zaman
Sabit sıcaklıkta kapalı bir kaptaki X, Y ve Z
gazlarının tepkime sonucunda derişimlerinin
zamanla değişimi grafikteki gibidir.
Buna göre,
1. Tepkime t anında dengeye ulaşmıştır.
II. Denge anında X, Y ve Z gazlarının deri-
şimleri farklıdır.
III. Z gazı ayrışarak, X ve Y gazlarını oluştur-
muştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Denge
5. Derişim(M) t [X] M D) II ve III [Z] Zaman Sabit sıcaklıkta kapalı bir kaptaki X, Y ve Z gazlarının tepkime sonucunda derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre, 1. Tepkime t anında dengeye ulaşmıştır. II. Denge anında X, Y ve Z gazlarının deri- şimleri farklıdır. III. Z gazı ayrışarak, X ve Y gazlarını oluştur- muştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III
6. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta,
2X3(g) = 3X2(g) tepkimesi, kaba 8 mol X₁
gazı konularak başlatılıyor. 273°C de X₂ ga-
zının %25'i X, gazına dönüştüğünde sistem
dengeye ulaşıyor.
Buna göre, tepkimenin aynı sıcaklıkta
kısmi basınçlar türünden denge sabiti-
nin (Kp) değeri kaçtır?
A) 5,6
B) 11,2
D) 33,6
C) 22,4
E) 44,8
Kimya
Kimyasal Denge
6. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta, 2X3(g) = 3X2(g) tepkimesi, kaba 8 mol X₁ gazı konularak başlatılıyor. 273°C de X₂ ga- zının %25'i X, gazına dönüştüğünde sistem dengeye ulaşıyor. Buna göre, tepkimenin aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar türünden denge sabiti- nin (Kp) değeri kaçtır? A) 5,6 B) 11,2 D) 33,6 C) 22,4 E) 44,8
tepkimesi 7,8 kkal ısı açığa çıktığı anda dengeye ulaşıyor. Buna göre,
tepkimenin derişime bağlı denge sabiti (K) kaçtır?
0,4 m₂
+0,20₂
69640
12) Belirli bir sıcaklıkta 2 litrelik tepkime kabina 6 mol N₂ ve 10 mol O₂
gazları konuluyor.
I
N₂(g) + 20₂(g) amb N₂O₂(g)
AM IM
denklemine göre tek basamakta gerçekleşen tepkimenin, başlangıç hızı
3.10³ mol/L s dir. Aynı sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında kapta
2 mol N₂ gazı kaldığına göre, geri tepkimenin hız sabiti kaçtır?
13) Belirli sıcaklıkta 1 litrelik kapalı bir kapta bulunan 0,6 mol H₂,
0,4 mol O₂ ve 0,8 mol H₂O gazları,
11847=2
96420 0,2+n
Ye={M₂₂032
0,8224 Î
2H₂O(g) +AH < 0
A=0.21
kc =
Kimya
Kimyasal Denge
tepkimesi 7,8 kkal ısı açığa çıktığı anda dengeye ulaşıyor. Buna göre, tepkimenin derişime bağlı denge sabiti (K) kaçtır? 0,4 m₂ +0,20₂ 69640 12) Belirli bir sıcaklıkta 2 litrelik tepkime kabina 6 mol N₂ ve 10 mol O₂ gazları konuluyor. I N₂(g) + 20₂(g) amb N₂O₂(g) AM IM denklemine göre tek basamakta gerçekleşen tepkimenin, başlangıç hızı 3.10³ mol/L s dir. Aynı sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında kapta 2 mol N₂ gazı kaldığına göre, geri tepkimenin hız sabiti kaçtır? 13) Belirli sıcaklıkta 1 litrelik kapalı bir kapta bulunan 0,6 mol H₂, 0,4 mol O₂ ve 0,8 mol H₂O gazları, 11847=2 96420 0,2+n Ye={M₂₂032 0,8224 Î 2H₂O(g) +AH < 0 A=0.21 kc =